Sunteți pe pagina 1din 95

P'E~\:.N· ',,' "'T" "'JR: ".\,U' 1."" C·c.'~'E',~~,I' M.·';I:'~,I· '~C,.~_.·· ..

,i']'

r , ,. I,. " ," '0 '" " " ....,. 1 , ."

'de

Ma~t.in,te ,fiJi. 'Da:a:itt!,] Sas,si:er

:ii,

_" ," '.,' ··t"','''" ..... "'.-,'~' .....

'Gte\l'le~,pi~;la g~ anea

',G~f'ard FInel

- -

,

P·.-R.,·.'I-MI:<.U-:L-, -' M .• ·,.·' .. ···•· .• ·EU, .•• ·M.··/.E.-M:· .·,·· •. ··0 •••... '

J '. J', II '.~.'. I L 'I L '-,_.' 1_', ,_' ' __

-

51'v' E IN il\JI

f ce es« ~ ~ &..4ht2 ~

rvUc de :('01 tn'er~un U nivers g] gantle, o· _'" .". 0 ~., •• ,. _ '., •• ,', , ' ' •• ' ' ' ~ •• ".,. ,~:5

C,alatorle in P,aM,MrtUl si

.. - - -_. "_.. _._ 1 ..

01 ,sl €l",i :s·~ un '11: til"',ez., '.' ~.' .' .'.' '.' ' .. ' ~ .,". '. ' .• ' ' .. ' '.'. ' .. , .. ~ . ~ 0 ~ .. ,.' .,~ "' •• , 0:"' o. ~ "'.' .,' •• , •• ' • ~ o. '.0, , •• ' ... _'.' ... '.' , •• , '.'. ~ '.' .'.' ' ... ~ ' ... ' ' ...... , •• ' ' ..... ' .. 11't)..11~

- ,- ••• I· . .-

C ~'1''''' .,',C~_.' ~. __ . .- . •. - -~'. 12' l 11 9

' _. a a,LOf1.e m "Rer $1 'In non., .. ".,., .. ",,0." , ..... " ...... ' .",,,,,,,~,, ",~,." ." •• " ~.' ""''''.'''~.' 'i." .,.,.~ .',. .,,', ."i., •• ,. ~. ~,." •• '"'" .,.'. ~.\o .~, .J'

Adintitur~, ;rldi,c,aturi ,i, m·ulti't" ,apli .. , .. ,~, ".,."., ' ' .. , .. ,:. "," " , "' ,' .,~ ., "' '. ~ 0, ., ••• ~.~ 14-,15

-:.'. ,', .,' " " " " "" -)- 6 ~I-I

un a,s D: ,Ii ';II, ,ij, ii, ,Ill .., '1Ii, ,II, 'iI'''' !II, ,iii ,., [iii, iIi,,1i ii, ,Ii, ii, ,iii, rIi iii, ,iii ,iii, ,ill, iIi"iIi iii, ,Ii, "', ,iii ... ,illY ,iii "Ii, ,ill, iii, ,iii, ... iii, ,1IiJ ,ii dIi iii' 'iI! 'i' '!P' iii, ., .. i' ,IjI ,ii .. '!ii' ,j ., . I.~. ~ I

.- .. -.-.jIJ - - ---_'- ---- ---.-- ---- -- ------------- - --- -_. ,- ,. ,

Cum cresr; plantele ell ·florly'" ... ., O'~." ~'. '''''''ro ~ .,",. ~. ,.'." •••• ' •• "."' .,.,~" •• ' •• ' .,~~ ~ •• '.'. ~ .,~,. ~ •• "'~.,. ~ ~~,.". ~ ••• ". ~ ~.1 J8'",,] 19

D"_,-'e-_:.,._",'~",,,:'~_,'o,·~."''f'I1,'.rtf_~,~- ut ",'I·l."e.·;..· '.I!:" ,·;~_,.'··'I._".'III I eerlculoase , , . . .. . ~,n_2_:-' 11

_ .Ii I ~ _ ~I~ ,_ _ !!!IJCiLU ~''\....,' Ii L;: _ '·ilVf~,yL!!i! !jILi!'''"i!JLi'iI!JL~ iii' !!JIji"i IjjJL!! Ijj!J'i'Li"!!JliI!iiJ !!'i'L!I! !!oIl! ~'L!I!J!i' ",.,i' iJ!I'"!I! !B'f!l! ~'L!I!J'iiJ I!'"i! iii 1!'!lJ'II!!I!J!lJLi !IIj'1Ij ~IIi'111!1i!llj ii' iii iII"!I'iljl~ ~,u· ~

p ,asa:r:ile~" ... ~ ." .. , - ., ,. - ' .. ' Co ~ • ,'''. "' • '" .'., ~ .. ",,, • ., ,", ~ ~., ,.,~ ",".,. ~ , •• ". ,', ' •• ,.," '.' ~ ~ , •• ' '. ,', '", """ ~ '., .. ~ .. 0'" ." '"I '"', ~ ,'"" ~ .... ". ~ ' •• ".'" ," ~ ~ '. ' .... " •• ".' ~'" ~ .' ," ... ".' .. 'i,.' ~ •• '" ,2:4:-2 5

"' ,.,., '. ~ . ' .. '.'.' .. "" ~ '. ~ ' ' ~ .".' . '. ~ ' '''~ . '.' . '. '.' .. ' "'~ .".' ' .. " " •. ".'. '. '.' .. ' '''~ . " .'., . ,2~6~2: 7

'p.~ tli., ~" ., '" .. ,0', ••. ~~,,, '.' .. ' .... '.," '." •• , ... ' •• ' .. '."', ~ ... ". '. ' •• ".' .. '.' ... ' .. ' ..... '.' ." •• " .... ' ~ '. ~ '.' '" '." •• ' ... ' .' .. '. ,"'~ ~ .". ~ .. ~ ' •. ~ ,. ~ .• ' ~." •• ' •. ., •. ~,~ .. ' ••• ' .' •. '" "1 '. ~" .. ~ ~ '.'., ,0" ., .. 2 ~2 9'

Cru tstacefl si rnolustele . -~V2:i.:O)3-'

~ __ _,_ ... ' g, ... ,.,t"""'ij,'!I!, "ii" ""' .. !', ~;_I~iIj ~ """Iii i!ii- ~I!'~'!!i !!"" '!!'!! '!! !!'''!!' '!!'I!!' ~'!!i !!i'!!! '!'!I! !JL!!!I'!' !!'!!!' "'!!'!!! !!"!I! 'Ii !I!'!'"!!J!I!J'!!!,!!!! ~~l!l O!I! !I!'I!"!JI!ll!'~II!J"'" ~!I!'!!I,II! !lJ,~!;I!JL!t!j~ 'II! !I! _!!ji!l!llj!lJ ""III!!lljjIl'!I! !llIJI .J! ..

:"" - ~ . '; .... ::" - - ....

,A;nlm"aJe' ,e,aFt! rlU "m.aJ. le~j:sta ~i altele 'care nu auexlstat nhzitlJ8ata .. ,. ° .. 34-3,$,

I?w'lf ul. ~ti

Cum ' '~"e·' 'n~~',c.- .~,.npc. ~i~~JJ::'~[:ir'?' . .

"_ • ~ •• _- ": J, L~ __ ~~1.~,_ .. ·]i.1L~.' "" ''''!i''!!!I!!II!I.'!!J~!!J'!I!i~!!li!iJL~L!ili!J~Ii!,!!I.!!!~!!!I!!!ijf '!i!Ji!"liI;ii!'~_Lii!!i!'IIIl'LIl'!I,_i!P"!ii!!I!

Cine 'C'O man ct.-a C'iO rpul me u? ~ ,. ~ .. " ,.' <;" ' •• , ' •• ' ' •• ' ,. ~ .. ' ...... ' ,. ~ '. "~ ~ • ,', '.' ~ • ~ ~ ~ • ' •• ' • '.' '.' •• ~ ~ ' •• ' '. ~ •. , "".," ~ ~ ' •• ' ' •• ' '. '.' ' •• ' ••• ,3,8;..319

Ma.$i n j t(?;,are·· fU,llct1omJl1e,azi singure , ...... '. ~ '. '.'. ~ . ~ .. ' ..... " ....... ' ~ ' ... ~ '. '.".'.' .... ' .. ~ '''0 '.".' 0' •••• '. ,. ~.~ .,,~ ~ • ~ .4041

Tlo"t'l '-U' 11 ,~o., _":'l~,c:,n'a':' . . ·42c43,

, '", j. ~ ~ ~tl11 11yl..:~I':_~_~lii 'Ij,ljIi,iIi,'i t!' iiu iii L!!! '!!"'!!'''''Ijj''!l '!! l!!,''!!!'!! ~f!!! ~'!!! '!!!!'!!! ~L!!!! ~!I! !!'!I''IJII !!!'~ !l!J~'I!'!!!!Jf!l! ~!I! !!l'!!!!'~'!I!J~ II!JLI! ~ !I!!IIj II! !I!'!I'~)!I!J!II! ,'Lill !I'!II! ~J JIj"!'f!l!'"~ '1I!!IIj !I!,Llljf.!II! !I!,JIj"IIFI!l~,'IIl!llj .Jfl, !I'~ iII'fl!'I!'I!J~,'1Il ~ ill f~ '_, I . ..:._.

U~rm'iin'(t tI IT .mal! e Id.'17u'm roman ./' .. ~ .' ~ ~ ~ '.' .. '.'.' ·.''0" '. '., ... ' ~ • I.' ..... ' •• , ,"", ~ " '.'., ~ ~ '" .. to., ' ... '. 10< '"' o!' •. ~ "" ~ ,0· i, .•. ~ .. ~ 'i'" '., I.,. ~ .' '."" .;!j, I,

.- • '. - .-' -:"': •••. -' ... - . - - -~- _ ...... - ,- _ .... - <-

l)n 'turrit'r {., "~, ~ Dnl~: f:c;i _ ,. ~ I .c',~~~i. '''~'' "" '.'.' ' "I'.'~" • '.' •• '1 :" .' ... '.,. "0' ' • .." ,,_. '. ~ ' ..... ' •• ,_ ••• '.' •• "~ ;".,,, .n.,." '0' ,.~"~ •••• "~I on. " • __

Orilltelfoir: :C'Ollttlllb ~.1 :~erlc:(t..".,_,. ,.,~~',., ,",.', '." .. ' ,.' , .".,', '" ,.",., .'I')i(" '. ,.,'~",.,., •• ,',.",. '" ;-:.;.' ' •• ,Ii .'-., ,,""':":';"'ii'I' ii,., ,', ,.,.", '.' , ••.• , , .514

M~i1,AI1'~i] m-,·~"U'-'~·c-':h-· "e~"tIC~Fl ~~1' frum A,.'~"~'I.6" doamn ~ . m!-j,E,

_! :).I_~,U. J • .11". .. .., :_. I ..• :J!1..: .' -\ _~~ ,_~,~.t ~.yl _'., ' ..... _''}: -,' ~IUJ~_U. / '~~JlI~. 1I~"LII!i!!I~~.'~r.IIJ!I~!IIj iII"~!"'~~i!! ,1Ij ~ ... ! '!!I,I!! ~.~}!_ !!idl,;.._; ~ 1Ii.'!L~I:J~"!!!"~.::".~~~!·~'i!I!' ii,~L!"~~i!I!ll!!i'.,!!r ... ~ '!!, !"'lIjt!!!r_.~:iI

'lh p~aliatuJ,\ ;p/I:i '-1. (tft·:~·.' .. ,.,J. '.'.' ',. ,.,:~ ,.,',.~"" .,~ •. ~; ... ".' ." •• :,.'." •• ".,,0 '.'." .... ',o,.i.' .• "." ••• ,.=:.,. ""." ,.:., •• ' .".".:0,., ." ... '", '.' .:,.; ... ~ .. ,.' .• :,;,., """oi. '.' .,~-., -.' ~., IS tl

p; . f (J':= .~_:""".d-~

~~-

p.'op·o:alle:~:le R,inli,1l1 ulul , .. , d'~ ~Oia.te; JC;W 'q_"'Ue~::, ~ '_".~:'" '.~' .. ~' f:t:"' .. _to.'-! ~ r: .• "., "',. ~ '.:" '~:" ".' •• ".," ""?"' .• ~6~·1

'. A .. H,m. !11;t;r~un ·€l,jJlliltaCEr 'bl®,d,. - .... ..,,,.,:., '., .. '.' ~',.:.',.,',,-,., '.' .:~: .. -,.,,':':, •.. " ... ~.,. ' ..... ",,,.,-.,, ... ~ '.' ~ '.' ~.,','-.".- .... ',.".ij"~,.",,:O .• ' ....... ',. ,.,.0: ,.,',."" •• f. '.' .. "".:.,6.2~i3 ;

-1' ;'fj.;::;.:~ 7:\

_ ." , .. _ L _ .. _.I"_"_ .. , r

_)I; lI'iII)iliIJ~ !ljJilli'.l.iIi,~ ~J Ii IIW,,'1I1.)IiiJ.111i II '!Ii ~ II!' 1i11l!1~'II!I.IIiJill'l! .• 1 "0.' • I ,

,~

!)~!

~--' PllJt!tltm~".II!I:iIl.EI! ":JI!·;'!I!I'~!i!lii·'ifl! !I!~'IP.~!I'.!!~!I!r'l·!i!!II'!,i "·'i'~ i. i_'!'i·+.ii!!!~ri':?Ij!!! !!!!J!I!i',i i!'!'''~!!il!!._!!,! j!flfi !i1!!!_.i!!I.i!i~..,~~\~:+:!!!"t_!!!!!i!!!! !!i!'_'!!i!!i'!i.t'_!..i! !!!i!i!!!i'fi.r'iI~~~:-";"'iII"'!l.!"IiI~ •• _j.~"r"~~!!!I~~!I~" - , .•. _.

,rc,·.~_··.'I"~"""·'" ~ ... '.'!:li_',-,,··.c.~·-,iCiiJ.-.·~-··m.·.-I::'1 U'_'O-', .;;)I.' .... Ie .... c-.·:.iCl_.-.· .• ".,~ ... ":;_::.;n~_· ~h,lm;;'t- Jfi::lilil,""'~OI'

Dg I;~.L .~ . u'\.,,~~_·· ~_.,-~ _~~JI_~~J.I~ ~ __ :~..:..~_~"!'!! !I! '!! !!!"!!if!o''!IIJ !!l!!!!o!!r!!!'L!!"'!!!L!!!JL!!'L!I!,-'[!or!!! I!!!!!!! 'i!!lrr!iiI!!!o'!!!I'!I_L!!~t.!! ~ !ir'!iI~,'~'!!I~'iil~i!iii i!i'i!!I;!i!i''!i!II!!i,,!!q!i,;i'ilii'~!!i~ i1111;!!t!!ilil~~o!i'!i,!ii~~,~jjli;i~!iii jj'~;iJiI!~ Iiij;:1.\~:"I!'_~~.

- ........ '" - -,. - : .- -: . . '--. . -_.

'i~~ i~~jt"'lIJ.1~~ ':I~I,'~'~ln, - S-~, se ,'~mnC-]'I?I'S'/)I~?I~'~I,

__ - U \..;;:~; tit:!, i Jl.1-.IJ~"" D . '.- tl L~ l .,Q ~",~~,

lllii die ,&3t, $:m;,ar'~le·"

r:ami,ntJ11, Luna, "l]llca:ae~e,

. ,s;td~e~ ~ ~ N,oi :SU.ntellt 'OllALlis!,c;uli. rfiLt-:ufi~ Un.i~ets . ,gafitlc~

Ie ~ ,- -' ~ "j:F ilfiitttul ,np,:sttt!(,.

IcatlQ 'tl'e' p,~lle mare, nu e$:t~ o pl',a:Ilet~ lo,art~i rnare.

'~·B'm..,~ara~i taJia eu cea a lui

.r-'- ~_ _

Jup:i"ter sau SsatW1n~,

-.' -', '· ... ~'~I~--j~:··, -J'-'!~: ~ ~ I,~I--~ I" ''''!tl~~ ·-~'T:-~, I I.,~_I 17, -.\,~~, _'I~~-,·t-~- :~I !:.,-,~~ ~

p'Qlt,r,I~_l ea V;UI'il;:a sa poata sa

..

,s,e a'~~YQlte:, In c~ildur;a

,S'QaT'el,ui '.

-- ....

f.ti~J~~n;~u~: ffi~:ttnJS~. ~Di$!tr.Jlooj~~ ,~'~~~!)~~. £~~ illa:i'll:'p~:~,:P'i,fj;t~\lle lum ~~'u~~it! este S"o~~el~ :~:~el~le ~ slfe:,';e ,e1f0ime d (6: .~~~ ca"t"]~, a~e~a(~'aq)i~l~f.:~.fllu"tJij~i!,.

:A, ,.' - "" - - - -'

. ,ft~l !IlU_l1Jl-el"Q,aS"e} :1;gst~ltttm-€:tltIQ~

. . .

. o t,~~;4s"\"'V~ "'"~.--r"",11 , nL~-nl~c :·+le·~'

~ lJP~ '_ ~ U,~.&IIW, .t:f>-Udl~~.~_~~~ rM

st ele :j~ ,~'

till ,:-1'-' .. _, . __ , .. I, ~'lIi 'llil il

~~ girfI,_intl ,utillz'inl\ lunete, tele~~~a~':-~ .. $iLr!i}~dJI~ti~lle~ &1C:011~P'~~, No,i vedem t',eli;eif:lll'

LitOfti ca '",i cum ,_am, I il :aG~ih~l~I'

. .

~-', 'toC)P;·C);iw filQ.i :,~,t~~:le, ,id

,:gI;~l~~;j, ,f\at-UiiJii'i:: €"ar,e ,styling La Ur.:J{ lao millj_IiD~aJl:e: ',d~e stele, Uaf' . - ul, ca, :0' ,:c'ea:t(fl, ,firi~ii~,i

-, _,-r~ -:-:, -..: _...;. ,~ .. ..: "-..1;' .. • ~ .: '-.;,r"s'~::":~. ,'='"-,_ ._I~~"""" !JI

,·'~1 'HJj~,I~il~~~'~IQ '"~; i'F';l' PAn-"'I~'~~r'~;~

~". " .01'" "11 ~'U4b,'.\:.. .l!-li.;~ ~l'''''"'''\J'-" 1.:~'"'· 1(;;:';"

n,e~ tul'bulr',iv.ve~l:et'e;_a~,

,Atmn,ci R"fjl,m 'nttm-iif'~' r'attl~et:,e

...... • __ r: -' ._~ '.:-=-% i~;~~ "",,'" .. ;__M ~ = .-

" .. ~ ,.plIrte ti,e p'amant:~,. 1p!~en,tr'li[

a 'Qu'n~;,a~tJe]h1ai, bltl}.e eerul,

-

NwmerQlf"SAt,NlJi 'Cdn5~~·t~ d, Qal1)~niS:~ ,1fi\fi~ ,d~lb,l1iwt P'8ndi"Rtulu~. DatmFlita

s_felJi~i}gi!'l av.w nllJt·~ . D:l~

p,)an,et*i p"~~tfe 111 ,~r:mliij"'

i~ '..... ,..... .... 'ii' ,,.

cu III OID,IfBj, m~ld:e.!I,a: ) '~, - fjl:~

Ide,· '1Il~'. 'lu~~I'. §PD~Q~I~ \i~ t@l~'i(Jmil!"l-

_'~'" QlI.,.~~==_ '_., ~/I1!!1',!!!!ltl

. I.'

,

- • • I

),

./JI

Ilif.'I~, ,~.

~imlantu] .e ~,,~, .• ()tu.(~tu1

_ ... - _";.0 ,r- - - __ ~ .-_"r • _ - .,_

ea D :s~'f,e::f~i:~. flen~ru ,.~~tjn:c O!i'l\J."~ )fit lG:omi,n-.·" ~ ",',

~ ---- ~ - ~ _. ~ - . ~ • - !~.' . ...~!

-. 0' '0:0'""" ~~

hL,.,o!.,.',' ~n~-

_ I. _ ,.~ 'ii, ~ ~ .:...."",1

- - d'ilt'~I,HI,-' --. '0-,

-- . ~I~ - ,.

:e1 -. "c~l(Jtr'l

InIm8aS.I~.

.

CQr3tipJ:tJt~I'e ~~ie

,A+ ,. ~~

~,e,ltja~lll!:azape·

;algla.lf;itl.l.m"it~·~lijt'

~,i :,.1 Q1GeatJ&lot',~ MQ:rli ya'rt:~JdHlr1 ,de,. JlUffl a,e pltQll.b'a far~R: 'incel~~

-1~., ;~.\A.:.·.:~

;',1";1 I~~~,l ~

:tlt D!oas~:~fa "ij~$t~

. ~M.nala~ Mai'11:f -,

Co_ !l...JII"y-::::.- _-'_ _--. ;~',

tec~ ~e,&t~ 1tfit;9Qj:Ut"lt~

~).J B ~'Dlr' i !",J, lePD(e>~:;;- :~'i-I; ~·A!0 '~,a!lt!~:

U}b .~ia-{G' ': 'II ~ft~,~lU~.llllf": lu,W;tiJ~~UIi~'\;[Jj,u:

:seamana ChI CD n'la'nrumit un

..... ~ ~_~_ ~;.-:___ _ r- _ _ .. "."-; ~_ ,~ .... -,11 _

n~1 tie ~.r.ll:'lf.'~" ear,e he ,n.7~O~~~

F!~' . . If'"":g:,L']I:'' -, . -~-, f"'-~:::.'1c'1~:-

- -~ '~I~pe'tir;.u:,IItf,ase:

~:~l'e' f_Q(61I' m,h~i, als':e plao'a:, la

'no:-ft-"~ ,,':: - "-\a":": mt~,.;p].~. ~l !'~ - r':c"~;~I" ~,'

r'~~" .J,) ~,.,';;. ! _:-:.:~ :!;,II.~I~~. ; :,:\ _,~ ~:I~~ .'Ull.

jlitihAiftlBr' 1;a fmillUSCtllreb~'j -~'t·~~

~ .. ~ .. I~~,

Pl~ 'oeielai'fre ni'Qftfttle· ~~rl~t: s

~ ... ~ ._~~.~,_;_ '_ ~' " __ '_;:_ _., p~l __ '~ __ ~ • _.::. :. .... ~ I ••• _ I • I.'

