Sunteți pe pagina 1din 56

179

Proiectarea fluxului tehnologic de montaj pentru o hală


industrială cu grinzile principale dispuse longitudinal

1. Tema

Să se proiecteze fluxul tehnologic pentru montarea structurii de rezistenţă


a unei hale industriale parter integral prefabricate. Hala este prevăzută cu pod
rulant, iar poziţia grinzilor principale este paralelă cu cea a grinzilor de rulare.
Tipul de structură este prezentat în figura.
Se cunosc următoarele date:
• pentru construcţie:
- mărimea deschiderii LD ,în m;
- mărimea traveii LT, în m;
- numărul de deschideri nD
• pentru elementele prefabricate:
- dimensiunile geometrice (lăţime-l ; înălţime-h ; lungime-L) în m;
- greutăţile, în KN.
Se cere să se stabilească:
- succesiunea fazelor tehnologice;
- organizarea frontului de lucru;
- alegerea dispozitivelor de manipulare şi montaj pentru elementele
prefabricate;
- calculul parametrilor necesari pentru alegerea macaralei;
- alegerea utilajului de ridicare.

Tehnologia lucrărilor de construcţii. Exemple de proiectare tehnologică


180

Se vor întocmi planurile generale de montaj pe faze tehnologice şi se va


evalua durata totală de montaj pe baza normelor de timp.
2. Indicaţii pentru rezolvare

Succesiunea fazelor tehnologice de montaj este determinată de poziţia


elementelor prefabricate, în speţă a grinzilor principale. La acest tip de structură
circulaţia este longitudinală atât pentru utilajul de ridicare cât şi pentru mijloacele
cu care se transportă elementele.
Etapele de montaj sunt:
1- Montajul stâlpilor ;
2- Montajul grinzilor de rulare şi a grinzilor principale ;
3- Montajul elementelor de acoperiş

Faza 1 – Montajul stâlpilor prefabricaţi

2.1.1. Sistemul de agăţare al stâlpilor este cel cu găuri transversale şi


buloane. Este necesar a fi parcurse următoarele etape:
- se analizează posibilitatea agăţării elementului în două puncte de agăţare;
- se calculează volumul si greutatea stâlpului;
- se calculează coordonatele centrului de greutate al elementului;
- se calculează momentul capabil al secţiunii în care solicitarea este maximă;
- se compară momentul capabil cu momentul din greutate proprie multiplicat
cu un coeficient de impact;
- în cazul când momentul capabil rezultă mai mic este necesar să se prevadă
trei puncte de agăţare pentru manipularea şi montajul stâlpului.

2.1.2. Organizarea frontului de lucru


Aceasta se stabileşte pentru o tramă curentă (suprafaţa cuprinsă între patru
stâlpi ) şi în situaţii speciale pe două trame adiacente. Constă într-un desen la scară
în care se indică poziţia de montaj a elementelor prefabricate, traseele de circulaţie
ale macaralei si mijloacelor de transport, punctele de staţionare a utilajului de
ridicare la montaj. Din organizarea frontului de lucru rezultă mărimea razei
necesare a macaralei.
Tehnologia lucrărilor de construcţii. Exemple de proiectare tehnologică
181

Conform unuia din principiile organizării la obiect traseele de circulaţie


stabilite pentru stâlpi rămân valabile şi pentru montajul celorlalte elemente
prefabricate.
Organizarea frontului de lucru se prezintă în fig. 15.1

R
R
LT/2

LT

R
R
LT/2

F E m / 2E m / 2
E t / 2E t / 2
F /2 F /2 1 ,0 0 Em 1 ,0 0 E t

d1 d2
LD

Fig. 15.1 Organizarea frontului de lucru la montarea stâlpilor

2.1.3. Alegerea dispozitivului pentru manipularea şi montajul


stâlpilor prefabricaţi
Pentru alegerea acestuia se utilizează “Catalogul de dispozitive de
manipulare şi montaj elemente prefabricate pentru construcţii” – proiect I.P.C. nr.
7207/1980.
Tehnologia lucrărilor de construcţii. Exemple de proiectare tehnologică
182

Trebuie respectate următoarele condiţii:


(15.1) Gmax ≥ Gst
unde:
Gmax - greutatea maximă pe care poate să o ridice dispozitivul, în tf ;
Gst - greutatea stâlpului, în tf .
(15.2) dc = dmax
în care:
dc - distanţa între cablurile dispozitivului în poziţie de montaj a elementului,
în m;
dmax - înălţimea maximă a secţiunii stâlpului în dreptul consolelor, în m.
Dacă cele două relaţii sunt satisfăcute simultan, din catalog se extrag
următoarele date:
 indicativul dispozitivului;
 Gmax, în tf;

 gd - greutatea proprie a dispozitivului, în tf;

 hd - înălţimea dispozitivului măsurată de la faţa superioară a stâlpului în


poziţie de montaj până în punctual de prindere în cârligul macaralei, în
punctul m;
 Lcp- lungimea cablului principal, în m.

2.1.4 Calculul parametrilor tehnologici necesari pentru alegerea


macaralei la montajul stâlpilor.
Aceştia sunt:
Rnec- raza de montaj necesară, în m ;
Hc nec- înălţimea la cârlig necesară, în m ;
Qc nec- sarcina la cârlig necesară, în tf .
Raza necesară se calculează din organizarea frontului de lucru, conform fig.
15.1 din condiţiile:
- condiţia de montaj:
2
(15.3) R nec = (LT /2) 2 + d1
unde:
Tehnologia lucrărilor de construcţii. Exemple de proiectare tehnologică
183

LT - lungimea traveii, în m;
d1- distanţa din axul stâlpilor până în axa traseului de circulaţie a macaralei,
în m;
d1 = F/2 + 1,00 + Em/2 (15.4)
unde:
F - dimensiunea fundaţiei, în m;
1,00 - spaţiu de siguranţă, în m;
Em - ecartamentul estimat al macaralei, în m.
Condiţia de ridicare a stâlpului de pe mijlocul de transport:
Rnec = d2 = Em/2 + 1,00 + Et/2 (15.5)
în care:
d2 - distanţa între axele traseelor de circulaţie ale macaralei şi mijlocului de
transport, în m;
1,00 - spaţiu de siguranţă, în m;
Em - ecartamentul mijlocului de transport, în m.
Rnec > Rmin
unde:
Rmin - raza minimă a macaralei luată din catalogul de utilaje.
Cele trei relaţii pentru raza de montaj necesară trebuie respectate simultan.
Sarcina la cârlig necesară se calculează cu relaţia:
Qc nec = Gst + gd (tf) (15.6)

unde:
Gst – greutatea stâlpului, în tf;
gd – greutatea proprie a dispozitivului, în tf;
Qc nec – sarcina la cârlig necesară a macaralei ,în tf.
Înălţimea necesară la cârligul macaralei se estimează conform fig. 15.2 şi
relaţiei (15.7)
Hc nec = H - ∆ Η + hel + hd + hr (m) (15.7)
în care:
Hc nec – înălţimea necesară la cârligul macaralei măsurată de la nivelul de
circulaţie al utilajelor până la cârligul macaralei, în m;

Tehnologia lucrărilor de construcţii. Exemple de proiectare tehnologică


184

∆ Η - diferenţa de nivel între cota reper +0.00 (cota buzei paharului) şi cota
de circulaţie a mijloacelor, în m;
hel = Hstâlp, în m ;
hd - înălţimea dispozitivului, în m;
hs - înălţimea de siguranţă la rotire a stâlpului pentru a nu se deteriora baza
acestuia sau buza paharului (0.5 - 0.7)m.
În relaţia (15.7) diferenţa (H - ∆ Η ) < 0 şi acoperitor se ia H -
∆ Η = 0 , înălţimea la cârlig calculându-se cu relaţia transformată:
(15.8) Hc nec = Hst + hd + hs
hdevice
Hhook
helement
hs∆ H <0

Fig. 15.2 Estimarea înălţimii la cârlig (stânga ∆ Η > 0; dreapta ∆ Η < 0)


2.1.5 Alegerea utilajului de ridicare pentru montajul stâlpilor prefabricaţi
Se foloseşte “Catalogul de utilaje pentru lucrări de construcţii – montaj”. De
Tehnologia lucrărilor de construcţii. Exemple de proiectare tehnologică
185

aici, în funcţie de parametrii tehnologici necesari se aleg cei efectivi, putându-se


aborda doua metode: metoda grafică şi cea tabelară. Trebuie respectate simultan
următoarele condiţii:
Ref ≥ Rnec (m) (15.9)
Qc ef ≥ Qc nec (tf) (15.10)
Hc ef ≥ Hc nec (m) (15.11)
Din catalog se extrag următoarele date:
 indicativul macaralei;
 sarcina maximă, în tf;
 parametrii efectivi de lucru;
 lungimea săgeţii, în m.

Faza 2 Montajul grinzilor de rulare şi al grinzilor principale.

