Sunteți pe pagina 1din 2

TEZĂ, SEMESTRUL I, CLASA A VII-A

SUBIECTUL I
”Cel mai mult îmi plăcea desenul cu FAMILIA MEA. Erau acolo, adunați în jurul mesei, un bunic
asemănător cu bunicii din cărțile de citire, cu păr alb și barba albă, și o bunică tot ca în cărțile de citire, deși
bunica Ana nu avea părul alb și bunica Elvira se vopsea și își creiona sprâncenele, iar obrajii îi erau mai
mereu rumeniți de fard. Mai erau acolo mama, căreia îi făcusem niște ochi prea mari, ca să se vadă clar
albastrul lor, tata (care-mi ieșise prea mic și prea subțire), fratele meu ca un pepene pe catalige (...), o pisică,
un cățel, o găină și un purcel (...) Pe masa galbenă desenam cu greu linguri, furculițe și cuțite, castroane din
care ieșeau rotocoale gri (...). Eu nu eram acolo, în tablou, de vreme ce pictez. Dar pe iarbă se afla un borcan
pentru spălat pensula și acuarelele.”
(Simona Popescu, ”Exuvii”)
A. 1) Notează, într-un enunț, numele a două personaje feminine, identificate în textul 1. 4p
..............................................................................................................................................................................
2) Scrie, în enunț, un indice de timp și unul de spațiu regăsiți în text: 4p

.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
3) Scrie, într-un enunț, cine avea ”păr alb și barba albă”. 4p

...................................................................................................................................................
4) Precizează, într-un enunț, două trăsături ale mamei, regăsite în textul dat. 6p
5) Încercuiește varianta corectă de răspuns, valorificând informațiile din text: 4p
Ca mod de expunere predominant în text, regăsim:
a. Dialogul;
b. Narațiunea;
c. Descrierea;
d. Povestirea.

6) Încercuiește varianta corectă de răspuns, valorificând informațiile din text: 4p


În acest text, naratorul este:
a. Obiectiv, deoarece se povestește la persoana I;
b. Subiectiv, deoarece se povestește la persoana a III-a;
c. Obiectiv, deoarece se povestește la persoana a III-a;
d. Subiectiv, deoarece se povestește la persoana I.

7) Asociază cu un alt text literar, fragmentul din ”Exuvii” de Simona Popescu, prezentând, în 50-90 de
cuvinte, o asemănare și o deosebire dintre acestea. 10p

.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
B. 1) Încercuiește litera corespunzătoare variantei corecte de răspuns. 6p
Seria care cuprinde doar cuvinte ce conțin diftongi, este:
a. Bunică, familia, Ana;
b. Găină, galbenă, mesei;
c. Obrajii, greu, tablou;
d. Ieșeau, acuarele, castroane.
2) Rescrie enunțul ”Mai erau acolo mama, căreia îi făcusem niște ochi mari (...)”, înlocuind cuvântul ”acolo”
cu un antonim și cuvântul ”mari” cu un sinonim. 6p
3) Alcătuiește un enunț în care substantivul propriu ”Ana” să aibă funcția sintactică de subiect simplu și un
alt enunț în care substantivul comun ”carte” să aibă funcția sintactică de complement. 6p

.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
4) Rescrie următorul enunț, corectând greșelile de orice natură: 6p
mia-m dat seama dea lungul timpului că cel mai foarte important lucru este să fi înpreună cu
propria familie.

.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
SUBIECTUL AL II-LEA
Scrie o compunere narativă, de minimum 100 de cuvinte, în care să prezinți care crezi tu că este rolul
familiei în creșterea și educarea unui copil/ a ta. Vei introduce în compunerea ta o secvență descriptivă și
una dialogată. 20p
Punctajul pentru compunere se acordă astfel:

 Conținutul compunerii=12p
 Redactarea compunerii= 8p (marcarea corectă a paragrafelor=1p; coerența textului=1p; proprietatea termenilor folosiți=1p; corectitudine
gramaticală=1p; claritatea exprimării ideilor=1p; respectarea normelor de ortografie=1p; respectarea normelor de punctuație=1p; lizibilitate=1p)
 NOTĂ: Punctajul pentru redactare se acordă doar în cazul în care compunerea are minimum 150 de cuvinte și dezvoltă subiectul propus.a, 20-21

Din oficiu 20 puncte

S-ar putea să vă placă și