Sunteți pe pagina 1din 16

o poveste pentru tali

c

sau

nustratii: Mircea Toia

"

o poveste cO\ve se pe+vece t\\h--,",,~ 'bloc, t\\z.ilele \\oO\si-ve, ~i chlO\v c:AO\ca peV'so\\qjele S,",,\\r O\\tl"",,,,,le\f\\lcl - coptii -

~l "",O\V'l - O\.::;A.v..\tU - , povesteO\ e p",lpH .. O\,-,--t-a cO'. oV'tce poves+-e polit'lsrO: ~l pli\\a c:Ae1\\Vaj-aVo\l\\te ",tit+- pe\\+vlA copii,

c~t si pe\\rvlA pavi.\\ti. St blA\\lCi.

I . I I

lata personajele p o v e s t l l ; Tapul - administratorul blocului

Vulpea - prietena ?i comoucee lui

Cainele lup - pofitistul

Broasca '[estoasa - 0 batranica singura Veverlta - 0 tanera cocnete

,

ISSN :1583-8188

Supl,imentpentru copiial revistei

;J),~1ft.UI

.Jderul - un tanar termecetor

Elevi; Plsicuta gimnasta Nadia, ursutetul Petrica, ursuletul costlca, tepurasul Danuf Gopii de grEl'dinita: Ariciul Nelulu, lepurasul Codrul, lepurasul Bradul

A fost odata ca niciodata un bloc ca multe altele. inel locuiesc, ca pretutindeni,. tot felul de vietatL: ursl sornnorosi sl greoi, iepurasi fotbalisti, Veverita cocheta, batrana Broasca Testoasa, arlciul Gel tepos cu familia lui de tepelusi,

Plslcuta girnnasta. dar mai ales aici If?i are loculnta Tapul, $i pentru ca. Tapul este unul dintre personajele principale ale acestei povestiri va propun sa ne urtam 0 elipa. in garsoniera lui, lata, doarme pe pat, cu ochelarii pe

ACMe~ici~,,~ ce~ vicle~"a

)-

nas, imbracat a98 cum l-a prins somnul 9i langa pat vedem doua stiole goale 9i una pe jumatate, 0, dar am patruns prea devreme in loculnta lui? Sa fie atat de dirnineata? Nu, caci scolaril au ple-

cat de mult la scoala, iar parintli lorla rnunca, $i atunci?!

Ei, dar Tapul nostru are reglm special. EI este lenesul blocului.

Abia acum se trezeste si el. Sa vedem cum 0 sa se comporte. lata-l, se intinde pana Ii trosnesc oasele si-i sar ochelarii de pe nas. Cat 0 fi ora? N-are ceas, dar are telefon. Forrneaza nurnarul la robot 9i din aparat se aude de zece ori cocoselul-robot cantand

, .

cucurigu. Ora zeee! Ce matinal! Dar daca nu ai nici 0 ocupatie trebuie sa-ti gasesti una. Sa casti gura dupa cei ce vin sau pleaca la rnunca on Ja scoata, Tapul se ridica mahmur, 19i ia pipa, sticla

cu bautura 0 pune In buzunarul din spate al pantalonului si iese pe u98.

Cum sta la parter, toata lumea deflleaza prin fata lui. $i asa mai treee tirnpul. Dar deocamdata nu vede pe nimeni. Ce p.ictiseala:

in tirnp ce [apul abia se trezeste, prin searile blocului umbla ti pti I Vulpea. Ce cauta?

- Caut un prost, sa-l pacalesc cum vreau eu ... Sa rna ajute cu prostia lui sa rna stabilesc in bloc. Atat irni trebuie, sa pot sta aiel, ca dupa aeeea Ii joe eu pe toti, Un prost Imi trebuie. Sa-: pot spune ea sunt, de exernplu, membra a Academiei de Filantropie ... Ca fae opere de earitate! Volumul doi! (Se arnuza Vulpea laudandu-se singura eu viclenia ei) Numai sa-l gasesc, Dar PErna atunei trebuie sa umblu cu fereala pentru ca mi s-a dus vestea multi stiu ce-mi poate pielea!

(

Intr-o buna zi, in bloc intra pal?-pa:!? Vulpea.

Tapuio vede ~i e feric.it

- Dati-rni voie sa ma prezlnt, (Si cu 0 plecaciune spune) Tepul'

Vulpea afiseaza 0 modestie mieroasa ...

- 0, eu sunt mai putln celebre. 0 biata femeie singura: Vulpea.

ortcat de prost, [apul tot are a tresanre neplacute:

- O! suntetl doamna aceea vlcleana din cauza careta un urs mcrezator, un nevinovat, 9i-a pierdut coada? Care ati pacalit un corb vigilent pentru a bucatics de caseaval? Care va celectstl jumulind gaini 9i cocosei?

Vulpea lzbucneste mtr-an plans pretacut:

- Of! Of.! Of! 9i Vail Vail Vail Ce soarta Ingrazitoare sa nu potl tn3i In lume din cauza rautatii 9i calomniilor! Sunt calomnii! Vorbe aruncate din invidie! Sunt 0 biata femeie fara aparare: Singunl! Vaduva.! (cocheta) :;;i stn. .. (cu echivoc) ... Cand estl singura multi te privesc !?i multe vorbe-tl ies caca n-are cine sa te apere. (Plange iar, srnlorcalndu-se) Vai pleca In lume definitiv' Nu mai are nici un rostl Daca ~i un barbat distins ca dumneata crede Tn calomnii! Nu am nici 0 speranta.

Teatrala, se intoarce sa plece:

- AdioJ Adio.! ~j nu uita! 0 clipa am crezut ca irni vei lumina vtata .

. Dar orice s-ar spune prostia TapulUi e mai mare oecat prudenta;

- Cum adica? Sa pleci?! .Un barbat distins ca dumneata." Nimeni nu mi-a mai spus: "Tapule., e9ti un barbat distms". $1 eu ... ma. potrivesc 181 vorbe. Ce-mi pasa mie de carb ~i cocosei? Ori de coada nu stlu cui?