2.2.1 Sistemul de agăţare al acestor elemente prefabricate îl constituie


urechile de agăţare.
Montajul se face pe acelaşi traseu, cu acelaşi utilaj de ridicare, din
acelaşi punct de staţionare şi cu acelaşi dispozitiv fără desprinderea acestuia
din cârligul macaralei pe toată durată de montaj.

2.2.2 Organizarea frontului de lucru


Ca şi în cazul montării stâlpilor (faza 1) aceasta se face pe o tramă curentă.
Se folosesc aceleaşi trasee de circulaţie pentru utilajul de ridicare şi mijloacele de
transport, conform fig. 15.3. Din organizarea frontului de lucru se determină
mărimea razei necesare de montaj.

Tehnologia lucrărilor de construcţii. Exemple de proiectare tehnologică


186

M T
LT/2

RG R
LT

RG P
LT/2

GR

RG P

GR

Em 1 ,0 0 Et

d1 d2
LD

Fig. 15.3 Organizarea frontului de lucru la montarea grinzilor


principale şi a grinzilor de rulare

Din organizarea frontului de lucru se estimează mărimea razei de montaj din


următoarele condiţii:
- din condiţia de montare:
(15.12) Rnec ≥ d1 = F/2 + 1,00 + Em/2
unde:
d1 - distanţa între axele stâlpilor şi axa traseului de circulaţie al utilajului de
ridicat, în m;
F - dimensiunea fundaţiei măsurată în sens transversal halei industriale, în
m;

Tehnologia lucrărilor de construcţii. Exemple de proiectare tehnologică


187

1,00 - spaţiu de siguranţă, în m;


Em - ecartamentul estimat al macaralei.
- din condiţia de ridicare de pe mijlocul de transport:
Rnec ≥ d2 = Em/2 + 1,00 + Et/2 (15.13)
unde:
d2 - distanţa între axele traseelor de circulaţie ale utilajelor, în m;
Et - ecartamentul mijlocului de transport, în m ;
- din condiţia de respectare a razei minime a macaralei:
Rnec ≥ Rmin (15.14)
în care:
Rmin - raza minimă a utilajului de ridicare înscrisă în catalogul de utilaje.

2.2.3 Alegerea dispozitivului pentru manipularea şi montajul grinzilor de


rulare şi a grinzilor principale.
Pentru alegerea acestuia se utilizează “Catalogul de dispozitive de
manipulare şi montaj elemente prefabricate pentru construcţii” – proiect I.P.C. nr.
7207/1980, Capitolul II A.
Trebuie respectate următoarele condiţii:
Gmax ≥ Gel (15.15)
unde:
Gmax - greutatea maximă pe care poate să o ridice dispozitivul, în tf;
Gel - greutatea maximă aleasă între greutatea grinzii de rulare şi cea a grinzii
principale, respectiv:
Gel = max (GG.R; GG.P) (15.16)
Cea de a doua relaţie pentru alegerea dispozitivului se referă la confruntarea
între distanţa între cabluri dc şi distanţa între punctele de agăţare ale elementului
prefabricat dag, conform fig. 15.4. Pentru a nu se introduce eforturi nedorite în
element, de întindere sau de compresiune, (grinda lucrând în exploatare la
solicitarea de încovoiere) unghiul acestora cu verticala trebuie limitat la max 10º.
dc ≅ dag (15.17)
Dacă relaţiile (15.15) şi (15.17) sunt satisfăcute simultan din catalogul de
dispozitive se extrag următoarele date:

Tehnologia lucrărilor de construcţii. Exemple de proiectare tehnologică


188

d i s p o z it i v d e r i d i c a r e

dc

hd
α ≤ 10° α ≤ 10°
u r e c h e dăeţa ar eg

hgr
dag
g r i nădp r e f a b răi c a t
L

dc
hd

α ≤ 10°
α ≤ 10°
hgr

dag
L

Fig. 15.4. – Poziţiile cablurilor dispozitivului faţă de poziţiile


urechilor de agăţare ale grinzilor.

 indicativul dispozitivului;
 Gmax , în t ;

 gd - greutatea proprie a dispozitivului, în tf;

 hd - înălţimea dispozitivului măsurată de la partea superioară a grinzii


prefabricate până în punctul de prindere în cârligul macaralei, în m;
 dc - distanţa între cablurile dispozitivului, în m.

2.2.4 Calculul parametrilor tehnologici necesari pentru alegerea


macaralei la montarea grinzilor de rulare şi principale.
Tehnologia lucrărilor de construcţii. Exemple de proiectare tehnologică
189

Aceştia sunt:
Rnec - raza de montaj necesară, în m;
Hc nec - înălţimea la cârlig necesară, în m;
Qc nec - sarcina la cârlig necesară, în tf.
Raza necesară a fost calculată la pct. 2.2.2 – organizarea frontului de lucru,
conform fig. 15.3
 Rnec ≥ d1

 Rnec ≥ d2

 Rnec ≥ Rmin
cu satisfacerea simultană a celor trei relaţii.
Sarcina la cârlig necesară:
Qc nec = Ggr + gd (15.18)
unde:
Ggr = max(GG.R ; GG.P), în tf;
gd - greutatea proprie a dispozitivului, în tf.
Înălţimea necesară la cârligul macaralei se estimează conform fig. 15.5 şi
relaţiei (15.19):
Hc nec = H - ∆ H + hel + hd + hr (15.19)
în care:
H - cota la care se montează elementul prefabricat.
H = max(HG.R; HG.P)
∆ H - diferenţa de nivel între cota reper ± 0.00 (cota buzei paharului) şi cota
de circulaţie a utilajelor, în m;
hel = max(hG.R; hG.P), în m;
hd - înălţimea dispozitivului, în m;
hr - înălţimea de siguranţă la rotire (2 m).

Tehnologia lucrărilor de construcţii. Exemple de proiectare tehnologică


190

HG P
hG P

HG R
hG R

± 0 .0 0

∆H

Fig. 15.5. Estimarea cotelor verticale în vederea calculului


înălţimii la cârlig a macaralei

2.2.5 Alegerea utilajului de ridicare pentru montarea grinzilor de rulare şi


a grinzilor principale
Din ”Catalogul de utilaje pentru lucrări de construcţii montaj”,în funcţie de
parametrii tehnologici necesari se aleg cei efectivi, cu respectarea condiţiilor (rel.
(15.9); (15.10); (15.11)) adică:
Ref ≥ Rnec (m)
Qc ef ≥ Qc nec (tf)
Hc ef ≥ Hc nec (m)
Din catalog se extrag următoarele date:
 indicativul macaralei;
Tehnologia lucrărilor de construcţii. Exemple de proiectare tehnologică
191

 capacitatea de ridicare (sarcina maximă), în tf;


 parametrii efectivi de lucru;
 lungimea săgeţii, în m.

Faza 3 Montarea elementelor de acoperiş

2.3.1. Sistemul de agăţare al elementelor de acoperiş sunt urechile de


agăţare. Dat fiind că sunt elemente de suprafaţă numărul punctelor de agăţare este
patru.

2.3.2. Organizarea frontului de lucru


Aşa cum s-a precizat în fazele anterioare, acesta se desfăşoară pe o tramă
curentă, conform fig. 15.6. Se folosesc aceleaşi trasee de circulaţie pentru utilaje.
Din organizarea frontului de lucru se determină mărimea razei necesare de montaj
pentru utilajul de ridicare.
e le m e n t d e a c o p e r is
M T asezat p e reazem e

g r i n z i d e r u la r e G R
R
LT

g r in d a p r i n c i p a la G P

d1 d2

Em 1 ,0 0 Et

LD
G

e le m e n t d e a c o p e r i s a s e z a t
p e m ij l o c u l d e tr a n s p o r t

Fig. 15.6. Organizarea frontului de lucru pentru montarea elementelor de acoperiş


Tehnologia lucrărilor de construcţii. Exemple de proiectare tehnologică
192

Condiţiile pentru determinarea razei necesare de montaj sunt:


(15.20) Rnec ≥ d2 = Em/2 + 1,00 + Et/2 (pentru a putea fi ridicat
de pe mijlocul de transport)
unde:
Em - ecartamentul estimat al macaralei;
1,00 - spaţiu de siguranţă, în m;
Et - ecartamentul mijlocului de transport.
(15.21) Rnec ≥ Rmin (condiţia de montaj)
în care:
Rmin- raza minimă a utilajului de ridicare, din catalogul de utilaje, în m.

