Sunteți pe pagina 1din 1

CODWER SRL Bd.Ștefan cel Mare și Sfînt nr. 202, Mun. Chișinău, R.

Moldova, MD-2004, Telefon: +37360335516

Ordin

Nr.
18/06/2021 000

Cu privire la personal
Avînd în vedere cererea Domnului Hubencu Andrian în temeiul art. 85, din Codul Muncii
al Republicii Moldova, ORDON:

1. Demisionează domnul Hubencu Andrian, din funcția de Sef Sectie, îcepînd cu data de
18/06/2021.
2. Contabilitatea va achita salariul și îndemnizația pentru 26.00 zile calendaristice din
concediu nefolosit și va elibera carnetul de munca Salariatului.
3. Domnul Hubencu Andrian, va transmite toate bunurile materiale primite în gestiune
în perioada în care a fost angajat.
4. A aduce la cunoștința Salariatului conținutul prezentului ordin.

Temei: Cererea titularului Hubencu Andrian

____________________
semnătura angajatului

Director ____________________

S-ar putea să vă placă și