Sunteți pe pagina 1din 6

PLAN DE PREVENIRE ȘI

REDUCERE A CANTITĂȚILOR DE
DEȘEURI GENERATE

S.C. X S.R.L.

ELABORATOR
S.C. X S.R.L.
Adresa: ............................................
Tel: ..................................................
E-mail: ............................................
Întocmit: .........................................

2021
Copie nr. 1
Descrierea documentului și revizii

Rev Detalii Data Elaborat Verificat Aprobat


Nr.
1 Raport verificare 04.01.2021

Referință document: PLAN DE PREVENIRE ȘI REDUCERE A CANTITĂȚILOR


DE DEȘEURI GENERATE – S.C. X S.R.L.

Lista de difuzare

Nr.
Rev Destinatar Format Confidențialitate
copie
Este interzisă copierea și/sau
S.C. X S.R.L. 1 Printat multiplicarea acestui
material, în parte sau în
1
totalitate în formă electronică

S.C. X S.R.L. 1 Electronic sau fizică, fără acordul scris


al elaboratorului.

Aprobat:
.............................................
Administrator
DATE DE IDENTIFICARE: S.C. X S.R.L.
ADRESA sediu social:
ADRESA punct de lucru:
ACTIVITATE DESFĂȘURATĂ: CADRU LEGAL:
Activitate principală: Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu
475 – Comerț modificările și completările ulterioare
Legea 249/2015 privind gestionarea
Activitate secundară: ambalajelor și deșeurilor de ambalaje, cu
3832 – Recuperarea materialelor reciclabile modificările și completările ulterioare
sortate OUG 196/2005 prind Fondul pentru Mediu, cu
3811 – Colectarea deșeurilor nepericuloase modificările și completările ulterioare
Ordinul 578/2006 pentru aprobarea
Metodologiei de calcul al contribuțiilor și
taxelor datorate la Fondul pentru mediu, cu
modificările și completările ulterioare
HG 856/2002 privind evidența gestiunii
deșeurilor, cu modificările și completările
ulterioare

OBIECTIVELE POLITICII DE MEDIU, SĂNĂTATE ȘI SECURITATE OCUPAȚIONALĂ

 reducerea cantităţii de deşeuri produse şi gestionarea corespunzătoare acestora în


conformitate cu reglementările din legislaţia în vigoare;
 utilizarea eficientă a materiilor prime, materialelor şi utilităţilor în vederea economisirii
resurselor naturale;
 îmbunătăţirea performanţei de mediu a societăţii;
 conștientizarea angajaților prin instruirea în domeniul mediului, sănătății și securității în
muncă și implicarea acestora în acțiuni specifice
 prevenirea accidentelor de muncă.
DESCRIERE ACTIVITATE DESFĂȘURATĂ

Societatea X S.R.L. are ca obiect principal de activitate comercializarea materialelor de


construcție, a produselor pentru amenajări interioare și finisaje, oferind servicii profesionale și
complete de consultanță, montaj și transport. În prezent compania noastră pune la dispoziția
clienților săi următoarele produse:
 Parchet ( laminat, triplu stratificat, masiv )
 Pardoseală epoxidică
 Plinte, profile și accesorii pentru montajul pardoselilor (din PVC, MDF, metalice)
 Adezivi pentru mochetă, parchet
 Materiale de construcție ( sapă autonivelanta, tencuiala decorativă și mozaicată )

Activitățile desfășurate de către S.C. X S.R.L. sunt:


- activități de birou
- activități de comercializare materiale de constructii
- activități de colectare deșeuri nepericuloase (hârtie și carton)

Aprovizionare
cu produse

Instalarea Comercializare
produselor produselor
importate importate

TIPURI DE DEȘEURI GENERATE

 Deșeuri menajere și asimilabile (șervetele, resturi alimentare) - deșeuri municipale


amestecate - cod 20 03 01
 Deșeuri de hârtie și carton (maculatură, coperți dosare) – cod 20 01 01
 Deșeuri de ambalaje de hârtie și carton (cutii carton, hârtie pentru împachetat mărfuri
achiziționate) - cod 15 01 01
 Deșeuri de ambalaje din plastic (PET-uri, folie) – cod 15 01 02
 Deșeuri de ambalaje metalice (doze băuturi) – cod 15 01 04
 Deșeuri de echipamente electrice și elecronice, tonere și cartușe utilizate în procesul de
imprimare – cod 20 01 36
 Deșeuri de alte baterii și acumulatori – cod 16 06 05
 Deșeuri de ambalaje lemn (cutii lemn, paleți mărfuri achiziționate) – cod 15 01 03SOLUȚII IMPLEMENTATE PENTRU REDUCEREA CANTITĂȚII DE DEȘEURI

 Colectare separată la sursă – prin aplicarea acestui principiu, se reduce semnificativ


cantitatea de deșeu destinată depozitării finale. Deșeurile colectate separate sunt sortate și
livrate spre valorificare.
 Recondiționare paleți – valorificarea deșeurilor de ambalaje din lemn prin recondiționarea
paleților și introducerea în circuitul de ambalaje.
 Reducerea consumurilor de hârtie – printare obligatorie față/verso pentru documentele
oficiale, printare pe ciorne pentru documentele interne; reducere costuri achiziție birotică și
diminuarea cantității de deșeu generate.
 Furnizarea informațiilor către consumatorii finali și în format electronic – transmiterea
informațiilor în format electronic; diminuarea consumurilor de hârtie pentru printarea
pliantelor, broșurilor și a cataloagelor de prezentare.
 Reducerea deșeu DEEE – reducere achiziție cartușe și tonere imprimantă – se va face refill
la cartușe și tonere imprimante. Înlocuire tuburi fluorescente cu becuri LED.

OBIECTIVELE PROGRAMULUI DE REDUCERE A CANTITĂȚII DE DEȘEURI


GENERATE

Activitățile desfășurate de către societate trebuie să țină cont întotdeauna de Principiile


Ierarhiei Deșeurilor, așa cum sunt redate în imaginea de mai jos:Ierarhia deșeurilor se referă la cei 3R: Reducere (prevenire și minimizare), Refolosire și
Reciclare (inclusiv recuperarea energiei). Scopul ierarhiei deșeurilor este de a obține un maxim de
beneficii practice din produse și de a genera o cantitate minimă de deșeuri.
Cea mai eficientă soluție de mediu este de a reduce generarea de deșeuri, iar produsele și
materialele pot fi refolosite, uneori, cu același scop sau cu unul diferit. De asemenea se poate
recupera și valoare prin generarea de energie. Eliminarea deșeurilor se consideră a fi ultima opțiune.
Obiective propuse:
 Colectare separată – încurajarea colectării separate la sursa în scopul reducerii cantității de
deșeu destinată depozitării finale.
 Reutilizare - reducerea cantității de ambalaje utilizate și implicit a cantității de deșeuri
generate prin aplicarea unor instrumente logistice (recuperarea ambalajelor din lemn, a
cutiilor de carton în depozit, reutilizarea acestor cutii la alte livrări).
 Reciclare – transformarea deșeurilor în materie primă secundară și reintroducerea acesteia în
circuitul de producție.
 Responsabilitate – colectarea și valorificarea deșeurilor rezultate de la produsele introduse în
piața națională în mod individual și prin aderarea la schemele naționale de îndeplinire a
obligațiilor extinse ale producătorilor/importatorilor – finanțarea costurilor de colectare,
transport, sortare, valorificare a deșeurilor de ambalaje, DEEE și deșeurilor de baterii și
acumulatori.

S-ar putea să vă placă și