Sunteți pe pagina 1din 14

Optimismul liberal francez

Jean Baptiste Say

Jean Baptiste Say a fost cel mai important reprezentant al


Şcolii clasice franceze.S-a născut in Lyon,in 1767.
Contribuţiile lui in evoluţia gândirii economice sunt:
1 - A introdus conceptul de „întreprinzător” ca principal
„agent al producţiei”;
2 - A definit producţia ca o „creaţiune de utilitate”;
3 - A elaborat teoria factorilor de producţie;
4 - A pus bazele teoriei utilităţii,valorii şi repartiţiei;
5 - A formulat legea „debuşeelor”.

1 - Say considera că întreprinzătorii sunt ¨intermadiarii care


asigură serviciile productive necesare pentru a fabrica un
produs,în proporţia cererii sale pe piaţă˝. După Say
întreprinzătorul organizează şi controlează producţia şi
vânzarea, procură capitalul necesar activităţii economice,
prevede cererea probabilă şi evoluţia pieţei.
A clasificat ˝serviciile productive˝ cumpărate de
întreprinzător în trei categorii:
a) Servicii productive ale muncii;
b) Servicii productive ale pământului;
c) Servicii productive ale capitalului.

2 - Definiţia lui Say pentru producţie este: ˝A produce,nu


înseamnă a crea materie,ci,a crea utilitate˝.El i-a respins pe
fiziocraţi care considerau productive numai muncile
creatoare de materie nouă.Susţinea că toţi cei care
˝furnizează o utilitate veritabilă în schimbul salariilor lor˝
sunt productivi, incluzând apărarea,administarea
proprietăţilor publice etc.
Considera că producţia propriu-zisă nu este nimic altceva
decât un schimb, că Bogăţia naţională este formată din
˝Bogăţia material㨠şi ˝Bogăţia imaterială˝, astfel Say
apreciază că orice activitate utilă este ,în acelaşi
timp,productivă.
Se conturează astfel o diferenţă între concepţia lui Smith si a
lui Say.Smith considera că numai munca producătoare de
mărfuri (materiale,servicii,informaţii) este productivă şi
identifica sfera productivă cu producţia de mărfuri.Spre
deosebire,Say spune că toate activităţile utile (creatoare de
mărfuri si bunuri nemarfare) sunt productive.
Practic, nu deosebeşte sfera productivă de cea neproductivă.
Astfel a reuşit să ofere cea mai cuprinzătoare concepţie ,pe
parcursul întregii istorii a gândirii economice,despre bogăţie
şi sfera productivă.

3 - A tratat capitalul ca factor de producţie.Astfel, capitalul


nu mai este perceput sub forma sa materializată, ci din
punct de vedere valoric. Capitalul material se consumă şi
dispare în procesul productiv. Forma valorică a capitalului nu
dispare,ci se transmite asupra mărfurilor fabricate.
Întreprinzătorul trebuie să aibă grijă ca valoarea capitalului
utilizat să se recontituie fără întrerupere.

4 - În privinţa teoriei valorii, Say a preluat ideile lui Smith şi


le-a reformulat. A început cu explicarea utilităţii, apoi a
încercat să determine valoarea mărfurilor. Pentru el ,
valoarea mărfurilor nu depinde numai de cantitatea de
muncă necesară producerii ei sau de costurile de producţie.
El spune că valoarea de schimb a mărfurilor se formează pe
piaţă, prin aprecierea producătorilor-vânzători pe de o
parte ,iar pe de altă parte prin cele ale consumatorilor-
cumpărători. Say susţine că există două elemente care stau
la baza formării valorii:
a) Utilitatea, care determină cererea bunurilor produse.
b) Cheltuielile de producţie.
El afirmă că ˝concurenţa dintre producători tinde fără
încetare să reducă valoarea produselor la nivelul costurilor
de producţie,compuse din valoarea tuturor serviciilor
productive care au concurat la creareaacelui produs.
Această teorie a ˝valorii-utilitate˝ va domina gândirea
economică mondială în secolul al XIX-lea.

Ca şi în teoria valorii,şi în cazul teoriei repartiţiei,Say se


inspiră din gândirea lui Adam Smith. Apreciază că toate
veniturile sunt supuse aceloraşi legi, că toţi participanţii şa
crearea bogăţiei naţionale au dreptul la porţiuni din acelaşi
˝tort˝, constituit prin preţul de piaţă al produselor. Bogăţia şi
venitul total al societăţii sunt create prin contribuţia celor
trei factori de producţie, în diferite proporţii
(natura,munca,capitalul). În gândirea lui Say
salariile,profiturile şi renta reprezintă preţuri ale serviciilor
furnizate de muncă,capital şi natură, şi care
formează veniturile proprietarilor lor.
Venitul total al societăţii poartă denumirea de venit brut.

5 - Legea debuşeelor:
Reprezintă contribuţia cea mai importantă a lui Say la
dezvoltarea doctrinei liberale.Această lege stă la baza
primelor teorii despre echilibrul economic.
Y=C+I
Y - oferta globală;
(C + I) - cererea globală; de consum (C) şi de investiţii (I).
Esenţa legii debuşeelor este că produsele se plătesc prin
produse atât în comerţul einterior, cât şi în cel internaţional.
Say afirmă că oferta totală este totdeauna egală cu cererea
totală.În concepţia sa echilibrul este asigurat fiindcă ˝orice
producţie este, in acelaşi timp si în aceeaşi măsură, consum˝
şi ˝orice vânzător este, totodată, şi cumpărător˝. Simplul
fapt de a produce un bun oarecare deschide, instantaneu, un
debuşeu pentru alte produse. După produsul obţinut, dorinţa
producătorului este de a-l vinde, iar de banii încasaţi va
scăpa doar cumpărând un alt produs. Astfel a reducat toate
funcţiile banilor la una singură, cea de mijloc de schimb. În
realitate, orice vânzare-cumpărare, presupune două procese:
a)Vânzarea, sau transformarea utilităţii în bani;
b)Cumpărarea, sau transformarea banilor într-o altă
utilitate.
Pentru Say există numai rezultatul schimbului de utilităţi,
orice marfă fiind, în acelaşi timp, şi bani. El exclude ideea
supraproducţiei pentru că fiecare ofertă are cererea sa. Dar
Say nu a ţinut cont de înclinarea oamenilor spre
economisire. Ceea ce poate duce la supraproducţie.
0100090000039246000000007146000000000400000003010800050000000b0200000000050000000c023d00c900030000001e0071460000410b2000cc00

3c00c800000000003c00c8000000000028000000c80000003c0000000100180000000000a08c000000000000000000000000000000000000fffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffa5a5a59494948c8c8c949494949494d6d6d6ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffa5a5a5c6c6c6e7e7e7d6d6d68c8c8c6b6b6be7e7e7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

fffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff6b6b6bb5b5b5fffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffff7f