_ _1b l~Jiu1. 15·. ~l~J>ul '1111 _~a~ lti@.i I!o~vi&t&tc., Luna,

Luna $~~fnvirte in luru! P.a·mfootu.~ul1n

m,~~rfi;JiiJh._- ;. I ,".": i 'i1j~~:5D~ lie :i~~,.e llia e.~h~·,

_~~~oI~~E' _"'.....,._, J • sr-: ~~,,,,~ _'_ .,'. oI:ii.... -~ _.," r. -_~I' .;

- .

s.~1 Ftfil ''&'iu R~1Uif«1.

Jl.amintm-I see 1hvirt~';~n ~U~<4[ ,S~Olor~t~1. 'fn ·~~I iiEte zUe ,~~~ '.IJ'1et1 sile:r'ti~("wniYrnl" ,Ih ~arn~

~~,., -+- ~n' Y 'r'..t~ _'- .• _- ·_,:'t:i''' "':i .. ".J.)'''' ':;_1 ,~ -l~i

tl~as;tfi·e~rc;,ttrt!l~ii~m p~!t;r ul. .. aritifLmpur:l

" ,

bjnerm!~~~,.

i$l)ll.~~~;$!~!';~:tQl.nlitl$.~~~ S~JIir.ej¢jJllfti- ~'ij.,ik~ ill ,£~. n~i.i,; ,mnlil;. jJe: 'ei:r _.,i~ R1:ai p'];&e'ui., m,;lffit:u,r~ ·re]h~h~:.,

l:iJ~p;1ei:.l!J:IJ.f,§~ '~lJi~~';Ci;~"t;,~r.~ :Ri~'l~ ~It~ ~J.:t F!~'t~i~ E~ie:~1li,el.. m:~:eJ:e'(sulft Jhn:gili.

I ~ ...

Rlilllll'ef'D~€'\~~la;ort~{"i,k'll~hffrd f,ri~l~m~~,·

~_~~~'~'; __ r.-- I r~, .'-:-.. _.-.. ~

,;J'Jji~~~' 'Ie f~;~lr~e~~,":

Ill, JIJ.~ de 4'0Q~DgQ &Hi s'epa.ra l.~3 1!ij. !~e Pa11lIintti:l, aniJStr.ui,.:

~-.;;_

111' ._

. I.,"' _ .' .,.-

- _ ,MiIJI,:

1

pl,a,~a:ntpl se inv,artle 1~m ',il.lt:\lll

. Sco,ar~£l,l' J i si -)1 :JRI. ac e ,'l'~'~~ '," ,*1 m n,

-=':C_ ~. c·' ~ .. L,t;I',,~, ,,~,..1.'1 ',-' .•.... Q~',. LU'-.J!· !.r'll

se jl0~aga Ide-a; titi~e~ul: .el s'e 'IDv:aftie YDjurUll,uj tn$uSi In ,apfJQ,._pe ~4 .cJ!~. Qre '(0'2;1) .. , ~a[fd ~t~lf.:~·ln care ~li,iiigl,ec-.te

rf1~ tala "$ea,eluL- este ,zt YH '~.6'~l!i·I;!°l··:· m 'o':m- -: -: 'e-' "n--: ··t -l'n"

._LI~' -. ~~~I ~~__: ,n ~, ~1~..;' ~'::'i.~~~. ,,_.':"'~ _g ~

~qellalta llat'tl€ a P~.m'lnt-u~~~~~ le$,te nBiaptJe. ~eara", loell). 'inLl lC!rar:e B:~ .-flam s-a rm.v.!rtit, r tlu mal v;cdaijll S'.Q,aj":¢Jle:: ;e:st~· naaF'J ,ttt!.,", 'I'

I.. • ...-!'_r' ::-"-ot....l'-

.P~manlul',est=e' f~'·arle .:gr-eu ... Elin: .. 81l§:lgas·ta 'c,attz'a.·,,· el r.Ug

'ab'r;~glll, tIe ·r~t-iU~. [~ ·:SJJ1~I"taf'aJ~a. S:A, Ilfa 'cutn ~~e. aerul ;sJ ~p~", rau'rlI_er" ~1 m,ar'il·er.

, B~ '. 'I',y<'-;':" ,-. ,"r.';-" . "~ ...... ~.,-:c-, -." 1\, '11), .... ,1

JF.e b'tJ.ll.a.!_ 5UJ,:l·L.fun \"Jl!Oi' _ a.;s~ 1..,·r.E .tntY

I' ~. ,"-

U'c;::o'd J~;c:e~'ef..lueJ'u 'CS 'e dlliiif

_.~ '::, __ 'I!!!' ~",,~ _~J ~'_:..." ~_~. _'_" ~L--

. ·~it,H~>,a: S~'?i,J0·fUitie' to:~d~

l~· .. ~. . ~t~ . ~ .. A • - r .-~

';.'c~ ... ,-I ~~, .L. II - ~:

~' ,t? ,~t\. ~, ·._gd fJp~u] Id ~'t:~ ~;g'l~,~ ~';r:e ~,t1i:fJi~'~ ~~:~11 aij"i'$if:id,eSie;n, tlJf;i!~~i~i;0a'S:t~e

·~tI'fii~ 'b1i~a~ ~~aJiii~ti::ol(!s1le~ia~1'P;e;lnl~di~jtl;~ '~tam r:l1t~lU1ei'[~'. ~'as~lu:oI) ~na:[

~ ~ :r.-.

'tiI2d'U. famb~ul va, Tq~&eiai]·omi:talb~'~·' ,fGi[-a;.t!i;et SJEd,e.,·:"'t,uD,'tt P',t:)\l':ta g!'II;jid, .~, ,'a [~

..... '_;.i":. ~~ ~ ... _~. _1.:-_ .... ' ~ ='"~ .-~i!!,"i; s-, _s::;;.;s:r-_.- _. ~ ... _~ .... ,..I .... _. _ ~~I _.

~fi' Jl!#rn1:i;1:~t ¢1~~sejf~.~l4f ijiij~ Ya e ~utili ~l~P,&hll~.6i!tI va fl.lli l.rl~~uf.i;eii~e.,

DGlJ!aPJ,i;aneta. noastra HIY. s-aw' 1nvarti In [urul axel sale, tUIDi?it~~ea_, luntln~ta iJ! it ~~ oar ~~yila~a~~t~Jn 1-J,J]I,~ra 3ir Ii' l(1JJto~~~u.Aa q1)1g~~ti, ~,ar; .. ~~ll',iwp:lJWl~ela."~i)!ta'Je ~,m:ntpU:etajlii:~a'y;';0~m,~uv ~4' d('&":O'F~~ lJ;o~~

\ r.e,g wille saJh::cu;fJ,os!e~, pe -ranfl, rlua ~.1: noaptea,

\

-

"

~

il~ lIM'] r.II:i1~'JWa)~~~~a P;ftW1Mt'~ t:a~:Qttit·;~~",Ga.~rye 'j'l~ ~~I~''''~i. am,~,~J3rS!~0¥,ii.~~~i. 'ma;i.ttIt'~r 0(11 S,~6ia',.,:t;i !l'llUoot~,

~y .-_,.~ '--:l:-Y-~I,~~~ _~~,~. _ ~ , .... -.- r-..: _ _. _- • ..--I~J~g..'i _' _ _Jl~' 1!ri+~~I~~'.~ ,~, - __ . , :~ 'I _ . ~. __ .. ~,~, _. ~. ~ . _

:~~.,ea~a~,I®€JiJf&"efIIl~l~f, -p:"~'-,G,arjre~ :ttaim st aeeea alO_._~eaW}Eilmr,. AJfOi[~ m.l1' gas], ~ m'l\o:~" I[l(~~, .. 1. itl

-r ~.:,- . -- - --~~~ 'i "_-" .... ' ,-: -. i,:6,.: ':'.": - o"!"""=-_- I- -,':.:-r.

~t'! '~'tfl:U:!!.l!U, "~~t-aJ!j"~lr ,a,:l, ~!r~l~ ~~r10,$ts:~e~n~11J~.'1fe)iU4tefitl:dtti~taf#~slbuf 1"'JilJ)~hju ,elste;,dfe fl;ptO-ID~

~i1~'iJ~I1i,gj'~~ tUm ~~il~~:l!U,~in,ulclte,w\m ~rani '~':;scaa~,fi,J, ,EiIDitnlWl' IE!~".~uf}ruf;i'ln, j~r dje ~lSQ,~:~,.

.... . ~ . ~

Flin:~!le:I,~el1l11 taste t~~lfHs:p,a~'aRt· !, trll, , "€J!,a :Flfli suntem

~ lu,ti QY a~18i1S,t'a Id.e~'C,an.ld n~am ~n~i~I'Gllt., nu-l ill' -.' ,

e 'I'" nlil,t' 11 ~I l!?Ma~J\fi' ~, ; e=: :11 ~. ='p' s"S::; '''r-'~ DU-' --~~ r,J,!J(\J; ~"\lu.l?;Jt ~ .! [':,u b, ~" j " _,11 _.:~- . ~ :r:s;~ I~ ~ ~ c

pe 'UlI1lJtrli' ( .• ltl~titi·,~ AJ)'· ,Ie"i', d

1~'W tflcep~.·$f~ .. __ ];I~~

b, 0)0 ....:!II r.:;;

QO~$et\t.;am \~1J ,~u~;. c~t ,g'~~,

a~=rtJr exis.t~ ~i ~htar',~i ar,e:',m

f-s·", _"c .• ,","""

tt,etrul ·,c181r:e ~ :a()'·nj~,lFi

~ '.

':~ lIiJl 'ii tl1u,tn-i.m "tfitQ$J@t,a~

AttnfO's~tet~a llr:ci 1& 'fJ),€li. .mll~t~·

',e '1I11'-iF a .fI: m 'm~,ll Mri]'i11Ibi';r~,-jlt~1: d,,~is!'''lli !IP'? '~i ~;.~J,L~ '~~ ~lI~lwi~~,L' -.' ~U~;~~I'~y'I_I, I~

'D;- n~'!C'!""t- .~,;, '~~1'P' Bi~ 6 :0 _ :=' ~'lgJO _ JIL'~lI!' y.:~ ~.~ ~~r~ ~,

',d, "81,1 ·,ma! ·aJl~ iH~ lP?flmi~ 1 a

KIn ld.;ea:sY,,£'d:l's\Q,,[ultl.irt

12

VJe!tult(}a;f'~I:e. ~re~~p~iJ:a ~lei1~'I a~ilJ ,a~~ .. " ~.a,i!.!11 ra'll ,~.;tig~ItIl]: ':§§t, :uu ~:Ia2 'i:~nd-~'5p'ellS~-,-b~f

--- - -- -

J~1a~ 'irn~aiel:l' c fOlt81.e~ ~Qlli'i

I ~.:,_LJI ". ) .;_;. ' .. es •. lIIl'~" i'''''''_~'!I!1

!L'lb'@;¢:n.'~~et,~~~_" ',;~i~~u!tii lae~]ll~h~;ad '

ijJ~ []~r: F!i~~UI~

~]'~~;i~i~i ~;;;;. S,~a€e'EiTm;',;,; .S'~ ,~~"'~~f.~~ -:flf,~enl,l1~a:.lf:rlfJ,.t~i~~i7ia

;IL,'':'~-Q;,U:~~~Q ~ __ ·U~_ ._,'. I 'd'fJ""~ ,'_ ~ -', .. ~j~~ ~ ~ .. ~~-"""" __ ..... , !!!!,~,W~~ . .-

~, -, I _ I, I' ~. I, .

{no,,):: ~'f:l n~ri se nn~ ;n,i~a;tlJ:rl~ del·I.r'r;i!. rrfl ;~lJrancl i€~e=~

, 1-,-- .,' , . '- ,_.:._.!:"" __ -_ --e-J ... ; .'~~.:c-_-.- - _1-..:- . \:'<,~I i ..... _ , .:r. '--:1.. "'I!. - ~ - -

~iGEe~:: 'pl~uidQliJJ ~M~i'~tg tWr{~"f~r$., ,~n(n ~i~w' .~ ~ilVJii'"

. - • £ -

,.,fIpaf(eUJ rp s.p"r:e.; 'mimI[~e..

·P.]'~Ma ~;(tjt~ U--e ~L

.1 \I!jil; -". ,.,.._:.-::.;:. ,~-.' ~~lf:-"!.-

'pa ,fIJulTn:u\eu\.Bm~

. ,

---- -

- -- - _-_

~~f~h~)c~~ tiJ5ii!'r 'ftuii("

U- ·

r I

-

J

,C~elfl saJ5~,e:· ~m:fttin,en\t@: SD~n;t

.'

, .-11.

, ·~I,j'~, - ' l'~' a." .. ~,lrp~ iJll.:;t~~1·i~ n\'g,

.~_ ~ .1 ~.t,l. _. _~~Ia~~~I~ ~ .,~r~~'1

Ej'ur'Q,_ . 'Q~t!e,ailll $1\

... ~~. "_:;:1' '.- '~;~~-l~IP~I-U:' "R',' I ·m~ .. ',' 1 a'" ~le-·1~-:o;S·c.~~i~

Al..-t .. LltJ~~aj ,_c. I,. •• ".,'-- .. 1,:' .. -J~ U,~, ,_.~,,/t

de ,~J!L "··iIljtJirui J!o1ti1ui . ·,S~~~['~- La, ;·~·o,km~l·ri~o'~-~l ~~--!~~te~

·\h.-"btbt '~.:'s:ol~ .• ·'" clun L)lcaat)'~

.~ ._~.-~_~:--' '~A.'r" ,- ~ .,~_.:_:- }, _ - ~_,,_, _ ..... ~)o~·""='f

Oc~e,an~til to .' cc_ .'C- - _~.~,t ,}\rQtlc,~

Planeta D~(Jtlst- ':; .es~,€: f~"-

;~\v~;r:$,a~1 [Illa:m:,intu).:g1f'6Z;Sl1 __ ~:,cu 'lc,RM~p;lijle S~i feU . pl~~~~1;irtL~ 5~~J\1~ ~ft. mall .j ng' ~I 'GB GLes~~nt1~rJlesalle_, ,~1

_1I! JjJ I

c,arnil' 81:ii:" '~arlJa:r!ire ·s,:ale.,

-~'_.-..,.-~- ~~- '~Iy~-:H· .... ---..io... -p-_-~ _-..:

'e~I,;114-' 'l"'1l"1I ~,,.,,;;~ rn;o?l·;e"'1ll':i~la 'S" i9 :a\~l.l;-;ldJr .~:J!lI'.W?~f' rl~, I)~U¥JI.~~I~ 11O·~~

s!cllilm]j,a u • 50,,~ c- -":. -:ai-.ci :d:,r':D;~,i

-. ~~, - .-e- ~ _.;a _. ~_ _. _ _ '"" ~ s:.o!~

Io.a~ft:~~ a:~an'(:;l" i(J'aT;'ti(~~

D1tuDrfJCloa;$,Et

~~ .......• .-. - - - - • ..;-;; ~ ~ -l'- -

= -

b'''''''''''O~'''. o;-.@)~,~,

1i~:,~tlIl.~Ud ,-:,I

__ ...... v-. ,,_ '--:--" ...•. ~....:---' ~,- .C::_

.!!!'

.1

_r,

-_- - -- - _..;;;.-- - -- - ------ --- -. ---_ .

------ -- -- - ---- --- ---- ===--_- -

L "~ :-,'

-

'I ' I, .

. -,_;';"

_ _ I" .,- :.!

... ,-.:. - -

,)

Pafa ,allli,.f,ira, !a~t',~,;L~ ~ ~ fir',i ,~,Ja~flt,~,~ ~Jat:a 'plE21;»' ._ ~:;ant~ ~' ij

iml)i9$,ibi~~" lilin€ll~l 'lllant:~I,e

-'';;;:_ -

.2S1lOlt alCelea c;a{;E! ,~lUni.11Ja iQ-

'!\liltlic'T ,~f··c'~,t~: _ tJ,"s'111Y' ~L'- aazulne'

~'~'_ ~ '~~~\~J=-- ~l j' __ ~.- ~5'.~_i~ ' .... -::: __ :,11 .~",_~:..;;:",:,,:,_o , ~'~

Ic¥'e; fto~'11 r~$,:D,ir'a"m~,

:plr~: , [~lleplalite< I~U ,allFtlt~ In apli&. alUm If·oatte.,,., :f:Qt~ctLe:_ljll~l'. tim.p~ tIle 'atu,llci, "eJij~ s-au

'r~s, _ ~"~ :.ftj~ pe&~e tIQlt,~u::g;e,ori'

, '1~'

,c!rtiar ,i~ill :8.1_ ~e:rtur;ile c' Ie"

s~ij. -"~Qnite lorarte' ~~!ci~I me'

m' I. j;1 13. ar:- --~-L" eu'n"oa$-'

~": _" ,_i~_- _~ < _.; < >11 "" >~:.~~)~;.~ " I .~, ."

]~m· jur de ,~I,QOO~O·OII

.

. :¢~Ctlllflt .:sii.ri.~: adal;dfa~i la:··s_e~_.a;;..

~ -

'Oflio,iQe,~:~ ,$t-"itl~.Ul ,de i~~j~~ p] &ln~te;l :wJJ:.~~·sla l:~c Ij'delf~nj:e~~

;:.Ni]:m:ii!and. :itri:eleJ!e 'ewe~ :S,e:-ltCrmead. Will .jn~;t-a:r~~a~: Ti\.tr~'utl~lh:k;~·~J}J· r'~O~~~~1:1:1(U$ -v~tstkt ,ai~b0,.e~lJIt

