Sunteți pe pagina 1din 52

Revistă ştiinţifică,

de informaţie şi cultură ecologică


Scientific Journal of Information and Ecological
Culture

Fondatori: 3(69) iunie, 2013


Founders:

Ministerul Mediului
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Institutul de Zoologie al AŞM
CUPRINS:
SUMMARY:

cercetări ştiinţifice
Ion Dediu
Problematica factorilor chimici: o abordare prolegomenică şi
Colegiul de redacţie: paradigmatică...........................................................................................................1
Editorial Board
Gheorghe Şalaru – preşedinte
dr. Lazăr Chirică-coordonator Павалюк П. П., Фурдуй В. Ф., Гараева С. Н., Леорда А. И., Вармарь Г. И.,
acad. Ion Toderaş, IZ Сурду М. В, Сула М. И
dr. hab. Petru Cuza, IEG К вопросу о последствиях влияния факторов внешней среды на
психическое здоровье.......................................................................................5
Colegiul ştiinţific:
Scientific Board
acad. Duca Gheorghe – preşedinte Nina CIOCÂRLAN
dr. hab. Cuza Petru – secretar ştiinţific MOBILIZATION AND MAINTENANCE OF MEDICINAL PLANT GENE POOL IN THE
dr. Boian Ilie, AŞM, Chişinău
dr. Capcelea Arcadie, BM, Washington BOTANICAL GARDEN (I) OF ASM................................................................................11
m. cor. Dediu Ion, IEG, Chişinău
acad. Duca Maria, ASM, Chişinău Veaceslav Ghendov, Nina Ciocârlan, Tatiana Sîrbu
dr. Geacu Sorin, Bucureşti, România
dr. Gladchi Viorica USM, Chişinău IN-SITU AND EX-SITU CONSERVATION OF THREATENED AMARYLLIDACEAE
acad. Goncearuk Vladislav, Kiev, Ucraina SPECIES FROM NATIVE FLORA OF REPUBLIC OF MOLDOVA...............................17
prof. dr. Isgouhi Kaloshian, California, SUA
m. cor. Lupaşcu Tudor, AŞM, Chişinău
prof. dr. Marmureanu Gheorghe, România Nicolae BOBOC, Iurii BEJAN, Pavel ȚÎȚU
dr. Munteanu Andrei, AŞM, Chişinău STRUCTURA GEOLOGICĂ ȘI EVOLUȚIA PALEOGEOGRAFICĂ A DEALURILOR
acad. Nekipelov Alexandr, AŞR. Rusia CIULUCURILOR..............................................................................................................21
dr. hab. Ungureanu Dumitru, UTM, Chişinău
dr. Vardanian T., Erevan, Armenia
dr. hab. Voloşciuc Leonid, AŞM, Chişinău Iurii BEJAN, Pavel ŢÎŢU
Determinarea GRADULUI DE PRESIUNE ANTROPICĂ ASUPRA PEISAJELOR.
Colectivul editorial: STUDIU DE CAZ – DEALURILE CIULUCURILOR.......................................................25
Editorial staff
Barac Grigore – redactor-şef/chef-redactor
Lavric Mihai Gheorghe POSTOLACHE
Lazăr Parascovia- lector ARIA PROTEJATĂ „ZOLONCENI”...............................................................................28
Zaporojan Tamara – design
Foto: cop. 1, 4 - Mihaela Barac
informaţii ştiinţifice
Adresa redacţiei:
mun. Chişinău, str. A. Şciusev, 63a Informația cu privire la starea spațiilor verzi conform situației
tel. 22.24.94, 22.16.90 la 31 decembrie 2012...............................................................................................33
E-mail: mediulambiant@asm.md
Indici de abonare:
Poşta Moldovei – 31618 Igor Povar, Tudor Lupașcu, Tamara Leah, Serafim Andrieş
Moldpresa – 76937 PARTAJAREA COLECTIVÂ A COMPETENŢELOR DE LA CERCETĂTORI LA FER-
Înregistrată la Ministerul Justiţiei al RM, MIERI PENTRU O EXPLOATARE DURABILĂ ȘI ECOLOGICĂ A AGRICULTURII ȘI
nr. de înregistrare 106. PROTECȚIEI MEDIULUI.................................................................................................37
Revista se editează cu suportul financiar
al Fondului Ecologic Naţional al MM şi al
Serafim Andrieș
cofondatorilor.
Punctele de vedere prezentate în articole aparţin SOLUL – PARTE COMPONENTĂ A MEDIULUI ŞI OBIECT DE STUDIU Al INSTITU-
în totalitate autorilor. TULUI „NICOLAE DIMO” PE PARCURSUL A 60 de ANI de activitate...............41
Toate articolele şiinţifice sînt recenzate.
Toate drepturile sunt rezervate redacţiei şi autorilor. Farmacia naturii
Reproducerea parţială sau integrală de texte şi imagini se
Nina CIOCÂRLAN
poate face numai cu acordul autorilor şi al redacţiei.
Tiraj 1000 ex. Sânzienele galbene – plantele magice ale verii.....................................48
Tipar: Î.S. F.E.P. „Tipografia centrală”
După recoltare, materialul vege- ajută în cazul ulceraţiilor canceroa- caz de insomnie sau isterie, precum
tal se curăţă de impurităţi şi se pune se. şi în tratarea unor afecţiuni renale şi
la uscat. Se usucă la umbră, într-un Pulberea din sânziene se admi- genitale (retenţie urinară, calculoză
strat subţire, pe platforme sau ste- nistrează intern în tratarea hiper şi renală, afecţiuni ale uterului).
laje. Periodic se întoarce produsul hipotiroidiei, nodulilor tiroidieni, pre- Macerat: 4-6 linguri de plantă
pentru o uscare uniformă. Se păs- cum şi în caz de cancer al glandei uscată la 1 litru de apă. Se lasă la
trează în saci de hârtie, în încăperi tiroide. macerat 7-8 ore la temperatura ca-
bine aerisite. Produsul vegetal are Maceratul de sânziene în asoci- merei, apoi se strecoară. Se beau
gust amar. ere cu levănţica şi teiul, este bene- 3 căni, pe stomacul gol, în caz de
fic în caz de nervozitate, tulburări hipertiroidie.
Principii active de menopauză, nevroze, epilepsie, Decoct: 10 g plantă uscată la 1
Produsul vegetal conţine circa vertije, stări de oboseală şi epuizare. litru de apă. Se fierbe 15-20 minu-
2% derivaţi flavonici (glicozide ale În amestec cu rădăcina de valeriană te la foc moderat. După răcire se
cvercetolului) glicozide iridoidice se administrează în cazuri de iste- strecoară şi se foloseşte pentru băi
(asperulozidă, palustrozidă, mono- rie sau agitaţii puternice. Împreună locale sau ale întregului corp în tra-
tropeozidă, scandozidă, acid geni- cu frunzele de salvie se foloseşte tarea durerilor reumatice.
pozidic), saponine, polifenoli, gluci- în tratarea faringitei, laringitei şi a Pulbere: planta uscată se râş-
de, acid clorogenic, acid citric, cu- amigdalitei. neşte fin, folosind râşniţa electrică.
marine, flavone, taninuri, ulei volatil, Astăzi, produsele din sânziene Pulberea obţinută se administrează
substanţe minerale, enzime. se folosesc eficient şi în unele afecţi- câte 1 linguriţă, de 4 ori pe zi, cu
uni digestive (icter, calculoză biliară, 30 minute înainte de mese. Se ţine
Efecte şi utilizări terapeutice detoxifierea ficatului şi a pancreasu- sublingual 10-15 minute, apoi se în-
Sânzienele fac parte din plantele lui, diaree, colite, enterocolite, catar ghite cu puţină apă. Este un reme-
cu cele mai variate întrebuinţări în gastrointestinal). diu eficient în hiper şi hipotiroidism.
medicina populară. Tinctură: 20 linguri de pulbere
De sute de ani se folosesc în Alte utilizări proaspăt măcinată la un litru de
tratarea bolilor de ficat, al reumatis- Sucul obţinut prin zdrobirea părţi- alcool de 50 grade sau de rachiu.
mului, a bolilor tiroidiene, renale şi lor aeriene ale plantei era folosit pe Se lasă la macerat 12-14 zile, agi-
nervoase. timpuri ca enzimă naturală pentru tându-se zilnic vasul. După care se
Plantele au efect antireumatic, coagularea laptelui, în procesul de stoarce, se filtrează şi se toarnă în
antiseptic intestinal şi urinar, cal- obţinere a produselor lactate. sticluţe mici, inchise la culoare. Se
mant psihic, reglator al glandei tiro- Planta are şi proprietăţi tinctoria- administrează câte 1 linguriţă de
ide, cicatrizant, diuretic, coleretic şi le; din rădăcini se obţine un colorant tinctură diluată în 100 ml de apă,
colagog, depurativ, antihemoragic, cu nuanţă roşiatică, cel obţinut din de 3-4 ori pe zi în caz de hiper şi hi-
laxativ, tonic amar, afrodiziac. flori este de culoare galbenă şi se potiroidie, noduli tiroidieni, infecţie
Principalele aplicaţii ale plantei foloseşte în calitate de colorant ali- urinară si renală, hernie, nervozita-
sunt ca remediu în tratamentul bo- mentar. Vârfurile florale ale plantei te, tulburări de menopauză.
lilor de piele şi diuretic. Ceaiul de se utilizează la colorarea şi aroma- Unguent: 2 părţi de unt sau mar-
sânziene este benefic în cazul afec- tizarea brânzeturilor de Chester, iar garină, încălzite uşor la baia de apă
ţiunilor urinare şi renale, tulburărilor maceratul din ele – la aromatizarea şi 1 parte suc proaspăt de sânziene.
de micţiune, a hidropiziei, stimulând băuturilor alcoolice. Se amestecă până la formarea unei
eliminarea urinei şi a transpiraţiei. În Seminţele prăjite şi măcinate se paste omogene, iar după răcire se
combinaţie cu splinuţă şi frunze de folosesc pentru prepararea unei bă- păstrează în frigider. Se aplică pe
mesteacăn, se administrează în caz uturi energizante, asemănătoare ca- răni, furuncule, plăgi canceroase.
de cistite, pielonefrite, litiază urinară. felei. Este o plantă meliferă.
Încă preotul elveţian Kunze spunea Sânzienele sunt utilizate în in- Contraindicaţii! Nu sunt cunos-
despre ceaiul de sânziene că este dustria cosmetică la prepararea di- cute efecte secundare în urma utili-
un remediu de încredere în cele mai verselor unguente care curăţă pielea zării remediilor naturiste pe bază de
grele boli de rinichi. de pete, de semnele rămase în urma sânziene. În opinia unor specialişti,
Infuzia concentrată se adminis- arsurilor, a acneei şi a iritaţiilor. Se însă, acestea trebuie urmate cu
trează topic în tratamentul bolilor aplică pe cicatricele vechi, inesteti- prudenţă de persoanele diagnosti-
de piele de orice provenienţă (răni, ce, precum şi în cazul petelor răma- cate cu hipocalcemie, deoarece se
furuncule, micoze, pecingine, ul- se pe piele în urma contactului cu crede că sânzienele dizolvă calciul. 
ceraţii, râie, acnee, psoriazis, plăgi diferite substanţe chimice.
canceroase). Cunoscutul botanist
austriac Richard Willfort istoriseşte Mod de administrare
în una din cărţile sale despre efectul Infuzie: 15-20 g de vârfuri înflori-
benefic al ceaiului de sânziene, scri- te la 1 litru de apă clocotită. Se lasă
ind că administrat zilnic, de altfel şi să se infuzeze 10-15 minute, se stre-
gargara, sunt un remediu excelent coară şi se beau 1-2 pahare pe zi,
în cancerul limbii, iar sucul proaspăt dintre care unul înainte de somn, în
INDICELE REVISTEI ÎN CATALOGUL PM 31618
INDICELE REVISTEI ÎN CATALOGUL MOLDPRESA 76937
NR. 3(69) iunie, 2013
cercetări ştiinţifice

Problematica factorilor chimici: o abordare


prolegomenică şi paradigmatică
Acad. Ion Dediu,
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM,
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
ieg@asm.md / iondediu@yahoo.com

Componenţii chimici ai mediului Loui Pasteur (1922), în raportul primul care [în contextul influenţei
înconjurător reprezintă un interes privind realizările ştiinţelor chimi- organismelor vii asupra scoarţei te-
multilateral pentru ecologia moder- ce şi biologice („Rolul fermentării restre] s-a apropiat cel mai mult de
nă. Acest interes are o istorie de în natură”), aprecia înalt realizările noţiunea de biosferă, adică prin ter-
peste 200 ani, când unul din fonda- ştiinţifice ale lui Lavoisier, în spe- menul „zona vieţii”, creat de genia-
torii chimiei ca ştiinţă, Antoine Lau- cial cu privire la divizarea fenome- lul naturist francez dar şi care, pe
rent Lavoisier (1743 - 1794), în 1792 nului continuităţii vieţii pe Pământ lângă alte realizări, a elaborat pri-
a prezentat Academiei Franceze ra- ce se reduce la cele trei elemente ma ipoteză (cu caracter materialist,
portul ştiinţific „Circuitul elementelor ecologice funcţionale constituan- fie şi naivă, pe alocuri chiar greşită)
[chimice] pe suprafaţa Pământului”. te: producătorii, consumatorii şi privind evoluţia lumii organice (vezi
Însăşi titlul şi conţinutul raportului descompunătorii. În acest context Lamarck, 1809).
mărturiseşte surprinzător despre al genezei ştiinţelor despre natura Unul dintre meritele marelui na-
faptul că autorul francez a fost nu înconjurătoare, trebuie să menţio- turalist rus („ultimul mohican al na-
numai un mare chimist, dar şi unul năm că G. S. Rozenberg (2004) are turalismului clasic”) Vladimir Ivano-
dintre primii ecologi din lume (atunci dreptate când afirmă că dacă n-ar vici Vernadschi (1863 - 1945), care,
când ecologia ca ştiinţă nu avea nici fi existat ghilotina Marii Revoluţii elaborând doctrina despre biosferă
nume). Lavoisier afirmă scurt şi clar: Franceze, astăzi noi am fi început (dominantă şi astăzi în literatura
„Plantele primesc din aerul înconju- istoria ecologiei de la A. L. Lavoi- ştiinţifica mondiala), a pus la baza
rător, din apă şi întreaga natură sub- sier, deoarece acesta a fost primul acesteia principiile (postulatele) bio-
stanţele necesare pentru existenţă. care a perceput nu numai însemnă- geochimiei, tot de el fondată şi veni-
Animalele se hrănesc cu plantele tatea substanţelor chimice în viaţa tă din altă creaţie a sa - geochimia.
sau alte animale, astfel încât, în cele plantelor şi animalelor, dar şi rolul Nu vom uita, în acelaşi context, să
din urmă, substanţele, din care se lor ecologic în circuitul biotic în na- menţionăm şi şcoala germană de
edifică corpurile acestora, sunt pre- tură, astfel cu aproximativ 150 ani chimişti (mai bine zis de agrochi-
luate din aer şi regnul mineral. Ca anticipând apariţia biogeochimiei mişti), fondată de Iustus Jochann
mai apoi, datorită fermentării, des- lui V. I. Vernadschi (1926). von Liebig, (1803 - 1873). Acesta a
compunerii şi arderii, aceste sub- Celebrul naturist francez de la fost al doilea, după Lavoisier, dintre
stanţe să se întoarcă în atmosferă începutul sec. 19 J. B. Lamarck chimişti care s-a apropiat cel mai
spre lumea minerală, de unde ele au (1744 - 1829), în lucrarea „Hydro- mult de ecologie (care încă nu exis-
fost împrumutate”… De fapt, Lavoi- geologie” (1802), întreba (cu carac- ta ca atare); a formulat teoria ciclului
sier a fost acel savant care a desco- ter de pionierat): care este influenţa carbonului (C) şi azotului (N) în na-
perit şi descris ştiinţific circuitul biotic corpurilor vii asupra substanţelor tură. În 1840, Liebig a descoperit şi
al elementelor chimice în natură. componentele ale scoarţei teres- formulat legea minimului: substanţa
În continuare autorul francez tre? şi care sunt rezultatele acestei care se găseşte în mediul înconju-
îşi pune întrebarea (deloc retorică): influenţe? Iată şi răspunsul: „… in- rător în cantităţi minime determină
„Pe ce căi natura efectuează acest fluenţa corpurilor vii asupra aces- în timp volumul roadei [plantelor de
surprinzător circuit de substanţe tor substanţe este enormă şi mul- cultură], astfel autorul referindu-se
între cele trei regnuri [ale minera- tilaterală…”, avându-se în vedere, [de fapt unilateral – remarca n.] nu-
lelor, plantelor şi animalelor]” ? Tot în primul rând, biosedimentele ce mai la factorii chimici de nutriţie ai
el răspunde: „Deoarece arderea şi se acumulează în scoarţa terestră plantelor. Ulterior, Legea lui Liebig
fermentarea reprezintă modalităţile din generaţie în generaţie (Ghega- s-a extins şi asupra altor factori de
de a întoarce împărăţiei minerale- mean, 1981, p. 78, citat după Ro- mediu, cum ar fi, bunăoară, tem-
lor materialele de unde le-a extras zenberg, 2004, p.23). Aceasta este peratura, timpul etc. (vezi Shelford,
pentru a crea plantele şi animalele, nu numai o simplă referinţă biblio- 1913; 1915; Taylor, 1934; Tischler,
dezvoltarea acestora trebuie să re- grafică, ci o constatare prolegome- 1949 etc.). Mai mult decât atât, alt
prezinte fenomenul invers arderii şi nică cheie: după cum conchide V. I. agrochimist german, A. Mitscherlich
fermentării…” Vernadschi (1965), Lamarck a fost (1909, 1921) împreună cu B. Bau-

NR. 3(69) IUNIE, 2013 1


cercetări ştiinţifice

le (1918), au descoperit şi formulat „L”; succesul individului (populaţiei în hăţişul terminologic şi semantic
Legea acţiunii combinate (efectului unei specii) în habitatul său este al acestora. Francezul M. Barbier
combinat) al factorilor ecologici (le- determinat de interacţiunile din- (1976) a fost primul care a reuşit
gea lui Mitscherlich - Baule), drept tre componentele (bio)chimice ale să sintetizeze totul ce era cunoscut
consecinţă a legii sinergismului din- acestui sistem. până la el despre interacţiunele chi-
tre factorii chimici, conform căreia Vom mai menţiona încă două mice dintre organismele vii (plante
un factor de mediu (nu doar chimic) legi ecologice: 1. Legea compensă- şi animale) şi mediul ambiant într-o
poate influenţa alţi factori sau cerin- rii relative a deficitului de factori, sau foarte reuşită lucrare monografică
ţele organismelor pentru anumite Legea lui Rübel (1930), conform „Introduction a l ecologie chimique”
condiţii ecologice. Din punct de ve- căreia absenţa sau deficilul unui (Introducere în ecologia chimică).
dere matematic, fenomenul poate fi factor (de regulă a unei substanţe Cu un an mai târziu apare lucra-
exprimat astfel: producţia (de ex., biogene) din habitat sau şi orga- rea enclezului B. Harborne (1977)
roada unei culturi agricole) γ nu de- nism poate fi compensat (înlocuit) „Introduction to ecological bioche-
pinde nu numai de un singur factor cu alt factor echivalent (funcţional mistry” (Introducere în biochimia
ecologic (cum ar fi conform legii mi- apropiat); 2. Legea neînlocuibilităţii ecologică).
nimului a lui Liebig), fie şi el limitativ absolute a factorilor ecofiziologici Descifrând definiţia lui M. Bar-
sau reglator, dar şi de întreg ansam- fundamentali (energia solară, bioxi- bier, S. A. Ostroumov (1986) con-
blul de factori ce interacţionează dul de carbon, substanţele nutritive, stată că interacţiunile chimice in-
conform formulei γ ═ γ (x1, x2, x3 … apa, oxigenul), sau legea lui V. R. vocate de autorul francez pot fi de
xn ), în care x1, x2, x3 … reprezintă Wiliams (1949). două tipuri principale: 1) interacţiu-
factorii ecologici respectivi. Aceste (şi alte) legi de bază ale nile efectuate cu ajutorul substan-
S-a demonstrat experimental autecologiei ne demonstrează că, ţelor şi moleculelor ce îndeplinesc
că, în natură, dependenţa creşterii compoziţia chimică a mediului este funcţia surselor de energie şi ma-
producţiei unui sistem ecologic (po- prioritară în relaţiile (interdepen- terie (componente edificatoare)
pulaţie, ecosistem, biosferă), de- denţele) sistemului organism – ha- pentru organismele acceptoare; 2)
pinzând de concentraţia (mărimea) bitat, biocenoză – biotop etc; pe de interacţiunile efectuate de molecu-
factorilor de mediu (de ex., adaosul o parte, habitatul furnizează siste- lele chimice ce îndeplinesc exclusiv
de nutrienţi), se manifestă loga- mului viu materie şi informaţie chi- sau prepondent rolul de intermedi-
ritmic, deloc linear. Efectul pozitiv mică, vital necesară pentru viaţa de ari informaţionali (mesageri biose-
al acţiunii fiecărui factor devine cu toate zilele, pe de altă parte, fiinţele miotici) sau reglatori ai proceselor
atât mai evident cu cât concentraţia vii influenţează mediul prin exome- ecologice de transfer energetic şi
factorului respectiv este mai mică taboliţii lor în procesul exploatării material prin ecosisteme.
(în raport cu necesitatea fiziologică acestuia (creării şi funcţionării nişe- Este foarte important să menţi-
a organismelor). lor ecologice). onăm studiul relaţiilor de tipul doi,
La fel, aplicarea metodologiei Tocmai în cadrul acestor inter- care se referă la ecologia biochimi-
sistemice (holiste, sau integraliste) relaţii şi interacţiuni s-a constituit că, ele, aceste relaţii, constituind
privind acţiunea factorilor chimici problematica cercetărilor, profilân- anume obiectul acestui domeniu
de mediu asupra funcţionării eco- du-se domeniile (paradigmele) şti- ecologic, la care nu se referă mul-
sistemelor a permis descoperirea inţifice respective. Prima (după ve- tiplele probleme privind influenţa
altei legi ecologice - Legea acţiunii chime ) a apărut geochimia, apoi, componentelor abiotice (în cazul
relative a factorilor limitativ, formu- descendentă din aceasta, bioge- nostru chimice) ale habitatului (bi-
lată de H. Lundegard (1954): forma ochimia (ştiinţa despre rolul orga- otopului), bunăoară elementele nu-
curbei de creştere a bioproducţiei nismelor vii în circuitul elementelor triţiei minerale ale plantelor.
depinde nu numai de un factor (sub- chimice în natură), ambele fonda- Substanţele ce ţin de compe-
stanţă) în cantităţi minime, dar şi de te de V. I. Vernadschi la începutul tenţa (subiectele) ecologiei bio-
alţi factori, având concentraţii mini- anilor , 20 (1924, 1926) ai sec. 20. chimice sunt prezente în mediu
me (limitante). Aceasta înseamnă, Aici vom menţiona că paradigma sau in organismele generatoare în
de asemenea, din punct de vedere (biogeochimică) biosferică vernad- cantităţi cu mult mai mici decât sub-
holistic, că în cadrul mediului vital al skiană, enunţată acum cca 100 de stanţele necesare organismelor ca
sistemelor ecologice funcţionează ani, până în prezent încă n-a fost surse energetice / materiale. Aceş-
un ansamblu bine integrat (sinerge- contestată de nimeni, decât confir- tea sunt aşa-zişii exometaboliţi sau
tic) de factori (limitativi), denumit de mată şi concretizată de majoritatea substanţele exocrine (hormonii me-
Lundegard „sistemul Liebig”, sau biosferologilor din lume. diului), pe care Б. А. Быков (1988)
„L - sistemul” (după Poletaev). In- Mai incerte însă sunt definiţiile le numeşte bioline – metaboliţi se-
tensitatea metabolismului ecologic respective, în special cu referire la cundari. Aşa sau altfel, exometabo-
dintre fiinţele vii şi mediul înconju- obiectale de studiu a două domenii liţii permanent prezenţi în mediul
rător depinde de fluxul de atomi ai de cercetare înrudite: ecologia chi- biotic, joacă un rol tridimensinal ex-
elementului chimic ce se găseşte în mică (biochimică) şi chimia ecolo- trem de important: ca chemomedi-
concentraţii minimale din sistemul gică. Vom încerca să ne dumerim atori, chemoefectori şi chemoregla-

2 NR. 3(69) IUNIE, 2013


cercetări ştiinţifice

tori ecologici în toate ecosistemele chimice ale mediului înconjurător cut şcoala naţională de chimie eco-
naturale şi antropizate. De aceea „adecvat / neadecvat” (precizarea logică, inclusiv Catedra de chimie
problemele poluării mediului, lega- n.- I. D.), adică care într-un fel sau industrială şi ecologică, pe lângă
te de detoxicare şi degradare, de altul influenţează, pozitiv sau nega- care au fost organizate cercetările
asemenea, fac parte din interesele tiv, organismele vii. respective, specializarea studenţi-
prioritare ale ecologiei biochimice. Compoziţia chimică a habitatu- lor şi doctoranzilor, care continuie
Aşadar, subiectul de baza lui (biotopului) sistemelor ecologie cu succes până în prezent. După
al ecologiei chimice (biochimice), este determinată preponderent de decesul prof. A. Ia. Sâciov, în frun-
constă în studiul interrelaţiilor din- factorii constituanţi ai substratului tea şcolii moldoveneşti de chimie
tre organisme ce se desfăşoară din zona geografică (landşaftică) ecologică s-a situat logic şi legic dis-
cu ajutorul substanţelor chimice, respectivă. În aceste condiţii (op- cipolul acestuia - acad., prof. univ.
care îndeplinesc funcţiile de me- time) ambientale (mezologice) or- Gheorghe Duca, ale cărui contribuţii
diatori informaţionali şi reglatori în ganismele vii (componentele bio- la dezvoltarea domeniului în cauză
toate proceselor ecologice. Obiec- cenotice) îşi găsesc moleculele şi este incontestabilă, bine cunoscută
tul fundamental al acestei ştiinţe substanţele biogene strict necesa- dincolo de hotarele ţarii noastre. Nu
ecologice îl reprezintă substanţele re (H2O, CO2, N, P, K, aminoacizii, numai seria de monografii şi manu-
concrete, care îndeplinesc funcţiile microelementele etc.). În cazurile ale (v. bibliografia de la sfârşitul lu-
mediatoare / reglatoare (biosemi- poluării biotopului cu substanţe to- crarării de faţă), care cu siguranţă a
otice) în relaţiile intrabiocenotice; xice / degradatoare, organismele vii intrat în „patrimoniul cunoaşterii” la
aceste substanţe îndeplinesc multi- (componentele biocenotice) reacţi- nivel internaţional. Opera ştiinţifică
ple funcţii: trofice, netrofice, precum onează adecvat, în conformitate cu a acad. G. Duca este încununată
şi participanţi activi în reacţiile bio- legile ecotoxicologiei şi ecosaprobi- de lucrarea sa excepţională „Dicţi-
chimice vitale. ologiei. În afară de aceasta, în ca- onarul poliglot de chimie ecologică
С. А. Остроумов pe drept cu- drul domeniului chimiei ecologice, (2012), care este primul de acest
vânt consideră că substanţele par- se efectuează cercetări privind ci- gen şi reprezintă un unicat, util pen-
ticipante la reacţiile biochimice re- netica fizico-chimică a componente- tru şcolari, studenţi, masteranzi,
spective sunt abordate drept com- lor chimice naturale autohtone sau doctoranzi, specialişti, pentru toţi
ponente ale sistemelor ecologice, alohtone (poluante sau / şi toxice) acei care se interesează de proble-
coexecutoare dar şi mesagere ale ai mediului ambiant concret, astfel mele factorilor chimici şi ale poluă-
proceselor ecologice din biosfera contribuind la dezvoltarea principii- rii chimice a mediului înconjurător
Pământului. Tocmai în aceasta şi lor teoretice ale chimiei generale. (ape, soluri, atmosferă, însăşi biota,
constă diferenţa principală dintre Tocmai în acest context, privind produsele alimentare etc.). Totoda-
ecologia biochimică şi biochimie dezvoltarea şi consolidarea nou- tă, vom evoca şi realul succes edito-
ca ştiinţe înrudite, dar şi parţial dis- lui domeniu ştiinţific (la interferenţa rial şi tipografic al editurii „Institutul
tincte. Aici vom preciza că biochi- dintre chimie şi ecologie) în cadrul de cercetări enciclopedice” al AŞM,
mia aceleiaşi substanţe, pe care le Universităţii de Stat din Moldova condus de dr. C. Manolache, de fapt
abordează şi ecologia biochimică, (USM), apoi al Academiei de Şti- ecolog şi el.
le studiază ca produse ale meta- inţe a Moldovei (AŞM) a apărut un În încheiere, vom concluziona
bolismului intracelular, în afara per- domeniu nou de cercetare - chimia că substanţele, moleculele, ele-
spectivei ecologice, adică a contex- ecologică. Începuturile acesteia au mentele chimice pot şi trebuie să
tului ecologic. coincis cu convocarea Primei Şcoli fie abordate detaliat (exhaustiv),
Are dreptate S. A. Ostroumov, (conferinţe) Unionale cu genericul monitorizate periodic în cadrul tri-
unul dintre fondatorii ecologiei bio- „Chimia ecologică a mediului acva- unghiului format din o latură bioge-
chimice din Rusia (de rând cu Ch. tic”, organizată la Chişinău, RSSM, ochimică, alta biochimică, a treia –
M. Hailov 1961, 1981; M. M. Telit- la Universitatea de Stat (24-26 oct. fizico-chimică, centrul fiind ocupat
cenko (1971, 1982, şi a.), la care ne 1985). Referatul de bază a fost pre- de sistemele vii în interacţiunile lor
asociem şi noi, că cercetările eco- zentat de către profesorul fizico-chi- cu mediul ambiant, deoarece:
biochimice reprezintă o prioritate mist A. Ia. Sâciov „Introducere în 1. Ele, sistemele vii, utilizând
evidentă a ecologiei contemporane chimia ecologică”, în care propune elementele chimice pentru viaţa lor
şi a ştiinţelor mediului (environmen- şi definiţia acestui domeniu de cer- de toate zilele, le transformă bio-
tologiei sau ambientalisticii). cetări: „Ştiinţa despre poluările chi- chimic şi biogeochimic, le ghidează
Un alt domeniu care de aseme- mice antropogene şi mecanismele prin lanţurile (reţelele) trofice/ge-
nea, se ocupă cu studiul elemen- transformărilor acestora în biosfe- ochimice, le depozitează în formă
telor (moleculelor) şi substanţelor ră”. Această definiţie, de fapt sus- de sedimente organice şi „organo-
chimice în mediul înconjurător este ţinută şi de alţi participanţi (lectori) inerte” (sol, sedimente marine, apoi
chimia ecologică, care, după Gh. la această conferinţă, de ex. A. L. roci…), zăcăminte organogene (căr-
Duca (2012, p. 120), este preocu- Purmal, Gh. Duca, O. S. Travin, Iu. bune, petrol, gaze, şisturi şi a.) etc.
pat de studiul proceselor ce de- I. Scurlatov şi alţii. Anume astfel, la 2. însăşi substanţele chimice,
termină compoziţia şi proprietăţile facultatea de chimie a USM s-a năs- în primul rând cele biogene, ni-