7f7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7e7e7bdbdbdffffffffffffffffffffffffffffffc6

c6c69494949c9c9c949494e7e7e7ffffffb5b5b58c8c8c949494c6c6c6f7f7f7ffffffffffffbdbdbda5a5a58c8c8cbdbdbdcececebdbdbdfffffff7f7f7adadadf7f7f7fff

fffffffffcececea5a5a5949494a5a5a5efefefffffffffffffffffffb5b5b59494948c8c8ca5a5a5dededeffffffffffffffffffffffffffffffffffffc6c6c6a5a5a5949494949494cec

eceffffffffffffefefefadadad949494a5a5a5efefefbdbdbde7e7e7fffffff7f7f7bdbdbd9494949c9c9cbdbdbdd6d6d6b5b5b5fffffffffffff7f7f7bdbdbd94949494949
4a5a5a5ffffffffffffb5b5b59494948c8c8cefefefb5b5b5e7e7e7fffffff7f7f7a5a5a5949494a5a5a5f7f7f7b5b5b5e7e7e7ffffffffffffd6d6d6b5b5b59494949c9c9cd

6d6d6ffffffffffffdededeb5b5b5ffffffffffffffffffffffffcececec6c6c6ffffffefefefadadad8c8c8c9c9c9cdededeb5b5b5efefefffffffb5b5b5dededeffffffffffffefefefad

adad949494949494adadadf7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7adadad8c8c8cb5b5b5d6d6d68c8c8cbdbdbdffffffd6d6d6c6c6c6ffffffffffffffffffe7e7e7adad

ad8c8c8c9c9c9cd6d6d6bdbdbde7e7e7ffffffe7e7e7a5a5a5949494bdbdbdffffffe7e7e7a5a5a59c9c9c9c9c9ccecececececed6d6d6ffffffcececec6c6c6fffffffffff

fcecece8c8c8c9c9c9ce7e7e7ffffffe7e7e7b5b5b5949494949494a5a5a5ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbdbdbd63

6363fffffffffffffffffff7f7f78c8c8c737373bdbdbdbdbdbdbdbdbda5a5a5ffffff8c8c8cbdbdbdb5b5b5737373a5a5a5f7f7f7a5a5a57373739c9c9cb5b5b58c8c8c

6b6b6b5a5a5affffffdedede6b6b6bd6d6d6ffffffffffffa5a5a5a5a5a5b5b5b58c8c8c737373ffffffefefef737373737373b5b5b5cececeadadadcececef7f7f7fffffffff

fffffffffffffff8c8c8c737373a5a5a5c6c6c6bdbdbdadadadffffffe7e7e76b6b6b7b7b7badadadadadad737373636363cececeffffff9494946b6b6ba5a5a5adadad9c

9c9c6b6b6b636363ffffffefefef8484847b7b7b9c9c9cb5b5b5a5a5a5efefef7373738c8c8cd6d6d6dededededede6b6b6bb5b5b5ffffffc6c6c66b6b6ba5a5a5bdb

dbdf7f7f7737373adadadffffffc6c6c67373738c8c8cb5b5b5a5a5a56b6b6ba5a5a5ffffffbdbdbd737373f7f7f7ffffffffffffffffff848484a5a5a5e7e7e76b6b6b949

494dededed6d6d6dedede6b6b6be7e7e7ffffff636363bdbdbdffffffd6d6d66b6b6b8c8c8cb5b5b5bdbdbda5a5a5e7e7e7fffffffffffffffffffffffff7f7f77b7b7b7b7b

7bb5b5b5a5a5a5737373737373b5b5b5ffffff8484848c8c8cfffffffffffff7f7f7737373949494e7e7e7cececee7e7e76b6b6be7e7e7f7f7f7b5b5b56b6b6ba5a5a5c

ececeefefef7b7b7b848484adadadb5b5b5737373636363949494ffffffa5a5a5737373ffffffffffff636363949494adadadefefefcecece737373848484c6c6c6bdbd

bda5a5a5e7e7e7f7f7f7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd6d6d66b6b6bffffffffffffffffffcecece636363dededefffffffffffffffffff

fffffffffffefefefffffffffffff7b7b7b9c9c9cffffff949494848484ffffffffffffffffff9c9c9c6b6b6bffffffe7e7e76b6b6be7e7e7ffffffffffffffffffffffffffffffbdbdbd6b6b6

bdededec6c6c66b6b6befefeffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffff7f7f75a5a5ac6c6c6ffffffffffffffffffffffffffffffadadad6b6b6bffffffffffffffffffadadad6b

6b6bb5b5b5ffffff7373739c9c9cfffffffffffff7f7f7949494636363ffffffbdbdbd6b6b6bdededeffffffffffffffffffffffff636363adadadffffffffffffffffff636363bdbdbd

ffffffb5b5b5636363ffffffffffffffffff636363c6c6c6f7f7f7737373949494ffffffffffffffffffadadad6b6b6bffffffdedede636363efefefffffffffffffffffff9c9c9c8c8c8c

efefef6b6b6bcececeffffffffffffffffff6b6b6bc6c6c6ffffff6b6b6bbdbdbdf7f7f7949494737373f7f7f7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffb5b5b56b6b6bf7f

7f7ffffffffffffe7e7e76363638c8c8cffffff949494949494ffffffffffffefefef636363cececeffffffffffffffffff6b6b6bb5b5b5ffffff8c8c8c8c8c8cffffffffffffdedede636

363c6c6c6ffffffffffffe7e7e77b7b7b8c8c8cffffffb5b5b5737373ffffffefefef6b6b6bd6d6d6ffffffffffff7b7b7b7b7b7bf7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7e7e7636363e7e7e7ffffffffffffb5b5b56b6b6bfffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffff7f7f77b7b7b848

484dededeffffff8c8c8cbdbdbdffffffffffffffffffc6c6c6636363f7f7f7dedede6b6b6befefefffffffffffffffffffffffffbdbdbd6b6b6ba5a5a5ffffff848484848484ffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffb5b5b57b7b7bdededeffffffffffffffffffffffffffffff9494948c8c8cfffffffffffffffffff7f7f76b6b6bb5b5b5ffffff8c8c8cb5b5b

5ffffffffffffffffffbdbdbd737373ffffffbdbdbd6b6b6bffffffffffffffffffffffffffffffbdbdbd7373738c8c8cc6c6c6f7f7f7949494adadadffffffb5b5b5636363ffffffffff

ffffffff6b6b6badadadf7f7f76b6b6bb5b5b5ffffffffffffffffffe7e7e75a5a5ac6c6c6dedede636363e7e7e7ffffffffffffffffff9c9c9c949494ffffff9c9c9c6363639c9c

9ccececeffffff6b6b6bb5b5b5ffffff8c8c8c9c9c9cffffff737373adadadfffffffffffffffffffffffff7f7f7ffffffffffffffffffffffffa5a5a5737373ffffffffffffffffffffffff8c8c8

c8c8c8cffffffadadad8c8c8cffffffffffffffffffb5b5b56b6b6ba5a5a5c6c6c6ffffff636363b5b5b5ffffffbdbdbd848484ffffffffffffdedede6b6b6bdededeffffffffffffff

ffff8c8c8c949494ffffffadadad6b6b6bffffffffffff6b6b6bb5b5b5ffffffffffff6b6b6bb5b5b5fffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

fffffffffffffffffffffffffffffffffffd6d6d67b7b7bdededeffffffffffffbdbdbd5a5a5a6b6b6b6363636b6b6b6b6b6b737373d6d6d6efefef737373848484dededeffffffff

ffff8c8c8c9c9c9cffffffffffffffffffd6d6d6737373dededee7e7e7636363cececeffffffffffffffffffadadad6b6b6bc6c6c6ffffffffffffadadad6b6b6b6b6b6b6b6b6b63

