Sunteți pe pagina 1din 4

.

2
o I
I +
( {.r;
Lj- I

I
|:,)
-r>
>R I
o
=
+ D

I
a)

I
i I x(o !
i V
l. U-
I

5 I

I
l
I
I

i c)
>R I
I
)_

I
I

I
rJ)
CJ I
x(o x(o x(E x(o
II ic>
l..l o2
! l.; o
U^
O o ''
"-i
\o iI 1..
l-l
O O
q (\
aO Lr') cO !C O
e
I

c\ II
I lc; O ci e o ci I
O
tl

x(o -T:-r-
Irl xrc
x(! x(! x(E xrg

i>l
: (o
(s
U O O
x
O
c) t*t i
: nl
o
cfl cfl
(f
f-.
.1
LN
.! d Ln
O
aO
LO

i-l
A iol '
O
O O o
rf) x(o LN x(o U1
x
q Ln
rJ)
n
ur
.l O uA
.! lnl
-,I x(o x(o O
<: ..!
LO
c.l (\ LN
.! ..,1 \rl
o cfl \t l
O O r{
?l
:
O O O O () O O
r-.) rf) f)
I i
r-t rl O
I
ra
I

rJ.)
I

LN ii O O O
(\ O
rn rn rl N rl rl n rl
s l--
U
o
.!
O
rl
ci
LN
N
O
r--1

d rl
-i: U CJ
d d
rl r-l
ci i CJ O o "i

x(o O o o O o o X
(! x(D x(!1
rn
\ |--
j
rl
\rl
C)
14
Y.
G
x x
o
x
o \O \o \o
2 O
cO
oI I
o.i
I
U
I
rl
O
I
Lt) O
I

O
I
O
O O ()
\
x tr) q O
nl
O <: .l C\ n <: n
O a n n
c)
co
,4
O
N oq O O d O
co rl rl rl .o O O O
c) rl
l'
x o O O O o O o O O O .ia)
)
O O x o o O O o
q x(u x X c)
ul
'.nl
4 n n tri q c.{ rl r{ \ q ._: (..1 N (o 4 rl rc (o ac
rU

Ci (J r{ .-t -l 6i ..; rl r{ s{ ri ei ..; C; o O


0J -l -lI .t I I I I I I I
O C C O
O o
I
I

O
I I

O
I

o o O o O O o O c) .1 rn q
q q q q c) O q O O
q c)
r\ q q q r-
o n O O
;q r-f')
cl
cO
oq oq <: n cn aO

o I cr?
O O O O rt -l
o
oq
rl
oq
o r-l C) o o C; C)
r-l i O
.= I

c' x(E x(o x(o x(E x 'x x(E x x(E x(o x(o x(o x x(o x(o x(o x(o x(o x.o xl\
x(o x(o xlx x(E x
G)
G, o-
16 l(t,
>l> =
rU ct5

O O
= sls
L. lo
olLo o Ln ui Lf) rn LN r-r) rf) rJ.) rf) LN Ln C) LN
E
.9
s rn
co
q cr)
q l.nlco
clq
, rJ)
q cOq
LO
m
q co q co
q q cO $ cn m cO cO N
q O q q e
r-r)
q cn
q co
cO
q q q q co co N
q q q -lIan
co.
.llo
ao

Dlc)
O O olo o O o O O o O o O o o o O O O O O O O O
E
o x(tr x(o x x(o xrc x(o x(E x(o x(o xro xru x(g ((t
x(o x(o x(o x(o x(o x(o x(! x(o xro x(o xro x
au
x(o
(J d:
= a:
O o rJ) !n rf) In f) Lr) a
*lE LN
co
q q q q a
O
LN
L.
co r-r)
LN
cO
rf)
ao cO
O q q
co
rJ)
cf)
q
(\')
(l
C)
a
Ln
q
rn ro rJ)
q
u)
6) co co 'co
q
rn rJ')
N
UI
q co
aO
q s
q co q rl
cO
q q q st aO a'l
C?
ar)
a
O O O O d o O o O c) C) () "q o O i O o O o d O O O a) c)
(J
(J
q U O x(6 O (*)
O O O
q q o)
(J
\O O CJ
(o O
q oq O -oq cf) s
U u-) (J
ao q x(o x(o x(o La
(J
oq o) x(o
L
oq oq (o
d
a?
d
oo n r't o O o
rt i
-l
O -i o rj O O c) rl rl rl rl
O o C)
o o o O I I I I I I

O () O O O
I

o
I I I

(\
I
tn
I

rn O o q
I
O !n O
\=
o O O o co q q cl \ \O tn no LN \O -l C)rt LO
el q c.{ q N.i n n
o\ rf) If)
A
cO
d O cl n t-r)
n
o r*l () C) CJ -i d o O rl
rJ')
O rl C; o
CJ
O x x o q c) (f o O o o O O O o x o x x
q (o ..1 (o O CJ LO
x(o x(o q q oq oq d q
O 4
LO

i \C)
Ln (o c..l
ao a? ro
n <: <: R rH (U
a O i N cOO ri
,5 O O O (f C) c) O O O O
U) E
I I
o I
O O O O O
I I I I