NR. 3(69) IUNIE, 2013 3


cercetări ştiinţifice

merind în circuitele biotice, dato- SSP, Alma – Ata, 247 p. Purmal A. P., 1988. Fiziko-hi-
rită organismelor reducătoare, se Dediu I., 2007. Tratat de Ecolo- miceskie osnovâ proţesov v vodnâh
transformă în elemente (molecule) gie Teoretică. Edit. Phoenex, Chişi- sredah. In.: Ekologhiceskaia himia
mai simple, urmând schema logi- nău, 558 p. vodnoi sredâ, Tentr mejdunar. Pro-
că: habitat (biotop) → organisme Dediu I., 2010. Enciclopedie de ektov GКNT, Moskva, p. 23 – 37.
acceptoare → biomasă creată → ecologie. Edit. „Ştiinţa”, Chişinău, 835 p. Rozenberg G. S., 2004. Liki
mortmasă → organisme reducătoa- Dediu I., 2010. Axiomatica, Ekologhii. Toliati, 225 p.
re → elemente (molecule) chimice principiile şi legile Ecologiei. Edit., Rȕbel E., 1930. Pflanzengesel-
elementare → sisteme de organis- „Ştiinţa”, Chişinău, 215 p. lschaften der Erde. Bern-Berlin.
me foto - şi chemosintetizatoare → Duca Gh., 1988. Kinetica himi- Sâciov A. Ia., 1988. Vvedenie
biomasa → mortmasă → elemente ceskih prevraşenii v vodnâh ekosis- v ekologhiceskuiu himiu. In: Eko-
(molecule) elementare biogene → temah. In. Ecologhiceskaia himia loghiceskaia himia vodnoi sredâ.
habitat… Circuitul biotic se închide, vodnoi srede, Moskva, p. 95 - 109. Moskva, p. 7 - 22.
ca mai apoi din nou să se deschidă Duca Gh., Skurlatov I., Matei Shelford V. E., 1913. Animal
… ad infinitum … Dar acest circuit A., Macoveanu M., 1999. Chimie Communities in Temperate Ameri-
are loc permanent numai în condi- ecologică. Bucureşti. ca. Chicago Univ. Press, Chicago.
ţii naturale, fără intervenţia brutală Duca Gh., Skurlatov Iu. I., Sy- Shelford V. E., 1915. Principles
a activităţilor antropice. În studiul chev A. Ia., 2002. Redox catalysis of ecology as illustrated by animals.
acestor probleme biochimice şi bi- and ecological chemistry. CE USM, J. Ecology, 3.
ogeochimice se implică direct două Chişinău. Skurlatov Iu. I. 1988. Osnovâ
domenii ecologice: ecologia biochi- Duca Gh., 2012. Dicţionar poli- upravlenia kacestvom prirodnâh
mică şi biogeochimia. glot de chimie ecologică. Edit. „Insti- vod. In: Ekologhiceskaia himia vod-
3. Circuitul elementelor (sub- tutul de Studii Enciclopedice”, 680 p. noi sredî. Moskova, p. 230 - 255.
stanţelor) chimice poate să se Ghegamean G. V., 1981. La- Talitcenko M. M. (red), 1984.
modifice parţial sau total, dacă în marck, Vernadsckhii i biosfera. „Pri- Samoocişcenie vodâ i migraţia
mediul unui biosistem nimeresc ele- roda”, № 9, p. 78-81. zagreaznitelei po troficesckoi ţepi.
mente (substanţe) chimice alohtone Hailov K. M., 1971.Ekolo- Izd. „Nauka”, Moskva.
poluante / degradatoare / toxice. La ghiceskii metabolism v more. Talitcenko M. M., Doskor E.,
rezolvarea fundamentală a acestor Izd.”Naukova Dumka”, Кiev. 1971. Fiziologhiceski aktivnâe so-
probleme intervin, în afară de ecolo- Hailov K. M., 1981. Biohimia edinenia biologhiceskogo proishoj-
gia biochimică şi chimia ecologică, morea: razvitie, sostoianie, obscie denia. Moskva.
ecotoxicologia şi saproecologia. i prikladnâe zadaci. Biologhia mo- Telitcenko M. M., Ostroumov
4. În toate aceste trei cazuri, rea, №2, p. 3-14. S. A., 1982. Vvedenie v problemâ
în centrul atenţiei cercetătorilor se Harborne J. B., 1977. Intro- biohimiceskoi ekologhii. Mockva.
pune fiinţa vie (sistemul viu) în in- duction to Ecological Biochemistry. Taylor W. P., 1934. Significan-
terrelaţiile substanţa vie ↔ mediul London. ces of extreme or intermittent con-
chimic; elementul (molecula) aces- Lamarck J. B., 1802. Hidroge- ditions in distribution of species and
tei relaţii - pozitive sau negative, ologie. Maillard, Paris. management of natural resources,
directe sau indirecte - intervin în Lamarck J. B., 1909. Phyloso- withrestataement of Liebig” s law of
buna funcţionare a proceselor eco- phie zoologique. Paris the minimum. In: Ecology, v. 15, p.
logice; iată de ce acestea (relaţiile Liebig I., von, 1840. Chemisty 274 – 379.
şi consecinţele) vor fi elaborate în in its Application to agriculture and Tischler W., 1949. Grundzuge
cadrul legilor ecologiei generale, physiology. Taylor u. Walton, Lon- der terrestrischen Tierökölogie. Bra-
acolo unde este cazul apelându-se don (4th ed., 1847). unschweig, Vieweg u. Sohn. 200 p.
şi legile chimiei. Lundegardh H., 1954. Klima Travin K. O., 1984. Kataliz v
5. Se impune evident continu- und Baden in therer Wirkung auf vodnoi srede. In: Ekologhiceskia hi-
area colaborării (interferenţei) între des Pflanzenleben. Gustav Fischer mia vodnoi sredâ. Moskva, p. 84 - 94.
ecologi şi chimişti, avându-se ca Verlag, Jena. Vernadskchi V. I., Biosphere.
obiect fundamental de studiu ele- Mesarovic M. D., 1964. Wiews Paris, Leningrad.
mentul/ substanţa chimică în context on general system theory. Wiley, Vernadskchi V. I., 1965. Himi-
ecobiochimie ↔ chemioecologic. New York. ceskoe stroenie biosferâ Zemlii i eio
Mitscherlich E. A., 1921. Das okrujenia. Izd. „Nauka”, 1965, 1987.
Bibliografie Wirkungegesetz der Wachstrumsfac- Vernadskchi V. I., 1924, 1949,
toren. London. Jb., 56, p. 71 – 92. 1926. La Geochimie. Paris
Barbier M., 1976. Introduction Ostroumov S. A., 1986. Vve- Wiliams V. R., 1949. Pocivove-
a l ecologie chimique. Masson, Pa- denie v biohimiceskuiu ekologhiu. denie. Izbrannâe socinenia v dvuh
ris. Izd. Moskov. Univ., M., 176 p. tomah: Gos. Izd. Seliskohoz. lit-râ.
Bâkov B. A., 1988. Ekologhi- Pasteur L., 1922. Oeuvres, Moskva.
ceskii slovari. Izd. „Nauka”AN Kaz. Paris.

4 NR. 3(69) IUNIE, 2013


cercetări ştiinţifice

К вопросу о последствиях влияния факторов


внешней среды на психическое здоровье
Павалюк П. П., доктор биологии, Фурдуй В. Ф., доктор биологии, Гараева С. Н., доктор биологии,
Леорда А. И., доктор биологии, Вармарь Г. И., научный сотрудник, Сурду М. В, специалист физиолог,
Сула М. И., специалист физиолог
Институт физиологии и санокреатологии АН РМ

Prezentat la 25 aprilie 2013

Rezumat: În articol, conform diferiteloror criterii, este propusă clasificarea detaliată a factorilor
mediului ambiant ce inflientează statutul somatic şi psihic şi particularităţile dezvoltării şi manifestării re-
acţiilor şi proceselor la acţiunea lor. Influenţa lor se manifestă diferenţiat asupra componentelor separate
ale sănătăţii psihice. În funcţie de frecvenţa, intensitatea şi durata acţiunii factorii ambianţi accţionează
pozitiv sau negativ asupra statutului funcţional al organismului dezvoltând reacţii specifice somatice şi
psihice.
Cuvinte-cheie: factori ecologici, mediul ambiant, reacţii şi procese, statut psihic şi somatic, organism

Abstract: In the article, according to different criteria, the detailed classification of the factors of en-
vironment, which influence somatic and mental status of organism and special feature of its development
and manifestation of reactions and processes to the actions of these factors, is given. Their influence on the
preferred manifestation of the separate components of mental health. Depending on frequency, intensity
and duration of action the factors of environment can have both positive and negative effects on functional
status of organism, developing specific somatical or mental reactions.
Key words: ecological factors, environment, reaction and processes, somatic and mental status, or-
ganism

Анализ научной литературы ские и социальные, необходимо ческим функциям, без учета мо-
относительно феномена психи- рассматривать в непосредствен- дальности и разнообразного ко-
ческого здоровья [1-4 и др.] по- ной связи каждого индивидуума личественного и качественного
казывает, что уровни психическо- с окружающей средой, с учетом их воздействия, вероятно, невоз-
го здоровья, отражающие разви- влияния конкретных факторов и можно поддержать на саноген-
тие в онтогенезе материально- условий на соматику и психику ном уровне здоровье организма,
структурного субстрата, в кото- субъекта [6-11]. что и предопределило задачу на-
ром проявляются механизмы Факторы среды могут оказы- стоящего исследования.
психических процессов, с одной вать разнонаправленные по ча-
стороны, а также взаимодей- стоте, интенсивности и длитель- Материалы и обсуждение
ствие психики субъекта с внеш- ности влияния на психоэмоцио-
ней средой и социумом - с дру- нальный и соматический статус Классификация факторов
гой - находятся в динамическом организма, вызывая комплекс внешней и внутренней среды по
соотношении. Каждый из этих реакций (физических, биологиче- разнообразию их функционально-
уровней характеризуется разны- ских, психологических, социаль- го отношения к феномену психи-
ми проявлениями, механизмами ных), которые могут выражать- ческого здоровья и критериям их
адаптации, различной регуляци- ся в синхронизации, десинхрони- воздействия на организм в целом.
ей, личным отношением к жизни, зации, деструктивных нарушени- в современной литературе
что весьма важно для санокреа- ях соматического и психического имеется достаточно много эм-
тологии [5]. потенциала организма, особенно пирических и эксперименталь-
Для эколого-психологических в случаях нахождения субъекта в ных данных относительно фено-
исследований базовым является чрезвычайных ситуациях. мена психического здоровья, в
всеобъемлющее представление Исходя из того, что факто- частности, ряд концепций его ге-
о том, что психические процес- ры среды имеют прямое отно- неза, развития, механизмов про-
сы у людей, равно как физиче- шение к соматическим и психи- явления и нарушения при разви-

NR. 3(69) IUNIE, 2013 5


cercetări ştiinţifice

тии различных психических па- с механизмами системогенеза, и плопроводность и теплоёмкость,


тологий. Однако, их тщательный оценочно-исполнительная систе- радиоактивность, интенсивность
анализ позволяет заключить, что ма, формирующаяся вследствие солнечного излучения; д) антро-
в полном объеме эти вопросы оценки последствий благоприят- погенные факторы (использова-
пока не раскрыты. Крайне важна ного или отрицательного влия- ние атомной энергии, перемеще-
и проблема механизмов оптими- ния на организм воздействующе- ние в поездах и самолётах, вли-
зирующего и неблагоприятного го фактора. концепция постули- яние шума и вибрации). Особен-
влияния факторов среды на со- рует, что «триггером формирова- ностью влияния антропогенных
матический и психический статус ния и поддержания психического факторов является то, что при
организма на протяжении его он- здоровья являются потребность надпороговых их величинах дей-
тогенетического развития. и мотивации». ствие потенцируется, что вызы-
Огромный вклад в раскры- Исходя из приведенных выше вает различные паранормаль-
тие вышеназванных проблем суждений, остановимся подроб- ные или патогенные как психиче-
внес академик Ф. И. Фурдуй но на внешних и внутренних фак- ские, так и соматические) изме-
(2012), разработавший поликом- торах среды, имеющих детерми- нения [13].
понентную концепцию психиче- нирующее значение при форми- Химические факторы сре-
ского здоровья. Согласно этой ровании и поддержании психиче- ды, в первую очередь ядохими-
концепции, «психическое здоро- ского здоровья. Динамичность и каты, пестициды, минеральные
вье человека представляет со- степень изменения психическо- удобрения, агрессивные химиче-
бой сложное многомерное, от- го здоровья детерминированы ские вещества (в частности, сви-
носительно устойчивое состоя- на каждом этапе онтогенеза со- нец, ртуть, марганец, окись угле-
ние высшей деятельности цен- ответствующими факторами, об- рода, бензол, ацетон, нитросое-
тральной нервной системы с ладающими наивысшим потен- динения), токсические пылевые
личностными характеристиками, циалом влияния на него. Уровень частицы, в зависимости от степе-
обеспечивающими удовлетворе- психического здоровья в каждый ни их токсичности, концентрации
ние от реализации физиологи- данный момент времени опреде- накопления в организме, дли-
ческих, когнитивных и социаль- ляется многочисленными и каче- тельности и порога действия, от-
ных потребностей». «Это ком- ственно разнообразными факто- рицательно влияют на компонен-
плексное состояние включает рами. ты психического здоровья, (осо-
ряд важных компонентов: нейро- С позиций физиологии стрес- бенно на нейрофизиологический
физиологический, когнитивный, са Рудницким В. А. (2009) ранее и когнитивный) как в антенаталь-
эмоционально-чувственный, была дана полная классифика- ный, так и в постнатальный пери-
социально-поведенческий и ция экологических факторов, оды онтогенеза.
личностно-смысловой» [12]. Ав- влияющих на функциональное Биологические факторы
тор доказывает, что феномен состояние организма, согласно внешней и внутренней среды,
психического здоровья предо- которой факторы-детерминанты так называемые, биотические (в
пределен генетически и реали- психического здоровья подраз- первую очередь, микробиоген-
зуется благодаря функциональ- деляются на пять основных клас- ные, зоогенные и микогенные),
ной связи «эмбрион, плод – ор- сов: 1) геофизические, 2) хими- по утверждению Рудницкого В.А.
ганизм матери» в антенаталь- ческие, 3) биологические, 4) со- (2009), в зависимости от степени
ном периоде, «ребенок, подро- циальные и 5) психоэмоциональ- их вредоносности и природы мо-
сток, взрослый организм – мать, ные. гут существенно отражаться на
семья, социум» в постнатальном Геофизические факторы физиологическом и психическом
периоде под влиянием окружаю- внешней среды в зависимости состоянии организма, в частно-
щего мира, обучения в процес- от интенсивности, частоты, дли- сти, на балансе химических ве-
се познавательной, игровой, со- тельности действия, по-разному ществ в мозге, физиологическом
циальной, трудовой и другой де- влияют на психическое здоровье и структурном гомеостазе, на ча-
ятельности. Психическое здоро- и подразделяются на а) клима- стоте и выраженности мутацион-
вье реализуется нервным мор- тогеографические (температура, ных процессов и др. Эти факто-
фологическим субстратом и ней- свет, влажность, состав атмос- ры могут существенно изменять
рохимической системой мозга, ферного воздуха и давление воз- генез и развитие биологических
активность которых модулируют духа); б) эдафические: (механи- реакций, включая и психические,
факторы окружающей среды. В ческий и химический состав по- особенно в стрессовых и чрезвы-
процессе онтогенеза, по данным чвы, воздухопроницаемость по- чайных ситуациях, усиливая сте-
Ф.И.Фурдуя, (2012) формируют- чвы, кислотность почвы); в) оро- пень тревожности и самозащиты,
ся еще две системы, которые не графические (рельеф, высота что в конечном итоге приводит
детерминированы генетически: над уровнем моря, крутизна и к негативным изменениям всех
психофункциональная система, экспозиция склона); г) физиче- компонентов психического здо-
развивающаяся в соответствии ские (шум, магнитные поля, те- ровья.

6 NR. 3(69) IUNIE, 2013


cercetări ştiinţifice

Социальные факторы, в за- целом. Особенно значительное альные изменения общественно-


висимости от силы и прололжи- влияние оказывают социально- го устройства, стрессовые усло-
тельности действия, могут вы- экономические факторы (нище- вия на работе, в семье и быту)
зывать изменения психофизио- та, безработица, дискримина- [13]..
логического статуса как на уров- ция, социальное отчуждение, ри- По данным Всемирной Орга-
не отдельных индивидуумов, так ски насилия в семье и обществе, низации Здравоохранения, вклад
и популяций людей и общества в нарушения прав человека, соци- различных факторов, влияющих

Таблица 1

Классификация факторов-детерминантов психического здоровья


Основные классы Компоненты психического
№ Многообразие факторов-детерминантов
факторов здоровья
а) климато-географические (температура, свет, влаж-
ность, атмосферное давление);
б) эдафические (механический и химический состав
почвы, проникновение воздуха в нее, кислотность по-
Физиологический, ког-
чвы);
Геофизические нитивный, социально-
1 в) физические (шум, магнитное поле, теплопрово-
поведенческий,
дность и теплоемкость, радиоактивность, интенсив-
эмоционально-чувственный
ность солнечной радиации);
г) антропогенные (использование атомной энергии;
поездка на поезде, автомобиле и самолете, влияние
шума и вибрации).
а) антропогенные химические факторы ( химические
Физиологический, когнитив-
токсические вещества, пестициды, минеральные
ный,
удобрения);
2 Химические реже социально-
б) агрессивные химические вещества (свинец, ртуть,
поведенческий и
углекислота, бензол, ацетон, нитраты, токсические
эмоционально-чувственный
частицы пыли).
а) зоогенные (патогенный фактор в системе паразит-
хозяин);
б) микробиогенные (деятельность микроорганизмов):
в) микогенные (влияние моно- и многоклеточных гри-
Физиологические, когни-
бов);
Биологические (биотиче- тивные, реже социально-
3 г) метаболические (вещества, влияющие на метабо-
ские) поведенческие, психоэмоци-
лизм);
ональные
д) генетические (наследственные факторы);
е) дисбаланс химических веществ в мозге;
ж) функциональные и деструктивные нарушения;
з) мутационные процессы.

а) социально-экономическое напряжение (бедность,


безработица, дискриминация, социальная отчужден-
ность, нарушение прав человека);
б) положительные изменения в обществе,
стрессогенные условия в семье и обществе, на Социально-поведенческий,
работе); физиологический, реже
4 Социальные
в) социально-психические факторы (возможность когнитивный и психоэмоцио-
пользования первичной медико-санитарной нальный
помощью, уровень иммунизации, медицинского
обследования беременных женщин, уровень
смертности детей и их питания, продолжительность
жизни, гигиеническое обучение населения).

Эмоционально-чувственный,
а) положительные (удовлетворение, нежность, ра-
физиологический, реже
5 Психоэмоциональные дость, гордость и т.д.);
когнитивный, социально-
б) отрицательные (боязнь, гнев, ненависть и т.д.).
поведенческий

NR. 3(69) IUNIE, 2013 7


cercetări ştiinţifice

на соматическое и психическое водящие к развитию конкрет- Таким образом, подпорого-


здоровье, составляет: условия, ных потребностей. Психоэмоцио- вые факторы не вызывают спец-
образ жизни и питание – 50%, нальные факторы в той или иной ифических соматических или
генетика и наследственность – степени влияют на все компонен- психических реакциий [8]. Одна-
20%, внешняя среда и природ- ты психического здоровья чело- ко, длительное их действие мо-
ные условия – 20%, здравоохра- века. жет незначительно повысить
нение – 10% [17-20]. Подводя итог и анализируя специфическую резистентность
Немаловажной детерминан- представленные данные, мы си- и способствовать адаптации ор-
той психического статуса челове- стематизировали их в следую- ганизма, что, естественно, весь-
ка является также индивидуаль- щей таблице 1: ма важно и для поддержания
ное и общественное психоэмо- При изучении особенностей психического здоровья. порого-
циональное состояние, отража- проявления различных специфи- вые факторы воспринимаются
ющее степень реализации какой- ческих реакций и процессов, вли- конкретными рецепторами орга-
либо потребности, ее качества и яющих на психическую деятель- нов чувств и в полной мере обе-
величины, возможности ее удо- ность и здоровье организма, сле- спечивают протекание информа-
влетворения, которые нервные дует учитывать не только харак- ционного синтеза и ритмику дея-
структуры оценивают на осно- тер и параметры действия фак- тельности органов, систем и ор-
ве генетического или ранее при- торов внешней среды, но и отно- ганизма в целом в пределах са-
обретенного опыта [15]. Опреде- шение к ним самого человека [9]. ногенной нормы. их можно отне-
ленные потребности организма Однако, невозможность управле- сти к комфортогенным, так как их
приводят к развитию мотиваций. ния факторами среды вызыва- действие благоприятно влияет на
Эмоции подразделяются на по- ет у индивидуума осознание бес- соматический и психический ста-
ложительные (удовольствие, ра- помощности, снижение эффек- тус организма, о чем свидетель-
дость, удовлетворение и др.) и тивности предпринимаемых дей- ствуют характер и параметры
отрицательные (страх, гнев, горе ствий, агрессию и др., что непо- развивающихся реакций, вклю-
и др.). эмоции обычно ведут к средственно отражается на его чая психические. Надпороговые
развитию мотивации и удовлет- психическом здоровье и состав- факторы окружающей среды, в
ворению насущной потребности. ляющих его компонентах. зависимости от своей природы,
В то же время, длительные или По утверждению Дерябко частоты воздействия, интенсив-
интенсивные эмоции могут ве- С.Д. (1999), в зависимости от ча- ности и длительности, могут вы-
сти к психопатиям, в частности, стоты, интенсивности и продол- зывать психоэмоциональные или
к фобиям. Основными фактора- жительности действия, факторы деструктивные морфофункцио-
ми, влияющими на эмоции, явля- внешней среды могут оказывать нальные нарушения.
ются: 1) фактор времени; 2) коли- как положительное, так и отрица- Химические, физические и
чественные и качественные осо- тельное воздействие на функци- биологические факторы, в за-
бенности потребностей; 3) инди- ональное состояние организма висимости от специфики дей-
видуальные свойства (типоло- (таблица 2). ствия, могут нарушать проявле-
гия) организма; 4) факторы, при- ния физико-химических, биохи-

Таблица 2

влияние факторов внешней среды на психические реакции, определяющие пси-


хическое здоровье
№ Сила факторов Значение параметров Реакция на их действие
1 Подпороговые Частота, интенсивность и продол- Продолжительное действие незначитель-
жительность ниже оптимального но повышает резистентность и способность к
порога действия. адаптации.l

Частота, интенсивность и Обеспечивают восприятие информации, спо-


2 Пороговые* продолжительность пороговые на- собствуют поддержанию активности органов и
ходятся в пределах оптимального функциональных систем в саногенных преде-
порога действия. лах.

Частота, интенсивность и продол- Вызывают нарушения процесса восприятия,


жительность выше оптимального эмоциональные изменения вплоть до деструк-
3 Надпороговые** порога действия. тивных, существенные изменения поведения.
* комфортогенные
** стрессогенные, деструктогенные, мутагенные.

8 NR. 3(69) IUNIE, 2013


cercetări ştiinţifice

мических, физиологических и им- гих систем. Их действие доволь- ного человека, индивидуального
мунных реакций, что, несомнен- но многосторонне, а ответные образа жизни, привычек и инте-
но, сказываются на психике ор- реакции или сложные процес- ресов. При этом, люди могут соз-
ганизма. Негативным результа- сы, в том числе психические (фо- давать комфортные условия для
том действия на организм ксе- бии, неврозы, психозы, психосо- существования, повышать нрав-
нобиотиков различной природы матозы), не локализованы стро- ственный, духовный, культур-
является развитие синдрома ин- го, так как в данном случае в их ный уровень или создавать экс-
токсикации. этот сложный мно- реализации участвуют не одна, а тремальные для здоровья и жиз-
гокомпонентный синдром харак- несколько физиологических си- ни человека условия. приобрете-
теризуется накоплением в тка- стем. Вполне понятно, что в от- ние навыков саногенного мыш-
нях и биологических жидкостях ветной реакции организма на ления позволяет оптимизировать
экзо- и эндогенных токсических психоэмоциональный стрессор стиль жизни общества и индиви-
субстанций. Избыток этих про- проявляется комплексное реа- дуальное бытие, активизировать
дуктов нормального или извра- гирование – участвуют психиче- сознание, заниматься индивиду-
щенного обмена веществ, исход ская сфера, внутренние органы альным здоровьем на основе из-
которого зависит от: клеточно- и вегетативная нервная система. менений в мотивационной сфере
го реагирования и биологическо- Усиление и более длитель- личности [22].
го барьера, предупреждающего ное воздействие всех приведен- Таким образом, можно заклю-
прорыв эндогенных токсинов за ных выше факторов среды на ор- чить, что перечисленные груп-
пределы источника; от механиз- ганизм вызывает различные пси- пы экзогенных факторов среды,
мов биотрансформации, нейтра- хические и соматические нару- в зависимости от природы, пара-
лизации и экскреции токсических шения, как на уровне отдельных метров частоты, интенсивности
продуктов. Преодолевая межкле- индивидуумов, так и социума в и длительности действия, могут
точные и межтканевые барьеры целом, которые проявляются не- влиять на функциональные со-
и включаясь в нормальный мета- гативными изменениями воспри- стояния организма: 1) в пределах
болизм организма, экзо- и эндо- ятия, поведения, бессонницей, саногенных лимитов (физиологи-
токсины приводят к разбаланси- неадекватными психическими и ческая норма); 2) вне саногенных
рованию гомеостатических про- соматическими реакциями и про- лимитов - пограничные (так на-
цессов и способствуют усугубле- цессами (частые психозы, невро- зываемая паранормативная око-
нию негативных изменений в ор- зы) [16]. лофизиологическая норма); 3)
ганизме Повреждающее дей- Отметим, что при закладке патологические состояния. Эти
ствие факторов эндогенной ин- в антенатальном периоде струк- морфофункциональные состоя-
токсикации на организм проявля- турных основ будущего психиче- ния вполне характеризуют сте-
ется в трех основных направле- ского статуса преимущественное пень проявления как соматиче-
ниях: остановка обменного про- значение имеют такие внутрен- ского, так и психического здоро-
цесса в связи с задержкой отве- ние факторы, как «наследствен- вья организма и его зависимость
дения или удаления конечного ные и фактор функциональной от экологической ситуации, в ко-
продукта обмена или ближайших связи системы мать-эмбрион, торой в данный момент находит-
предшествующих метаболитов; плод», тогда как в постнаталь- ся субъект.
переключение синтетических ном периоде существенное зна-
процессов на продукцию нефизи- чение для формирования, под- Выводы
ологических соединений, вплоть держания и укрепления психиче-
до так называемого «летально- ского статуса, особенно в услови- 1. Классификация факторов
го синтеза», ведущего к появле- ях стабильного функционирова- внешней среды учитывает такие
нию во внутренней среде избыт- ния организма, имеет связь «ре- показатели, как их природа, пре-
ка резко токсичных веществ; по- бенок, подросток, взрослый ор- делы порога действия, характер
вреждение клеточных мембран, ганизм – мать, семья, социум» вызванных ими соматических и
которое является наиболее вре- [21,22]. психических реакций.
доносным. Можно предположить, Таким образом, как соматиче- 2. Каждый из факторов внеш-
что синдром интоксикации явля- ское, так и психическое здоровье ней среды, в зависимости от сво-
ется неспецифической ответной индивида зависят от ряда объек- их характеристик, способству-
реакцией организма на высокие тивных факторов: социального ет развитию конкретной специ-
надпороговые параметры факто- уклада и экономического благо- фической или неспецифической
ров окружающей среды. состояния общества, природных психической или соматической
Что касается психоэмоцио- условий и образа жизни. Одна- реакции, влияя на морфофункци-
нальных факторов, то они мо- ко степень оздоровительного или ональное состояние органа, си-
дифицируют функции не только болезнетворного влияния окру- стемы или организма в целом.
конкретной системы, восприни- жающей среды на организм зави- 3. Как реакция организма на
мающей эти факторы, но и дру- сит также и от личности конкрет- воздействие факторов, так и мор-

NR. 3(69) IUNIE, 2013 9


cercetări ştiinţifice

фофункциональное состояние 9. Панов В. И. Пятая Россий- 20. Freeman H. Mental health


органов и систем, вполне харак- ская конференция по экологиче- and the environment //Brit. J. Psy-
теризуют степень проявления со- ской психологии //Психологиче- chiat., 132. 1978. – P.113-124.
матического и психического здо- ский журнал. №4. 2009. – С. 113- 21. Allen N., Lewinnsohn P.,
ровья организма, в зависимости 115. Seeley J. Prenatal and perinatal
от экологической ситуации, в ко- 10. Панов В. И. Экологиче- influences on risk for psychopathol-
торой в данный момент находит- ская психология: опыт постро- ogy in childhood and adolescence.
ся субъект. ения методологии. М.: Наука. //Development and Psychopathol-
4. При мониторинге специфи- 2004. -197 с. ogy, 10(3). 1998. –P.513-529.
ческих реакций и процессов, вли- 11. Смолова Л. В. Введение 22. Орлов Ю. М. Саногенное
яющих на психическую деятель- в психологию взаимодействия с мышление. М., Слайдинг, кн. 1.
ность и здоровье организма, сле- окружающей средой. СПб: Речь. 2003.- 96 с.
дует учитывать не только разно- 2008. – 384 с. Articol este elaborat în ca-
образие, характер и параметры 12. Фурдуй Ф. И., Чокинэ В. drul proiectului fundamental
действия факторов внешней сре- К., Фурдуй В. Ф., Вуду Л. Ф. Пси- 11.817.09.01 F „Elaborarea bazei
ды, но и отношение к ним самого хическое здоровье с позиции си- ştiinţifice a sănătăţii psihice şi iden-
человека. стемогенеза и санокреатологии. // tificarea nivelelor de expresie a ei”.
Нейронаука для медицины и пси-
Литература хологии. Материалы 8-го Между-
народного междисциплинарного
1. Brown B. Psychiatry – an конгресса. Судак. 2012.-С.419.
international perspective. //Nord. 13. Рудницкий В. А. Эколо-
Psychiatry Tidsskriff. V.34, Nr.2 гические факторы, влияющие
1980. P. 93-10. на психическое здоровье: реги-
2. Братусь Б. С. Аномалии ональный аспект // Российский
личности. М.:Мысль. 1988. с. 67- психиатрический журнал, №2,
74. 2009. - С. 23-29.
3. Положий Б. С. Психиче- 14. Симонов П. В. Эмоцио-
ское здоровье как отражение со- нальный мозг. Физиология. Ней-
циального состояния общества рофизиология. Психология эмо-
//Обозрение психиатрии и мед. ций. М.:Наука. 1981. 225 с.
психологии, №4. 1993. – с.6-11. 15. Фурдуй Ф. И., Павалюк
4. Краснов Б. Н. Границы со- П.П. Классификация экологиче-
временной психиатрии и направ- ских факторов с позиции физио-
ления ее развития. //Социальная логии стресса. //Стресс, адапта-
и клиническая психиатрия. №1. ция, функциональные наруше-
2001. с.19-21. ния и санокреатология. Chişinău:
5. Фурдуй Ф. И. Санокреато- Cartea Moldovei. 1999. –c.68-71.
логия – новая отрасль биоме- 16. Александровский Ю. А.
дицины, призванная приостано- Пограничные психические рас-
вить биологическую деградацию стройства: Руководство для вра-
человека. //Стресс, адаптация, чей. 4-е издание. Переработан-
функциональные нарушения и ное и дополненное. М.: ГЭОТАР-
санокреатология. Chişinău: Car- Медиа. 2007.- 143 с.
tea Moldovei. 1999. –c.36-43. 17. Хохлов Л. К., Турлаев В.
6. Mehani L. Some relation- Г., Мельников В. Ф. Некоторые
ships between psychiatry and the современные социокультурные
social sciences // Brit. J. Psychiat., влияния и психическое здоровье
8. 1986. –P.548-553. населения. // Новости медицины
7. Филиппов В. П. Экологи- и фармации. №4, 1994.- с.40-43.
ческая психология – актуальная 18. Кабанов М. М. Экология
проблема современной профи- человека и социальная психиа-
лактической медицины // Мед. трия //Материалы ХП съезда пси-
труда и пром. экология, 7-8. 1993. хиатров России. М.1995. – С.72-
– С.21-25. 73.
8. Дерябко С. Д. Экологи- 19. McKenzie K., Whitley R.,
ческая психология: диагности- Weich S. Social capital and men-
ка экологического сознания. tal health. // British J. of Psychiatry,
М.:Наука. 1999. – 310 с. 181, 2002. - P.280-283.