Striga:

- Duduie Vulpe., dudule Vulpe! E clar ca sunt calomnii ~i eu am jignit 0 biata vaduva, ~i eu sunt singur!

Vulpea prinde din zbor ideea:

- Doua singuratati se potrivesc eel mai bine irnpreuna,

- Cu einstea mea ~i eu intellgenta ta vom face 0 ecnloa de torta: la-te dupe mine!

Vulpea Incepe nisto pasi de rock. Tapul se ridica ~i a urrneaza hipnotic,. 'Intai stangact, apoi mai bine,

din ce In ee mai b.ine. Gei doi Incing un rock tndrac't, ~i e doar Inceputul! Vulpea scoate din peseta cu rapiditate 0 stiela de bautura :,?i I~i lncruciseaza 0 mana eu cea 1'n care are stiela Tapul,

- Sa bem 8ruderschaft! (Ceil doi ciocnesc) 9i 513 __ ne spunem .tu":

(1,.--t _.....___.___j 0 t.:'\C a -Potbt.:'\l ~" bloc?

E arniaza. Vin copi'i de la sceala: Ursuletul Petrica, Ursuletul Costlca ~i lepurasu] Danut sunt elevi. Ariclul Nelutu, lepurasul Codru] 91 lepurasul Bradut yin de Ia gradinit~L

, ~

- Am a foams grozava, spune Danur.

- A~a zici rnereu, Ti raspunde Petrica. Dar pe

drum ai rorrtalt 0 punga cu mere.

~ Sunt sportiv ~l sportivilcr Ie trebuie vrtamine, Ti replica Danu~.

-$1 eu sunt sportiv ~i ma antrenez, se apara

Pefrica. EI propime:

- Facem un fotbal? I

- llraaa: Sa punern gentile in poena ..

- $1 geanta mea de gradinlta?, lntreaba

BradLit.

lepurasul Cod rut spune 51 el:

, r •

-$i geanta mea In pm'.lrtal

llrsuletul Coslica Ie spune:

- Ne rnai trebuie un centru-inaintas ..

In acest moment intra- pe usa, gra1ioasa~ Plslcuta Nadia. lepurasul Danut sare:

I ... I

-I atace rrtrul-Ina i ntas'

Plsicuta Nadia raspunde cu superioritale: - Eu sunt gtmnastal

Ursuletu: Costica, cu invldie:

- Te dai mare. Neu te ered.

Plsicuta Nad!a:

- Fereste-te:

Dintr-un salt face 0 roata, cateva exercitii 18 sol $i ajunge papa la Ursuletul Petrica, care se sperie.

- Alta data sa nu rna mai cantrazlei!

Apoi pleaca, unduindu-se felin, In timp ce baiet.ii raman eu gurite caseate.

- Eo increzuta: Filndca a cbearna Nadia se crede Nadia Comanecil (0 lrnita) "Ma pregatesc pentru Olimpiada!"

- Nu pot sa sufar pisicutelel

- Nici eu. Au niste gheare! Nici nu

vezi unde le tin, dar cand se enervea-

,

za, aoleul

e.ri c i ul , mod est ,as.istase I a .scena:

- Daca avetl nevoie de un centru-Inaintas... luatl-rna pe

, ,

mine chlar daca sunf'rn:c.

- t~ti 'tu I1Jlc, da hal sa mveii sa Ie dai elasa, II ~ncurajeaza Ursulellkl Petri ca.

Cop.li~ lneep fotbaluf; a,u marcat pornle ~I au sons pe pereti GU creta: "Steaua' sl .Dinarns", Se aud indernnun: .Hai, Chivul", ,Nu te la- '.~ sa, Bee kha rn!", "Deal este-l: " I ,,~uteaza!", "Hal, Stelea!", Jata gheata de aur!", "Gooof!"

M~i~ile SIAS, Aeybe~eiloY"!

Mlngeaintra exact pe usa blocului. In acest rnornent apare Vulpea. E cu pistolul In mana :;;i striga.:

- Mainile sus! Va arestez pe totl pentru tulburarea I1ni9tii publice, derbedeilor! Plangeti, plangej'i, ca tot degeaba,

Cu timlditate, unul dintre lepuras: II spune: - Nu suntem deroedel, tanti!

- Nu sunt .tantl" pentru tine, huliganulel N-ai

mai vazut un politist deghizat? Interpolul fotoseste toate mijloacele de lupta impotriva hullganilor, a hotllor sl a traficantilor de droguri.

Copiii se stlu nevinovati:

- Nu suntem traficanti de orogurl, tanti Interpol! Vulpea se enerveaza:

- Am spus ca n-avetl vole sa-rnl spuneti "tanti"?!

Numele meu trebuie Invaluit in mister .. Inainte mars, direcna Admtnistratie, PEma vine duba sa va ia! Am scapat lurnea de vol.

Ii Impinge In camera Tapului. Copiii se sperie si nu mai stiu ce sa faca ...

, .

- Vai de tiline 9i de mine! Sa mar atat de tanar 91 de nevinovat!, trernura lepurasul Bradut.

- Nevinovat spui? Dar crirna de rnurdarire a peretilor? Dar crima de lovire a liftului? Dar crima de a

I .

scrie cu creta .Steaua" si .Dinarrro"?

- "Steaua" am scris eu! recunoaste Costica.

- Si nu e a crirna? Dar crima 1'mpotriva colectl-

vitatii? Tulburarea linistii blocului la ora 1'ntoarcerii de

I ,.

la scoala.

- N-am crezut CEl 0 sa ni se sfarseasca iluzlile atat de repedel, se lamenteaza lepurasul Cod rut.

- Parintil ne asteapta 9i 0 sa ne astepte in zadar toata viata, se gandesc cu totii,

- N-o sa apuc sa ajung si eu sportiv, halterofil ca tata! I~i da seama Ursuletul Petrica.