2.3.3. Alegerea dispozitivului pentru manipularea şi montarea elementelor


de acoperiş.
Se utilizează “Catalogul de dispozitive de manipulare şi montaj elemente
prefabricate pentru construcţii“, proiect I.P.C. nr. 7207/1980, capitolul III.
Elementele prefabricate de acoperiş au sistemul de agăţare alcătuit din patru
urechi de agăţare. Pentru alegerea dispozitivelor trebuie respectate următoarele
condiţii:
(15.22) Gmax ≥ GE.A.
unde:
Gmax – greutatea maximă pe care poate să o ridice dispozitivul, în tf;
GE.A. – greutatea elementului de acoperiş, în tf.
Cea de a doua relaţie se referă la corelarea distanţelor între punctele de
prindere ale cablurilor în dispozitiv şi distanţele între urechile de agăţare în limita
unui unghi cu verticala α ≤ 7 ÷ 10º (fig. 15.7)
(15.23) dc ≅ dag
unde:
dc - distanţa între cabluri, în m;
dag - distanţa între punctele de agăţare, în m.

Tehnologia lucrărilor de construcţii. Exemple de proiectare tehnologică


193

α ≤ 10° α ≤ 10°

hd
dc

hel
dag
L

Fig. 15.7. Elementul de acoperiş agăţat în dispozitivul de manipulare şi montaj.

Dacă relaţiile (15.22) şi (15.23) sunt simultan respectate din catalogul de


dispozitive se extrag următoarele date:
 indicativul dispozitivului;
 Gmax, în tf;

 dc - distanţa între cabluri, în m;

 gd - greutatea proprie a dispozitivului, în tf;

 hd - înălţimea dispozitivului, în m.

2.3.4. Calculul parmetrilor tehnologici necesari pentru alegerea macaralei


Aceştia sunt:
Rnec- raza de montaj necesară, în m;
Hc nec- înălţimea la cârlig necesară, în m;
Qc nec- sarcina la cârlig necesară, în tf.
Raza necesară a fost estimată la pct. 2.3.2, din organizarea frontului de lucru:
Rnec ≥ d2
Rnec ≥ Rmin .

Tehnologia lucrărilor de construcţii. Exemple de proiectare tehnologică


194

Înălţimea la cârlig se calculează cu relaţia:


(15.24) Hc nec = H - ∆ H + hel + hd + hr
unde:
H – înălţimea la care se montează elementul de acoperiş (faţa superioară a
grinzilor principale), în m;
∆ H - diferenţa de nivel între cota reper ± 0.00 (cota buzei paharului) şi cota
de circulaţie a utilajelor, în m;
hel = înălţimea secţiunii elementului, în m ;
hd - înălţimea dispozitivului, în m;
hr - înălţimea de siguranţă la rotire (2 m).
Sarcina la cârlig necesară:
(15.25) Qc nec = GE.A. + gd
în care:
GE.A - greutatea elementului de acoperiş, în tf;
gd - greutatea dispozitivului, în tf;

2.3.5. Alegerea utilajului de ridicare pentru montarea elementelor de


acoperiş
Din “Catalogul de utilaje pentru lucrări de construcţii - montaj“, în funcţie de
parametrii de lucru necesari se aleg cei efectivi cu respectarea condiţiilor din rel
(15.9),(15.10) şi (15.11) adică:
Ref ≥ Rnec (m)
Qc ef ≥ Qc nec (tf)
Hc ef ≥Hc nec (m)
Din catalog se extrag următoarele date:
 indicativul macaralei;
 capacitatea de ridicare (sarcina maximă), în tf;
 parametrii efectivi de lucru;
 lungimea săgeţii, în m.

Tehnologia lucrărilor de construcţii. Exemple de proiectare tehnologică


195

3. Exemplu practic

3.1 Tema
Să se proiecteze fluxul tehnologic pentru montarea structurii de rezistenţă a
unei hale industriale parter integral prefabricate. Tipul de structură şi dimensiunile
în plan ale construcţiei sunt prezentate în Anexa 8, fig. 8.1. şi fig. 15.8.
Se cunosc următoarele date:
 pentru hala industrială:
- mărimea deschiderii LD = 18,00 m;
- mărimea traveei LT = 6,00 m;
- numărul de deschideri nD = 2;
- numărul de travei nT = 6;
• pentru elementele prefabricate (tabel 15.1 şi fig. 15.8) sunt cunoscute
dimensiunile geometrice precum şi greutăţile acestora.

3.2 Rezolvarea lucrării


Succesiunea fazelor tehnologice a fost prezentată la pct. 2 – partea teoretică.

Faza 1 Montajul stâlpilor prefabricaţi


3.2.1.1. Sistemul de agăţare este cel cu găuri transversale şi buloane. Stâlpul
este agăţat în trei puncte. Poziţia acestora este prezentată în fig. 15.9.
S-a calculat volumul stâlpului:
Vst = 5,64 m3
Greutatea acestuia se calculează cu relaţia:
Gst = Vst . γb (15.26)
unde:
γb = 2500 kg/m3 rezultând Gst =14,11 tf.
S-au calculat coordonatele centrului de greutate ale elementului prefabricat
cu relaţiile:

Tehnologia lucrărilor de construcţii. Exemple de proiectare tehnologică


196

xG = Σ xi Ai (15.27)
Σ Ai

(15.28) yG = Σ yi Ai
Σ Ai
Tabel 15.1

Denumirea elementului Dimensiuni [m]


Q[KN] Catalog
L l h
12,0 0,8 0,6
stâlp 80 x 65 141,1 5078 /74
7 0 5
0,5 0,8
grinda de rulare GR-6 5,90 37,0 2156 /C1c
5 0
0,6 0,6
grinda principală G-6-2 5,75 37,0 5083
0 5

17,6 1,4 0,8


element de acoperiş Tc 150/1800 59,5 2149
5 9 0

e le m en te d e acoşperi
T c 15 0/1 80 0
L T = 6,00

L D = 1 8,0 0

grind a d e ru la re G R -6

grind a p rin cipa


ă l
G -6 -2
Fig. 15.8. Dispunerea în plan a elementelor prefabricate.

Tehnologia lucrărilor de construcţii. Exemple de proiectare tehnologică


197

h `= 0 ,7 5 A -A

A
b b

f` = 0 ,4 0

2,30
c= 2.30

3,97
e= 3,97

a -a

b=0,65
h = 0 ,8 0
a = 0 ,8 5 a = 0 ,8 5

b -b
0,25

0,50
0,50
0,25

b`=0,65
0,70

0,65

h `= 0 ,7 5
0,50
x= 0,65

G
L= 12,07
L= 12,07

1,00
1,00

0,50
0,50

f = 0 ,4 0
1,00
1,00

0,50
0,50
yG= 6,05

1,25
1,25

± 0 .0 0
1,30

2,00
2,00
1,70

1,30

a
a

h = 0 ,8 0 b = b '= 0 , 6 5
A

Tehnologia lucrărilor de construcţii. Exemple de proiectare tehnologică


198

Fig. 15.9 Stâlp central (cote geometrice, poziţia centrului de greutate)

Având în vedere că stâlpul este central, a rezultat xG = 0, iar yG = 6,05 m.

3.2.1.2. Organizarea frontului de lucru


Acesta se desfăşoară pe o tramă curentă LT x LD = 6 x 18 m, conform fig.
15.10.
Se estimează raza necesară a macaralei din condiţiile:
 de montaj (vezi rel. 15.3)
2
R nec = (L T /2) 2 + d1 = 4,69 m.
unde:
LT/2 = 3,00 m
d1= 3,6 m
 de ridicare de pe mijlocul de transport: ( rel. 15.5)
Rnec = d2 = Em/2 + 1,00 + Et/2 = 3,55 m.
• Rnec ≥ Rmin. Rezultă Rnec = 4,69 m.

3.2.1.3. Alegerea dispozitivului pentru manipularea şi montajul stâlpilor


prefabricaţi
Pentru alegerea acestuia se utilizează “Catalogul de dispozitive de
manipulare şi montaj elemente prefabricate pentru construcţii“ - proiect I.P.C. nr.
7207/1988. Trebuie respectate simultan relaţiile (15.1) şi (15.2).În consecinţă, s-a
ales dispozitivul de manipulare U 315, fişa I A – 6:
Gmax = 40 tf > Gst = 14,11 tf
dc = 2,50 m = dmax = 2,45 m.
Din catalog se extrag următoarele date:
 indicativul dispozitivului: U315

 masă proprie gd = 2,687 tf

 înălţimea dispozitivului hd = 3,50 m

 distanţa între cabluri dc = 2,50 m.

Tehnologia lucrărilor de construcţii. Exemple de proiectare tehnologică


199

s t â l pşe za a t p e t e r e n

B
M T

ţ ie
R R V
LT/2=3,00

a mijlocului de transport
axa traseului de circula
M

R R V
LT/2=3,00

T
axa traseului de circula
ţ ie a macaralei

s t â l pşe za a t p e m i j l o c u l
d e tra n s p o rt

M
B
F = 2 ,5 0

1 ,2 5 1 ,2 5 1 ,0 0 E m = 2 ,7 0 1 ,0 0 E t= 2 ,4 0
1 ,3 5 1 , 3 5 1 , 2 0 1 ,2 0
d 1 = 3 ,6 0 d 2 = 3 ,5 5
LD = 1 8 , 0 0

Fig. 15.10. Organizarea frontului de lucru pentru manipularea


şi montarea stâlpului prefabricat.

