Sunteți pe pagina 1din 4

ORDINEA DE ZI

a ședinței în plen a Parlamentului


din 6 decembrie 2021

Sediul Parlamentului Republicii Moldova, ora 11.00


1 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea
nr.39/1994 despre statutul deputatului în Parlament – art.25; Legea
fondului rutier nr.720/1996 – art.1, 2; Codul fiscal nr.1163/1997 – art.5,
20, 24, ș.a.; ș.a.)
nr. 365 din 22.11.2021 Politica fiscală și vamală lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Finanțelor)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
2 Proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2022
nr. 366 din 22.11.2021 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Finanțelor)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
3 Proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022
nr. 362 din 22.11.2021 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Muncii și Protecției
Sociale)
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
4 Proiectul legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe
anul 2022
nr. 364 din 22.11.2021 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Sănătății)
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
5 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea
nr.156/1998 privind sistemul public de pensii – art.9, 12, 13, ș.a.; Legea
nr.147/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative – art.IV)
nr. 363 din 22.11.2021 lectura II
Lege organică
Inițiator - deputatul D.Perciun
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie

1
SUBIECTE
rămase neexaminate la ședința în plen a Parlamentului
din 3 decembrie 2021

raport 1 Proiectul de lege cu privire la investigarea accidentelor și incidentelor în


distribuit
deputaților transporturi
nr. 456 din 19.11.2020 UE lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Infrastructurii și
Dezvoltării Regionale)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe

raport 2 Proiectul de lege pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul


distribuit
deputaților Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei cu privire la
amendarea Acordului privind comerțul liber dintre Guvernul Republicii
Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei
nr. 359 din 18.11.2021 lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Economiei)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Coraportor - Comisia politică externă și integrare europeană
amânat la ședința în plen din 25.11.21
raport 3
distribuit
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul de
deputaților procedură penală al Republicii Moldova nr.122/2003 – art.532, 533, 5493,
558; Legea nr.371/2006 cu privire la asistența juridică internațională în
materie penală – art.1, 4, 7, ș.a.)
nr. 345 din 11.11.2021 lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Justiției)
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
amânat la ședința în plen din 18.11.21
raport 4
distribuit
Proiectul de lege pentru modificarea Codului navigației maritime
deputaților comerciale al Republicii Moldova nr.599/1999 (art.7)
nr. 243 din 16.09.2021 lectura II
Lege organică
Inițiator - deputatul R.Marian
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport 5 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea
distribuit
deputaților nr.283/2003 privind activitatea particulară de detectiv și de pază - art.23,
anexa nr.4; Legea nr.845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi –
art.10)
nr. 246 din 20.09.2021 lectura II
Lege organică
Inițiatori - deputații L.Carp, B.Marcoci, Ig.Grosu, O.Nantoi
Raportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine
publică

2
raport 6 Proiectul de lege privind modificarea Legii nr.407/2006 cu privire la
distribuit
deputaților asigurări (art.28)
nr. 271 din 08.10.2021 lectura I
Lege organică
Inițiatori - deputații Iu.Dascălu, A.Trubca, S.Lazarencu, R.Marian
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport 7 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea asistenței
distribuit
deputaților sociale nr.547/2003 – art.13, 14, 26, 261; Legea nr.133/2008 cu privire la ajutorul
social – art.17; ș.a.)
nr. 278 din 13.10.2021 lectura I
Lege organică
Inițiatori - deputații D.Istratii, D.Perciun
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
Coraportor - Comisia juridică, numiri și imunități
raport 8
distribuit
Legea nr.204 din 26 noiembrie 2020 pentru aprobarea Strategiei
deputaților privind asigurarea independenței și integrității sectorului justiției pentru
anii 2021-2024 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia
reexaminare
nr. 363 din 17.02.2021 (demers de remitere spre reexaminare)
nr. 2686 din 18.11.2021 (demers de remitere spre reexaminare)
Lege ordinară
Inițiator - Preşedintele Republicii Moldova
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
Referitor la proiectul de lege nr. 439 din 05.11.2020
raport 9 Proiectul de lege privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXX-a de
distribuit
deputaților la proclamarea independenței Republicii Moldova
nr. 353 din 16.11.2021 lectura I
Lege organică
Inițiatori - deputații O.Stamate, V.Roșca, M.Pancu, Iu.Dascălu,
A.Munteanu-Pojoga, E.Cojocari, M.Morozova, D.Gherman,
I.Groza, E.Sinchevici, G.Sajin
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
raport 10
distribuit
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea
deputaților nr.591/1999 cu privire la spațiile verzi ale localităților urbane și rurale –
art.9, 20, 36; Codul contravențional al Republicii Moldova nr.218/2008 –
art.134, 1341, 398, ș.a.)
nr. 256 din 29.09.2021 lectura I
Lege organică
Inițiator - deputata I.Coșeru
Raportor - Comisia mediu și dezvoltare regională
Coraportor - Comisia juridică, numiri și imunități
amânat la ședința în plen din 18.11.21
raport 11
distribuit
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul fiscal
deputaților nr.1163/1997 – art.96, 103; Legea cu privire la tariful vamal nr.1380/1997 –
art.28; Legea privind reglementarea prin autorizare a activității de
întreprinzător - Anexa nr. 1)
nr. 291 din 18.10.2021 lectura I
Lege organică

3
Inițiator - deputatul D.Perciun
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport 12 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.273/1994 privind actele de
distribuit
deputaților identitate din sistemul național de pașapoarte (art.31)
nr. 312 din 02.11.2021 lectura I
Lege organică
Inițiatori - deputații V.Grădinaru, I.Chiriac, V.Jacot
Raportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine
publică
raport 13 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea
distribuit
deputaților nr.121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice – art.1,
2, 8, ș.a.; Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și
întreprinderea municipală – art.7, 8, 9, 10; ș.a.)
nr. 205 din 25.08.2021 lectura I
Lege organică
Inițiator - deputatul Vl.Bolea
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport 14 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.276/2016 cu privire la
distribuit
deputaților principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural
(art.1, 3, 4, ș.a.)
nr. 289 din 18.10.2021 lectura I
Lege organică
Inițiator - deputatul Vl.Bolea
Raportor - Comisia agricultură și industrie alimentară

raport 15
distribuit
Proiectul de lege pentru modificarea Codului educației al Republicii
deputaților Moldova nr.152 din 17 iulie 2014 (art.3, 7, 157)
nr. 301 din 25.10.2021 lectura I
Lege organică
Inițiatori - deputații A.Munteanu-Pojoga, M.Nistor, E.Sinchevici,
A.Racu
Raportor - Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport
și mass-media
Coraportor - Comisia pentru drepturile omului și relații
interetnice

raport 16
distribuit
Proiectul de lege pentru modificarea Regulamentului Parlamentului,
deputaților adoptat prin Legea nr.797/1996 (art.14, 141)
nr. 379 din 01.12.2021 lectura I
Lege organică
Inițiator - deputata Olesea Stamate
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități

S-ar putea să vă placă și