Sunteți pe pagina 1din 8

Plan de lecţie

Școala Gimnazială nr.2 Satu Nou


Data: 20. 09. 2016
Clasa: a V-a
Prof.: Vlad Iulia
Aria curiculară: Limbă și comunicare
Disciplina: Limba și literatura română
Subiectul lecției: Cele dintâi lecturi de Mircea Eliade

Tipul lecției: dobânire de noi cunoştinţe

Obiective operaționale:
La sfârşitul orei toţi elevii vor fi capabili:

 să cunoască sensul cuvintelor noi întâlnite în text;


 să alcătuiască enunţuri folosind cuvintele noi învăţate;
 să găsească sensuri diferite unor cuvinte.
Strategia didactică:
1. Metode şi procedee: conversația euristică, explicația, exercițiul, observația;
2. Materialele didactice : fișe, planșe didactice;
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitatea frontală combinată cu
activitatea individuală;
4. Resurse: capacităţile normale de învăţare ale elevilor, cunoştinţele anterioare;
Timp: - 50 minute;
Scenariu didactic

1. Moment organizatoric: Stabilirea unui climat favorabil, verificarea prezenţei elevilor


și pregătirea materialelor necesare desfăşurării lecţiei.
2. Verificarea temei: Verific prin sondaj calitatea şi cantitatea temei. Elevii sunt
solicitaţi să citească, să motiveze fiind antrenată prin întrebări întreaga clasă.
3. Captarea atenţiei: Pornind de la proverbului ,,Ai carte, ai parte” , le voi cere elevilor
să se gândească de ce este importantă lectura. În acest mod, se face trecerea la tema
lecţiei.
4. Anunţarea temei şi a obiectivelor propuse: Le voi spune elevilor că vor învăţa
lucruri noi pe parcursul citirii textului „Cele dintâi lecturi” de Mircea Eliade. Voi scrie
titlul lecţiei şi voi enumera obiectivele.
5. Dirijarea învăţării: Se citeşte lecţia împreună cu elevii. Se notează în caiete cuvintele
neconoscute pentru a le explica elevilor.
6. Asigurarea retenţiei și a feed-back-ului: Voi împărţi elevilor fişe de lucru.
(Anexa 1). Elevii se vor concentra şi vor rezolva exerciţiile.
7. Asigurarea retenţiei şi a transferului: Le voi da elevilor ca tema pentru acasă
exerciţiul 2 și 4 de la pagina 13, din manual. Voi face aprecieri generale şi individuale
asupra comportamentului şi asupra participării elevilor la lecţie. Sunt notaţi elevii care
au participat activ la lecţie.
Anexa 1:

1. a) Explică sensul urmatoarelor cuvinte: a copleşi, entuziasmat, fascicul, miop, sursă, vastitate.
b) Alcătuieşte enunţuri în care sa cuprinzi cuvintele explicate.

2. Alcătuieşte enunţuri în care cuvintele: palid, secat, sete, catastrofa să aibă sensuri diferite faţă de
cele din text.
3. Arătaţi în ce domeniu de activitate se folosește cuvântul garnizoană. Alcătuiţi alte propoziţii cu
alte patru cuvinte care aparţin aceluiași domeniu.
Plan de lecţie

Școala Gimnazială nr.2 Satu Nou


Data: 21. 09. 2016
Clasa: a V-a
Prof.: Vlad Iulia
Aria curiculară: Limbă și comunicare
Disciplina: Limba și literatura română
Subiectul lecției: Cele dintâi lecturi de Mircea Eliade

Tipul lecției: mixtă

Obiective operaționale:
La sfârşitul orei toţi elevii vor fi capabili:

 să identifice corect spaţiul şi timpul povestirii;


 să numească personajele din text;
 să facă o pasiune pentru bibliotecă şi lectură;

Strategia didactică:
5. Metode şi procedee: conversația euristică, explicația, exercițiul, observația;
6. Materialele didactice : fișe, planșe didactice;
7. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitatea frontală combinată cu
activitatea individuală, activitate pe grupe;
8. Resurse: capacităţile normale de învăţare ale elevilor, cunoştinţele anterioare;
Timp: - 50 minute;
Scenariu didactic

1. Moment organizatoric: Stabilirea unui climat favorabil, verificarea prezenţei elevilor


și pregătirea materialelor necesare desfăşurării lecţiei.
2. Verificarea temei: Verific prin sondaj calitatea şi cantitatea temei. Elevii sunt
solicitaţi să citească, să motiveze fiind antrenată prin întrebări întreaga clasă.
3. Captarea atenţiei: Se face printr-o discuţie care vizează modul în care este percepută
de către elevi o ilustraţie. (Anexa 1).
4. Anunţarea temei şi a obiectivelor propuse: Le voi spune elevilor că vor învăţa
lucruri noi pe parcursul citirii textului „Cele dintâi lecturi” de Mircea Eliade. Voi scrie
titlul lecţiei şi voi enumera obiectivele.
5. Dirijarea învăţării: Se citeşte lecţia împreună cu elevii. Vom identifica indicii
temporali și spaţiali din text, vom precizeaza relaţia dintre întâmplare și cel care o
relatează, ce efecte poate aduce distanţa dintre faptele trăite și momentul aducerii
aminte. Vom menţiona pesonajele prezente în operă, punând accent pe sentimentele
copilului şi pe descrierea stării acestuia.
6. Asigurarea retenţiei și a feed-back-ului: Elevilor li se explică faptul că pentru a fi
stimulaţi în găsirea conexiunilor între idei, se va aplica activitatea pe grupe. Voi
anunţa modul de lucru, regulile şi timpul de lucru estimat de 8 min. Fiecare grupă este
formată din 5 elevi, care s-au organizat la începutul orei. Le voi oferi fişele de lucru
(Anexa 2) şi le voi cere elevilor să completeze spaţiul punctat cu elementele din
imagine și să completeze tabelul. Voi invita fiecare echipă să prezinte rezultatele
acestei învăţări, efectuând o evaluare orală, prin întrebări, solicitându-i şi pe elevi să
pună întrebări de clarificare.
7. Asigurarea retenţiei şi a transferului: Le voi da ca tema pentru acasă elevilor să
povestească pe caiete una dintre cărţile lor preferate. Voi face aprecieri generale şi
individuale asupra comportamentului şi asupra participării elevilor la lecţie. Sunt
notaţi elevii care au participat activ la lecţie.
Anexa 1:

1. Ce este reprezentat în imaginea de mai sus?


2. De ce credeţi că fetiţa din imagine este fericită?
3. Ce simţiţi atunci când citiţi o carte?
Anexa 2:

Completaţi spaţiul punctat cu elementele din imagine:

Naratorul prezintă mai multe momente ale acţiunii; completaţi tabelul:

Situaţia iniţială Situaţia finală

Lucru care schimbă situaţia iniţială Momentul de maximă intensitate

Desfăşurarea acţiunii

Ce alt moment de maximă intensitate vă puteţi imagina? ___________________________________

__________________________________________________________________________________

Care ar fi atunci situaţia finală?


_________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
Membrii echipei au fost____________________________________________

S-ar putea să vă placă și