Sunteți pe pagina 1din 6

Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt

>
Definiţie
 
Investiţiile pe termen scurt sunt concretizate în hârtii de valoare, cumpărate în
scopuri comerciale, în vederea realizării unui câştig în urma vânzării acestora la un preţ mai
mare decât cel de cumpărare.
În categoria investiţiilor pe termen scurt se includ:
 acţiuni emise de către societăţi din cadrul grupului sau din afara acestuia;
 obligaţiuni proprii;
 obligaţiuni emise de alte entităţi;
 alte investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate;
 vărsăminte de efectuat pentru investiţii pe termen scurt.
Evidenţa elementelor patrimoniale menţionate se realizează cu ajutorul conturilor
din grupa 50 „Investiţii pe termen scurt” şi anume:
 contul 501 „Acţiuni deţinute la entităţile afiliate”;
 contul 505 „Obligaţiuni emise şi răscumpărate”;
 contul 506 „Obligaţiuni”;
 contul 508 „Alte investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate”;
 contul 509 „Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt”.

I Funcţionare
cont
 a) Agenţii economici pot cumpăra acţiuni emise de alte societăţi în scopul revânzării lor la o valoare de decontare
mai mare, în vederea obţinerii de venituri financiare într-un termen scurt. Acestea pot fi cotate sau necotate la bursă.
Contabilitatea sintetică a acestor acţiuni se realizează cu ajutorul contului 501
„Acţiuni deţinute la entităţile afiliate”, care are funcţia contabilă de activ.
Soldul debitor reprezintă valoarea acţiunilor cumpărate deţinute la entităţile afiliate.
Operaţii economice privind acţiunile deţinute la entităţile afiliate
 cumpărarea de acţiuni, cu achitarea integrală în lei, din casierie şi din
contul de la bancă:
———————————————— * ————————————————
501 „Acţiuni deţinute la entităţile afiliate” = %
5311 „Casa în lei”
5121 „Conturi la bănci în lei”
———————————————— * ————————————————
 cumpărarea de acţiuni cu achitarea ulterioară a contravalorii acestora:
———————————————— * ————————————————
501 „Acţiuni deţinute la entităţile afiliate” = 5091 „Vărsăminte de efectuat
pentru acţiunile deţinute
la entităţile afiliate”
———————————————— * ————————————————
 în cazul în care cumpărarea se efectuează de către o unitate intermediară,
atunci comisionul datorat se reflectă:
———————————————— * ————————————————
622 „Cheltuieli privind comisioanele = 401 „Furnizori”
şi onorariile”
———————————————— * ————————————————
 comisioanele percepute de bancă şi înscrise în nota de contabilitate a
acesteia şi în extrasul de cont se evidenţiază:
———————————————— * ————————————————
627 „Cheltuieli cu serviciile bancare = 5121 „Conturi la bănci în lei”
şi asimilate”
———————————————— * ————————————————
 vânzarea de acţiuni la un preţ mai mare decât cel de înregistrare cu
încasarea imediată în numerar:
———————————————— * ————————————————
5311 „Casa în lei” = %
501 „Acţiuni deţinute la entităţile
afiliate”
7642 „Câştiguri din investiţii pe
termen scurt cedate”
———————————————— * ————————————————
 vânzarea de acţiuni la un preţ mai mic decât cel de înregistrare cu
încasarea imediată în numerar:
———————————————— * ————————————————
% = 501 „Acţiuni deţinute la entităţile 5311
„Casa în lei” afiliate”
6642 „Pierderi privind investiţii
pe termen scurt cedate”
———————————————— * ————————————————
În situaţia în care preţul de vânzare este egal cu preţul de cumpărare atunci se
debiteză contul 5311 „Casa în lei” prin creditul contului 501 „Acţiuni deţinute la entităţile
afiliate”.
În cazul în care acţiunile deţinute pe termen scurt la entităţile afiliate sunt cedate cu încasarea ulterioară a contravalorii
lor atunci în locul conturilor de trezorerie se utilizează contul 461 „Debitori diverşi”.

I
ncţionare cont
 b) Obligaţiunile emise de o unitate economică şi vândute terţilor în scopul obţinerii de disponibilităţi băneşti
temporare, trebuie răscumpărate la scadenţă şi ulterior anulate.
Contabilitatea sintetică a acestora se realizează cu ajutorul contului 505
„Obligaţiuni emise şi răscumpărate”, care are funcţia contabilă de activ.
Soldul debitor reprezintă valoarea obligaţiunilor emise şi răscumpărate, neanulate.
Operaţii economice privind obligaţiunile emise şi răscumpărate
 achitarea parţială din contul de la bancă în lei şi din casierie a
contravalorii obligaţiunilor răscumpărate:
———————————————— * ————————————————
505 „Obligaţiuni emise şi = %
răscumpărate” 5121 „Conturi la bănci în lei”
5311 „Casa în lei”
5092 „Vărsăminte de efectuat
pentru alte investiţii pe
termen scurt”
———————————————— * ————————————————
 anularea obligaţiunilor emise şi răscumpărate în cazul în care costul de
achiziţie este mai mic decât valoarea de rambursare (anulare):
———————————————— * ————————————————
161 „Împrumuturi din emisiuni = %
de obligaţiuni” 505 „Obligaţiuni emise şi
răscumpărate”
7642 „Câştiguri din investiţii
pe termen scurt cedate”
———————————————— * ————————————————
 anularea obligaţiunilor răscumpărate în situaţia în care costul de achiziţie
este mai mare decât valoarea de rambursare:
———————————————— * ————————————————
% = 505 „Obligaţiuni emise şi
161 „Împrumuturi din emisiuni răscumpărate”
de obligaţiuni”
6642 „Pierderi privind investiţii
pe termen scurt cedate”
———————————————— * ————————————————
 în cazul în care costul de achiziţie este egal cu valoarea de rambursare,
anularea obligaţiunilor răscumpărate se evidenţiază:
———————————————— * ————————————————
161 „Împrumuturi din emisiuni = 505 „Obligaţiuni emise şi
de obligaţiuni” răscumpărate”
———————————————— * ————————————————

I
Funcţion
are cont
 c) Agenţii economici pot cumpăra obligaţiuni emise de alte societăţi comerciale în vederea utilizării disponibilităţilor
temporare de trezorerie, pentru a obţine venituri financiare sub formă de dobândă sau a unei plusvalori prin
revânzarea acestora la preţuri superioare.
Contabilitatea sintetică a acestor titluri de plasament se realizează cu ajutorul
contului 506 „Obligaţiuni”, care are funcţia contabilă de activ.
Soldul debitor reprezintă valoarea obligaţiunilor existente.
Operaţii economice privind obligaţiunile
 cumpărarea de obligaţiuni cu achitarea parţială în lei prin contul de disponibil şi prin
casierie:
———————————————— * ————————————————
506 „Obligaţiuni” = %
5311 „Casa în lei”
5121 „Conturi la bănci în lei”
5092 „Vărsăminte de efectuat
pentru alte investiţii pe
termen scurt”
———————————————— * ————————————————
 vânzarea de obligaţiuni la un preţ mai mare decât cel de cumpărare, cu
încasarea prin casierie:
———————————————— * ————————————————
5311 „Casa în lei” = %
506 „Obligaţiuni”
7642 „Câştiguri din investiţii
pe termen scurt cedate”
———————————————— * ————————————————
 vânzarea de obligaţiuni la un preţ mai mic decât preţul de cumpărare, cu
încasarea prin contul de la bancă în lei:
———————————————— * ————————————————
% = 506 „Obligaţiuni”
5121 „Conturi la bănci în lei”
6642 „Pierderi privind investiţii
pe termen scurt cedate”
———————————————— * ————————————————
 vânzarea de obligaţiuni la un preţ egal cu preţul de cumpărare, cu
încasarea prin contul de la bancă în lei:
———————————————— * ————————————————
5121 „Conturi la bănci în lei” = 506 „Obligaţiuni”
———————————————— * ————————————————
În cazul în care obligaţiunile sunt vândute către terţi cu încasarea ulterioară atunci în
locul contului 5121 „Conturi la bănci în lei” se utilizează contul 461 „Debitori diverşi”.
d) În categoria altor titluri de plasament pot fi cuprinse: bonurile de subscriere
autonomă, certificatele de investitor, titlurile participative, drepturile de tragere şi alte titluri
de creanţe.
Acestea sunt achiziţionate pentru a realiza venituri financiare sub formă de dobânzi,
diferenţe de preţ favorabile, creşteri de valoare etc.

I
Funcţionare cont
 Contabilitatea sintetică a titlurilor de plasament pentru a căror evidenţă nu există conturi adecvate se realizează cu
ajutorul contului 508 „Alte investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate”, care are funcţia contabilă de activ.
Soldul debitor reprezintă valoarea altor investiţii financiare pe termen scurt şi
creanţe asimilate existente.
Contul 508 „Alte investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate” se detaliază în două
conturi sintetice operaţionale de gradul al doilea şi anume:
 contul 5081 „Alte titluri de plasament”;
 contul 5088 „Dobânzi la obligaţiuni şi titluri de plasament”.
Ambele conturi au funcţia contabilă de activ.