3.2.1.4. Calculul parametrilor tehnologici necesari pentru alegerea

Tehnologia lucrărilor de construcţii. Exemple de proiectare tehnologică


200

macaralei
Aceştia sunt:
Rnec = 4,69 m (din organizarea frontului de lucru, conform pct. 2.1.2)
Qc nec = Gst + gd (conform relaţiei(15.6)) unde:
Gst = 14,11 tf – greutatea stâlpului prefabricat
gd = 2,687 tf – greutatea dispozitivului de manipulare.
Qc nec = 14,11 + 2,687 = 16,797 tf.
Hc nec = H - ∆ H + hel + hd + hr (conform relaţiei (15.7)) unde:
H-∆ H<0→H-∆ H=0
hel = Lst = 12,07 m (lungimea stâlpului);
hd = 3,5 m (înălţimea dispozitivului în faza de montaj);
hr = 0,5 m (înălţimea de siguranţă la rotire) rezultând:
Hc nec = 12,07 +3,50 + 0,15 = 16,07 m.

3.2.1.5. Alegerea utilajului de ridicare


Din “Catalogul de utilaje pentru lucrări de construcţii - montaj“ se alege
macaraua cu respectarea condiţiilor (15.9),(15.10) şi (15.11). Aceasta este
macaraua pe pneuri K 255 de capacitate 25 tf, cu lungimea săgeţii de 20,00 m,
având următorii parametri:
Ref = 5,5 m > Rnec= 4,69 m.
Qc ef = 17,00 tf > Qc nec = 16,797 tf
Hc ef = 18,00 > Hc nec = 16,07 m.
Urmează fişa tehnologică pentru montarea stâlpilor prefabricaţi.

Fişa tehnologică pentru montarea stâlpilor prefabricaţi la o hală F.T. 15.1

Tehnologia lucrărilor de construcţii. Exemple de proiectare tehnologică


201

industrială cu trama 6x18 şi grinzile principale dispuse longitudinal. P 01

1. Caracteristicile elementelor prefabricate şi ale dispozitivului de manipulare


şi montaj
1a. Faza de manipulare

a dispozitiv
principal U315

hd manipulare
cablu secundar
cablu principal
dispozitiv
secundar U 119 b

b
0,65

G
6,05
1,30 8,70 5,50
12,07 hd montaj

a-a b-b
D isp o zitiv p rin c ip al U 3 1 5 D isp o zitiv se c u n d ar U 1 1 9
0,65

d c = 2 ,4 5

0 ,8 0

Fişa tehnologică pentru montarea stâlpilor prefabricaţi la o hală F.T. 15.1


industrială cu trama 6x18 şi grinzile principale dispuse longitudinal. p 02

Tehnologia lucrărilor de construcţii. Exemple de proiectare tehnologică


202

Dispozitiv principal U 315: - Gmax = 40 tf


- gd = 2,687 tf
- hd = 3,50 m
- dc = 2,50 m
Dispozitiv secundar U 119: - Gmax = 7 tf
- gd = 0,15 tf
Caracteristicile stâlpului - Gst = 14,11 tf
- Lst = 12,07 m
1b. Faza de montaj

hd= 3,50
hd= 3,50

d c = 2 ,5 0

d m a x = 2 ,4 5

G
5,50

Lst= 12,07
Lst= 12,07
8,70
yG= 6,05
1.30

Fişa tehnologică pentru montarea stâlpilor prefabricaţi la o hală industrială cu F.T. 15.1
trama 6x18 şi grinzile principale dispuse longitudinal. P 03
Tehnologia lucrărilor de construcţii. Exemple de proiectare tehnologică
203

1. Organizarea frontului de lucru

s tâ l şep za a t p e t e r e n

R
R
LT/2

axa traseului de circulatie


a mijlocului de transport
R
R
LT/2

ţ ie a macaralei
axa traseului de circula

s t â lpşe za a t p e m i j lo c u l
d e tr a n s p o r t

B
F

F /2 F /2 1 ,0 0 Em Et
1 ,0 0
E m /2E m /2 E t/2E t/2
d1 d2
LD

Nr. Mijloc Caracteristici Nr.


Operaţia indicativ
crt utilizat Tehnice buc
Remorcă cu
Qt = 20 tf
1 Transport Platformă RA 20
Et = 2,40
joasă
Manipular
Dispozitiv Gmax = 40 tf, gd = 2,687 tf
2 e U 315 1
Principal hd = 3,5 m; dc = 2,5 m
Şi montaj
Manipular Dispozitiv Gmax = 7 tf
3 U 119 1
e Secundar gd = 0,15 tf
Manipular Ref = 5,5 > Rnec = 4,69 m
Macara K 255
4 e Qc ef = 7,01 tf > Qc nec= 6,7 tf 1
Pe pneuri
şi montaj Hc ef = 18 m > Hc nec = 16,07

Fişa tehnologică pentru montarea stâlpilor prefabricaţi la o hală F.T. 15.1

Tehnologia lucrărilor de construcţii. Exemple de proiectare tehnologică


204

industrială cu trama 6x18 şi grinzile principale dispuse longitudinal. P 04


4. Indicaţii pentru montaj

4.1 Operaţii pregătitoare

 se verifică elementele geometrice ale stâlpilor şi încadrarea acestora în clasa


de precizie indicată în proiect;
 lungimea stâlpului şi distanţa de la baza stâlpului până la suprafaţa consolei
se notează pe planul de montaj;
 se marchează axele secţiunii stâlpului la nivelul suprafeţei superioare a
fundaţiei pahar şi la vârf;
 se trasează axele modulare pe suprafaţa superioară a fundaţiei pahar;
 se determină cotele fundului paharului fundaţiilor şi se înscriu pe planul de
montaj;
 se stabileşte grosimea stratului de completare pentru fiecare fundaţie, în
funcţie de cota fundului paharului şi de lungimea măsurată de la baza stâlpului
până la suprafaţa consolei;
 se materializează pe teren, prin ţăruşi, poziţia de staţionare a macaralei.

4.2 Montarea stâlpilor

 cu 3 – 4 ore înainte de montarea stâlpilor se completează cu beton fundul


paharului fundaţiei, funcţie de cota stabilită la pct. 4.1. Dacă între completarea cu
beton a fundului paharului şi montarea stâlpului a trecut un timp mai mare de 3 – 4
ore este necesar ca înaintea montării să se toarne un strat de mortar de ciment vârtos în
grosime de maxim 10 mm.
 stâlpul se aduce la locul de montaj cu o remorcă cu platformă joasă RA 20-
poziţia 1;
 elementul prefabricat se prinde în cele două dispozitive de manipulare (U315 –
principal şi U119 – secundar);
 macaraua îl ridică de pe trailer, îşi roteşte braţul şi îl aşează pe teren cu baza
acestuia şi centrul de greutate pe circumferinţa descrisă de cârligul utilajului de
ridicare; baza stâlpului B fiind în apropierea fundaţiei;
 se desprinde cablul şi dispozitivul secundar, stâlpul rămânând prins în cel
principal;
 urmează o mişcare de basculare (rotire în plan vertical), acesta ajungând în
poziţie verticală , se roteşte braţul macaralei aşezându-se stâlpul în poziţia de montaj ;
se verifică verticalitatea;
 se fixează provizoriu prin intermediul penelor;
 se coboară parţial cârligul macaralei şi se degajează dispozitivul principal de
manipulare şi montaj;
 urmează fixarea definitivă a elementului prefabricat.

Tehnologia lucrărilor de construcţii. Exemple de proiectare tehnologică


205

Fişa tehnologică pentru montarea stâlpilor prefabricaţi la o hală F.T. 15.1


industrială cu trama 6x18 şi grinzile principale dispuse longitudinal. P 05
5. Norme de timp şi formaţii de lucru.
 art. 8 D01B1 - Aşezarea în staţie a macaralei (calarea, decalarea şi deplasarea
fără sarcină) în vederea montării elementelor prefabricate.
N.T.U = 0,230 ore/ staţie macara
N.T = 0,69 om - ore/ staţie macara
Formaţia N = 3: - 1 montator prefabricate categ. 3
-1 montator prefabricate categ. 2
-1 montator prefabricate categ. 1
 art. 8 D02A1 – Prinderea şi desprinderea dispozitivelor pentru montat elemente
prefabricate din beton armat de cârligul macaralei.
N.T = 0,48 om - ore/ buc. dispozitiv.
Formaţia N = 3: - 1 montator prefabricate categ. 3
-1 montator prefabricate categ. 2
-1 montator prefabricate categ. 1
 art. 8 D04B1 – Pregătirea fundului paharului în vederea montării stâlpului.
N.T = 0,90 om - ore/ buc. fundaţie pahar
Formaţia N = 2: - 1 montator prefabricate categ. 4
-1 montator prefabricate categ. 3
 art. 8 D05D – Montarea provizorie a stâlpilor prefabricaţi din beton armat la
construcţii industriale cu ajutorul macaralelor.
N.T.U = 1,160 ore/ buc. stâlp
N.T.= 5,80 om - ore/ buc. stâlp.
Formaţia N= 5: - 1 montator prefabricate categ. 4
-2 montatori prefabricate categ. 2
-2 montatori prefabricate categ. 1
 art. 8 D06D – Montarea (fixarea) definitivă a stâlpilor prefabricaţi la construcţii
industriale.
N.T.= 2,35 om - ore/ buc.stâlp
Formaţia N = 3: - 1 montator prefabricate categ. 4
-2 montatori prefabricate categ.2
6.Norme de tehnica securităţii muncii
La transportul, depozitarea, manevrarea şi montajul elementelor prefabricate se
vor respecta normele de protecţie a muncii în vigoare.
Se va acorda atenţie deosebită următoarelor prevederi:
 înaintea operaţiilor de montaj se verifică dispozitivele de manipulare şi
sistemele de agăţare;
 îndepărtarea de stâlp a tuturor persoanelor din momentul ridicării până la
aşezarea în fundaţia pahar;
 se desfac dispozitivele de montaj numai după efectuarea prinderii prvizorii a
stâlpilor în fundaţia pahar;