() O a I
O
I

s
I

O LN rn r-l r..) LO LO O q rn O c)
LN
ao
LN
a? O
r-l
LN
<: r-l n? rn rl rl
LN
Fl
LO
ri r(: rl o? N o? n T-. \ \C) <.
(f
ao \rl d q oo
i O o O A d -i U d d r"i (J O d O O A O o rt ao i
o (f
$ O O lr lr) (f) co cn O O x(o LN X x x L'
q c)
q LN
<: a x(6
n t-l
l.r)
<: .I (r)
rl
|.-
r'1
r-1 lr..rrLl:
r<.. lrl Lri
; i
tJ':
u')
q c! co
o
ao lr} co
d
(o
j
(o ro
<i <i
c)
(J O O O O O .j O C) CJ i (_l O .i O CJ
()
i .,: i':
I
I
I
rn
I
t:)
I
O O LN l--
q
I
I

rl) ra <i (.j U) l"r) LN


@ o.l N Ln C,
o* (o
.! O l.r) (o
3l rl LN
q aO el rt rl i aj. | ':i an LO an r-l (\
cx)
C.l n N ul N r-t
a a.l

O
n
C)
o?
C) c) d a.l
O O CJ
rl
c;
I
O I C'- r)
!i
i ci i C; O o C; O CJ O C)
A
I co IJ oi
I I I rf) .: ri
ta + 3 (r1
N g
to ln t) I
r<f, { L) o o ?(o VI .:": el
o ol Ol Fl E ! 19 ,-- .: (\l U N N
€ 00 m LN (,L o ttl N
E(! oo o)
Ft
(o
fn
N (r1 z c z
(-) d,
rl Fl ln <f ro
@ sl ro
I
et rn 0) @
(s
z Z
I I
I I I
L' (J il vl f
,-'j 00
(h L) N N
o h,
uI z zUJ zUJ zIJ zlJ.l
I I
U J LU LU
I 6l ra o
(9 LrJ
N @ (o t.r' L tli l:3 (J
U \J q
UJ F{ e{ .J U (/) t^ U LN Fl
&
r+ r<
Yi F
(h zUJ p F
F un
tt (n o
E UI
t, : t-"" C) xro O xrc
o X
t..
I u)
q q q rn X
rE
(o
t!.
\o i:
I
, C ,r-4
(o
ai
N LO
I
l*-
I

fi C
q C)
o\ q q
q O c) O q
I

(o q
t- Ln
dI i,
t-)
j U N $ F{ + ao N

F tl O O O c) C kl
ll .i
:

Z
ao
4 u')
m +
{ q .'i I sf
B rf) lr
.t'
ar)
><
rn .O ra LN r_{
\o
o\ 2+ .t; ri
il
L
.J
o O O
{ aoq
I I

O
U?
I

c)
I

cr-l \ao ca!


Ln O O
,1
LJ N N aO
_ l_*,.1 #
x(o x xrU (f
z _(
,
qo d
N i' 9L:-. O Ln
r..) O
I ./) cll e N
t.. it
o O O i
il
X x
(! x(!
J c ft
I tr
L/-,-
I o.- o-
tr O O O Ln 9;
>q c L,) u') c! N
,"i O O c) I il

(f O O O c)
q O
q O
q O
q c)
q O x
(E
x ,x
X
(I,
O
q q q O
q O
I)
rn
+
cl-r + O
q U X
(E
ca cn ao $ + (Y) cn sf r-l r-l r-l (o od
rl
E m aO
|t..

q q Lo
I I
U O
I

()
I
O
I I I I

\c
o\ q O
C)
q O
q q Oq Oq oq 4 In
()
C) LO
C)
O
q N c.l
O
"?
C) O
q O O
e q q
O
{
N cO ao c) -N m (\ ri (o
c.J -c! r.i LOa\
Fl rl rt
o o O
O ()
o
q O e oq o
q O
e q q q C) x(g x X c-) i() q O xro O q
ul LN q
O O
e x X
o .-i <. <, rf) (c (E
.;ff, :r) q (u
2 r-t \-'l rl rl
rl
=f
r-t FI rl r{ rl N co
r{ -l tf) sf
rl
r-t F- j -)
rt
r-l J
\o () q O o o q
I
I
O i'I I

o ()
rn q O
I
I -J
O O
q O q O
q q
I

q a c)
I
o\ O o o I

q O
co co
q O
C)
e
rr)
"q t-".G q q q co co
O q a
c) O @ O rl co r-{ rl O @ t.t(n c"; rl cO N
@ r-l rl .-l
@ O) el an o; $ it-
-l I c{

