Sunteți pe pagina 1din 1

DIRECTIA SANIAM VETERINARA

$r PENTRU STGURANTA ALTMENTELOR


VASLUI

Nr. 19700 103.17.2021


Serviciu[ Control Oficial Sanatate si Bunastare Animala

Citre,

CONSILIILE LOCALE-toate'

Prin prezenta va informam despre confirmarea unui focar de pesta porcina africana [a
porci domestici in gospodaria domnutui Vasilache Andrei, cod de exptoatatie RO1670440478,
din localitatea Vutcani, comuna Vutcani, conform butetinutui de analiza nr. 14924 din
02.12.2071 emis de LaboratoruI Sanitar Veterinar si pentru Siguranta A[imentelor lasi si
inregistrat [a Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Atimentelor Vastui cu nr. 19666
din 02.12.2071.
D.S.V.5.A Vastui a intreprins toate masurite ce se impun, conform tegistatiei, in
confirmarea focaretor de pesta porcina africana.

Cu stim5,

a)

/\"'\;";
'.f ,,L\. I 1

Nume, Prenume Func{ia Data Semnfitura


VizBt 03,12.2021
Dr. Munteanu Nelu Dircctor Exccutiv Adjunct
Yizal
Dr. Tataru Augustin Sef S.C.O,S.B.A.
03,12,20/
'J
\^

\
EITIiE
iEtr4
Pagln. 1 dln I in=d*
B6rlad, str, Trestiana nr 2, iud. Vaslui, Cod Pottal 7!1030
Telefon: 0235.42t 121, 0235.421413 Faxt 0235.421274
E-mall: sll&sy4lgigslly:ejr9, web: sr!!,r3:g!!:y:e"r9

S-ar putea să vă placă și