Fratele sau ii tine isonul:

- N-o sa rna mai lnsor sa am 9i' eu ursuletii

mel!

vulpea rade CLi rautate:

- H(]! Talharul: E in clasa intai sl-l urnbla capu. la Insuratoare) 0 sa-ti fie rnireasa ternnita cea great Micutul Nelutu, ariciul, recunoaste cu vinovatie: - Eu nu vreau sa ma insor, Eu vreau sa intru la scoala 9i sa invat literele. E asa de greu sa te ulti la televizor 9i sa nu intelegi scrisul cano se dau filme strains:

- Alfabetul nu I-am invatat nici noi tot, spune ursuletul Petri ca. Suntem abia la lectla: Petre pune pere, Paul prinde peste, Piticul plange pic, pic, pic.,\. 'Rautacioasa, Vulpea 11 raspunde: - Pic, pic, asa 0 sa cada lacrimile pana n-o sa va mal tineti pe picioa-

re .. La arest CLi voi!, spune Vulpea.

Dupa cum se vede copiii au ajuns In arest plEmgand incuiati 9i paZ]ti de Vul.pe. Vulpea II mstruieste pe Tap:

- Pentru ca tu estifoarte inteHgent n-ai voie sa gande~ti nimic.

[apul e de-a dreptul fericit:

- 0, ce noroc pe capul meu! Nu trebuie sa gandesc! Spune repede ce sa fac.

- Sa taci ~j sa aprobi doar ,,89a este" la orice voi spune eu .. E simplu, dai din cap incantat si

mormai: ,,A9a este", in rest, lasi pe mine. '

Descuie usa si, la vederea copiilor inspaimantat], [apul se mira foarte tare. Vulpea si Tapul se asaza ca la jucecata.

- Cetatene adrnirustrator, recunosti cnmrnalii?

'[apul behaie amuzat - Criminali? Astia?

,

Vulpea Ii da un ghiont 91 el lsi rearninteste: - A9a estel, se corecteaza Tapul,

- Ei, ne-am lamurit, Sunteti toti condamnati

pe viata.

Toti copiii incep sa planga. Sunt literalmente ingroztti. Vulpea se enerveaza:

- Gura! Am spus sa nu auo nici un sunetl Cine seoate un suspin va muri pe lac si irnediat. fAgita un pistol, care-t lngrozeste pe copii. Trage un foe In aer; totl se sperie, chiarsl '[apul) Vreti sa murif pe loe? Vreti sa putreziti in ocna?

- larta-ne, stapana, se roaga copiii.

- Asadar, fiindca mi se rupe inima de voi, va

eliberez. Stati, Inca nu va bucuratl, In schimbul libertatil trebuie sa rnergeti urgent acasa sl sami aduceti tot ee gasiti mai bun 111 sifonier, 111 carnara, 111 frigider ~I in buzunare! Dar caca 1i vi ne cuiva sa tradeze si sa povesteasca ceva despre noi - ameninta Vulpea - aflati despre mine ca eu am un aparat careinreglstreaza absolut tot si, In special, gandurite copiilor. Acest aparat.. .. (scoate pistolul 9i-1 plimba pe sub nasui fiecaruia) Imi spune ee gandeste fiecare .. lar daca Imi va spune CEl vreunul are ganduri de tradare ... (trage cu pistotul ln aer. .. ) II curat Inainte de a-si duce gandul la Indeplinire!

Copiii sunt Ingroziti.

- Juran sa va fiu stapElna pana la moarte!

- Juram:

Tristi, speriati, tirnorati sl totusi bucurosi ca au scapat, copiii ies unul cate unul din came rai nfe rna 1 a.

muzica, intr-un ritm din ce In ce mai alert.

Vulpea Ii lncearca:

-~i daca observe parintii ca lipsesc friptura, ouale, untul, bornboanele ...

- Vinul, tuica, banii, blanurile, berea, coniacul, pestele, branza, whisky-ul, vodca, banii?!, intervine [apul bucuros.

Vulpea Ii instruieste cum sa minta:

I

- MElnCarea sa spuneti c-ati mancat-o voi, v-

I •

a fost foame ... Cu banii v-an curnparat prajituri.

Blanurile le-ati dat unor vietati sarrnane.

, ,

Bijuteriile le-ati donat unui azil de batrani,

- 0 sa ne pedepseasca' , spun copiii, ternatori ...

Vulpea Ie ridica moralul:

Oricum pedeapsa parintilor ar fi rnai blEmda. dedit Inchisoarea, nu?

Vulpea Ie tine 0 predica:

- Norocul vostru este inirna mea generoasa, se lauda Vulpea. in mine se Infrunta constiinta eu

, ,

sentirnentul. Constiinta Imi spune ca reprezint lnterpolul si trebuie sa-rni fac datoria fara crutare.

. . ,

Vulpea continua sa faca pe sentimentala:

- Dar inima nu-mi da pace. Sunt 0 senti-

mentala: Ma uitla acest biet ariel. Este un

criminal, desigur.

- Asa este, aproba [apul mandru eEl face pe judecatorul,

- Ma uit la el, filozofeaza Vulpea. Asa, condamnat, e ca si mort.

Dar iata, se face ora 51 Vacea cocoselului desteptator 0 infioara de placere pe curnatra Vulpe.

- Ora 5, ora norocului, declara Vulpea.

Stie ea de ceo La ora 5 toti copiii trebuie sa depuna bunatatile pe care Ie-au luat din casele lor. Cand se aude pocnetul pistolului usa se da eu putere In laturi si navalesc copiii, aducand pe rand sticle, pachete, pachetele, bani, mere, obiecte de Irnbracat, covoare .. les -$i intra de mai multe ori, In goana, depunand totul in cosul pe care II tine sub supraveghere [apul, Totu: se petrece sub privirea vigi-

lenta si nee rutatoa re a

, '"

.stapanei", care sta In sezlong,

ca In jilt, rezernata de pistol, ca

intr-un sceptru infernal.

Desigur, totul se petreee p e

)

Nelutu hohoteste

ingrozitor. Vulpea se apropie 'de el duioasa,

. Puiule, vrei sa traiesti? Ca membra a Academiei filantropice .....

- Corespondenta ... , oehaie Taput scurt.

- ... rise !?i vel Ineerca. Baiete, incere sa te salvez, dar sa faei once tti voi spune In fieeare zi,

- Grice, tanti lnterpotl, raspunde Ariciul preclpitat.

