Sunteți pe pagina 1din 2

Data: .......................... Nume și prenume: .............................

Clasa: .........................
Citește cu atenție textul propus și realizează sarcinile de mai jos:

Jertfa lumânării – Pilda numărul 118


E ora rugăciunii. M-ați aprins și vă uitați gânditori la mine... Parcă ați vrea să vă spun ceva. Ce să vă spun? Simțiți bucurie
în suflet? În mod sigur eu mă bucur, pentru că am un sens numai atunci când ard. Nu sunt tristă, chiar dacă, arzând, devin mai
mică. De fapt, eu am doar două posibilități. Prima e să rămân întreagă. Asta ar însemna să rămân rece, să nu fiu aprinsă și,
neluminând, nu mă micșorez, dar nici nu-mi împlinesc rostul meu. A doua ar fi să răspândesc lumină și căldură și prin asta să
mă jertfesc, să mă dăruiesc chiar pe mine însămi... Asta e mult mai frumos decât să rămân rece și fără rost.
Și voi oamenii sunteți la fel. Când trăiți numai pentru voi, sunteți lumânarea neaprinsă, care nu și-a împlinit rostul. Dar da-
că dăruiți lumină și căldură, atunci aveți un sens. Pentru asta trebuie să vă jertfiți, să dați ceva: dragostea, adevărul, bucuria,
încrederea și toate sentimentele nobile pe care le purtați în inimă. Să nu vă temeți că deveniți mai mici... Asta e o iluzie. Înlă-
untrul vostru e mereu lumină. Gândiți-vă, cu pace în suflet, că sunteți ca o lumânare aprinsă. Eu sunt numai o simplă lumânare
aprinsă. Singură luminez mai puțin. Dar când suntem mai multe împreună, lumina și căldura sunt mult mai puternice. Și la
voi, oamenii, e tot așa împreună luminați mai mult...
( 479 de pilde creștin – ortodoxe)

1.Scrie formele literare ale cuvintelor:


asta ....................................................................................
înlăuntrul ...........................................................................
L 0 1 2
2. Scrie câte un antonim pentru cuvintele din text:
aprins ................................................................................
a (se) micșora .....................................................................
încredere ............................................................................
puternic ..............................................................................
L 0 1 2 3 4
3. Explică sensul expresiilor:
a-și împlini rostul .......................................................................................................................................................................
a rămâne fără rost ......................................................................................................................................................................
L 0 1 2
4. Alcătuiește un enunț cu sensul figurat al verbului a arde .
.......................................................................................................................................................................................................

L 0 1

5. Rescrie din text două cuvinte derivate de la lexemul lumină și marchează, prin semne convenționale, structura lor.
.........................................................................................................................................................................................................
L 0 1 2 3 4 5

6. Explică, într-un enunț, ortograma propusă:


m-ați aprins .....................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
L 0 1 2
7. Rescrie din text o comparație și comentează în două enunțuri sugestivitatea ei .
Comparație .......................................................................................................................................................................................
Explicație ........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
L 0 1 2 3
8. Transcrie din text enunțul care ar constitui înțelepciunea acestei parabole. ....................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
L 0 1
9. Propune patru adjective potrivite pentru cuvântul lumină .
...........................................................................................................................................................................................................
L 0 1 2 3 4
10. Comentează, în trei – patru rânduri, ultimul enunț al textului.
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
L 0 1 2 3 4
11. Elaborează, în șapte – opt enunțuri, un monolog descriptiv despre o lumânare aprinsă.
Repere:
*descrierea obiectului 4p. ; *prezența a două figuri de stil diferite 2 p.; *respectarea limitei de spațiu1p.;
*aranjarea textului în pagină 1 p.
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
L 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Pentru corectitudine ............................... . . . . L 0 1 2 3 4 5

Punctaj acumulat: .................................... nota: ........................................

Convertirea punctelor în note:

Notă 10 9 8 7 6 5 4 3 2
Puncta 40-39 38-36 35-30 29-23 22-16 15-13 12-9 8-5 4-1
j

SUCCES!

S-ar putea să vă placă și