63636b6b6b737373dededeffffffffffffffffffdedede6363637373736b6b6b6b6b6b636363737373b5b5b5a5a5a57b7b7bffffffffffffffffffffffff636363bdbdbdffff

ff8c8c8cadadadffffffffffffffffffe7e7e7636363e7e7e7c6c6c66b6b6bf7f7f7fffffffffffffffffff7f7f7ffffffdededececece9494947373736b6b6b8c8c8cffffffd6d6d6

636363ffffffffffffffffff636363bdbdbdffffff6b6b6badadadffffffffffffffffffefefef737373c6c6c6e7e7e7636363c6c6c6ffffffffffffffffffbdbdbd848484ffffffffffffe

fefefb5b5b59494947373736b6b6bb5b5b5ffffff9494948c8c8cffffff7373737373736b6b6b6363637b7b7b5a5a5a737373ffffffffffffffffffffffffb5b5b56b6b6bf

7f7f7ffffffffffffffffff8c8c8c949494ffffffc6c6c66b6b6bffffffffffffffffffffffffe7e7e7b5b5b58c8c8c7b7b7b6b6b6bbdbdbdffffffadadad6b6b6bffffffffffffdedede

6b6b6bdededeffffffffffffffffff949494949494ffffffbdbdbd737373ffffffffffff6b6b6bb5b5b5ffffffffffff7b7b7b6363637373735a5a5a6b6b6b636363848484ffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdedede636363a5a5a5ffffffffffffdedede737373d6d6d6ffffffffffffe7e7e76b6b6be7e7e7ad

adad737373ffffffffffffffffffffffff8c8c8c9c9c9cf7f7f7ffffffffffffdedede6b6b6bd6d6d6f7f7f77373739c9c9cfffffff7f7f7efefef636363c6c6c6ffffffffffffffffffbd

bdbd636363e7e7e7ffffffffffffbdbdbd737373efefefffffffffffffffffffe7e7e76b6b6bb5b5b5ffffffffffffffffff5a5a5ad6d6d6d6d6d66b6b6bb5b5b5ffffffffffffffffff
636363bdbdbdffffff8c8c8c949494ffffffffffffffffffdedede636363e7e7e7e7e7e76b6b6bbdbdbdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefef8484848c8c8cff

ffffcecece737373efefeffffffff7f7f76b6b6bb5b5b5ffffff8c8c8c8c8c8cefefefffffffffffffc6c6c66b6b6be7e7e7d6d6d66b6b6b8c8c8cffffffffffffffffff848484848

484ffffffffffffffffffffffffffffffe7e7e7636363b5b5b5ffffff9494948c8c8cffffffa5a5a57b7b7bf7f7f7ffffffffffffa5a5a5949494ffffffffffffffffffffffffefefef737373a

5a5a5f7f7f7ffffffffffffadadad949494ffffffadadad6b6b6bdededeffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7e7e76b6b6bb5b5b5ffffffbdbdbd6b6b6bffffffffffffefefef636

363dededeffffffffffffffffffbdbdbd8c8c8cffffffadadad636363ffffffffffff5a5a5ac6c6c6ffffffffffff9494947b7b7bf7f7f7ffffffffffff9c9c9c9c9c9cfffffffffffffffffff

fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdedede6b6b6b6b6b6b8484849c9c9cffffff9c9c9c737373adadadb5b5b57b7b7b8c8c8cffffffcecece636

363a5a5a5adadadb5b5b5ffffff9494948c8c8cffffffffffffffffffe7e7e7636363dededeffffff6363637b7b7b848484adadadffffff6b6b6b848484bdbdbd9c9c9ce7e

7e7ffffffa5a5a5737373adadadb5b5b57b7b7b949494ffffffffffffffffffffffffffffffc6c6c6737373a5a5a5b5b5b5848484848484f7f7f7ffffffadadad737373949494

bdbdbdb5b5b56b6b6bbdbdbdffffff949494949494ffffffffffffffffffe7e7e76b6b6bdededeffffffadadad6b6b6b949494b5b5b59c9c9cdededeffffff8c8c8cb5b5b5

bdbdbdb5b5b5636363b5b5b5efefefadadad636363a5a5a5b5b5b5ffffff8484849c9c9cfffffff7f7f76b6b6b848484adadada5a5a56b6b6ba5a5a5ffffffefefef6b6b

6b7373738484849494948c8c8c6b6b6ba5a5a5ffffffdedede949494c6c6c6cecece9494946b6b6bc6c6c6ffffff8c8c8c949494fffffff7f7f78484847b7b7bb5b5b5

adadad737373bdbdbdffffffffffffffffffffffffffffffcecece7373738c8c8cadadadb5b5b58c8c8c7b7b7bffffffb5b5b56b6b6b6b6b6ba5a5a5adadaddedede9c9c9cb

5b5b5cecece9c9c9c6b6b6bc6c6c6f7f7f78c8c8c6b6b6bb5b5b5bdbdbdffffff737373bdbdbdffffffffffffffffffb5b5b5737373ffffffbdbdbd6b6b6bffffffc6c6c673

73738c8c8cb5b5b5dededeffffff7373738c8c8cb5b5b5a5a5a56b6b6bcececefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffe7f7efadb

dbdced6d6c6bdbdbdadb5ffffffffffffded6dec6b5bdbdadb5d6cecefff7f7fffffff7f7f7ced6d6bdb5adbdb5add6cec6fff7f7d6ceced6cecefffffffffffffffffff7f7f7b5b

5b5f7f7f7f7f7f7c6c6c6e7ded6c6bdb5bdb5b5ffffffe7e7e7bdbdbdadadadbdbdbde7e7e7fffffff7fff7dee7deb5b5adb5b5b5cececefffffffffffffffffffffffffffffffffff

fffffffe7e7e7c6c6c6b5bdb5bdc6bdfff7ffffffffffffffffffffefe7efbdbdbdb5b5b5bdbdbd7b7b73b5b5adffffffcececec6c6c6ffffffffffffffffffefeff7b5b5bdf7f7f7fff

fffffffffe7e7e7b5b5b5b5b5b5bdb5b5f7f7effffff7deded6bdb5b5bdb5b5bdb5b5cec6ceffffffe7e7e7adadad636363a5a5a5b5b5b5efefefcececec6cec6fffffffffff

fffffffc6c6c6b5b5b5b5bdbdcededef7ffffffffffeff7f7bdc6c6ced6d6bdc6ceadb5b5b5bdbdcec6c6ffffffffffffffffffceced6adadb5b5b5bdb5b5bdcececefffffffffff

f9c9494948c8cffffffffffffffffffd6ced6bdbdbdb5adade7e7defffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7c6c6c6b5b5b5bdb5bdb5b5b5bdbdb5ffffffdeded6bdbd

b5d6d6cebdc6bdbdbdbdffffffcec6c6c6bdbdb5b5adb5bdb5ced6cefffffff7f7f7a5a5ad636363adb5adbdbdbdffffffc6bdc6ded6deffffffffffffffffffdededebdbdbd

