Sunteți pe pagina 1din 1

CODWER SRL Bd.Ștefan cel Mare și Sfînt nr. 202, Mun. Chișinău, R.

Moldova, MD-2004, Telefon: +37360335516

Ordin

Nr. din
001 18/06/2021
Cu privire la personal
Avînd în vedere cererea domnului Hubencu Andrian în temeiul art. 112, 113, 114 din
Codul Muncii al Republicii Moldova, ORDON:

1. Se acordă domnului Hubencu Andrian Concediu Anual Platit cu durata de 3 zile


calendaristice, începînd cu data de 22/06/2021 pînă la data de 24/06/2021, inclusiv.
2. Responsabilitatea pentru executarea prezentului ordin se pune pe seama
contabilului-șef.
3. A aduce la cunoștința Salariatul conținutul prezentului ordin.

Temei: Cerere personală

Director ____________________

Am făcut cunoștință

____________________
semnătura angajatului

S-ar putea să vă placă și