10 NR. 3(69) IUNIE, 2013


cercetări ştiinţifice

MOBILIZATION AND MAINTENANCE OF MEDICINAL


PLANT GENE POOL IN THE BOTANICAL GARDEN (I) OF
ASM
Dr. Nina CIOCÂRLAN
Botanical Garden (I) of Academy of Sciences of Moldova

Prezentat la 29 aprilie 2013

Rezumat: Lucrarea prezintă date despre starea actuală a colecţiei de plante medicinale din Grădina
Botanică (Institut) a AŞM, dinamica de creştere a numărului de taxoni în decursul ultimului deceniu, căile
de mobilizare şi menţinere a genofondului. În total, 97 de specii introduse în colecţie au fost obţinute din
seminţe primite prin schimbul internaţional cu 34 de grădini botanice şi alte instituţii de profil din lume.
În scopul protejării genofondului autohton de plante medicinale, în ultimul deceniu peste 100 de specii
importante din punct de vedere terapeutic au fost colectate din diverse habitate naturale şi transplantate
în colectia de plante medicinale din Grădina Botanică. Sunt prezentate date privind conservarea ex-situ
şi cercetarea sub diverse aspecte a speciilor medicinale cu diferit statut de raritate.
Cuvinte - cheie: plante medicinale, colecţie, mobilizare, cultivare, conservare

Introduction zation of gene pool; the study of the Material and methods
biological characteristics of plants
Introduction of medicinal plants, and finding effective methods of cul- The research was carried out dur-
at present, takes on special impor- tivation; selection of the most pro- ing the years 2003-2012. Studies
tance because it allows one to en- ductive individuals and populations; for new plant species acclimati-
large the cultivated flora with new accumulation of seed and planting zation were carried out in the Ex-
valuable species and to use wild use- material; identification of promising perimental subdivision of the col-
ful plants in a more rational way. In medicinal plants for national econo- lection of medicinal plants (foto 1).
this context accumulation and main- my. The genetic resource mobilization
tenance of medicinal plants in collec- of medicinal plants was achieved
tions or herb gardens allows to re-
duce anthropogenic pressure on nat-
ural populations, creating a source of
vegetal material for future reintroduc-
tion in their natural habitat in order to
increase the number of populations.
On the other hand this objective let to
obtain scientific outcome and practi-
cal requirements for introduction into
the culture of therapeutically impor-
tant species improving assortment of
medicinal plants used in the national
economy [5].
In this perspective identifying of
new medicinal plants with high po-
tential in therapeutic applications and
their investigation in order to isolate
new active biological substances is a
very important and actual aspect.
Introduction of medicinal plants
involves the following steps: mobili- Foto 1

NR. 3(69) IUNIE, 2013 11


cercetări ştiinţifice

Foto 3

in the collection Plumbago zeylanica L., Rheum


through inter- rhabarbarum L.), actually cultivated
national seed in the collection were obtained from
exchange in- the seeds received from Botanical
creased with 30 Garden in Stuttgart, Germany. All
species, forms taxa, except Rheum. rhabarbarum
and varieties. In showed an excellent growth with
the same year high vegetative expansion. It is
16 spontaneous necessary to mention that the spe-
Foto 2 species were cies Plumbago zeylanica had poor
collected from growth in the first vegetative sea-
the wild during son and died during winter.
the field expedi- Five taxa (Basella rubra L.,
through international exchange of tions and transplanted in the collec- Echinacea angustifolia L., Hysso-
seeds (Delectus Seminum) and by tion. In 2009, with the support of our pus officinalis ssp. aristatus (Godr)
collecting seeds and plant mate- colleagues from Native Flora Labo- Briq., Ocimum gratissimum L. and
rial from the indigenous flora dur- ratory in the collection were brought Grindelia robusta Nutt.) with sig-
ing field expeditions. An extensive 22 indigenous medicinal species. nificant therapeutic value were
literature survey of studied spe- In total, 97 species of medicinal obtained from the seed samples
cies was made according to their plants introduced in the collection received from Poznan University of
therapeutic importance and utili- were obtained from the seeds re- Medical Sciences, Poland. All in-
zation in ethno and modern medi- ceived by Delectus Seminum from vestigated taxa positively respond-
cine. Phenological observations 34 Botanical Gardens and other ed to climatic and soil conditions,
and biometric measurements were specialized scientific institutions, successfully attaining the genera-
performed annually during the en- nearly all being from European tive period. The majority of them
tire vegetation period according to countries. Most taxa (13) were ob- showed high cultivation ability with
widely used methodological guide- tained from the seed samples re- optimistic agronomic results.
lines [13]. Nomenclature used is in ceived from National Museum of A number of new species in-
accordance with the contemporary Natural History in Paris, France, cluded in the collection in the last
floristic works [3, 7, 10]. during the period 2005-2011. Some three years underwent first intro-
of them (Satureja thymbra L., S. duction and acclimatization re-
Results and discussions montana ssp. montana, Hyperi- search in the conditions of botani-
cum pulchrum L. (foto 2), Leonotis cal garden [2], as follows:
Presently, the collection of nepetifolia (L.) R. Br.) developed Trollius chinensis Bunge (fam.
medicinal plants totals 309 taxa, very well and set seeds for the fol- Ranunculaceae) is an herbaceous,
belonging to 62 families and 195 lowing seasons. perennial plant with simple stems,
genera. In the period 2003-2012 Another nine new taxa 20-80 cm tall. Basal leaves petiolate,
through the international seed ex- (Agastache mexicana (Kunth) Link. narrowly sheathed at the base with
change the number of plants boost- et Epling., Astragalus gummifer densely unequally dentate margins.
ed with 97 taxa. Nine species were Labill., Basella alba L., Foenicu- Cauline leaves similar to basal ones,
purchased from medicinal plant lum vulgare var. piperitum, Lablab shortly petiolate or sessile. Golden
exhibitions. Only in 2007 the num- purpureus (L.) Sweet, Lycium chi- yellow flowers are solitary, or 2-3
ber of medicinal plants introduced nense L., Pimpinella saxifraga L., flowers in terminal cymes.

12 NR. 3(69) IUNIE, 2013


cercetări ştiinţifice

The flower of T. chinensis (Flos perennial plant growing to 1,2 m and therefore fruitage period, is of
trollii) is used for treating upper re- tall, which forms a rosette of ob- lengthy character.
spiratory infections, pharyngitis, long dark green leaves and carries Particular attention was devot-
tonsillitis, and bronchitis in Chinese spikes of brown, tubular flowers ed to the growth and development
folk medicine. Flavonoids and or- in summer. The brownish flow- of Satureja thymbra L. (Lamiaceae
ganic acids isolated from the flow- ers have red to dark brown veins. family). The plant attains a height of
ers demonstrated antiviral activities The leaves are cardiac, stimulant 30-40 cm and grows spontaneously
[12]. The hydro-alcoholic extract of and tonic. They are often used in through the Mediterranean region.
flowers is a powerful antioxidant [6]. the treatment of certain heart com- S. thymbra essential oil contains
New natural compounds named plaints. It is a source of digitoxin, mainly carvacrol, γ-terpinene,
trolliamide and ceramide were iso- digoxin and gitoxin [11] very im- α-thujene, p-cymene, caryophyl-
lated from T. chinensis [8]. portant cardiac glycosides used for lene, α-terpinene, borneol, thymol.
In our conditions T. chinensis medical preparations related to car- The plant possesses antibacterial,
growth was excellent and flowered diovascular system. aromatic, digestive, antifungal, ex-
in the first vegetative season (foto D. ferruginea has also eco- pectorant, tonic effects. S. thymbra
3). The start of budding was ob- nomical relevance because of their oil is an excellent additive in treat-
served at the end of May. Total du- ornamental value. It is cultivated ments of any kind of infectious or
ration of budding stage is 15 days. worldwide as garden herb due to its fungal skin diseases. It is a remark-
Flowering was noted from June, so spectacular inflorescences. able antibacterial agent and stimu-
that it becomes extensive by the The plants successfully adapt- lant of the immune system, but its
middle of June and lasts 28 days. In ed to the implemented growth con- action is more directed to the di-
early July the plants simultaneously ditions. They show an excellent gestive and urinary system due to
enter the fruitage stage. Complete growth with high vegetative expan- its antispasmodic, carminative and
ripening of seeds was observed sion in the first season. The ro- general antimicrobial effects [4].
within 15-18 days. settes from previous year flowered Because of its remarkable bacte-
Digitalis ferruginea L. (fam. abundantly in the second period of ricidal properties it is also used in
Scrophulariaceae) is a species of vegetation (foto 4). The start of bud- preserved foods to prevent bacteria
flowering plants native to southern ding begins at the middle of June. formation. Savory essential oil is an
and south-east Europe (Hungary, The duration of this phase is 15-20 effective remedy in acute digestive
Romania, Turkey and the Cauca- days. In the beginning of July starts difficulties with flatulence, spasms
sus). It is a biennial or short-lived flowering stage. Mass flowering of and diarrhoea caused by bacteria.
the species un- Diluted oil serves well for massage
der investigation to warm muscles being helpful for
conditions was arthritis and rheumatisms.
observed in mid- As a result of phenologic obser-
dle of July. The vations was noted an early flower-
seeds ripen dur- ing period for S. thymbra. Flowering
ing August. The stage started in the second decade
flowers in inflo- of May and lasted till the middle
rescences come of July (foto 5). This is an excel-
out gradually, so lent feature because long flowering
the flowering pe- phase (60-65 days) allow to collect
riod in general, the aerial part with flowers over a

Foto 4 Foto 5

NR. 3(69) IUNIE, 2013 13


cercetări ştiinţifice

Table 1
New species with curative value introduced in the Botanical Garden in the last decade
Provenience Propaga
Scientific name Therapeutic effects
scientific institution year tion method
Botanical Garden, Ham-
Cassia acutifolia laxative, detoxifying, purgative 2004 seeds
burg, Germany
Botanical Garden, Prague,
Salvia tesquicola aromatic, antioxidant, antimicrobial, antifungal 2005 seeds vegetative
Czech Rep.
Elsholtzia staunto- antiviral, antibacterial, analgesic, anti-inflamma- Botanical Garden, Leipzig,
2005 vegetative
nii tory, antioxidant, myocardial ischemia protection Austria
Origanum tyttan- antimicrobial, antibacterial, hypocholesterolemic, Botanical Garden, Prague,
2005 vegetative
thum hypolipidemic, Czech Rep.
Helichrysum itali- antidepressant, tonic, antiseptic, antispasmodic, Botanical Garden, Essen,
cum hepatic, anti-inflammatory, astringent, antioxidant Germany 2006 vegetative
expectorant, bactericidal, tonic, virucidal, antifun- Botanical Garden, Coimbra,
Lavandula latifolia 2006 vegetative
gal, cicatrizing Portugal
Lavandula multi- antiseptic, disinfectant, anti-inflammatory, anti- Botanical Garden, Basel,
2006 seeds
fida fungal Switzerland
Scutellaria ba- anti-inflammatory, tonic, anticancer, antispas- Botanical Garden, Lodz, seeds, vegeta-
2006
icalensis modic, expectorant, haemostatic, stomachic Poland tive
Leonotis nepeti- psychoactive, relaxant, anthelmintic antibacte- Museum of Natural History,
2007
folia rial, anti-convulsive, hypoglycemic, anti-diarrheic Paris, France seeds
antibacterial, cardiac, tonic, diuretic, hypnotic, Botanical Garden “Al. Bor-
Leonurus sibiricus 2007 seeds
stimulant, antispasmodic, depurative za”, Cluj-Napoca, Romania
Basella alba Botanical Garden, Stuttgart,
2007 seeds
demulcent, emollient, diuretic Germany
astringent, laxative, febrifuge Poznan University of Medi-
Basella rubra 2007 seeds
cal Sciences, Poland
antibacterial, aromatic, digestive, expectorant, Museum of Natural History,
Satureja thymbra 2007 seeds vegetative
tonic Paris, France
antibacterial, haemostatic, hepatic, tonic, hypo- Botanical Garden, Stuttgart,
Lycium chinense 2008 vegetative
glycemic, ophthalmic Germany
Dracocephalum antimicrobial, antispasmodic, febrifuge, ophthal- Botanical Garden, Klagen-
2008 seeds
rhysahiana mic, wound healing furt, Austria
M o m o r d i c a hypoglycemic, anti-inflammatory, depurative, Botanical Garden, Graz,
2008 seeds
charanthia antioxidant, stimulant Austria
Digitalis ferrugin- Botanical Garden, Nantes, seeds
cardiac, stimulant, tonic 2009
ea France vegetative
Botanical Garden, Mainz, seeds
Trollius chinensis antiviral, antioxidant 2009
Germany vegetative
Agastache urtici- National Botanic Garden seeds, vegeta-
analgesic, stomachic, antirheumatic 2009
folia of Belgium tive
Hypericum pul- Museum of Natural His- seeds vegeta-
antidepressant, psychiatric, antibiotic, hepatic 2010
chrum tory, Paris, France tive
Botanical Garden, Caen,
Lavatera arborea demulcent, emollient, skin diseases 2010 vegetative
France
Nepeta cataria sedative, antispasmodic, antioxidant, anti- Botanical Garden, Graz, seeds vegeta-
2011
“Citriodora” inflammatory Austria tive
Metropolitan Medicinal first vegetation
Mosla japonica antiseptic, antispasmodic, tonic, carminative 2011
Plant Garden, Tokyo season
Research Centre for Me-
antihepatotoxic, anti-inflammatory, absorbent, first vegetation
Eclipta prostrata dicinal Plants, Ibaraki, 2011
antihypertensive season
Japan
antibacterial, antitumor, expectorant, astringent, Botanical Garden, Arad,
Vitex negundo 2011 vegetative
vermifuge Romania
Museum of Natural His-
Prasium majus antioxidant, diuretic, anti-diarrheic 2011 vegetative
tory, Paris, France
Salvia canarien- Botanical Garden, Genoa,
expectorant, antimicrobial, cytostatic 2011 vegetative
sis Italy

14 NR. 3(69) IUNIE, 2013


cercetări ştiinţifice

long period and respectively to ob- lis alkekengi L., Fragaria vesca L., tion of the Red Book of Republic of
tain greater quantities of volatile oil. Lamium album L., Lilium martagon Moldova [9]. Some of them, impor-
Another over thirty introduced L., Parietaria officinalis L., Sangui- tant from economic and therapeu-
taxa showed excellent initial accli- sorba officinalis L., Nepeta cataria tic point of view became research
matization in the Botanical Garden L., Origanum vulgare L., Hypericum subjects under various aspects:
and may be assessed as species perforatum L., Ajuga reptans L., determining the coefficient of seed
with good adaptation and response Rumex confertus Willd., Marrubium germination in species of Astraga-
to our soil and climatic conditions. vulgare L., Potentilla alba L., Scu- lus dasyanthus; establishing the
Some of them are presented in tellaria altissima L., etc. optimal propagating methods in
table 1 along with the information It was revealed that under the species Digitalis lanata, Hepatica
about their therapeutic proper- condition of cultivation the rhythm of nobilis, Scopolia carniolica, and
ties, provenience and propagation seasonal development of this spe- Genista tinctoria. All these species
methods. cies was generally the same as in in culture conditions undergo a
For the period of field expedi- natural habitats. They successfully complete ontogenetic cycle, which
tions through the territory of Repub- passed all phenological phases, as demonstrates ecological plasticity,
lic of Moldova more than one hun- a result with the formation of viable high adaptive potential and ex-situ
dred species were collected from seeds. Some spontaneous species conservation perspective of these
different natural habitats and trans- (Epilobium parviflorum Schreb., plants [1].
planted into the collection. Only in Solidago virgaurea L., Pimpinella The investigated species men-
2009 more than twenty native me- saxifraga L., Scorzonera hispanica tioned above represent a valuable
dicinal plants were included on the L.) were proved as difficult species material for scientific researchers
experimental plots of the collection. for cultivation. and a potential vegetal material for
Good adaptation showed Salvia A good number of wild spe- medicinal drug production. In future
nemorosa L., S. verticilata L., As- cies (about 30%) conserved in the studies, we plan to continue investi-
tragalus ponticus Pall., Aconitum collection have different status of gations regarding medicinal poten-
lasiostomum Rchb. (foto 6), Adonis rarity. Twelve species (Hepatica tial of these plants and their adapta-
wolgensis Stev. (foto 7), Phlomis nobilis Mill., Jurinea stoechadifolia tion in our conditions.
pungens Willd., Phlomis tuberosa (Bieb.) DC., Crambe tataria Se-
L. (foto 8), Teucrium chamaedrys beok, Convolvulus cantabrica L., C. Conclusions
L., Thymus marshalianus Willd., lineatus L., Astragalus dasyanthus
Veronica chamaedrys L., Physa- Pall., Sempervivum ruthenicum 1. In the period 2003-2012 by
Schnittsp. et C. means of international seed ex-
B. Lehm., Digital- change the collection was filled with
is lanata Ehrh., 97 species, forms and varieties re-
Scopolia carnioli- ceived by Delectus Seminum from
ca Jacq. (foto 9), 34 Botanical Gardens and other
Galanthus elwe- specialized scientific institutions.
sii Hook. fil., G. 2. Some studied species (Trol-
nivalis L., Stern- lius chinensis, Hypericum pul-
bergia colchici- crhum, Satureja thymbra, Digitalis
flora Waldst. et ferruginea, Salvia kopetdaghensis,
Kit.) are included Prasium majus, Dracocephalum
in the 2nd edi- rhysahiana) successfully adapted

Foto 6 Foto 7

NR. 3(69) IUNIE, 2013 15


cercetări ştiinţifice

Foto 8 Foto 9

its development rhythm to the new a României. Pteridophyta et Sper- 10. Tutin T. G., et al. Flora
growing conditions. matophyta. Bucureşti: Editura Ce- Europaea. Vols. 1-5. Cambridge:
3. Over 100 species were res, 2009, 1141 pp. Cambridge University Press. 1964-
brought from the wild local flora. 4. Goren A. C. et al. Analysis 1980.
Thirty two of them have different of essential oil of Satureja thymbra 11. Ulubelen A. Paper chro-
status of rarity; twelve species are by hydrodistilation, thermal desor- matographic separation and colori-
included in the 2nd edition of the ber, and headspace GC/MS tech- metric estimation of the glycosides
Red Book of Republic of Moldova. niques and its antimicrobial activity. of Digitalis ferruginea seeds. // Jo-
4. Presently, the collection of // Natural Product Research, 2004, urnal of Pharmaceutical Sciences,
medicinal plants totals 309 taxa, vol. 18, nr. 2, p. 189-95. 1962, vol. 51, nr. 1, p. 62-65.
belonging to the 62 families and 5. Hawkins B. Plants for Life: 12. Yao-Lan Li et al. Antiviral
195 genera. The most representa- Medicinal plant conservation and activities of flavonoids and organic
tive families are: Lamiaceae (with Botanic Gardens. Botanic Gardens acids from Trollius chinensis Bun-
93 taxa), Asteraceae (40), Rosace- Conservation International: Rich- ge. //Journal of Ethnofarmacology,
ae (18), Apiaceae (15), Ranuncula- mond U. K., 2008, p. 1- 48. 2002, vol. 79, nr. 3, p. 365-368.
ceae (10), Polygonaceae (7). 6. Haiping Li et al. Radical 13. Методика фенологиче-
scavenging activity of flavonoids ских наблюдений в ботаниче-
Bibliography from Trollius chinensis Bunge. // ских садах СССР. // Бюл. ГБС АН
Nutrition, 2011, vol. 2, nr. 10, p. СССР, 1972, вып. 113, стр. 3-8.
1. Ciocârlan Nina. Conser- 1061-1065.
vation strategies and cultivation of 7. Negru A. Determinator de
some threatened medicinal plants plante din flora Republicii Moldova.
in the Botanical Garden (I) of ASM. Chişinău: Editura Universul, 2007,
// Romanian Biological Sciences, 391 p.
2011, vol. IX nr. (1-4), p. 111-112. 8. Ru-Feng Wang et al. A new
2. Ciocârlan Nina. Some as- natural ceramide from Trollius chi-
pects of introduction of new medicinal nensis Bunge. // Molecules, 2010,
plants in the Botanical Garden of ASM. vol. 15, nr. 10, p. 7467-71.
In: Inter. Sci Symp. „Conservation of 9. The Red Book of the Re-
plant diversity”, 2012, p. 283-290. public of Moldova. 2001. Chişinău:
3. Ciocârlan V. Flora ilustrată Editura Ştiinţa, 288 p.

16 NR. 3(69) IUNIE, 2013


cercetări ştiinţifice

IN-SITU AND EX-SITU CONSERVATION OF THREATENED


AMARYLLIDACEAE SPECIES FROM NATIVE FLORA OF
REPUBLIC OF MOLDOVA
Dr. Veaceslav Ghendov, dr. Nina Ciocârlan, dr. Tatiana Sîrbu
Botanical Garden (Institute) of Academy of Sciences of Moldova

Prezentat la 29 aprilie 2013

Abstract: Lucrarea prezintă rezultatele cercetării privind 5 specii de Amaryllidaceae (Galanthus


elwesii Hook.fil. (CR), G. nivalis L. (VU), G. plicatus Bieb. (VU), Leucojum aestivum L. (EN), Sternbergia
colchiciflora Waldst. et Kit. (EN), specii ocrotite prin lege, incluse în Cartea Roşie a Republicii Moldova. În
scopul conservării acestor specii şi păstrării populaţiilor naturale au fost întreprinse măsuri de conservare
atât in-situ (propuneri privind luarea sub protecţia statului a unor suprafeţe cu vegetaţie valoroasă din
punct de vedere floristic, în cadrul ariilor incluse în Reţeaua Ecologică a Republicii Moldova), cât şi ex-
situ (în colecţiile de plante medicinale şi decorative în cadrul Grădinii Botanice (I) a AŞM).
Cuvinte cheie: Amaryllidaceae, conservare in-situ şi ex-situ, Republica Moldova

Introduction considerable attention due to their antibacterial [9], analgesic [12] and
content of alkaloids with valu- hypotensive [10] effects of the con-
In the last two decades plant di- able pharmacological activities. It stituents of these plants. Recent
versity in the country has been fac- is considered to be one of the 20 studies showed also the antitumor
ing increasing anthropogenic pres- most important alkaloid-containing properties of alkaloids isolated from
sure which causes deterioration of plant families [14]. Extracts from Amaryllidaceae species, thus play-
habitats and direct destruction of the plants are used in folk medicine ing a crucial role in the future treat-
species populations by trampling, for myopathy and diseases of the ment of cancerous diseases.
grazing, infrastructural develop- nervous system. Scientific investi- Amaryllidaceae family is also
ment, stone-pitting etc. It became gations demonstrated antiviral [5], one of the largest groups of orna-
urgently necessary to update and
re-evaluate the risk of extinction for
the species in the Moldavian flora.
One of the most threatened
groups of higher vascular plants is
Amaryllidaceae family. This family,
worldwide comprises of about 1100
species in 85 genera, and is distrib-
uted largely throughout the tropics
and warm temperate regions of the
world. There are five plant species
of Amaryllidaceae growing in Re-
public of Moldova, namely: Galan-
thus elwesii Hook.fil., G. nivalis L.,
G. plicatus Bieb. (foto 1), Leucojum
aestivum L., Sternbergia colchici-
flora Waldst. et Kit. [6, 7]. All these
taxa are protected in our country
and included in The Red Book of
the Republic of Moldova [2].
Plants of the Amaryllidaceae
have attracted in recent years Foto 1

NR. 3(69) IUNIE, 2013 17


cercetări ştiinţifice

Investigations ferring the moist forests of common


include propaga- oak, preferably with ash trees, rare-
tion aspects and ly with pedicellate oak. Sometimes
research into it forms a herbal cover in early
cultivation tech- spring. The populations of this spe-
niques and con- cies are very stable and numerous.
servation meth- The number of plants is up to 20
ods. mature individuals per square me-
ter. The major threat for it is over-
Results and collecting by population, although it
discussions is preserved in a number of scien-
tific and landscape reserves.
Our recent Leucojum aestivum (foto 4)
field investigation with a status of Endangered spe-
Foto 2 concluded that cies, is known from two isolated
biological indica- locations in the west of the country
tors of popula- (Valley of Prut River), inhabiting the
mental bulbous plants [1, 8, 11], tions (such as very few number forest of white poplar, the depres-
which are requested in landscap- of subpopulations, rapid decline sions with increased moisture. The
ing, improving stone and rock gar- in the number of mature individu- spreading area is limited, estimated
dens. They represent a high deco- als, which is essential for the state number of plants is about 300 ma-
rative source of perennials used in of geofit taxa populations, or very ture individuals.
floral arrangements, cut flowers and small population size) are increas- Sternbergia colchiciflora (foto
as pot plants for interior decoration, ingly deteriorating and all these taxa 5) an Endangered species produc-
balconies, terraces etc. They can became threatened with extinction. ing small bright yellow flowers at
be placed in plant arrangements The results of terrain investigations soil level in the autumn before the
under the trees, in group with other and the review of scientific refer- leaves come out, that happens only
ephemeroid plants (Crocus, Mus- ences allowed identifying the cur- in spring. Historically it was known
cari, Scilla, Colchicum etc.), as well rent status of these taxa and their only from 4 localities in the south of
as with some evergreen perennials population state in the native flora. the country and in one location on
(Vinca minor “Variegata”, Sedum Galanthus elwesii (foto 2), the left bank of Dniester – “Novo-
hispanicum, S. lydium). being Critically Endangered spe- Andrijashevka” reserve, Slobod-
Our investigations were target- cies, grows in a single location in seja county [2, 6]. All these records
ed to the evaluation of natural pop- the south of the country, in clear fo- are of 40-50 years old. Due to the
ulations of studied species, identi- rests, especially in Quercus pubes- expansion of human settlements,
fication of new locations as well as cens oak trees, bushes. The num- species may have disappeared,
their ex-situ conservation. ber of this plant does not exceed as the recent search of this plant
several dozens of mature individu- in known localities (conducted in
Materials and methods als. It grows isolated or in groups. 2007-2012) gave no results.
The only population has undergone As a result of our terrain inves-
During the vegetation period of a significant decline in the past, al- tigations a new location with well
2007-2012, series of expeditions though there is a chance for it to be preserved steppe vegetation was
have been organized in different found in new locations. found near village Merenii Noi,
parts of the country. The present Galanthus plicatus, a Vulner- Anenii Noi county. This area of ap-
state of plant populations as well as able species, grows also in a single proximately 20 hectares is situated
new locations was assessed. In the location in the south of the country, of about 15 km south of the capital
course of terrain research the taxa in clear forest of common oak with Chisinau, on south-west oriented
found were recorded in lists, and in ash. The group of plant occupies terraced hillside. In the past, steppe
case of difficulties with the identifi- an area of about 1 ha. The number communities occupied about 2/3
cation of the species in the field, the of flowering mature individuals per of the Moldovan territory. Currently
herbarium specimens have been square meter is from 1 to 23. The natural steppe communities have
collected. For laboratory identifica- only population is preserved in the been preserved only in small and
tion were used the up to date scien- landscape reserve “Codrii Tigheci” isolated areas. The status of flora
tific works [3, 4, 6, 7, 13]. and if the available habitat is pre- diversity of steppe ecosystems is
The investigations regarding ex- served the plant population will be unsatisfactory throughout the re-
situ conservation of these species quite viable. public due to the excessive and
were carried out at the experimen- Galanthus nivalis (foto 3), unorganized grazing and the re-
tal fields in the Botanical Garden also a Vulnerable bulbous plant, duction of lands with steppe veg-
of ASM. Adult plants were trans- grows in a number of locations from etation. This well preserved steppe
planted from their native habitats the south-east through the central community gives shelter to a possi-
under similar ecological conditions. part to the north of the country, pre- bly the only remaining population of