ffffffe7e7e7b5b5b5e7e7e7d6d6d67b7b7b8c848cbdbdbddededefffffff7f7f7cececeb5adb5bdb5bddededeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffff7fffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

fffffffffffffffffffffffff7fffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

fffffffffffffffffffffffffffffffffffff949494949494fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffefefef848484dededeffffffffffffe7e7e7e7e7e7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7efffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9c9c9c7b7b7bffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdee7e77b8484ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefefdededeffffffffffffa

dadadc6bdbdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

7f7effffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffff7ffffeff7fffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffadada5adb5b5fff

ffffffffff7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff94949494

9494ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffced6d6949494ffffff

fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffff7fffffffffff7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7ffffffbdbdbd737373cececeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffff7fffffffffffffffff7ffffe7ffffefffffeffffff7ffffeffff7ff

fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

fffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffeff7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffff
ffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

fffffffff7fff7ffffffffffffeff7ffc6e7ff8cc6ff5ab5ef63bdf76bbdff7bc6ff94c6ffbdd6ffe7e7fffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffff

fff7ffffefffe7d6efdeceefdeceefdeceefdeceefded6f7efdefffff7fffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

7fff7e7f7e7d6efe7ceefdeceefe7ceffefdefffff7ffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffff7fffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffff7ffefdeefdec6f7dec6efdeceefdeceefe7

ceefdeceefe7d6ffffeffffff7fffffffffff7fffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffff7f7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeff7efd6efdeceefe7cee7d6c6f7e7d6fff

feffffff7fffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffff7fffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffff7fffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffff

7ffffb5e7ff6bb5f742a5f7319cff399cff399cff399cff319cff399cff429cf75aadf763b5ffceeffff7fffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffff7f7ffefdec6ad8c9c7b

52946b428c6b428c6b429c6b39946b399c6b42946339946b429c7342b58c63d6ad7bffe7ceffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffff7

e7debdadb58c739c6b398c6331946b39946b39946b39946b399c6b39946b39b59473d6bda5fff7e7fffffffffff7a58c7bad947bad8c6ba59484fffff7fffffffffffffff

ffff7ffffffffffefefe7a58c7bad8c6bb5946bb59c84fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffff7

dec6b5bda58c9c7b5a8c6b428c6331a57342a573399c6b399463319c7342946b39946b429c7342b58c5acea57befd6bdfff7deffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

fffffffffffffffffffffffffff7f7decec6a58c8c73529c7342946b399463399463399c6b398c63319c6b42a57b4ac6ad94ffe7cefffffffffff7d6c6b59c8c73ad9473b58c

6bd6c6c6fffffffffffff7fffffffffffffffffffff7ad9484bd94739c7b5aa5947bd6cebdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

fffffffffefe7d6ad9484ad8c6bb5947bad947bf7e7defffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffe7f7ff94c6ff429cef29a5ff18

94ff29a5ff2994ff299cff218cff299cff299cff31a5ff299cff31a5ff63adffadd6fff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff7e7b59c848c6b42946b39a56b39ad73429463

319c7342a56b29ad7331a56b31ad7339a57339a56b319c6331a573398c6b42c6a584f7e7d6ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7d6c6ad8c6b8c5a

399c6b39a56b39a57339a56b31a56b31a56b31ad7339a56b31a56b399c6b39946b399c7b63efd6bdffffef9473528c6339a57342735a4afffff7ffffffffffffffffffff

ffffffffffe7ded6946b429c6b3994633194734afffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffff7efdead7b5

29c6b42946b399c6b399c6b31a57339a56b319c6b29ad6b31a56b31a56b31ad7339a56b31a56b319c6331ad7342946342b59473efd6c6ffffffffffffffffffffffffff

fffff7ffffffffffffffffffefdebd9c849c73528c63319c6b399c6b31ad7339a56b31a57339ad7339a573399c6331ad73398c6339946b4acead94ffffe7d6bda58c6342

9c6b42a57339c6ada5fffffffffffff7fffff7fffffffffffffff784634aa56b39a57342946b4ac6b59cffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

fffffffffffffffffffffff7f7dece8c6b429c6b3994633194734af7dec6ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdeffff84ceff399cf731

9cff319cff319cff319cff399cff42a5ff39a5ff399cff39a5ff399cff319cff31a5ff319cff529cefd6efffffffffffffffffffffffffffffffefad8c6b946b429c6b39ad7b39ad73

31a56b31ad73399c6b39a57342a573399c6b399c6b39a573429c6b42a5734a9c6b39a57342846339b59c84fff7efffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefe7d69c

8c6b845a31ad7342b57339a573429c6b39a5734a9c6b42a57342a573429c6b429c6b42ad7331ad7b428c6339947352ffdebd946b42a57339ad73318c735affff

f7ffffffffffffffffffffffffffffffe7ded6a56b39b57339b57331946331fffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

fffff784736ba57339a57339a573399c6b31a573429c73429c6b399c7342a57342a56b42a573429c6b42a573429c6b42a573429c6b42ad73428c63399c7b63fff

7effffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7c6ad948c6b4a946339ad7342b57339a573429c6b42a5734a9c6b429c6b42a57342a5734a9c6339a573429c6b42946b4

ac6ad84debd94a5734aa56b31b57331debdadfffffffffffff7fffffffffffffff7fffff7946b52bd7339ad6b399c6b42d6bda5ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7c6946b42ad7339b57b429c6b42ffe7c6fffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ff8cc6ff429cff3194ff219cff219cff429cff52adff9cd6f7def7ffffffffe7f7ff9cceff52adff1894ff21a5ff3194f7399cff52adf7fffffff7fff7fffffff7ffffb59c7b9c7342a

57342b57342ad6b429c6b42a58c63c6ad94cebda5efdeceefded6ded6bdcec6adbdad8cad8c6b9c6b4aa56b42946b39a57b429c7b4abda58cfffffffffffffffffffffff

ffffffff7fffffffff7c69c7b9c7342ad7339b57342946b4a8c634ab58c73cead94debda5debdaddebdadceb5a5ceb5a5ad8c6b94735a946b529c6339bd844ab56b31

ad6b39a5734a946b4affffffffffffffffffffffffffffffffffffefe7de9c7339a5734a9c6b39ad734afffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

fffffffffff7ffffffffffffffffb59c7ba57342ad7339ad7b4a946b39ad8463bda584dec6b5efe7ceefe7d6e7ded6e7d6d6efded6f7ded6debdadc6a58ca57b5a946b429

c6b42a573429c7342bd9c7bfffff7fffffffffffffffffffffffffffffff7dec6947342a57339ad7b4a9c6b399c734a947363c6a58cd6b59cdec6addec6addec6add6b59cc6

a58c8c735a94734a9c7342ad7b42ad7b42a573429c73429c734ad6b59cffffffffffffffffffffffffffffffffffffa573429c7342a573429c7342debda5fffff7fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ded6946b4aad7342a56b399c7352efded6fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

fffffffffffffffffffffffffe7ffff5aadef42a5ff399cff31a5ff399cff7bb5f7bde7fffffffffffffffffffffffffff7ffffb5d6ff5aadff2994ff39a5ff2994ff4a9cf7cee7fffffffffffffff

