Sunteți pe pagina 1din 6

ASOCIAȚIA PATRONALĂ A

OPERATORILOR DE TRANSPORT AUTO


0612/2021
06 decembrie 2021

Ministrului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale


Dlui Andrei Spînu

SCRISOARE DESCHISĂ

La data de 04 octombrie 2021 transportatorii rutieri de persoane ce deservesc


serviciile regulate naționale, reprezentați de Asociația Patronală a Operatorilor de
Transport Auto (APOTA) au depus un demers în adresa Ministerului Infrastructurii și
Dezvoltării Regionale (MIDR) prin care au solicitat ca MIDR în calitate de autoritate
publică investită prin lege să efectueze calculele și să aprobe tarifele pentru serviciile
de autogară și serviciile regulate de transport de persoane. Demersul este întemeiat pe
prevederile Codului Transporturilor rutiere și a Hotărîrii Guvernului nr. 1167/2007,
care prevăd că ministerul va aproba cel puțin o dată în an mărimea tarifelor sus-
numite.
Ministerul era într-o întârziere vădită în privința aprobării unor noi tarife,
deoarece utlima modificare a mărimii tarifelor pentru serviciile de transport a avut loc
în decembrie 2019, iar pentru serviciile de autogară nu a avut loc niciodată. În cadrul
discuțiilor am constatat că subiectul privind tarifele nu era pe ordinea de zi a
instituției.
Deși Codul Administrativ prevede expres că înaintarea unui asemenea demers
va da naștere unei proceduri administrative, care trebuie să se finalizeze în decurs de
30 zile, MIDR în decursul a 30 zile de la depuneera demersului nici nu a încercat să
efectueze calculele pentru stabilirea mărimii tarifelor.
La data de 08 noiembrie 2021 de către APOTA au fost prezentate calculele,
conform cărora mărimea tarifului pentru serviciile de transport, în dependență de
anumiți factori variază de la 1,37 lei per km până la 2, 00 lei per km. Calculele au fost
detaliate, ajustate la prețurile actuale și bazate pe Metodologia aprobată prin HG nr.
1167/2007 și Raportul de expertiză CNEJ din 2012.
Tărăgănarea examinării acestei chestiuni, dar și eschivarea de către MIDR de a
aproba mărimea tarifului pentru serviciile de autogară ne-a determinat să organizăm
pe data de 25 noiembrie 2021 un protest în PMAN.
Ne așteptam ca MIDR să vină cu propriile calcule și soluții care ar salva
ramura transporturilor și ar diminua din povara care va cădea pe umerii călătorilor.
Cu regret, am asistat la comentarii speculative, la un PR cinic și la învinuiri publice
că transportatorii solicită dublarea, sau chiar triplarea tarifului.
Venim cu unele explicații pentru călători. Transportatorii nu au cerut nici
dublarea și nici triplarea tarifului. Nu există nici un demers, legat de procedura
actuală de ajustare a tarifului, în care transportatorii să fi indicat mărimea exactă a
tarifului pe care o solicită. Cerințele transportatorilor sunt ca MIDR să efectueze
calculele și să aprobe tarifele la serviciile de autogară și la serviciile de transport.
Costul unor poziții care se pun la baza calcului tarifului pot varia, în
dependență de instrumentele de politici aplicate de MIDR. De aceea transportatorii s-
au așteptat ca MIDR să întreprindă măsurile posibile pentru a diminua din creșterea
tarifului. Însă nici unul din instrumentele de care dispune MIDR nu a fost utilizat
pentru a minimiza cheltuielile transportatorilor.
În cadrul discuțiilor V-am comunicat despre ilegalitățile pe care le comit SRL
”Gările Auto Moderne” (GAM) și Gara Nord (GN) împotriva transportatorilor,
inclusiv incasarea forțată și nejustificată a unui comision în mărime de 10 la sută.
Transportatorii v-au informat despre schemele de incasare organizată a mitei la gări,
despre implicarea directă a conducerii de vârf a gărilor în schemele de corupție,
despre calitatea proastă a serviciilor de autogară prestate transportatorilor, despre
activitatea gărilor în lipsa autorizațiilor și despre faptul că actualii șefi ai ANTA
asigură o protecție maximă activităților ilegale ale gărilor. Schemele corupționale
comune ale ANTA și GAM/GN au generat deja situația când transportatorii iliciți
îmbarcă călătorii de la peronul gărilor. Cunoașteți că în spatele acestor gări stau
beneficiarii cunoscuți Șor-Andronachi-Vîlcu, care au pus deja în funcțiune schema de
preluare forțată a terenului Gării Centrale și altor proprietăți. Am discutat despre
emiterea de către conducerea precedentă a ministerului a unor acte ilegale care
favorizează activitatea acestor gări și impun transportatorii de a accepta condițiile
abuzive ale gărilor și am solicitat de la Dvs. să anulați aceste acte. Cu regret, nu ați
anulat nici un act ilegal semnat de conducerea precedentă. Transportatorii
internaționali sunt obligați în continuare să-și strămute activitatea la Gara Nord,
transportatorii care dispun de autorizații cu pornirea de la Gara Feroviară sunt
obligați în continuare să apeleze la una din gările grupării Șor-Andronachi-Vîlcu, deși
Gara Feroviară poate oferi călătorilor și transportatorilor o infrastructură mult mai
performantă decât cea de la Gara Centrală sau Gara Nord/Sud. Deși legea vă obligă
să efectuați calculele și să aprobați mărimea tarifului pentru serviciile de autogară,
dvs evitați să executați această obligație exact cum a procedat și conducerea
precedentă a ministerului și vă prefaceți că nu observați că gările incasează atât cât
doresc ei neavând la baza nici calcule și nici contract cu transportatorii.
Din toți transportatorii care au fost forțați să-și strămute rutele la gările grupării
sus-numite, doar câțiva au opus rezistență și au depus eforturi pentru a deservi
calitativ pasagerii fără a apela la serviciile lui Șor-Andronachi-Vîlcu. Ca răspuns,
persoanele promovate în funcții de conducere a ANTA de către dvs., au comis un șir
de abuzuri pentru a crea impedimente oricui care nu acceptă serviciile acestei grupări.
Dvs. personal ați fost informat despre aceste abuzuri, însă se pare, că ANTA exucută
indicațiile dvs.
Acțiunile de reziliere/declarare a nulității contractului de Parteneriat Public
Privat al gărilor trebuiau deja să fie în plină desfășurare, iar transportatorii trebuiau să
fie martori a unor acțiuni ferme ale MIDR de recuperare a proprietății jefuite de la
stat, însă în urma discuțiilor avute a devenit clar că încercați să protejați această
schemă, pe care cu toții o numiți ”proiect de dezvoltare a gărilor”. Nu ați întreprins
nimic pentru a reduce din poftele grupării Șor-Andronachi-Vîlcu și îi protejați
personal și prin intermediul ANTA ca ei să poată jefui transportatorii.
De aceea trebuie să explicăm călătorilor că toate costurile legate de incasarea
abuzivă de către gări a unui comision de 10 la sută, schemele de corupție de la gări,
abuzurile care le comit gările împotriva transportatorilor, continuarea executării
contractului de PPP prin care gările au fost jefuite, constituie costuri pe care le
suportă transportatorii și care vor trebuie incluse în calculul tarifului.
Călătorii trebuie să cunoască că atât timp cât dvs protejați gruparea care a pus
ghiarele pe gări- Șor-Andronachi-Vîlcu și nu întreprindeți nimic pentru a readuce
activitatea gărilor în câmpul legal, noi transportatorii vom fi nevoiți să incasăm bani
de la călători și să-i achităm acestei grupări. Cu cât mai mult va trebui să achităm lui
Șor-Andronachi-Vîlcu, cu atât mai mare va fi tariful pentru serviciul de transport.
În cadrul discuțiilor cu dvs., v-am informat despre faptul că persoanele
promovate de dvs în funcțiile de conducere a ANTA sunt cele mai incompetente din
istoria acestei instutuții și promovează doar scheme de corupție. Controalele abuzive,
care erau practicate pe timpul statului capturat au reânceput odată cu venirea acestor
persoane în funcții. Colectarea organizată a mitei a devenit activitatea principală a
ANTA. Transportul ilicit de persoane nu mai reprezintă o amenințare pentru
securitatea în trafic și pentru incasările bugetare, dar s-a transformat în sursă de venit
care în baza abonamentelor lunare achitate la ANTA iliciții activează nestingherit.
Activitatea transportatorilor legali și plângerile înaintate de aceștea au devenit
incomode pentru conducerea ANTA. Am primit un îndemn public de la dvs să vă
informăm imediat despre orice schemă de corupție. În cadrul discuțiilor avute loc, v-
am informat despre creșterea nivelului de corupție din ANTA și scăderea bruscă a
nivelului profesional. Dar se pare că nu ați dorit să auziți aceste fapte. De aceea
costurile schemelor corupționale, abuzurilor, controalelor ilegale, activitatea
transportatorilor ilegali pe care dvs indirect le protejați vor trebui incluse în calculul
tarifului. Noi vom prezenta suplimentar un calcul estimativ al costului schemelor
corupționale protejate de dvs, care le va suporta călătorul.
V-am informat despre ridicarea nejustificată a mărimii poliței de asigurare
RCA. Am prezentat argumentele din care rezultă că mărimea daunelor cauzate în
urma accidentelor din vina șoferilor de autobuze s-a micșorat, iar mărimea poliței
RCA pentru autobuze s-a majorat de două ori consecutiv. Am solicitat ajutorul dvs.,
deoarece CNPF refuză să ne prezinte calculele care trebuiau să stea la baza aplicării
mărimii RCA. Cunoașteți că în spatele unor companii de asigurare stau fugarii care
au comis ”jaful secolului” și multe altele. Ne-am așteptat ca în urma intervenției dvs.
că măcar vom obține calculele și vom ajunge cu CNPF la o soluție argumentată și
bazată pe cifrele reale. Cu regret, intervenția a fost una formală. Deci, dacă ați decis
că noi transportatorii rebuie să achităm costuri nejustificate fugarilor, atunci aceste
costuri trebuie incluse în tariful la serviile de transport. Călătorilor trebuie să le
explicați care este prețul achitat fugarilor inclus în costul serviciilor de transport prin
achitarea poliței RCA. Exact așa ați procedat și referitor la solicitarea
transportatorilor de a nu da aviz pozitiv proiectului de Lege privind modificarea Legii
privind piața produselor petroliere. Printre beneficiarii companiilor petroliere sunt
aceeași fugari și complicii lor care au mai rămas. Nu ați auzit vocea transportatorilor
și ați permis fugarilor să continue să jefuiască consumatorii de produse petroliere. Și
supraplata pentru produse petroliere de asemenea trebuie inclusă în calculul tarifului
pentru serviciile de transport.
Transportatorii au solicitat de la dvs ajutor prin a restabili o echitate pe timp de
pandemie și a nu admite aplicarea sancțiunilor pentru suspendarea curselor. Pe de o
parte deciziile CNESP permit transportatorilor ajustarea numărului de curse pe
perioada pandemiei, iar pe de altă parte ANTA și gările au dreptul de a aplica
sancțiuni. În perioadele precedente ministerul a emis dispoziția prin care a interzis
aplicarea sancțiunilor. Cu câteva zile înainte de investirea noului Guvern, această
dispoziție a fost anulată la solicitarea gărilor lui Șor-Andronachi-Vîlcu. Imediat după
numirea dvs. noi am solicitat reântroducerea moratoriului pentru aplicarea
sancțiunilor. Cu regret, dvs aplicați exact metodele din perioada statului capturat. În
prezența noastră ați dat indicație la ANTA să nu aplice sancțiuni, dar ați refuzat să
semnați o dispoziție analogic cum au procedat precedenții dvs. ANTA la rândul său
atunci când se oferă mită de la concurenți, selectiv, împotriva doar unor
transportatori, expediază notificările privind aplicarea sancțiunilor. Modul cum ați
procedat dvs împreună cu ANTA se numește corupție. Probabil suntem unica țară
care aplică sancțiuni pentru suspendarea curselor pe perioada pandemiei, ca rezultat
al fluctuațiilor burște a fluxului de călători. Aceste sancțiuni au început să fie aplicate
doar în perioada dvs de conducere a ministerului.
În cadrul mai multor discuții transportatorii au solicitat de la dvs să promovați
proiectul de lege din legislatura precedentă, care vine să soluționeze mai multe
probleme din ramură și care are potențial de micșorare a costurilor pentru
transportatori. Cunoașteți că majoritatea parlamentară precedentă (Șor-PSRM) a
blocat acest proiect deoarece venea în contradicție cu interesele grupării care au
preluat gările. Problemele legate de gări, de unitățile de transport reutilate, de golul
legislativ referitor la transportul în picioare și multe atele puteau fi soluționate
demult. Aceasta ar fi redus și din cheltuielile noastre. Însă dvs personal v-ați opus ca
acest proiect să fie promovat sub pretextul că veți face unul nou. Suntem pe sfîrșit de
an și nu avem nici un document din care ar rezulta intenția MIDR de a ajusta
legislația națională la cea europeană. Dacă problemele legate de transportul în
picioare, de unitățile de transport reutilate, de sancțiunile abuzive aplicate
transportatorilor, de necesitatea controlului tehnic și medical, de lipsa reglementării și
sancționării clare a transportului ilicit ș.a. nu capătă o evoluție similară cu normele
europene, atunci costurile acestor probleme nesoluționate trebuie incluse în tarif.
Recent am solicitat să ne susțineți și împreună cu Ministerul Finanțelor să
reușim să elaborăm mecanisme similare cu cele din UE prin care transportul de
persoane beneficiază de suport financiar prin compensarea accizei la combustibil. V-
am argumentat că în UE în toate țările se aplică restituirea accizei față de operatorii
de transport rutieri. Este evident că implementarea unui astfel de mecanism, care la