Tehnologia lucrărilor de construcţii. Exemple de proiectare tehnologică


206

 pentru desprinderea dispozitivelor se vor folosi scări prevăzute la partea


superioară cu platformă îngrădită;
 este interzisă circulaţia în zona de acţiune a utilajului de ridicare.

FAZA 2 Montajul grinzilor de rulare şi al grinzilor principale

3.2.2.1 Sistemul de agăţare îl constituie urechile de prindere. Montajul

Tehnologia lucrărilor de construcţii. Exemple de proiectare tehnologică


207

acestor elemente prefabricate se face de pe aceleaşi trasee folosite pentru stâlpi, cu


acelaşi utilaj de ridicare, din acelaşi punct de staţionare al acestuia şi cu acelaşi
dispozitiv fără desprinderea acestuia din cârligul macaralei pe toată durata de
montaj.
3.2.2.2 Organizarea frontului de lucru se face pe o tramă curentă, conform
fig. 15.11

M T

ţ ie

g rin d a d e ru la re
G R -6
a mijlocului de transport

G
axa traseului de circula

L T = 6,00
R1
g r i n d a p r ăi n c i p a l R2
G -6 -2

R2
circulatie a macaralei
axa traseului de

M g r i n d a p r ăi naşec izpaăat l
F = 2 ,5 0 p e tra ile r

1 , 2 5 1 ,2 5 1 ,0 0 E m = 2 ,7 0 1 , 0 0 E t = 2 , 4 0
1 ,3 5 1 ,3 5 1 ,2 01 ,2 0
d 1 = 3 ,6 0 d 2 = 3 ,5 5
LD = 1 8 , 0 0

Fig. 15.11. Organizarea frontului de lucru pentru montarea


grinzilor de rulare şi a grinzilor principale
Conform pct. 2.2.2 se estimează mărimea razei necesare de montaj din
condiţiile:(15.12), (15.13) şi (15.14):

Tehnologia lucrărilor de construcţii. Exemple de proiectare tehnologică


208

 condiţia de montaj:
Rnec ≥ d1 = F/2 + 1,00 + Em/2 = 3,60 m
 condiţia de ridicare de pe mijlocul de transport:
Rnec ≥ d2 = Em/2 + 1,00 + Et/2 = 3,55 m
Rnec ≥ Rmin
Rezultă mărimea razei necesare Rnec = 3,60 m.

3.2.2.3 Alegerea dispozitivului pentru manipularea şi montajul grinzilor


de rulare şi a grinzilor principale.
Se procedează conform pct. 3.2.3. La această fază de montaj se alege un
dispozitiv unic pentru ambele tipuri de elemente prefabricate. Din ”Catalogul
dispozitive de manipulare şi montaj elemente prefabricate pentru construcţii”-
capitolul III, cu respectarea condiţiilor (15.15) şi (15.17) şi fig. 15.4 s-a ales
dispozitivul U.203A.
 condiţia de greutate:
Gmax = 4,5 tf > Gmax el = 3,7 tf
 condiţia de gabarit:
dc = 4,45 m ↔ dag = 4,90 m (pentru grinda de rulare GR-6)
dc = 4,45 m ↔ dag = 4,75 m (pentru grinda principală G 6-2)
Caracteristicile dispozitivului sunt:
 indicativ U 203A
 Gmax = 4,5 tf
 masă proprie gd = 0,493 tf
 înălţimea dispozitivului hd = 2,246 m
 distanţa între cabluri dc = 4,45 m.
Unghiul limită a cablurilor cu verticala este respectat.

3.2.2.4 Calculul parametrilor necesari pentru alegerea utilajului de


ridicare. se face conform pct. 3.2.4.
Se calculează parametrii de lucru necesari cu relaţiile (15.18), (15.19) şi fig.
15.5

Tehnologia lucrărilor de construcţii. Exemple de proiectare tehnologică


209

 Rnec = 3,60 m (din organizarea frontului de lucru)

 Qc nec = Gel + gd = 3,70 + 0,493 = 4,193 tf

 Hc nec = H - ∆ H + hel + hd + hr ,
unde:
H – cota de montare a grinzii principale
H = 12,07 – 1,70 = 10,37
∆ H = + 0,30 m
hel = max(hGR; hGP) = 0,80 m
hd = 2,246 m
hr = 2,00 m
rezultând:
Hc nec= 10,37- 0,30 + 0,80 + 2,246 + 2,00 = 15,116= 15,12 m.

3.2.2.5 Alegerea utilajului de ridicare


Trebuie respectate relaţiile (15.9), (15.10) şi (15.11) în sensul că parametrii
de lucru efectivi trebuie să fie mai mari sau egali cu cei calculaţi.
Se alege din ”Catalogul de utilaje” macaraua pe pneuri K 255 de 25 tf
capacitate, cu următorii parametri:
Ref = 5,5 m > Rnec = 3,60 m.
Qc ef = 17 tf > Qc nec = 4,193 tf
Hc ef = 18,00 m > Hc nec = 15,12 m
Lsăg = 20 m

Tehnologia lucrărilor de construcţii. Exemple de proiectare tehnologică


210

Fişă tehnologică pentru montarea grinzilor de rulare şi a grinzilor principale F.T. 15.2
Fişă tehnologică pentru montarea grinzilor de rulare şi a grinzilor F.T.15.2
la o hală industrială cu trama 6x18 m şi grinzile principale dispuse longitudinal
principale la o hală industrială cu trama 6x18 m şi grinzile principale P 02
dispuse longitudinal. P 01
2.
1. Organizarea frontului
Caracteristicile de lucruprefabricate şi ale dispozitivului de manipulare şi
elementelor
montaj.
a. Grinda de rulare GR - 6
g r i n d a p r iănGc ip6 -aşe2l za aă t
p e m ijlo c u l d e tra n s p o rt
T
U 203A
M

hd= 2,246
GR6 dc= 4,45
G
G -6 -2

G R6
M
G

L T = 6,00
G
5,5m

h= 0,80
=
Ref

Ref =
0,50 5 ,5m dag = 4,90 0,50
M5,90

T
ţ ie

b. Grinda principală G-6-2


a mijlocului de transport
axa traseului de circula
axa traseului de circula
ţ ie a macaralei

U 203A

F / 2 = 1 F,2/ 52 = 1 ,215, 0 0 E m = 2 ,7 0 1 ,0 0 E t = 2 ,4 0
hd= 2,246

d 1 = 3 ,6 0 d 2 = 3 ,5 5
dc= 4,45

LD = 1 8 ,0 0
G-6-2
h= 0,65

Ref = 5,50 m
0,50 dag= 4,75 0,50
5,75

dispozitiv U 203A: Gmax = 4,5 tf; gd = 0,493 tf; hd = 0,80 m; dc = 4,45 m.


Grinda de rulare GR – 6: G = 3,7 tf; L = 5,90 m; l = 0,55 m; h = 0,80 m; dag = 4,90m
Grinda principală G 6 – 2: G = 4,5 tf; L = 5,75 m; l = 0,60 m; h = 0,65 m; dag = 4,75m

Tehnologia lucrărilor de construcţii. Exemple de proiectare tehnologică


211

Fişă tehnologică pentru montarea grinzilor de rulare şi a grinzilor principale la o F.T. 15.2
hală industrială cu trama 6x18 m şi grinzile principale dispuse longitudinal P 03
3. Mijloace necesare

Nr Mijloc Nr
Operaţia Indicativ Caracteristici tehnice
crt utilizat buc
remorcă cu
1 transport platformă RA 20 Qt = 20tf ; Et = 2,40
joasă
manipulare Gmax = 4,5 tf ; gd = 0,493 tf hd 1
2 dispozitiv U203A
şi montaj =2,246 m; dc = 2,45
Ref =5,5 m>Rnec =3,60 m Qc 1
manipulare macara pe ef=17 tf >Qc nec=4,193
3 K255
şi montaj pneuri Hcef=18m>Hcnec=15,12m
Lsăg=20 m

4. Indicaţii pentru montaj

4.1 Operaţii pregătitoare

 se verifică elementele geometrice ale grinzilor şi încadrarea acestora în clasa de


precizie indicată în proiect;
 se marchează lungimea de rezemare indicată în proiect la partea superioară a stâlpilor
pentru grinzile longitudinale şi pe consolele stâlpilor pentru grinzile de rulare;
 se verifică poziţia faţă de axele modulare şi a axelor suprafeţelor de rezemare şi cotele
suprafeţelor;
 se materializează pe teren prin ţăruş poziţia de staţionare a macaralei.