Vulpea i-o taie eu asprirne:

~ Pentru tine 9i pentru oricine vrea sa fie salvat

am un slngur nume: Stapana!

~ tarta-ns, stapanal, a roaga Ariciul Nelutu.

- Ai mila de noi, stapana', lrnplora iepurasil. ~ Salveaza-ne, stapana! 0 coniura ursuletii,

~ Of! Numai inima sa n-ail, se lauds Vulpea. (Trage un foe in aer) Eu am! Dar daca rna

tradeaza vreunul, nu are scaparel

stii cia .Popa prostul" este numele conspirativ al pokerului, Ii expllca Vulpea.

Cand aude de poker, '[apul se sperie: - Aoleu!

- To sperii degeaba. Vom spune ill continuare

.Popa prostul" si vom juca fara grija poker, I'i propune Vulpea.

Tapul se lurnlneaza ta 0 asemenea idee.

- Cu onestitatea mea si cu inteligente ta menajul in doi are un farmec aparte, Ii zambeste gales Vulpea ..

- A9a este, 0 aproba Tapu1.

- M-amInvatat sa rezolv totul prin onestitate, se

laude Vulpea. Daca nu erarn onesta, aveam noi acum si bani, si rnancare, si bautura, si slugi? A pro-

,I 1 ,

pos, cine e azl de serviciu la lift?, intreaba Vulpea si

se ulta pe 0 lista. Sa-I chern incoace. (Scoate PistOI~1 si se pregateste sa traga in aer)

Tapul se sperie: - Gu pistolul?

- E walkie-talkie, Ii spune cumatra confidential.

~tii, pseudontrnul de lucrul.

Vulpea trego In aer cu pistolul. lepurasu' coorut vine tn fuga, speriat, !?i spune precipitat:

- Siava tie, stapana!

Vulpea Ti raspunde tacandu-s: vant, lene9, cu evantaiul:

- Slava~i bani. Pentru bani te-am cnernat.

- Am jurat sa te slujesc, stapana, fara cracnire.

Sunt un iepuras de incredere ...

Vulpea Ii race Tn nas:

- Numai In pistolu' meu am Incredere. Hai, 181 treabat Sa nu scapi vreun locatar care nu plateste taxa la lift.

Tapul preocupat:

- Vai, am strans atatia bani Incat acusi n-o

, ,

sa mai avem ciorapi In care sa-l punem.

Hutura un ciorap plin cu monede,. Tn care inoeasa ~i banii adusi de iepuras, Vulpea Ilia peste picior:

- Nu te mai ga,ndi ca te doare caput Nu ti-am spus ca estl prea inteligent ca sa te gande;;ti?

Tapul behaie fericit:

- Ce bine! Chiar ma durea capul. Da, am fost oestept ca te-am Int8lnit.

- De unde ~i proverbul: .Destept sa fii, noroc sa ai!", race de el Vulpea.

- N-am sttu de acest proverb, dar Intelepciunea populara oarca I-a croit exact pentru mine!

- Da, mare-i Intelepctunee poputara. Te are 9i pe tine in vedere, Tap destept, race vulpea de el.

-r~lk~".ii peh-ec

Sa-I vizitam din nou pe Tap; sa aruncarn o privire in garsoniera pe care 0 imparte acum cu Vulpea, Vom constata 0 izbitoare crestere

,

a bunastarii. Viata celebrului cuplu a devenit

extrem de irnbelsugata, Vulpea l-a invatat sa joace poker, dar i-a spus ca jocuJ se nurneste .Popa prostul" $i Tapu' a crezut-o ...

- Acum, cand iti cunosc si-ti apreciez mteugenta, as vrea sa-ti fac 0 confidenta. Sa

Coco~elL\l, i-~lis~"L\l 1~ c~ve po-Pi-e~e

"L\lpe~

Vulpea pune la eale jaful seeolului, jaful bloeului.

Dar pentru aeeasta nu are nevoie de martori.. Copiii nu conteaza, ea se gande~te sa-l Indepa.rteze pe adultl ea sa poata actiona In voie. Prost, prost, dar Tapul e .o;>i el un martor ineomod. E bine, deei, s8-1 trimita de-acasa cu un pretext .sentlmental".

- Pentru ca sunt acacernlclana rna gandese la suflet. Acest cocose: Imi starneste nostalgii sfasletoare.. MEt ernotroneaza pana la lacrimi. Imi arninteste de copilarie. Aveam un bun veein, un cocosel, Mi-era asa de drag ca. nu puteam dormi noptl In !;>ir eu gEllldul la et. Ii dadeam tarcoale. L-am vrut mai aproape. L-am convms greu. Dar pana la urrns l-am eonvins. (Face gestul eEl i-a sueit gatu!)$i l-am adus In easa mea, si l-am pus la masa mea, sl l-am dat locul eel mai cald, eel mai fierbinte, eel mai clocotit.

Prin gesturi arata ca-l jumuleste 9i-1 fierbe 9i II mananca. '[apul e impresionat la culme.

- Ce sentirnentala estil Vezi, asta-mi place la tine eel mal mult. Dupa ce CEI esti onesta mal esti si sennmentata.

- $i ce sentirnentata! Amintirea lui nu-rni da pace nici 0 zi. l-a9 vrea pe totl cocosef din lume, pe toti! Dar, mal ales, adu-rni-l pe asta!

'[apul, depastt de situatie, Ii spune ea nu poate.

Cocoselul e desteptatorul lntregului eras,

- Cum? Nu poti? Atat ltl cer 91 ma refuzi?!. (Vul-

pea Incepe sa planga).

'[apul e de-a dreptul induiosat:

- Nu mai plange ca plang .0;;1 eu :;;1 ma uratesc,

- Nu te poti urati, Un tap distins nu se urateste

niciodata, II lingussste Vulpea, Indepartandu-se. '[apul, dtsperat, ia hotararea fatala:

- Nu, nu pleca! Sunt un tap inteligent si 0 sa te pastrez pentru vesnicie. Ce-mi pasa mie de oras? Ai dreptate, gasesc cocoselul, II iau, t,\-I dau. Nu merg cu mine?!