q O O C
q q q C) q Oq q q o q q q q q q O
q c) Cf O c) a c)
O a * L-lri
m
q r-t .J) rn q LO
a
O
N N !-t r-t O m
oo @ O o $rl r-l rl rl t. c; O) (r) N N d r! l- N ..i
I r! J N N
rY)
cn c! N N N -l m rl rl N N rl a{ N rl of
I
rl
o C) c) q C) O O o n
I I I I
I
I

q q q
I I I

o
I

o O o
I I I I I t

()
>R
cd
q q q a q q 4 rl
c:i
'{ t:t-i od oo oo N t? q q q LN
U
4
C)
rtl q q L-)

m oo r.t ri
(o (o f-- r'l LN
co (D
ri rl r-l rl rl Ft N t. <f O + O rr') f-- ()
r_l ri r-l rl rt r*1
r{ N N -l N N rl
-l CN

x X x x X X x(E x x X x xi5 x x x X x X x x x x6 x x x
fil ru (o ro (o (! ro (! ro (o (E X (o .o rc (o
CL z z Z
E(o + a O =
\o
o\
LN LN O
c) LN U) to LN () O O o (f O O
sr \t
LO
<. <t <f .;l \t LO C)
I
.9
<r
q q q q q q e O <, ao <f, st sf, st
q o.l rl ao N N
q q \) o sl st co N
o e e d q c)
e: C) e a O
O O O O O O o O q) o
E
q,,
ai O O O CJ O O C; o i
x x X x X xm X x(o x X X xro xro x(E xro 'x x(E x x x(o x(c
(J (o (6 co rtr (E (o ro (o m (! (E (U x X
ao
th s-;
\o O o O O O O o O O -() a) O o
o\ co co
cC q
ao- \f,
q q ao q m
q co
q qan $ $ <-t
q q cl q $ $
(l s q O c)
'co
q q Nq
-l
r-.)
c\1 ao
LN
N
q
O
$ N
O O O
ro
q q ao s+
O O () O C) O O O (]
e O q q
C) o o O o O O CJ O c) O O c)
x x x
(o
x
(o
X
(o
X x
(o
x(o x(I) X x >: x x(I, x x(U x x x x x x(o x(o (J
x X X
(o
ro .U rJ
..:: GJ c6 (5 (o (E (E (E 4 rE ro
E o o = n
o\ q q q
\o O a
q q o
q O
q O (f
Ul a
(:-1
Ll
(,)
irl t1
c)
rr'l Ul
O
q q O q o
q O O O
q tn O
rl
O C) O
q q q
N N N c.i N N N N rl rt i+
r-l rl ri r'l i'l r-l N N ..i -i rl o o r-l rl .-l
X x x x x x(E xrE X x(o r;.
x x(o x xrc x(o x(o x(o x xrE xro
rE (o rE ro ro
>{
O xro X x
,6 =
ro
1" -; q rc (tr
rl
x q O
C)
q O
q o
q O q O O O O
e q q q LJ
qr (J
() O c'
rn
O
O
O
q O
q O
q O O
oo
O
@
I
O C) C)
r-l rl rl .j r-l r-l rl r{ N ..j
i.r')
.'j .i
co
q 4 crl
-l r-'1 d F] .'l r-l ri
o O o .j .-j
X x X x x X x X O xru x (-)
n o x x(E x(E x(o x(E x(E
X
(o (o (o (o ro (o ro {5 (E
X
(U x(e x N x(E o c
L) <: cg
<;
rJ (L1

z.
d
(U r-l <. \
()
\o O O O O O O O O ()
o\ co @ O
I
q) ,:l C) Q U c)o
(n O O O tf)
q q oo
O q m
oo
q oo
q ao
q O
c! N ar)
(f
(a
a q q q q
@ 00 cn t'r rJ1
co q q rl N
q el Fl
q q
N
N r-l q O
o CJ O A O O O O O C' Ci O U O q
o o O O o o d O o
O
ql
:
(r] E ro
N
0)
P o
J 'l= J
I

(J
co
II
=
frl
(, u.)
a
o NI NI (l,
F (o
o $ @ vlI (J u |J \r E si
E(o o <lo(o Fl (I' <f
(o
ffi o rJ) r{ LJ I

N m
u U o)
N 5
I I
(t1 (] F{ (n (n <f sf t_.1 tn r-l
ln
r-l o- uJ uJ
V' = o o
FI m if, rn II ft1 F
tt) oa vt (n I I

.{ rs f oo G F
(9 (h
vt 6
tt1
d (.)
a.1 (r1
E ln o N
x EI tu
I
3R
a a tl
vl a a a a
l:
i= * rF e. E
Fr
F-'.i ta o Nst L)
9 tJ)
(a
tu
El
N
3
IJJ
F
vt.
tlt
F
ta
vt t': v, (r] t-, J
4I
\j. v', <I c/)
d 4( I F
vl
o
. trl
sl
oJl
EI
EI
5l
6l
ol
El
_t
(El
.el
EI
ol
-ct
(JI
U7

C
o
E
o
.=
J

o
E
G
.9
E
o
(-)

S-ar putea să vă placă și