Sunteți pe pagina 1din 2

CODWER SRL Bd.Ștefan cel Mare și Sfînt nr. 202, Mun. Chișinău, R.

Moldova, MD-2004, Telefon: +37360335516

Se aprobă,
Director {directorName} {directorLastName}

Cerere de acordare concediu  


din cont propriu  

Subsemnatul/a {name_replace} {lastName_replace}, angajat/ă al/a


{company_name}, având funcția de {functia_replace} prin prezenta vă rog să-mi
se acorde concediul din cont propriu ,din  motive familiare, în perioada de
{data_de_la_replace}—{pana_la_replace }

Vă mulțumesc.

Data Semnătura

{data_replace} ...................................
CODWER SRL Bd.Ștefan cel Mare și Sfînt nr. 202, Mun. Chișinău, R. Moldova, MD-2004, Telefon: +37360335516

S-ar putea să vă placă și