- 0, nu pot! Nu stii ca sunt membra? ,. Ii amlnteste Vulpea.

- A, da, corespondenta. Hamai acasa, draga

mea, si-ti voi aduce taiismanul cat ai zice .....

Vulpea ilsopteste insinuant:

- ... Cu-eu-ri-gu! Ai. plecat?, II mana Vulpea. '[apul pleaca behaind bucuros:

- Am zburat!

Vulpea ramane singura. h;i freaca palmele bucuroasa, Se duee la telefon, formeaza si se aude glasuJ speriat al cocoselului, II asculta eu o~hii ingustati de placere 9i apoi rade rautacios in telefon:

- Spune-ti eucurigul de adio!

La intrarea in bloc, la parter, Jderul cu un buchet de flori a asteapta pe veverita,

- 0, buna seara, stimate domn! Astepti 0 domnisoara care sta In blocla noi?, ataca VuJpea. Una, asa, roseate .... ( lmita mersul Veveritei) Vioaie, zglobie si care a iesit acum cinci minute sarutandu-se

, ,

1"+Vl~l v-alATaClOt'\Se t,,~eparl-e~z.a

cu un damn?

Jderul e stupefiat:

- Da, e vioaie, roseate, are 0 coada eleganta,. e dulce si zglobie, dar n-a ie$it cu un damn $i in nici un caz nu se saruta. Eu sunt domnul si sunt aici ca sa a astept,

- Asteapt-o mult si bine, rade Vulpea rautacioasa.

Poate prinzi si radacini .. Eu, oricurn, stau pe aproape $i pot sa aduc apa sa torn, poate infrunzesti si Inftoresti cand 0 face plopul pere $i rachita micsunele.

- Nu pot sa ered ce-mi spui, sopteste Jderul distrus, Nu vreau sa ered ea 0 veverita atat de frumoasa, de cuminte, de jucau$a Imi poate insela increderea .... Da-i cartea mea de vizita cu un ultim adio. $i florile.!. Presarate pe mormantul dragostei mele.

- 0 s-o fac fiindca Imi esti simpatico $i pentru ca sunt si eu 0 sentirnentalal, 11 asigura Vulpea, ironica.

Jderul pleaca repede $i trist. VuJpea arunca florile deoarece de pe sea,fi coboara eleganta, cocheta Veverita $i vrea s-o pacaleasca $i pe ea.

- Buna seara. Stai putin, domnisoaral

Veverita e grabita:

- Imi pare rau, nu pot rarnane niei 0 ctipa. Ma grabesc!

- Grabe$te-te rnai meet, Ii spune Vulpea. $i 0 sa

vezi mai multe ..

Veverita devine suspicioasa: - De ce? Ce vrei sa spui?

- Nimie. Decat eel s-au lnmultit rnincinosii, dar si

fetele naive.

Vulpea Ii da eartea de vizita a Jderului. Veverita deschide plicul $i,lngrozita, exclama:

- E cartea de vizita a Jderului! .Adio!" Ah! Adio!

Dar de ce? De ce? Cum? leri mi-a cerut mana si azi Imi spune .Adio"] Mi se taie picioarele. Simt eEl nu mai pot trai.

- Fii rnacar multurnita ca am fast eu aiei ca sa-ti dau plicul. [i-ar fi convenit sa-l vezi eu oehii dumitale cu roscata aeeea zulutataagatata de el ca vita de arae?

veverita, ingrozita de ce aude, l$i astupa urechilc cu rnainite $i iese In fuga.

- Ai plecat? Calatorie sprancenatal $i sa VII, draguta, cane te-oi ehema eu!

Vulpea e foarte incantQta de viclenia ei. l-a alungat pe totl din bloc. '[apul alearga sa-l aduca cocoselul desteptator, Jderul a pleeat buimae de vestea ea logodniea sa, Veverita, l-a tradat pentru attcineva. Veverita e eu inima distrusa: Vulpea a fikut-o sa creada ea e parasita de Jder imediat dupa logodna. Numai Vulpea e lncantata. Ii face placere sa provoaee rautati si necazuri.

, ,

Dar eredeti ea e eea mai mare ticalosie a Vulpii?

, ,

Nu, aeeasta abra urmeaza. Ea pianuieste sa a jefuiasca pe batrana Broasca [estoasa. A aflat ca 19i tine economiileln casa, Intr-o cutie sub saltea. A aflat ca la ora aeeasta ea este de obicei la 0 prietena in bloeul alaturat sa urmareasca irnpreuna un nOLI eplsod din telenovela preferata, pentru ea ecasa la ea nu are televizor.Vulpea e lnsa prudenta, lese pana, la 1)9a blocului sa vada daca nu apare vreo primejdie .. Nu, nimie n-o lmpiedicaJ

- Ei, aeum ca am curatat terenul, sa ne ocupam

,

de economiile Broastei Testoase. Ce nevoie are de bani 0 baba? Unde-i adresa Broastei Testoase?

.' , .

Scoate 0 hartiu1a de pe care citeste: etajul 7,

apartamentul 33 .. Are adresa batranei, nu mai are martorl, are chei potrivite. Scoate din buzunar 0 cagula, a trage pe figura, 91, agitanc gangstereste pistolul, sare in lift si Inainte de a porni trage un chiot de lupta 9\ rade sardonic:

- De ce sa duca gr.ija banilor? 0 sa 0 seap eu de griji!

Ajunge la etajul eu garsoniera Broastei Testoase ..

Se uita in toate partite: nimeni. Incearca pe rand toate cheile pa.na deschide u~a. Batrana e Intr-adevar plecata. Dintr-un salt a si ajuns langa pat. Ridica salteaua si gaseste sub ea toti banii bietei batranici intr-o cutie. Se mai 9\ lauda:

- ELI, Vulpea academiciana, am dat lovitura: jaful secolului, jaful blocului!

Dar cand se bucura ea mai tare 9i inoesa banii in buzunare s-a auzit liftul oprind chiar la etajul eu pricina.

