Sunteți pe pagina 1din 2

Data: …………… Numele și prenumele: ……………………………

LUCRARE SCRISĂ LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ PE SEMESTUL I


Clasa a V-a
Anul școlar 2021- 2022

I. Se dă textul următor:
“Iarna este cel mai feeric și mai frumos anotimp al anului. Când vine iarna, pe pământ se
așterne o pătură albă, pufoasă care acoperă fiecare colțisor și strălucește puternic in lumina soarelui
înghețat. Din cer dansează încetișor fluturași albi și pufoși de zăpadă, care cad domol pe pământul
negru. Peste tot sunt țurțuri asemănători cu frumoase săgeți de cristal, care decorează crengile și casele
ca o beteala sticloasă.
Peste tot este liniște, pentru că multe animale hibernează, iar restul parcă nici nu vor sa
întrerupă această frumusețe tăcută și misterioasă. Poți însă să auzi strigătele de bucurie ale copiilor,
care se joacă în omătul alb și vuietul vântului năprasnic care colindă câmpurile și dealurile tăcute.
Iarna este anotimpul celor mai frumoase sărbători, a colindelor și a artificiilor de Anul Nou.”
Rezolvă cerințele următoare:
1. Răspunde cu adevărat (A) sau fals (F): (10p)
 Iarna este anotimpul celor mai frumoase sărbători.
 Întreaga natură este în liniște.
 În liniștea iernii, se pot auzi sunetele de bucurie ale copiilor.
 Fulgii de nea sunt asemenea unor fluturi albi dansatori.
 Țurțurii decorează crengile copacilor și casele.
2. Unde se termină fiecare cuvânt: (10p)
 Dincerdanseazăîncetișorfluturașialbișipufoșidezăpadă,carecaddomolpe
pământulnegru.
 Iarnaesteanotimpulcelormaifrumoasesărbători,acolindelorșiaartificiilor
deAnulNou.
3. Scrie pluralul următoarelor cuvinte: anotimp, an, pătură, fluturaș, beteală,
câmpie, creangă, sărbătoare, vânt, strigăt. (10p)
4. Menționează antonimel următoarelor cuvinte: frumos, alb, liniște, bucurie. (10p)
II. Realizează o descriere a anotimpului iarna. (50- 70 de cuvinte) (20p)
III. Scrie un email în care să inviți un prieten/ o prietenă la o drumeție în munți în vacanța de
iarnă. (20p)
Se acordă 20 de puncte din oficiu.