7efd6ad7b4a9c7b4aa5734a9c6b42b58c6befd6b5ffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffff7f7dec6bd947ba57b4aa573429c6b399c7b5afff7effffffffffffff

ffffffffffff7ffffffffefa57b5a9c7339a57339ad6b429c7b5af7efd6ffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffe7d6ceb59c94734aad7342b57b42ad7b4a9c73429

c7352fffff7ffffffffffffffffffffffffffffffefe7d6a57b42a5734aa57342ad734afffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

fffffffefb5946ba57339ad7b4a8c5a31c6a584fff7defffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffe7cea58c73a5734aa57342a57b4aa58463ffffeffffffff

fffffffffffffffffffffffceb59c9c7342ad7b42a573429c7352d6b594ffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffff7dec6a5ad8463946b39ad7b4aa57342a573429

c734ad6bda5ffffffffffffffffffffffffffffffffffffa57342a5734aa57342a5734ad6bda5ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffefded69c7352ad7342ad73429c7352f7e7d6ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8cceff399cf7299cff319cff2194ff52a

5ffb5cef7ffffffffffeffffffffff7ffffffffffffffffffff8cc6ff3194ff2194ff219cff399cff9ccef7ffffffffffffcead9cb57b429473429c7b529c735aefd6c6fffff7fffffff7fffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7dedea5734aad7b4aa57342a5734ae7cebdfffffff7f7ffffffffffffffffffffefdece9c73529c7b42ad7b4aa57342d6c6a5fffff

ffffffffffffffffffff7fffffffffff7fffff7fffffffffffffffff7f7e7c6ad948c6b39a57b42a57342a57b4a94734affffffffffffffffffffffffffffffffffffefe7d69c7342a57352a5734

2ad734afffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7e7ce9c734ab57b42a5734aa57b5affe7d6ffffffffffffffffffffff

fffffffff7fffffffffff7fffffffffffffffffffffffffff7ceceb5a5734aad7b4a9c7342947352f7e7d6ffffffffffffffffffffffffffffffa58463ad7b4aad7b4aa57b4aad8c6bffffe7ff

fffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7dec6a57b5a946b39b57b4aad7b4aa5734ad6bda5ffffffffffffffffffffffffffffffffffffa57b42a5734aa57b4a9c7

34adebda5fffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7e7d6947352ad7342ad73429c7352efded6ffffffffffffffffff

fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffff5aadff31a5ff319cff319cff219cff5aadffe7f7fffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffff9cd6ff399cff39a5ff219c

ff4a9cff6bb5eff7fffff7ffffb58c7ba57339ad844a9c7b4aad9484fffffffffffff7fffff7fffffffffffffffffffffffffffff7fffff7fffff7ffffffffffffffffc6947bad734abd844aa57

342d6b59cffffffffffffffffffffffffffffffdecebd9c7352ad8452a57b42a57b5afff7defffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7efdea5845aa57b4a

ad844aa5734aa57b52ffffffffffffffffffffffffffffffffffffefe7d6a5844aad7b52ad7b4aad7352fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

fffffffffffffffffffffe7ceb59c734ab57b4aad7b52b59473fffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffad7b52ad7b4aad84528c734af

7e7d6fffffffffffffffffffffffffffff79c7b5aad734ab57b4aa57b52ceb59cffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc6ad94a57b52ad7b42ad7b

4aa57b4adec6adffffffffffffffffffffffffffffffffffffad7b42ad7b52a57b4aa57b52d6bda5ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

fffffffffffffffff7e7d6a57b5ab57b42b57b4a9c7352f7e7d6ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7f7ff399cff31a5ff2994f739a5ff299cf

f73bdfff7f7fffffff7f7fffffffffff7fffffffffffffff7ffffffc6efff84bdff7bbdff6bbdff8cbdff9cd6fff7fffff7ffffa5846bb58452b58442ad8452cebd9cffffffeff7f7fffffffff

fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdeb5a5a57352b57b4ab57b52bd9c7bfffffffffffff7ffffffffffffffffcebdada57b52a57b4aa57b4aa57b63fffffffffff

fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbd947bb58452ad7b4aad7b529c7b52ffffffffffffffffffffffffffffffffffffefe7dea57b4aad7b5aad7b4ab57

b5af7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7d6c6b5947352b57b52a57b52cead8cfffff7ffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffad7b52ad7b4aad8452947b52efe7d6fffffffffffffffffff7fffffffff79c7b52b57b4ab57b4aa57b5ae7d6c6ffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7d6cea5845aad7b4aad7342ad8452d6bda5ffffffffffffffffffffffffffffffffffffb5844aad7b52ad7b52a57b52dec6ad

fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7e7d69c7b5ab5844ab57b4aa57b5aefded6ffffffffffffffffffffffffffffffff

fffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffbddeff39a5ff319cff42a5ff3994ff42a5f7b5defffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7ffefffffe7fffff7ffffefffffff

fffff7e7d6ad8452b5844abd844ab5845affefceffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefd6c69c7b5aad845aad845ab59c84fffff7ffff

ffffffffffffffffffffdec6b5ad7b5aad8c52ad8c5abd9c84ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdebda5ad7b5ab57b52b5845aa5845af

ffff7ffffffffffffffffffffffffffffffefe7dead8c52ad7b5ab58c5ab5845affffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc6c6

b59c8473a57b639c8463dec6adffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffb5845aad7b4ab5845a9c7b5af7efdefffffffffffffffffffff

ffffffff7a58463b58452bd8452a57b5affefe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefe7a5845ab58452bd8c5aad7b52dec6adfffffffffff

fffffffffffffffffffffffffb5844ab5845aad8452ad845adec6adffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefe7d6a5846

3bd8452bd8452a57b5af7e7defffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffff7ffffffffffffffffffffffe7ffff9ccef73194ff31a5ff39a5ff319cff42a5f7b5e7ffefffffe7ffffeffffff

7fffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7cea58452ad8452bd845a9c7b5af7efdeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff7ffffffe7decea58c739c845aa58463b5a594ffffffffffffffffffffffffffffffd6bdadad845aad8452b58c63c69c8cfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffff7f7ffffffffefd6c6ad8c63ad8452b5845aa5845afffffff7ffffffffffffffffffffffffffffefe7dead8452b58463ad8452bd8463fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffff7fffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffefe7b584

5ab58452ad8452a58463f7efdefffffffffffffffffff7ffffffffff9c7b5ab58452ad844aa5845af7e7d6fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffff

fff9c845ab58c52ad844aad845adec6adffffffffffffffffffffffffffffffffffffb58452ad845ab5845aa57b5adec6adffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7e7dea57b5abd8c52bd8452a58463efded6fffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffdeffff84bdf74aa5ff31

a5ff2994ff299cff299cff5aa5ef84bdff63b5ffa5d6f7a5d6ffa5d6ffb5e7ffd6f7ffe7f7fff7fffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffefd6bd9c8c63a58c63bd8473947b6b

