Sunteți pe pagina 1din 5

5.1.5.

Calculul îmbinării inimă-tălpi


Deoarece grinzile secundare și cele de platelaj se reazemă pe grinda principală etajat, în secțiunile
neîntărite cu rigidizări transversale, cordoanele de sudură care prind talpa de sus se inima grinzii se
calculează ținând cont de tensiunile locale.
Tensiunile care se dezvoltă în cordoanele de sudură se calculează ca suma geometrică a tensiunilor
tangențiale și locale:
2
√τ +σ 2loc ≤ ¿
√ T 2 +V 2 ≤¿ (138,139) [1]
nw ∙ β ∙ R w

Din relația de mai sus se determină cateta necesară a cordonului de sudură:

kf ≥ √ T 2+V 2
n w ∙(β ∙ Rw ∙ γ w )min ∙ γ c

Cordoanele de sudură se realizează cu sudură automată pe ambele părți ale inimii


cu sârmă marca C B−08 A .

( β ∙ R w ∙ γ w )min =min { β f ∙ Rwf ∙ γ wf , β z ∙ Rwz ∙ γ wz }


β f =0,7-coeficienți care depind de pătrunderea metalului depus în metalul de bază (tab.34*,[1]);
β z =1;
Rwf =180 MPa – rezistența de calcul a metalului depus (tab.56,[1]);
Rwz =0,45 ∙ Run (tab.3,[1]);
Run=380 MPa (tab.51*,[1]);
Rwz =0,45 ∙ 380=171 MPa;
γ wf =1;γ wz =1- coeficienții condițiilor de lucru ai cordonului de sudură (p.11.2*,[1]);
β f ∙ R wf ∙ γ wf =0,7 ∙ 180∙ 1=126 MPa
β z ∙ Rwz ∙ γ wz =1∙ 171∙ 1=171 MPa
( β ∙ R w ∙ γ w )min =min { 126 MPa ; 171 MPa }
( β ∙ R w ∙ γ w )min =β f ∙ R wf ∙ γ wf =126 MPa
Qz ∙ S ' f
T= - forța de alunecare pe unitate de lungime, preluată de cordoanele de sudură;
I 'x
S ' f =1640 cm3- momentul static al semisecțiunii modificate, calculat anterior;
I ' x =177146 cm3- momentul de inerție;
Q z=372,7 kN - forțe tăietoare în primul panou sub grinda platelajului;
372,7∙ 1640 kN
T= =3,45
177146 cm
F
V = – forța verticală pe unitate de lungime
l ef
F=80 , 66 kN
l ef =b+2 t f ; b=115 mm=11,5 cm- lățimea tălpii I24;
t f =20 mm=2 cm - grosimea tălpilor grinzii principale;
l ef =11,5+2 ∙ 2=15,5 cm
80,66 kN
V= =5,2
15,5 cm
n w =2- două cordoane de sudură, inima se sudează pe ambele părți (fig.5.2.b)
1
γ w =1- (tab.6*,[1])
3,452+ 5,22
kf ≥ √ =0,024 cm=0,24 mm
2∙ 126 ∙ 1

Se adoptă k f =6 mm (tab.38*,[1])

5.1.6. Calculul reazemului grinzii principale

Se dimenzionează rigidizarea de reazem a grinzii (fig.5.6) și se calculează cateta cordonului de sudură.

Figura 5.6 Reazemul grinzii principale

Dimensiunile rigidizării de reazem se determină din condiția de rezistență la strivire (p.7.12,[1]);


γ n∙ F
≤ Rp ∙ γ c
As
Astfel, aria necesară a rigidizării de reazem va fi:

γn ∙ F
As≥
R p∙ γ c
F=Qmax =411,4 kN - forța tăietoare maximă
R p =346 MPa - rezistența la strivire (tab.52*,[1]), pentru Run=380 MPa(C 275);
γ c =1

