Sunteți pe pagina 1din 4

Nume: _____________________ Data:__________

Test de evaluare
Unitatea 3 – De unde vine toamna?

Citește textul de mai jos:


Aventurile unei frunzulițe
A fost odată, tare demult, un copac bătrând care stătea de vorbă în fiecare zi cu
frunzele, care erau copilele sale. Într-o zi năpusti asupra lor un vânt puternic. Atunci, copacul
tată, chemă toate frunzele și le spuse:
-Dragii mei copilași, a sosit toamna, așa că suntem aproape în pragul despărțirii. Nu se
știe care dintre voi va așterne prima un covor de rugină și nici nu se știe care va avea mai
multe zile. Eu, ca tată, vă sfătuiesc să vă țineți bine de mine.
Mezina, își închipui că toamna este un monstru, de aceea merse la unchiul său și-l
întrebă:
- Bătrânule unchi, ce este toamna?
- Toamna de cum sosește de pe dealuri, începe a stropi cu mănunchi de ciumăfai,
natura udă, dând culoarea ei simbolică de toamnă. Bruma rece și vântul șturlubatic sunt
prieteni nedespărțiți ai toamnei. Împreună vor sălta frunzele îngălbenite din copaci în sus până
în înaltul cerului, iar apoi le vor lăsa din nou pe pământ. Voi vă veți apleca în fața toamnei
părăsind copacul definitiv, tatăl care v-a susținut atâta timp în adierea vântului slab.
Fata frunză făcu niște ochi mari, îl salută cuviincios pe bătrânul copac și se îndreptă
iute spre casa părintească. Ajunsă acasă fu întrebată de tatăl său pe unde a umblat iar ea, cu
lacrimi în ochi, istorisi totul bătrânului copac.
Nu termină bine povestirea, se uită pe dealuri și văzu pe frumoasa toamnă, care se
apropie. Fructele îi țineau trena, coronița de flori de toamnă strălucea din ce în ce mai tare. În
calea ei se așezau frunze galbene și ruginii. Dar, în sfârșit, ajunse la tatăl – copac și cu
încuviințarea lui luă toate frunzele, copilele și le duse cu ea, rămânând în urmă lacrimi amare,
pustietate, iar înainte frunze ce se roteau în jurul toamnei.

1.Răspunde în propoziții la următoarele întrebări:

♦ În ce anotimp se petrece întâmplarea?


___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

1
♦ Care sunt prietenii nedespărțiri ai toamnei?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
♦ Cine ținea trena toamnei?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2. Delimitează textul în fragmene, potrivit enunțurilor date (scriind primele 3 cuvinte în


primul chenar și ultimele 3 cuvinte în cel de-al doilea chenar, pentru fiecare fragment).
♦ Bătrânul copac le spune copilelor sale că a sosit toamna.

♦ Mezina află de la unchiul său cum este, în realitate, toamna.

♦ În timp ce fata povestește tatălui-copac ce aflase, sosește toamna.

3. Găsește cuvinte cu sens:


♦ asemănător ♦ opus
copac = bătrân ≠
odată = zi ≠
fată = udă ≠

2
4. Scrie A (adevărat) sau F (fals) în dreptul enunțurilor:
Titlul se scrie cu alineat. _____
Data se scrie sus, în dreapta sus. _____
Un rând a unei poezii se numește strofă. _____
Între numele autorului și text se lasă un rând liber. _____
Se respectă alineatele textului. _____
Între strofe nu se lasă un rând liber. _____

5. Completează casetele cu „fi” sau „fii”.


cuminte! Nu dezordornat!

Nu răutăcios! Să mereu bun!

6. Selectează din text, trei cuvinte/expresii care înfățișează toamna.


___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

7. Explică folosirea punctelor de suspensie în următoarea situație:


„Părea să fie o zi senină, iar Nils se bucura că gâștele sălbatice vor avea vreme bună
[…] Deodată un stol încetini și dădu roată țărmului […]”
(după Selma Lagerlöf, Minunata călătorie a lui Nils Holgersson prin Suedia).
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

3
4

S-ar putea să vă placă și