noi se aplică doar în agricultură, va diminua din cheltuielile transportatorilor și va
tempera creșterea de tarif. Propunerea noastră a fost respinsă fără explicații. La fel a
fost respinsă și solicitarea transportatorilor de a micșora mărimea accizei speciale la
importul autobuzelor cu vârsta de peste 10 ani. În situația în care prețul pentru
motorină a crescut esențial, cheltuielile pentru motorină constituie un compartiment
important în totalul cheltuielilor transportatorilor, ramura utilizează unități de
transport învechite, de peste 20 ani, înlocuirea lor cu unități de transport cu vechimea
de 10-12 ani este imposibilă din cauza mărimii accizei speciale, reutilarea unităților
de transport similar practicii din UE la noi este interzisă, unitățile de transport deja
reutilate urmează a fi excluse, iar MIDR nu face nimic pentru a schimba această
situație, toate aceste costuri trebuie incluse în tarif.
De asemenea MIDR ar trebui să răspundă transportatorilor și pasagerilor dacă
este bine să continuăm ca transportatorii să repare unitățile de transport cu piese
second-hand. Iar dacă reparațiile trebuie făcute cu piese noi, ce corespund cerințelor
tehnice, atunci costul reparațiilor trebuie incluse în tarif.
În așteptarea unui răspuns de la MIDR sunt și șoferii noștri, care vor să afle
care este mărimea salariului pe care MIDR consideră că este unul decent pentru
munca de șofer. Mărimea acestui salraiu de asemenea trebuie inclusă în tarif.
După cum vedem, problemele legate de autogări, de corupția din ANTA, de
abuzurile ministerului și ANTA, de promovarea(nepromovarea) inițiativelor
legislative de ajustare a legislației la standardele UE și multe altele își găsesc
reflectarea sa mărimea tarifului la serviciile de transport. Toate acestea pot fi
modificate/ajustate de MIDR pentru a asigura un impact minimal asupra creșterii
tarifului.
Criticând calculele prezentate de transportatori, ați evitat să spuneți dacă cifrele
incluse reflectă realitatea. Acum ministerul trebuie să prezinte calculele sale.
Transportatorii își exprimă convingerea că dacă MIDR va întreprinde acțiuni concrete
și va stabili mărimea tarifului de autogară- pentru gările raionale, neincluse în
categoriile ce urmează -10%, pentru gara Orhei, Cahul, Bălți- 8%, Gara Sud- 6%,
Gara Centru/Nord- 5%, va iniția împreună cu APP procedura de reziliere/declarare a
nulității contractului de PPP al gărilor, va contribui la stabilirea de către CNPF a
mărimii justificate a poliței RCA pentru autobuze, va concedia persoanele corupte și
incompetente din conducerea ANTA, va crea un mecanism viabil de luptă împotriva
transportului ilicit, va crea un mecanism de control obștesc asupra activității ANTA,
va promova inițiativa legislativa de soluționare a problemelor legate de unitățile de
transport reutilate, transportul în picioare, sancțiunile contravenționale etc, va
promova și implementa mecanismele europene de restituire a accizei la motorină și
aplicarea cotei 0 TVA, micșorarea accizei speciale pentru importul autobuzelor cu
vârsta de peste 10 ani, va anula actele ilegale ale ministerului emise în favoarea
grupării Șor-Andronachi-Vîlcu, atunci creșterea tarifului ar putea avea loc până la
mărimea de 0,8-0,85 lei per/km. Iar dacă ministerul va continua să conserveze situația
în favoarea grupării sus-numite, va proteja schemele de corupție din minister și
ANTA, nu va promova inițiativele de ajustare a legislației naționale la cea europeană,
atunci costul tuturor acestor acțiuni/inacțiuni trebuie aplicate în calculul tarifului, care
deja a fost prezentat.
Ținând cont de faptul că MIDR, examinând problema tarifului la serviciile de
transport a lansat mai multe acuzații și argumente speculative, nu a efectuat și nu a
prezentat calculele proprii, a evitat să discute și să soluționeze problemele indicate
mai sus, care au potențial de micșorare a costurilor pentru transportatori, ANTA
continuă să activeze în cadrul schemelor corupționale, iar ministerul le protejează,
transportatorii în decursul acestei săptămâni vor anunța data organizării unui nou
protest, care va include prezența în PMAN a cel puțin 200 unități de transport și
sistarea parțială a efectuării rutelor. Tărăgănarea examinării și soluționării
problemelor transportatorilor va genera noi proteste, fiecare din care va avea
amploare mai mare decât precedentul.

Președintele Consiliului APOTA,

Oleg Alexa