1;,;. - __ ~ __ • - .... 1 - -. L- , .....

~~~

l(jI:~~, pili. Itt:€: dJf:ij;titte", \$:1: ~~~$tl d'~

~-'

. ~',a.;mt mult ttiiti mnlte,

~ :,~' - '-.i ~.-.. - :to _--'" __ - .... _-~ & ......

Unele din1t,e ~el,e -no 'atl~ mtd

,,,,-o!L.;;__ '-. ~- .... ~- -_ .. 0;;... ~. 10 I~'I ••. _-- - -,- I ~' '.3r

'flof'~j!,~ b _ ',. :s.,eWij]:t.~·; _(I¢]i\lJl) $.'j~nt alg~l~f~ ~.tele .:au. 5!€mill'tt;. ~IL· fc;re.J

, c

~ -

m: -~: a~dles,e~a,~ 'flQrL .C~.]fe- m,ai.-J

ru.~,ulteplw:lle tFate8Jica8i~f(t~ ... . 'Ele' ayU . r:a')Q)~aj~_itl1 :filii. mull: $an

m,B,i l~n~in i"m.p{oftattt.e:~.

*~t"ii .s:a ~!d .. e_Q~se.t:tf~·$·G~, lr4ltfitt,e. .ai~bQf·l,~ If'"' .~,itJtolM.:ele \CI:e fojoa;il:e~

~Pl~mfl1e ~a:u 'j:]:'wze:ingu,st6·,;. QPt a,~eJe 'S~arJJ .sl~,inii:.. itot~d.!'eau-aa lJ'!f!r.z:i .. 'Fot0Hs,'elie !au~ f:rifnr;:e lat~'e, pie r;CaTi! '~;'eplE~·cll. t'QI,am;na,.

'lR~mi8S~l:e.·i __ piLt!riW~,i ~Ii ftU~~;~j. d~ tlie~J~~ Itll' iC!i\d I!~.,.t:@ doodata •.

:-.- ~ ,:~~:." ~ _-

~I~:a~! .• Lly.i.la;~:i' ~~~;f!'<(U)oo 6-J.,I mar.:~ dii~f~~ 'l~~'te:1t~~~W!l(l),~elJ~'

,~,~ n""'·''''''''_· '~"'i'iicr:~, n'~~", n·J• .-.-L·l:·t ;.ita,

,!;:J~ ~""9..~~ i;:l,·hJ..:!.:;,'" ,. ~iClO..I. 1.11.· '",hi>

lli,Q m-iij:'l~'im~ ~.t~!,nir:~lJ;_e gj:t tlf) ',~'e~h;al,ene -i<l!nil.,s:t.t.,~

I~: Ir:. 'iiMf!""III!!"':;' I

Petrtru. if :~·r·e§l,te .. , \pl.l»:lll~:le· ,aQ :nevnie&; itu!in'l-:e Ide: t"i ~t,e., de

• -, •• -+ __ r , _, - '~ " ~ -'. _ • • _ " ,."_ -,

~~O:8J'~ $1: :ap'~l~, ·.n·,a.ti~rita

JllHI.inil·,$()'arelu]'", ele t~i if;a~

'L1'''~I~,~l~'~\-; " ,I .-~~ "~I~,'~I;"(~I :·.1;.,m'~~:" Ie D,I.~~ "~~ ,d ... · .. _I: '.~~ JI_x~·~{I!.~~! ~vu ,".

'ia,du¢e~J;dJ~ a8'@m~em:ea.', ele ... · mente .!n,dts:,€rnsabib.~ t.r~_,,~~j_t;/ F,~d, r "i1lil'f!,. de e.-x,~mpl~t 11~ ~bS,6r~b ,41'n· n~:,m1Snl' t:'S'ol)'"

~~ _ .~ ~~=.:,:.. .~_~ ::.~._: IJ

P'QltltQL ~ $~ r,~p:r0d"1l~e'" :p,laRI·@lee:u, £10:[1 'cl.Ji;:s:p'un I~te

L - - ~ " ifilllo;l\t::e,. }ii~ea:t:e

I~·ste u~mje:a .sl,ar.~:e~l1m,mz;jul

~~ -=--'~ r- l~'

s,au .sisteml u;nBRyt to;lt~e

~' ,1tJ[~·tie:~t., D:~t, inrClt1d~~~tla, dill l)aJ1e . Sf} f:'(lJJj'IDlell'zc8i fffU'G,-'

)u1, k'u'c~tU1 t;~Qnt'm':fie: una, sau mJEli' ~~_t~ ,,~~mfnt·e .. , 's~m,iirn·t,H eda. '-: , tere 10! :Q' ::gg,u,a p;lanl:a~,~ .. ,.~, ~l(ta ~Q~QJI'I-

:2

I M~ttrF~,~emiri~~)~1t'65'~JG:t:l ·u!'~f.m~lip~ .v.ata

~ I "''''~I~~f.;..K,(i!1~'''' .~.. 1j}'.oI.f.i1', tl t' -... . JOI"

Illc,n~J!~HJ#~~~14 ~9~ ~,i!l:l;~,~·' :n,'§'~: 11~tcr;.r~<€~Uo

'lliTlbe S~1f1tca~,Qlli,e;:

S~I], aa!arlebe~e!rn!d de ~la~f.i~,fu.;ul.l!ele cte~m_'

••• _'" __ ~ _';' -. "1; I " __ •• - • .: • ..., '": ~ - .... , ,_- bl~ -'_"'i _ -'7.-

:j€,r.:es,@::. liJllr.I3~l!iWID;:tiifi~, ilifff V,o.mr if.w ~~Q~~:1fej

t,

.

I

,S@ni:li~,~ele fEd,J!iSlis,&~Dntiifn'!0as.e ~iile:t~H~ll;~il)la\bt;i~i~e ,~ ~~~ l~c I~a:d;~ .. s,a:rilc~:ll~~~" ll''lnitat~·4Je.-iMtd

I _ ... _. ...-_.:- r. .-_ ....... --.- ... ~~ .-=1: r

" '~,,,,<,~ ~ A~"" '-. '_ >0-,.., -~ ,i!\o""'. "'., ~..:f· "'.!!~ .J~'_ ..... ~.

!i1ISie,D:1~~U:3'.~~ Iljil~e~Q' IJ\$'~~Lt;:_j ~~,/~lt!J,~ '~~ ~;ar~l iU~\lJ~!" ~1i1'f-

m.a'~· duse lili~'i~'rO'''' tilIl0'~~,i),!' _

':-.2. t~' ,_ ." __ rL._..__: :'___,_ ,~~~,p' ,--N· l' ~ .....

. -

\.

,

Ra;~li~,utm~ ~~f(,:_e.: .~Am.'bJlllie;le, ltl~€o:,~t~,e~~,e::"mIl!l!!!B~ .. ·

:~~::n~v»l!l (!~·;ti:llmJ~r'Gt$l J:P;~,: p~{ft1';:~ ~ .Qi:1 !~s§tihit1lp;r,;eJi i(jletirrac mi'ri!'iSevallUit&i' inl.pian't~~ 'd'~· ~a .~dfi~~i p~j:I~ -, fru:~~~J~~~i ~~~~et@IRJ $\i~:~l~Hl~~~~ J1J~i\~~i,jj -.

:;';:.1 ... :~ - <I:.i:t-·-· '~:::I' - -""~ -~,

i~:C!'°D\"~'~re b,Jl'l" pIMla"~.'.II'~-

... ;.,,-?, . "., .• - .;..... _ ."1 r.... ....... J II

E~Jt:fatl1S·~®d~, d~: ,'ar:se-mmea:, :n-~s·f:e.; till't'-:zah~tIld:te~-

--( - ~ - . _ -..,. :: .. --.. ...... ~ - _-,.' - - _-.A. .,~~ ........ '_ - ~'-i ~-,; ~ -.;;_.~- :.::--~~ .. :v;:

~/i~, !~;(!iJi~'@~il~~1 f,~~!tJ,~tijt,-~ iiJ fj,tI.Q~~

~: ,

"ffimizTele S'e

_- ... _ -';'-'-. -;-_. _ .. -

11l:~~~e-~,C:.

b:a.esji· ih ~(entTt11 I{ . = ~"Icla

.~--. -=-=~p .--

tJe,s:laturj: ~1,~fitl111. 1.i.fLel@

J~ ~ . ~

mf}lastt)~le~ 'lm~~l'~':~im r1i~a;€'i~ita

~ 01 ~I ' ..

P'im'\l:F'I {I""'l ~II ,1~: :e"~'Bra'-: .~ It'="!. ._ >'·1'1' ,.tal ·e:ll UJJ.:J ~\l B U lit:".l~' ~~ :., - :l~[-.l \.:J!' . ~~. ,i; !'~ 'ID:lI

~.

ttlblJ811Fl ..

. .~'.:. . .

Plm· lee ne ~~·h~{~'0[re=azi c!as~a,)

ne ·p'lel1mjf ;ta ne·· i,ma-g;iniatl'

~ i. ....d··'. 10' ~. "" 11

r·~. ~",?,~,~1<~'!:1.:~·1 .~ .. ]" J (I. • ... c;r~~hG ,:1' :·111,'" I~; ,,(,!'~1. '~''''''. Il:~·

1~~JL~·~'_IU~I;\lIi f·. ;01-- Ll.(_ --, . - - -- ;,r,)J ~-~ --~

cel~r' [Ie :~.a;rl~~·TI, iu.bj ·-.~t~ @.rerrnirt if',a~ri~ .. " 1,·:mtQ.t ~D.)I~ml~~~· '.~.~~le l~i . ulan

.'~:_h.~=- l_i'~I""';" -.~ '- __

It. "'·'~:1.·· '.1·' 'l'l'Il·· £IW.t~,l~a-l~ , ~

.,p.lFl'iiloJe l~11l: grj~i'iOO '~liel1Fa "t1SA,fml't";a,tea rn.~~a;5itr~

'=----

:nllm:, ~g~Jl~fJ lela.l ~a ~tlfpl~et~

'Fllj·rI,.;.il(g';': . ..J .. Qi'e_.,&1 Q'l ,~:~:'4'f.:al:'Q 1iE":~·.'I~I'f.:

~. I " ·~J;ll2J.;._._·~ U:~~I ,~~tQ~~'U _ l~#J.l!.l~J.,.l:I:l'~,lIU~ a IUA..'JIL U

.:~ ,a~t~ Jiti]ft, ele plQ,f 'Ii §':i f,o,ute; ~efhe:~loa$~-:: u:n:e1e

- ,l~ - -~ _. 1Ii=.~' -. ...

~~

,Qiairm: ,ele ,QDntll]; ,mJtrhilcwa,. In

,;;r.

fle(!~af:;e ":--';I\,I'l~ ~~emRlu",,:s;~llnt

-

',Aifjiltn;[, ,a ~P 'mlS.~;nlltt!<oUi~""

L_~91 -r, _~ "~L ... ~ ~ ~ ~!?"l.~_'~~~~~

o.d~tmi~ 'IISJU~G.' 'n.m~F.~·jl\€!: ~lil !~~m!l {ll:_!i9,. l~f(],_n~ p'I~:l~~ f!!]"e' ~:~,~~~O:_~l;:v"asi~tf:fc ~.~;~~da,!l1_@Ji ~~t~~, 111~ci~m1.: ,a@~;]Jiadu.tTll.

-- -- ---

~~ =

'Un s~h'el;et 'Air I~hm.a):'. ,san:~e,

,. '. '-~ -: - _ ...: i-::J' M:;" - l~ ~ --~.!--' .... ' '::.. '.-. -- i5.-

e,ahJ~\ ID ID:la~m:i care lsi .ali(JJ'rtea-,

~~ . ,~ .Jf'"

4-&, I)'uti ,g(atortti l.m:am,e);'ei.9r:::

,lata . lamj;-': -~~le'~, 'Qatll~n_ii' l~c,

P,,~, q~.B\ . : -aeeast .;:: rl~-~c,.';':

,c._;-Ullll.'t; ~~ --,'_:~'U'Q~- U ~,--;~~u.,o;

P€Dtr'Y a,_-bi:w,lt(iJ!;ate. malfIi.fe~ -~eUe ,au n~~Qjre",s.,a If'le~s,:plf;e 'Qxi~

. ~

g~~nul rdb1 ,aet,., IC;ele ca;~~

'~ilies,e $n ~~T"t:~~I.' 'IClI:ffl ar'fi b\alftnete,~, 't,f,ebuie !s-i ilJiF:e\e la

s )1:" ll,e,gtflJ: ;a~~j! uJ;:gyle:

..- - .. ". .~.

_,pla01lni.i' ,(ttl, ~;er'.~,

L,EJ~ mram:,ifI6r~e, l1armtii .]j,i:¢r!~~,t;

:ti1"~I'~;Q~'a:-' ·Btill;I'l~''II\ifI~,~!'i.:"'I' ,':ii'm~~~i in jJ:~ ,qrU""~~l ,:~ rrl;l-l;' -I' lbl\I.:;~~~'I,·( ,'rL.lJ,-~, '. ~,' ~~

ri"i ];:-t-~ .• ~, II •

. ul-iU~ll ~tl1.~,·

MIMi.

--=. - --.---~--

" . -tIl:iUIa-oci, a~te"Qi~ ',d;estln:f, "Qa,fJlfi:voFer~ ~

~!'IIII;n'·", !1li:i,~~~iI'Ii .. ~;j,..iiI!io~ I""i\,,~! ~~UI~~I.~'~~J'I~IJ "U,K~l ~~;LIL~

vaea hlp,opohuTUJ. 'feiCiut.'~hr;m:I!,~ loo'~n"

--'l~~: ....... _ I".:"_-~-

Mamws~'I~GlJ;n~ 'd~l!!' 1Il1o'!I,d .. I'Jii~!ent ,~dellea-;~'

... ~~.......;;;.,j..J_ •....... _ .:r.!-'"~~ ;"'-1.i= ____;,_-:-: ..:.<. ~ .::;!'!"'::O~ _ . "':...11;.-.-.=..=..-=_-:. --.;:..::;-=

\JiV -_lftfgt;

11'10'_. ,.",1I·'J,;., (pd'. ',- -.' '~!Oi., .. ,-'.

~,.;~I-!D,I.UI I .-. . )g;&~

~ ~ - , .. 11_

~:e:f1;~,;;',:I,.iI"~, ...... a, un ~bei'r.'i,atd·

..;r.~ ~J~!Ij\_~!,Ilr~1 ''!i.J' . ,,',iIj -Ci"'_ ·I~""'··'· :" •

l'(~eJ ,maIra;~~~,~, ~in'~e~iBt~~~e ~~~~eJ~t~~), ~~~~~

,~:ernbu ;,a~:ge"i~ep]~,~,~ !5i1lamUe:rele,'dl~p"ID1: .. die ll]lUl:te'.]]T\Uba!(l;e: il'itbel• ,m,~~~J~

." - . - -

":~~i~lair.:e..tiJ:~ilt;latie:"", tn,h~:f:Jj jb:0:ij)"a ehiM IOlt.'lie 'bl1\Il~~

I If" " . "=.,' - .~ " " , .. ". -,", ~ _," ~ ,." .. "., ,

~,~t~i€~'~atBt:1,' Ca '01

q-!~-:_W_-_.i;-=-; ... " •.. ,-.,,·-·I' -.~

~m~m!~~'4fa,~

. .. ~"~~..",y-,, .

~lDitb~lti~ Y411: ~J~irili.esc ,.aG,es,ea, ltaii ~~:~'"ml . J:llu~[e j~Dlh'1i l'l1:e;;zL.EJ -:

.. v.'

~"tl'

1lH-

I.

'l!U&:$!ftjl"'U'§lrl-'\lilliil'ld~\, ','l!f~l,~tliCa

II· J, ... - _ ••

'.l~~tt'~

WtllIu.il ~t;Il1,'di~ iDS,e~ dil,iA~'~IOlJ'~.

ttl~.llj;vt~~illJ~ ·~a;p.e~~i R~iap'~e_tl,'~ iatJlfn'aJ~ Inlet 'c'WCdM lt$oa= r€~i ~i"(1Mi: SilLl! i~'~¥~~~i "

..-~ .. _ .~ -rar ~- __ .. ~~ , _

-'I.w ~ ~~;€'~-S~r~~tll

" J~, " ·~,.l~~~ij! '_i,~, ·~~if~ ~'in~~~ a;~·~ff ~j ~ll~1r~e,nirle. I~e;

:I;f.___ - - .!-=... _. l..- ~.- ~ .._

i!i\ih"'!IiH.'~1 ;~nl'~el\i:alL

¥~I'" .. ~._ -IJ.~ • , 1j!1 .~... •

, ~~ ~u]tt.l',S',atJ

<".i _' _ ~

ij IlipmmU

II 1r::"~e 1J'l@l:tlt '

ia~mant~ lin oatpa ~}1 mru 'at!~~~ trl'll;er. ,1_pif!sa1:~te: l\1e~~a'S"eazi' icr(tft'~j ,ili ,Fie!:

lid:

e ,d~-

;;J;,lliWi

U~' __ ~_'

letiIidi

! "-.' =- . ~. ,',-

Un: ;~',,~.'r"~')t~:'t-'JII s,al1.(Jre reee .. s,0mal.

---.,~.r '; _J ri:I ~~:I~l ,b~~ "', .'1' __ . '~'" ( . "~;" '_". '. _

. - ~

,I~~n "rn' .. ~'·~jl!p;te" P:,iitFUx ·]\Q:ble

C;~::'IIi1 'It":RS· ····'911 ' ,Of'~p' ··l~· A""a~ ,B·' -, ;~ "';Aif;l!"~t-'-~;r'~'~' [~)~,I~ _~ _.,~IL ", .. '~ I ~,l";~~.,~:. ,~ .. I~I~j~.I_- , . '1,_ .• 'U,~~,~ .~I._ u.,

'.',- :,8 - I 'tjlele~

- -~.- -". . ---'.- . " ....

E' . ,I, .t:~ptilgle .·lilU_

m"bv,,~o;';'~ .d1'4 ,;;.~.~~.l:' ::::_n'q~ .• l Id"-!i'n;;[ "'De·.;r·'~' 'mli.·,a"

.:.I,~~~~'.~ r. ~lj,. I~~ I., ,'-:""'~tl.~,..J .. I. ;;_. ,'.i" 1" .' , __ -,-_,. L': .. l~:r~'

c,ar@."D· ,el,:pli,r,a?~ En'ie~a,1iti iuj!e--' ·s>ga·" ,-' '·I',~ul;;·'rl·a·~ so a"" .' u'i p"~·"e·· "mtl'YUI a

~-- )~~ .. :-.-~ .~~U·i' _.: I~' -Iq'. __ .·._.!___~_:-, -J ,_ ~ ,-;.~.~_:r'l· ~~. '_ ~'_;':_, .'J..-~ t,_.;.____:; •• _';"

,5~ ml~;~Jzl~tYn,e:16' ,r'.~pt~le:, cum ,aT' It :t;ierfllii", .:D:al!J.irl'es(I~:-" ,adlGa

, _'~' I,: r-.. il111pi, p lea~

tin mu1l~ tti:l1II~ t~ \ 'Ul1Pi~~ :r',epti~ I -;Ie d_nmlnilil~l pc ,p.~i"~Q,am1t Er"l

~Jf]oe~a,l ~'li.~fl~Q,zaUl'iJ9"t". d'ls"p,ar'utl astJazi.

,j,lI'-j:Q'aj~ :ro,~:'·mm;fll;j"~~il i~.;",dtepO:Q ou:Q]:~,.f~ ~pa:., Dill:~~~t~al ~i~~ JarY~.; ilf;i~~~'~ii;:.~ ;~'t~·siff6f:m.i.··.· ll!'ew1l)1l·et :s~mrel:a:'"

~Wr;~~~.:;~- ~I·~ . -.; ~_ ;~~J.:: :.:;:_ . ,. __ _

mlif,lilz.ea'Za~ E~aln:tJe de~·a\~de¥en~; adn[:fr~ •

. " f~

;" ~. I.':' . I·. ·'11' "" .. c·· . , '" ....ilL ' .... '

Mutt:e "'efntl~'e: ~;e:~Q. .Q~=~. :~~It.llJ~,

:;..... -= ~. -s; ~-~.-_-:........ r"5 ...... _,._.:..:.._~

1t,~:t~' ,~~ dlali~' i.~~m,,·'jiW!.ij It ,ij:ttl~

sjn,s,~tl~ fh"i!i!,rf,10iteG~~~ ,pLrintUot.,

B;ll:ajjt!i '·~9;tli!ase.".di :g,~d;i]]a;ij ID~ae,e,~;s ata

,;..~ - -=- .- ~ - - I

l~~~l~~n(U. rfJ ,~, _

'I'Wcl;S:~~I@~ '~limb~ 11Wlg~, rDS!p~e'

~:IlSi.e'lete<i _ .~~~.

'I I

!~U~~~ i~~~~b_t£.!,,~~~i~Jjf~~',Si~ ~~D'r~~~·~d:er~~a; ~,9af:t'@-l1jlQ.~~.

_. . - _.

t'A :. M.-mlr,d~a'lillnet1lune], crenQ'f 'i~na'5\0j !~bCl'a-

~:aJi.J; ioaltie Q"f;-a~~"~,,t~1U~r-; tltt Ufl':

UMt !iaJo'!'lcfp1~li

! '~"f6€l,'PdIl.. I .,!J]ll: .:1f~1~~1~, ,dle6a:f~qe ;,~tt '~:I ~:~h~l~~()h.t~~~ 'Ci:.uiltf~~.

II

II

iti!! ,e'e,ama,i·tn~e ,afn'fr~e, j'jq~t~.:

Djev: --~ .. ,QJi lac ,1,arp'lele, b,o,a~~;

dee la i~@lle:'~', ~. la :~ . <,]taJi! exis,'l, ~a~pl"o.im\abi:v 5~2l'O Idle.

"'AII~''''~n'~I'-~l;-'b" ~06"~

I ~~: lyl~F' .L.=·~l2iu.~ ~ '9~

:~:~~R~ '~:I"ln~'-C ~~~, glle_· 'Q:FQiQ:OI

,~ ,,' 'li~'''''' "Jt;,1 ".' ,. ,:

. ,~,t-;;',r"'li!~,' ,l-,,~'~,O";I, Ib'

i-·-J;t~. - ~~ v c: -iLO~

· -

lllo ~,eb~e,h:t~. ,s,wl~l·~ ,:lJlolaf:(l1,8_relj(

S\~""~' _'~,~ l~'~,C"e: i.a"'· 'PI - til!: Ei

, ~

.~ .. _ ,''' __ '~I __ ',!I!i- .. - , ~I_,_·.;.~· ~_.,_ ,_

'_' Ill. a~~a :S'l ,r'fe'SrPJllaL, ,eli

l~ ~~ _ .. r,

a:1Jlt"'fUI "br:ariiili,i.l€)t J~~g~enoI .~ ~l~~'n, _ 'QiiR'-';

lJ, l J _ ·u "eli!!!

""='" -'1-, -';'I.", _

,P',es~i' :J)()lp·~'.u,:II~a,z.a a21?e;!~ :Is;arat~

~ r ;11" - - -

,ale jm~il10r ,$J \ tl'C'Qan.elor '~;a~

,,~pel,e l~l.lll1lICta.U~': [,a,uJ.{'il, ~ ~;i,

lac.!lOC~rJlo.r,a, ;' - ", 'sia ,s\e ·am·,f!]st€il;!·(€,,~

l.rloi· ' ,'l~,uni-i tTIli'ntre ',ei~ I~I'U,tn .'a;r 'fl I~'~ _,c '~t!~ ,§i- ~nlltm,t,~_ll~, t~~c;. (jilltt'~Q~ '_ ._:. i 'int,r~alta~ lot(pa, ,ee .e· ,Da,SiC;~ :d:€2 'Iiliempl)u:,,: SaGU lp:em-

+,W'I'1I gi,_o!!e;~ 1~IDiJn";:"nl' . ~I qw.1II~1Ii ~ 'II' a ~u~-.u U'!!!"!'i'''I., [iJ1~~!tl- _J~ 1w.':I?f~tl~!~~

1 • ,:~~, 1ll1;~d,'~ami! l~aitle a p;e~i~dt 'de:jioof!~ad~e:a Rl1

I u~~~vnU:~,lJil"'ld~_ Q~a! 'I~~:'!~~~ J~:~~d0'~n~az~.~ ,

I

II

B~'~Ir :;q!l:~:a;d~~~t9Qr.~ u~ ~e!_~r.te;:al9rlgll:, p~e~1~tl::-~;al~~~l!I! It(~rQr n~' ~1J'i'~,

Aisi_ri. ita S.Ul~r:ifa.:ta ~peJ1 :$J

a. 1i;l1:a;ibNI~ '~i~J nl~,tele " • "

I",~; J-;:. . ".' .~_ J~ _"_ .. .- _ _ _

. :[}a,G,i :SU Itt p'es{jQ'iti.l~t~ ll'!lf101:ilr.:lipr,=~ 111Jl~'e.'· a;P~e"SIUf'~;re~ PQJU~:~i"Ll'"Qtt1 ~cr :i1i~~I~Q

... ., "- ,,' ,::',1 - ~'I\ , ." .; .... t".""·".·,.,- jif.