18 NR. 3(69) IUNIE, 2013


cercetări ştiinţifice

Foto 3 Foto 4

S. colchiciflora Waldst. et Kit. in the gram referring to their ex-situ con- the Botanical Garden in similar con-
flora of our country. servation. The analyzed species, ditions of natural habitats.
Recognizing the need for Ama- very important from medicinal and The Galanthus species have a
ryllidaceae species preservation it ornamental viewpoints (Tab. 1), preference of sunny and semi shade
has been initiated a research pro- were planted in the collections of places, on a well drained, sandy

Table 1
Amaryllidaceae species (status, location, medicinal and decorative utilization)
Terapeutic Decorative Ecological require-
Scientific name Status Location
effects and use aspects ments
single location in the south
Galanthus elwe- of the country, in clear
arrangements under the
sii Hook. fil. CR forests, especially in Quer- myasthenia, polio-
trees, in group with oth-
cus pubescens oak trees, myelitis, Alzheimer’s
er ephemeroid plants
bushes disease, cardiac sunny and semi
(e.g. Crocus, Muscari,
disorders, kidney shade places, well
Scilla, etc.), with some
the south-east through the and bladder prob- drained, sandy and
evergreen perennials
G. nivalis L. VU central part to the north of lems, furuncles, skin rich in humus soil.
(Vinca minor “Variega-
the country abscesses, skin pig-
ta”, Sedum hispanicum,
mentation.
S. lydium, etc.).
G. plicatus Bieb. VU landscape reserve “Codrii
Tigheci”
quite moist and
floral arrangements, in slightly shaded
Leucojum aesti- poliomyelitis,
EN valley of Prut river groups or together with sites, sandy, rich in
vum L. Parkinson disease
other plants, cut flowers organic substances
soil
sunny, rich in hu-
Sternbergia floral arrangements, pot
village Merenii Noi, Anenii anti-inflammatory, mus, well drained
colchiciflora EN plant for interior decora-
Noi county antitumor, analgesic and without excess
Waldst. et Kit. tion, balconies, terraces
of moist soil

NR. 3(69) IUNIE, 2013 19


cercetări ştiinţifice

on 3-4th year of York: The McMillan company, Vol. II-


growth. The first III, 1947, p. 1308-1309, 1849, 3240.
steps of test- 2. Cartea Roşie a Republicii
ing included re- Moldova. Ediţia II, Chişinău, Ştiinţa,
search on qual- 2001, 287 p.
ity and viability 3. Cerepanov, S. K.: Sosudis-
of seeds. Best tyie rastenija Rossii i sopredelinyh
results were gosudarstv. Sankt-Petersburg: Mir i
obtained when semja-95, 1995, 990p. (in russian)
sown in autumn. 4. Ciocârlan, V.: Flora ilustrată
Whereas vegeta- a României. Bucureşti. Ed. Cereş,
tive multiplication 2009, p. 662-667.
shown the best 5. Gabrielsen, B., Monath,
results when T.P., Huggins, J.W. et al. Antiviral
Foto 5 it was done in (RNA) activity of selected Amaryl-
spring through lidaceae isoquinoline constituents
transplanting and synthesis of related substanc-
and rich in humus soil. Leucojum
mature bulbs, after flowering pe- es. // J. Nat. Prod., vol. 55, 1992, p.
aestivum was planted in quite moist
riod. Transferring the bulbs in a 1569-1581.
and slightly shaded sites, in sandy,
new place every three years allow 6. Gheideman, T. S.: Opre-
rich in organic substances soil. The
to avoid plant disease appearing. In deliteli vysshih rastenii Moldavskoi
open, sunny, rich in humus, well
our collections there has not been SSR. Kishinev, Shtiintsa, Ed. III,
drained and without excess of moist
registered any diseased or dam- 1986, 637p. (in russian)
soil is a perfect site for the Stern-
aged by insects plants. 7. Negru, A.: Determinator de
bergia colchiciflora. For this species
plante din flora Republicii Moldova.
transplanting procedure has to be
Conclusions Chişinău: Editura Universul, 2007,
done in autumn. Adult plants trans-
p. 218-231.
planted from their native popula-
The field investigation con- 8. Preda, M.: Dicţionar Den-
tions in the last decade of October
cluded that biological indicators of drofloricol. Bucureşti: Editura
developed very well. A total of the
populations are increasingly deteri- Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1989, p.
transplants survived until next sea-
orating and all wild Amaryllidaceae 236-237, 318, 497.
son and they looked more vigorous
taxa became threatened with ex- 9. Sener, B., Orhan, I., Sa-
than plants in the natural habitats.
tinction. The ex-situ conservation in tayavivad, J.: Antimalarial activity
The growth rhythm of these taxa is
the Botanical Garden (I) of ASM is screening of some alkaloids and
in a direct correlation with the envi-
a significant way to preserve these the plant extracts from Amaryllida-
ronmental factors. The fist fazes of
endangered species and to accu- ceae. // Phytoter. Res, 2003, vol.
the plant development is variable,
mulate experience on their behav- 17, p. 1220-1223.
and depends mainly on tempera-
ior in culture conditions. 10. Schmeda-Hirschmann,
ture demand. For that reason, in
A new location for Sternbergia G., Rodriges, J. A., Loyola, J. I.
the recent years we have observed
colchiciflora, with well preserved et. al. Activity of Amaryllidaceae
some shift to the early start of flow-
steppe vegetation was found, being alkaloids on the blood pressure of
ering stage (foto 4).
probably the only remaining popu- normotensive rats. // Pharm. Phar-
For example, for G. elwesii in
lation of this species in our native macol. Commun., 2000, vol. 6, p.
2010 and 2011 the flower bud form-
flora. 3009-312.
ing begun in II-III decade of Janu-
Multiplication and agro-techni- 11. Şelaru, E.: Cultura florilor
ary, whereas in the natural habitats
cal studies conducted on these spe- de grădină. Bucureşti: Cereş. 2007,
this happens at the end of February
cies, which is a significant source of p.423-424, 522-523, 743.
– early March. The flowering period
biological active substances with 12. Tanker, M., Citoglu, G.,
of G. nivalis was noted 10-12 day
very relevant therapeutic effects, Gumusel, B., Sener, B.: Alkaloids
earlier in comparison to the natural
including anticancer activity, are
populations. Also was recorded a of Sternbergia clusiana and their
also of great importance.
protracted flowering period due to analgesic effects. // Int. J. Pharma-
The status of endangered spe-
higher amounts of rain and lower cogn., vol. 34, 1996, p. 194-197.
cies forces us to continue research
temperature in March-April period. 13. Webb, D. A.: Amaryllidace-
on agricultural features, medicinal
It was observed that S. colchiciflora ae. In: Tutin et al. Flora Europaea,
properties and micro propagation
bloomed abundantly in the ex-situ Cambridge: Cambridge University
in-vitro.
conditions. Flowering period begins Press, 1980, vol. V, p. 75-84.
in the first decade of September 14. Zhong J. Amaryllidaceae
Bibliography
and lasts for 26-30 day. and Sceletium alkaloids. // Natural
All these taxa can be multiplied Products Reports, 2005, vol. 22, p.
1. Bailey, L. H.: The standart
by bulbs and seeds. Those propa- 111-126.
encyclopedia of horticulture. New
gated from seeds begin flowering

20 NR. 3(69) IUNIE, 2013


cercetări ştiinţifice

STRUCTURA GEOLOGICĂ ŞI EVOLUŢIA PALEOGEOGRA-


FICĂ A DEALURILOR CIULUCURILOR
Nicolae BOBOC, dr., şef laborator
Iurii BEJAN, dr., cercetător ştiinţific superior
Pavel ŢÎŢU, drd., cercetător ştiinţific
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM

Prezentat la 22 mai 2013

Abstract: The geological structure of Ciulucurilor Hills was imposed on relief morphology by di-
versity, composition and tectonic, that represent the main characteristic of different types of landscape.
Predominance of sandy-clayey deposits on the structure of most of slopes determinated the high frequency
of landslides, that is reflected in landscape individuality of the study area.
Keywords: Ciulucurilor Hills, geological structure, lithological structure

INTRODUCERE Moldovenească care reprezintă grafice consecvente este confirma-


marginea de sud-vest a platformei tă de prezenţa unor şei largi, dispu-
Litologia şi structura geologică precambriene a Europei de Est. se longitudinal pe interfluviul Cula
joacă un rol important la formarea Cercetările geologice demon- – Ichel şi a depozitelor aluviale cu
solului şi implicit a vegetaţiei, ce se strează prezenţa în cuvertura sedi- fragmente de roci locale, întâlnite în
impun în individualitatea peisajului. mentară a Platformei Moldoveneşti Dealurile Ciulucurilor la altitudinea
Dealurile Ciulucurilor se remar- a două principale sisteme de de- de 150-250 m [3].
că printr-o complexitate geologică, formări tectonice: sistemul predo- Astfel, suprapunerea sisteme-
varietate litologică şi structurală, minant cu direcţia NV-SE, dispus lor de văi subsecvente mai tinere
scoasă la iveală de procesele de paralel cu structurile cutate ale (cuaternare) pe cele consecvente
eroziune liniară prin intermediul Carpaţilor Orientali şi cel cu direc- mai vechi (pliocene) a determinat
unor reţele de văi din Pliocenul su- ţia NE-SV (figura 1), transversală eroziunea intensă a segmentului
perior şi Cuaternar, falii şi fracturi, pe structurile orogenului carpatic de Nord al Moldovei Centrale ce a
ce se reflectă în marea diversitate [1, 3]. Din primul sistem menţionăm dus la individualizarea, ca unitate
a peisajelor. falia Nistrului, Căinarului şi falia distinctă, a Dealurilor Ciulucurilor
Corjeuţi. Din sistemul sublatitudinal cu un relief derivat, cu martori de
MATERIALE ŞI METODE putem evidenţia faliile Răuţel, Ciu- eroziune de forma unor măguri,
lucul de Mijloc care au conturat din- cum sunt Dealul Rediului, Dealul
Analiza structurii geologice şi li- spre nord şi respectiv dinspre sud, Rădoaia ş.a. [1].
tologice a Dealurilor Ciulucurilor a ca unitate geomorfologică distinctă, Structura geologică. Relieful şi
fost efectuată în baza hărţilor geo- Dealurile Ciulucurilor. Mişcările din specificul peisagistic din prezent din
logice elaborate de Întreprinderea zonele acestor falii s-au impus nu Dealurile Ciulucurilor, în general,
de Stat „Expediţia Hidro-Geologi- atât în morfologia şi contrastele al- s-au format pe depozitele neogene,
că din Moldova” la scara 1:50 000 titudinale ale reliefului, cât mai ales reprezentate prin rocile Volhynia-
(1979-1989), care au fost scanate, în geometria reţelei hidrografice şi nului inferior (Sarmaţianului inferi-
georeferenţiate şi vectorizate folo- în individualizarea unităţilor peisa- or), Basarabeanului (Sarmaţianului
sind programa ArcGIS. gistice. mediu) şi cele chersonine şi meo-
Înălţarea mai pronunţată a regi- ţiene (Sarmaţianul superior-Meoţi-
REZULTATE ŞI DISCUŢII unii centrale a Podişului Moldove- an). Cele mai vechi roci, calcarele
nesc, la sfârşitul Pliocenului, a dus organogene, clastice şi chemogene
Specificul reliefului Dealurilor la dispariţia reţelei hidrografice con- (calcare oolitice) ale Sarmaţianului
Ciulucurilor reflectă în mod apreci- secvente şi la formarea reţelei sub- Inferior (orizontul volynian), apar la
abil structura geologică. Din punct secvente a Răutului, Ciulucurilor şi zi în partea de est, în lunca râului
de vedere structural, zona de stu- a râului Cula. Existenţa în Pliocenul Răut şi, parţial, în partea de nord,
diu, ca şi majoritatea teritoriului superior, între Câmpia Cuboltei şi în partea inferioară a versantului
republicii, face parte din Platforma Codrii Bâcului, a unei reţele hidro- văii în sectorul latitudinal al Răutu-

NR. 3(69) IUNIE, 2013 21


cercetări ştiinţifice

de argile în alternanţă cu aleurite


şi nisipuri acumulate în Basarabea-
nul mediu. Culmile interfluviale sunt
formate din nisipuri în alternanţă cu
argile ale Basarabeanului târziu, iar
în partea de sud-est – din nisipuri
chersoniene şi meoţiene. Depozite-
le mai tinere, reprezentate de nisi-
puri şi pietrişuri de vârstă pliocenă,
apar episodic în parţile de nord şi
de est al regiunii, pe culmile ovale
ale dealurilor mai proeminente (fi-
gurile 2, 3, 4).
Dominarea în substrat a argile-
lor sarmaţiene, cu un conţinut apre-
ciabil de săruri solubile, a favorizat
dezvoltarea vegetaţiei de stepă sub
care s-au format cernoziomuri tipi-
ce, soloneţuri, cernoziomuri solone-
ţizate şi cernoziomuri salinizate. În
condiţiile când solurile se formează
pe roci permeabile (nisipuri, calca-
re, gresii), surplusul de săruri din
scoarţa de alterare este spălat şi,
astfel, apar condiţii optime pentru
dezvoltarea peisajelor forestiere,
Figura 1. Deformări disjunctive în Moldova de Nord (după Boboc, 1980; Bilinkis, cum este cazul Dealului Rădoaia,
1992) Dealului Rediului şi altor dealuri din
Falii tectonice: FC – Corjeuţi; FCi – Ciuhur; FCr – Căinari; FB – Boroseni; FR – bazinul Soloneţului [2].
Răuţel; FN – Nistru; FCl – Ciuluc; FŞV – Ştefăneşti – Visoca. Influenţa structurii geologice
Unităţi de relief: 1 – Podişul Moldovei de NE; 2 – Podişul Nistrului; 3 – Câmpia asupra alunecărilor de teren. În
Cuboltei; 4 – Câmpia Prutului de Mijloc; 5 – Dealurile Ciulucurilor; 6 – Podişul Codrilor structura geologică a teritoriului
lui, tronsonul Bălţi-Floreşti. În struc- inferior, iar suprafeţele de versant regiunii studiate, începând cu Sar-
tura geologică a luncilor râurilor sunt formate din argile atribuite la maţianul mediu, predomină depo-
predomină argilele Basarabeanului Basarabeanul timpuriu, acoperite zitele nisipo-argiloase. Una dintre
caracteristicile de bază ale acestor
depozite este rezistenţa lor relativ
Legendă
28°15'0"E 28°30'0"E
redusă. Aceasta este determinată
N2ap - Pliocenul superior de legătura fizică slabă între aceste
N1S3-m - Sarmațianul superior-meoțian
particule minerale. În plus, o influ-
N1bs3 - Basarabianul superior 47°50'0"N
N1bs2 - Basarabianul mediu #
enţă negativă asupra rezistenţei lor
Livezi
N1bs1 - Basarabianul inferior
# #
o are prezenţa fracturilor, crăpătu-
Serbești Cașunca
rilor etc.
N1S1 - Sarmațianul inferior
# Dealuri
Cașuli#
#
Cași# O influenţă apreciabilă asupra
Redului
gradului de rezistenţă al rocilor ar-
Rădoaia
giloase revine apei, sub influenţa
Duman
#
#
Oituz
#
căreia structurile argiloase, rezis-
47°40'0"N
47°40'0"N tente în stare uscată, în condiţiile
de umezire, îşi modifică consisten-
ţa sa – de la solidă la lichidă. Acest
proces este susţinut şi de prezenţa
faliilor şi fisurilor tectonice.
#
De aceea, răspândirea largă a
Gurez
Redi
# depozitelor nisipo-argiloase, pre-
47°30'0"N
zenţa lor în structura majorităţii
versanţilor reprezintă una dintre
47°30'0"N

0 2.5 5 10 15 20 Km condiţiile de bază care determi-


28°0'0"E 28°30'0"E
nă susceptibilitatea apreciabilă a
Figura 2. Structura geologică Dealurilor Ciulucurilor la alunecări

22 NR. 3(69) IUNIE, 2013


cercetări ştiinţifice

Figura 3. Profil lito-stratigrafic

Scara: verticală în metri, orizontală în kilometri de teren. Specificul litologic, para-


lel cu alţi factori, determină frec-
Legendă:
venţa şi perimetrul alunecărilor de
N1bs1-2 argile
teren, adâncimea lor, tipul şi meca-
nismul de declanşare a alunecări-
N1bs1-2 argile în alternanţa cu aleurite şi nisipuri lor de teren.
Specificul tectonic al terito-
N1bs3 nisipuri în alternanţă cu argile riului predispune de asemenea la
dezvoltarea alunecărilor de teren.
În fâşiile secţionate de falii se în-
Legendă
Profil
registrează creşterea gradului de
E
Nisipuri fragmentare al reliefului, atât a
Nisipuri în alternanță cu argile
Argile în alternanță cu aleurite și nisipuri Livezi
#
fragmentării orizontale, cât şi a ce-
Argile D
Serbești Cașunca lei verticale. Analiza comparativă
a repartiţiei spaţiale a alunecărilor
# #
Calcare
# Dealuri
Cașuli
#
#
de teren şi a zonelor disjunctive
Cași
denotă că cele mai multe alune-
#
Redului

cări de teren sunt localizate în fâşia


Rădoaia Duman
#

C #
Oituz
# Măgura-Bălţi, îndeosebi în aria de
intersecţie a faliei Corneşti-Bălţi cu
falia din cursul Ciulucului Mic, în tri-
unghiul conturat de liniile ce unesc
satele Măgura–Tăura Veche–Glin-
jeni (figura 5).
B# Specificul hidrogeologic. O
Redi Gurez

A
#
influenţă apreciabilă asupra activi-
zării alunecărilor de teren au apele
subterane, care se întâlnesc spo-
0 2.5 5 10 15 20 Km radic în depozitele nisipo-argiloase
basarabene. Aceasta se explică
prin fisurarea intensă a argilelor în-
Figura 4. Structura litologică
deosebi în zonele faliilor tectonice,
intercalarea lor cu straturi şi lentile
de nisipuri etc. Prezenţa fisurilor în
argilele neogene, până la adânci-
mea de peste 20 m [5], contribuie
nu numai la diminuarea durabilităţii
mecanice a rocii, dar şi la intensi-
ficarea procesului de penetrare a
apei în straturile de roci. Pe parcur-
sul sec. al XX-lea au apărut condiţii
mai favorabile pentru activizarea
alunecărilor de teren. Astfel, oda-
tă cu extinderea suprafeţelor cu
terenuri arabile, terasarea versan-
ţilor etc., a crescut mult gradul de
infiltrare al apelor de suprafaţă. De
asemenea, aceste modificări au
favorizat acumularea apelor subte-
rane în corpurile de alunecare, cea

NR. 3(69) IUNIE, 2013 23


cercetări ştiinţifice

Legendă

Alunecări de teren
Roșietici
Localități

Limitele Dealurilor Ciulucurilor


Cașunca

Nicolaevca
Heciul Nou

mun. Bălți Ciutulești


Ștefănești
Rădoaia
Sîngereii Noi
Izvoare

Cotiujenii Mici
Țambula Bilicenii Noi

Natalievca
Hiliuți

Brînzenii Noi
Mărăndeni or. Sîngerei
Pompa Bilicenii Vechi

Grigorăuca Pepeni Căzănești


Vrãneºti
Glinjeni
Negureni
Prepelița

Iezărenii Vechi
Bănești
Ciuciuleni Ratuș
Tăura Veche
Chișcăreni

or.Telenești

Coșcodeni
0 2,5 5 10 km
Bursuceni

Figura 5. Repartiţia alunecărilor de teren

ce prezintă o premisă importantă în regăsesc în trecut, când înălţarea Buletinul AŞM, Ştiinţele Vieţii, nr. 1
activizarea alunecărilor de teren. În mai pronunţată a regiunii la sfâr- (307), p. 161-169.
acest context, menţionăm că până şitul Pliocenului a dus la formarea 3. Билинкис Г. М. (1992),
la 90% din alunecările contempora- reţelei de văi subsecvente (cuater- Геодинамика крайнего юго-
ne reprezintă alunecări vechi reac- nare), care fiind suprapusă pe văile запада Восточно-Европейской
tivizate. consecvente mai vechi (pliocene) платформы в эпоху морфогене-
O importanţă deosebită au ape- a determinat eroziunea intensă a за. Кишинэу, «Штиинца».
le subterane în formarea alunecări- segmentului de Nord al Moldovei 4. Леваднюк А. Т., Ткач В.
lor superficiale sau a celor de scur- Centrale, cea ce a dus la individua- Н., Мицул Е. З., Сыродоев Г. Н.,
gere („flows landslides”). lizarea, ca unitate distinctă, a Dea- Условия развития оползней.
Concluzionând cele expuse, lurilor Ciulucurilor. «Прогноз возможных измене-
menţionăm că, condiţiile hidrogeo- Predominarea depozitelor nisi- ний в природной среде под вли-
logice ale regiunii sunt foarte favo- po-argiloase în structura majorităţii янием хозяйственной деятельно-
rabile pentru dezvoltarea alunecă- versanţilor a determinat frecvenţa сти на территории Молдавской
rilor de teren şi în mare parte de- mare a alunecărilor de teren, fapt ССР», Кишинэу, Штиинца, 1986,
termină repartiţia lor spaţială, tipul, ce se reflectă în individualitatea pe- cтр. 49-54.
mecanismul, mezo- şi microrelieful isajului zonei studiate. 5. Mişalov V. M. Roli treşci-
suprafeţei corpului alunecării [4]. novatosti glinistyh gruntov v razvitii
BIBLIOGRAFIE opolznei Moldavii. Opolzni i bor`ba
CONCLUZII s nimi, Chişinău, Ştiinţa, 1974, p.
1. Boboc N. (2003), Elemente 12-13.
Structura geologică a Dealurilor tectonice în relieful Podişului
Ciulucurilor, prin diversitate, alcătu- Moldovei. Studii şi cercetări de
ire şi tectonică, s-a impus în mor- geografie, t. XLIX-L, p. 159-166,
fologia reliefului, care la rândul său Bucureşti.
reprezintă principala caracteristică 2. Boboc N. (2009), Probleme
a diferitelor tipuri de peisaj. de regionare fizico-geografică a
Premisele peisajelor actuale se teritoriului Republicii Moldova. //

24 NR. 3(69) IUNIE, 2013


cercetări ştiinţifice

Determinarea GRADULUI DE PRESIUNE ANTROPICĂ


ASUPRA PEISAJELOR. STUDIU DE CAZ – DEALURILE
CIULUCURILOR
Iurii BEJAN, dr., cercetător ştiinţific superior
Pavel ŢÎŢU, drd., cercetător ştiinţific
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM

Prezentat la 22 mai 2013

Abstract: This paper presents some aspects concerning assessing degree of anthropogenic pressure
on landscapes from Ciulucurilor Hills’ limits, by analyzing landscape ecological stability level, and the
ratio between natural and anthropogenic landscapes area. The obtained results indicate a high degree of
human pressure on landscapes.
Keywords: Ciulucurilor Hills, anthropogenic pressure, degree of ecological stability of land.

INTRODUCERE giunii de studiu, pentru stabilirea cării antropice a peisajului [4].


nivelului de artificializare, au fost Itr.e. = Spădure + Spajişti / Sconstruită
Peisajul geografic reprezintă un selectaţi ca reprezentativi: indicele Varianta formulei de calcul a
sistem dinamic a cărui evoluţie este de naturalitate, indicele transfor- indicelui transformării environmen-
determinată de interdependenţa mării environmentale şi indicele de tale folosită în studiul dat a fost
dintre factorii abiotici, biotici şi an- stabilitate ecologică. utilizată de Dumitraşcu M. (2005),
tropici, la nivelul suprafeţei Terrei, Indicele de naturalitate al pei- pornind de la considerentul că su-
cu dimensiune spaţială limitată de sajului reprezintă raportul dintre su- prafaţa agricolă (arabil, vii, livezi)
scările tipologice şi taxonomice, prafaţa acoperită de pădure şi supra- este un factor de dezechilibru, de-
care imprimă atribute fiziologice şi faţa analizată la care se raportează oarece agroecosistemele sunt enti-
fizionomice proprii, definite de facto- aceasta, pornind de la ideea că pădu- tăţi artificializate, fără capacitate de
rii coordonatori [1]. Activitatea antro- rea constituie un factor important de autoreglare şi suprafaţa acvatică ca
pică reprezintă a treia componentă echilibru al mediului. suprafaţă oxigenată.
a peisajului geografic, dar şi cea mai Inat = (Spădure / Stotală ) x 100
Itr.e. = Spădure+ Spajişti + Sacvatică /
nouă şi cea mai dinamică, care tinde În 2005, Dumitraşcu adaptează Sconstruită + Sarabilă + Svii + Slivezi
să transforme tot mai mult peisajul acest indice la spaţiul de silvostepă [3].
natural. Pentru elaborarea unui sistem
Inat = (Spădure + Spajişti) / Stotală x optim de folosinţă a resurselor na-
În acest context, scopul acestei
100 turale, inclusiv a fondului funciar,
lucrări este aprecierea gradului de
Ţinând cont de faptul că Dea- este necesară efectuarea unor eva-
presiune antropică asupra peisaje-
lurile Ciulucurilor se încadrează în luări cantitative. În această privinţă
lor în cadrul unităţilor teritorial-ad-
bună parte în zona de vegetaţie de prezintă interes metoda de apreci-
ministrative (comune), din limitele
stepă şi silvostepă, în calculul indi- ere a coeficientului de stabilitate
Dealurilor Ciulucurilor, în baza anali-
celui dat s-au luat şi suprafeţele cu ecologică a terenurilor (tabelul 1).
zei indicilor sintetici de artificializare.
pajişti, alături de suprafeţele fores- Aceasta permite să apreciem gra-
Arealul de studiu – Dealurile Ciu-
tiere, pentru ca rezultatele obţinute dul de stabilitate ecologică, reieşind
lucurilor, se desfăşoară în partea
să fie cât mai concludente. din coraportul suprafeţei diferitelor
central-nordică a ţării, fiind cuprins
Indicele transformării envi- categorii de terenuri. Chiar dacă
între: Câmpia Prutului de Mijloc, la
ronmentale a terenurilor, calculat poate fi considerată superficială, ea
vest, Câmpia Cuboltei, la nord, Po-
ca raport între suprafaţa ocupată de scoate în evidenţă folosirea iraţio-
dişul Nistrului, la est şi Podişul Co-
pădure şi suprafaţa construită şi culti- nală a terenurilor, după care putem
drilor de Nord, la sud, fiind întretăiat
vată, exprimă gradul de artificializare să purcedem la analize calitative
de reţelele hidrografice ale Ciulucu-
al mediului natural. Formula iniţială, (organizarea terenurilor, intensita-
rilor, r. Soloneţ, r. Chiva şi r. Iligaci.
întocmită de Maruszczak (1988) ca tea utilizării, gradul lor de degrada-
raport între suprafaţa pădurilor şi a re etc.). Se ştie că stabilitatea eco-
MATERIALE ŞI METODE
pajiştilor şi suprafaţa construită, dă logică a terenurilor scade odată cu
informaţii asupra intensităţii modifi- creşterea gradului de utilizare an-
În funcţie de caracteristicile re-

NR. 3(69) IUNIE, 2013 25


cercetări ştiinţifice

Tabelul 1 păduri şi de plantaţii multianuale.


Categoria peisajelor cu echilibru
Coeficientul de evaluare ecologică a diferitelor categorii de tere- ecologic puternic afectat, cu valori
nuri ale indicelui de naturalitate de 10
Coeficientul de Coeficientul ecologic de - 20, cuprinde comunele situate în
Categoria de teren stabilitate ecologi- influenţă a peisajelor asu- partea estică şi nord-estică a regi-
că a teritoriului, K1i pra terenurilor limitrofe, K2
unii. Astfel de valori se înregistrea-
ză în 14 comune, unde suprafeţele
Teren p/construcţii şi drumuri 0,00 1,27
arabile sunt foarte extinse, în defa-
Arabil 0,14 0,83
voarea pădurilor.
Vii 0,29 1,47
Valoarea medie a indicelui de
Fâşii forestiere 0,38 2,29
Livezi şi arbuşti 0,43 1,47
stabilitate ecologică a terenurilor
Grădini 0,50 1,59
în Dealurile Ciulucurilor este de
Fâneţe 0,62 1,71
0,25, variind de la 0,15, în comuna
Păşuni 0,68 1,71 Roşietici, până la 0,4, în comuna
Lacuri şi mlaştini naturale 0,79 2,93 Ghiliceni (figura 3). Gradul de sta-
Păduri naturale 1,00 2,29 bilitate ecologică a terenurilor pe
comune descreşte de la Sud spre
Sursa: Рыбарски Л., Гайссе Е., 1988 Nord, odată cu tranziţia de la Regi-
unea Silvică a Podişului Codrilor la
tropică, îndeosebi în cazul unor aşa logic apropiat de cel iniţial. Această Regiunea Câmpiilor de Stepă a Cu-
categorii de folosinţă cum sunt ara- valoare se datorează existenţei aici boltei. Valorile indicelui de stabilita-
bilul, construcţiile, drumurile etc. [2]. a unor întinse arii forestiere. te ecologică variază de la terenuri
Coeficientul stabilităţii ecologi- În categoria peisajelor cu echili- cu stabilitate nesigură (peste 0,33)
ce a terenurilor se calculează după bru ecologic relativ stabil, cu valori până la terenuri foarte instabile
formula: ale indicelui de naturalitate cuprin- (sub 0,25). Terenuri foarte instabile
se între 50 şi 40, se înscriu 8 co- se înregistrează în 38 din cele 61
ΣK1i Pi mune, în cadrul cărora relieful este
K ec.st = ⋅ Kr de comune, formând un areal con-
ΣPi puternic fragmentat, afectat de alu- tinuu în partea centrală şi de Nord
necări de teren şi terenurile silvice a regiunii. Terenuri instabile (0,25-
deţin o pondere însemnată. 0,33) sunt caracteristice pentru 21
unde, K1i – coeficientul de sta- În categoria peisajelor având de comune, mai frecvente în par-
bilitate a anumitei categorii de te- un echilibru ecologic slab afectat tea de sud a regiunii. În 5 comune
renuri; Pi – suprafaţa anumitei ca- de intervenţia antropică, cu valori structura terenurilor are o trăsătură
tegorii de terenuri; Kr – coeficientul ale indicelui de naturalitate între de stabilitate nesigură, specifice
de stabilitate morfologică a reliefu- 30 şi 40, se încadrează 13 unităţi pentru extremitatea de sud şi sud-
lui (constituie 0,7 şi se aplică numai administrative. În cadrul acestora vest a regiunii (comunele Ghiliceni,
pentru regiunile fragmentate de po- se evidenţiază suprafeţe întinse de
diş) [5], tabelul 1.
27°45'0"E 28°0'0"E
Legendă
REZULTATE ŞI DISCUŢII limitele regiunilor
fizico-geografice
Vărvăreuca
Indicele de naturalitate
< 10,0
Indicele de naturalitate calculat 47°50'0"N Băhrinești Roșietici 10,1 - 20,0

pentru unităţile administrativ – terito- Alexăndreni


Prăjila 20,1 - 30,0

riale din arealul studiat înregistrează


Cașunca 30,1 - 40,0
40,1 - 50,0

variaţii spaţiale importante, în func- mun. Bălți


Izvoare Nicolaevca Ciutulești > 50,1

ţie de caracteristicele morfometrice


Heciul Nou
Rădoaia

şi morfologice ale reliefului (figura


Stefănești
Țambula Sîngerei Noi Drăgănești

1). Pentru comunele situate în zona


Rauțel Bilicenii Noi Cotiujenii Mici
Pistruieni
Natalievca
47°40'0"N
de studiu, valorile obţinute indică un
Bălăiești
Hiliuți
Brînzenii Noi
Mărăndeni or. Sîngerei
grad foarte mare de artificializare a
Pompa Bilicenii Vechi
Ilenuța
Copăceni Pepeni
Negureni

mediului natural.
Egorovca Căzănești

Valorile indicelui mai mici de 10 Catranîc Glinjeni


Iezărenii Vechi
Ciuciuieni
Grigorăuca
Prepelița
Bănești Chițcanii Vechi

denotă că peisajul natural a fost


Chiscareni

foarte afectat de activitatea antro-


Ișcălău Codrul Nou
Zgărdești Vertejeni
Taura Veche Ciulucani
Ratuș Sărătenii Vechi

pică, fiind puternic transformat de Bocani


Mîndrești
or. Telenești Inești

acesta. Astfel de valori se înregis-


Coșcodeni
Pietrosu
Bursuceni Cîșla
47°30'0"N Dumbrăvița Ghiliceni

trează doar în comuna Roşietici.


