Sunteți pe pagina 1din 2

CODWER SRL Bd.Ștefan cel Mare și Sfînt nr. 202, Mun. Chișinău, R.

Moldova, MD-2004, Telefon: +37360335516

Se aprobă,
Director {directorName} {directorLastName}

Cerere de acordare concediu 


paternal

Subsemnatul/a {nume_replace} {lastName_replace}, angajat/ă al/a


{company_name}, având funcția de {functia_replace} prin prezenta vă rog să-mi
aprobați efectuarea a 14 zile de concediu paternal pentru nașterea fiului/fiicei mele
în perioada de la {data_de_la_replace} pana la {pana_la_replace}

Anexez prezentei copie certificat naștere

Vă mulțumesc.

Data Semnătura

{data_replace} ...................................
CODWER SRL Bd.Ștefan cel Mare și Sfînt nr. 202, Mun. Chișinău, R. Moldova, MD-2004, Telefon: +37360335516

S-ar putea să vă placă și