4.2 Montarea

 se aşterne pe suprafeţele de rezemare un strat de nivelare de mortar de ciment vârtos în


grosime
 se prinde elementul în cârligul macaralei prin intermediul dispozitivului de manipulare
şi montaj;
 se ridică prefabricatul de pe mijlocul de transport, se verifică prinderea în dispozitiv şi
se aduce pe verticală poziţia de montaj; ghidarea se face de la distanţă prin intermediul
frânghiilor;
 se aşează elementul în poziţia de montaj asigurându-se poziţia şi rezemarea conform
proiectului;
 se coboară parţial cârligul macaralei şi se degajează dispozitivul de manipulare şi
montaj.

Tehnologia lucrărilor de construcţii. Exemple de proiectare tehnologică


212

Fişă tehnologică pentru montarea grinzilor de rulare şi a grinzilor principale F.T. 15.2
la o hală industrială cu trama 6x18 m şi grinzile principale dispuse
longitudinal. P 04
5. Norme de timp şi formaţii de muncitori

• art 8 D01A1- Aşezarea în staţie a macaralei(calarea, decalarea şi deplasarea fără


sarcină) în vederea montării elementelor prefabricate.
N.T.U = 0,164 ore/ staţie macara
N.T.= 0,49 om - ore/ staţie macara
Formaţia N = 3: - 1 montator prefabricate categ. 3
-1 montator prefabricate categ. 2
-1 montator prefabricate categ. 1
• art 8 D02A1- Prinderea şi desprinderea dispozitivelor pentru montat elemente
prefabricate din beton armat, de cârligul macaralei.
N.T.= 0,48 om - ore/ buc dispozitiv
Formaţia N = 3: - 1 montator prefabricate categ. 3
-1 montator prefabricate categ. 2
-1 montator prefabricate categ. 1
• art 8 D09B – Montarea grinzilor care necesită menţinerea lor în cârligul
macaralei pe timpul realizării sudurilor pentru asigurarea stabilităţii.
N.T.U = 0,465 ore/ buc element prefabricat
N.T.= 1,85 om - ore/ buc element prefabricat
Formaţia N = 4: - 1 montator prefabricate categ. 4
-1 montator prefabricate categ. 3
-2 montatori prefabricate categ. 2
• art8 D11A1- Asigurarea elementelor prefabricate în timpul montajului cu
macaraua pentru executarea sudurilor, elementul fiind suspendat în cârligul
macaralei
N.T.U = 0,90 ore/ buc element
N.T.= 4,50 om - ore/ buc element
Formaţia N = 5: - 1 montator prefabricate categ. 4
-1 montator prefabricate categ. 3
-3 montatori prefabricate categ. 2

6. Norme de tehnica securităţii muncii

La transportul, depozitarea, manevrarea şi montarea elementelor prefabricate se vor


respecta normele în vigoare.

Tehnologia lucrărilor de construcţii. Exemple de proiectare tehnologică


213

FAZA 3 – Montajul elementelor de acoperiş

3.2.3.1 Sistemul de agăţare îl constituie urechile de prindere. Fiind vorba de


elemente de suprafaţă acestea sunt în număr de patru. Montajul acestor elemente
prefabricate se face de pe aceleaşi trasee de circulaţie folosite în fazele precedente.
3.2.3.2 Organizarea frontului de lucru se face pe o tramă curentă, conform
fig. 15.12.

M T
e l e m e n t e dş e a c o p e r i
aşe z a t p e r e a z e m e

Ref
L T = 6,00

Ref

G
M T

e l e m e n t e dş eaşea zcaot p e r i
p e m ijl o c u l d e tr a n s p o rt
axa traseului de circulatie
a mijlocului de transport
circulatie a macaralei
axa traseului de

F / 2 = 1F ,2/ 25= 1 ,12 ,50 0 E m = 2 ,7 10 , 0 0 E t = 2 , 4 0


d 1 = 3 ,6 0 d 2 = 3 ,5 5

LD = 1 8 ,0 0

Fig. 15.12. Organizarea frontului de lucru pentru montarea elementelor de acoperiş.

Tehnologia lucrărilor de construcţii. Exemple de proiectare tehnologică


214

Conform pct. 2.3.2 se estimează mărimea razei necesare pentru montajul


elementelor de acoperiş din condiţiile (15.20) şi (15.21):
Rnec ≥ d2 = Em/2 + 1,00 + Et/2 = 2,70/2 + 1,00 + 2,40/2 = 3,55 m
Rnec ≥ Rmin
Rezultă Rnec = 3,55 m.

3.2.3.3 Alegerea dispozitivului de manipulare şi montaj


Aceasta se face conform pct. 2.3.3. Din catalog se alege dispozitivul adecvat
cu respectarea condiţiilor (15.22) şi (15.23) şi anume:
Gmax = 8 tf > GE.A= 5,95 tf
dc = 17,20 > dag = 16,65 m
S-a ales dispozitivul cu următoarele caracteristici:
 indicativ U 317
 Gmax = 8 tf

 gd = 1,736 tf

 hd = 3,427 m

 dc = 17,20 m.

3.2.3.4 Calculul parametrilor necesari pentru alegerea macaralei


Rnec = 3,55 m (din organizarea frontului de lucru)
Hc nec = H - ∆ H + hel + hd + hr (din relaţia (15.24)) unde:
Hc nec = Lst – 1,70 + hE.A = 12,07 – 1,70 + 0,65 = 11,02 m
Qc nec = GE.A+ gd = 5,95 + 1,736 = 7,386 tf.

3.2.3.5 Alegerea utilajului de ridicare pentru montarea elementelor de


acoperiş
Din “Catalogul de utilaje pentru lucrări de construcţii-montaj” s-a ales
macaraua K 255 de 25 tf capacitatea având următorii parametri efectivi de lucru:
Ref = 5,5 m >Rnec = 3,55 m.
Hc ef = 18,00 m > Hc nec = 11,02 m.
Qc ef = 17,0 tf > Qc ef = 7,39 tf.

Tehnologia lucrărilor de construcţii. Exemple de proiectare tehnologică


215

Lsăg = 20,00 m.
Fişă tehnologică pentru montarea elementelor de acoperiş la o hală industrială cu F.T. 15.3
trama 6x18 m şi grinzile principale dispuse longitudinal P 01

Tehnologia lucrărilor de construcţii. Exemple de proiectare tehnologică


216

1. Caracteristicile elementelor prefabricate şi ale dispozitivului de manipulare şi montaj.

hd=3,427
dc=17,20 m

hel = 0,80

0,20 dag= 17,25 0,20

L= 17,65

Dispozitiv U 317: Gmax = 8 tf


gd = 1,736 tf
hd = 3,427 m
dc = 17,20 m
Element de acoperiş Πc 150/1800:
L = 17,65 m
dag = 17,25 m
G = 5,95 tf
h = 0,80 m.
2. Organizarea frontului de lucru

3. Mijloace necesare
Nr. Caracteristici Nr.
Operaţia Mijloc utilizat Indicativ
crt. tehnice buc
remorcă cu
Qt = 20 tf;
1 transport platformă RA 20
Et = 2,40 m
joasă
manipulare
Gmax= 8 tf ; gd = 1,736 tf
2 şi dispozitiv U 317 1
hd = 3,427 m; dc = 17,20 m
montaj
Ref = 5,5 > Rnec = 3,55 m
manipulare
macara pe Qcef = 17 > Qc nec = 7,39 tf
3 şi K 255 1
pneuri Hcef = 18m > Hcnec =11,02 m
montaj
Lsăg = 20m

Fişă tehnologică pentru montarea elementelor de acoperiş la o hală F.T. 15.3


industrială cu trama 6x18 m şi grinzile principale dispuse longitudinal P 02

Tehnologia lucrărilor de construcţii. Exemple de proiectare tehnologică


217

4. Indicaţii pentru montaj

4.1 Operaţii pregătitoare


 se verifică elementele geometrice ale prefabricatelor şi încadrarea acestora în clasa de
precizie indicată în proiect;
 se marchează lungimea de rezemare, indicată în proiect, pe părţile laterale ale nervurii de
rezemare;
 se materializează pe teren, prin ţăruşi, poziţia de staţionare a macaralei.

4.2 Montarea elementelor de acoperiş


 se aşterne pe grinzile longitudinale un strat de nivelare în grosime minimă de 10 mm de
mortar de ciment vârtos, în zona de rezemare a nervurii de capăt;
 se prinde elementul în cârligul macaralei prin intermediul dispozitivului de manipulare şi
montaj;
 se ridică elementul de pe mijlocul de transport, se verifică prinderea în dispozitiv şi se
aduce pe verticala poziţiei de montaj; ghidarea elementului se face de la distanţă prin intermediul
frânghiilor;
 se aşează elementul în poziţia de montaj, asigurându-se poziţia şi rezemarea conform
proiectului;
 se coboară parţial cârligul macaralei şi se degajează dispozitivul de manipulare şi montaj.

Fişă tehnologică pentru montarea elementelor de acoperiş la o hală industrială cu F.T. 15.3
trama 6x18 m şi grinzile principale dispuse longitudinal. P 03

Tehnologia lucrărilor de construcţii. Exemple de proiectare tehnologică


218

5. Norme de timp şi formaţii de lucru


 art 8D01A1 – Aşezarea în staţie a macaralei (calarea, decalarea şi deplasarea fără sarcină) în
vederea montării elementelor prefabricate.
N.T.U = 0,164 ore/ staţie macara
N.T.= 0,49 om - ore/ staţie macara
Formaţia N = 3: - 1 montator prefabricate categ. 3
-1 montator prefabricate categ. 2
-1 montator prefabricate categ. 1

 art 8D02A1 – Prinderea şi desprinderea dispozitivelor pentru montat elemente prefabricate


din beton armat, de cârligul macaralei.
N.T. = 0,48 om - ore/ buc. dispozitiv
Formaţia N = 3: - 1 montator prefabricate categ. 3
-1 montator prefabricate categ. 2
-1 montator prefabricate categ. 1

 art 8D09C – Montarea elementelor de suprafaţă care necesită menţinerea lor în cârligul
macaralei pe timpul realizării sudurilor pentru asigurarea stabilităţii.
N.T.U = 0,687 ore/ buc.prefabricat
N.T.= 3,40 om - ore/ buc.prefabricat
Formaţia N = 5: - 1 montator prefabricate categ. 4
-1 montator prefabricate categ. 3
-3 montatori prefabricate categ.2

art 8D11B1 – Asigurarea elementelor prefabricate în timpul montajului cu macaraua pentru


executarea sudurilor, elementul fiind suspendat în cârligul macaralei
N.T.U = 0,90 ore/ buc.prefabricat
N.T.= 4,550 om - ore/ buc.prefabricat
Formaţia N = 6: - 1 montator prefabricate categ. 5
-1 montator prefabricate categ. 4
-2 montatori prefabricate categ. 3
-2 montatori prefabricate categ.2
6. Norme de tehnica securităţii muncii
La transportul, depozitarea, manevrarea şi montarea elementelor prefabricate se vor respecta
normele de protecţia muncii în vigoare.
Se va acorda o atenţie deosebită următoarelor aspecte:
 în timpul montării elementelor nu este permisă trecerea sau staţionarea persoanelor în zona
de montaj; ghidarea prefabricatelor se face de la distanţă cu ajutorul frânghiilor;
 la montaj se va avea grijă să nu se lovească elementele montate anterior;
 se desfac dispozitivele de montare numai după aşezarea stabilă a elementelor;
 pentru desprinderea dispozitivelor se vor folosi scări prevăzute la partea superioară cu
platformă îngrădită.

Tehnologia lucrărilor de construcţii. Exemple de proiectare tehnologică


219

7 8 T M 21

S4 S5 S1 2

L T = 6,00
6 9 20

S3 S1 1

L T = 6,00
5 10 19
ax traseu circulatie mijloc de transport

S6

L T = 6,00
axa traseului de circulatie a macaralei

4 11 18

S2 S1 0
L T = 6,00

3 12 17

S7
L T = 6,00

2 13 16

R R

S1 S8 S9
L T = 6,00

R R
1 14 15

d1 d2 d1 d2 d2 d1

LD = 1 8 , 0 0 LD = 1 8 , 0 0

M T

Plan general de montaj – prin metoda diferenţiată


Faza 1 Montaj stâlpi prefabricaţi n staţii = 12 ; n elemente = 21

Tehnologia lucrărilor de construcţii. Exemple de proiectare tehnologică


220

T M

15 42
11
14 41
12 13

L T = 6,00
S6 S7 S1 8

9 18 40
17
16 39
10

L T = 6,00
S5 S8 S1 7

7 21 38
20
19 37
8

L T = 6,00
S4 S9 S1 6
ax traseu circulatie mijloc de transport

36
axa traseului de circulatie a macaralei

5 24
23 35
6 22

L T = 6,00
S3 S1 0 S1 5

3 27 34
26 33
4 25
L T = 6,00

S2 S1 1 S1 4

1 30 32
29 31
2 28
R1 R2
L T = 6,00

R2 R1 S1 2 S1 3
S1

d1 d2 d1 d2 d2 d1
M T LD = 1 8 , 0 0 LD = 1 8 , 0 0

Plan general de montaj – prin metoda diferenţiată


Faza 2 Montajul grinzilor de rulare şi a celor principale n staţii = 18;
n elemente = 42.

Tehnologia lucrărilor de construcţii. Exemple de proiectare tehnologică


221

L T = 6,00
L T = 6,00
Ax traseu circulaţie mijloc de transport
Ax traseu circulaţie macara

L T = 6,00
R
L T = 6,00

S6
R
S5
S4 R
L T = 6,00

S3 R 6

S2 R 5
R 4
S1
R 3
L T = 6,00

d1 d2 d1 d2
M T LD = 1 8 , 0 0 LD = 1 8 , 0 0
M T

Plan general de montaj – prin metoda diferenţiată


Faza 3 Montaj elemente de acoperiş n staţii = 48; n elemente = 48.

Tehnologia lucrărilor de construcţii. Exemple de proiectare tehnologică


222

7 8

S4 S5

L T = 6,00
6 9

S3

L T = 6,00
5 10

S6

L T = 6,00
4 11

S2

L T = 6,00
3 12

S7
L T = 6,00

2
G 13
G
R R

S1 S8
L T = 6,00

R R
1 14
G
d1 d2 d2 d1
S I
M1 T LD = 1 T8 , 0 0 M1 LD = 1 8 ,0 0

Planul general de montaj prin metoda combinată


Faza 1 Macaraua M1 montează stâlpii pe sectorul S I: n staţii = 8; n elemente =
14.
Pe sectorul S II nu se lucrează.

Tehnologia lucrărilor de construcţii. Exemple de proiectare tehnologică


223

T M1

7`

11 S7 15
13
12

L T = 6,00
S'4
S6
14 6`

9 S8 18

10 16
S'3

L T = 6,00
S5 S8
17 5`

7 S9 21
19
8

L T = 6,00
S4 20 S9
4`
ax traseu circulatie mijloc de transport
axa traseului de circulatie a macaralei

5 S1 0 24
22
6
L T = 6,00

S'2
S3 S1 0
23
3`

3 S1 1 27
25
4
L T = 6,00

S2 S1 1
26
2`

1 30 R
S1 2 R

2 R1 28 S1 '
R2
L T = 6,00

R2 R1 S1 2 R R
S1 29 1`

d1 d2 S I S II d2 d1
M2 T T M2 T M1

Planul general de montaj prin metoda combinată


Faza 2 Macaraua M 1 montează stâlpii pe sectorul S II n staţii = 4;
n elemente = 7.
Macaraua M 2 montează grinzile de rulare şi grinzile principale pe sectorul S I
n staţii = 12 n elemente = 30

Tehnologia lucrărilor de construcţii. Exemple de proiectare tehnologică


224

M T T M2
1

1
11`
2

L T = 6,00
3 S6 `
R 4 12`
R
S1 5
R 9`
S2 6
R

L T = 6,00
S3 R S5 `

S4 10`

S5 7`
S6

L T = 6,00
G S4 `

8`

5`

L T = 6,00
S3 `
6`

3`
L T = 6,00

S2 `
4`
1`

G
L T = 6,00

S1 ` 2`

d1 d2
S I S II d2 d1

LD = 1 8 , 0 0 LD = 1 8 , 0 0

M1 T T M2

Planul general de montaj prin metoda combinată


Faza 3 Macaraua M 1 montează elementele de acoperiş pe sectorul S I
n staţii = 24; n elemente =24.
Macaraua M 2 montează grinzile de rulare şi grinzile principale pe sectorul S II
n staţii = 6 n elemente =12

Tehnologia lucrărilor de construcţii. Exemple de proiectare tehnologică


225

T M
1

L T = 6,00
L T = 6,00
L T = 6,00

G
L T = 6,00

R
R
L T = 6,00

6 R
5 R
4 R
3
L T = 6,00

d2 d1

LD = 1 8 , 0 0 LD = 1 8 , 0 0

Planul general de montaj prin metoda combinată


Faza 4 Sectorul S I este terminat
Macaraua M1 montează elementele de acoperiş pe sectorul S II
n staţii = 24; n elemente = 24.

