Sunteți pe pagina 1din 2

POZITIV >= 30 mg/dl; Proteine totale serice 7.36 6.4 – 8.

2g/dL Sodiu seric 140 132 –


146mmol/l;
TQ 11.6 9.6 – 13.2s; Trombocite (PLT) 162 150 – 450103/ul; Uree serica 24 10 -
50mg.dL
-cu valori patologice

Cod Investigatii
Cerere/
Data
Eritrocite (RBC) 3.88 (4.0 – 5.8) 105/uL; Gama GT 103 (5-73)U/L; HEM (MCH) 38.6 (27-
803918 34) pg; Limfocite (LYM #) 0.75 (1.2-4.0) 103/ul; Limfocite (LYM %) 19.2 (20 -45) %;
/ Numar leucocite (WBC) 3.9 (4 – 10) 103/UL TGP (Alaninaminotransferaza) 98.7 (5.0
04/07/2019 -49) U/L VEM (MCV) 112 (78 -100) FL
Examene paraclinice:
EKG
Cod Cerere/ Investigatii
Data
ECO
Cod Cerere/ Investigatii
Data
Rx
Cod Cerere/ Investigatii
Data
Altele

Tratament efectuat:

Alte informatii referitoare la starea de sanatate a asiguratului:


- Revine pentru invetigatii (IRM pelvis, colonoscopie) peste 2 luni. Incepand cu 5.08.2019 suna pentru
programare la investigatii

Tratament recomandat:

Serie/Nr. Data eliberare Denumire Cantitate Dozaj Forma


farmaceutica

Nota: Se va specifica durata pentru care se poate prescrie de medicul din ambulatoriu, inclusiv
medicul de familie, fiecare dintre medicamentele recomandate.

Indicatie de revenire pentru internare:

o Da, revine pentru internare in termen de zile


 Nu, nu este necesara revenirea pentru internare
Se completeaza obligatoriu una din cele trei informatii:

o S-a eliberat prescriptie medicala


o Nu s-a eliberat prescriptie medicala deoarece nu a fost necesar
 Nu s-a eliberat prescriptie medicala

Se completeaza obligatoriu una din cele trei informatii:

o S-a eliberat concediu medical la externare/consultanta din ambulator caz in care se va


inscrie seria si numarul acesteia
o Nu s-a eliberat concediu medical la externare deoarecenu a fost necesar
 Nu s-a eliberat concediu medical la externare

Se completeaza obligatoriu una din cele doua informatii:

o S-a eliberat recomandare pentru ingrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu


 Nu s-a eliberat recomandare pentru ingrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu,
deoarece nu a fost necesar

Se completeaza obligatoriu una din cele doua informatii: