Sunteți pe pagina 1din 6

 

FIȘĂ DE LECTURĂ 
Opera epică (model):
Am început lectura (date) : ………………………….. ; Am terminat lectura (date): …………………………………………………… 
Titlul operei literare: ………………………………………………………………………………………………………
  Autorul : ………………………………………………………………………………………………………………………….. ;  Opera face parte din
Volumul : ___________________________________________________ 
  Editura: ________________________________ 
  Anul apariției volumului : __________ ________ 
  Data importante din viața și activitatea scriitorului : .................................... .....................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  Alte opere ale autorului  : ......................................................................................................................................................................................................


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Genul literar:...................................................................................................
  Specia literară:............................................................................................................ (poveste, basm, schiță, nuvelă, roman, povestire, fabulă, baladă)
Opera e structurată în: .......................................................................................................................................................... (cărți / părți / volum / capitol)
Opera este scrisă în: .................................................................... (proză / versuri)

  Locul desfășurării acțiunii:....................... ....................... .... ................... ....................... ........ .........................................................................................


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Timpul desfășurării acțiunii : ..................... ....................... ..... .................. ....................... ......... .............. ........................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  Naratorul  (tipul de narator, indici ai prezenței acestuia): ...................... ....................... .... ................... …………………………………………………………

1
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
 
Personaje:
  Personajul ;Tipul  de personaj; Trăsături citate
( principal / secundar, pozitiv / negativ , real / fantastic ) ( fizică, morală)............................................. .................................... ...... ...................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  Rezumat / Idei
principale: ...................... ....................... .... ................... ....................... ........ .............................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………......................................................
  Momentele subiectului :
•  Expozițiunea …….....................................................................................................................................................................................................................
•  Intriga......................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
.
•  Desfășurarea acțiunii..................................................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
•  Punctul culminant .................................................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......
•Deznodământul ......................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
.
  Moduri de expunere
: (indica modulul prezent în opera literară, indica pagina / paginile și transcrie câteun citat ): Narațiune: ………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Dialog: ………………………………………………………………………………………………………........................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3
 Descriere: ……………………………………………………………………………………………………………..........................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 Monolog: ……………………………………………………………………………………………………………………………….................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......
•caracterizare
directă  ( exemple, citate, indicarea paginii): ........................... .. ..........................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
•caracterizare indirectă(exemple, citate, indicarea paginii): ......................................................................................................................................................
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Titlul operei  (structură, semnificație): ..................................................................... ………………………………………………………...............................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Mijloace artistice
(figuri de stil, care conțin imagini artistice cu indicarea paginii): ... ......................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Vocabular 
(câteva și cuvinte noi pe care le-ai învățat din opera citită și sensurilelor): ............... ...........................................................................................................
4
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… (Poți folosi un dicționar!)
Citate preferate
(scris între ghilimele, indicând pagina): ................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  Impresii personale
(de ce ti-ai placut lectura / ce ai învățat din această lectură / cum ai fi vrut să setermine acțiunea): ......................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
  Notă de lectură
(cONTINUA enunțurile de mai jos cu idei din opera c itita)
Opera mi-a trezit sentimente de: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......
..................................................................................................................................................................................................................................................
Ceea ce impresionează este: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.................................................................................................................................................................................................................................................
Surpinzător este momentul :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
..................................................................................................................................................................................................................................................
  Demn de admirat este fragmentul în care:
…………………………………………………………………………………………………………………………….....................................
..................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………..
  Vă admir 
.................................................................................................................................................................................................................................................
  Am fost curios
când …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
................................................................................. ..............................................................................................................................................................
  Aș vrea să trăiesc în lumea personajului pentru
că ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.................................................................................................................................................................................................................................................

5
  Nu aș vrea  vrea să trăiească în lumea personajului pentru că :
……………………………………………………………………………………………………………………………
..................................................................................................................................................................................................................................................
Opinii critice / Referințe critice:
..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................

S-ar putea să vă placă și