La polul opus se situează comu- Scara
0 2,5 5 10
na Ghiliceni, cu valori ale indicelui 27°45'0"E 28°0'0"E 28°15'0"E 28°30'0"E
de peste 50, care o încadrează în
categoria peisajelor cu echilibru eco- Figura 1. Indicele de naturalitate

26 NR. 3(69) IUNIE, 2013


cercetări ştiinţifice

27°45'0"E 28°0'0"E 28°30'0"E ponente, cu schimbări nete în as-


Legendă
limitele regiunilor
fizico-geografice
pectul peisajului şi funcţionalitatea
Vărvăreuca
Indicele de transformare
environmentală
acestuia.
47°50'0"N
Băhrinești Roșietici
< 0,20 Analiza indicilor sintetici de ar-
Alexăndreni
Prăjila
0,21 - 0,40
0,41 - 0,60
tificializare denotă faptul că peisa-
Cașunca
0,61 - 0,80 jele geografice în cadrul unităţilor
Izvoare Nicolaevca Ciutulești
0,81 - 1,00
> 1,01
teritorial-administrative, din limitele
mun. Bălți Heciul Nou
Rădoaia
Dealurilor Ciulucurilor, au echilibrul
Țambula Sîngerei Noi Drăgănești
Stefănești
ecologic puternic afectat.
Rauțel
Natalievca
Bilicenii Noi Cotiujenii Mici
Pistruieni Gradul de afectare al echilibru-
Hiliuți
Bălăiești
Brînzenii Noi
47°40'0"N
lui peisajelor în cadrul comunelor
Ilenuța
Mărăndeni
Pompa Bilicenii Vechi or. Sîngerei
Copăceni Pepeni
creşte în direcţia de la sud-vest
spre nord-est.
Căzănești
Negureni
Egorovca

Catranîc Glinjeni
Iezărenii Vechi
Grigorăuca
Prepelița
În sud-vestul Dealurilor Ciulu-
curilor valorile mari ale fragmentării
Ciuciuieni Bănești Chițcanii Vechi
Chiscareni

Ișcălău
Taura Veche
Zgărdești
Ciulucani
Vertejeni
Codrul Nou
reliefului, frecvenţa mare a alune-
Mîndrești or. Telenești Inești
Ratuș Sărătenii Vechi
cărilor de teren, limitează activita-
tea agricolă, pe cînd în nord-estul
Bocani
Coșcodeni Cîșla
Pietrosu
47°30'0"N
Bursuceni

regiunii de studiu, dimpotrivă, te-


Dumbrăvița Ghiliceni

renurile agricole, în special cele


Scara
0 2,5 5 10 km arabile, deţin o pondere însemna-
27°45'0"E 28°0'0"E 28°15'0"E tă, în detrimentul terenurilor silvice.
Deci principalul factor perturbator
Figura 2. Indicele de transformare environmentală
al echilibrului peisajelor este agri-
27°45'0"E 28°0'0"E 28°15'0"E 28°30'0"E cultura şi nu construcţiile.
Legenda
limitele regiunilor Indicii analizaţi sunt reprezen-
fizico-geografice
tativi în cazul în care se consideră
Vărvăreuca
Indicele de stabilitate
47°50'0"N ecologică a terenurilor

Prăjila
Băhrinești Roșietici
0,15 - 0,25
(foarte instabil) că pădurea reprezintă o suprafaţă
naturală, nemodificată radical de
Alexăndreni
0,26 - 0,33
Cașunca (instabile)

Izvoare Nicolaevca Ciutulești


0,34 - 0,40
(stabilitate nesigură) către factorul antropic. Însă, pă-
mun. Bălți Heciul Nou
Rădoaia
durile din limitele regiunii studiate
Țambula Sîngerei Noi Drăgănești
Stefănești sunt în mare parte secundare. De
Rauțel
Natalievca
Bilicenii Noi Cotiujenii Mici
Pistruieni asemenea, origine secundară au şi
47°40'0"N Hiliuți
Bălăiești
Brînzenii Noi
47°40'0"N
pajiştile.
Mărăndeni Bilicenii Vechi or. Sîngerei
Pompa
Ilenuța
Copăceni Pepeni

BIBLIOGRAFIE
Căzănești
Negureni
Egorovca

Catranîc Glinjeni Grigorăuca


Iezărenii Vechi Prepelița
Ciuciuieni

1. Bănică S. (2006), Studiu


Bănești Chițcanii Vechi
Chiscareni

Ișcălău
Taura Veche
Zgărdești
Ciulucani
Vertejeni
Ratuș Sărătenii
Codrul Nou

Vechi
fizico-geografic al bazinului rîului
Bocani or. Telenești Inești Bârsa - privire speciala asupra pei-
sajelor. Rezumatul tezei de doctor,
Mîndrești 47°30'0"N
Coșcodeni
47°30'0"N Pietrosu
Bursuceni Cîșla
Dumbrăvița Ghiliceni

Scara
Bucureşti.
0 2,5 5 10 km
2. Bejan Iu. (2009), Utilizarea
27°45'0"E 28°0'0"E 28°15'0"E 28°30'0"E
terenurilor în Republica Moldova
Figura 3. Indicele de stabilitate ecologică a terenurilor (monografie). Editura ASEM, 166
pag.
Bursuceni şi Bocani). mune; 3. Vijulie I. (2009), Dinamica
Valorile indicelui de transforma- • 0,81 – 1,00 – peisaj cu echi- peisajului rural în Cîmpia Boian, teză
re environmentală reprezintă urmă- libru ecologic relativ stabil – 6 co- de doctor, Bucureşti.
toarele situaţii (figura 2): mune; 4. *** (2005) Instrumente,
• < 0,20 – peisaj cu echilibru • > 1,00 – peisaj cu echilibru ghiduri si indicatori pentru integra-
ecologic foarte puternic afectat – 5 ecologic aproape de cel iniţial – 2 rea aspectelor de mediu în politicile
comune; comune. agricole, forestiere si de gestiune a
• 0,21 – 0,40 – peisaj cu echi- apei în mediul rural: de la abordari-
libru ecologic puternic afectat – 25 CONCLUZII le top-down la implicarea comuni-
comune; tatilor locale. Proiect Cex MENER
• 0,41 – 0,60 – peisaj aflat la Presiunea factorului antropic 615/03.10.2005. Etapa 1.
limita echilibrului ecologic – 13 co- asupra peisajelor în limitele Dea- 5. Рыбарски Л., Гайссе Е.,
mune; lurilor Ciulucurilor este din ce în ce (1988), Влияние состава угодий
• 0,61 – 0,80 – peisaj cu echi- mai mare şi contribuie la modifi- на экологическую стабильность
libru ecologic slab afectat – 10 co- cări importante ale celorlalte com- территории. Татранска Ломница,
145 стр.

NR. 3(69) IUNIE, 2013 27


cercetări ştiinţifice

ARIA PROTEJATĂ „ZOLONCENI”


profesor, dr. hab. în biologie, Gheorghe POSTOLACHE,
Grădina Botanică (Institut), AŞM,

Prezentat la 28 mai 2013

Abstract: This article presents the floristic and phytosociology diversity of protected area”Zoloncenii”.
Also in this article are listed forest stand species, shrub species and herb species. The autors mention the
rare species.
Keywords: protected areas, floristic and phytosociology diversity, forest stand.

INTRODUCERE acestui subiect, au fost cercetate constituie 69 ha. Conform amena-


flora şi vegetaţia ariei naturale, în jamentului forestier, suprafaţa Ariei
Aria naturală protejată „Zolon- scopul determinării valorii, situaţiei naturale protejate „Zolonceni” este
ceni” reprezintă o suprafaţă de pă- actuale şi al elaborării măsurilor de de 70,3 ha.
dure constituită din arborete natural optimizare a conservării biodiversi- Este situată pe un versant cu ex-
fundamentale de stejar pedunculat, tăţii. poziţie nord-est, care coboară până
de gorun cu scumpie, din fragmente la râul Răut. Gradul de înclinare al
de stejar pufos, specii de plante şi MATERIALE ŞI METODE versantului constituie 10-20 grade.
animale rare, roci etc. În apropiere În câteva locuri versantul este între-
se află „Peştera Surprizelor”. După Aria naturală protejată „Zolon- tăiat de câteva râpi adânci (foto 1).
compoziţia şi structura sa, aria pro- ceni” este situată la nord de satul Soluri superficiale de tipul rendzine
tejată a fost atribuită la categoria Zolonceni, raionul Criuleni, în ca- levigate (humico-carbonatice) (foto
Rezervaţii naturale, A) Silvice (Le- drul parcelei nr. 25 din Ocolul Sil- 2) şi puţine suprafeţe cu soluri alu-
gea privind fondul ariilor naturale vic Criuleni, Întreprinderea Silvică viale. Tipul staţiunii 7210.
protejate de stat. //Monitorul oficial Chişinău. Se află în următoarele Este constituită din ecosisteme
al RM, 16.07.1998. nr. 66-68, art. coordonate geografice: 1. Longi- forestiere cu arborete de stejar pe-
442). Până în prezent nu au fost tudine E: - 29°07´34˝, latitudine dunculat (Quercus robur) (foto 3),
cercetate arboretele, nu a fost cu- - 47°14´40˝, altitudine - 22 m. 2. de gorun (Quercus petraea) (foto
noscută compoziţia floristică şi cea Longitudine E: - 29°07´21˝, latitu- 4) şi fragmente de pădure de ste-
fitocenotică a Ariei naturale prote- dine - 47°14´08˝, altitudine - 91 m. jar pufos (Quercus pubescens)
jate „Zolonceni”. Pentru realizarea Suprafaţă totala a ariei protejate (foto 4). După compoziţie, structura

Foto 1. Râpa Cristalului Foto 2. Sol şi roci de pe versant Foto 3. Pădure de stejar pedunculat

28 NR. 3(69) IUNIE, 2013


cercetări ştiinţifice

torul de Geobotanică şi Silvicultură ceni” este constituită din comunităţi


de la Grădina Botanică (Institut) a forestiere şi mici suprafeţe cu co-
AŞM, care cuprinde următoarele munităţi ierboase.
compartimente: diversitatea arbo- Diversitatea arboreturilor. Co-
retelor, diversitatea floristică, diver- munităţile forestiere ocupă o supra-
sitatea fitocenotică, impacturi natu- faţa de 67 ha. După provenienţă, în
rale şi antropice, conservarea bio- Aria protejată „Zolonceni” au fost
diversităţii şi recomandări privind evidenţiate 2 categorii de arbore-
optimizarea conservării biodiver- turi: natural fundamentale şi artifici-
sităţii. Diversitatea floristică a fost ale. După productivitate, sunt arbo-
cercetată prin metoda itinerarului. returi de productivitate inferioară şi
A fost colectat un herbar al specii- mijlocie (tabelul 1, harta).
lor de plante care nu a fost posibil Arboreturi natural fundamen-
de determinat în câmp. Denumirile tale. S-au evidenţiat în 4 subpar-
plantelor sunt date după T. Gheide- cele cu o suprafaţă totală de 39,6
man (1986) şi A. Negru (2008). Di- ha, ceea ce constituie 56,6 % din
versitatea fitocenotică a fost cerce- suprafaţa ariei protejate. În mate-
tata conform metodelor acceptate rialele de amenajare forestieră a
Foto 4. Pădure de gorun în domeniu (Braun-Blanquet, 1964; pădurilor din aria protejată aproape
Borza, Boşcaiu, 1965). toate aceste arborete sunt de stejar
arboretelor şi staţiunilor forestie- Diversitatea arboretelor a fost pedunculat. Totodată, există arbo-
re, aria protejată a fost atribuită la elaborată conform Gh. Postolache rete natural fundamentale de gorun
categoria ecosisteme forestiere şi (2008). După provenienţă, arbore- şi de stejar pufos, care nu au fost
ierboase pe substraturi pietroase tele sunt grupate în două categorii: evidenţiate şi nu au fost separate în
(Postolache, 2002). natural fundamentale şi artificiale. lucrările de amenajare.
Aria naturală protejată „Zolon- Arboreturi natural fundamentale
ceni” a fost cercetată în baza con- REZULTATE ŞI DISCUŢII de stejar pedunculat. S-au format
ceptului de cercetare a Ariilor natu- pe substraturi pietroase în partea
rale protejate, elaborat în Labora- Aria naturală protejată „Zolon- de jos şi de mijloc a unui versant

Tabelul 1

Arboretele din Aria Naturală Protejată Zolonceni


Parc./ Sup- Vo-
Altitu- Creşt,
Sub- rafa- TS Sol Tp Categoria arboretului Compoziţia actuală Vârsta D H lum,
dine, m m3/ha
parc. ţa,ha m3/ha
25N 0,9 20 9663 9502 6333 Natur. fund. mij. 7St2Ulv1Ju 90 30 18 185 2,0
25O 26,3 20-90 9542 1401 6164 Natur. fund. inf. 5St1Stp1Go1Ju1Fr1Ulv 90 24 14 110 1,4
25P 10,0 40-90 9659 1301 8225 Natur. fund. inf. 7Stp1Fr1Ju1Ar 95 16 6 38 0,4
25H 2,4 20 9663 9502 6333 Natur. fund. subprod. 6St3Ju1Ulv 105 36 19 159 1,2
25Q 1,1 40 9542 1401 6164 Artif. de prod. inf. 10St 5 2 1 2 0,6
25J 1,2 17 9663 9502 6333 Artif. de prod. mij. 7St3Te 5 4 2 7 1,3
25L 1,3 17 9663 9502 6333 Artif. de prod. mij. 7St3Te 5 4 2 7 1,3
25T 6,3 80 9542 1401 6164 Artif. de prod. mij. 6St2Pa1Sc1Ar 25 14 10 81 5,5
25I 0,6 17 9663 9502 6333 Artif. de prod. mij. 9St1Gl 65 40 22 215 6,1
25F 0,6 35 9541 9601 6163 Artif. de prod. inf. 7Sc3Pa 5 6 4 9 1,9
25S 0,1 75 9542 1401 6164 Artif. de prod. inf. 5Sc4Nu1Pa 25 12 8 42 3,2
25B 4,0 40-80 9541 9601 6163 Artif. de prod. inf. 8Sc2Ulc 30 12 8 29 2,3
25G 3,6 40 9542 1401 6164 Artif. de prod. inf. 6Sc2Ar1Fr1Ulc 30 18 11 61 2,6
25M 1,9 30 9542 1401 6164 Artif. de prod. inf. 7Sc1Fr1Ulv1Dt 35 16 13 70 4,2
25R 0,7 90 9659 1301 8225 Artif. de prod. inf. 8Sc2Ulc 35 12 8 29 2,2
25C 1,1 30 9541 9601 6163 Artif. de prod. inf. 7Nu2Vit 25 12 6 26 2,1
25U 0,7 90 9542 1401 6164 Artif. de prod. mij. 10Nu 35 16 10 67 5,6
25A 3,0 35 9541 9601 6163 Artif. de prod. inf. 8Nu2Pa 35 8 4 15 2,8
25K 0,4 17 9663 9502 6333 Artif. de prod. mij. 10Mo 10 6 4 32 3,4
25E 0,8 25 9541 9601 6163 Artif. de prod. mij. 3Pin2Pi1Mo2Me1Pa 20 20 9 67 5,2
25D 0,3 30 9541 9601 6163
25A1 2,5 35

NR. 3(69) IUNIE, 2013 29


cercetări ştiinţifice

Cotinus coggygria, negundo, Acer platanoides, Acer


Rosa spinosissima, tatricum, Carpinus betulus, Ce-
Adonis vernalis, Bu- rasus avium, Fraxinus excelsior,
glossoides arvensis, Juglans regia, Tilia cordata, Tilia
Linum austriacum, Li- tomentosa, Salix alba, Salix fragi-
nosiris vilosa, Thymus lis, Sorbus torminalis, Malus syl-
marscallianus). vestris, Morus alba, Populus alba,
Arboreturi natural Pyrus pyraster, Ulmus campestre,
fundamentale de sal- Ulmus levis, Robinia pseudaca-
cie şi plop. O fâşie în- cia, Gleditsia triacanthos, Picea
gustă de câţiva metri abies, Pinus nigra; 22 specii de
s-a păstrat pe malul arbuşti: Amygdalus nana, Cerasus
r. Răut pe tot întinsul mahaleb, Cornus mas, Corylus
Ariei naturale proteja- avellana, Cotinus coggygria, Coto-
te „Zolonceni”. neaster melanocarpa, Crataegus
monogyna, Euonymus europaea,
Arboreturi artifi- E. verrucosa, Elaeagnus angus-
ciale. În Aria naturală tifolia, Ligustrum vulgare, Loni-
protejată „Zolonceni” cera xylosteum, Prunus spinosa,
au fost plantate 27,4 Rhamnus cathartica, Rosa canina,
ha arborete artificia- Rosa spinosissima, Salix capraea,
le, dintre care 10,9 ha Sambucus nigra, Staphylea pin-
de salcâm,10,5 ha de nata, Swida sanguinea, Viburnum
stejar pedunculat, 4,8 lantana, Amorpha fruticosa şi 172
ha de nuc, 0,8 ha de specii de plante ierboase: Achil-
pin şi 0,4 ha de molid. lea millefolium, Acinos arvensis,
Arboreturi artifici- Acorus calamus, Adonis vernalis,
cu altitudini de 20-90 m. Înălţimea ale de stejar pedun- Aegonychon purpureo-caeruleum,
arborilor este de 14-18 m, diametrul culat. În Aria naturală protejată Aegopodium podagraria, Agrimo-
tulpinii – 24-40 cm, vârsta – 90-110 „Zolonceni” au fost plantate 5 ar- nia eupatoria, Agrostis stolonifera,
ani. Sunt arborete de productivitate boreturi de stejar pedunculat cu Ajuga genevensis, A. reptans, Al-
mijlocie şi inferioară (110-185 m3/ suprafaţa totală de 10,5 ha. Au fost liaria petiolata, Allium rotundum,
ha) cu puţină participare a frasinului plantate 2 arborete de stejar cu tei, Alisma plantago aquatica, Alyssum
(Fraxinus excelsior), a carpenului un arboret cu glădiţă, un arboret cu hirsutum, Anchusa procera, Ane-
(Carpinus betulus), teiului (Tilia to- salcâm şi arţar şi un arboret pur de monoides ranunculoides, Anemo-
mentosa, T. cordata). Neînsemnată stejar pedunculat (tabelul 1). ne sylvestris, Anthriscus sylvestris,
este participarea cireşului (Cerasus Arboreturi artificiale de salcâm. Arctium tomentosum, Aristolochia
avium), paltinului de câmp (Acer Au fost plantate 6 arboreturi de sal- vulgaris, Artemisisa austriaca, A.
platanoides) şi a jugastrului (Acer câm cu suprafaţa totala de 10,5 ha. vulgaris, Asarum europaeum, As-
campestre). Cele mai mari suprafeţe de 7,6 ha
Arboreturi natural fundamentale au fost plantate cu salcâm şi ulm.
de gorun. S-au păstrat mici supra- Au fost plantate, de asemenea, su-
feţe de gorun în partea de mijloc şi prafeţe neînsemnate cu nuc şi plop.
superioară a versantului. Înălţimea Arboreturi artificiale de nuc. Au
arborilor este de 12-14 m. Diame- fost plantate 3 arboreturi de nuc
trul tulpinii arborilor constituie 15- (suprafaţa 4,8 ha). La vârsta de 35
20 cm. După compoziţia floristică, de ani volumul masei lemnoase era
aceste suprafeţe ar putea fi atribu- de 67 m3/ha.
ite la tipul de pădure de gorun cu Arboreturi artificiale de pin. A
scumpie (Cotinus coggygria). fost plantat un arboret cu pin cu o
Arboreturi natural fundamentale suprafaţă de 0,8 ha.
de stejar pufos (Quercus pubes-
cens). Mici suprafeţe (fragmente) Diversitatea floristică. Aria na-
de stejar pufos au fost evidenţiate turală protejată „Zolonceni” inclu-
în partea superioară a versantului de un genofond constituit din 220
la ieşire în platou. În stratul arbuş- specii de plante vasculare, dintre
tilor şi ierburilor au fost evidenţiate care 26 specii de arbori: Quercus
şi alte specii caracteristice pădurilor robur, Quercus petraea, Quercus
de stejar pufos (Amygdalus nana, pubescens, Acer campestre, Acer Foto 5. Pădure de stejar pufos

30 NR. 3(69) IUNIE, 2013


cercetări ştiinţifice

Foto 6. Populaţie de migdal pitic (Amygdalus nana) Foto 7. As. Asplenietum trichomano-rutae-murariae R.Tx.
1937
paragus tenuifolius, A. officinalis, ra thuringiaca, Leonurus cardiaca, folia, Vicia tenuifolia, Vinca minor,
Asplenium trichomanes, A. ruta- Leopoldia comosa, Lepidium cam- Vincetoxicum hirundinaria, Viola
muraria, Astragalus glycyphyllos, pestre, Linaria genistifolia, Linum mirabilis, V. reichenbachiana, V.
Ballota nigra, Bothriochloa ischa- austriacum, Lolium perene, Lyco- tricolo şi Xantium strumarium.
emum, Bracyipodium sylvaticum, pus europaeus, Lisimachia num- Specii de plante rare. În Aria
Bromus arvensis, Buglossoides mularia, Marrubium peregrinum, naturală protejată „Zolonceni” au
arvensis, Campanula persicifolia, Medicago romanica, Melampyrum fost evidenţiate 14 specii de plante
Campanula sibirica, Campanula nemorosum, Melandrium album, rare: Sorbus torminalis, Amygda-
bononiensis, Cannabis ruderalis, Mercurialis perenis, Mercurialis lus nana, Cotoneaster melanocar-
Capsela bursa-pastoris, Carex ovata, Melica uniflora, Melilotus pa, Lonicera xylosteum, Staphylea
contigua, Carex brevicollis, Carex albus, M. officinalis, Muscari ne- pinnata, Acorus calamus, Adonis
pilosa, Chelidonium majus, Clino- glectum, Myosotis arvensis, Nec- vernalis, Asparagus tenuifolius,
podium vulgare, Centaurea diffu- taroscordum bulgaricum, Nonea Asplenium trichomanes, A. ruta-
sa, Cerinthe minor, Chaerophyllum pulla, Origanum vulgare, Persica- muraria, Cystopteris fragilis, Friti-
bulbosum, Cichorium intybus, Cir- ria hydropiper, Physalis alkekengi, llaria montana, Nectaroscordum
sium arvense, Convallaria majalis, Plantago lanceolata, P. major, Poa bulgaricum, Tulipa biebersteinia-
Convolvulus arvensis, Coronilla angustifolia, Poa nemoralis, Po- na.
varia, Corydalis solida, Corydalis lygonatum latifolium, Polygonatum Diversitatea fitocenotică. Co-
marschalliana, Cynodon daccty- multiflorum, Polygonum aviculare, munităţile vegetale din Aria natu-
lon, Cystopteris fragilis, Dactylis Potentilla arenaria, P. argentea, P. rală protejată „Zolonceni” au fost
glomerata, Daucus carota, Denta- recta, Potentilla reptans, Prunel- atribuite la următoarele asociaţii:
ria bulbifera, Echinops sphaeroce- la vulgaris, Pulmonaria officinalis, as. Asplenietum trichomano-rutae-
phalus, Echium rusicum, Echium Pyretrum corimbosum, Ranuncu- murariae R. Tx. 1937; as. Querce-
vulgare, Echinochloa crusgalli, lus auricomus, R. pedatus, Ranun- tum robori-petraeae Borza 1959;
Elytrigia repens, E. intermedia, culus repens, R. reptans, Rorippa Aceri tatarico – Quercetum robo-
Erigeron canadensis, Equisetum austriaca, Rubus caesius, R. ida- ris Zolyomi 1957; as. Pruno-spi-
arvense, Euphorbia amygdalloi- eus, Rumex acetosa, Salvia ne- nosae-Crataegetum monogynae
des, Falcaria vulgaris, Festuca va- morosa, S. pratensis, Sambucus (Soo 1927) Hueck 1931; Sambu-
lesiaca, Ficaria verna, Filipendula ebulus, Scilla bifolia, Scrophula- cetum ebuli (Kaiser 1926) Felfoldy
vulgaris, Fragaria vesca, Fritillaria ria nodosa, Scutellaria altissima, 1942.
montana, Gagea lutea, Gagea Stelaria holostea, Sedum acris, Impacturi naturale şi antropi-
pusilla, Galeobdolon luteum, Ga- Sedum maximum, Setaria viridis, ce. În urma cercetărilor efectuate,
lium aparine, Geranium pusillum, Silene vernale, Solanum dulcama- concluzionăm că gestionarea Ariei
Geum urbanum, Glechoma hirsu- ra, Stachys recta, Symphytum offi- naturale „Zolonceni” se efectuează
ta, Hedera helix, Humulus lupulus, cinale, Tanacetum vulgare, Tarax- fără a ţine cont de regimul stabi-
Hypericum perforatum, Inula brita- acum officinale, Thalictrum minus, lit de arie naturală protejată. Sunt
nica, Isopyrum thalictroides, Lac- Thymus marscallianus, Trifolium suprafeţe unde este posibilă re-
tuca serriola, Lamium album, La- pratense, T. repens, Tulipa bieber- generarea naturală a stejarului şi
mium amplexicaule, L. purpureum, steiniana, Tusilago farfara, Urtica altor specii autohtone, dar nu se
Lapsana communis, Lathyrus ni- dioica, Valeriana officinalis, Vero- întreprind măsuri de regenerare a
ger, L. venetus, L. aureus, Lavate- nica austriaca, Veronica hederi- stejarului pedunculat, gorunului şi

NR. 3(69) IUNIE, 2013 31


cercetări ştiinţifice

buită la categoria arii protejate de Braun-Blanquet J. Pflanzen-


păduri valoroase (anexa nr. 4). Prin soziologie. Springer, Verlag, Ber-
Hotărârea Parlamentului Republicii lin,1964.
Moldova nr. 1539 din 25 februarie Postolache Gh. Probleme ac-
1998, această suprafaţă de pădure tuale de optimizare a reţelei ariilor
a fost confirmată ca arie protejată protejate pentru conservarea bio-
şi atribuită la categoria Rezervaţie diversităţii în Republica Moldova.
naturală (anexa nr. 5). //Buletinul Academiei de Ştiinţe
Recomandări de optimizare a Moldovei. Ştiinţe biologice, chi-
a conservării plantelor. Pentru mice şi agricole. 2002, nr. 4(289),
optimizarea conservării diversităţii pag. 3-17.
plantelor în Aria naturală protejată Postolache Gh. Procedeu de
„Zolonceni”, se recomandă de efec- sistematizare a diversităţii arbore-
tuat următoarele lucrări : telor. / Simpozion ştiinţific Internaţi-
 În scopul stopării reducerii onal ”Agricultura modernă-realizări
suprafeţelor cu arboreturi natural şi perspective”. Chişinău, 2008,
fundamentale se propune ca ar- pag. 331-333.
boreturile natural fundamentale să Гейдеман Т. С. Определитель
fie gestionate prin metoda tăierilor высших растений Молдавской
Foto 8. Arbore remarcabil succesive în condiţii de instalare şi ССР. Кишинев, «Штиинца», 1986,
de dezvoltare a seminţişului. Rege- 637 стр.
a stejarului pufos. Un impact nega-
nerarea stejarului se va efectua din Кравчиук Ю. П., Верина В. Н.,
tiv pe parcursul mai multor ani l-au
contul regenerării naturale. Сухов А. М. Заповедники и па-
avut lucrările de plantare a arbore-
 O atenţie specială în Aria мятники природы Молдавии. Ки-
telor artificiale în locul celor natural
protejată „Zolonceni” necesită pei- шинев, изд. Штиинца, 1976.
fundamentale.
sajele de-a lungul albiei râului Răut. *O взятии под государствен-
Conservarea biodiversitaţii.
 De reglementat accesul ную охрану природных обьек-
Aria naturală protejată „Zolonceni”
populaţiei în teritoriul ariei protejate тов и комплексов на территории
este o suprafată reprezentativă
conform regulamentelor în vigoare. Молдавской ССР. Постановление
de stejar pedunculat, gorun, stejar
Совета Министров Молдавской
pufos şi plante ierboase caracteris-
CONCLUZII ССР от 8 января 1975 г., № 5.
tice pentru vegetaţia de stâncărie.
**Legea privind fondul ariilor
După compoziţia floristica şi peisa-
Aria protejată „Zolonceni” re- naturale protejate de stat. //Monito-
gistică, este o suprafaţă valoroasă
prezintă o suprafaţă (70,3 ha) de rul oficial al Republicii Moldova din
(Kravciuk, Verina, Suhov, 1976).
pădure reprezentativă cu arbore- 16.07.1998, nr. 66-68.
Include un genofond din 220 specii
te valoroase de stejar peduncu-
de plante vasculare. În Aria prote-
lat (Quercus robur, Q. petraea, Q.
jată „Zolonceni” au fost evidenţiate
pubescens), caracteristice pentru
14 specii de plante rare: Sorbus
vegetaţia de stâncării atribuită la
torminalis, Amygdalus nana, Co-
categoria - ecosisteme forestiere şi
toneaster melanocarpa, Lonice-
ierboase pe substraturi pietroase.
ra xylosteum, Staphylea pinnata,
Este constituită din arboreturi natu-
Acorus calamus, Adonis vernalis,
ral fundamentale de stejar pedun-
Asparagus tenuifolius, Asplenium
culat (Quercus robur).
trichomanes, A. rutamuraria, Tu-
Compoziţia floristică include un
lipa biebersteiniana, Cystopteris
genofond constituit din 220 specii
fragilis, Fritillaria montana, Necta-
de plante vasculare, dintre care 13
roscordum bulgaricum. Ultimele 2
specii de plante rare. Pentru opti-
specii sunt incluse în Cartea Roşie
mizarea conservării biodiversităţii,
a Republicii Moldova. La categoria
este necesar ca gestionarea să se
de elemente valoroase pot fi atri-
efectueze ţinând cont de prezenţa
buite şi anumite locuri de concen-
populaţiilor de plante rare din aria
trare a speciilor de plante, precum
protejată.
şi peisajele de pe versanţii abrupţi.
Aceste şi alte suprafeţe necesită o
BIBLIOGRAFIE
atenţie sporită.
Conform Hotărârii Guvernului
Borza A., Boşcaiu N. Introduce-
Moldovei nr. 5 din 8 ianuarie 1975,
re în studiul covorului vegetal. Ed.
această suprafaţă de pădure a fost
Academiei R.P.R., Bucureşti, 1965.
luată sub protecţia statului, fiind atri-