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefdeceffefd6f7dec6fff7e7ffffffffffffffffffffffffffffffdecebdb58c5ab58c5aad845ac

ea594fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7efd69c845aad8c63a5845aad8463ffffffffffffffffffffffffffffffffffffefe7d6b58c5ab58

463b58c5abd8463fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffff

fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefa5a58cb58c5abd8c5ab58c63a58463fff7efffffffffffffffffffffffffffffffa58463b58c5ab58c5aad8c63f7ded6fffffffffffffff

fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffa58463bd8c5abd8c5aad845ae7ceadffffffffffffffffffffffffffffffffffffb58452b58c63b5845aad8463dec6ad

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefe7d6ad8463bd8c52c68c5aa58463f7e7defffffffffffffffffffffffffffffffff

ff7fffffffffffffffffffffffffffff7f7ffff7bb5ff219cff18a5ff219cff39a5ff189cf74294ff219cff4a94ff319cf7319cff399cff4294ff3994ff3994ff399cff39a5ff5aa5ff5a

a5ff5aadffa5d6ffffffffdeceada58c63bd8c63b58c63a5846bffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffd6c6b5b58c6bad8c5ab58c63c6a594fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7decead8c6bb58c5ab58c63a

58c63ffffffffffffffffffffffffffffffffffffefe7dead845abd8c63ad845aa58c6bfffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ff7fffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7e7efd6bdbda58ca58c6bc68c52bd94639c7b63bdada5fff7f7fffffffffffffffff

fffffffffffffad8c63ad8c63ad8c63ad8c63efe7deffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbda58cb58c63b58c5abd8c63cebdb5fffffffff

fffffffffffffffffffffffffffad8c6bb58c5ab58c63ad8c63deceb5fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7e7d6ad8c

6bb58c63b58463ad8c73efe7d6fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7ffff73b5ff5ac6ff21c6ff29c6ff63b5ff4aa5ff399cff08a5ff399cff39a

5ff299cff31a5ff219cff31a5ff29a5ff31adff29a5f7319cff299cff39a5ff9cd6ffffffffdec6adb59473bd8c6bbd946ba58c73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdecebdb58c6bb59463b58c63cead9cffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7d6ad8c6bbd946bb58c63ad946bffffffffffffffffffffffffffffffffffffefe7debd946bbd9463bd946bad8c73fffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffe7d6efd6bddec6b5d6c6adbdad94c6b5a5bdad94c6ad94b59c8

4b5947bad8c6bb59473b5946bc6946bad845ab59c84efded6ffffffffffffffffffffffffffffffffffffb59473b58c63b5946bb58c63efefe7fffffffffffffffffffffffffffffffffff

fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc6ad94b58c6bc6946bbd8c63d6c6bdfffffffffffffffffffffffff7ffffffffffad8c6bbd946bb58c63b5946bdeceb5fffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7e7d6b59473b58c6bbd946bad8c73f7efdefffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffff

fffffffffffffffefffff6bb5ff42b5ff18d6ff08ceff52b5ff63a5ff8cc6ff5ac6e784b5f7429cff42a5ff399cf7319cef39a5f7399cff3194ff399cff31a5ff31a5ff399cf7b5e

7ffffffffe7ceb5b58c73bd8c73bd946bad947bffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffdecebdbd9473b5946bb5946bcead94fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7e7d6b59473bd946bbd946bad946bffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffefe7deb5946bc69c6bb5946bad9473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffefdedec6adbd9c7bb59473b5946bbd9c73bd946bb5946bad8c63b5946bb5946bbd9473bd946bbd946bb58c63bd946ba5846bbd9c84e7cec6fffffffffffff

fffffffffffffffffffffffffffffb5946bb5946bbd946bbd946befe7deffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc6ad94bd9473bd946bbd946

bd6c6bdffffffffffffffffffffffffffffffffffffb5946bbd946bbd946bb5946be7ceb5fffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffff7e7d6ad8c73bd946bbd946bb5947befe7d6fffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffefffff6bb5ff39adff21ceff00ceff21adff73bdfff7fffff

7ffffffffffffffffffffffffffffe7f7ffceefff73bdff399cff2194ff429cff319cff5a9cf7deefffffffffe7ceb5bd947bbd9473c69c73ad947bfffffffffffffffffffffffffffffffffffff

fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7cec6bd9473bd9c73bd9c73ceb5a5fffffffffffffffffffffffffffffffffff

fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefdeb5947bc69c7bbd9473bd9c7bffffffffffffffffffffffffffffffffffffefe7debd9c7bbd9c73bd9c73ad947bfffffffffffffffffffff

fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7d6d6cead84b5946bb58c6bbd946bc69c73c6946bc69473c69c73c69c73c69
473c69c73bd946bbd9473bd9473bd9c7bbd9c7bbdada5e7ded6ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbd9c7bb59473c69c7bbd9c73efefe7ffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffceb59cbd9c73c69c73bd9473decec6ffffffffffffffffffffffffffffffffffffb59473c69c7bbd9473bd9c7be7ceb5fffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7e7d6b5947bb5946bc69c73b59c7bf7efdefffffffffffffffffffffffffffffffffffff

fffffffffffffffffffffffffffffefffff84c6ff42a5ff31ceff08d6ff39b5ff7bbdfff7fffffffffffffffffffff7fffff7fffff7ffffffe7f7ff94c6f7429cf731a5ff3194ff299cff63adffefff

fffffff7e7d6bdbd9473bda573c69c6bb59c84fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

fffffffffffdecebdc69c7bb59c6bbd9c73ceb59cfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7e7d6b59c7bbd9c7bbd9c7bb59c73ffffffffff

fffffffffffffffffffffffffff7efe7bd947bc69c7bbd9c73b59c84fffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffe7ded

6b5a594b59473bda57bc6a584bd9c7bb5947bbd9c84b5947bbd9c84b5947bbd9c84b59c7bb59c84b59c84c6ad9cdec6b5f7decefff7f7ffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffbd9c73bd9c73bd9c73bd9c7befe7e7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc6ad9cbd9c7bbd9c73c69c7bdec

ebdffffffffffffffffffffffffffffffffffffbd9c7bbd9473c69c7bbd9c7be7cebdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffff

fffefdeb59c84bd9c7bc69473b59c84efe7deffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffadd6ff39a5ff18c6ff10deff428cce6b7ba5849494849

4848c8c8c8494a57b84948c8c948c84947384a539739c298cce29adff39a5ff21a5f784ceffefffffffffffe7dec6ce9c84bda573cea57bbd9c84ffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7d6c6c69c84bda57bbd9c7bd6bdadffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefdeb59c84c6a584bd9c7bc6a584fffff7fffffffffffffffffffffffffffffff7efe7bda584bd9c7bc6a584b59c84fffffffff

fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc6b5a5b59c84c6a584b59c7bbda58cbdad9cdecec6f7e7deffefe7ffefe7ffff

f7fffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc6a584bd9c7bc6a584c69c7befefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcebda5bda584c6a57bbd9c7be7d6c6fffffffffffffffffffffffff7ffffffffffc69c7bbd9c84bd9c7bc6a584e7cebdffffffffffffffffffffffff

fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7e7debda58cbda57bcea57bb59c84f7efe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffff7def7ff4aa5ff31b5f721c6e74a6b8c524a5a525a4a5252425a5242314242393939423931423129312929211821212942424a63528cc64aa5d6c6ef

fffffffffffff7efe7d6c69c84bda57bcea57bc6a58cfffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffdecec6cea584bda57bc6a584d6b5a5fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffff7efdebda58cc6a584c6a584c6a584ffffff

fffffffffffffffffffffffffffffff7efe7bda584c6a584c6a584bda58cfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffff7e7b5