Tehnologia lucrărilor de construcţii. Exemple de proiectare tehnologică


226

Calculul duratei totale de montaj prin metoda diferenţiată (DTD)

Tehnologia lucrărilor de construcţii. Exemple de proiectare tehnologică


227
Durate parţiale

N.T.U. ore/U.M.
Faza de montaj

art. N.M.U.E.

nr. elemente
nr. staţii

Indicativ tij
Nr. crt

U.M.
operaţia
nr. ore

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Aşezarea în staţie a st. 12X0,23
1 8 D01B1 0,230 t11
macaralei mac. = 2,76
Prinderea şi
buc. 0,48/3 =
8D02A1 desprinderea disp. de 1X0,16
1 Montaj stâlpi

2 disp. 0,16 t12


manipulare = 0,16
Pregătirea fundului
buc. 0,90/2 = 21X0,45

12

21
8D04B1 paharului în vederea
3 fund. 0,45 t13 =9,45
montării stâlpului
Montarea provizorie a buc. 21X1,16
4 8D05D 1,16 t14
stâlpilor pref. st. = 24,36
Montarea definitivă a buc. 2,35/3 = 21X0,873
5 8D06D t15
stâlpilor pref. st. 0,783 = 16,443
Σ tij = 53,173 ore.
2 Montaj grinzi de rulare şi longitudinale

Aşezarea în staţie a st. 18X0,164


6 8D01A1 0,164 t21
macaralei mac. = 2,952
Prinderea şi desprinderea buc. 0,48/3 1X0,16
7 8D02A1 t22
dispoz. disp = 0,16 = 0,16
Montarea grinzilor care
necesită menţinerea lor buc.
8 8D09B 42X0,465
în cârligul macaralei pt. ele t23
0,465 = 19,53
asigurarea stabilităţii m
18

42

9
Asigurarea elem. pref. pe
buc. 42X0,90
8D11A1 timpul realizării t24
pref. 0,90 = 37,80
sudurilor

Σ tij = 61,442 ore.


Aşezarea în staţie a st. 48X0,164
10 8D01A1 0,164 t31
3 Montaj elemente de acoperiş

macaralei mac. =7,872


Prinderea şi desprinderea buc. 0,48/3 1X0,16
11 8D02A1 t32
dispoz. disp = 0,16 = 0,16
Montarea el. de acoperiş
buc.
care necesită menţinerea 0,687 48X0,687
12 8D09B ele t33
48

48

lor în cârligul macaralei = 32,976


m
Asigurarea elem. pref. pe b
8D11A1 timpul realizării buc. 48X0,90
13 t
sudurilor e 0,90 = 43,20
t34
lem
Σ tij = 84,208 ore.
D
Durata totală D = 198,823 ore T

Tehnologia lucrărilor de construcţii. Exemple de proiectare tehnologică


228

 Dacă se lucrează cu 1 schimb (8 ore/zi): DTD ≅ 25 zile.

Tehnologia lucrărilor de construcţii. Exemple de proiectare tehnologică


ore/U.M.N.T.U.
Durate parţiale

Faza de montaj

art. N.M.U.E.

nr. elemente
229

Operaţia

nr. staţii
Nr .crt.

Ind

U.M.
. nr. ore
tij
 Dacă se lucrează cu 2 schimburi /zi: DTD = 12,4 zile.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Montaj stâlpi pe sector SI cu macaraua M1

8 Aşezarea în staţie a st. 8X0,23


1 0,230 t11
D01B1 macaralei mac. = 1,84
Prinderea şi desprinderea buc. 0,48/3 1X0,16
t12
2 8D02A1 disp. de manipulare disp. = 0,16 = 0,16
Pregătirea fundului
paharului buc. 0,90/2 14X0,45
3 t13
8D04B1 în vederea montării fund. = 0,45 = 6,30
stâlpului 8 14
Montarea provizorie a buc. 14X1,16
4 8D05D 1,16 t14
stâlpilor pref. st. = 16,24

2,35/3
Montarea definitivă a buc. 14X0,783
5 8D06D = t15
stâlpilor pref. st. = 10,962
0,783

Σ tij = 29,202 ore.


2 Montaj grinzi de rulare şi principale pe sector SI cu macaraua M2

Aşezarea în staţie st. 12X0,164


6 8D01A1 0,164 t21
a macaralei mac. = 1,968
Prinderea şi desprinderea buc. 0,48/3 1X0,16
7 8D02A1 t22
dispoz. disp. = 0,16 = 0,16
Montarea grinzilor care
necesită menţinerea lor în
buc.
8 8D09B cârligul t23 30X0,465
pref
macaralei pt. asigurarea 0,465 = 13,95
stabilităţii

12 30

Asigurarea elem. pref.


buc. 30X0,90
9 pe timpul realizării t24
8D11A1 pref. 0,90 = 27,00
sudurilor

Σ tij = 43,078 ore.


3 Montaj elemente de acoperiş pe sector SI cu macaraua M1

Aşezarea în staţie a st. 24X0,164


10 8D01A1 0,164 t31
macaralei mac. = 3,936
Prinderea şi desprinderea buc. 0,48/3 1X0,16
11 8D02A1 t32
dispoz. disp. = 0,16 = 0,16
Montarea el. de acoperiş
care
12 8D09B buc. 24X0,687
necesită menţinerea lor t33
pref 0,687 = 16,488
în cârligul macaralei
Tehnologia lucrărilor de construcţii. Exemple de proiectare tehnologică
24 24

Asigurarea elem. pref. pe buc. 24X0,90


8D11A1
13 timpul realizării sudurilor pref 0,90 t34 = 21,60

Σ tij = 42,184 ore.


230

Calculul duratei totale de montaj prin metoda combinată (DTC)

Tehnologia lucrărilor de construcţii. Exemple de proiectare tehnologică


Durate parţiale

ore/U.M.N.T.U.
Faza de montaj

art. N.M.U.E.

nr. elemente
nr. staţii
operaţia
Nr. crt

U.M.
Ind. 231nr.
tij ore

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Montaj stâlpi pe sector SII cu macaraua M1

Aşezarea în staţie a st. 4X0,23


1 8 D01B1 0,230 t21
macaralei mac. = 0,92
Prinderea şi desprinderea buc. 0,48/3 1X0,16
2 t22
8D02A1 disp. de manipulare disp. = 0,16 = 0,16
Pregătirea fundului
buc. 0,90/2 7X0,45
3 paharului în vederea t23
8D04B1 fund. = 0,45 = 3,15
montării stâlpului
Montarea provizorie a buc. 4 7 7X1,16
4 8D05D 1,16 t24
stâlpilor pref. st. = 8,12

2,35/3
Montarea definitivă a buc. 7X0,783
5 8D06D = t25
stâlpilor pref. st. = 5,481
0,783

Σ tij = 17,831 ore.


sector SII cu macaraua M2

Aşezarea în staţie a st. 16X0,164


6 8D01A1 0,164 t31
macaralei mac. = 0,984
Prinderea şi desprinderea buc. 0,48/3 1X0,16
7 8D02A1 t32
dispoz. disp. = 0,16 = 0,16
Montarea grinzilor care
necesită menţinerea lor în buc. 12X0,465
8 0,465 t33
cârligul macaralei pt. pref = 5,58
pemacaraua

8D09B
asigurarea stabilităţii
SII cu
principale

6
12
de rularepeşi sector

Asigurarea elem. pref. pe buc. 12X0,90


de acoperiş

9 0,90 t34
8D11A1 timpul realizării sudurilor pref. = 10,80
2 Montaj
M13 Montaj grinzi
elemente

Σ tij = 17,524 ore.


Aşezarea în staţie a st. 24X0,164
8D01A1 0,164 t41
10

macaralei mac. = 3,936


Prinderea şi desprinderea buc. 0,48/3 1X0,16
8D02A1 t42
11

dispoz. disp. = 0,16 = 0,16


Montarea el. de acoperiş
buc. 2
care necesită menţinerea lor 0,687 t43 24X0,687
12

8D09B Pref 4
în cârligul macaralei = 16,488

Tehnologia lucrărilor de construcţii. Exemple de proiectare tehnologică


24

Asigurarea elem. pref. pe buc. 24X0,90


8D11A1 0,90 t44
13

timpul realizării sudurilor pref = 21,60

Σ tij = 42,184 ore.


232

Tehnologia lucrărilor de construcţii. Exemple de proiectare tehnologică


233

Tehnologia lucrărilor de construcţii. Exemple de proiectare tehnologică


234

Tehnologia lucrărilor de construcţii. Exemple de proiectare tehnologică