Sunteți pe pagina 1din 4

Aplicația 7

Dispuneți de următoarele date: o întreprindere fabrică un singur produs. La sfârșitul lunii s-a
constatat că s-au fabricat 1 000 unități de produse finite, 300 unități produse în curs de execuție, cu
un grad de finisare de 60%. La începutul lunii, se aflau în stoc 100 unități produse în curs de
execuție care au fost evaluate la costul total de 9 000 lei. Cheltuielile totale înregistrate în cursul
lunii de referință au fost de 173 000 lei. Care este costul unitar al producției în curs de
execuție ?
Rezolvare:
a) Exprimarea producției fabricate în uc (Qc)
Qconv.= 1 000 unit.produse finite + 300 unit.prod.neterminată x 60% = 1 180buc.
b)Determinăm costul de producție pe unitatea convențională
Cconv.=Total costuri de prod./Qconv.
Totalul costurilor de producție = 9 000 + 173 000 = 182 000
Cconv.= 182 000/1 180 = 154,237
c)Evaluarea producției în curs de execuție
Producția neterminată la începutul perioadei = (154,237 x 300) x 60% = 27 763
d)Costul unitar al producției în curs = 27 763/300buc.= 92,54 lei/buc

Aplicație
O societate, fabrică 2 produse A și B. Cheltuielile efective directe înregistrate pentru produsul B
sunt de 500 000 u.m., reprezentând 25% din totalul cheltuielilor directe. Cheltuielile comune de secție
sunt de 300 000 u.m., iar cele generale de 200 000 u.m. La repartizarea cheltuielilor indirecte pe
produs se are în vedere ponderea cheltuielilor directe ale fiecărui produs în totalul acestora. Producția
neterminată la sfârșitul perioadei pentru produsul B este de 60 000 u.m. Costul de producție planificat
pentru produsul b este de 500 000 u.m. Care sunt formulele contabile pentru înregistrarea
obținerii produsului finit B la cost de producție standard și efectiv ? Care este valoarea abaterii
pentru produsul B și cum se înregistrează aceasta ?
Rezolvare
Total cheltuieli directe = 500 000 x 100 = 2 000 000 u.m.
25
Cheltuieli directe produsul A = 2 000 000 – 500 000 = 1 500 000 u.m.
Ponderea cheltuielilor directe în total cheltuieli directe A= 1 500 000/2 000 000 =
0,75
Ponderea cheltuielilor directe în total cheltuieli directe B = 500 000/2 000 000 = 0,25
Cheltuieli indirecte repartizate A = 0,75 x 300 000 = 225 000 u.m.
Cheltuieli indirecte repartizate B = 0,25 x 300 000 = 75 000 u.m.
Cost efectiv produs B = 500 000 u.m. cheltuieli directe + 75 000 u.m. cheltuieli indirecte
repartizate – 60 000 u.m. (producție neterminată la sfârșitul lunii) = 515 000 u.m.
1. Obținerea produsului finit la cost de producție standard :
931 = 902 500 000 u.m.
2. Obținerea produsului finit la cost de producție efectiv :
902 921 515 000 u.m.
3. Înregistrarea abaterii :
903 = 902 15 000 u.m.

Aplicație
4. O societate a înregistrat următoarele costuri: cu materii prime = 8 000 lei, salarii pt
muncitori = 4 000 lei, salarii pt personalul de distribuție = 2 000 lei, publicitate= 1 000 lei,
amortizarea mașinilor productive = 8 000 lei (subactivitate 10%), chirie = 4 000 lei, din care: pt
producție = 60%.
Să se calculeze costul de producție
Rezolvare:
Materii prime consumate = 8 000
+ salarii muncitori = 4 000
+ amortizarea 8 000 – 8 000 x 10% = 7 200
+ cheltuieli cu chiria pt producție 4 000 x 60% = 2 400
Cost de producție = 21 600

Tema seminar 7

Aplicația 1Presupunem că într-o entitate, cheltuielile generate de obţinerea următoarelor


cantități de produse A=12 500 tone,B=7 500 tone, C=5 000 tone sunt în sumă de 60.060.000 lei. Cei
doi parametri aleşi pentru determinarea indicilor de echivalență prezintă următoarele valori :
In cazul produsului A : p1 = 6250 iar p2 = 2,7
Produsului B : p1 = 5000 p2 = 11,25
Produs C : p1 = 3250 p2 =9,75
Să se calculeze costul pe unitatea de produs finit (aplicând procedeul indicilor de
echivalență complecsi, calculați ca raport direct)
Rezolvare:
Etapa 1. Alegem ca bază de comparaţie produsul C
Etapa 2.Calculul indicilor de echivalență:

6 250 x 2,7 = 0,30 ; 5 000 x 11,25 = 1


ieA = 5 000 x 1,25 ieB = 5 000 x 11,25
3 250 x 9,75 = 0,56
ieC = 5 000 x 1,25

Etapa 3. Echivalarea calculatorie a producției fabricate prin transformarea în unități de


măsură convenționale:

u.c.
Etapa 4. Calculul costurilor pe unitatea convențională:

Etapa 5. Calculul costului pe unitatea fizică de produs:


Aplicaţia 2
O societate cu activitate industrială fabrică 3 produse în următoarele condiții:
Produsul A= 30 000 kg; produsul B= 24 000 kg; produsul C= 18 000 kg.
Cheltuielile ocazionate de obținerea acestor cantități de produse au fost de 84 840 000 lei.
Pentru determinarea indicilor de echivalență sunt aleși 2 parametri (p1 și p2) ce prezintă
următoarele valori:
Produsul A: p1 = 15 000; p2 = 16,32;
Produsul B: p1 = 12 000; p2 = 25,5;
Produsul C: p1= 10 000; p2 = 21,42
Să se calculeze costul pe unitatea de produs luând drept bază de comparație produsul
B şi să se efectueze înregistrările contabile legate de obţinerea producţiei
Rezolvare:
a) Se ia drept bază de comparație produsul B;
b) Se calculează indicii de echivalență complecși:
ieA = 15 000 x 16,32/12 000 x 25,5 = 244 800/306 000 = 0,8
ieB = 12 000 x 25,5/12 000 x 25,5 = 1
ieC = 10 000 x 21,42/12 000 x 25,5 = 214 200/306 000 = 0,7

c) Se echivalează calculatoriu producția fabricată prin transformarea ei în unități de


măsură convenționale:
n
Qc = Ʃ (q x iej)
i=1
prod.A = 30 000 x 0,8 = 24 000 u.c
prod.B = 24 000 x 1 = 24 000 u.c.
prod.C = 18 000 x 0,7 = 12 600 u.c
Qc = 60 600 u.c

d) se calculează costul pe unitatea convențională:

n
Ʃ
ct/uc = i=1Chi = 84 840 000 /60 600 = 1 400 um
Qc

e) Se calculează costul pe unitatea fizică de produs:


ctj = iej x ct/uc
prod.A = 0,8 x 1 400 = 1 120
prod.B = 1 x 1 400 = 1 400
prod.C = 0,7 x 1 400 = 980
Obţinerea producţiei (înregistrari contabile)

931/pe produse = 902/pe produse

Aplicaţia 5
Pentru fabricarea produselor A și B, s-au efectuat: cheltuieli cu consumul de materii prime la
produsul A 1 000 lei, la produsul B 2 000 lei; cheltuieli cu salariile directe la produsul A 4 000 lei și la
produsul B 6 000 lei; cheltuielile indirecte repartizate în funcție de salariile directe sunt de 5 000 lei. Să se
înregistreze în contabilitate colectarea și repartizarea cheltuielilor
Rezolvare:
Cheltuieli directe A = Cheltuieli cu materii prime + Cheltuieli cu salarii directe =
1 000 + 4 000 = 5 000 lei
Cheltuieli directe B= 2 000 + 6 000 = 8 000 lei
a)Colectarea cheltuielilor:
% = 901 18 000
921/A 5 000
921/B 8 000
923 5 000

Repartizarea cheltuielilor indirecte (baza de repartizare = salariile directe)


Ks = 5000/4 000+6 000 = 0,5
Cheltuieli repartizate A = 0,5 x 4000 = 2 000
Cheltuieli repartizate B = 0,5 x 6 000= 3 000

a) Repartizarea cheltuielilor:
% 923 5 000
921/A 2 000
921/B 3 000

S-ar putea să vă placă și