C€ 111: ee fil£U ~:an~ r- :i.a~tz;:.I!R€: m~,tl_!Q!r J.1'~~ I~e

.- .-

,~·~~ti'i!lc, Im,e:-aSit;~F$llllJt iRi~-e-. Er~'p"tERij

1~'~~4-'-'-j~_'-,--r!,. .. ~ .. -'--:,'''''·_''_··_-- __ -:--_ . _-II .... ~. _--.- Lr~. I.

I 't:dit~Lfanwm,afl~:'~l ~I~afl~e).!

° I; "Q·I2'eo--, 'm"I':;r.':l~::-~DI"r' 'B. anten ea d lese~~~ .. ~ _' ~. <~(- ~~I~! ;~j!1 ~~''- ... ,~.>~_,.,:'~~ I .. _~-: .. I;..~'_~- )~~"

P:r'j I ,_tigi:: iat:a, ~nse:c~te,h:~!: E:(i~: d:~.~U~D .. fo·ate,., o-ui~,

~r' I~X.'" if --: -. _:~ ... ~

[~ls!e~c;:t,eler]esptJti "Qi,Xi"glen:ul,'~i'Q ,$~:~f ~];qr ele nil !~Ut nici ~-,"lam7a_n~i~(. Oi¢J b~r"ijlJbIl., i\~l1)l

" _03,- _tMn'Ql:~, ~:.prl~" @r.g'q.I1-~l~ l"'f' dB;tf)~rita Unt,!f canale :m:ici'- €Ie

: . .;.-:" _- - ~ - . -..: __ :,:-- r. _. _ - - ""'T_ --

:i~-1rI',a}n~\!le,~ (C~rlrJu[ lereste

~aCf)fI,erilt jell' 0 ~ftr'aplaee ' _ .'i~,,\ i~per~eaJ~lla;:, ,euti~cula,~

Dit9 ift~car.i' e'U~l~;.e.i~,·~,~~a:" Q' ollli!fiI:a.

:,.:.:--

ilii(ti.0,WI~, 'htbes.~d;u ,a:dfiT

[nidltll" ;i'ils,eMio~Dtrfa" ~;unlt n'litl,~~de",

'-m

J ' ~j

~: .. I

~'~~njen~i'i, .':1 5[~Di~'ionti ~:~J.Iij'''t~1UJi'tJ,~. fl~~~I.iI>~~t

t'lJ ~:~)Z~i!ail1re:l:ei;~"c::l'""~i'~lte' i~;~\f~,iD;slei¢t~le' ,S,'t1·t;jt

- - ~ _ . _ ~_._ y ,.~ ,_ ;..:; __ -s, ... _ _~~ - ~X.-·-

"adi.~alatil ~re,to,b'ai\fL".

~el~S',~~. ,alrlrtl~lie: 1~IlJ~SDJJt~ lRillQ~ tti~ ~Uttel'~1 ~fllGi' m:~J4~te,,~,~

~{- .

- ~

) 1

-

,)

-

~M,ed~~rule':~:g ~tllI4l,f:l! ,,~u-i,~_W,ij~ ~~.I'I~ iiM 1'j:,_ ~~, ;ntli:ll!U',s4: Ei1;e: ..

"~'I ,.-,._

.~_ .. '- -

-~

-= -

In ,c.aiti In muzee sau in, flII1l@',vle21i' (:ateQdat~ oase ,$i reconstituirl Ide animale

c·' ~ re - n u m'''' al O:X·' 1-' "So "'~a";"' a" s,' taz"';'" I ~ I'"

£Ll_ I . ,.J '_' II'·, 'U:. ,.. ,c' (If :-,.1 :.,'L '" .. '

-,' . . ~--' - - - ., - - - - - - .

Cei mat eelebrt sunt dtno-

II = ~ .. ~ ~ ,j IJ,I ~' I4fl:i,t,I I~"I Ii .1

~;lj1111"a.,t~'JF~ ~ari ' dial' leu dintl'~ii

. '? y-

,Archaeo;pl,ryx:: p,rful a. I~:asire?

,.;Piiii&1I

zaurli, In epoca lor existau

numeroase plantesl ani-

::~II.

male, ' dar niei un om,

IC013!rne ascutlte, cozi lungl,

A ~

f'11~le,ar'e· ascutlte p.IJ.ac'i OS"Q,R-'

fi(lIl _. ". . . - . - J. - I I' • - .. - - • • - . _. '-

S- e ""'0' rpuri uriase s 'fa' u mlci

'--" \,;;. ',' .111- .1, . _ """," "V'" :~"CjL~ L· _.1, .', ,t

ca al unul pui: dlnozaurli au fast foarte dlferltl!

'Tyrun·os;sauml: nil· d~]]O,2:'at:lIi I~arr.tl:~nl'

Dill100aut ca:r-t'l.iVCll~' iatil'

. " - ... !

dlrnw!tltodo:n tJ.!l: y,eJ.a·sa

-pe"s;pat,e

Stejg05ailIrU$! p~.n.h::·.(f[[1,ozaur"ef.m:vbr ell pl~C!Ue :$,~'~e Q~o~!Se \i-ijl~tt-u ~~:p'i

.Mlf$i"~.hll: 'Ulla J!t_O~h"e eef"- 'fm:aJ mead, .'r! ' ! :-, tHe

, .

1tll'EijIiolbDumi 'Ltt1 1l11f[ dl am ,m

~ -

Dtntordeauna, oamenll ~i~au

.... 1.' .,-' :~'~'~"'.,~ - '0' dat .. 'U':-~----"l

tmagtnat Illnt;e cnn ate, 1_:. neie

sunt ,~:g:lrle~abli.j!le"1 cum ar ,fi

zan~ . I,el~ s'au-" M"O"5'~', Craciun ;_

I I·' "_:, \::l .' __ >'. _ ' . _ -'.:' " ,,_~_ .. _. ,'_ a::','-~ I '\~.: '. _. :;1

altele de temut, cum ar fi 'vrajitQtji~i, eapcaunli, sau

~ '. t' '. ''"... ..' '.' .... fi' ~ . f -..., ~. '.' " ~

mls:.--'erlo~aSle eu,m ,ar __ ' S.Incsu

- . '_ - .... -.!II -

S:-I'· if! 'II renele \-.- , - ~~Ue. ~~ ",'b. 'b.,

1~ legend~ Yn~runestI animale eludate san fiiflte fabuloase

. .:.." i ~

car -, a t e -1' ·n-'f~¥.l'·'IC· ose ~ "~a~ Dm

_,L.,_:_:_"I~ I, ... '~JII ... _~!_,.I:·=-l"-'_.iqZI_>.I!l1 .\.,,\ILI7

_--;,. -..' - ~ - .. -

'f'ericir,e'l ele nu au ;exi:s:,tat' - ;:' '-j o~ d . t ~"'!! ,

nal~ll ... " a:, a~

,Sli'eD3-.t6_g:en de,lor ,grepe$tt

Mim',llrelli_ ~Un I~,)'" Mete 1m ,~' .. ,(j,~r~tml

Ll18mp.L

II c:QUll1J 'Sli ,j'lYfruut,·

Un barbat si 10, femeie care se

~,

• ~l'" u 1- b-' sese a u hi I 0- t ar.J-a~·t ~:~ a:': 'I'·' b ,a~: un ,~, .

, ~;'. '. -- -, !,_~.J.--_~ " .. - .~ ">. ~ I,_.-,_ • :_ I r~I~I!I l..r;_~_ II _' ,I.,. .....:-:____:

copil. Trebute rca spermatoz~oizii tatalul ,s,a urce In abdomenul mamei. Unul singur, 'eel mai tare penetreaza ovulul, '0' celula Ioarte mica.

Imediat copllasul Incepe ,s,a se forrneze. 10 luna mal

tar- ztu -..,', '. 1- '1"'':' ] ,,-, (-"c '.'",,-: '. c C .'C",.,~.

_5" £l.-~., mlnu,scu,:a sa, IDlnl,a

b- at ~ ·;..1·e,,-·]'·'·~a··,Ap' oi apar sc .hele-

, ) __ . lIb U·.·" '._ .i~ _'t.' .:H, ~- .. ~ .. -._ 1 'CiIl, __ " .. .:'_1Il, ,~. ',_ , __ "',.',~_, _

. - .

. tul '1- Q&'''' 'f'·-,,-,·· t ',I .-}' rlni h '"'.

1 ., . .,1 ,-I,·.c:;,a,: U-JI ~il 'lllC Ij,~I"h'

Tetnl ,S"le formeeza. Bebelusul este ~ine ]!)i'-.-'ot'ef~t mtr-un buzunar care creste o data ell el, R·sf'a Iegat de marna sa prin cordonnl ombtlical. Cu aiut ATUI a P,P,S····f,l]'Ii tub el

~I ~ ~ - I -~:_ ,I,': I~ \;.iJ-~. Ill: _I~. ',1 '.~"" __ . "., I ,·, __ 1

P- rtmeste hrana .si oxlzerml

• .Ji.- -." ~ • ~")II_'. a -

Idle, care are nevsle, D'up,a 4-,5

~l' '-"n- ~- 'c'_ ~ j. 'C:-'.~ '~'l~ '-]'n -::." ::-~e' Iasl u . 1" nll~IC'I~ '~I";I ".1. 'Iac'_ JIlI_.V·

timp Ilo've~tle, cu piclonull Putin ,c,at'e putin, mtcutul cr:le§te,~

La ,sfarsitlJl celor noua Iunl

- - ~l -

el lese "(l!in abdomenul

"'d' 1...: ,., 'Il Ii .. '~II

mamei ne otncei C'U caput

--_.c '. lnte S"-' ,'. ,'~c' .. ioate un strl g<a~U t

In,aJrrIe~ -'i,.J sco',al~ ... _', S .TJo _, _"

tesipi.tat1d aerul pentru prima

," ~' "~ k ~]"'''- ffii"--C -_ - ~ .- - '5-:"0-'

o·ara~ .;) :·l,O,o~.&,ame' ~Iun·e" i~' .'

em: iata un frumos nou-

_' -=-....:._[1' f __ •. ,_~ •• :;;..._ •• _ _ _ r __ .;: • -:_;, _ _ _ ," - .'

niiseutl Doctorultale cordonul ornbtlical, unde via ramane 0 urma buricul!

.IUn. sirf!l!gur",$per:,ma;tgz~;rd pre'rlle,tIle~,a :QV:_~~ l vi~-q unul eoplHa, lncep't!1"n ilie~: mQmelit~

B~~;iq,SL[ sa'atli~m' anlrel~erruJ

~"l' '.

uDElL

Spf,e-- ,3 . 'll~,fd

m 2'iJ:)JLlbe.~te dar !'luarle.nl~ ~JntL

La 1: an

EJ sta in:;!:F>ictOJir~ $1 ~r:~,c'e·,t~tl~~i".~:,a;~i.

_ Copllasul se_ hr,an,B;fte :C~U Iapte, El este ih~!i. -~Qatte If'agit, Doarmemult, lJ'~~: vede 'F·aU." dar plruIge emartlE:

blnel Un an mat tar2;:iu", m2m:an:c'a ap r'OI a 'pi e toll"

~--- - - - - - _... - . . - _... -

mcepe S:8. mearga, spune

prtmele sal e C; uvin te ~ ~ ~

:Pie~are nin'li. omeneasca este IJ nl~1iJ. !A-P~Si~~l

~ --

. d e;g~t ul :ana'ta tor pe '0' t lt~Ie;r-a ~ii'"a!p(J~ ilN:J~u~lln~

·a:mJ]if.en.l~\:13ie 'Q (Ioa:h: d:e IJijrtie

.'.. .. . ..... -

tcnn!:J'al1'a:-h~,cu o:!~~ (Ide ~~1ete-nil['Dl~ :L:;a:i~ ~,a] }y'~de~ .. ;€&f J'}~l :t1Il Q fJ:uare- 'p e)te~~i~., . ..

Chi ~ _ '., t d -, ,- t' - _

- 1ar' lnalH_e -,~,ie 'n,a.s-,i'erea

,'!,

noastra creierul com,anda

. ,_ ";:-'" - '- ,.'''- - --' - " "''-- -_-~ ,~,,:__ ,'-,_,,

noapte ,§l zi corpul nostru.

A- · - -1' bi

cest organ rnoa e este t me

proteiat de oasele craniulut,

- -

,El Yml:~~ -~',stf"'eaza. tot eeea ce

, . '

.simtim~ Nimic nu Ii scapa!

Datortta lui, noi g~ndiHt, reflectam, suntem trtstt sau fericiti, avem amlnttrt...

E), este ajutat Yhac,e-asta

- d-I' ,0 'I,

munea ce nurnerosi nervi,

- ~.-

fi,delti $fti -S:e.rvlt;Qti_1, care par-

- t I --

!-;- - ,- --,;.- -:1 'I" ,',':': -,-_I ,-' .-:-' :-','1 -:-, I.' y -,~-. --

c_urg to ~ e[orp'u : nostru.

Aeestl nervi seamanacu

- - - -3' '_ - -' .

nlste fire albicioase mal mult

~ • -;_- _-_- I - • - - - _ - - -: _. -_

"'-' -, - c;--;- ,-;C'~' '---c- '-'t;-·'O: "~ :",-~ ~~: ,',_:,,' E;·~-l·" ,

sau mat putmgroase. "_'i,.e

trimtt f-"a~'r-a: 'in ' , 'c-,"Ie,' --.t'l- a' - .re I"¥'1re-- '·s'·· a)lj_',e"

__ ll.l..' __:: 1_-_- ':.- .! ... ,_.,-. _:..._ ~ . - ~ . .l,"."_ -.,1.,1_ " .

,

crelerului si-l transmit

M •• _ __ ~ __~. __ • • •

ordine, Pentru [a decide corect, crelerul trebute sa ~tie ee ',!l,e petrece in. [urul nostru.

Aferg1~~ 1l;11 ptfr¥es:.tt 1:~'tteuJ. 'S~'v,al ,LtliltQ ij'~'I' 1,1:.1 sfar~i'~?

IGa:nd m;~Q'i'CIJ'I ll~:v~tt!"'_ge~Uiilcj)iU] I~U,' u}n, tnfc QlljNtan :5i.Jleetal •••

Cele cinci organe de sim] ale uoastre ~j nervllnostrl transmit :f~a.r:a In~l~t~rle mesa]e ereterului. Dan

a C·'t3.IC ". are nevole ·s-"'a.... se

_" ;-..:~~ __ ' ,. __ s::.~~J~ ---;:"" __ ' "," _'." ",' _ 1.~'.I .. ~:r; I,-'.:_.",,"

(]'d·i hneasc a" chiardaea co·nltmUla .81a Inregistreae Informattl. lata die OLe tre-

_ - .- • - -3" - - • . _- _.. • -:: - -

buie sa dormtm.

G •. ~~ .

Sal'atdlJJ;e~ li~ .. O~" ·I~r~u ... :~Q tr~bufe .• i1·g~ll;;l~;~'t].

·S;ti.:.i ca· ·o~g'J.n~le '~I:~:~_e;J~~,[i,bt~i :'c~e'ij~rp~f;iji1t 'sir rner1.~'i pe .. tO. bami ':S~Ul ~,a' jo,.d '~a'troQ~ :fl,e·.aEilla Tn mt~ 'm~irO:rll:1 l.u~e~Uot?

. - .~. - - . "_'

.{~)re:~elJ~!';U U\U nu ;s;~?'odrb~l~te El!tt~'¢ali_ Icpf]_l.plet~

- - - . ~ . ~ ·'I~ - _. __ .... _._.

le~t~t!~'~.~~,l1;. ··~blaf," CJ'n~~ dOlr=P11;(a;ci die ce v.:ii~,e:Z1

1'-, _ ;- ~ I - \- '!iii! ,.J ,.. . _ _~.. 'I·~·;

·Utun.o:s'.!.,., ~ll' eateedata ai :il QP1~a~;url. JJ~.r:~~~

U;~i'~tt1 ire.plede, !~~1"1Rr~·~ le !~~:~·ga=

VbUl,

~())':ch1'] Hi] vid .fo~rtte. de:pm.l$~e. :$lh!)l:8irte._ctp][o

Inima este un muschl ,C;aVj~,tar separat in dou!apaf't~., dreaptasi stanga, Ea se ]g4$le,~te In pteptul tau, 1" .stan,g.·a,].D',ac:i pui man .. a poti s-o ,si.rrttibAt·an,d!" Inndcaea se c~IQlnlta,c_ta ,sin,gur,~, cant de 7~O de ori pe minut, Astfel, .ea trlmttessnge in artere care sunt un Iel de tuburi. In acelasi tim, PI", lnima se umple

c .. cu s=-6·nlg·--;~.'~" mu rdar, c ':]'"3Y:e'"

'~_ ' __ I -~'~,JL_~ ~ _:.J.I .. "-, l. __ -.i~··'l ' ... ~~_:QJL~ ... '.~

sesestc prin alte tuburi, venele.

Pentru a-l purlilca, Intma aria nevete Ide oxlgenul dm aer, care este indispensahll corpulut nostru, 'O;tig;'en'uJ 'p"a:tl~und'e In p1fun:anii tai,,-

. -- d '. ~,

-'G8rD'.,·· , respm p,e nas sau pre

.,!Jura.~ J\C'P'lth s'lang'lele:· rnurdar 'f:ireul:a in, [urul unor sacl micj C'U aer, E.) se 'r~eltu:~·ar·,c,a IC;U Q,I{i,g;en9,:i dega] a gaz carbonic" care esteo ,otr·,8va.

San;I'ellemunc'e~tle'; ca u:n, POI§,t~$~. E_] transportain corpul tall ceea ce acesta are nevoie, o:Xlg'le1iui. dirt iter ·v~ni~t dfi.n p,l~·ru,a-ni_, sub::5,:tantele bune din allmente pie 'c,ar-e le Jtf,ans,p;rart.a lntestmul, dar ~m pe cele care t = ,b,Ui'eel1Intn,ate~

40

.-

:,d!lU"i. ib_" ~

~Ittma.t"a~e~·,sttii~a:~ inilriU (1:) se c.olttracla· :taj'ls:e.az·a~,s. ~.iiig;e ~ AC'0S;1;a njv,;a;l_e$te Tll ar~eiei lm·~~~ ~lt}t.net:_l ~~ ~rt'et'eh~ m;ai ·(-in~'I' ':pl~~tf.l4I11,th c~pU:iJreJe fme ,c~re tl"av~:r,s,e;(il;z:i lnu~$"cl':ri i~ S,a.nge,le·lasito lveee:ve I;mod'us:ete bune pe:

Ie t.ra~i,s!p.Q.vUirl ia~-cLe,eurne!~, .~j: pJeaci din ric pt~n '~n~,~:~e:$.~S.es~;rH lu:rna:_e~t,ea~.·,dJ,~.apt izi~lQU '@).$iing:~le· u~rdllJ al·un:ei· dm lIiJQ~: pirh1 '~!s't~ s~pr,~:'s,~.ctj ,(l:U a~r :d_j,Oi :ptam,~ (ll.,Aoo las;a: (l'azu,l 'caibanmc ,i se -rn:~ar~a eu 'Oxigen care ttl J~i respirat. ·D[n J'lOU ctl'[;al,'fld ph~;a, s,:retnUni{m,), ... ·~;ft C&J.'~t'o]rbt. sa n~inc:el]H!.:

AJ'etg~~ r~,lpie~i '~e$pllr.~~~!, 'r~pjd Ifepeae~ .. llE;nl~ t!u ca, aj n~t]ie de mal mult -OKi,gen. Gre:a,~.

" ~---.:l_

Silftg~le 't~U5e Tncifa CIlW, ox~:!;.en~ pe 'c,~re; li~ .dueela musehf 't\ii1, care au u~vQle d~e ':oxrngBu

dUP,a< fieC8;re ,,~lort. '

Astf'e1"" sangele, J -i} sase opreasca ntclodata, fur'niz~ea,z_a muschilor G'I'ganelo,j'"'" oaselor, ceea ce le €:steneCIE,s,ar $:i ia deseurtle care nu sunt

JI:. _, --

b IDln-'IP! fl- ent .ru e'> .-)- e

.~, "~~J .tt="'b .. I, c' _,LI, "'-"':~_'.~JiIi

Me'cUcu.l ascu]t1i 'C;1I' ,,Ste!tp-scopU[ '~g9'm,I!;)'tie'~~ i'uiuln ~i :rue ~larninilnr til.

Mali inta=J~ dhiltU 'tah:UfJ:'e aumuscat Qucaia de I:rn~t'o meS:t~c,a1iln,gW:r.:~ Il]~ Aipoi, , ~ ~~Il'~a;ti: ,printr-urn tut)t' -es,ol,a.~] :(,a)~ djr't1~ct in ;stom;R'C',{3) a:ce:~ta se 'tOl1,tr~.J@ .!;d :,fr'In;tU1, ~1l1tJiu[,at- d~uft.' SQ~ "sq:M~~iat se' ;ti~o:sIfJlf.nitmtr~wl b.!l~a ,f$J1, 'Ac est'a !u.n.e;oo, 'splOe' urtesttnul -s,ubti~e CiQ" urrde si:~l)a~1.;e ,ia e]e:menltel~ rtl~i~IIIU~-\~rle ®inllbun~ m;elltm,'lJjt -CO'I[ 1;)11d, tail: Ifes.h:l.J tra v~n;ea~1 'llnib}l5tihtrl ~rJOSI (n) .. M~ai ,t;anJu, ~.vra U(-:ev~Ct;r'!f; ,IUP :fetm~ ~;e '~l,rifHi st l1;l'a't.erii Jt_eal.e;p:ti\n~v~zl'Ci: _~, "ptfo':

'anus (6) ..

Ned_ avem nevote s i, b'€!'m $~ D,a.n~'~llI: in ,f1.fZi!ltlJ"~~~il I ie-] :in&l _cOtp,'1ll nosti'~.~ s:a f,i1nani san.itoSi~ 'AC;fi~~l'SU]

. ~ -. - .. '- ~ ~ -"..

but:ati ,bi~ ~mar' Y.i1 'Ut_ce ',0

]j 1!JD,gica.JjtOTS:e.

'oit,J., .

I . . ,. Iii, 1Wi'

- ... ,,1> •... " .• ','- d,e ..... : ."- ,~.:. -·,./,'1·----:..;,· • .,-\.

. . ." ,,' -.. _', ) 1_-:' ,- ,~". • , .' ,- . '. i' ...•. I •• " _,~-