- Sa nu fie cumva batranal, si-a spus Vulpea. l-a potrivit repede eagula ca nu cumva sa fie unoscuta de pagubasa, a deschis cu putere usa - mai s-o toveasca pe biata Broasca '[estoasa, cacl tocmai ea era cea care cobora din lift. Siata batranica a rarnas incrernenita cano avazut ca din casa ei iese 0 dihanie irtarrnata 9i cu tata acoperita .. Hotul aveain punga pensia ei stransa atatia ani 9i fugea pe scari sa i se piarda urma, Ce sa faca batranica? Atat i-a mai ramas, sa strige dupa ajutor.!

secel L\l L\i, j~.pL\l

blOCL\1L\i

face sa ered CEl aiei e 0 mana criminala: Un furt de 0 asemenea salbaticle nu putea fi oecat opera unui recidivist Imait. Ia te uitaJ Blocul are si administraticl Ciudat, foarte ciudat! Inainte nu avea. Nu avea adrninistraue $i nu se intarnpla nirnic rau. Antenele mele mi-au rnai soptit un lucru interesant.. Ca de un timp toti copiii din bloc stabesc, cu toate ca rnancarea din frigidere dispare cu repeziciune uluitoarc,

A]L\i-oY"/ pY"i,,~etl kotL\l!

- Ajutor! Ajutor! Hotull Hotull

Toata lurnea, cu rnic cu mare, a iesit sa vada ce s-a Intamplat. Nenorocire! Cand au aflat ca batrana Broasca Testoasa a fost jefuita cu cruzime de 0 vietate inanneta si-au pusintreaga speranta In ancheta pe care numai Cainele Politst 0 putea face.

Chemat Tn graba de locatari, camele Politist apare adulmecand profesional. Primele date II fac atent. Nasul sau de copoi exersat II face sa simta ea nu-i lucru curat.

- Foarte interesant! Nasul meu de copoi ma

Dispare chiar si baurura! Banii din sertare si

, ,

buzunare se cheltuiesc intr-un ritm vertigines. S-

a pus taxa la lift ~i hatrana Broasca Testoasa a fast jefuita, Dar, iat-o, coboara, a aud deja jelindu-se.

- Vai, vail Ce ma fac? Banii mei! Munca mea de-o viata! Ah ~i of, of, ofl, se jeleste batrana.

- Stai, batranico, Ii spune Cainele Politist, tine-ti firea! Doar sunt aici ca sa pnnd faptasul.

, , ,

Broasca Testoasa ii raspunde printre lacrimi:

- Prinde-I maical Prinde-ll Cll rn-a lasatsaraca lip.ita parnantu'ui: Prinde-I imediat!

Cainele Politist adutmeca profesional:

- Nasul meu de copoi ma va duce pe urmele fapta~ului .. Dar trebuie sa fac pentru aceasta ancheta:

sa stabilesc 111 celmprejurari s-a produs furtul. Amintiti-va absolut tot ce s-a petrecut asearal

- Noi eram la televizor, spun copiii Irrtr-un glas, Ca.inele Politist verifies:

- Ce emisiune era?

- Emisiunea copiilor, seria!ul ,,1ntamplari din

pad urea noastra", p recizeaza Ie p u rasu I Da nut.

- La emisiunile pentru eopii nu trebuie sa citesti ~i eram foarte bucuros pentru ca nu stiu Inca alfabetul, sopteste micul Ariel Nelutu, Ursuletul COStiCB: intervine:

- Eu stiu, Azi am facut ultima lectle. Vajjj, vajjj ... Vajaie vantul, Vine vifornita. Va.rtejurile vuiesc ...

Broasea Testoasa se tarnenteaza:

- Va:j, vaj faee capul rneu si prin buzunare irni bate vantull Strangearn bani albi pentru zile negre ~i au veint zilele negre ~i Ill-au prins fara 0 letcaie, Vai, vai, vai, mai bine mor!

- $i pe administrator cine l-a pus?

- 0 doamna roseate si foarte rea.

, ,

Cainele Polrtist cade pe ganduri: - Roseate? Rea? E de aid?

- Se spune d§: ar fi flotanta, raspunde

Veverita.

- Vom cereeta. Sa revenim la ora furtului, propune anchetatorul. A auzit crneva eeva?

- Din pacate nu eram acasa, se souza Veverita.

Cainele Polrtist intreaba sever:

Concentreaza-te 9i raspunde la intreban, ca la scoala, Ii cere Calnele Polttlst,

- Ra.spund, rnalca,

raspund, Intreaba ee crezl, Dar stai sa-mi trag

sufletul, stau toemai la etajul sapte 9i Imi vine greu sa urc sl sa eobor atatea trepte ...

- De ce sa urei pe trepte? La anii dumitale, matusa, sportul acesta nu e indicat. Prefers liftul.

- L-a9 prefera daca ar fi gratuit, Dar, asa, cu 5 . .000 de lei taxa, ma gandeam sa fae 0 economie. Eu economiseam 9i hotul mi-a furat toate economlile.

- Ce taxa? Nicaieri hftul nu se plateste,

- Taxa a pus-o noul administrator, II infer-

meaza Veverita pe Cainele Politist.

, ,

- Avet1 un alibi convingator?

La aceasta intrebare Veverita se lumineaza cu mandrie:

- Am un alibi fermecator. Eleva mea, g,imnasta Pisicuta Nadia, avea finalele la sol. La ora aeeea obtinea aplauzel . publicului 91 titlul de campioana I aparat.

Copiii sunt cuprinsi de invidie admiratie:

,

- la te uital

- Feticitarl 91 elevei, 9i profesoareilSi

sa nu va suparati eEl v-arn eerut un alibi. Sa va spun un lueru confidential:

,

In mesena noastra niei 0 ipoteza trebuie exclusa.

Cainele Politist ia un aer sever:

- Cetatene administrator, yti atrag atentia ea aseara, la ora eopiilor, veeina dumitaJe, loeatara Broasca '[estoasa, a fast jefuita de o vietate inarmata. Ce ai de spus?

[apul e Ingrozit 91 stupefiat: - Ceee? Beee?

Cainele POlitist, aspru:

- Cand 0 sa te lntreb unde ai fost aseara, la ora copiilor, sa nu-mi spui beee!