32 NR. 3(69) IUNIE, 2013


Informaţia
cu privire la starea spaţiilor verzi conform situaţiei la 31 decembrie 2012
Informaţia privind suprafaţa spaţiilor verzi ale localităţilor urbane şi rurale este întocmită în conformitate cu prevederile Legii nr. 591-XIV din 23 septembrie 1999
,, Cu privire la spaţiile verzi ale localităţilor urbane şi rurale” şi Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 676 din 11 iulie 2000 ,,Cu privire la procedura unică de
ţinere a evidenţei spaţiilor verzi ale localităţilor urbane şi rurale.
Generalizarea şi sistematizarea a fost efectuată în baza datelor prezentate de către autorităţile administraţiei publice locale. În urma inventarierii efectuate, în
unele raioane, suprafaţa spaţiilor verzi pentru anul 2012 a fost corectată. Informaţia cu privire la starea spaţiilor verzi conform situaţiei la 31 decembrie 2012, este
prezentată în anexele nr. 1,2 şi 3.
informaţii ştiinţifice

Anexa nr. 1
STRUCTURA, DESTINAŢIA ŞI SUPRAFAŢA SPAŢIILOR VERZI (conform funcţionalităţii)
Suprafaţa în Schimbarea supra-
Din zonele anul precedent feţelor
De folosinţă Cu acces Cu profil Suprafaţa în anul
Nr. Cu funcţii utili- turistice şi celui de dare Cauza reducerii
Amplasamentul generală limitat specializat de dare de seamă
crt. tare (F.U.) de agre- de seamă suprafeţelor
(F.G.) (A.L.) (P.S.) (2012),ha, km (%)
ment (T.A.) (2011),ha,km
(ha,km)
1 Mun. Bălţi 81,15 181,54 51,8 439,89 - 754,38 - - - -
2 Mun. Chişinău 4192,12 830,01 346,2 58,15 - 5426,48 5426,48 - - -
3 R-nul Anenii Noi Nu a prezentat informaţia
R-nul Basarabeas-
4 38,295 5,43 21,79 - - 65,515 65,515 - - -
ca
5 R-nul Briceni 44,94 - - - - 44,94 44,94 - - -
6 R-nul Cahul 108,26 - - - - 108,26 110,37 - -1,1 -
7 R-nul Cantemir 39,01 36,19 - 7,75 - 82,95/24,3 - - - -
8 R-nul Călăraşi 51,93 59,79 28,9 51,7 - 192,32 190,92 +1,4 +0,7 -
9 R-nul Căuşeni 19,68 19,17 - 8,78 - 47,63 47,63 - - -
10 R-nul Cimişlia - - - - - 201,5/40,08 201,5/40,08 - - -
11 R-nul Criuleni 13,98 13,98/14,2 13,98/14,2 - - -
12 R-nul Donduşeni 19,49 47,19 16,70 3,48 - 86,86 86,86 - - -
13 R-nul Drochia 222,4 - - - - 222,4 222,4 - -
14 R-nul Dubăsari 16,62/18 15,67 12,06 1,7 - 46,05/18 - - - -
15 R-nul Edineţ 305,97 - - - - 305,97 285,4 - - -
16 R-nul Făleşti - - - - - 20,68 20,68 - - -
17 R-nul Floreşti Nu a prezentat informaţia
18 R-nul Glodeni - - - - - 76,89 79,20 -2,55 - -
19 R-nul Hînceşti 24,935 26,908 1,23 - 10,475 87,973 87,973 - - -

NR. 3(69) IUNIE, 2013


20 R-nul Ialoveni 70,80 - - - - 70,80 70,80 - - -
21 R-nul Leova 73,49 57,37 28,61 12,1 - 171,87 172,37 - - -
22 R-nul Nisporeni 30,26 88,35 53,06 25,65 5,0 202,32 203,32 -1 +0,5 -

33
34
23 R-nul Ocniţa 45,8132 - - - - 45,8132 45,3064 +0,5 +1 -
24 R-nul Orhei 103,04 85,48 41,38 127,15 20,863 378,24 374,79 +3,45 +0,9
25 R-nul Rezina 77,24 118,90 36,32 111,47 13,33 357,26 357,26 - - -
26 R-nul Rîşcani 596,29 18,34 2,04 2107,28 - 2723,95 2703,95 +20 +0,7 -
27 R-nul Sîngerei 44,58 - 73,14 - - 117,73 117,73 - - -
28 R-nul Soroca - - - - - 704,6 700,05 +4,5 +06 -
29 R-nul Străşeni 35,28/108,2 40,69 2,72 74,21/155,5 - 153,9/263,7 153,9/263,7 - - -
30 R-nul Şoldăneşti 14,2 37,53 26,83 7,01 - 85,57 85,57 - - -

NR. 3(69) IUNIE, 2013


31 R-nul Ştefan Vodă - - - - - 80,12 80,43 +0,31 -0,4 -
32 R-nul Taraclia Nu a prezentat informaţia
33 R-nul Teleneşti - - - - - 73,8 66,89 -6,91 -0,3 -
34 R-nul Ungheni 92,8 765,3 102,1 293,3 9,9 1263,4 1300,3 -36,9 -2,9 -
35 U.T.A. Găgăuzia 315,63 97,47 8,44 1716,15 - 2137,69 2127,68 +10,1 +0,5 -
+40,26/-
Total pe republică 6678,2/126,2 2531,32 853,32 5045,/155,5 59,568 16351,841/360,28 15444,2/317,98
47,36

Anexa nr.2
CREAREA, EXTINDEREA, REGENERAREA ŞI ÎNGRIJIREA SPAŢIILOR VERZI

Categoria Suprafaţa terenurilor, ha (m2), km Tăierile conform planului ha (m2), km Plantare


spaţiilor verzi
Tăierile ne-
Nr. conform art. Extinderea
Amplasamentul Nou-cre- Tăieri de Tăieri de re- Alte autorizate Arbori Arbuşti
crt. 16 al Legii cu celor exis- Regenerarea Tăieri de igienă
ate îngrijire glementare tăieri (ha), m2, km (ex.) (ex.)
privire la spa- tente
ţiile verzi
1 Mun. Bălţi FG,AL,FU - - 6,5 - 0,4 - - - 809 1646
2 Mun. Chişinău FG,AL - - - 19,47 20,09 - - 0,3 12850 300
3 R-nul Anenii Noi Nu a prezentat informaţia
R-nul Basara-
4 FA,AL,PS 1,8 1,8 - - - - - - 3100 460
beasca
5 R-nul Briceni FG,AL,PS,FU - - - - - - - - - -
6 R-nul Cahul - - - - - - - - - - -
7 R-nul Cantemir FG,AL,FU 0,24 0,51 5,36 0,01 1,22 0,02 - - 5433 527
8 R-nul Călăraşi FG,AL,PS. - - - - 5,2 - - - 21300 -
9 R-nul Căuşeni FG,AL,PS 6,33 - - 0,5 - - - - 14100 -
10 R-nul Cimişlia FG - - - - - - - - - -
11 R-nul Criuleni - - - - - - - - - - -
12 R-nul Donduşeni FG,AL,PS - - - - - - - - - -
13 R-nul Drochia FG - - - - - - - - - -
informaţii ştiinţifice
14 R-nul Dubăsari FG,AL,PS,FU - - - - - - - - 3944 -
15 R-nul Edineţ FG,AL,PS,FU - - - - - - - - 3470 -
16 R-nul Făleşti FG - - 26,7 - - - - - - -
17 R-nul Floreşti Nu a prezentat informaţia
18 R-nul Glodeni FG,AL,PS,FU 2,55 0,15 - 2,53 - - - 0,20 5881 -
19 R-nul Hînceşti FG - - - - - - - - 5800 -
20 R-nul Ialoveni - - - - - 189/122,71 - - - 8951 -
21 R-nul Leova FG,AL,PS,FU - - 14,55 - 340 56,0 - - 17640 50
22 R-nul Nisporeni FG,AL - - - 1,0 2,6 - - - 1636 -
informaţii ştiinţifice

23 R-nul Ocniţa - - - - - - - - - - -
24 R-nul Orhei - - - - - - - - - - -
25 R-nul Rezina FG,AL,PS - - - - - - - - 550 -
26 R-nul Rîşcani FG,AL,PS,FU - 20 6,60 - - - 0,09 1903 180
27 R-nul Sîngerei - - - - - - - - - - -
28 R-nul Soroca FG,AL,PS,FU 1/1 117,54 0,8 59,74 - - - - 1650/44,24 99/14,52
29 R-nul Străşeni FG,AL,PS,FU 0,77 - 1,87 - 0,494 - - - 1720 72
30 R-nul Şoldăneşti - - - 1,66 - - - - - - -
31 R-nul Ştefan Vodă FG,AL 0,31 - - - 17 - 1,0 34,53 6466 -
32 R-nul Taraclia Nu a prezentat informaţia
33 R-nul Teleneşti FG,AL,PS 5,98 0,93 - 0,2 0,13 0,02 - - 1511 562
34 R-nul Ungheni PS,TA,FG - - - - - - - - 1513 2015
35 U.T.A. Găgăuzia FG,AL,PS,FU 3,5 12,7 23,9 12,6 135,6 5,87 0,21 9881 523
Total pe republică 22,48 153,63 87,94 96,05 711,734/122,71 61,91 1,0 35,33 130108/44,24 6434/14,52

Anexa nr. 3
REPARAREA PREJUDICIULUI CAUZAT SPAŢIILOR VERZI
Nr. Volumul masei lemnoase Contravenţii depistate,
Amplasamentul Prejudiciul cauzat, lei Amenda aplicată/încasată, lei Repararea prejudiciului, lei
Crt tăiate ilicit (m2) om/m3
1 2 3 4 5 6 7
1 Mun. Bălţi 17,15 9/17,15 151919 17900/7950 13773
2 Mun. Chişinău 68,17 36/98,17 214216 45200/21700 160433,5
3 R-nul Anenii Noi Nu a prezentat informaţia
4 R-nul Basarabeasca 10 5/10 2000 4000/2000 1840
5 R-nul Briceni - - - - -
6 R-nul Cahul - - - - -
7 R-nul Cantemir - - - - -

NR. 3(69) IUNIE, 2013


8 R-nul Călăraşi - - - - -
9 R-nul Căuşeni 1,78 7 9507 6000/2100 1227
10 R-nul Cimişlia - - - - -
11 R-nul Criuleni - - - - -

35
36
12 R-nul Donduşeni - - - - -
13 R-nul Drochia - - - - -
14 R-nul Dubăsari - - - - -
15 R-nul Edineţ 0,42 3 4080 2600/1300 3960
16 R-nul Făleşti - - - - -
17 R-nul Floreşti Nu a prezentat informaţia
18 R-nul Glodeni 25 1/25 4874,2 2300 2300
19 R-nul Hînceşti - - - - -

NR. 3(69) IUNIE, 2013


20 R-nul Ialoveni - - - - -
21 R-nul Leova 1,300 2 2976 1600 800
22 R-nul Nisporeni - - - - -
23 R-nul Ocniţa - - - - -
24 R-nul Orhei - - - - -
R-nul Rezina - - - - -
26 R-nul Rîşcani 5/2 5/2 - 4000/2000 -
27 R-nul Sîngerei - -- - - -
28 R-nul Soroca - - - - -
29 R-nul Străşeni - - - - -
30 R-nul Şoldăneşti - - - - -
31 R-nul Ştefan Vodă 34,85 6/34,85 15760 5000/2500 7660
32 R-nul Taraclia Nu a prezentat informaţia
33 R-nul Teleneşti - - - - -
34 R-nul Ungheni - - - - -
35 U.T.A. Găgăuzia 8,7 4 63072 3400 33400
Total pe republică 172,37/2 74/187,17 468404,2 92000/39550 225393,5

Notă. De corectitudinea datelor publicate sunt responsabile consiliile raionale ,care au prezentat cifrele referitoare la suprafeţele ocupate de spaţiile verzi din
localităţile subordonate.
informaţii ştiinţifice
informaţii ştiinţifice

PARTAJAREA COLECTIVă A COMPETENŢELOR DE LA


CERCETĂTORI LA FERMIERI, PENTRU O EXPLOATARE
DURABILĂ şI ECOLOGICĂ A AGRICULTURII
şI PROTECţIEI MEDIULUI
Igor Povar1, Tudor Lupaşcu1, Tamara Leah2, Serafim Andrieş2
1
Institutul de Chimie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei,
2
Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „Nicolae Dimo”

Astract. In this information the general objectives, the eligibility, the implementation of the Joint
Operational Programme (JOP)“Black Sea 2007-2013”, founded by European Union, as well as the
purpose, specific objectives, planned activities and expected results of the JOP Black Sea project “Sharing
collectively the competences of the researches to the farmers for sustainable and ecological exploitation
of the agriculture and environment protection” have been presented.

1. Programul Operaţional Grecia, Turcia, Ucraina, Moldova, şi universităţi de stat); organisme


Comun de Cooperare în bazinul Armenia şi Georgia. Programul non-profit (ONG-uri, asociaţii, fun-
Mării Negre 2007-2013 (Black Sea Operaţional Comun de Cooperare daţii, organisme de Management al
JOP) în bazinul Mării Negre 2007-2013 Euroregiunilor, Grupări Europene de
”Black Sea JOP” este unul dintre este finanţat de Uniunea Europea- Cooperare Teritorială); întreprinderi
programele operaţionale europene nă (UE) prin Instrumentul European publice; organizaţii internaţionale.
din cadrul ENPI (Instrumentul Eu- de Vecinătate şi Parteneriat şi cofi- Propunerile de proiecte sunt elabo-
ropean de Vecinătate şi Partene- nanţat de statele participante la pro- rate şi implementate în comun de
riat) cu perioada de implementare gram. Instrumentul pentru Asistenţă parteneriate, care cuprind cel puţin
2007-2013. Programul are drept de Pre-aderare (IPA) a finanţat par- un partener din statele membre ale
scop dezvoltarea economică şi soci- ticiparea Turciei la acest program, UE şi un participant din statele par-
ală durabilă a regiunilor din bazinul ca stat candidat, care desfăşoară tenere (Armenia, Georgia, Moldova,
Mării Negre. Obiectivul principal al negocieri de aderare la UE. Ucraina). Partenerii din Turcia pot
programului constă în promovarea Finanţarea acestui Program pen- participa doar în cadrul proiectelor
unei dezvoltări economice şi sociale tru perioada 2007-2013 constituie tripartite, având cel puţin un parte-
mai efective în regiunile menţionate, 25.696.515,52 de euro (finanţarea ner dintr-un stat membru al UE şi
bazată pe parteneriat regional de ENPI), la care se adaugă 7.000.000 un participant dintr-un stat partener.
cooperare temeinică. Acest obiec- de euro (finanţarea IPA, pentru par- Partenerii din Rusia şi Azerbaidjan
tiv prevede promovarea dezvoltării tenerii din Turcia). Bugetul total, cu pot participa în cadrul Programului
economice şi sociale în zonele de includerea cofinanţării statelor par- doar cu finanţare proprie, deoarece
frontieră, valorilor locale comune, ticipante, constituie 35.860.884,52 nu au semnat Acordul Financiar cu
egalităţilor de şansă, reducerea dis- de euro (ENPI + IPA). În cadrul Comisia Europeană, acord în baza
criminării, valorizarea contribuţiei prezentului apel pentru propuneri căruia se pot accesa fonduri ENPI.
femeilor la dezvoltarea economică de proiecte sunt disponibile fonduri Numărul maxim de parteneri posibili
şi socială, îmbunătăţirea activităţilor ENPI în valoare de 15.169.098,86 este 10. ENPI finanţează maximum
privind protecţia mediului ambiant, euro, iar Turcia participă cu fon- 90% din totalul cheltuielilor eligibile.
îndeosebi acelora cu impact regio- duri IPA (Instrumentul de Asistenta Bugetul de stat al României acordă
nal, precum şi promovarea integrării pentru Preaderare) în valoare de maximum 8% beneficiarilor: instituţii
şi schimburilor reciproce culturale 5.300.241,30 euro. Cofinanţarea UE publice, organizaţii neguvernamen-
între comunităţile din bazinul Mării este de maximum 90% din totalul tale, organisme de drept public din
Negre. costurilor eligibile la nivel de proiect. România. Contribuţia beneficiarului
Aria eligibilă a programului cu- Solicitanţii şi partenerii eligibili pen- din România este de minimum 2%
prinde 8 state: România, Bulgaria, tru acest program sunt autorităţile din valoarea eligibilă a proiectului
publice centrale, regionale şi locale (parte aferentă din buget), la care
Site-ul proiectului: www.ecoagri. (ministere, consilii, municipalităţi); se adaugă cheltuielile neeligibile.
ecomct.ro   organisme de drept public (instituţii Bugetul de stat din Republica Mol-

NR. 3(69) IUNIE, 2013 37


informaţii ştiinţifice

dova nu prevede un ajutor financiar problemele ecologice induse de ac- • Promovarea activităţilor privind
analogic pentru beneficiari (lideri de tivitatea antropică şi efectele ei. La reducerea scurgerilor de azot de la
proiect) sau parteneri din ţară. realizarea acestui proiect din partea punctele de depozitare necontrolată
Proiectul trebuie să respecte lis- Republicii Moldova participă Institu- a gunoiului de grajd, a deversărilor
ta cheltuielilor eligibile menţionată tul de Chimie al Academiei de Ştiinţe de îngrăşăminte în apele de adânci-
în Ghidul Solicitantului. Proiectele din Moldova şi Institutul de Pedolo- me şi în Marea Neagră.
pot fi de trei tipuri: I. Proiecte inte- gie, Agrochimie şi Protecţie a Solului 3. Necesitatea şi actualita-
grate, în cadrul cărora activităţile „Nicolae Dimo” şi trei ţări – partene- tea proiectului pentru Republica
sunt implementate în mai multe re din bazinul Mării Negre: România Moldova
state şi urmăresc îndeplinirea în co- - lider de proiect, Turcia şi Armenia. Republica Moldova este vesti-
mun a unui obiectiv, având impact Obiectivele specifice pentru ţări- tă prin fertilitatea solurilor – cerno-
transfrontalier; II. Proiecte simetrice, le participante în cadrul proiectului: ziomurilor, sectorul agrar constitu-
în cadrul cărora activităţile similare • Conştientizarea populaţiei ind baza economiei naţionale. În
sunt implementate în toate statele privind problemele de mediu din prezent nota medie de bonitare a
participante la proiect; III. Proiecte bazinul Mării Negre, în special solurilor constituie 63 de puncte.
implementate doar într-un singur cele legate de procesul poluării cu Fertilitatea naturală asigură forma-
stat participant, dar având impact nutrienţi condiţionat de activităţile rea doar a 2,5 t/ha grâu de toamnă.
transfrontalier. Proiectele trebuie să agricole; Productivitatea scăzută a plantelor
aibă impact transfrontalier direct, • Combinarea cunoştinţelor a se datorează faptului că actualmen-
ceea ce înseamnă respectarea a cel patru ţări participante în cadrul te circa 50% din terenurile agricole
puţin două dintre condiţiile următoa- proiectului, acumulate până sunt într-o stare nesatisfăcătoare,
re: elaborarea comună (pregătirea în prezent privind metodele iar pe 10% - critică.
proiectului în comun), implemen- alternative biologice de utilizare a Conform Cadastrului Funciar al
tarea comună, personal comun în îngrăşămintelor; Republicii Moldova din 01.01.2012
echipa de proiect şi finanţare comu- • Analiza informaţiei acumulate suprafaţa solurilor erodate constitu-
nă (fiecare partener contribuie la co- şi determinarea soluţiilor inovatorii ie 877 mii ha, inclusiv 505 mii slab
finanţarea proiectului, demonstrând disponibile pentru necesităţile de erodate, 259 mii moderat erodare şi
angajamentul fiecărui partener la fertilizare a solurilor; 113 mii ha puternic erodate. Pierde-
proiectul comun). • Organizarea sesiunilor teoretice rile anuale de sol fertil constituie 26
Modul de implementare al pro- şi practice de instruire a fermierilor mil. tone. În rezultatul eroziunii solu-
gramului constă în acordarea de şi deţinătorilor de terenuri agricole rilor are loc poluarea apelor cu nutri-
finanţare nerambursabilă - granturi, în scopul înlocuirii îngrăşămintelor enţi şi cu substanţe de uz fitosanitar,
în mod competitiv, în cadrul unor lici- chimice cu cele locale organice, înnămolirea bazinelor acvatice loca-
taţii publice a propunerii de proiecte sideratelor, altor surse naturale în le, distrugerea căilor de comunicaţii,
comune de cooperare transfrontali- scopul fertilizării solurilor; intensificarea secetelor pedologice
eră. Solicitanţii pot beneficia de un • Cooperarea cu reprezentanţii şi de aer. Cele mai grave forme de
avans procentual, stabilit în funcţie organizaţiilor şi structurilor agricole degradare a solurilor sunt: eroziu-
de valoarea proiectului. Drept rezul- care generează activităţi ce sporesc nea hidrică, dehumificarea şi secă-
tate ale operaţiunilor finanţate de impactul transfrontalier de acţiune tuirea solului cu elemente nutritive,
program pot fi activităţi desfăşurate comună. salinizarea şi alcalinizarea solului.
în domeniul protecţiei mediului, se- Obiectivele specifice ale proiec- Eroziunea solului. Prejudiciul
minare tematice, cursuri de formare, tului pentru Republica Moldova: anual din contul eroziunii constituie
conferinţe, workshop-uri, crearea de • Educarea şi conştientizarea co- circa 2,5 mld. de lei. Influenţa ero-
reţele pentru promovarea turismului munităţilor rurale şi a fermierilor pri- ziunii asupra pierderilor de humus
(networks) etc. vind impactul asupra mediului ambi- şi elemente nutritive, impactul indi-
2. Proiectul ”Partajarea Co- ant generat de activităţile agricole; rect al eroziunii de suprafaţă asupra
lectivă a Competenţelor de la beneficiile ecologice şi economice mediului ambiant constă în faptul că
Cercetători la Fermieri pentru o privind aplicarea îngrăşămintelor odată cu spălarea straturilor superi-
Exploatare Durabilă şi Ecologică organice locale; raţionalizarea si oare de sol are loc exportul de sub-
a Agriculturii şi Protecţiei Mediu- optimizarea utilizării îngrăşămintelor stanţe organice şi minerale în afara
lui” (ECO-AGRI) organice; terenurilor agricole şi, în acelaşi
Scopul proiectului ECO-AGRI. • Promovarea practicilor agricole timp, poluarea mediului acvatic cu
La 28 decembrie 2012, a început şi a agriculturii ecologice (rolul substanţe provenite din agricultură.
implementarea proiectului ECO- culturilor leguminoase) ca soluţii Pierderile de humus în scurgerile
AGRI în cadrul Programului Opera- pentru reducerea poluării cu nutri- solide de pe suprafeţele neprotejate
ţional Comun de Cooperare în bazi- enţi şi acumularea azotului biologic constituie 313-515 kg/ha în funcţie
nul Mării Negre 2007-2013, finanţat în sol; de intensitatea eroziunii. În scurge-
de UE. Scopul principal al proiectu- • Promovarea, testarea şi rile lichide pierderile de materie or-
lui constă în prevenirea şi reducerea demonstrarea tehnologiilor agricole ganică hidrosolubilă constituie 5,2-
poluării cu nutrienţi din agricultură, pentru diminuarea eroziunii solului 4,0 kg/ha, accentuând diferenţierea
din activităţile zootehnice, precum pe versanţi; reducerea poluării conţinutului de humus al solurilor cu
şi în conştientizarea, înţelegerea şi produsă sau indusă de nutrienţii din diferit grad de eroziune. Totodată,
responsabilitatea fermierilor privind sursele agricole pe solurile erodate; în debitul solid se identifică pierderi

38 NR. 3(69) IUNIE, 2013


informaţii ştiinţifice

mari ale formelor totale de azot şi fo- humusului – „minus 800”). Surse- privind impactul asupra mediului
sfor, care alcătuiesc 17-28 kg/ha la le de compensare a pierderilor de ambiant generat de activităţile agri-
varianta fără aplicarea procedeului humus în solurile Moldovei sunt: în- cole; beneficiile ecologice şi econo-
antierozional, respectiv 11- 21 kg/ grăşămintele organice, ierburile pe- mice din aplicarea îngrăşămintelor
ha la solul protejat. Formele mobile rene, producţia agricolă secundară, organice locale; raţionalizarea si
de azot, fosfor şi potasiu schimbabil deşeurile organogene din industria optimizarea utilizării îngrăşămintelor
se pierd preponderent prin debitul alimentară şi gospodăriile comuna- organice;
lichid. le, îngrăşămintele verzi. • promovarea practicilor agricole
Analiza comparativă a pierderilor Necesarul Republicii Moldova şi a agriculturii ecologice (rolul cul-
de humus şi de elemente nutritive la în îngrăşăminte minerale pentru turilor leguminoase) ca soluţii pen-
solul slab erodat şi cel cu grad pu- terenurile agricole constituie 236,9 tru reducerea poluării cu nutrienţi şi
ternic de eroziune demonstrează că mii tone anual, inclusiv: N - 99,9 mii acumularea azotului biologic în sol;
cele mai însemnate diferenţe se în- tone, P2O5 – 91,1 mii tone, K2O – • promovarea, testarea şi de-
registrează în scurgerile solide. Ast- 45,9 mii tone. În prezent se aplică monstrarea tehnologiilor agricole
fel, la solul puternic erodat pierderile doar 23-25 NPK kg/ha, necesarul pentru diminuarea eroziunii solului
de humus au fost cu 64% mai mari, fiind de 112,8 NPK kg/ha. pe versanţi; reducerea poluării pro-
iar cele de azot total, fosfor mobil şi Pentru restabilirea bilanţului po- dusă de nitraţii din sursele agricole
potasiu schimbabil cu 59, 91 şi 85%, zitiv de humus în sol, este necesară pe solurile erodate;
respectiv. implementarea sistemului de fertili- • reducerea scurgerilor de azot
Fisurarea solului în cuplu cu dre- zare a solului, care include: de la punctele de depozitare necon-
najul-cârtiţă reduce pierderile de • Efectuarea cartării agrochi- trolată a gunoiului de grajd, a de-
materie organică în funcţie de gra- mice a terenurilor agricole cu o peri- versărilor de îngrăşăminte în apele
dul de eroziune cu 31-67%, iar cele odicitate de 8-10 ani; de adâncime prin conştientizarea
de azot şi fosfor total cu 35-67%. • Instruirea specialiştilor, fer- producătorilor agricoli cu privire la
Pierderea stratului de suprafaţă are mierilor, populaţiei asupra perico- metodele ecologice de fertilizare a
drept rezultat o fertilitate redusă, de- lului aplicării necontrolate a îngră- solurilor.
terminând o productivitate mai scă- şămintelor chimice, posibilităţii de AG 2. Organizarea a 4 sesiuni
zută. Aceasta, la rândul său, impune aplicare a îngrăşămintelor locale de instruire. Grupurile ţintă cu prio-
folosirea în cantităţi mari a îngrăşă- organice şi celor verzi. ritate critică şi înaltă:
mintelor chimice. O sursă semnificativă de polua- • Agricultorii locali (individuali şi
În acest context menţionăm stric- re a apelor cu substanţe organice şi membri ai asociaţiilor);
ta necesitate de conştientizare şi nutrienţi o constituie reziduurile din • Membrii comunităţilor locale;
difuzare pe toate căile a informaţiei sectorul zootehnic, industria alimen- • Autorităţile locale (primarii, con-
şi cunoştinţelor despre eroziunea tară şi gospodăriile comunale. În silierii locali);
solurilor, poluarea mediului prin ero- sectorul zootehnic se acumulează • Companiile şi investitorii care
ziune, metodelor de combatere şi anual cca 3,3 mil. tone de gunoi de operează în sectorul agrar;
prevenire, deoarece de aceasta de- grajd. Din cantitatea menţionată, în • Autorităţile naţionale;
pinde bunăstarea multor ţări. calitate de fertilizant organic, se uti- • Agenţiile locale;
Pentru stoparea formelor active lizează cca 10%. • Mass-media;
de degradare a solurilor, sunt nece- Unul dintre obiectivele proiectului • Elevii, studenţii, profesorii din
sare următoarele acţiuni: va constitui demonstrarea eficacită- zonele rurale;
• Combaterea şi prevenirea ţii aplicării în calitate de fertilizant a • Cercetătorii ştiinţifici;
eroziunii prin măsuri fitoameliorati- îngrăşămintelor organice din punct • Grupurile religioase;
ve; de vedere agronomic, economic şi • Populaţia locală în vârstă.
• Implementarea sistemului ecologic. Va fi efectuată instruirea şi Programul tematic de informa-
de lucrări conservative a solului, şcolarizarea fermierilor prin organi- re privind conştientizarea protecţiei
asolamentelor antierozionale, pro- zarea seminarelor, meselor rotunde, mediului şi promovarea practicilor
cedeelor agrotehnice; prin intermediul mass-media privind agricole prietenoase mediului cu-
• Conştientizarea fermierilor protecţia antierozională a solurilor, prinde:
şi populaţiei privind pericolul pier- reducerea aplicării îngrăşămintelor • Diminuarea eroziunii solului;
derii fertilităţii solului şi poluarea cu chimice cu azot prin înlocuirea lor cu • Rolul culturilor leguminoase în
nutrienţi prin eroziune; gunoi de grajd şi cultivarea legumi- acumularea azotului biologic în sol.
• Elaborarea recomandărilor noaselor, fixatoare de azot biologic. Pregătirea tehnică şi dezvoltarea
şi instrucţiunilor metodice privind 4. Activităţile preconizate şi abilităţilor în cadrul seminarelor agri-
combaterea eroziunii solului. rezultatele scontate ale proiectu- cole conţine:
Îngrăşămintele minerale şi or- lui • Postere color pentru demon-
ganice. Cercetările privind evoluţia Proiectul include patru Activităţi strare;
bilanţului humusului în solurile Mol- Generale (AG) pentru echipa din • Distribuirea literaturii de speci-
dovei au arătat că în anii 1981-1985 Republica Moldova: alitate;
aplicarea îngrăşămintelor organice AG 1. Conştientizarea popula- • Informaţii periodice pentru
a constituit 6 t/ha (bilanţul humusu- ţiei are următoarele obiective: mass-media.
lui constituind „minus 100”), în anii • educarea şi conştientizarea Seminarele vor include mesaje-
2005-2010 – sub 0,1 t/ha (bilanţul comunităţilor rurale şi a fermierilor cheie:

NR. 3(69) IUNIE, 2013 39


informaţii ştiinţifice

• Ce este şi ce nu este poluarea cipalelor constrângeri în adoptarea informaţiei ştiinţifice populaţiei şi


solului şi a apei cu îngrăşăminte chi- practicilor agricole prietenoase me- colaborarea cu comunităţile din zo-
mice; diului; nele agricole. Rezultatele obţinute
• Asigurarea comunităţilor că nu • Identificarea nevoilor şi deprin- vor fi diseminate la toate organiza-
vor exista pierderi în economia gos- derilor informaţionale ale fiecărui ţiile relevante. Atelierele de lucru şi
podăriei agricole şi nici schimbări grup ţintă. sesiunile de instruire vor fi efectuate
dramatice în viaţa rurală tradiţiona- Evidenţierea performanţelor ex- cu participarea organizaţiilor guver-
lă; ploataţiilor agricole se va efectua cu namentale, private, academice şi
• Acţiunile împotriva poluării so- ajutorul indicatorilor de mediu. Însă, neguvernamentale.
lului şi apei vor fi benefice pentru aceştia se confruntă cu unele dificul- 5. Primul Training al Proiec-
comunităţile locale şi asociaţiile tăţi din lipsa unui sistem de evidenţă tului ECO-AGRI din România
agricole; a îngrăşămintelor stocate, conţinutul În perioada 11-14 aprilie 2013,
• Toţi oamenii din comunitate vor în azot, fertilizatorii folosiţi şi conţi- la Constanţa, România, a avut loc
avea de câştigat din acest proces; nutul de azot pe ha, precum şi efici- Primul Training al proiectului ”Par-
• Unde se poate găsi informaţia enţa folosirii azotului. tajarea Colectivă a Competenţelor
despre noile practici agricole; Aspecte favorabile care reco- de la cercetători la fermieri pentru
• Demonstrarea în teren a practi- mandă implementarea unui sistem o Exploatare Durabilă şi Ecologică
cilor de diminuare a eroziunii solului; de evidenţă a indicatorilor de mediu: a Agriculturii şi Protecţiei mediului”
aplicarea îngrăşămintelor organice - posibilităţi de îmbunătăţire a pentru fermierii români. Tematica
locale; recomandări privind prepa- performanţelor ecologice concomi- primului training a fost ”Fertilizanţii
rarea composturilor în gospodării; tent cu creşterea producţiilor agri- utilizaţi până în prezent în România,
cultivarea leguminoaselor ca soluţii cole. Armenia, Turcia şi Moldova şi im-
pentru prevenirea şi acumularea nu- - crearea premiselor pentru îm- pactul lor asupra bazinului Mării Ne-
trienţilor în sol şi bazinele acvatice. bunătăţirea eficienţei îngrăşăminte- gre (sol, ape freatice, Marea Nea-
GA 3. Demonstrarea şi vizuali- lor fără azot folosite fără costuri su- gră). Aspecte şi Exemple de bune
zarea practică a activităţilor agri- plimentare ale producătorilor; practici ale agriculturii ecologice”.
cole - reducerea consumului de în- 6. Primul Training al Pro-
Demonstrarea practicilor agrico- grăşăminte chimice şi alegerea al- iectului ECO-AGRI din Republica
le de prevenire a poluării din activi- ternativelor mai puţin toxice; Moldova
tăţile agricole se va efectua la Sta- - îmbunătăţirea performanţei Prima sesiune de instruire a fer-
ţiunile experimentale ale Institutului ecologice şi a eficienţei de resurse mierilor agricoli din Republica Mol-
de Pedologie, Agrochimie şi Protec- folosite, ceea ce conduce la reduce- dova în cadrul acestui proiect a avut
ţie a Solului „Nicolae Dimo”: rea semnificativă a poluării în agri- loc la 17-20 iunie 2013, în Sânge-
1. Staţiunea Experimentală pen- cultură. rei. Fermierii au fost informaţi des-
tru Combaterea Eroziunii Solurilor În cadrul proiectului vor fi impli- pre evoluţia utilizării fertilizanţilor,
(Lebedenco, Cahul) - Măsuri de mi- caţi 120 de fermieri şi 2 organizaţii poluarea solurilor şi apelor cu nutri-
nimizare a eroziunii solurilor; de profil din Republica Moldova. enţi, impactul poluării asupra bazi-
2. Staţiunea Experimentală de Prin intermediul mass-media din nului Mării Negre. În cadrul instruirii
Pedologie, Agrochimie şi Ecologie Republica Moldova (televiziune, ra- fermierii au primit pliante informati-
(Ivancea, Orhei) - Aplicarea îngrăşă- dio, internet, presă) despre acest ve, literatură ştiinţifică referitoare la
mintelor organice locale şi cultivarea proiect vor fi informaţi aproximativ tematica şi obiectivele proiectului,
leguminoaselor; 5000 de fermieri. au completat chestionare de eva-
3. Gospodării agricole demon- Rezultatele scontate ale pro- luare, iar la sfârşitul trainingului au
strative din raioanele Sângerei, Flo- iectului sunt: creşterea gradului de primit certificate de instruire.
reşti, Hânceşti şi Ialoveni. conştientizare al populaţiei privind
GA 4. Managementul şi coor- poluarea mediului ambiant în bazi-
donarea activităţilor va include: nul Marii Negre, diminuarea utilizării
• Identificarea şi clasificarea prin- îngrăşămintelor chimice, partajarea

40 NR. 3(69) IUNIE, 2013


informaţii ştiinţifice

SOLUL – PARTE COMPONENTĂ A MEDIULUI ŞI OBIECT


DE STUDIU Al INSTITUTULUI „NICOLAE DIMO” PE PAR-
CURSUL A 60 de ANI de activitate
Academician Serafim Andrieş
Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „Nicolae Dimo”

Abstract: This article presents the results of fundamental and applied researches of the Institute obtained
over 60 years in the following areas: pedology, soil erosion control, soil amelioration, agrochemistry,
organic fertilizers, the utilization of wastewaters, soil biology, microbiology and biochemistry. The results
are reflected in monographs, brochures, newsletters (bulletins), recommendations, methodical instructi-
ons et al. Elaborations of the Institute have been argued for economically and ecologically.
Key words: pedology, soil, erosion, soil amelioration, agrochemistry, soil biology

Condiţiile naturale ale Moldovei, învelişului de sol s-a menţinut, prac- fim Andrieş.
prin varietatea lor, au determinat for- tic, până în anii 1945-1950. Acade- În anul 1956 se întoarce în patrie
marea unei structuri unicale a înve- micianul Nicolae Dimo avea perfec- un savant renumit, academicianul
lişului de sol. Din vremuri străvechi, tă dreptate când afirma că solurile Ion Dicusar. Alături de Nicolae Dimo,
solurile ţinutului nostru au fost apre- Moldovei sunt studiate mai puţin de- el se implică în activitatea ştiinţifică
ciate ca foarte fertile. Renumitul căr- cât solurile din tundra Rusiei. a institutului şi cea didactică în cal-
turar din Grecia antică Herodot, nu- Întoarcerea academicianului Ni- şitate de profesor la Catedra de Pe-
mit şi ”părintele istoriei”, traversând colae Dimo în anul 1945 în Moldova dologie şi Agrochimie a Universităţii
teritoriul dintre Prut şi Nistru, a fost a avut o importanţă deosebită pentru de Stat din Chişinău. Academicianul
adânc impresionat de grosimea stra- dezvoltarea ştiinţei solului în republi- Ion Dicusar în comun cu profesorul
tului humifer şi de vegetaţia ierboasă că. Fondatorul pedologiei contempo- Andrei Timoşenco fondează şcoala
crescută abundent. Marele savant rane în Moldova a argumentat nece- de agrochimişti din Moldova, Labo-
şi om de stat Dimitrie Cantemir, în sitatea organizării în Moldova a unui ratoarele agrochimice raionale, Ser-
opera sa de mare valoare ştiinţifi- Institut de Pedologie, Agrochimie şi viciul agrochimic de stat.
că ”Descrierea Moldovei”, tradusă Ameliorare. În 1946, în cadrul Filialei Cu regret, în anul 1959 academi-
în mai multe limbi, menţiona că ”… Moldoveneşti a Academiei de Ştiinţe cianul Nicolae Dimo a decedat. Însă,
câmpurile moldoveneşti, glorioase a URSS, se organizează secţiile pe- obiectivele trasate de marele savant
după fertilitatea sa, depăşesc cu dologie, agrochimie, ameliorarea so- sunt implementate de către discipo-
mult tezaurul munţilor…”. Fondatorul lului, biologia solului şi staţiunea ex- lii şi colaboratorii săi. Din anul 1960,
pedologiei genetice, celebrul savant perimentală de combatere a eroziu- institutul poartă numele academicia-
rus Vasilii Dokuceaev, care, cu circa nii. La 16 februarie 1953, prin ordinul nului Nicolae Dimo.
130 de ani în urmă a studiat solurile nr. 28 al Filialei Moldoveneşti a AŞ a Este destul de dificil să expunem
Basarabiei, a apreciat cernoziomul URSS, în baza secţiilor sus-menţio- realizările institutului pe parcursul
Câmpiei Moldovei ca sol ”de prima nate, a fost fondat Institutul de Cer- a 60 de ani. În 60 ani de activitate
calitate”. Savantul cu renume mondi- cetări pentru Pedologie, Agrochimie institutul şi-a modificat structura, a
al menţiona că ”… cernoziomul este şi Ameliorare. Primul director al Insti- fost condus de mai mulţi directori,
mai preţios decât aurul, cărbunele tutului a fost academicianul Procopie şefi de secţii şi laboratoare. În anul
de pământ şi petrolul…”. Dvornicov (1953-1956), apoi condu- 1970 institutul a trecut într-un sediu
În structura învelişului de sol cerea a fost preluată de academicia- nou, construit conform unui proiect
al Moldovei cernoziomurile ocupă nul Nicolae Dimo (1956-1959), aca- special, iar laboratoarele au fost în-
70%. V. Dokuceaev a numit cerno- demicianul Ion Dicusar (1959-1963), zestrate cu utilaj şi aparataj modern.
ziomul ”regele solurilor”. Nici o ţară membrul corespondent Constantin Din iniţiativa şi cu participarea activă
din lume nu dispune de o cotă atât Moraru (1963-1967), dr. în agricultu- a academicianului Andrei Ursu, în
de mare de cernoziom, cu un grad ră Profirie Corduneanu (1967-1976), anul 1973, a fost fondat Muzeul Pe-
atât de înalt de fertilitate. Însă, tot V. membrul corespondent Valentin Un- dologic, unic la nivel mondial, care
Dokuceaev menţiona că cunoştin- gureanu (1976-1982), academici- serveşte pentru instruirea studenţilor
ţele noastre despre natura Basara- anul Andrei Ursu (1982-1986), pro- în domeniile pedologiei, agrochimiei,
biei sunt invers proporţionale valorii fesorul Mihai Ţurcanu (1986-1995). ecologiei şi specialiştilor în agricultu-
şi interesului pe care îl prezintă. În Din anul 1995 până în 2013 institutul ră şi silvicultură. Institutul dispune de
fond această stare de cunoaştere a este condus de academicianul Sera- una dintre cele mai bogate biblioteci

NR. 3(69) IUNIE, 2013 41


informaţii ştiinţifice

de specialitate din republică, cu 50 Andrieş). Institutul acordă asisten- tru diferite folosinţe.
mii unităţi de păstrare. ţă ştiinţifico-metodică instituţiilor de În ultimii 30 de ani academicianul
În perioada anilor 1961-1972, au proiectări: Moldghiprozem, Ghipro- A. Ursu a dezvoltat această direcţie
fost iniţiate 4 experienţe de lungă vodhoz, Colhozvinsadproiect, Servi- de cercetare, atât în plan teoretic,
durată cu aplicarea fertilizanţilor în ciului Agrochimic de Stat. Elaborările cât şi aplicativ. Rezultatele sunt re-
asolamentele de câmp pe principa- institutului se aplicau în practică, în flectate în monografiile: „Raioanele
lele tipuri şi subtipuri de sol. Aces- primul rând în gospodăriile experi- pedogeografice şi particularităţile
te obiecte experimentale de mare mentale şi în gospodăriile agricole regionale de utilizare şi protejare a
valoare ştiinţifică şi practică au fost model, care funcţionau în fiecare solurilor”, Chişinău, 2006; Solurile
incluse, în anul 2000, în Reţeaua raion. Moldovei. Partea a IV; „Geografia şi
Mondială a Experienţelor de Lun- În plan teoretic şi aplicativ, pe particularităţile regionale ale soluri-
gă Durată coordonată de Staţiunea parcursul a 60 de ani, principalele lor”. Chişinău, 2011, menţionată cu
Experimentală din Rotamsted (Ma- direcţii de activitate al Laboratorului premiul AŞM.
rea Britanie). Dispunem de obiecte pedologie sunt următoarele: Materialele şi rezultatele acestei
experimentale, experienţe de lungă 1. Inventarierea şi cartografie- activităţi de cercetare-dezvoltare au
durată privind combaterea eroziu- rea solurilor. S-a început o dată cu fost utilizate la elaborarea ”Sistemu-
nii, ameliorarea solurilor degrada- fondarea institutului, deoarece astfel lui de agricultură în Moldova”, editat
te, stoparea alunecărilor active de de materiale practic lipseau. Aceste în anii 1967, 1976, 1982, 1989, pre-
teren, fertilizarea organică, precum lucrări s-au efectuat conform unui cum şi la întocmirea Programelor de
şi de 40 poligoane-cheie pentru plan elaborat de academicianul N. Stat pentru conservarea şi sporirea
efectuarea monitoringului ecopedo- Dimo, numit ”a trei trepte”: cartogra- fertilităţii solurilor, aprobate de Gu-
logic. În conformitate cu Hotărârea fierea solurilor la nivel de comună; vernul Republicii Moldova în 2004,
Guvernului Republicii Moldova nr. întocmirea hărţilor şi studiilor pedo- 2011.
469 din 11 iulie 1994, institutul dis- logice raionale; generalizarea ma- 3. Bonitatea şi pretabilita-
pune de trei Staţiuni Experimentale terialelor raionale şi întocmirea hăr- tea solurilor. Primele rezulta-
de Stat amplasate în diferite zone ţilor pedologice republicane. Printre te au fost generalizate în mo-
pedoclimatice, inclusiv: Staţiunea executorii acestor lucrări importante, nografia „Бонитировка почв и
de Stat pentru Combaterea Eroziu- atât în plan teoretic, cât şi practic экономическая оценка земель в
nii Solului din comuna Lebedenco, remarcăm academicienii N. Dimo, I. Молдавии”, autori I. Krupenikov, N.
raionul Cahul – 550 ha; Staţiunea Krupenikov, A. Ursu, doctorii în şti- Dodonov, editată în anul 1965. În anul
de Stat pentru Pedologie, Agrochi- inţă D. Balteanschi, I. Şestacov, B. 1967 au fost publicate „Временная
mie şi Ecologie din comuna Ivan- Podîmov, Antonina Rodin, Ludmila инструкция по бонитировке почв”,
cea, raionul Orhei – 176 ha; Staţi- Reabinin, A. Holmeţchi, Irina Şilihin. autori I. Krupenikov, Raisa Luneov
unea de Stat pentru Pedologie şi În anii 1959-1960, cartografierea so- şi monografia “Бонитировка почв
Agrochimie din comuna Grigorev- lurilor a fost finisată, fiecare colhoz Молдавии для полевых культур”,
ca, raionul Căuşeni – 22 ha. Con- şi sovhoz dispunea de ”Studiul pe- autori Raisa Luniova, Ludmila Rea-
comitent, se efectuează cercetări, dologic” şi ”Harta solurilor”. În anul binin. Pe parcurs au fost editate in-
testări-demonstrări pe poligoane- 1971, a fost editată Harta solurilor strucţiuni metodice privind bonitatea
cheie amplasate în diferite zone Moldovei cu un tiraj de 10000 exem- solurilor ocupate de plantaţiile pomi-
pedoclimatice. De exemplu, în pe- plare. În anul 1978 a fost editat ”Atla- cole, viticole şi culturile furajere. La
rioada anilor 2006-2012 institutul a sul RSSM”, în care au fost incluse 16 îndeplinirea lucrărilor privind bonita-
efectuat cercetări fundamentale şi hărţi pedologice. Atlasul a fost menţi- tea solurilor ameliorate, cu utilizarea
aplicative în cadrul a 6 staţionare onat cu Premiul de Stat în domeniul metodelor matematice, a participat
de lungă durată, 11 experienţe de Ştiinţei şi Tehnicii. activ şi dr. Svetlana Marchin. Proble-
câmp, 40 poligoane-cheie pentru 2. Geografia solurilor. În baza ma bonitării solurilor este actuală şi
efectuarea monitoringului ecope- studiilor pedologice efectuate pe chiar acută în perioada postprivati-
dologic, 6 poligoane-cheie pentru parcursul anilor au fost delimitate zaţională.
evaluarea acţiunii irigaţiei prin picu- provinciile şi raioanele pedologice. Determinarea pretabilităţii soluri-
rare asupra însuşirilor şi regimurilor Materialele au fost editate în a.1965 lor are o mare importanţă la ampla-
solurilor. în monografia “Агропочвенное рай- sarea plantelor de cultură, îndeosebi
În anul 1964, în republică a înce- онирование Молдавской ССР”, la fondarea plantaţiilor pomiviticole.
put cercetarea agrochimică a solu- autori academicienii I. Krupenikov, În acest scop, academicianul A. Ursu
rilor. Pe parcursul anilor 1964-1999 A. Ursu, dr. D. Balteanschi, Antoni- şi colaboratorii, dr. hab. în agricultu-
au fost efectuate 5 cicluri de carto- na Rodin. Studiile în domeniul geo- ră Zinaida Sinchevici, V. Hijneac,
grafiere agrochimică. Asigurarea grafiei solurilor au continuat şi deja dr. în agricultură I. Marcov şi al. au
ştiinţifică a deservicii agrochimice a în a.1980 a fost publicată mono- evidenţiat şi stabilit limitele admisibi-
fost efectuată de Institutul ”Nicolae grafia academicianului Andrei Ursu le ale proprietăţilor nefavorabile ale
Dimo”. Rezultatele au fost genera- “Почвенно-экологическое микро- solurilor (soloneţizare, salinizare, ale
lizate de dr. I. Burlacu şi expuse în районирование Молдавии”. Au fost carbonaţilor etc.). În baza cercetări-
monografia ”Deservirea agrochimică delimitate şi identificate 80 de micro- lor au fost elaborate recomandări, in-
a agriculturii în Republica Moldo- raioane cu caracteristicile detaliate strucţiuni, îndrumări metodice. Lista
va”, 2000 (redactor responsabil S. şi determinarea pretabilităţii lor pen- lucrărilor ştiinţifice şi recomandărilor

42 NR. 3(69) IUNIE, 2013


informaţii ştiinţifice

practice, editate în anii 1970-1993, comună, raion, republică, instituirea erodate în structura învelişului de sol
este prezentată în monografia lui A. şi efectuarea monitoringului ecope- (I. Krupenikov, Ecaterina Kuharuk).
Ursu ”Solurile Moldovei”, 2011. dologic. Colaboratorii dr. Ecaterina Kuharuk,
4. Chimia, geochimia şi mine- Eroziunea solului şi măsurile Lilia Boaghe, col. şt. Gr. Dobrovol-
ralogia solurilor. Folosirea raţiona- de minimalizare. Condiţiile natura- schi, L. Popov, V. Rusnac şi al. moni-
lă a terenurilor agricole, obţinerea re- le (relieful accidentat, ploile torenţi- torizează pierderile de sol şi scurge-
coltelor scontate este imposibilă fără ale, solurile, vegetaţia), precum şi rile lichide de pe versanţi; testează
cunoaşterea însuşirilor şi compoziţi- exploatarea neadecvată a solurilor, procedee tehnologice de combatere
ei chimice şi fizice ale solurilor. La favorizează eroziunea solului, care a eroziunii solului; implementează
acest compartiment s-a lucrat mult şi s-a extins pe circa 36% din terenuri- complexul de măsuri de combatere
insistent, aici vom menţiona doar ur- le agricole. Pierderile anuale directe a eroziunii în diferite zone pedocli-
mătoarele monografii: Минералогия şi indirecte sunt colosale. Institutul matice.
почвообразования в степной и studiază eroziunea solului şi elabo- Cercetările fundamentale şi apli-
лесостепной зонaх Молдавии. rează tehnologii, procedee pentru cative ale secţiei Ameliorarea Solu-
Кишинев, 1999, autor dr. hab. şt. minimalizarea ei. La începutul ani- rilor se efectuează în câteva direcţii.
agr. V. Alexeev; „Гумус в почвах lor 60 colaboratorii institutului, sub 1. Fizica şi regimul hidric ale
Молдавии и его трансформация conducerea profesorului M. Zaslav- solului. Determină în mare măsură
под влиянием удобрений”, 1991, schi, au elaborat „Генеральная схе- în fiecare an nivelul recoltelor. Aces-
autor dr. şt. ag. Valentina Ganenco; ма противоэрозионных меропри- tei probleme importante i se acordă
„Микроэлементы в компонентах ятий”. În anul 1966 M. Zaslavschi o atenţie permanentă în cadrul insti-
биосферы Молдовы”, 2006, autor editează monografia “Эрозия почв tutului. În anul 1959, a fost publicată
dr. în ag. V. Chiriliuc. и земледелие на склонах”. prima lucrare de generalizare privind
Au fost susţinute 4 teze de doc- În anii 70-90 elaborările institutu- însuşirile agrofizice şi regimul hidric
tor în ştiinţe în domeniul geochimiei lui se implementează pe larg în gos- al principalelor soluri (autori dr. I.
solurilor: Galina Strijov, N. Danilov, podăriile agricole, în primul rând în Şestacov, dr. Nadejda Rogovschi).
Tamara Leah, Jana Creidman. gospodăriile experimentale, precum Pe parcurs au fost efectuate studii
5. Editarea monografiilor. La şi cele model, care funcţionau în fi- profunde ale regimului hidric al dife-
acest compartiment menţionăm ur- ecare raion. ritelor soluri (dr. A. Atamaniuc, I. Ni-
mătoarele monografii: I. Krupenikov În rezultatul acumulării datelor colaev) şi ale celui termic (I. Doneţ).
„Черноземы Молдавии”, 1967, experimentale, au fost elaborate re- În anul 1977, a fost editat îndruma-
care a fost menţionată cu premiul comandări şi lucrări fundamentale: rul “Физические и мелиоративные
”V. V. Docuceaev”; V. Grati ”Лес- V. Fedotov “Ливневая эрозия почв свойства почв Молдавии”, autorii
ные почвы Молдавии и их рацио- и лесомелиоративные меры борь- dr. A. Atamaniuc, P. Vladimir, Ludmi-
нальное использование”, 1977; D. бы с ней”, 1980; A. Rojcov “Борьба с la Carapetean. Actualmente în Insti-
Balteanschi „Почвы Центральных оврагами”, 1981; M. Voloşciuc “Вос- tut s-au acumulat destule materiale
Кодр”, 1979; Zinaida Sinchevici „Со- становление пораженных оврага- experimentale privind proprietăţile
временные процессы в чернозе- ми земель”, 1983; „Реконструкция fizice (textura, structura, fizico-me-
мах Молдавии”, 1989; A. Ursu „Ат- склоновых земель, пораженных canice) şi hidrice ale solurilor. Este
лас почв Молдавии с воспроиз- оврагами”, 1986; I. Constantinov oportună generalizarea, prelucrarea
водством из цветных профилей”, “Защита почв от эрозии при ин- matematică a datelor experimentale
1988; I. Krupenikov „История по- тенсивном земледелии”, 1987; P. şi reeditarea îndrumarului respectiv
чвоведения”, 1981, de 2 ori reedi- Smolianikov, Gh. Dobrovolschi “За- pentru utilizarea rezultatelor în prac-
tată peste hotare în limba engleză. крепление оползневых земель для tică.
Colectivul de autori sub redacţia с.х. использования в МССР”, 1986. 2. Ameliorarea solurilor: solo-
şi participarea nemijlocită a acade- La soluţionarea acestei probleme neţurilor de stepă pe circa 25 mii
micienilor I. Krupenikov şi A. Ursu (stabilizarea alunecărilor active de ha: drenarea – desecarea soluri-
au întocmit monografia în 3 volume teren) au participat, de asemenea, lor cu exces de umiditate pe circa
“Почвы Молдавии”, menţionată în dr. E. Leib, V. Iacovlev, M. Odotiuc. 45 mii ha; exploatarea raţională a
anul 1989 cu Premiul de Stat în do- În anul 1988, secţia combaterea solurilor aluviale pe 230 mii ha, uti-
meniul Ştiinţei şi Tehnicii. eroziunii solului, în comun cu alte lizarea raţională a solurilor irigate.
În ultimii ani eforturile colabora- secţii, la solicitarea conducerii ra- Au fost întocmite şi editate mono-
torilor secţiei (prof. V. Cerbari, dr. ionului, au elaborat lucrarea “Ком- grafiile: I. Şestacov “Мелиорация
hab. V. Alexeev, dr. Tamara Leah, dr. плексная программа повышения засоленных почв Молдавии”, 1977;
Tatiana Ciolacu, dr. Marina Lungu, плодородия почв Кагульского рай- P. Suvac “Мелиорация мочаристых
A. Burghelea, E. Varlamov, Ludmila она”, actuală şi în prezent. În anul и солонцовых почв Молдавии”,
Vrabie, Emilia Gropa, Maria Iurciuc) 1991, colaboratorii secţiei au ela- 1977; P. Suvac “Окультуривание
sunt îndreptate la studierea genezei borat “Схема противоэрозионных почв гидроморфных и автоморф-
şi legităţilor amplasării spaţiale a so- мероприятий”, care a fost imple- ных солонцово-солончаковых
lurilor, studierea compoziţiei minera- mentată în practică. комплексов при интенсивном зем-
logice a solurilor, instituirea Sistemu- Generalizarea materialelor car- леделии Молдавии”, 1986.
lui Informaţional al Stării de Calitate tografice a permis determinarea Colaboratorii secţiei ameliora-
a Solurilor la nivel de teren privatizat, dinamicii modificării cotei solurilor rea solurilor, dr. I. Şestacov, dr. P.