e=', -.1 .1_.···[ ..... 1_ _." D.,"I_-·[ _"'-1 ... ·r ••• _1,_ ~-~ , .

''!Ii.

;i!o

'F,'ar,a schelet, DQ,j am £1 mol, Organele noastre nu ar fl pro-

t· - at . ,. A···· .... t'- . ah . let ' .. '. '}"d

ejare, Acest SQ,.,I,e: et S,O',: 1'--

este un adevarat puzzle, care n - urn 'a:r' '·a .... m -' ai m 'U" lt de ?'O""I'O"1 d·' e

_ ,_) __ 1 __ . _' :~~._, I.r:":_.'-_. _ .. '" I ' '", ,,~,: ,&. ~, __ .,1 'J~-:-

" '-- ,'OJ" L "'g" .:~ '.""'j rt ~',C' l·~ t'-- ;cc ",1".::,"

oase.Lungi, SICU,- -,e~ iare., .. e 're

cresc si ,S1e ingr,o,a~a, de-a Iungul mtr'~gii, noastre clo'pjlarii~

D·,·~- ' .... ' d '.', - ~-·"t·~,···· dare .C'".- -.-,- - .. --

aca,« in mtampiare, .se l'UP:'1

ele se sudeaza.

Oasele se artleuleaza bine

U- n ele cu altele deo ar rec "e:'

__ "_.--._~ '_"_.1._-1 I~, .. " '.:,-'-',-1" . .,1 "._ -,: .. ,-~~,,'I ~.'_ ',,:--'_;-',_

fieeare ar '.~.":-J exac it' forma s·'

,' ... '1 :' ~>_._'e ~._L I,UI'_"'_;__:.,_ :~'I

talia potrtvtte pentru )-0,(;u110,

.... -.-,, .. -~ (-'.:-. g-"-':" sest .c, C-'~- 'd··- '. ,.:.>

care se ,_~,~~e'e, re.v an .. ~. ne

ml§,c,am oasele noastre

alunecaunul peste altul Ia nlvelulartlculatttlor, ,CU,l1l at f1 cotul sau genunchiul

- ·t' , "'t· d , ". -t""""l --"",,. OJ de

1_)' ", .• " 'r~"l ,', .,-,;-::- ,-:-. .-_----:' -,_' --, . -'~" 1'- 1-'

captusne ue cartuagn si ue

un Iichld uleios.

Dar scheletul nostru nu ar :fi Id,'~C,8t '101 carcasa :rig-id,a far,a eel' '6'00 de muschi al nostri, Ag,i:tawtlbi,ne de oase prin tendoanele lor." acestimnsehi 'el,astici, scurtandu-sesau

alunglndu-se, trag sau Iasa oasele noastre .. lata ceea ee fac ,,,mu~,c:'hii. strtatl", care De permtt s,a alergam, ,sas,a~'trn" s.:~ nejucarn.; '. ,Mu"e,h'ii netezi", eumar fl,ce-i al sto:I1lae:u.}u:i siau lai. ipte,9Itinului,';i muncesc stnguri, El zdrobesc, >!II ep-:-c ·'~I.:9' -l-m-~' P-"l'" n g;,

iLLa, ,~). '~.I.:"~", ._ ~,' '- -.I :-~ I,. -i-_ :,il iii ii,

_ iii.' ' -.-

42"

'.

...."...,.~~I;_.. ::'11 DHI..UJ:U

,p tS~~CfiJJ' "tar aste :gre:a. PeYljtrUj ,a 0'1 p~ljlea tiid ~lu_,$;,~'hU Itu~a~€lIQr- ti;H:e s,~ C:'~ii1IUiacti.,"

'13i~ep;"~:fw' t"ii devi.n 't,aril An'tebr,fd]~Je ta11a pishG,a.ta ae"a;!H~;m'e~,a,

L Ai ,cazut· nu poti sa te ridld ..

Plelea trebule .sa fi;e spalaJt.:·,

'ii'!I :A.." I~~ ~ ,._ d" .. A II ..... b f" . t-

,.~. &1 ~:a~ra m .CllU.ru.a ~m .; 'a' .r.ac:tuta.a ..

,4. 'Os 111 tau se va snda, '0\$.1" mr tr.ebuie, 9;5. te mj;l§ij[~ 't1;,e.b.tIt:he s,~ "~, ae pitJnl~ pi~'i:Of,,~t T\1' .g,hlpr:t

Ol,pi~i - ,s,llib'tlr'el• el~:tjc~ . rezjste:D Jt, moj' ·mUll,~ sa~ HI.~: PJ~~m i)tu~hts~_:1~ '~lIiJh~"~r~, . ,in tntr~l~.i~nle. '¢iCfrpul ,E~' 11, pf0it'ejeaza::ilnl)lotriva V~:r:f~Qj~ ~~p~

'fuful.t• a plJon: Btl lasi"s,i' 'Paboun4~~ nimlc. ]n p·il~.l~a nt?a·s_.tr.~.-s~ fo-nn:e~Zi'i .. . 'p&n:.IJ.~~ scurt p~ 'ca17p-~'lW1g 'Pee !eap:!

P,l( wi trebule SP'2Ua:t

,Bin:~ cuf:i!~!l'~:~ l'JI~l~!$' S,€: r.~fac,e·~sitlrfU.~i,.

Pilelea··sl br·o,nz~ 1 ~ ;;~;itF.lt

Febra, frisoane, eosuri, nas il1fun~iat, dureri de abdomen:

'.' .. lb,.;;'01 t·· .... ,

mrcronn a .aca:

Aceste minuscule vietuttoare sunt Ioarte nurneroase In natura, Astfel. viru~~,ii sunt responsabili de

mai rmilte boll: .g~rip'ia, rujeola, oreion.; El sunt ,at-at de: mici, lea.nu,~j putem vedeadecdt leu un mieroscop electronic, Totusi, :ei: ·ire deplaseaza foarte .U$Qt' de la p, p~r$Qa_tl~ la alta" Atuncl ',s:t:p spune c'a boltle sunt contagloase,

Febra este uri mljlo,c bun die. .,a,p,~.t,~'e· fimdc~, ea uctde

-m- :,' num '.,j a":";'I"" m ·a·: re m 'I'!!;C."' 'F,,·.':o·;'b:,Ji·;- D:',~·~,

.", -'I ~.' .. I, .~ _-~ - \I ! __ - .~. I' -_ -. - •• _. ·1." " .t;JJ, iI'.' I~:,"

cerpul tau are nevole adese-

O;YI~- 's'a~ (1'·"0 ,-;. lutat '-l'n-" hn ,"t'-·,c- .. ,--._','

, _~,J - l'c,,"J~ ;a]I~[,_:', ,- _,)_, :_p'I,~a S~!.

Medictl.i a;s,t~l!lt~ celi spul, te Cll,Jl,s"ultla SI itt ,da. medica-

- - -:!I! .=Ii

/

~ __/-'.

/ /

1.., ·E. f(i',g 'fQ'.Ii~".;. tremlIlf.t ,R~p'C;fQ;e., ,t¢ "nord aca~,a,.

: r _ "",

-

2. Mama t.i~ ~ua,_ temperatura 'C11I un term,omen-'U. ~j f:~I~yij.~

·.4 ... Aepc.Ste medlcamente 1\1 va:r ·ajlJ't'a :cor~ se _ai);~:[e l(fJ,p:~td'V~,: i m:t,e -'~i'e'·.

Dat:'m'[t~· 'v,a~'c:[O:L.lrll())r realizate in labol'"aloat'e" J2;v~tlim anumlte bon .gra\ie. 0 mk3 L:nrec:ti:e:,es~

Cienta. pieritr:a a n e pro.bela: de ele, -

.. - -~-----~-~~

-

iCbI"ar ,$,i :,o.:;~8,~1r·ilefbra tr)e;h'wie frigrfj;rti. Faria tn:~iniete. '~r:~bwe ~'t1Jilati $i!, 'p\,ans;jlti~ p.En¥.r~1 ij Ie)

·d~· 1!1~il1r.~arii..,· -

sa-l r,elc~n(),a$.c;,'a,v,a $;t; s'A se apere slngur. Numeroslmediet se ocupa de tine d,aca estl bolnav, Pedlatrul este medleu] specialist al coplller. :~tii tu'lnsa Ice .fa;ce orellstul, ottalmelogul !r-adJQIQ~SU1?

. Ra.dio:lolW reaUze,;;r.a.lm:agini'l ~~a(r~og:~anj, ,ate ··scbeletulUm. S~iJ 'f!d~ grgall,l,or noastre,

LQgopedul te ,eLiIUoti.. sa P]'6rJluri~i 'time ,cuilrit $',1 sa t'eet1Jlo$hj, ,€,o!f'ed~ suilete~'e'

puternic ',$i, ,sa'lc;r,e~SCI~? Putin din toate: fructe,

, 03

j- ~,-'.:' ". ~",- ,.-' - -a'~' car ne pl;~"e·-;'$··,··t·'eleg·, u·m'e. QU", ',,-, ' .. ' .'.' , ,.I'~ ... ' '""--:"'"I.:...,::c.,

- : " ". - J _., ~ - •• _.. I '_- - :;-.;., - - -!.II . _, 1 I

clocolata, cereale, unt,

.,_ .... ste f·'~·'·' .'-:",: 'I~e'" b :ran:-: "~·a~' N'···'····ul _P.d,S' e. :.,atn.ol,as, .. ·. ", '·.Ie',. ,-~, ' .. ",. - "" .'.'

ulta 9,,8, bet Iapte ~i a'p~", multa ana,., Toate aeeste all-

v

m : en te ·t··''-r:=·e~,·,1I:...;-U-l'" ,e:' s':::··'~ II~ m este 'P'"')'"

. I ~ .IbJ:--_: I '--::~ _' .. ',-,_,ll~I\:''':'-_~L!''''_') '·'10.,' .~. _:-::. ~_."'.'_"'.;. .~

bin A ...... l~'nc.-~ ainte de '8 le In ohiti

1~IJl,_._~., .'-. .J~.~,;,, __ ~. :"',' .1.' ~ .~- -5 ~,;,~

Pentru a fi. sanatos ,$i a, rezlsta la microbi, Ie·, important S,it avem [Or hrana eehlllbrata, ICe' trebule .decl ,s,a. m,an,a'uti

- 1 t'.... V 1";0

pentru ca trupul ,'lau sa ne

Pe'Dtm ~~ CaSe •• Id ,I a ~te

"Ie -, f\o&t~· "

~Of!asiu ,i w.tamlrJe't

-

p"u,tr-n'-a '-8:V~Ga.se

- - - :- - - -.- ~-,..~

- ~·IJ':JO,:Ib.

:SiQRQ~

iu,till ijin t(Ja;~e,j mult cal ..

. ,

'til:,'1 ',-c,;' I~~~...til

'.'.- I,"!:, ' •• W'I ~1O!,Q;"t~~.

i~l:tMllnet, ca;1.etl;l'J: 'P~"*'~'~i ~;!,

'to D'tlpi, Q noiltR'te b,:un~~ te slm~i)lin pUin;~, torml~ Re -.Efde·;(1) ~pieiQatle!

--------------~

1,:, Sari, 'alerg~:·'exerc'th.ll·eki,te ~i el ~Cy~'~D! plenl,~fU' sa:l1.ata~e.

2:; M,h:Ul J~l)",de~JYn ~es.t}e. b.og.a.t ,l'v~rt=:ll!'t ~ deoarece nu ,M lLuin-cat de ~leri'. s:eal'i.-

. - ~ - - ... - - - - - ~ .

..

m,H,

6:: taJPr.in'l~ lll,a~.l,~;d: nne l~te'd£fJ:, t~~t~ p~n; I avea .€:ftf!:r:gtle- pan.'- :la, ~~ls"ta.T;ea d:~':d up-i'.:emj~

anlmalele, de exemplu rerul, care tralau II} hber-

t t- '., d I' . t

.:a e ,~:I g,e 'e'p, as,au . ra-

v,ets.an,d. reglunl imense, Oamenti acestei epoci se lij.dapO,s:i[t'ean deseoriin grote, undese slmteau Tn ,$ig,ur,qnta~ Dar ei constru-

,., -' .' de _-'i7CC:,~:-- ',,- , r : ' 'a" , --·III·b·· ~. I'~~ ,f!!

tau ", 'e asemenes I IG'O· roe ~I~l

cortur "1"" ·S··· e' , Irn 'b' . r' ·a .... 'c- "a"u- ·C··C; 'U' _

I ....... ;i. _ .~ ~ •. :_. ~I '1 .... ', ._!_.~. ,.', I:__-l:

I., .' d '":";',1'

plel I' .e ammate.

Imbr,acami:ntea lor era

"'_ ---,

,e.folts sl calida.,

. . J' ' ..

A· 1:" -7-"0" 0"0": d .. _ cum ., .. " ..... ·fle·lanl

- - - - - - -- --- -

,$tf,amQ~lii nostrt se

h- ............. d lnd __ rarI,eau vanan .,- ,p'leg,Culn.:

:~'i cultlvand plante $. .. albatlce, Sehimbau deseori

locul, deoarece el urmau

Femetle b;axbatii :$1 copitl se adunau Injurul foeulul.

lJnli ctopleauptetre pentru a face unelte sl anne, Ialtii

~ •• .1. .l~

'to av -. ,,"1 - ,', , • I " " ", '~l' ,~,'. JaI" 't,,·, '., s I~ le': ,'. _-

taiaupie ea, ,,~I, ~:ll .,;,~a,=~,~au

allmentele. Tinerii inrvatau

.",

putin cate· putln dupa

exemplul adultllor miscartle p~ care trebuiau

I z '~' 11 , ,f' ,' .. ~, , ,--;,:~-, T' _'-', e= 'b' . ,-, !'" :,' I.' ,', ,1-" '-"""" ',' ",.' f'--

sa ie raca, ',' reuuia sa mven

g,a te descurcl sa eunosti

-, _- • ~ ~ : 0 . - - _ _ _ ',~

bu ,", '1 - at , ,.c~· I'~' a'_ "f-'~ :"'

nnenatura .5.1 ,II-

ind~,e'rnanatic si Irrteligent.

D' ,<,~ -'10 . ~I u .• t=~c: ,,;,- , 't'--': ft st f"",-", ,

_ al V1la'l!,~a, pIQ,il.e 1 ,~l ru-

.;. '.' '111'" , -, , '.

moasa, mai ares atnnci

can,d 'v,afia.tQ,~,t'e'a a decurs

b~

I ,111ft

Ei au devenit agrlcultort $1 crescatori de animale, Vla:~,a loy' os-a schimbat, Au aparut

_.. - el -. . -, ,,_, t-· . ,-,' '11' .. -; C" - 'e···· ·s·' tel

prIme. Ie s,a_J:~ ,al'e ,tJ.,=,I,~ r : '~

epoci, Pentru la; lucra parnantul, trebule 'intr-adevar: ,s,a Ioculesti .apreape de camp ~i sa-l dedit) tlmp: sa

Acum 10000 de ant. femeile si barbatf au Inceput s~.

v ~ " ..

cultive plante ,§i :$,a creasca

pregatestl pam,wl" ul, s.a

¥ - !!II ~

semeni g'-~r:aunte: 'SID sa

- _. - . 'I . ;I 't;

recoltezl plantele .. '. S{r,futlol'~ii nostri lnv',atau s'! fa!c,a obtecte dill lut, 5,& teasa stofe, Ei utllizau de

~

fiecare d·ata unelte din

PJa': tra care: erau pestunc

iIi .. -. ,_ -_. ,,~, ...,.,._ =". _. _ _ _ '. __

slefuite .. "

..

, A rum mal putln c~'e 5:(-)ot}".d,g,·aJl ~ oamenil rlditau p~·e;t.~e !JI,{:-rar:~.

A

!J H (,''''', ',O},;' ,~.< ",' pA

Acum 2500 Ide aru , .~, I.In Grecta

-~ - . -_ - ", - ' . - ._ .. ' . . ,."

o m;P~a ,tara lat.~rmul lVI&rii -,

edlterane oamenilor Ie ' pJj.ce'a tn-lai.tttle -,de toate ,sla trru.as,ic,a Iib.e:-: t, in'de,p,0[uieu:tL r9r,ecji eran, de ,aseriJl~ne,~, .~

.fcarte bum martnarl,

-._- . _. -----~ -~ '.

kcurn\·,~p'r'Cllidma.uv l~[]IO. :~,:1,1I[l'e.zi~ au Ineeput eo I. 'S.'Ilr,UJ'z!ti:a M~arel tl i :lid J,~thihe~e5.c-

. barba rtlo F ,1 _

1"1' ". _. ." '_ I', •. ' _ I!I!'

N egustorlsl mesageri urmau de asemenea aceste

dru muri ILlnJg','.;;I""', --

_ ,.- .. -, .. l .. I - ~. -"':' _. ,,-rIL fiij, .' .1

Slsteme de platra, care s,e,anl,ana C,U .niste podurl

-~ .

imense, conduceau apa :s··p_···· ..... 'f'~lI'C t"'a~ -0'1 . ..~ b--'''''! ,'·'l ,.

.. ~; :.,I,re ·,wT ,-:,nm Ie '~I'l'iale

publlce ale oraselor ..

lS'U5l eds,~o.~ ,s,.;aj.Ll~'H.ut a:c~nr aprO'~l:s,e 2nO'B de a)~i, )"0 P.:desUua. () r~:gt:uD e -'Or-'UJUlltiJ.;J r,<~:n1a:r.U~

A'.I"II .I~'A'.I! 4"A ',~~~';;

- - ._ -

Acum aptoxunatlv ,2',0110110 de

an" II" roma nll au cucerit

, I ~.I" L ,_: .;f,_, .. ,~_.-'_I, r"','.i"t._~. \"""'_'-: \\w..~1.-:"''l_

toate t,ari)le~ din lur1J_) Mtarilli

M dc'.'- ~

. -, "-.' i _~' ,': '_ ,-_ 1-', ,,' -', F, _', ['" 'j. -,,',", " . ,-', , -, I" ,_,', - ~_, '_ ttif ' .

e' ",]te:F·arle: ~,l JOlmarl€! parte

din Europa, .sltuata mal

d n I R~' -

sprener ,i Y·ras,u xoma .. '~n~'·

-: ,_ . . ,._ .' .. ' .. '~ .. , '." ,'. 'I I!I..'_

Italla, (liri]i,~ unimperiu In care domnea pacea, Drumuri solide dtn pt~~tra perrniteau transportul peste tot, Legtonarti, sol~datij romanl, lie urmau pentru a merge s'a apere Ironnerele impotriva

1]' 'u' g--e::" sflar .. ~,,-,,:,, at ,._-,

. ",' ,':. ,SJau s,a ai_ace

, 'I-

. iii - .

I ' i: - I'· I'J '.

orase e,.,

• LIo - • M

Acum aproxtmativ 1,20'0 de anl, oarnenl ve .. nlti din Nord faceau g,a tremure Europa: acestia erau vikingii. Acestl lup ,at(lri de temut erau ',$i excelentl rnarinart, La bordularnbarcatiunllor lor drakkarl, Ynft]Llntau valurille oceanului sau

- ._ -

Parisul, c,ar'e; 'Ier-,a, atuncl 'u.n : "'~:' eras mlc a.rezistat totusi ..

J!

Unii vikingL, ceva mal

tarzi u, s-au stabllit "ill Franta in regiunea

'~- -II -, ."" c. ,- •

numita az~~ Norma ,~'_"jI .Tara .oamentlordin Nord' ~

Cand debarcaupe un tarm ei impr,a~tiau teama, jeluieau btsertelle I~,i man~a'~"s'tir-:f,lie" ar d' ieau s a, tele

, ,.' ~~' ,J!I',~, ',,_ _' ,,: 1. .. ",,1, .. .1; "

Cav .. fil:, , tu:t Lan-e,e,la'

. 11 Bab,.

la-

.' ,

:"~e c,eru,att~ par be·;t, 'll.('.e6Ul1J1M.~~ MU lr~~,l'le popor: rna;la~:it

....

In urrna C:U, aproximatlv 7':"50 de

ani. era vremea cavalerllor si a

. ~

cetattlor. Puternice tortarete din

ptatFa se rldlcau aproape peste tot, Ele dominau (~iampiile,. Nobllli 'erau stapannpamantuhn ,~!~i al satelor dln jur .. Et se Iuptau adesea .. Pentru a-si antrena IU1Jtat~Jril rra,zbloljni,eji)'~i cavalerti nobllii

~.;;...;:;

organlzeau turnire, BiFb"atm,m .se Inlruntau la poalele cetatil., Galopau unlt 'spre a[tli cu lirrcile' intins,1e., Fiecare Incerca .

sa-:9i do boare adversarul. Turnirele .erau adevarate s;,ar-IJrato'rlli Is. care participaa muzlcantl, [onglert, a:c.toDlatl~ Toata Iumea asista Ia ele: nobllll ,~m doamnele lor, t.a;ra:nit:.