?
enţie!
 Operaţiile economice referitoare la contul 5081 „Alte titluri de plasament” sunt similare cu cele prezentate la
contabilitatea obligaţiunilor, cu deosebirea că în locul contului 506 „Obligaţiuni” se utilizează contul 5081 „Alte titluri de
plasament”.
Pentru investiţiile financiare pe termen scurt şi alte creanţe asimilate cu exprimare
în devize este necesară evaluarea acestora la finele exerciţiului financiar pe baza cursului
valutar comunicat de către Banca Naţională a României.
În funcţie de evoluţia cursului valutar între data înregistrării în contabilitate a
titlurilor de plasament şi finele anului pot să apară diferenţe de curs valutar, ce se reflectă
astfel:
 diferenţele favorabile:
———————————————— * ————————————————
5081 „Alte titluri de plasament” = 765 „Venituri din diferenţe de
curs valutar”
———————————————— * ————————————————
 diferenţele nefavorabile:
———————————————— * ————————————————
665 „Cheltuieli din diferenţe de = 5081 „Alte titluri de plasament”
curs valutar”
I
ncţionare cont
 ———————————————— * ————————————————
Contul 5088 „Dobânzi la obligaţiuni şi titluri de plasament”, se debitează cu
dobânzile ce urmează a se încasa pentru obligaţiunile şi titlurile de plasament deţinute
temporar de unitate şi se creditează la încasarea dobânzilor respective. Soldul debitor
reprezintă dobânzile aferente obligaţiunilor şi titlurilor de plasament ce urmează a fi
încasate.
Operaţiile economice referitoare la contul 5088 „Dobânzi la obligaţiuni şi titluri de
plasament” sunt următoarele:
 reflectarea dreptului de creanţă aferent dobânzilor la obligaţiuni şi titluri
de plasament:
———————————————— * ————————————————
5088 „Dobânzi la obligaţiuni şi = 766 „Venituri din dobânzi”
titluri de plasament”
———————————————— * ————————————————
 încasarea prin bancă şi casierie a dobânzilor aferente obligaţiunilor şi
titlurilor de plasament:
———————————————— * ————————————————
% = 5088 „Dobânzi la obligaţiuni şi
5121 „Conturi la bănci în lei” titluri de plasament”
5311 „Casa în lei”
———————————————— * ————————————————
e) În cazul investiţiilor financiare pe termen scurt, cu plata ulterioară, obligaţia de
plată se reflectă cu ajutorul contului 509 „Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe
termen scurt”, care are funcţia contabilă de pasiv.

I
Funcţion
are cont
 În creditul contului se înregistrează:
 valoarea datorată pentru investiţiile pe termen scurt cumpărate.
În debitul contului se evidenţiază:
 valoarea achitată a investiţiilor financiare pe termen scurt cumpărate.
Soldul creditor reprezintă valoarea datorată pentru titlurile de plasament cumpărate.
Contul se detaliază în două conturi sintetice operaţionale de gradul al doilea,
respectiv:
 contul 5091 „Vărsăminte de efectuat pentru acţiunile deţinute la entităţile
afiliate”;
 contul 5092 „Vărsăminte de efectuat pentru alte investiţii pe termen scurt”.
Operaţii economice privind vărsămintele de efectuat
pentru titluri de plasament
 achiziţionarea titlurilor de plasament a căror valoare nu s-a achitat:
———————————————— * ————————————————
501 „Acţiuni deţinute la entităţile = 5091 „Vărsăminte de efectuat pentru
afiliate” acţiunile deţinute la entităţile
afiliate”
———————————————— * ————————————————
şi:
———————————————— * ————————————————
% = 5092 „Vărsăminte de efectuat
505 „Obligaţiuni emise şi pentru alte investiţii pe
răscumpărate” termen scurt”
506 „Obligaţiuni”
5081 „Alte titluri de plasament”
———————————————— * ————————————————
 achitarea titlurilor de plasament cumpărate anterior din contul de disponibil de la
bancă în lei:
———————————————— * ————————————————
%
5091 „Vărsăminte de efectuat pentru = 5121 „Conturi la bănci în lei”
investiţii financiare pe termen
scurt”
5092 „Vărsăminte de efectuat
pentru alte investiţii pe
termen scurt”
————————————————