9c84c6a584bd9c7bbda584decebdfffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbda5

7bc6a584c6a584c6a584efe7e7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcebda5cead8cc69c7bc6a584e7d6c6ffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffc6a584bda584c6a58cbda584e7d6c6fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7fffffffffff7fffffffffffffffffffffffff7efdeb59c84c6a584cea5

7bbda58cefefdefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffff7f7ffff738cbd4a6b9439949c4a635a63635a5a4a525a4a5a4a4a5a63524a4a3931

423931313131313939212929212129181821211031294263e7d6effff7fffffffff7e7e7d6a59cb5b58cd6ad84c6a58cfffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffefe7e7ded6d6ded6ceded6d6f7efefffffffffffffffffffffffffffffffefdececea58ccead84c6ad84debdadfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7e7bda58ccead94c6a58ccead8cfffff7fffffffffffffffffffffffffffffff7efe7c6ad94c6a58ccead8cbda58cfffffffffffffffffffffffffff

fffffffffffffffffffffffffffffffffefefefbdbdbdd6c6b5cebdb5c6c6bdffffffffffffefdececead94d6ad8ccead8ccead94fff7e7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcead8cc6a584cead8ccead84efefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

fffffffffffffffffffffd6c6b5cead8ccead8cc6a58cefdeceffffffffffffffffffffffffffffffffffffc6a584cead94cead8cc6ad8ce7d6c6fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffff7f7d6c6c6c6b5b5c6bdb5cecec6f7efefffffffffffffffefe7c6ad94c6a584d6ad8cc6a58cf7f7e7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

fffffffffff8c7b84424a4a5a7b7b5263635a5a526b5a5a5a52524a524a292929181818080808181010211818292121212121292121181810000800a5adadffffff

fffffffffff7c6ad94ceb594c6ad8cc6ad9cf7efdefffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdebda5c6ad8ccead8cc6ad8cefdec6fffffffffff

fffffffffffffffffffe7d6c6cead94d6a58ccead94cec6b5fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7efdec6b59cc6a58ccead8cbda59cffff

fff7fffffffffffffffffffffffffffff7efefd6ad8ccead8cbdad8cbdb59cfffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7efd6bdb594cead84c6ad8cb5ad9cfffffffff

fffe7decebdad8ccead8cc6ad94cebdadfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffc6ad94cead8ccea584c6ad94f7efe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd6bdadcead8ccead8cc6ad94e7d6c6fffffffffffffffffff

fffffffffffffffffc6ad94cead8ccead8cbdad94e7dec6fffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffb5ad8cc6b594cea584cead94f7efe7fffffffffffff7efe7c6a
d9ccead8cc6ad8cc6ad94ffefdeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffada5ad52636b638484425a5a4a4a4a423139393131212921

212121181010101010080000080808080000101010181818181810212121d6d6deffffffffffffffffffceb5a5cead94d6b59cc6ad9cefded6fffffffffffffffffffffffffff

fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdebda5ceb594d6b59cc6ad94ffefdeffffffffffffffffffffffffffffffefdececead94dead9cd6ad9cd6c6bdfffffffffffffffffffff

fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefe7c6b59cceb594ceb58cceada5fffffffffffffffffffffffffffffffffffff7efe7d6b594ceb594ceb59cbdb59cfff7e7ff

fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7e7c6b59cd6b58cc6ad94c6b5a5ffffffffffffe7d6ceceb59ccead8cc6ad94cebdadfffffffffffffffffffffffffffffffffff7f

fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffded6d6dec6b5d6c6b5d6cec6ded6d6ffffffffffffffffffffffffffffffffffffceb5a5d6b594d6b58cc6b594fff7effffffffffffffffffffffff

fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdec6b5ceb594d6b59cc6ad94efdeceffffffffffffffffffffffffffffffffffffc6ad9cd6b594ceb594ceb59cded6bdfffffffff

fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffceb5a5c6ad94deb594cead94fff7e7fffffffffffff7efe7ceb59ccead94d6b594c6ad9cfff7e7ffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeff7ff738c94294a4a001818101818312931423942424a4a524a4a5252524a4a4a4a4242313131292929101010080808

080800949494f7ffffffffffffffffffffffdec6b5ceb5a5cead94ceb59ccec6adfffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7ceb594d6bda5c6a

d94c6b59cffefe7ffffffffffffffffffffffffffffffe7deced6b59cd6b59cd6b5a5d6c6b5fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7efe7cebd

adceb59cd6bd9cceada5fffffff7fffffffffffffffffffffffffffff7f7efceb594d6bd9cceb59cceb5a5e7d6c6fffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7e7d6ceb5a

5d6b594ceb59cc6bdadffffffffffffefded6c6ad9cd6bd9cceb59cdeceb5fffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7d6cebdceb594ceb5a

5bdad9cd6cec6ffffffffffffffffffffffffffffffffffffc6b5a5d6bd9cd6b594cebda5f7efe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd6c6b5d

6bd9cd6b59cceb59ce7deceffffffffffffffffffffffffffffffffffffc6b59cceb594d6bd9cc6ad94d6c6b5fff7effffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffff7ceb5a5ce

b59cd6b59cceb5a5f7efe7fffffffffffffff7efc6ad9cd6bd9cceb59cceb5a5ffefe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7dededec6c6c6b5b5bd6

3737b4263633952525a6b6b5a6363525a63314a4a5252524a4a4a4a4a4a4a42424a4a4a424242393939312929292921848484c6c6c6d6d6def7efeffffffffff7e

7c6b5a5dec6a5d6bda5d6c6adefe7d6fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7e7d6d6d6bda5d6bda5ceb5a5cebdadfffff7fffffffffffffffffffffffff

fffffefe7d6cebda5debda5d6bdaddecec6fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7efcebdadd6bda5d6bd9cd6bdadfffffffffffffffffff

ffffffffffffffffff7efefd6c6a5d6bda5d6bda5ceb5a5d6c6b5f7efe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7e7d6ceceb5a5dec6a5ceb5a5e7d6cefffffffffffff7efe7

d6bdadd6bda5d6bda5d6bda5fff7e7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7e7cebda5dec6a5d6bd9ccebda5ded6cefffffffffffffffffffffffffff

fffffffffcebdadd6bda5dec6a5cebda5fff7efffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7d6bdd6bda5dec6a5cebda5efe7d6fffffffffffffff

fffffffffffffffffffffcebda5cebda5d6bda5ceb5a5ceb5a5f7ded6fffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7efe7d6bdadd6b5a5d6bda5cebdadfff7f7fffffffffffffff

7efcebda5d6bda5dec6a5cebda5fff7efffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdededeb5b5b58c8c8c6b6b6b4a4a4a4a4a4a4a4a4a42424a424a4a4a525a4a525a4a