_ -,

Acum 500 Idle anl.ln 14-92, trel vapoare, plecate din Spanla ,sli conduse de Crlstefor

.;!

C,O Iumb ' I ~lpng la un Ilan1.ru.tt

necunoscut, dupa ce tra-

~~ ... ~.'-~- ~ .. _i"illtl ul !. '.'~" "'~~

Crlstofor Columb credea Ica

d I d'·""' ., .este fo .. arte aproape ,e' 0 O",lm ti;l

- --- 0 .00 C-.-C .=;, '.I"·to-C 00': ;i' 'r d- l'·"e'·_o:n··-·"; po. eo' rn'r-C:1-m.; i

1.1 n.u.m;e~/"J~;- ,I·n· ~7 " .• - ,-c.::1 . I. 1;:"" ~ ... -_-c.':J!(,,1\

Iocuttort pie care TI intalI1Ie,~t,e,~ D~ fapt, Columb ;~;i marinatii s,ruaC'QIstaser,B. pe o insula a unutmare continent, despre

fi! Ii! . 'I§;;!!i

care europenu nu aus sera

o'j,l(!i1o.c(,ata vorbindu-se, Aeest

continentva Iii numit

~ ;;; -_:. --.--.-~ - ~ -;. -

~"A ~'~'I~I'·'p~ U .,-~"Jl'~:.l ,I~g, .'

];I)fim~ c~a.:r.t'e 'tn Enrop ac"Um ,ma~ b,~lle' de SO Iltt

T®t .n1_arim!LtJ·t $;t,1l1 t faI195~b.~ '[[_$t~le pe ~1m,]~t1rrH~ de b~II~,e ..

:·'D'ar atentie Ia hotii care P_]Jll

JI ;Ill " ~

mana pile pnngile ell baml In,

ceea ee-i p,rrv'e9,te pe actorl, Id,8ca joculler nu place p .. u-

b'll '"i!I r: , tl :"'. ,:" ' ..... ~. ·;;t" t, .. '1""~' I ~··t-c ":.0.~'· i" ,-.~ rt

,1GU ,UI" er sum !;~u.,·uU].~1 ~a sum

IQ,blig,8,ti ,s'apar1as,eals'lc:a scena,

Este I~P.QC,~ lut Cyrano de Bergerac, a )ulldrArtagt~'ian.,.".,., ~Il in cur'~'I(I '9.. lui Moltere,

S'" '.e; t'·l. ',-;- - ,~,,-;c C'" ':;:-' pc" ,,-, '.' t - f~' ,c' c_, ,. ,~. :'r

,un c:. nurne 1~'larle.·,le,!a;c ,S,8

hl~Ul an S'hj~.x dln·:"·'Lt~m~~],E}' 'Gam P~I.l attie-oc,ane

n~~,' .J'JF:.

_ , _

Cu puttn rnalmult de 21_00 de

.ani Tn urma, printlterganlzau serbari somptuoase 1n palatele lor .. , Costume

acopertte cu broderf ,$1 C_U dantele. ... , Cand .. elabre SIT,aJ.uci.t,o,alCe'j unde sc,arttellflZ,!fla:c.arille lu:m'ful,ar,ilbr·,., .. Zecide servitori .. ,~ Perucile complicate ale'

-.,

'barbatllor ,~,~ ale Iemeilor.; In

departarc.prtmels aeordurt ale unei orchestra. ,i ,i' Peste J50t" CIQ~llve\:r:s,atli inS'ttfl.e'tt'b_e;.~ .. lSi aiel, ill Rusia, aproape to·ti Invltatil vorbeau Iranceza

~l -

fiin,d,c,a pe atunci aceasta era

10 lim b,li pe care totioamenli '~~1Jltiv,atJ Q cunosteau,

Dar' in spatele aeestei

,_

bO,gatij" Icat4. l$',ar)a~ci~ exlsta

in,c'am, Europa pentru marea

majoritate 'a, oarnentlorl

U:f:i ~e,expl(lIf.afo,r Tn: ,p erl,o~icl:a cQ;r.ip.~: [lQ'Y ..

ClUl1,\pil"-a~i n:r Afl"'.trg~a.,

, I2lt~ID<';j i $'y;n:t van(l,~:t1 ea s'c:A,a-v.i. i'rn~ Amt~e~l! II~~

-,

1;;iI"I!iri,

In urma C:U rnai putin de '1'1:',0'-,",

_ '_.', _.~_. __ ._ ',- _IV _~ U' .

de ani, calea f'e~,ata era 0 mare noutate.Loeomottva este 0, _m.'~i~in:~, cu aburl montata ne rotl. Aceasta este o

,r'._ .. '_-' ",' ~ .L .. __ <-_- IltLl_·~J .... - l.i~_~IL:~· 01

,adle¥fu-ata--'r',astu,rlt~te In -

transporturtl C,Mlilt,QIJ;ii se

-m'-T a:b- :-'--: ,~' :: c c .,;...- ' ,::-, '''''·1- ,,-'~' ,-,." ,-~

,~,-'\ gnesuiau II) man e g,arld,lm

Londra, Bruxelles, ~,?~~'m'c;" - - _"

_ ,_. ~~ L·.Il~-· ~J LI.~a I!!II '!!I' ~

ISWlt construltl mi-j de -ktlQI"', metri Ide cale Ierata, C,lla,tbfi~ ,

~l ' - ~

Ile cu trenul oi'era confort,

- raplditate "~;,j, () seeurltate

mtmagtnabila pina, atunci.

r~ti 'AUl¢.tJ~a,~wf.t(} 'sUI v';a:n;ea-za bizio,n~, de-a 111'ri,~l-:c~i[ :[~~fe,.

'E_Jl::~il or,f1,tf;ndJ p.~e~cai ci.feeto'eais_ca _PQllt

Cu aproape 10'01 de ani Ina;inte' strezile unutmare eras erau :in,c:a mult diferite doe ale noastre.Totusl, lelia

Incep sa le semene, in'

:a~" cest d' ese n vel "" ... "d'~ '", ",-','"

, : ,_ :.:,) , ': ~.". I, ,~_J Vie, I'ea ca

5,8:·

hilul.; au aparutl In curand.jmmele avloane

ll:1'iO' ,'r' p' '0-,"[' n~ 1- 1',€I, ,,:,-- -, 'i_::~,-," --", -

rt" ,!-",~"ll .. ,.'g cuc,erlre,a

1- --: _-

cerulul, De-a lungul .secol

lul,alXX·.le,a,- pregresul tehnicll :$1 al stiintel v-o,r continua '$i vor schlmba

, " - t aenll

viata oamenuo .. r.

I ultanul domneste aSupT,;a .'U'l1ut :il1w-e i,ll,P:0r'iu ln~9"'e Asi~a ~l~, EWII'l~pl'4 ,

Cuputin mal mult de 50 de

~ ~. ~-- .. - ro'm' ....... ~- 1-1 '9'1'3""19:

~I ,In Ul, -: I. a,~ l,n, " '~""~,,,

Germanla nazista Invada

- ~.- .

Europa, Timpde rnai multi

ani, dornneste teroarea. Na zis 'till' ~ '-U' c 'I": d" ,I mtltc an -.~ ,- ·d·l,.

_ ·~.·~l;:' _1 l,~,": ... L,)II,· 10" .. , e:_:e

.~

oamem,

In 19l44. soldatit debarca in

~ .'

Fran ~'l't' a' . p e' c o a' st 'e'CCC le

_ 11 , .• "._>.:.1 ,~ .. I.~~_" ".1, ... ,':. ,.I.~_: .. ~,rl .. ~-_·~ ._- ,11,_ '!.~.'

Normandtei, Eli sunt 'in majoritate arnerlcanl ~i englez] ,i vin .. s,it, elibereze Europa, _Ru,~:i,j ~i ei, si-au Iansat tOI at ,e. Iortele Ttn,ppwt-,

va Germanlei, AItatii" Impr,~un,a"a,u Ica~t.i,g,at in ,s.f',arsitrazb,olut

AI dollea razboi mondiala

f- t f''':''' w - - d .. - I.... ,. to

, lOIS ',a,r~, ',In.-IIOl.a; a, cle" mal

oribfl dintre toate razboaiele. De atunct, europenli fac rnulte lefo·r,.,.·'

pentrua tr,aLi 'm buna IiItele.gle;t"'e~

1-d'muJ ,a p~it~e L~l1la in 'uttrri cu mal blne de ·2:Cf

- ~ _.' . -

/\:zit. ·o\~unenir.3tiu ,ea el ,tr;lbule si aibi. grij.~' de planeta IOI~~

T~I]e\:riziullea,$""a rllJs~andit 'pes',:e tu~t~ lli).t~pand CU ilproxtm:a:tlv 40 de alll ilt :uttna~

P'Rm,B'o'tuilJ;ostf'U ,~~d,~p{~l$te~,f:~ aproape 16 millarde de oameni, Pentru 'c--a"', plelea noa s rtra e ",,~~t':n~

I, ':--' J lL:',__· "~J lI" ~ __ - ' ',_, "I '~',' ' __ '~' ",_, .' ,_~""~

m- - at'" ~ me '" Il I' t e ~"U- - m-c---c' ai P-'---:'U' -"'t' In ~O-'_-

, " : ','- i~' .:. ~.'i,1 ,~I(:;(., .', ';,', U,' _. __ ),,-I,~,, " ,~",.I ... '

lorata, verbira de negr], albt, ,qfaJb:eul sa ucrosll" .Este

a ~ '" ':~J

.- .. .

cureu beul popoarelor

P~m"aptuJumi'

M'ulti oament traiesc acolo unde s ... au nascut, AJtU.- din

-_ -. - - - - - ~ - - - - ~- ."l!~ - _. - - -

placere .sau pentru Ica~,

'P i.eEca' rl:(~aS,'E{~. p,Q~t.e ifi' tn.f:hi~ii:,~~, '~!llloa !';ei' ararHJe~ ,a,']bi ..• :5,unb~lu fete sau biie:~., l1iarl .~~.,u ll]iiCh s!J;Apl::'~:fltl d.,iJrd~lU! •. p:tr,;u[ 'no~tr-~ e.s,t,~ blond, 'b:fill,lflj r'0~:eat"cr"ets,atl tlSprn .. ,. rtJ;a:t~ ·H~m~e,[e· urn a;t1;f;~<S:U.l::J~tt Tn Cl1cel,a:$) tbn:.I.li",

,lts0m.il.r~fi!~p,a.rle~:~ i~Hfe;r\'te, ~t

J[,ec,are It'intAf: e-S'f~ urui0"a, .. Nu ~"IJr:lltem fle5J:j, ]m1c~ mal hnrn,t. 111,d iJjl~1 P'i:i:tllil1"""''''''''''''"

!d'ee.i~ .al~~ 0'~t"H€:rd1'.' -, A.1p.~t'ti;[ietfl':·t'~t·j , '(iI)e-;el'ei,~~t farni111. ~

sunt obhgatl, pleaca III taxi In d-ie: "'p- a:"'r-t-' ete De fa .pt dintot-

,.:_,-, ...... '-,' ~ •. , .. _ .:..!_' :-1' "_.- ,.1 _! __ . _,-_- - __ -'.' -_,- .0 ~_ .... _~ ~

deau ina 0- am ienli S··· QU'

',~ _':. .' ':-'-." ,I, !". 'J.;.lll, ., I~'Q, '_.

deplasat pe intreg

P am r: nt 1111 s a" u a' m .es .t ee a ·-t

' ~ ", '.', ,a ! 'la;. ,c , ... ~~. I, .-, .J I 'e -' '-'- ,.> .. _ ii

Dintotdeauna ,ei ealateresc.

.. - - - --

seintalnesc, se Iubesc au /"iII'O' '. p' i..I"'·l-OI

~.,_I.I,'I; __ 'I'I!lII!!!liI

Pe Pam -. '';''''"''I-c-t- a~"" umite regiunl Ie .~_ , I ,an .=,,:,11,_-·.·1 ,1· ,I~::- ,_

sunt foarte populate, Iar

"allele, aproapepustt] , cumar

f-'·: de serturil -,_ .-;-, ide , ··,-.'11,~,

·1 I' eserturue came sau cere

rect

Dar, peste tot, lQC'uJ~Qfii tor all mventat modurt de -Viatj, 'CaS'€-1 rmb\r~c~lIliDte"i un annme Iel de a se lrrani.; Ce

. - -

b0.gatJ·er~'pl:te~.inl1a toate

aceste diferentei

_. -.31.

FemeUe $~ barba:tU, dln I~,[ilmea, 'lorrea,gi se P'0l ~L:tni 'P-en-tr:Q ~ f!'t?f·mp; ,,0 lamJ I, t· .' CQPUi Jpr le ·$e·a:I~]j:o:a, fiIdd '

ill ace1a~i tlmp d~Jeri t

-I~ .,.'.,.'.." ' ~A".,~"r', i .

",' ._. . ..~: I.... '.' " •.. :' ... ' ,_~~~A"

.-~ --~ : .~l. .• -. -.: .. '1. _. I' ~~

r .,oi tralm lntr-o tara (~U (J 'c:tirna~ bland numlt ,;tem~·

- - - I _ '~_ 1,1

perata I

1.':_:.Lg,t-,_,·.--, llil

S'U' ntem ' .... in tr ad e:-'T~.ll'"

,[- .: '" I. :-,~Jl.- ; .. _1_._.____:1,._._'-, ,II .. I .. I =, -~'.f"¥-UJ.: ',l

departe de desermrrile flerblntl sau die. reglunlle polare Ynghetate.,Ne, plac cele patru anotlmpur! care s,e

S.' - U' le··~ c· ed :-'"1' n tr-un ',.: a'~1 n'" I" !Ji,:\1'm' _ i "a'~ ' ..

.I_ .• I.""'_-.'-'~IU . -u: ._~_--_,J.,' .=- __ - I._:_-_:_ ' !Ii ~. _1'_,,::,

p:rinlaVaF·a:", vara ,~,i toamaa, Ztlele au toate 24 de ore, dar Iumlna Soarelul nu ne

_ '" '.. '; " '. . '," - • '.-' '... " 'r' : _ .' _ _ '-' ':..-

Iumj:n,eaz~a mtet,cill',ea,ul1a Ia fel,

:Plo;iie:;{ie prjinavata. Inch.i~em,l~\resllret~ ,,~ .:[aic,eD'i' Illll :~d~ bun in; ,di'n'firt 'pe_nt,rt;t a a,1ung~ .

Iarna ... n,Q,I]'WI,e sunt lungl ,~ ztlele scurte.V ara estetn Soarele apune tarziu $i r,a devreme, Dear de doua '61] an, ziua ~i noaptea sunt e ele lavari1d ftecare 1:2 ore: ~ prlmazl de prlnl~var~" In tie, st prima zi de toamna

.:gil [ " ~

in septembrle. C~a1du~<a~" fri.!g,.~ seeeta ploale. ~ ~ Vremea se schimba de ... a

.=. I - _" • "_.' . _ r.,_;_- . - ~-. "_ - '" - '.- -

lung .• ul anotimpurtlersj ,d"e-

II:...J _ !II

Ia '0, regiune let alta,

pl~:i"s,ale'le", casele se schnnb .. a si ele, Plantele 'sJ ',........,~

""/. ~I

antmalele se adapteaza Ia

a- c <e" '5'-' .te mo - ,d·'" l~rl~· :ro-a:-; "Ie"'l'"

__ ,._ !~_~.I", ,~ _ .~_',_:.::- ,~-::-lL-',~_._· .~' ~ iii

·.Zi'pI'4,a.. 'Sffii 'l)iarU~a m bIHe-'c,aI;d'Ei'ta-c~~~i $II'J' I~a. sa m;e~rg;~m ~i l1e'J~eitrl'.~faYi.~, 'ii!& nt!, W!tiJl1" 'ca'C:i ula "~' f~~a:r'Ut

:€;i,s.iele i$:MA. JJ~~f@:~l:tieio, ';fl;meitle d~ riJimaj ·-'f:eg~I;:!:.n.e; lotli.Jlln·_c~aye ,$;'t;: .rs!S~e., 8i]lQ,ca m ,car.1{!: ;i\\tt

.;!I' - - ~ i,

'Intin,5.'e regnml ale Pamfultului nu cunosc cele patru anotimpurt. Ai..ci este cald sau fri,g tot anul, Uneorl. ~eXista un anonrnp uscat ·si un anotlm

-~ - ~ .

om, ed '. 1m b'f"a,c',a-

mintea, lecuintele, mcdul de 1iialla sunt.btneinteles, adaptate acestor climate diletit,e'.

In tartle: unde

-- -- . ~-.- - ,-' -

"redo- mlna ", !

,f"'_ ;: I 1,1 I ':~" Tlnaf.i ind!GD!ezjJanil,. lnlbracift~dnt!l:al.e' redus,a, ~hs~.-triu~te_.fn G',&-,e sjm.,p,Le.~.

:p,aduri.le', casele

sunt adesea dln lemn, Uneort, chiar daca se inl,a'Jl).p'I,ama.i tar" ~le pot fi dln plele sau tes,at,u,rt In alte p,artL ele sunt din piatra d tn > j:JI'ar~"-amliii'd: a'"" s"-'a,~C"UOI d In erensi

___ I "I~I_~~.I~I,·~~~_::_ I .. ,1, _~ • .'~~_.· ... _·t ... ~_.I.' ~,," '>, ;-o.,l.d"lIiJlIil

- o

,

-,II ,Ii "

lP.~' " ." "'"j-' P-

o I -j :1' I.' e.:n' I:

'It.. 01' ,. I·

Temperaturfle §.i elimatele vartaza mult. Marea ad uce deseorl un

.aer blan"cl pile coaste,

Daca tr.:'

_.. _. r

la I

se an,a,

pie ""a'bldlomenu)'

paman~:'" t ul lUll "i_

, .~. I_I __ -._ _ I,. _ ," _'_: I,:.

in reglunfle din [urul Ecuatorulul _I razele Soarelui ~) bat foarte puternic: este cald, Dar cu le,it ne aproplem de Pelul Nord sau de Polul Sud,

,_ 'll ' . t: .... t' . , "c' ,c- '": f" I~· ',,'. T"" " bule .~. :0-"

'e _ :ial_,al- 'e ·mal.ll~ ~ . ,re ~u,llle Sii,. ,f5

te Imbra¢i_ foarte gros.

Penti"u~lft\l.nlgUe lexp~ di'tii pelare, 'l11a1' m~lt:e rindu-tl:}t:l:e

~:..... b' I':'" Ir.;;i '.~, ,I (

Inl,'racammte tie

pralteje~ b}n:e. de btg,.

I~ '~I'~..,g, liI!!.,.. ... " •• ,1'a':: '-# r'~~'M g-~,UI.I!,-il

Frli:Di3.re H~ifl~ If~;~u~t:e (::~~d.utiO:a.i¢, .. IC.a$:e .dln tern-fL.,. Furtll~nn:e'd.,e :zipada sun~t:fl',ec;:v.l§rlfe rn ~I:ar~l,e Nord eanadlan unde anotlrnpul frumos le.s:f~ !i,~UTt.

oamenll ,._.grlcllltotii' cultiva p~~n1antllJ :Yn Iumea tntre,ag',a~

-1··- . t:~I'~I-":-, boeate .- .·.--:.t-l-:: .-c<-:'- ut s; , ~

.. n ~a:1 t_,e IJjIQf,Jil·"e venempuum

Uneort, boabele sunt semanate din avion; eli .. · copterele imprastle tnsecti-

. .

clde care uctd msectele si

- .' - .,' . - ','.- - "'-

Fmctele

S:t:rr.l't :pU'n e de ~~~'nli; ltiie!'.

Suntem foarte numerosi pie planets noastra, In curand Vl!tm fl 6,: miliarde de Iocui-

- - - . - ,-

buruientle .. Dar trebute s;a fim

.-,_ -_ - _ " __ .. - dl~c ,_ "'-. .- - - "-. -_- _ - - - - d -"" ._--

=,' -, --,' - I!!! ,( .. -'·"·'··L_·.:·.~.: .'·_-'.···,·_.'·"·I,_.J '-::_I'j ""_,_, .. ,--"",,",, ',- .... ·.I'--:~·' 1- .. ':''-''1,

at.entl~ oaca aceste pro ausese

lrt1.p:_r,a$"tlepl~,e·,a ·01u11..,. anlmalele ris IC 8,: S:ra dis,p'1iri-, apa este

filocolatCll e f am bClab'e :tie- e

'_--' : .......... - -,

;gjiul

I

.p,eluata, sanatatea noastr

-

.este amenlntata. In multe

'. -- .. - "1' - _. ~ ~ . --.

alte t,ar'l:1 mal putin bo - it

agricultcrti muncesc p'am:a;ntul ca YD. trecut, cu uneltesimple ...