1 ∙ 411,4 ∙ ( 10 )
As≥ =11,9 cm2
346 ∙ 1

Se adoptă lățimea rigidizării de reazem egală cu lățimea tălpilor grinzii modificate spre reazem:
b s=b ' f =200 mm
Se determină grosimea rigidizării:
A s 11,9 ∙ 102
t s= = =5,95 mm
bs 200
Se adoptă grosimea rigidizării de reazem t s=14 mm (conform sortimentului de tablă [5] și nu mai mică de
14 mm)
2
Se verifică stabilitatea montantului convențional:
γ n∙ F
≤R y∙γc
φ ∙ Am

Am - aria montantului de reazem convențional


E
Am =b s ∙ t s+ 0,65 t 2w
Ry √
(p.7.12,[1]);

2,06 ∙10 5
Am =2 0∙ 1,4+ 0,65∙ 1
270 √=45,9 cm2
φ- coeficientul de falambaj, se determină în funcție de coeficientul de zveltețe λ(tab.72,[1]);
l
λ z= ef – coeficientul de zveltețe
iz
l ef =h w =80 cm – lungimea de calcul a montantului convențional (p. 7.12,[1]);

Iz
iz =
√ Am
– raza de inerție

t s ∙ b3s
Iz= – momentul de inerție
12

1,4 ∙ 203 4
Iz= =933 cm
12

933
iz =
80

46
=4,5

λ z= =17,78
4,5
φ=0,967

1∙ 411,4 ∙(10)
≤270 ∙ 1
0,967 ∙ 45,9

92 MPa ≤270 MPa


Stabilitatea montonului convențional este asigurată.

Grosimea cordonului de sudură care prinde rigidizarea de reazem de inima grinzii se determină
din relația:

1,2∙ γ n ∙ F
kf ≥ (4.4.3,[7])
n w ∙ l w ∙( β ∙ R w ∙ γ w )min ∙ γ c

n w =2- două cordoane de sudură;


l ef =h w −1=80−1=79 cm
( β ∙ R w ∙ γ w )min= β f ∙ R wf ∙ γ wf =126 MPa

1,2∙ 1 ∙ 411,1 ∙ ( 10 )
kf ≥ =0,25 cm
2∙ 79 ∙126 ∙ 1

Se adoptă k f =5 mm , (tab.38*,[1]);

3
5.1.7 Îmbinarea grinzii de platelaj cu grinda principală

Îmbinarea etajată a grinzilor de platelaj cu grinda principală (fig. 5.7), se proiectează din condiția
de rezistență a inimii la forfecare:
1,5 ∙ Q
tw≥
h ∙ Rs∙ γ c
γ c =1,1 (tab.6*,[7])
R s=155 MPa
Q=Q z 2=67,22 kN – forța tăietoare de sub grinda de platelaj în panoul din centru
h=330 mm – înălțimea grinzii laminate I24 [5];
1,5∙ 67,22∙ ( 10 )
tw≥ =0,25 cm
24 ∙155 ∙1,1

Figura 5.7 Îmbinarea etajată a grinzilor

5.1.8 Îmbinarea de montaj a grinzii principale

Se verifică cordoanele de sudură cap la cap, care prind tălpile grinzii, cu relația:

γ n∙ N
≤ Rwy ∙ γ c (119,[1])
t ∙ lw
t=t f =20 mm – grosimea tălpilor;
l w =bf =28 0 mm – lungimea de calcul;
Rwy =0,85 ∙ R y =0,85 ∙270=23 0 MPa;
γ c =1,1
M
N= f – efortul preluat de tălpi;
hf
h f =h−t f =84−2=82 cm – distanța dintre centrele de greutate ale tălpilor grinzii
I
M f =M max f – momentul încovoietor preluat de tălpile grinzii;
Ix
M max =1357,6 kNm
I f =I x −I w- momentul de inerție al inimii;
I f =191982−42666=149316 cm4
149316 kN
M f =1357,6 =1056
191982 cm
4
1056 ∙ ( 102 )
N= =1288 kN
82

1∙ 1288∙(10)
≤230 ∙ 1,1
2∙ 28
230 MPa ≤253 MPa
Condițiia este îndeplinită, rezistența cordonului de sudură este asigurată.

Figura 5.8 Îmbinarea de montaj

S-ar putea să vă placă și