Tapul tot behaie: ~ Ceee?

Veverita, enervate, intervine:

- 0 sa ffu eu mai la concret. '[apul nostru, care

s-a autointitulat administrator, a lnnebunlt.

Tapul 0 priveste gales:

- Da, de dragoste, Sunt nebun de amor! Veverita, foarte serioasa:

- Cred cal e cu mult mai grav.

Calnele Politlst devine prudent:

- Sper sa nu fie si turbat.

Daca doar e nebun, asta nu e contagios.

Broasca Testoasa nu mai are rabdare:

- Hai, gasiti-mi banii! Va ocu..... '-..._---...... patl de nebuni dupa.

,...... L' aceea, Nebuni sunt multi.

- Stiu eu ce fac, rnatusico. Nasul meu de

7 . '" . ~

COPOI rrm spune ca sunt pe

urme bune. Cetatene administrator, ce facea: aseara, la ora copiil.or? Daca nu esf destul de concret, te arestez!, canchide el cu severitate. Tapul behale, fandosindu-se:

- Bee, nu pot sa-ti spun. Sunt un tap discret!

- Nasul meu de copoi versat

spune ca

aceasta e 0 afacere de. Interpol.

Braasca Testoasa i~i pierde iar rabdarea:

- Pensioara mea, cum n-am eu parte d ea!, ~i iar se pune pe bocit .. Eu nu vreau Interpolu!! Eu vreau banii mel!

- Ce sa fac, rnaica? Ma uttarn la televizor la 0 prietena In celalart bloc.

~ Am retinut tot ee ml-al spus pentru procesul verbal. Te rag sa continui, rnatusico. Cum a intrat hotul? Prin efraetie? continua ancheta-

, ,

torul.

Braasea Testoasa protesteaza:

- A, nul Pe usa! (Amintires hotului 0 lngrozeste) Intricosatoare vietate. Nu i-a~ vazut fats, pentru ca avea ceva tras pe cap!

Cainels Politist e tare Inciudat:

- Ah, ce oacau Dupa deseriere puteam sa-i fae portretul-robot. Dar cum de a stiut de unde sa ia banii? Unde-i tineai?

Broasea Testoasa raspunde cu simplitate: - Cum unde? Sub saltea, intr-o cutio: veverita intervine eu ciuda:

- Ah, batranica inocemal Auzi! Sub saltea! Ursuletul costica 0 cearta:

,

- Pai, nu te-a Invatat la scoala, cane erai

~eolarita, ca banu nu trebuie sa stea sub saltea, ca ef trebuie depus: la CEC? .Pune banll toti la CEC/Caci de-acasa ell mai plec!"

Broasea Testoasa se souza: - Am lipsit, mgeresute. la lectia CLl

. ,

CEC-ul. Acum m-am convins pe pielea

mea, ca 0 absente de la scoala te poate

Apt'A.v setM"ele pt'A.v+iCL\l t'A.Ve

Copiii sunt induiosati la culme:

- Linisteste-te, rnatusico, 0 sa renuntarn noi

I I I j

Is banii de gustare, la Ingnetata.Ja fragi, Is mure

si a sa te ajutarn,

Broasca Testoasa e din ce in ce mai deprlrnata:

- Cuuum? Sa iau eu de la gura eopiilor f,ii hotu: sa-rni toaee economiile? Mai bine moartal - Ba mai bine vie, matuslco, ea rnoarta n-al cum sa-rni raspunzi la intreban. Sa reluarn ancheta. Ce faceai cand a oatruns hotul Yn -7

casa.

aduce mai tarziu In pragul deznadejdi'.

- Si totusi, matusico, N-ai fost atenta n-ai vazut la hot semne particulare? $tii, semnele particulare sunt painea politrstului.

Braasca [estoasa scormoneste prin memorie: - Semne particulare .... ? Semne particulare .. ,? Sa ma gandesc, sa ma gandesc.

Tapuio sfatuieste cu sincere pnetenie:

- Sa nu te doara capul! Mai bine ramai fara bani. Toti ceilalti

. ,

o mcurajeaze ca 0 galerie sportlva:

- Hai, matusico, stradurestete .. Hal, aminteste-ti. Faceti !iniste! Matusiea se

gande~te. " " ,.

Se face 0 liruste grea, tensionata. Numai Vulpea, de partea cealatta a usii, se rnisca de

, ,

colo-colo ea sa auda totul, dar si cu teams caci

, ,

I~i simte pielea pusa pe frigare.

Broasea Testoasa se gandeste adanc si apoi, ea 0 revelatie:

- 0 cosdal Am vazut 0 coaca mare, rosie, stutoasa.

- E un arnanunt foarte

important. Sa-I notez in procesul verbal. Cunoastcn cumva, au mai fost vizltatori In bloc? A avut cineva musafiri?

Veverita isi aminteste

" ,

de intrlgile Vulpii. ~i Jderul

la fel:

- Poate da, poate nu ..

- Va reeomand sa in-

vatati un lucru: un caine politist are lntotdeauna

I

dreptate cane e in exer-

citiul functiunii.

, .

Arnardol recunosc ca. au vazut in bloc 0 doamna eu coaca lunge, arnabila,

- Deci: 0 ooamna arnabtla, cu coada lunga' la sa vina la.

I

ancheta doamna asta!, nota-

raste Cainele Po I itist.

~ - r

- Vai, vin eu sicngura la sectie, Nu mi-am pus coada pe bigudiuri ~i nu pot iesi asa. Afara e lume straina sl sunt, totusl, a doamna.

- Corespondenta, adauga '[apul mandru,

- Taci, prostule!, i-o reteaza Vulpea.

- .... Drag! Nu zici ~i "drag" daca zici "pros-

tule"? Doar estl membra ... Ii amlnteste, dezolat, Tapul.

,

- '[ine-ti gura, nataraule]

- Nataraule? Daca zici "nataraule" nu ZICI ~I

"dulce"?