sese to;t mal rnult m·a,$lnille:: tractoare, ·uti.laj:€ care reeolteaza plantele, altele care le trausporta .. ,. lie. triaza le lea;g',a ~ritnJd,epart!eaza· patele,

;..-{{! _ ....• .r"J "'

••. , I

Foarte rnulti tar-a.n..i. cultiva

.... ..... .ul -b'~' A· d pamantu ". :,1·'. S~.I,a,' .. e exem-

plu, ID. orezartl, se planteaza tmerele vlastare ell mana, apol se recolteaza orezul C·Y. furcile .. tn aceste tart, agrlcultortl sunt In~~

- '-'d'"' ,~

- . ~ '1,' II'~ -.~"

g:1 a·. man.

Nu Ito:ate pJ.Q!lItel,e :cwl,ti:vate se mlDMl.ciH

P· ~"'~-':;""'-""~

. . ,', .', . . - • L .

I ovule. .' .... -. t

8,e:~'Il,ele Ide ~lu:::;su~d. sep,a'tat~ a'e>.sp~c:;;1 puse Tn··5.a£'f

,;

Trllalb[a's'~~, hr:tl.'l!tJnd ,anl.es~te,c'~ fii,n:cf I· U ;Ej;p,i; Q'fD,)au!. s:ait..~ ,El· 'mblt!oe(,~tfel Q "t:;Q1e--i~ Ifbarle bun,a.·

. ~ _:....;. --

.... , .

II. !!!If i

.. ' - "

~I .. • •••

" "'.,., •

Ce ne-am face f'ara animalele domestlcef Le mancam carnea, le bern laptele, folostrn blana ,$i pielea 10Ir'.

In tari'.le noastre, cresterea animalelor devine din ce in

~. • _ _ - _" . -.- -J ~ - ~ _' = .

ce mal mdustriala, Animalele

,~' c_· t ad ',' '.-- a t "~,,":;'~Ia:;d·""'~r"~ S'"'p-'e'"

·S,UD" ,a."un '~.~'Ie In 'u, __ 1·1 _":" 1:,-

ciale, unde hrana este dtstribuita automat. Crescaterii le supravegheaza en atentle sanatatea.Uneor], chiar aerul

in alte parti, in t-~r'i ioarte

-1' ntin s· e"" , t .. u·, r m i·e'·' Ie . tr"c. "~;'~IP Ir

''---_ ~_ I -:- •. ,.~- 1_,,'_ __ ",' .-' _I.. I. -~ 'L\Ll~'~'~ 'J

aer liber, 'Ele: sunt pazrte die paznlcl, Ei calarese ad

S- ':e"-!:!II: c·-·._Ia" niste I~'O" "W", · ... ,)':'-0: 'y. zs _ d~

'_:__U~'~I'''- "'A,- "-::..- ".- J .. _. -,,',1 .'-

e,oDserva d'etQD

utlltzeaza 'de asemenca, rnlci avioanc si masinl de

- . - - ..' ~ . '.. ~, . -- '..

t eren .

.. ~'[_~I

~

In .s,far~it" in numeroase

r',egiu-r1i' rue Iumtt, ere, erera animalelor se "as,'eam'ana ell ceea ce a fost aIta,data~

Put PT10'fCi .sau rate tratesc

. . ~ . " .

7-n,cc Ii bert at ·Ie·· Tn- 'S',' ate

.I : I t,iI, '.·_':;.-'~.'-iI!i'> .':IL-lI, °"".'.1",,·, -'~_,)I':_'~I!~ ~!i!illjl~

o Itt.OD.etimm.M1i

- I - - - - - - - -_ - - - --

,C~~~'~&;l~ea~;]Jeft~~Ff

'. _, , .. ',. :~c. -" ,.j~, _ ~ -[" -~

.:Sit! 'I1.u~, Lil2 p. sei-

'_~uU~riJ·.

E:j;h$~' d~~~0~lt.'fd.I'ri'; ~ .. ~Ninl'0e;ma':11'Jfl'Ul~

Jjh~li~U:~,epe () ,jII', ~'~;UI,,,", ba_tth:; Irate! ,.

Noi Ioloslm In·c·ij rnulte 'b'o'g,atii dlrectdin natura.Ia fel: ca ,s,trathol,$!mi nostri din preistorie, 'Dar"Do,j .avern marl posiblilitattl

~

.p.le· "S' cuirn .. ' p .... e" stt d ltn -m··a .... r·.'l·:

~- ,_-"J~I.:cI.l .... :_I:.-,.c~I'. 1.,.; ... ,,_<:1., .•

Uttltzam apa raurllOt ~Spiilam solul pentru acauta petrol,

C- arbunt m -c 'l~ n er 'c'e:"~u"" "r':; din -' ~. ~.l"~

I ~. ·lJIl... ,_ ." _ I" ~ . t ' ....... _, I," .... _,' _,~. '1!.il..:: .. 1" I"",,~,~

extragem fler, eupru ete,

Teate aceste resursenaturale

•. • _.', - - - _.. _.,- ,- - ';-_ '- L --; --;,: '_ ~ ,-' -_' --,' ~ _- - -. - ~

sunt pretloase, Si trebuie .sa 11m foarte atenti ,5,a :D'U Ie

.. . - . - -. - , :ii "-, - . '.

epuizam, deoarece unele vox _fi dlstruse pentru totdeauna,

Rezervele IQ,e petrol, de exempIU'~1.11,U, sunt tneputzebile, La fel I$i pie,:? tl il " Idalca n pescuim In cantit"iali

foarte mart. vor

. .

deveni dln ce in ce

mal rari,

1il treb'tUr!:a· baghetit (jH~ :1,erii11J,', ttil ·m,al,e .dllp:p, de ph~rtij,~ seaJ,lGILu;i 1'n~b~i:r.r {¢l)~~,p en;t,rcu amnbatat '.aUmente)'p·ec care !~,e.fixez;t 1"1] :cn:lstatur·iile. dcfpu!~u;[!' dUJ\Ji fwfct

b,il"-''':Iri ~,..iI1 I ""',. . ...

r.aPltlJ"'T~ net _Y'-~.

&

.autaE-anti~~J;I1 ,dstenlJ

- - - "_ - - - ---- - ~ -

"'~' ~ .. Jft

1~~,li

".'

..

Oamenlisunt ,It,d'Cv,at'8ti -construetort. Die multa vreme,

. 'ei '$ttu s.a construlasca simple adaposturt: collbe, eabane.; Astazl. eicenatru-

~ - - ...I - t te: _. I- "

resc u,e~o"a:[-,e:: case.jnne-

inteles. dar si imeblle fearte

~ ~ ~

Nol f,aloslm de ftecare data preduse naturale: .lemn, ]Qii,alt'~;t car~m[zl sau t.igle dln lut ars. in acest ttmp,

. -

DOli materiale sunt din ce in.

c,'e mal mult utfhzate: :Q!t~lul, betonulanuat, masele plastlce, stlela.; lata de ce casele :,~i Imobilele moderne se ·,a;,sfaam,in"a deseon de Ia ,0 rler. 'J.',iu.ne la alta, de la (): ta,ra

,~, .. ~

~". alta ia "W'. a,

Peste tot, ,d:e asemenea, 'utzine'le cp~~~d\lC~'~mlel1te 'grel- I_. "1:L~t~,~ C;a;nQlajlung' pe

,$;ap~j,~fJ 'cte sunt IPUS~ la Ioc, Cit tDQ:~:n f8j;§'tUtti.ft; jJ'~"~ de 'c,On,s:tfructf.e;

.' _. . ._~. - - ~. -'-:Ii'

A

,

J

,2., T ~iP'o:I,~m~ m~'O:M;ID t'eill'etl~ll~ ~[)'e ',cate va, I ~{jorIs;trlllt:a casa: .

4. ZidmiiA'idtiei f.ier-0~ll €U '!)'ietv,0· c::i~~imi;i~ sji

<' ,,~;. - - ,~ -.!r ~ .• ~ ....... ""~-I . . "'!'

a;bnent.,

T,. ,e~~riC:ieuU i~:'jt~U:e~j r,e~eau~' .d~· Eb'e e~iEN:~tdee.,

-.':. ~-

10'. Ap;ii C,ttnl:!:l. ~lne'lPrlill c~nale;l~tr~g1; 'arm mU.r~ ,d~ra R~eactr:p i'b~ a!)~i;r c,-~.tull~,

11. ·C'asa. .este Jt,er·mL~nati,.,Toa~a :famll11a se j)'t'I,ate rit1J:t.a:,

hnobrun~ Url~~.e. iPod.UWi' :·a'U:tQ~tr.izt .• M,arn~ lu,~tiarl l~:an.$fo!nnii pels~j'ele o'tase'h')f ~1. satelor. "WtU~Je marl sapi 'sau nJete~i~\~ ·s;,?I:~~ ·r:i'Cj.€!a. 'IF(car,:~Ji1'i!t1·. gre] e: ....

3. Ul1 excavator S~l),a ~un.da,:tiJl,~:·l)o~etU ~or f1 blne .fixati in ~o1..

Cll'tl~Ld€; carton se 't.'ra'ln;,iar-.ma IT sor in cas fl ..

. '.

~'iaI!Iioi""!!f!II'"·:"~;!LI"'ZI' IIIfM,

.In flecare ~21, In lume sunt fabricate mli de obtecte dilerite.Unelesunt foarte simple: ,0 Iarfurle; .: o minge

P- ufoasa, 01 bomb ',:{)anietc-

. " .. " '.' '. _" . _ ._ v, - _. , .. ' ",

Altele sunt complexe, fiin,dc,a" treb .. uleasarnblate dtfente piese pentru ~ le

---,.- ..... 1,'·':.,·,-,--., •. --:-'t- '8: tom ob J'm ;-ll--'D"

r'ewlZ,a. un ( '_1,".' = , _'IJll,~_._.

televizor, un calculator I, ~ ~

M·:-.1Il-1,-'t· l~~' ebiecte -- sunt f< :'?;:cc-~u .. ite

'U'" !. b ~ _-_.J,_:._ '~I .... ~._ _),-~, ,_' _.1. 'Q.:' __ ~_"'_=:~'.I~,~,

inca eu man!~,d,e m('-t~~u\g,ari care prelu£IIe-ai,a art~.11,a~ lemnul, pielea, ~ .Dar ma] ori tatea ebleetelor lese pe ,pc,-ytile uzlnelor unde muncltoare

.. ~ . ".: -_-

~j,: muncitori, ,a,jutati de

ma,§tni,I',e lab-rIDca in numir fOMt,C mare. In aceste

1II"1(?i~D- -'e-" putem ved ea

i~l,'. "~'I" ,II._:'·· ~-_.: .. t:~:~,~~~, y"1~: .. ~_I~ .. ~:,._,

tot m:ai mult roboti oare

. .. .. . ~

:s,ud,eaza~ perle, asambleaza

P~;:;ec-c,~l.@, If';;, ,~,sig.·!.-.,ura flecare

-: J - ~~~!ill ,.t:J.l q., ',_,j '__ _,' , ._ _.

~ ~

F-Yi~a Ct1'nill~~t~: (l·,munej ~eili~act~ ;tte'{~1,a.;t $_;i "coiOl:~t

1. Un 1~~lfillt¢,~a~lr.-€:t,ie~.a.:i' :'~,A:altilla~r 11~~,d.'e..l.Ii~:

'un'U'l DOU' ,atiit;0;tl'Hl.rbl,l. -

,- -. _.--'- ""'Ii'!F-""_.....~r"Ii"""''''''j'

:2L Ac.\u;un.~ aEe.s,~a:'s'e 'fabf~~C'i;, ta fhacare, ,eind seeu n'd~, !(:)CfJ/fOJseri.e :i'!es~ d'icttf:lPt3!.r •

4. r,t" ~~~ri;~'Jl de d~cofa't, _$i~~tnpaie]J~ a:I~n:~i «Ute'file'm.o'ti:ue.

Cartlilesunt "tipar.j~te' de 'm~.if.8l Ilb:~

- -, .Te" _ ' .. i! , 1" . n] c- Ib;"~'~' le Ilnese 1>-"'1·jt\\:'<l,!:11.

.u.U:~Oi~~;lJe ,!, 'l,.e" JI:f, ,I,;.r;:ut'.,;o. "._. ,,'~,y:.""'~:~~ _'10' ~Q.~

I • _ _ • .-

I .

'Pe: r'oata sa.pe care 0 i:pvarte leu pi'(;lO~elei' ,~cest m,e~'~'$.~g,a.r(i:lhlr mod~eaz~a pam:iift't,.uJ1 ~gjla". :E[ .arde apo~ 'ta:seJ:e de lu't inlt'r~un "(:I.1P.10~' ~oat.!te c'21.l,cl ..

C'~Ti ,ea: ,t~ ·!Q,,:fes,~t 'ijprari,'t~.Ct,~lju_~'Q:r.,~'1 ij!Z~t@~ ll1D,g~ ml~lrit F'ol~.e mad .albe, tree s;ull' p'ab.~ ~lewt ·Cu,·tl~el·!Jh;n"i"(g_a1ben~ ,~]~a~~r,ru .. ,i i~.1J)"plU$ negIU'~ p,~ten;l nlp,{,aGl.u<c .. ·ril·'e.

. .

ei aceste oblecte exlst'a st

-_ - -. oF - . . •• ~ I

ca. avem nevoiede ele.

Publlcttatea e:"m,sita~ pentru a ne face 'CIJI1Q"scut:e aceste ,,(jrl1ie!c;te;. ~l pentru a ne crea G).ortn;ta de :a;, lie' curupara.

~ .

Intre fahrtca unde se pro-

duce fo:gh,et,ata ~ilmtr:e ttne, care e vel manca, se Intampla multe lucrun.

'TI t "",. tam t .. ' ...

',' ~Qa ,a aCe:EU3:i,'a,ffi,we ac:·,lVI' ... ·

tate :poartan'umele de comert ~i ea Id.,~. de lucru la

ll .. d .. d , ..

-rmnoane ,; e oamem c 'In.

lumea rntr·'eag&.~, 'C,a.C:i e:a nu fOllos·e,st,eH11ID·ai mlet corner-

till

ei'an'ti instalat] ap ro ape de casa ta sau viinzat,ori din marile snatl~ comerclale ci

- ~ !J:t' -_ - ~. :_-_ O'! 'r= -,-- .. ~ - . -. ,,_.-~ ;. __ . -_II n

reflltf~ ~.:;(~~ j,.r;ea·.~lflf~ ·\fio:z:at.o~·uil ~~;i ~lJl1l1ipi~a.~~~~,!. f);'Q tl~~a' ft'J':~~0COp·i;~tj

d- -'~..dL. .l:' - .,. ]-~ ~l:

·mOFle._>.~ ~s~ ,~:e ·'y.J~~.:.l:llP?-~~ ~15?f e -"~[_p:e~:Ulr~

pre I nJu~el_e ~e.',caVton ..

"7~' ,li"~

2 .•. ·<C:i}ru reSL de pie .b.Buda· de· p~r,adt1ct1.e, ele.·

. .. qatn~~ ,ftig·pri.:l'i.:¢~,.

4-~ rn~gb,t.~a~a .'~s.te.ta:.tU]~) d,escit'e'~;~JiC1]], s&?,~fjj~e· unui'lm:clt~ m~?irti:n~

r\ G"' . .t .. tl I"", ~t·::7 , ~ . !".~'.

;;to . .I!.!S1I;.€ . pau.s, ill Zl,~,[ e ...

rnarf I'::""

,_11ar 'Url ... ~

.'.5,; fnda'ti:; 0' vatL'iit~~le' o~' p'!ln:eJ"~. ]!fJ~~ I~;~r iI' Itl·.nel:eJ,rtg:I!ll~·;~:~cet

.AstJel eomertul uneste

~, Y'

f.o,ti oamenll st toate tarile

. - - - I~' . "_.' - - s; - . - . -:I -.

Terrel; Cl']mpij!;~m pro-

duse fran tcezeIa New

b a·",,--_ . -I 1,_ "' __ I,- .' ",,-. ." --'.- ,1" . ~.- _'._ I

York pro d use amerieane

. ._1 ·.1:\.", ! I~; , '~ .':' . . c~I.. I.' ,. '.'."' : :c_'. ~ • _.~!

In I Ja nonia etc,

'_ - _: 1- ' __ '~' "_ "-----..' ~_' - """,._:_ III

Micul ne-gustOf,"dB-'1iJibet-tt:a de pEt,Pl~li" brutar,e9t.~_'d,i'f1j ,;,alp'~))~113j"f:a ~Me~[ §j s;u.per.m~azi::i:!iuJ van.e, n61lUJ;·

Tng:h,etai ~.,'Cu ,~~t~ ~u'bllclta;t,e.

ea y,a ~vea. $iM(:~es., Da·J\ 'cl~cl nu .are gus,'t 'bun" 'en ~ati:t. mal. ra&J '~:¢fiU:Q 'e~! N .. QI

wm ,ilhal c·:um:pa:l~a.

t !I, '.1

nostru sau cea a unm am-

mal: Iij,u,§,chii ne s,erVe'$I.~C die

motor!

PI.:a: 10"8' nu mereem d e-'p··:·-"ar-- rte

~ J":-'~-'~ , "",_-<.,' ,~-- -- : I~_~I'-';-.· .:'1'

nu pntem transporta 'mare

,_

lncru.; In schimb avem tlmp 8,,& descopertrn straztle orasulul, rm cuib lntr:...un

- ~ . ~ -

10 . "'" ...... ' ." ~, .. ' •. d .t' .....

eopac, 10' p1i,atra ·mm ciu .• rata.

Multi locuitert a,i. :P',imantullli

. d- 1 - .... ...... ... = -,~

!-~ =-- I '''~-'I ;"",-,,:,, •. -;~1. "_-."I~_,,J,~.'::::! -, ,-;.-:;-,~.~;, .. ,/' "./ - -L~J

se.cep ,cl,S:6IQZ,a mea ICUet] u

torul ,d~:fefi'ftEiloranim,ale.,., El .Il8;fC._ ~ .. - i )Istftl-" uneorl, dis-

taI)t~ Iearte J\Jn:gi~ Dromadertt vitele, call tr;~8 S'I(liU, duemari g._,;),r'etltatl~,

I _ 31.

Bici!eleta s:i-ientio·,as,a

:i-_;J!

a- ''1J!;'a--' ns &:"!::Iii7:;' 1'1"'1'" n f· '-'0' rrt a

" ';v'·- I ~'l,;;,.~u..;~.,U, e-\;1., - -,..: - .... "'.c. ,.~; .• "

pietoaretor noastre, jiB,}·' barea.hmstlta

- - ~ - - ~1' -

!

n·' Q. face bra tele musculo .. ~-,C!a·j'" !iiIr;;=~~

JI !I~ L UJ'~J~ '~'_". '.,·;,I~< .~/,~, I~'. I. , 'i _I '-::,'_',11 ... ' ~1., __ .. ,I~·I~Lai' !II!

78

'Ci D:e ~vt'e;a, .~i :fa:c!3t IU~~ t'y r 'C~ bi'ci,(lle'ta~taI?'

in numeroase t,a~il blc:i~ .~_..~ (let, S'Ll '~f IJ,es;te tot

J[)i,n.t~r'e: t"l~at~ maslnlle eu motor, prtmaa Iost trenul, Din 11 ,~ -:", -, sinele ·~)m,a$inile

. eu "aa_ulrl .5;:";;3.:11 tnstalat aproape peste tet, As.tEizi" ~6c.aml[)tivele suntad esea eleetrlee. Tren 'U'!~ ···r· ,'·l .. le perm lt

~L~~. ,I.~~" J _ ',- ." " -, J~I" - .:_~/~.I:I_,:_.<~' "

transportul Yncar,c.aturilo,F

u' I ~.-

foarte grele st asute de

calatorL T~ .. G, .. ,V~-uI3 trcnulde

Ol:atf'e vite;z'il" .este Ia fe·1 de rapid C:2l 01 .ina,~ip:,a de CUl'S(~:~

t\uto':rfiX'Jbi.I'eJe:, motocieletele ',$j camloanele au aparut

m'~ t&f:zi'tt., acum mai btne (1;;e ~QI)OI 'IG'e ani, De atunci, toate aeeste masinl au Irrea-

_. . ~ , - 'Ii, .:': - _. - _. - - --

datparnantul. IDle sunt

eehlpate C··:'U!·I U",,'['I1':-;' m'-':C'O" tor 'Pl~1I

'~LIlIJt :-J_ I.~_,_~' I~C~ ,,_,~ •. _1 _ I ~ !,' _ L" . .'.I. '~- ~.'.u.

- , .

eKpI,o!li,e- zgomotul produs

de ele se aude bine, Intr __ a'd',e'v;,h'! ~ si- unele dlntreele

~" . .' ..

.Pi0lt rula pe 'O:l~i'c'e fel de 't1ererd In martle or '_\e, met ro '.'y.') un t ren electric

~~ _"I. ... '._," ", _ ')'.;'1 ~. I'",,!," . .,~._ .. ,_ -.' " __ •• ' ', __ .~, ', J ,.111." ..; I,

8:0

·!Ci·f"c'u.la ',S,U b!lp~atn:an it., Z11I1i,C,; el D:-latlS'POJ" - ~.olarte, multt ·p,8s:ag:e.·ri ~

Au.ttQ.bu:z,e:Je rn· orase '$1.

JilutQt;Q;:v"ele'j:Q :Stat,e permit 'tut-_· . ·~·r' .-- . ~,_.~,~. 'en,mlo:r Sl.~ se

deplaseze reM 1J:$:urint.I~.'