NR. 3(69) IUNIE, 2013 43


informaţii ştiinţifice

Suvac, dr. B. Ropot, dr. P. Vladimir, ră un spor în recoltă de 20-45%. Au 1980;”Acumularea şi transformarea
dr. hab. Gr. Stasiev, dr. V. Filipciuc, fost elaborate primele recomandări azotului în solurile Moldovei” A. Do-
dr. Iu. Rozloga, dr. Iu. Moşoi, dr. V. privind aplicarea îngrăşămintelor la nos, 2008. În cadrul acestei direcţii
Chiriliuc, Natalia Şalaghina, Tama- cultivarea culturilor agricole (1959), de cercetare, în anul 2001 au fost
ra Şpacova şi al. au elaborat un şir argumentată necesitatea republicii elaborate şi propuse producătorilor
de tehbnologii, metode, procedee, în fertilizanţi. Începând cu anul 1961, agricoli ”Instrucţiuni metodice per-
recomandări, instrucţiuni metodice, secţia agrochimie editează culege- fecţionate pentru determinarea şi re-
buletine de monitoring ecopedologi- rea “Эффективность удобрений в glarea bilanţului de elemente biofile
ce privind ameliorarea solurilor de- условиях Молдавии”. La obţinerea în solurile Moldovei”.
gradate. datelor experimentale, generaliza- 3. Optimizarea regimurilor
3. În anii 2005-2012, colaboratorii rea lor, elaborarea recomandărilor nutritive şi nutriţiei minerale a
secţiei dr. V. Filipciuc şi dr. Iu. Roz- alături de academicianul Ion Dicu- plantelor de cultură. În anii 1970-
loga. au elaborat Sistemul geoinfor- sar, au activat dr. şt. Liuba Biblin, 1990, în agricultura Moldovei se
maţional al stării de calitate a înve- Bălla Tulcinschi, Ion Gojineţchi, Vic- aplicau cantităţi considerabile de
lişului de sol al Republicii Moldova. tor Lisniceco, Olga Mihailov, Nicolae îngrăşăminte organice şi minerale.
Acesta include un set de hărţi digi- Turtureanu, Mihai Ţurcanu, Andrei Cercetările fundamentale şi aplica-
tale la scara 1:50000, printre care; Bogatu şi al. tive efectuate în această perioadă
harta tipurilor şi subtipurilor de sol; Începând cu anul 1965 şi până s-au soldat cu elaborarea concepţiei
harta solurilor erodate şi alunecări- în prezent se efectuează cercetări formării regimurilor nutritive şi opti-
lor de teren; harta solurilor saline şi în experienţele de câmp de lungă mizării nutriţiei minerale a plantelor
alcalice; harta texturii solurilor; har- durată fondate pe diferite soluri. În de cultură pentru obţinerea recol-
ta capacităţii de producţie (notei de baza cercetărilor efectuate, secţia telor scontate pe diferite soluri în
bonitate) ş.a. În total, au fost elabo- agrochimie (dr. N. Turtureanu, A. asolamentele de câmp. Au fost, de
rate 13 hărţi digitale tematice, care Donos, V. Ţîganoc, S. Andrieş, V. asemenea, stabilite: legităţile privind
se aplică în diferite scopuri practice. Lungu, N. Leah, A. Bogatu, Ana Go- acţiunea îngrăşămintelor asupra
Pentru dimensionarea fondului iriga- jineţchi, Tatiana Şaptefraţi, Varvara productivităţii plantelor de cultură în
ţional, a fost elaborat SIG al calităţii Toma, Vera Panu, Elena Savin şi al.) funcţie de tipul, subtipul de sol; nive-
apelor de suprafaţă. Banca de date au elaborat recomandări privind apli- lele optime ale regimurilor nutritive
este completată continuu. carea fertilizanţilor în asolamentele pentru obţinerea recoltelor scontate;
Una dintre direcţiile principale de de câmp, care se implementează valorile indicilor pentru diagnostica-
activitate ale institutului o constituie în gospodăriile agricole. Principale- rea complexă sol-plantă a nutriţiei
agrochimia. Agrochimia este o dis- le rezultate obţinute sunt expuse în minerale a plantelor. Conceptul şi
ciplină atât cu caracter teoretic, cât monografiile: “Роль удобрений в legităţile menţionate sunt expuse
şi practic. Se ocupă de studierea повышении урожая и улучшения în monografiile: „Регулирование
bilanţului humusului şi elementelor качества винограда”, autor Liu- питатеольных режимов почв под
nutritive în sistemul sol-plantă, de ba Biblin, 1961; “Эффективность планируемый урожай озимой
controlul şi dirijarea fertilităţii solului, применения удобрений на почвах пшеницы и кукурузы” Андриеш
optimizarea nutriţiei minerale a plan- Молдавии”, autor N. Turturea- С., 1993; „Optimizarea regimurilor
telor de cultură, prin aplicarea fertili- nu, 1978; “Система применения nutritive ale solurilor şi productivita-
zanţilor. Secţia agrochimie efectuea- удобрений и плодородие почв” au- tea plantelor de cultură” S. Andrieş,
ză cercetări în următoarele direcţii: tori P. Corduneanu, N. Turtureanu, 2007.
1. Agrochimia elementelor A. Moldovan, 1984. Au fost elaborate şi editate (cu
nutritive. Primele experienţe cu în- 2. Bilanţul elementelor nutri- participarea colaboratorilor secţiei
grăşăminte au fost efectuate în anii tive în sol. Pentru obţinerea recol- S. Andrieş, V. Ţîganoc, A. Donos, A.
1910-1916. S-a stabilit eficacitatea telor înalte, este necesar formarea Bogatu, V. Lungu, N. Leah, T. Şapte-
îngrăşămintelor cu fosfor. În anii unui bilanţ echilibrat sau pozitiv al fraţi, A. Gojineţchi şi al.): „Recoman-
1953-1965, au fost efectuate un humusului şi elementelor nutritive în dări privind aplicarea îngrăşăminte-
şir de experienţe cu îngrăşăminte sol. Investigaţii sistematice privind lor”, 1987, 1994, 2001; „Instrucţiuni
pe diferite tipuri şi subtipuri de sol. determinarea articolelor de aport şi metodice privind cartarea agrochi-
S-a stabilit că în condiţiile Moldovei consum al elementelor biofile pentru mică a solurilor”, 1994, 2007; „In-
îngrăşămintele sunt efective atât la calcularea bilanţului au fost efectua- strucţiuni metodice privind diagnoza
culturile anuale, cât şi la cele multi- te de dr. P. Corduneanu şi dr. A. Do- complexă sol-plantă a nutriţiei mine-
anuale. S-a evidenţiat că dintre ele- nos. Materialele obţinute au fost pre- rale la cultivarea grâului de toam-
mentele nutritive în prim plan este zentate în monografiile: “Кругово- nă” (1993) şi porumbului” (1996);
fosforul, îndeosebi în cernoziomurile рот основных элементов питания „Нормативы по использованию
obişnuite şi carbonatice. сельскохозяйственных культур” P. минеральных и органических
În anul 1957, academicianul I. Corduneanu, 1978; “Биологический удобрений в сельском хозяйстве
Dicusar şi profesorul universitar A. круговорот элементов питания Молдавской ССР”, 1987.
Timoşenco au generalizat experien- сельскохозяйственных культур в La solicitarea producătorilor agri-
ţele efectuate cu culturile de câmp. интенсивном земледелии”, P. Cor- coli, în ultimii ani elaborările labora-
Rezultatele au demonstrat că în duneanu 1985;”Azotul şi fertilitatea torului agrochimic au fost implemen-
condiţiile Moldovei fertilizanţii asigu- solului”, P. Corduneanu, A. Donos tate pe circa 20 mii ha, cu obţine-

44 NR. 3(69) IUNIE, 2013


informaţii ştiinţifice

rea recoltei de 4,0-4,5 t/ha grâu de Цуркан М., 1976; „Агрохимические A. Banaru, Aurica Marin, Svetlana
toamnă. основы применения органических Doroşenco, Valentina Tcaciuc, Olga
În anii 1970-1990, irigaţia se удобрений” Цуркан М., 1985. Arhip). Rezultatele au fost expuse în
aplica pe 309 mii ha. Colaboratorii Au fost evidenţiate rezervele ”Recomandările perfecţionate pen-
secţiei agrochimie (S. Andrieş, V. Tî- deşeurilor de la industria prelucră- tru aplicarea îngrăşămintelor organi-
ganoc, V. Lungu, N. Leah) în comun toare şi cantitatea nămolurilor de ce la înfiinţarea plantaţiilor pomicole
cu alte instituţii de cercetări şi învă- la gospodăriile comunale; deter- şi viticole, 2001.
ţământ, au participat activ la elabo- minaţi indicii agrochimici ai aces- În anul 1988 a fost elaborată şi
rarea şi implementarea procedeelor tor deşeuri, inclusiv metalele grele. editată „Программа увеличения
tehnologice pentru obţinerea recol- Rezultatele şi modalitatea de utili- производства и повышения эф-
telor programate pe solurile irigate. zare a acestor deşeuri în agricultu- фективности органических удо-
În condiţii de producţie se obţineau ră au fost expuse în monografiile: брений в Молдавской ССР”. În
câte 9,0-12,0 t porumb pentru boa- „Отходы биохимических заводов program sunt argumentate ştiinţific:
be, 5,5-7,5 t/ha grâu de toamnă. Ma- в земледелии” Цуркан М., Русу necesarul agriculturii în îngrăşămin-
terialele experimentare au fost gene- А., 1981; „Городские отходы и te locale, rezervele şi perspectiva
ralizate şi expuse în monografia lui способы их утилизации” Цуркан producerii şi aplicării îngrăşămintelor
S. Andrieş „Регулирование пита- М., Русу А., Олга Архип, 1989. organice, tehnologiile de acumulare
тельных режимов почв под плани- 2. Tehnologii de preparare şi şi de preparare a fertilizanţilor orga-
руемый урожай озимой пшеницы aplicare a îngrăşămintelor organi- nici, eficacitatea economică la apli-
и кукурузы”, 1993 şi „Рекоменда- ce. Acumularea şi neutilizarea deşe- carea îngrăşămintelor. Reieşind din
ции по получению программиро- urilor organogene prezintă un pericol starea actuală de calitate a solurilor,
ванных урожаев зерновых, кормо- deosebit pentru mediu şi sănătatea bilanţul negativ al materiei organice
вых и овощных культур на ороша- populaţiei. Aceste deşeuri sunt foar- în sol, considerăm oportun ca Pro-
емых землях”, 1987 (red. şt. acad. te active, atât biologic, cât şi chimic, gramul să fie reactualizat, reeditat şi
M. Lupaşcu). caracterizându-se cu o mare încăr- pus la dispoziţia organelor de resort
Ritmurile sporite de dezvoltare cătură poluantă. Pentru obţinerea şi a producătorilor agricoli pentru im-
a sectorului zootehnic (anii 1970- unor materiale fertilizatoare, cu pa- plementare.
1990), construcţia masivă a comple- rametrii fizico-tehnologici optimali, 3. În anul 1989, în cadrul Secţiei
xelor mari de creştere a animalelor şi reducerea pierderilor de materie îngrăşăminte organice a fost orga-
păsărilor (circa 220 complexe), pre- organică şi de elemente biofile, co- nizat Laboratorul ”Utilizarea apelor
cum şi deficitul tot mai pronunţat de laboratorii secţiei au elaborat tehno- uzate” condus de dr. în agricultură
materie organică în sol au favorizat logii de preparare a îngrăşămintelor V. Plămădeală. Laboratorul, în ter-
fondarea în cadrul institutului a Sec- organice constituite din: pregătirea meni restrânşi, a evaluat caracte-
ţiei Îngrăşăminte Organice, condusă şi stocarea gunoiului de grajd; com- ristica agrochimică şi ameliorativă a
de profesorul M. Ţurcan. Secţia a postarea ca procedeu de producere apelor uzate provenite din sectorul
efectuat cercetări fundamentale şi a îngrăşămintelor organice. Au fost, zootehnic, care anual se acumulau
aplicative pe următoarele direcţii: de asemenea, elaborate tehnologii în volum de circa 15 mln. m3. S-a
1. Inventarierea şi caracteris- de aplicare a îngrăşămintelor or- stabilit că, calitatea apelor uzate nu
tica deşeurilor organogene cu ganice cu determinarea: priorităţii corespunde cerinţelor pentru irigare,
caracter fetilizator. La îndeplinirea plantelor de cultură la fertilizarea cu de aceea ele au fost recomandate la
acestor lucrări au participat profe- îngrăşăminte organice; perioadei fertilizarea culturilor tehnice şi a ce-
sorul M. Ţurcan, dr. hab. A. Rusu, şi condiţiilor de administrare; dozei lor furajere.
dr. V. Pascal, Eugenia Sergentu, A. optime de aplicare în funcţie de sol A fost elaborată metodologia uti-
Constantinovici, Antonina Bondarev, şi plantă de cultură; tehnicii de dis- lizării apelor uzate bazată pe: testa-
Olga Arhip, A. Siuris, A. Banaru, V. tribuire uniformă la suprafaţa solului; rea solului şi apelor uzate, necesarul
Plămădeală, V. Vrabie, col. şt. Lud- schemei tehnologice de utilizare etc. plantei de cultură în elemente nutri-
mila Bulat, Tamara Cazac, Natalia Rezultatele au fost prezentate în ar- tive şi pe norma admisibilă de azot
Bîstrova, N. Palamarciuc şi al. Au ticole ştiinţifice, ştiinţifico-practice, aplicată anual (nu mai mult de 200
fost cercetate însuşirile agrochimie recomandări, normative, inclusiv: kg/ha). Laboratorul (dr. V. Plămă-
ale îngrăşămintelor organice (sub- „Recomandări privind aplicarea în- deală, V. Vrabie, Natalia Bîstrova,
stanţă organică, cantitatea de ma- grăşămintelor organice pe solurile N. Palamarciuc şi al.) în baza de
cro- şi microelemente). În condiţii arabile”, 1974, 1976, 1987, 1994; contract cu agenţii economici, de-
de câmp au fost testate formele de „Нормативы по использованию serveau complexele zootehnice în
gunoi de grajd aplicate pe diferite минеральных и органических vederea utilizării raţionale a apelor
tipuri şi subtipuri de sol. S-a stabilit удобрений в сельском хозяйстве uzate şi protecţiei mediului ambiant
influenţa îngrăşămintelor organi- Молдавской ССР”, 1987; „Reco- de poluare.
ce asupra însuşirilor şi regimurilor mandări pentru utilizarea îngrăşă- 7. Biologia solului (şef grupă,
solului, precum şi a productivităţii mintelor organice în Moldova”, 1993. dr. Irina Senicovscaia) efectuează
plantelor de cultură. Materialele ob- Au fost determinate dozele de cercetări în domeniul biologiei, mi-
ţinute au fost expuse în monogra- îngrăşăminte organice la fonda- crobiologiei şi biochimiei solurilor. Au
fiile: „Органические удобрения и rea plantaţiilor pomicole şi viticole fost studiată detaliat starea biotei so-
их использование в Молдавии” (profesorul M. Ţurcan, dr. A. Ţipco, lurilor Republicii Moldova în funcţie

NR. 3(69) IUNIE, 2013 45


informaţii ştiinţifice

de tipul şi subtipul de sol, precum şi leului de 60 ani de la fondarea Insti- de timp) a permis institutului să obţi-
factorii: eroziunea, irigaţia, fertiliza- tutului ”Nicolae Dimo”. ne indicatori de performanţă.
rea, ameliorarea etc. Abordarea şti- În ultimii 20 de ani au avut loc 1. Au fost întocmite şi editate mo-
inţifică a direcţiei de cercetare Biolo- mari transformări în structura şi mo- nografii şi broşuri de o mare valoare
gia solului este bazată pe conceptul dul de utilizare ale Fondului Funci- ştiinţifică şi practică:
despre sol ca habitat pentru organis- ar. S-au intensificat toţi factorii şi Eroziunea solului. Esenţa, con-
mele vii (biotei), ca parte componen- formele de degradare a solului. In- secinţele, minimalizarea şi stabili-
tă a ecosistemului în întregime şi pe stitutul a trecut la finanţare în bază zarea procesului, 2004, menţionată
cercetarea însuşirilor zoofaunistice, de proiecte obţinute prin concurs. cu Premiul AŞM; Andrieş S. Optimi-
microbiologice şi enzimatice în com- În noile condiţii de activitate şi de zarea regimurilor nutritive ale solu-
plex cu indicii fertilităţii solului. Cer- utilizare a Fondului Funciar cola- rilor şi productivitatea plantelor de
cetările fundamentale şi aplicative boratorii institutului au determinat cultură, 2007; Cod de bune practici
se efectuează în comun cu labora- următoarele direcţii prioritare de agricole, 2007; Корупеников И. А.
toarele respective ale institutului şi cercetare pentru o perspectivă de Черноземы. Возникновение, со-
sunt îndreptate la monitorizarea stă- 15-20 ani. вершенство, трагедия деграда-
rii microorganismelor şi nevertebra-  Elaborarea concepţiilor, ции, пути охраны и возрождения,
telor din sol, investigarea biotei solu- strategiilor şi programelor ştiinţifice 2008; Donos A. Acumularea şi trans-
rilor – etaloane, elaborarea criteriilor în domeniul pedologiei şi agrochimi- formarea azotului în sol, 2008; Rusu
pedobiologice pentru standardele ei, promovarea celor mai avansate A. Valorificarea surplusurilor de paie,
naţionale ale calităţii solurilor, dez- procedee şi tehnologii pentru valori- 2009; Monitoringul calităţii solurilor
voltarea metodelor microbiologice ficarea raţională a solului; Republicii Moldova. (Baza de date,
şi faunistice pentru îmbunătăţirea  Studierea genezei, legită- concluzii, prognoze, recomandări),
productivităţii şi calităţii solurilor de- ţilor răspândirii geografice, perfec- 2010; Andrieş S. Agrochimia ele-
gradate, argumentarea tehnologii- ţionarea clasificării, metodelor de mentelor nutritive. Fertilitatea şi eco-
lor şi metodelor privind combaterea cartografiere pedologică şi bonitare logia solurilor, 2011; Крупеников И.
eroziunii, ameliorarea şi fertilitatea a solurilor, crearea Bazei informaţio- А., Добровольский Г. П. Овраги,
solurilor degradate, managementul nale pentru Cadastrul şi Monitoringul другие формы линейной эрозии и
biotei solului. Funciar; меры борьбы с ними, 2012; Cerbari
În ultimii 5 ani a fost creată baza  Cercetarea însuşirilor şi re- V., Tamara Leah , Alexeev V., şi al.
informaţională de date a indicilor gimurilor fizice, chimice şi biologice Cernoziomurile stagnice, 2012.
biologici ai solurilor cu profil întreg, ale solurilor pentru optimizarea lor în În lucrările menţionate sunt pre-
erodate şi irigate ale Republicii Mol- procesul de producţie agricolă; zentate: factorii şi formele de degra-
dova. Pentru prima dată, la nivel na-  Studierea proceselor erozi- dare a solurilor, starea de calitate,
ţional, au fost elaborate criteriile de onale, elaborarea tehnologiilor pen- prejudiciile economice şi ecologice,
evaluare a rezistenţei microorganis- tru combaterea eroziunii de suprafa- prognoze, măsurile complexe, pro-
melor şi nevertebratelor solurilor în ţă şi de adâncime a solurilor, precum cedeele tehnologice pentru conser-
funcţie de modul de folosire agricolă, şi a alunecărilor de teren. varea şi sporirea fertilităţii solurilor,
de irigaţie, eroziune, aplicare a în-  Studierea proprietăţilor so- precum şi protecţia mediului ambiant
grăşămintelor minerale şi organice. lurilor fondului ameliorativ şi elabo- de poluare.
Au fost argumentate, din punct de rarea tehnologiilor de ameliorare, 2. În perioada 1990-2000, toate
vedere microbiologic şi biochimic, valorificare şi protecţie; subdiviziunile institutului au elabo-
procedeele şi tehnologiile de ameli-  Studierea regimurilor nutriti- rat buletine ecopedologice, inclusiv:
orare a solurilor. ve ale solurilor, bilanţului de macro- Buletin de monitoring ecopedologic.
Cercetările în domeniul micro- şi microelemente pentru optimizarea Ediţia I, 1993; Buletin de monitoring
biologiei şi biologiei solului sunt re- nutriţiei minerale a plantelor; ecopedologic (pedoameliorativ).
flectate în două monografii: „Обра-  Estimarea potenţialului ferti- Ediţia II, 1995; Buletin de monitoring
зование гумусовых веществ цел- lizator al deşeurilor, elaborarea pro- ecopedologic (pedoerozional). Edi-
люлозоразрущающими микроор- cedeelor de îmbunătăţire a calităţii ţia a III, 1996; Buletin de monitoring
ганизмами” (1978), autor dr. hab. în lor şi de valorificare ca îngrăşământ; ecopedologic (terenuri degradate
biol. I. Zaharov „Микробные ценозы  Elaborarea tehnologiilor de prin alunecări). Ediţia a IV, 1996;
мелиорируемых почв Молдавии” producere, certificare şi aplicare a Buletin de monitoring ecopedologic
(1991), autor dr. în biol. Calina Ma- composturilor pe baza deşeurilor (Modificarea stării de calitate a solu-
rinescu; numeroase articole, 2 infor- organogene locale, inclusiv pentru lui ca rezultat al utilizării apelor uzate
maţii de sinteză, 3 buletine ecope- agricultura ecologică; de la complexele zootehnice). Ediţia
dologice, recomandări şi instrucţiuni  Utilizarea tehnologiilor mo- a V, 1997; Buletin de monitoring eco-
metodice. derne de precizie (GIS) la lucrări de pedologic (agrochimic). Ediţia a VII,
Rezultatele activităţii Institutului cartografiere a solurilor şi apelor de 2000.; Cerbari V., Tamara Leah şi al.
în perioada anilor 1953-1990 sunt suprafaţă. Sistemul informaţional privind cali-
reflectate detaliat în monografia pro- Determinarea clară a obiectivelor tatea învelişului de sol al Republicii
fesorului I. Krupenikov şi dr. D. Bal- şi acţiunilor privind efectuarea cer- Moldova (Banca de date), 2000.
teanschi „История почвоведения в cetărilor fundamentale şi aplicative 3. Introducerea Monitoringului
Молдавии”, 2012, consacrată jubi- (pentru o durată scurtă şi moderată calităţii solurilor în Moldova, în anii

46 NR. 3(69) IUNIE, 2013


informaţii ştiinţifice

2005-2008, a fost prevăzută prin 2003; Andrieş S., Rusu Al., Donos anul 2011 a fost acreditat laborato-
Hotărârea Parlamentului Republicii A., Constantinov I. Managementul rul Ameliorarea Solului cu obţinerea
Moldova nr. 415-XV din 24 noiem- deşeurilor organice, nutrienţilor şi Certificatului de acreditare pentru
brie 2003; executor – Agenţia Relaţii protecţia solului, 2005; Ungureanu testarea solului şi apelor pentru iri-
Funciare şi Cadastru, partener – In- V., Cerbari V., Magdîl A, Elena Gher- gaţie.
stitutul ”Nicolae Dimo”. Pentru obţi- man. Practici agricole prietenoase Pe parcursul activităţii prin docto-
nerea datelor iniţiale, au fost fondate mediului, 2006.; Cerbari V. şi al. Ma- rantură şi competitori au fost susţi-
80 poligoane-cheie pe diferite tipuri nagementul riscurilor dezastrelor în nute 81 teze de doctor în ştiinţă la
şi subtipuri de sol. În rezultatul ge- Republica Moldova, 2007 (compar- disciplinele: pedologie, agrochimie,
neralizării datelor iniţiale obţinute timentul solul); Postere color privind microbiologie, agropedologie, in-
anterior, precum şi în perioada 2004- protecţia solului şi apelor de poluare, clusiv 10 doctori habilitaţi, care au
2008, a fost întocmită monografia 2007. devenit profesori, membri corespon-
colectivă ”Monitoringul calităţii so- 7. În cadrul realizării comenzii de denţi, academicieni ai AŞM. La mo-
lurilor Republicii Moldova (Baza de stat pentru anii 2006-2010 au fost ment institutul dispune de doctoran-
date, concluzii, prognoze, recoman- elaborate şi propuse producătorilor tură, de două seminare de profil la
dări)”, 2011. Coordonatorul acestei agricoli pentru implementare un şir specialităţile pedologie, agrochimie
lucrări a fost profesorul V. Cerbari. de recomandări şi instrucţiuni meto- şi agropedologie.
Lucrarea este destinată instituţiilor dice aprobate de Consiliul Tehnico- De la fondarea institutului şi
de învăţământ superior, specialităţile Ştiinţific al Ministerului Agriculturii până în prezent au fost editate: 91
pedologie, agrochimie, agronomie, şi Industriei Alimentare: „Măsuri şi monografii, 80 culegeri de articole
ecologie, biologie, precum şi pentru tehnologii de combatere a eroziunii ştiinţifice tematice, 105 broşuri, 108
fermieri şi specialiştii în agricultură. solului”, 2012; „Instrucţiuni metodi- recomandări şi instrucţiuni metodice,
Monografia a fost menţionată cu ce privind ameliorarea soloneţurilor 62 buletine de sinteză, 8 buletine de
Premiul AŞM. automorfe”, 2012; „Instrucţiuni me- monitoring ecopedologic, 40 poste-
4. Colaboratorii Institutului ”Ni- todice privind evaluarea şi sporirea re; desfăşurate 30 de conferinţe şti-
colae Dimo” participă la întocmirea rezistenţei biotei solurilor în condiţii- inţifice şi ştiinţifico-practice cu edita-
rapoartelor naţionale ”Starea mediu- le intensificării proceselor de degra- rea materialelor respective.
lui în Republica Moldova”, compar- dare”, 2012; „Recomandări privind Anual institutul participă la expo-
timentul ”Solul”, elaborate şi editate aplicarea îngrăşămintelor pe diferite ziţii: Moldexpo, Informinvent, Fabri-
de Institutul de Ecologie şi Geografie tipuri de sol la culturile de câmp”, cat în Moldova, obţinând Diplome de
cu suportul financiar al Ministerului 2012; „Ghid de utilizare a îngrăşă- participare şi solicitări de conlucrare
Mediului. mintelor organice”, 2012. cu producătorii agricoli. Institutul dis-
5. În ultimii 15-20 ani se inten- 8. Guvernul Republicii Moldova a pune de 20 de acorduri de colabo-
sifică dezastrele naturale legate de aprobat în ultimii ani Programe Sta- rare cu instituţiile de profil de peste
schimbările climatice globale: se- tale elaborate de Ministerul Agricul- hotare şi 10 din republică, participă
cetele, inundaţiile, degradarea ac- turii şi Industriei Alimentare, Agenţia activ la instruirea specialiştilor, infor-
celerată a solurilor, deşertificarea relaţii Funciare şi Cadastru cu par- marea şi conştientizarea populaţiei
etc. În legătură cu cele menţionate ticiparea Institutului ”Nicolae Dimo”: prin: organizarea şi petrecerea anu-
institutul în comun cu alte instituţii de „Programul naţional de conservare ală a seminarelor zonale, raionale,
cercetări, proiectări şi învăţământ au şi sporirea fertilităţii solurilor”, 2001; la nivel de comună; lansarea emisi-
elaborat şi editat monografii şi reco- „Programul complex de valorificare unilor la Radio şi Televiziune; publi-
mandări, procedee tehnologice pen- a terenurilor degradate şi sporirea carea articolelor ştiinţifico-practice în
tru minimalizarea consecinţelor ne- fertilităţii solurilor”. Partea I. Ameli- reviste, ziare republicane şi raionale;
gative, inclusiv: Degradarea solurilor orarea terenurilor degradate; 2004; îndeplinirea contractelor cu diferiţi
şi deşertificarea (red. acad. A. Ursu), „Programul complex de valorificare agenţi economici.
2000; Diminuarea impactului facto- a terenurilor degradate şi sporirea Actualmente institutul dispune de
rilor pedoclimatici extremali asupra fertilităţii solurilor”. Partea II. Spori- cadre de înaltă calificare, potenţial
plantelor de cultură (coord., acad. S. rea fertilităţii solurilor, 2004; „Progra- logistic şi infrastructură respectivă
Toma), 2007; Secetele şi măsurile mul de conservare şi sporire a fertili- de cercetare, laboratoare acreditate
de combatere, 2007. tăţii solurilor pentru anii 2011-2020”, pentru efectuarea cercetărilor funda-
6. În scopul conservării fertilităţii 2011. În programele aprobate de mentale şi aplicative şi implementa-
solurilor şi protecţiei mediului ambi- Guvernul Republicii Moldova sunt rea rezultatelor în practică.
ant de poluare cu nutrienţi şi sub- anexate ”Planurile de acţiuni” cu de-
stanţe de uz fitosanitar, Agenţia Naţi- terminarea obiectivului, acţiunii (mă-
onală de Dezvoltare Rurală (ACSA), surile), indicatorilor de performanţă,
în comun cu Institutul ”Nicolae termenului de realizare, volumului
Dimo” au elaborat şi editat un şir de finanţare şi responsabilului.
de recomandări şi îndrumări pentru Institutul a fost acreditat în anul
fermieri: Banaru A. Călăuză pentru 2005 şi reacreditat în 2012. Profilul
utilizarea îngrăşămintelor organice, de cercetare: Resursele de sol: eva-
2003; Constantinov I. şi al. Eroziu- luarea, protecţia, ameliorarea, spo-
nea solului şi metode de combatere, rirea fertilităţii, utilizarea durabilă. În

NR. 3(69) IUNIE, 2013 47


Farmacia naturii

Sânzienele galbene – plantele magice ale verii


Nina CIOCÂRLAN, doctor în biologie
Grădina Botanică (Institut) a AŞM

Galium verum L. (sânziene după romanizarea Daciei şi numele buchete de sânziene, le împleteau
galbene) este o specie din familia de Sancta Diana a devenit Sânzi- în coroniţe şi le aruncau pe aco-
Rubiaceae, răspândită în Europa, ana, un simbol al folclorului româ- perişurile caselor. Se considera că
nordul Africii şi în Asia. Creşte pe nesc. Sânzienele reprezintă o săr- omul va trăi mai mult în cazul în
pajişti aride, prin fâneţe, margini de bătoare a iubirii şi fertilităţii, legată care coroniţa va rămâne pe casă.
păduri din zona de câmpie până în de un şir de ritualuri de dragoste,
etajul montan. de sănătate şi belşug în gospo- Descriere botanică
Este o specie comună pe întreg dărie. De Sânziene, tradiţia spune Plantă erbacee, perenă cu rizom
teritoriul Republicii Moldova. Se că „timpul se face bun, îngăduitor, orizontal, ramificat. Tulpini erecte
întâlneşte relativ frecvent în flora creşte şi cuprinde gândul omului, sau ascendente, ramificate, tetra-
spontană; vegetează prin poiene şi purtându-l peste câmpurile şi po- muchiate, scurt-puberulente. Frun-
liziere, pe stânci însorite, prin ste- ienele pline de flori, parfumate cu ze simple, sesile, liniare, grupate în
pe, pajişti etc. miros de rai”. Sărbătoarea este una verticile, glabre pe partea superioa-
Este cunoscută şi sub numele cu totul specială şi durează o noap- ră, pe cea inferioară scurt-tomen-
de drăgaică, floarea sfântului Ioan, te şi o zi, iar noaptea de Sânziene toase, cu nervuri puberulente. Flori
peteala reginei, sanjene, înche- este una magică, în care „zeiţele mărunte, actinomorfe, bisexuate,
gătoare, închegătoare-de-lapte, bune împart rod holdelor, ajută ani- grupate în inflorescenţe paniculifor-
smântânică, sâmiană, sanjuane, malele şi păsările să se înmulţeas- me. Caliciu slab evidenţiat; corolă
sanjuane galbene. că, tămăduiesc bolile şi suferinţele cu lobi acuţi, de culoare galben-au-
oamenilor”. În noaptea de Sânziene rie. Fruct – nuculă reniformă, glabră.
Scurt istoric se făceau focuri în care se aruncau Înfloreşte în lunile iunie – sep-
În popor, planta este denumită substanţe cu arome puternice, apoi tembrie (foto 1, 2).
închegătoare, pentru proprietăţile oamenii săreau peste ele pentru a
sale de a coagula laptele. De aici se purifica. Tot de Sânziene exis- Recoltare
vine şi denumirea ştiinţifică a ge- ta un ritual al spălării cu rouă. Cu În scopuri terapeutice, se fo-
nului Galium, care provine de la roua adunată în zori de pe plante, losesc părţile aeriene ale plantei
grecescul „gala”, ceea ce înseam- se spălau fetele care doreau să se (Herba Galii Verii) care se recol-
nă „lapte”. După Mircea Eliade, mărite repede. Se spunea că dacă tează în timpul înfloririi, tăindu-se la
sânzienele provin dintr-un cult ro- fetele puneau noaptea, sub pernă, 3-5 cm deasupra solului. Pentru ca
man care se referă la zeiţa Diana flori de sânziene, îşi vedeau în vis proprietăţile plantei să fie maxime,
– Sanctae Dianae, zeiţa silvestră. ursitul. Iar dimineaţa, înainte de ră- specialiştii recomandă colectarea
Cultul acestei zeiţe a supravieţuit săritul soarelui, oamenii strângeau florilor în timpul prânzului.

Foto 1. Galium verum L. Foto 2. Galium verum L.


(habitat natural, sector de stepă) (înflorire deplină)

48 NR. 3(69) IUNIE, 2013

S-ar putea să vă placă și