Sunteți pe pagina 1din 2

Ciobanovca

c. 401/5, Pîntea Mihail, codul cadastral 1020102344, proprietate


în devălmășie cu Pîntea Ludmila. La proprietar a fost indicat
Ludmila, dar codul personal a lui Mihail. Aflați codul personal a
lui Pîntea Ludmila. La fel, la persoana de contact e indicată
Ludmila, dar ea nu a fost indicată la persoana de contact ca
reprezentant legal.
Dacă utilizatorul nu este pe loc și cererea a fost completată din
numele soției, la persoana de contact se indică datele soției.
Concretizare: cod personal pîntea Ludmila : 2003025089645
c. 401/6, GȚ ”Teslari Valentin” sau GȚ ”Teslari V.C.” cum e pe
ștampilă? La fel, codul cadastral 1020101211 (0.3593 ha) se
repetă în c. 401/13, Țiganu Cristian, 1020101211 (0.1862 ha).
Probabil în c. 13 e greșit indicat numărul parcelei cadastrale.
Concretizare: corect ca pe ștampilă GȚ "Teslari V.C."
La c. 401/13 nr. Cadastral e 1020101192
c. 401/13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, Țiganu Cristian, codul
cadastral 1020101211. În cerere proprietar e Țiganu Vitalie, dar
a fost indicat codul personal al utilizatorului Țiganu Cristian.
Aflați codul personal al proprietarului Teslari Vitalie.
Concretizare: cod personal Țiganu Vitalie: 0960808015973
c. 401/21, Belic Dinu, codul cadastral 1020103168 (0.3611 ha)
se repetă în c. 401/22, Belic Dinu, codul cadastral 1020103168
(0.3591 ha). Probabil în c. 22 e greșit indicat numărul codului
cadastral.

1
Concretizare: codul cadastral la c. 401/22 e 1020101146
c. 401/83, GT Teslari Valentin, codul cadastral 1020104388 se
repetă în c. 401/86, GT Teslari Valentin, 1020104388,
1020104389, 1020104390, 1020104391.
Concretizare: dupa toate datele, c. 401/83 va fi anulata