A~est .Cl·,a(r{l ~Oli am~etleall tranS-porta ze~d. lae tenede n~!f'ruri,. Ptt~ii" d'e.'kf~~mefr,j,.,,-

M8JbJa· die: I~.:tlese .d~ fo,r;liDtila) 1 ~,~ep;):S"~~f!' 3'Q!U de -ldJ ~m-,ett;lp.le· ,of!

Care a fost prirnul vapor? Poate UJl truncht de cepac, pe care un om preistortc a fn caleca t~' pe mtru a tr - rave rsa

.il'" ,~ru -'- ..... - I.. . I~_'"" "': I.-I.. -.1: . _'_ . -.. ~. I ··-.~I 'v -_- A- - ·,_.!i ~ _,

un l"a~u,. :S,tQb~it cu grill,: trunchiul de copae a devenit pil'g,;g:a~ Deatunci, au fost construlte al te vapoare: din .lemn deslgur, dar ~,j, diu ptele, din

metal, din material plastjc:~u

Tlmp 'ind elun gat, marlnarilor le-a fost 'teamasa

_. .. _ - -, - .. 7'" r

se aventureze pe marie, sa

-:'"'" . ,...J .,' = ,- .. ,t- . . , " de t , ..... - _. , ,ce ce-

8' e' - I n 'l1'lep'~ I,'"'" ,.1.: ~Ie-!z I~ , .', e'~' ra 1J~I:n·· ' '

I. '_.' ',,',_, .'_ ',:- ~ ,_ .,- ' .... -._.:. _.~ : •.... ,~Q..£; '- .. ~llih

Putln cit,e putln, cl au constrult nave In,CJi bune ,~l au fJlUS la pu.nctinstrllUl,ent,€

• '", 'I hl

"r" '-',' -. I - - -;- -::-::- ',' -~ "-:" -----j,. 1'-' ;_-:-" ,-

pentru ase orienta IC1Ll,ar

in 'mijilQ"cUl oceanelor. Ei au

P· '0' 'r'-n' it a' tunc ']"'" sere A"r·"'!'· ca

.. 'J .I~ 11,- -"J' .. -~" 'I~:', I .. -. 1"'\1:" _'to;;..l-_",

JC'," hi; ~:'I' I" .::-,d·:r.!"" Am -C:.C-,." 1"'" '-,.",,' A'D

,I,lo:a'-I .' n.-, la,-, .: .", . e,llc,a~'i ,1_

fi,cut turul Iumii. Mal futat

- - - - -_-. _" .- - ....

cu V3.$I'B ~i vele, apot eehlpate cu motoare tot

· t _~ . I

mat putermce, vapoare e

au cucerit toate IQP~le ,

A,d I ' ....

;ftL.I ,~:,_,e' transporta

n OiIC"a-' fl"··::; -'~' -.:C .: I' I'~"--ci rn gp.fcul:I"'"' y"~.'-_5erl':1 ma,~"nJl! I :_C"'~' '._:']

fbarte grele.; .Ele pesculese apro $:P e de It-armuri sau foa rte d eparte

_ I i_" .. _:_ .I .... U'.·_. I.. 'I. I ",1_' .-_ -, "_-: t··~ .I" ,_ .... ~ JI' II II

Exploreaza apele rnarlne., Ne ofera p.··.lac!etl sportive

• . -, .1· ' :

,. 1

I:" .. , -, ,.,",~ I'~:>'" , ','-1, _;::.

SI~,U mal. ca me..,

82

.. ' ;1

~t,t&~lSl)"'O r. ti p etre I, Tn nll,ar'L C'ist, Tn~:._:

lC,tJ dC1'~ta 6Qt~a're la.tenile, de!stul de . if.l,~:Uflbe, ,a:c.;es·

lea,~.allJJ :8: flD,sl e:1~ea, pent:nt e~irs)e

Amub.ar;€il.~!)·rrUe tr~.ll;s'pprt~l@r~ ~~. 4:00 de tone

- .- - - - - - ....

·~,e~01~iPJ i(t·m~eQ.~ $,~,tJ',4iib'::!.

() 6:"1.!JtJl0as ~i'

""'-1Hi!IJ~!.;...g,'IioI..",. ... t;;hi,'ii·.'" e I "'iI~' L~~I~~11~~I~! '~L~

,""'" -

pall):r;e:

Tlmp de mil de ani, oamenli au vlsat ,S,B, zboare

~ - -'.. - - - . _" -c :

ca p,asar'ile. Dar primul halon a fest lansat 'In, aer dear earn cu 2f}0,,(s{'e ani, in

D~ijabiiol este nrnplut :i::N- gaa:: m:a:i, 1J~:or d.ec:'a:tt aerU.l,

. .

ICe multe progrese .s-au reelizat de atuncll Mi~"c:ate:: de ellee sau Impi,D,s,'e de rcactoare, numeroase utila[e au Invadat cerul .. ~.:i norti. M,ari avtoane transports numerosi pasageri ill fiecare zl, Ellcoptere

dece L'eaza sl aterizeaza

- ~'- .- - .:.-~-_= -!IiI

.pestetot. Avloane de Iupta

,il$lig1va apararea taril,~lr~, Planolar:e, sl deltaplane

1! '.

,alull'eC',a fir·i zgcmot in, aer,

far:"&' . a .... · mo' O to Ii"

.~. ,~':~;., ' i 1_. ,) . '.

Cu rachetele, am reusit sia zburam chiar in, spatiu, Acolo nu exista aer si g)alAgi:e. Oamenii nu pot

u'ai' acolo fa,I-,ii. proteetle, din eauza razelor mortale.

_- - _. -_ ..

~ --

- _ . ~ _. ,_ . ,

Un 8Ro,n'eC~o--;tr,anspIQfLt~r

~R ~fual: mlil~fi~

~.

',MQull'Qlfiefull' este 'U!r1 b~on, ,iJll1p'l~ ,eu aer cald,

~~--~------~--- ~~

b ~ '., . .: tr· . tul

ca naei, .astrcnaunu

iltlbr'aca un cestnm spattal..

j~l.~M:= VI,'~ra t-:ecgf;t Motat~ta"t,

C,iteva pi etrlcele, 0, bobtna leu ata, ramurele., sl [oeul

_.II -:iI!' '_

in,cep,e. E suficlent adesea,

pentru a te dlstra, de '0, nlmica tc ati :~i" mai ales, de putina imaglnattel De multa vreme, p~,z~,~ lemnul, pielea, hartj.a~ fierul se transforma In mii die Ju'c:arii~ Materlalul 'plastic Ia toate formele, toate culorile,

~1nU:1a cl'ih :~h metailc :0' ruc:a~'je inve.J.lt~f i de 1 ID;i.¢U ~ fr:t·can i.

Un.~'ciu de vue pentru papu$i. diu metal pentru·a.pr,e.g6.tl:

mid pbi"Quri .gL1stoas,e- ._

AH:tObUi$n1eggle~ este ,a;~nu:z:a.n~ eu ',c~lle ,dou.a ,etaJ~ ut:e sale,

Brie slate .sau cumparate; vechl sau nol, jucariile nu asteapta decat dortnta

tra d )1 ... ,.,

noas ria, re .a ,'ie regasr,

Jocurl calme [ocuri de soctetate deghi.zAri,. papusi sau maslnute, mmgi sau bile.

· t'·' I

zmere sau nave spa na ,e

., d . I

po,rnID/_ spre stele.. ..

1P '...... 1" - _.-

llama sau "In p Ina vara,

a.f'ar'a sau Tn camera sr"'ng"·}ut'

- • '~ _.. - T _ _ It" - "._-' - _ - ".'!II - ._ • _ 'I' -_ '. __ ~ "

sau eu prie tenli, stim c,~ j.ue~"ille 1l~i j"!Q.~,u'r·ile sunt mereu prezente la IntaJn-ir,e!,

Mas:inu:li9,

• 'I .. ~

,)~·ij';t.ke d ~ ~¢C)n,serv~_"

".~_....~

.() mm,e ~g~lll't-ean~d:~~I~ f}1:ate'lriaI :t'~:tIlt

ell jOCllii de 'C'OllJbV:~pe" to~~ e :rj(j~~'t;n~.

NOJi .dGal" b:-ellwje' '~dl hlVen\~;Unl

~ . -

. Supem,9iva :spafi;aJa. 'bJ~a"~r$Ie:~~

lhrlversul Intr-o seeundal

~ .'

},:;,"D,i'!·[i~ b-'nLd-'H"",H~' t\'~'\ii'" 1- ' .~. IV'~~~i

poate de:pIa$.~ uLsi·plJL

PJ,as'tiUrii ~,] lati . .0 f,rtim:Q~s.a ,statuTe!

Suntem: c1l ~Ui pa,isu)lla;\ji ,de ,ja mile ,ejectrumge: .

Ur$.,u,.] paada.,.,. Cui nu":i pla~ .,ailimalel~ ;(nn

P,lus?'

.~ -~

o ICll.bani d:¢' constrult d.o lemn ... ,

UifoU, pt1;z;~Je di' ~i~~l~ ". "f.E;J~~ ~J:~

,S,a alergi, sa 'te cater! ,s·a te, balansezl, ,s~, te tarastr, :s'a

1 - . --... .. NC-" 1-'

a uneci, sa .san., ,.··_re· p, ace

,sa ne miscam In cam iera

. ." . --

fiOI,astra'" Intr-o .5,ala de gimnastlca, Pie: un stadion

·in·«, ... o ,gra,din"st., Anumlte sporturi au '0, straveehe Isterile ,~.i regult precise. Profesorii ne In:vatit, de exemplu, "art a, schiulul, a [udoului, a dansului

La judo, sportul de lupta, eel mal celebru, trebule _s,d Iii suplu si rapid, pentru a

d h··'l'''''L. d '1 I

'_ ezecr 11] nra ac versarur a-.'

face sa cada, Culoarea cen-

tur 'I- ,. .=' rat 'f 'g" '.= d';-' - -Ie, ~. . ·-,'~Jt _~ "1',,- - . .1-.,·1 ara a.zra IU,· JUC,!ij_01U,-'

Iu ·l~"·' e' . a' 0 alba .... _-- ... ,',' -- ·t" ,'- -, d ,; ln J1I':,',~ . " ,'1. ~"d:!~ :._." pe,n .. ·ru, .c·e ,:.',u-

toot, n1eagr,a pentru campiIO,:i1~ Judoul s-a nascut In

- I~-.- _" - - < ~--

Japenia, cu· :IDUJ.t timpIn

. ' .....

urma.

Ritm :,$,·lgrat,i,e,.. .Dansatoril

,I dansatoarele trebuie :s.'a

"'b"'" . h 10 ,., ~ _,' '.

ai ,If} muscnn umn spertlvsl,

~]'~n' =1 :"3IC': e"'" I 'a' s 1~ t]! m . p '.' '; rrec h e°-:: " ..

1 !.J, Qt, _::.: ~":' _ ~ _, 1_,,1, ... ''')i lll1' _.-:_ ,,'~:,a,

unui muzlclan,

te caleri

, .

"!E!g:i~i ,"",n 1D';I·Of:ir~'O';O;iJ, .. ete ''''p',~"~~p' '·~I',.!:lOlt·A

~1:L.iII..~,,",I", ,r _"t .• i~ ~ "I._~ ~ .'U P;_~ ~:V-I _'. ~"" ~

--.":------

fad tumbe

N- -.' - '1,,', , toat .-: d' .- .. ;:-.r.'=- ,c- 111 '." - '-,. ~.

- ~e pl,~ac oaUe:. uesenere ,anl-

m ate 'E:-"Ie:' ,t' -Q ·f',,·=- ,- ,~;;.., "'~'~-'1"'1 sa ..... ~'-._ ,g '~.~ '. -, .1:.. :~ ,I,ac s.a :VI..::l,ez ',~<"

Jraz'i sa te -l'~"n'l ifio ri Eroli 1-0' ·r'·-' ne

I' ._.~' I I ~'I ~I'I', _o __ ,- :l_:._'~·_~:'· __ 1;':_ m .Vl.· .'~"." '. '.,-_

plae ata:ta tlmpcat Ii eredem adevarati.

- ':Ii

De Iapt, nu sunt decat

n iste de -'S··' en q.- Tn,;t de desene

=-v I'\:J .. _ = .__:.' - ''-''~ J.[J..I..I ·c ~ . .' . '.- , .. _ .

nascute dintr-un v,axf' de creton! Recunoastem voeea

- .:.1

fle,carui persona], d eoarece

este mereu aeelast actor

:!I,

care verb est e In Iocul lui,

,:.:'t\m c,a, eroul nostru poate zbura In spatiu, se poate prabust pe p1amant, sa poate zdro bi, exploda; el reapare in plina ferma cateva cllpe mat tir.z]u.,.

Pentru ca desenul animat s,ra fie perfect, magtc realizarea sa .eere lUrLI silunl de

:.Ii"

-.- : -.' -, 't - - c.>.·""" tn 'g'-~ c'~,>· rh :"' " ., ,.,

munca unei m ,re:-J ecrnpe:

t .. d ' t" 10 ~

au _ on, I:i l'es,.ena: on, rnuzi-

C-'·'·-II''", "f'-a"'r'a~' a' ' .. '. ita pe ,C" e" ~ •. , .... ienr.i.ra ,~. a-i ui a ie cei ce

fllm ....

I I' ,,'. - ,_. ,,_,',

. I t.le,aza".

eu umbrele Ichti1ez,e~,ti patj si-t] mventett prtl:pria p,ov.est~ ,a'f:!I:J:fll~!t~, ..

.-

L. tofu! Incepe ,~U. o peveste .. PmtOf.lI1d'eserie '~iecJ..f1e 'df!taU~.

1 3'~ Des;ena:to:;r.U, eTe~za fi,e ar-e .personaj. D~senUll ·WJlmat lll'i:n:d,?, co~nt.u.r,.

2. PO'Vle'5'tea e-'~ecu,p,ata, In' numerease seer ,c?r~s,~ ,s\W'ccecL

41. A1~Ul te:a:ljz:~'f\l, i rdeol~l'utn~,: QI'Prf.f -rh!j 01 pad UTt3 i un castel, 0, s.tr,adi ...

-~--~. - ~----'

5. Peritra Q, da.mpr~§:ia c'i' p~$(),il'.~l.Je.~'e: se In:i:$:Ca,, tt¢~uie· rle:aJl~,at- mll de desene, :81" ' [",epl~ezin't,

'e.t~pe~e :tt:tt.,ccarUar- ~o'r.

Pe· 'p.;eii.C:IJI:a p]asHt,a trarrsparenta, se des.l'!j}eaz,~ ,~i ·s_e 'col,oreaza' Jieear;e. :1"ma.g.irie.

. -

Ji~ Desenele $'l1flf s.uruap.use pe u.n declir fi~ J~Cli-Sl6 fjlm~'Iaz;~, b'na~me ell ]'masinen jar I'(i))]l Ump 1;1 t:imrJi·,

7. I:fU m'iilliJ~ este '·Dr.l vi t ,J n1~~U,lliJe s e itflaillu lese bine, Trebulesa n,ele'~,:lllp~,~ de sunet,

, thtr-un lahorator grafic _ alti ~Sp e-'

• ,OJ al 'II '·'d'· ··1""·""" "" " ""~: f' '. '1" .'- .' . I'

c},~ ,1~,tl I •. ieve opeaza umu ...

Ei fabrica astfel

- - .-- -.. .- - .

numerease copii, care pleaca spre salile de cinerna sau televiziune.

.g. 'N-tI'uz1(l:[eITU COln:pUtl' l:n.t:n~h:a" r,a:~, lm~e 'per,S'c;i~U1i:~ ~r:n~tta. s1Jnetele' din',n:,atmi.

---,.-----.,

[lac:ii. personajele se mi~~,~,a blne, c}~c~ eulorlle sunt frumoase, daca ,exist.a multe. amammte, d 'e:- 'S-;·I enul 1- a n- dm .-_- I at ne P Iace,

.'-.I'.I.I"v._· ,1 .. ',-,- _ ,.:__: ~.' ; ._, ,-;_-. _.-_";- -';".-

_. - -

;Si uneori el este aiat de:

. )"-- -- - -- . - .

til a m' -, uza '1]-'=' f

:,.,! ""~~'£ ',1 I_ii

Televlzornl aduce In

flecare ,easa. imagiui de peste tot. El ne face ~,a ne . intl()ia rcemin 'tlmp sa n Ie:'

_ _ '-:o-'~ I _~_ ~ ~~. _. _:_ ... _ _: _-_~ _". I, I, Ii . __ ', ~ ,y,'._

. i-m,agina,rn viitorul, s,·a desccperim lei, san albtne craterele Lunii sau fnlma unei flori Ne amuza 51'",!'

_ _' , _ _ """" s: -' .. '_ ,. ,II! .-' 1" _ ','._ ',:_- ,- ._:_" '~'_"

ne ln~a~ t'-::,a't,

L '. '.'!!I - . - lJ!', -,II'

;:"_'

c:arol. de. :fele-vizl~ ',::e

, .A~;I, __ .: .... UL~

- .

'~i daw i,~am imli~ta

v ~ - -;1,--

pe p:m2len'tatoii.i de leJ,euziu:ne'?'

'[;!II 'i, . "'t· b'·' '. .'. 1 I'

T rrvr ,om ~.ln:e carnavaru ,'~

. ~

.lurnallstii ~,i tehnlcienll

inr.e·g.i,s·tr'e~az:·la defilarea CO ajutorul camerelor de Iuat vedert al rna gnetofoane lor

.J .:.:,._._, ': . , • 'i'-C" .. " _ ...... . •.• '.':~ ", ' . ""."

·31 unul car TV, In regie

:;. _.. . -- - - - - - ' !!! ••. -_ ~ . - .' I . ~I ~

. realizatorul alege im~aglPJle sl .eu ajutorul unul micro- 110:0, (Ill' sfaturt tehniclenllor care filmeaza.

anfRoa. :releu,

o anlversare, Q' ~tlttb'i:to"tIle" o nota 'bUl]"i:

Irumoase ocazll pentru narlntl ,s.····,j eepll sJa Iasa s.i

k"'" . ;iI~. " '; . ..

SIS. se dtstreze Impreuna.

IC,e vor alege?

J~, lanonete, g~,adln,i zoologtc:a" cinema; balct, lei fie" !,u.stu':e :'CU p' '~. ri'etenli?, ~ ~

151 ,r

ldeile nu Ie Bpsesc.

Ad-' . cc: ,>. --; 'C ,-c. ;-.'~;:C:': c-; .-.~.:"t':, .,c-" U' .. -c

. I.'. "es'ea, p,re'1:'erBJ1t .".11

adev -'·';,~'I"a-=-t· spectacol cu im

_ . ' .. '~ __ ,; - ,,_,I'tQJ... .',,":":', lal,_--" ~- __ ~' ;,). -~J, .. ' . __ ,I,m 'I' :. _ ~_c, __ , _,'

ar It crrcul san marl-

_"_ ':- '-_- - ~ - '_ - .. ::_-

nnetele Celebrul Gulg~aol.-

"... .' . . .. ._. - - '. _. "-';-."' .,,;.

demulttimpse bate ell tei r,al ~l ne face rnereu s;a rademl La eire tra'p.ezi~tii ne tale r,a;s·.uflar"e'8,;, tlgr-:ii ,~i lett dlre"S.,ati, ne Ih'{ih)'ar,a~ PI,OT' i~t,a 'CIO'VIlli:: )\Q;g;Q.ste\7 .. cu nasulsau r'o,~"u~ eu :p"an'-

t ;::-11, C'C .. " ~,~. ;'Ie I.t- " I__;.- ,.-l:~;b ···· •.. te

_:1.1'.0,1111 I.o,ar . Ie: lIlar,gl- gl~le, . ,e. .

prea marl, celalalt, clovnul ~qJQ1 eo costum s:,c;ant~l~ ter ij en Jata ,alb,.a,,! inc;eru:,c'.a

. ~ .

:5,'8, .r'am,8Jla serios. Orchestra face rnult ·,2g;o ...

"ffi'Qt"d,a,f' ce zil

irfrple'ct~'t1~~. se.·a!p{i1~:(n;:! b ~:ij'ipeJe. s,e T-I~~\l!J,T.t :mtll.~i'ar.e p;e ecti;';:rd

PJ-~- -

J~~I r.nag~e. C~r:t:i$leJ; 'm,a;~el,.I·p,ij$'~JJjt~· ~~t.~ I~te- .Z~~'i:~~-I~U!~~eh~ ~jU, '~~mer( l"J):'qJrul·eJSle _'lu~,rlPar;adJ$

~----~--~----~------~----~----~

Hamburger, Icarto~l ,pifij!ti. sue de fni,:te cu 'Un. p,ai

S-ar putea să vă placă și