Sunteți pe pagina 1din 3

Instituţia de învăţămînt: Liceul Teoretic Lăpuşna

Profesor: Bălan Galina, grad didactic II


Disciplina: Geografia continentelor şi oceanelor
Clasa: a VI-a
Tipul lecţiei: de formare a capacităţilor şi de aplicare a cunoştinţelor.
Subiectul: Zonele climatice ale Africii
Competenţe specifice:

7. Raportarea conţinuturilor geografice la un suport cartografic şi grafic. Citirea şi interpretarea hărţii geografice;

Subcompetenţe:
1. Comunicarea corectă în limba maternă cu utilizarea adecvată a termenilor geografici;
5. Citirea şi interpretarea hărţilor tematice la caracterizarea componentelor naturii continentelor;

Obiective Operaţionale:

La sfîrşitul lecţiei elevii vor fi capabili:

O1 – Să definească noţiunile “zonă climatică”, “regiune climatică”, studiind un fragment de text. (cunoaştere)
O2 – Să distingă particularităţile zonelor climatice ale Africii, conform algoritmului. (analiză)
O3 – Să compare caracteristicile climei din diferite zone climatice, rezolvînd o situaţie-problemă.(evaluare)

Strategii didactice:
Resurse procedurale: Discuţia dirijată, Asalt de idei, Explicaţia, Asocieri libere, Lucrul cu manualul, Lucrul cu harta, Situaţia-problemă, Posterul.
Resurse materiale: Harta zonelor climatice ale Africii, manualul şcolar, 4postere, 4-8 markere,

Forme de activitate: individuală, frontală şi în grup


Bibliografie:
 curriculum geografie, Chişinău, 2010;
 N. Odoleanu, M. Jioara, L. Ungureanu, R. Calmîş, Geografia continentelor şi oceanelor, manual pentru clasa a 6-a, editura Arc, 2011;
 N. Odoleanu, M. Jioara, L. Ungureanu, R. Calmîş, Geografia continentelor şi oceanelor, ghidul profesorului, editura Arc, 2011;
 Ghidul de implementare a curriculumului modernizat pentru treapta gimnazială de învăţămînt la Geografie, Chişinău, 2011.

Scenariul lecţiei
Etapele O. Ti Strategii Evaluare
lecţiei O. mp Activitatea profesorului şi a elevilor didactice
Salutul.
8 - 10 Cum vă simţiţi? Frontală
Evocarea Se apropie sărbătorile de iarnă, dar o dorință a mea, e să merg la mare.
Ar fi posibilă realizarea dorinței mele? Discuţie dirijată
De aici concluzionăm cît de important e să studiem geografia?
Explicaţi succint, unde este mai cald: la Ecuator sau pe paralela 30 grade lat. N. De ce?
Ce mai cunoaşteţi despre clima Africii?
Astăzi continuăm să completăm cunoștințele noastre despre climă, studiind tema:
„Zonele climatice ale Africii”.
Notăm în caiete tema lecţiei Explicația
Anunţ obiectivele
Numiți alți termeni cu care asociați cuvîntul Asocieri libere Individuală
Realizarea 4 Zonă? Climă?
sensului Timp de 1 minut, alcătuiți un enunț în care să utilizați cît mai multe cuvinte de pe tablă.
O1 Deci de aici rezultă noțiunea propriu-zisă de Zonă climatică - explic Explicație
Și ca să nu confundăm – zonă climatică și regiune climatică, sînt 2 termeni diferiți –explic
5 Analizăm fig. 3.32, pag. 44, pentru a vedea ce zone climatice întîlnim în Africa. Lucrul cu manualul
Din greșeală, pe tabla interactivă, mi s-au amestecat toate caracteristicile zonelor
climatice, iar acum nu știu care caracteristici la care zone climatice se referă.
Haideți împreună să descifrăm!
Studiați timp de 4-6 minute fragmentul de text:
O2 Gr. I – Zona ecuatorială – pag. 43, În grup
Gr. II – Zona subecuatorială – pag. 44, Lucru în grup
Gr. III – Zona tropicală – pag. 44-45,
Gr. IV – Zona subtropicală – pag. 45-46,
...și veniți la tabla interactivă să le aranjăm la locul potrivit Explicaţia

Antonel intenționează să meargă în Africa, dar el nu cunoaște cum este clima pe acest
Reflecţie O3 5-7 continent. Dacă l-ați întîlni, cu ce sfaturi utile l-ați ajuta, ținînd cont de faptul că ați
studiat elementele zonelor climatice. Situație-problemă În grup
Continuați fraza:
Antonel, dacă vei trece prin zona climatică...

Gr. I - subtropicală Gr. II - tropicală


Gr. III - subecuatorială Gr. IV -ecuatorială Asalt de idei Frontal
... ia-ți cu tine...
Localizați zona climatică pe postere toate ideile/ sfaturile voastre pentru Antonel - oral. 2-3m
Are clima influiență pentru om? Natură?
De studiat tema “Zonele climatice ale Africii”, pag. 43-46.
Extensie 3 Ex. 3, pag. 46. Pentru cei care doresc nota 10 +ex. 2, pag. 46. Explicaţie
O zi frumoasă!