- Vai, particip cu placers - lice Vulpea fara sa iasa - dar am nevoie de putin tirnp sa ma aranjez .. N-are rost ea lumea sa rn-astepte pe mine. o sa va arat ea nu sunt coafata,

Crapa 0 elipa usa sl f1utura, coada, pe care 0 retrage imediat, dar in aceeasi elipa Broasca '[estoasa scoate un tipat lung, care Ii sperie pe toti:

- Aaaaa!!! Se m nul pa rtieu la r!, a bi a reuseste sa artieuleze batrana, Coada! Era aceeasi coada. Jur pe pensioara mea! E hotul:

- E-he-he! E-he-he! Ti s-a parut, rnatuslco, rade '[apul, prost. Cum sa fie ea hotul?

Broasea Testoasa se Infurie de-a binelea:

- Eu stiu una si buna, Cme are eoada aceea

, ,

Cainele Politist II ia pe administrator prin Invaluire. Illntreab~ daca el cunoaste a persoana cu coada .Iunga, rosie, stutoasa. '[apul cade imediat in piasa 9i ehiar se lauda:

- Sigur! E membra. E corespondents .. Pot s-o strig in limbi strains? Se apropie de usa

.,

inchisa 9i rnorrnaie duios: - Darling!

De dupa u9a Vulpea, Incoltlta, Ii raspunde: - Yes!

- Nu iese nimeni!, se alerteaza Cainele Poll-

tist. In numele legii, iocatara corespondenta, te somez sa participi la ancheta:

Vulpea raspunde de dupa usa;

- Nu pot sa vin .. Nu sunt aranjata' Cainele Politist 0 ia peste picior:

- Nici nu trebuie, cucoana .. Balul e altadata.

Vulpea da din colt In colt: ce sa faca?

" ' ,

lncearca 0 arnanare:

are sl pensia mea. Saritil Hotil: Vreau pensioara!

, , .

- La Inchisoare! La inehisoare!, striga toti.

- In numele legii esti arestata, declara Cainele

Politist,

Toti se reped catre usa garsonierei sa a scoata pe Vulpe. Dar copiii striga lngroziti:

- Nu intrati, are pistol!

- Pistol? E clar, Ali vazut voi pistolul?, intreaba

a ne hetatoru I.

- Dar se numsste walk.ie-talkie, rade ea pros-

tul Tapul, E pseudonimul de lucru.

Cainele Politist S8 infierbanta:

- Nu rmi scapa mie nici 0 muscal

Patrund in garsoniera cu totii. Vulpea reuseste CLI ehiu eu vai sa iasa din rnainile lor si 0 zbugheste pe scari sa-si scape pielea. Copiii alearga dupa Vulpe pe scari scandand:

- Sa 0 bata: Sa 0 batal Dupa fapta si rasplata:Cainele Politist ia liftul si se repede dupa ea.

o prinde exact In fata garsonierei pe care a jefuit-o.

In final toti sunt fericiti in clipa In care Cainele .

Politist 0 scoate pe usa bloeului eu catusele la rnaini si-o duce aeolo unde Ii este locul: la

,

inchisoare ..

V" S.p~v~ii- .pevicii-

"Dupa fapta ~i rasplata". Rasplata a prirnit-o curnatra Vulpe cu varf si incesat. Tapul ainvatat

, , ,

pe pielea lui inca un proverb romanesc: "Spune-mi cu cine te lmprietenesf ca sa-ti spun cine esti.' Pentru tetul ln care a chinuit-o pe batrana Broascs [estoasa, obligand-o sa uree pe jOs sapte etaje, a fast obligat sa taca schimb de tocuinta cu aceasta. Batr·ana Brcasca Testoasa locuieste la parter, in garsoniera Tapul~i. [apul descopera ureatul pe trepte, cate sapte etaje ooata, pentru ea un an de zile i s-a interzis sa foloseasca liftul, Ca sa tina minte toata viata. De

sreata Vulpe ruci nu vrea sa auoa. $i-i '

e tare rusine CEl s-a putut lasa prostit.

Copiii au Tnv8tat inca 0 data ce lnseamna sa nu-i asculti pe parinti, ce Insearnna, mai ales, sa acoperi 0 pozna cu a rnmciuna.

Chiar 9i joaea In bloc are aeum forme mult mai placute,

In easa scarilor, lata, hatrana Broasca Testoasa sta pe un scaunel langa copii, rasfoind 0 carte de povesti, Venind de la scoala, copiii 0 anunta vestile noi:

- Eu am Tnvatat toate literele, se lauda lepurasul Bradut,

- M-am inserts 18 un cere de atletism

,

adauga lepurasul Cadrut.

, ,

- M-am inscris la a scoala sportiva sa ma

, , .

fae fotbalist, spune rnandru s: Ursuletul

Costica, "

- Desi sunt mie si eu vreau sa fiu eentru inalntas, dar vreau sa JOC fotbal pe stadion, si nu in bloc, promite micutul Ariei Nelutu. Vreau sa fiu ea Hagi!

- Eu voi fi campioana pe tara si campioana

olirnpica, promite Nadia, Pisicuta girnnasta, Vreau sa ajung ca Nadia Comaneci:

Un bloc e ca 0 familie mare, nu-i asa? De aceea, vestea ea Jderul si frumoasa Veverita

, .

s-au Impaeat si se casatoresc i-a bucurat pe toti, de la mic la mare. Toti au venit la nunta lor si au petrecut rninunat, si cei mid, si cei rnari. Si au trait fericiti Tmpreun'a In blocul i~ care s-au instalat din nou pacea si linistea.

, ,

' ...

Fiecare a avut de invatat de la cefe intamplate. $i fiecare din eei care citesc sau aseulta aceasra poveste trebuie sa invete. Parintii - sa invete sa fie mal vigilenti ~j mai ~tenti, oentru cil sunt 9i oameni rtH pe lume $l de aceea trebuie mal multa grija pentru copHi for. Goplii ar trebui sa invete sa nu se fncreada In persoane necunoscute 9i otice amenintari ar primi trebuie sa spuna totul parintffor 9i bunieilar, pentru ea prinl\' dragastea for ti vor apara de oricinesi de orice

y ,

reu.

S-ar putea să vă placă și