5a63526b6b527b7b4a4a4a4a42424242424a4a4a4a4a4a4a42423939394242423939392921293129312929293129295a5a528c847bcec6bdd6bda5d6c6adce

bda5d6cebde7ded6fff7effffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7fff7efe7d6cecebdb5d6bdadd6c6adcebdade7ded6ffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7e7d6d6c6add

ebda5debdaddecec6fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7efe7cec6b5d6bda5dec6add6bdadfffffff7fffffffffffffffffffffffffffffff7

efcec6a5d6c6a5d6bda5d6bdadc6b5a5decec6f7efe7fffff7fffffffffffffffffffffffffff7f7f7efe7d6c6bdd6bdb5d6bda5cebdadf7e7deffffffffffffffffffd6c6b5d6bdad

dec6add6bda5e7dec6fff7e7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fff7e7e7d6c6d6c6addec6a5d6bda5d6c6adf7efe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffceb

daddec6add6bda5d6c6adfff7efffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdecebddec6add6bdadd6c6adefe7d6ffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffd6c6adcec6a5d6c6add6bdadd6bdadd6bdb5efded6f7f7effffffffffffffffffffffff7ffffffffefe7e7d6cecebdaddebdadceb5a5decec6fffff7fffffffffffffff7efceb

daddec6add6bdadd6bdadfff7effffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7adadad6b6b6b5a5a5a4a4a4a4a4a4a5252525a5252524a525a5a5a5252524a4a4a394a4a

425a5a4263635a5a5a42424242393942393942424239393942393939393939393931313131293129292939313121212139393194948cdecebdd6c6b5deceb

5d6c6add6ceb5d6cebdd6cec6ded6ceded6ceded6cee7ded6e7d6cedecec6d6c6bddecebdcebdaddec6b5d6c6added6c6f7efefffffffffffffffffffffffffffffffffffffefe

fded6c6b5e7ceb5dec6b5e7d6cefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7efcec6b5deceb5dec6ade7c6bdfffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffff7efdeceb5d6c6addec6b5dec6b5dec6b5cebdaddecec6ded6c6efe7dee7ded6f7efdeefe7deefded6decebdd6c6b5decebdd6c6b5d6cebdfffff7fffffffffffff

fffffe7ded6cec6b5deceb5cebdadd6ceb5d6c6b5ded6c6ded6ceefe7dee7dedef7efdeefe7dee7ded6ded6cee7deced6c6bdd6c6b5deceb5e7ceb5d6c6ade7d6cefff

ff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffd6cebddec6b5deceb5d6c6b5ffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7d6c6dec6addeceb5d

6c6b5f7efdeffffffffffffffffffffffffffffffffffffd6c6b5deceb5d6c6addeceb5decebdcebdadcec6b5e7decee7deceefe7deefe7deefefdee7decee7d6c6d6c6b5dec6b5

dec6b5d6c6bdefe7defffffffffffffffffffff7efdecebddec6b5deceb5d6c6b5fffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7ffffffffffffe7e7e7adadad8484845a5a5
252524a4a4242524a4a4a4a4a5252524a4a4a425252524a4a4a4a4a4242424a4242424242424242393939393939292929393939524a4a948c94c6c6c6e7e7e7

f7ffffffffffe7d6ceded6c6d6cebddeceb5deceb5decebdd6c6b5decec6dec6b5decebddeceb5decebdd6c6b5deceb5decebde7d6bddec6b5e7d6ceefe7defffffffffff

fffffffffffffffffffffffffffffffe7e7ded6cebde7ceb5e7cebdded6cefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7efdecec6deceb5e7cebde

7c6bdfffffff7fffffffffffffffffffffffffffffff7efdeceb5e7cebddec6b5e7d6c6f7e7d6decebdd6c6b5dec6bdd6c6bddecebddecebde7d6c6dec6b5d6c6b5d6c6b5dece

bdd6cec6efe7defffffffffffffffffffffffff7f7efe7ded6decebddecebddecebddecebdd6c6b5d6c6b5decebddecebddecebddecebdd6c6bddecec6d6cebddecebddec6

b5e7d6bdd6c6b5e7deceefe7deffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd6c6bddecebddeceb5decebdfff7efffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffe7d6c6e7cebddec6b5decebdefe7defffffff7ffffffffffffffffffffffffffffdecebddeceb5decebdd6c6b5efe7d6ded6bdd6c6b5d6c6b5decebdd6cebddecec6

decebddeceb5d6c6b5deceb5deceb5ded6bde7ded6fffff7fffffffffffffffffffff7efdecebde7cebddecebdd6cebdfff7effffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

fffffffffffffffffffffffffe7f7e7c6cebdadada59c8c8c736b6b63525a5a4a4a524a4a524a4a4a4a4a524a4a4242424a4a4a5a52527b73738c8c8cada5adcececefff7ff

fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7efe7decedecebde7d6bdefd6bdefd6c6e7cebdf7d6c6efcebdefd6bdefd6bdefd6bde7d6bdefd6bdded6b5ffe7d6fff7e7ffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeff7e7ded6bdefdec6e7d6c6e7ded6fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7decec6e7d6c6e7d

6bdefcec6fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7efefd6c6e7cebde7d6c6e7decefffffff7e7d6efd6ceefcec6efd6c6efd6c6efd6c6efd6c6efd6c6e7cebdefdec6decebde

fefdefffff7fffffffffffffffffff7fffffffffffffff7f7e7dee7d6c6decebde7d6bdf7dec6e7d6bdefd6c6e7cebdefd6bde7cebdefd6c6e7cec6e7d6c6e7d6c6efd6c6e7cebde

fded6fffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffded6c6ded6bde7d6c6ded6c6fffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefde

d6e7d6bde7d6c6decec6f7efdeffffffffffffffffffffffffffffffffffffdecebdefd6c6e7d6c6e7d6c6ffffe7ffffe7e7dec6e7d6c6e7d6c6efd6cee7cebdefd6c6e7cebdefdec

6e7d6bde7d6c6e7d6bdfff7effffffffffffffffffffffffff7f7e7e7d6c6e7cebde7d6c6decebdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

fffffffffffffffffffffffffffffefefefbdbdbd9494945252525252526b6b6ba5a5a5cececeefefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fff

ff7efefe7efe7e7deded6deded6d6cec6ded6ceded6cee7ded6e7ded6f7efe7f7f7effffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7f7f7f7efe7e7f7

efeff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7f7f7f7efefefefefeff7f7f7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefefefefefe7

e7e7f7f7f7fffffffffffff7f7f7efefefded6cededeceded6ceded6ceded6cee7ded6efe7defff7effffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7eff7efe7e7de

dee7dededed6d6deded6d6d6ceded6ceded6cee7ded6e7ded6efefe7f7efe7fff7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7efefefefefe7e7e7f7f7f7ff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefefefefefefefefefefeff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7efe7e7efefeff7efeffff

fffffffffffffffefefefe7dededed6ceded6d6ded6ceded6ceded6ceefe7def7efeffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefefefefefe7e7e7f7f7f7f7f7f7ffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefefe7e7e7f7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffff7fffff7fffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffff7ffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff