Sunteți pe pagina 1din 1

TEMA PROIECT CAI DE COMUNICATII CCIA AN II

Se cere elaborarea proiectului de studiu pentru legătura rutieră între punctele A şi B fixate pe planul de situaţie anexat (Sc 1:1000, e = 1,00 m). Punctele A si B reprezinta accesul dintr-un drum public existent si o platforma industriala ce se va amenaja ulterior. Se dau următoarele date de proiectare:

numărul de ordine N

Parametrul

Valoare

viteza de proiectare, Vp

Vp = 50 – N km/h

coeficientul de confort, K

K = 35 – 0,5N

panta transversală în aliniament, pa

pa = 2 %

Număr de autovehicule:

30+N

autoturisme

10+N

autocamioane

Proiectul va conţine:

A) Piese scrise:

1. Tema proiectului

2. Memoriu tehnic justificativ

3. Calculul elementelor geometrice in plan ale curbelor circulare

4. Foaia de pichetaj

5. Calculul elementelor geometrice în profil longitudinal

6. Calculul sistematizării verticale a unui tronson de stradă

7. Calculul elementelor de amenajare a platformei industriale

B) Piese desenate:

1. Planul de situaţie (Sc. 1:1000) definitivat cu elementele geometrice ale curbelor, picheţi, parte carosabilă, trotuare/acostamente

2. Profilul longitudinal (Sc. 1:1000 pe abscisă şi 1:100 pe ordonată)

3. Profil transversal tip de stradă şi de drum (Sc. 1:50) cu detalii (Sc. 1:20)

4. Trei profile transvesale caracteristice (Sc. 1:100)

5. Sistematizarea verticală a unui tronson de stradă (Sc. 1:200)

6. Detaliu de parcare de lungă durată (Sc. 1:200)

7. Detaliu de amenajare a platformei industriale (Sc. 1:500)

8. Secţiuni transversale A-A si B-B prin platforma industrială (Sc. 1:500 pe abscisă şi 1:100 pe ordonată)

Notă: Planurile de situaţie se găsesc pe internet la adresa:

http://cfdp.utcb.ro/catedre/drumuricf/semestru2/