Sunteți pe pagina 1din 125

Arta Impacarii

INTRODUCERE 6
CAPITOLUL 1 : SĂ ÎNłELEGEM DE CE RELAłIA TA A AJUNS ÎNTR-
UN IMPAS ŞI DE CE NU S-A TERMINAT DEFINITIV ÎNCĂ 8

DE CE ÎŞI SPUN CUPLURILE “LA REVEDERE” ?

DE CE TERMINĂ UN BĂRBAT O RELAłIE?

DE CE ÎŞI PĂRĂSESC FEMEILE PARTENERUL?

TRĂDAREA

DEZBATERI ÎN CONTRADICTORIU ŞI CERTURI FRECVENTE

CAPITOLUL 2: NU INTRA ÎN PANICĂ. IATĂ CHEIA RECÂŞTIGĂRII


PERSOANEI IUBITE. 18

DE UNDE VINE PANICA?

IA O PAUZĂ

CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ PERIOADA DE O LUNA DE PAUZĂ ESTE IMPO-


SIBILĂ?

AI NEVOIE DE ACEST TIMP LIBER

ŞI PARTENERUL ARE NEVOIE DE ACEASTĂ PAUZĂ

CE FACI ÎN TIMPUL ACESTEI PAUZE?

CUM SĂ EVIłI DEPRESIA

DESCURCĂ-TE CU PROPRIILE-łI SENTIMENTE UTILIZÂND METODA


"FAST FORWARD"

CAPITOLUL 3: SCOATE AŞCHIILE DIN RELAłIA TA 32

UNDE AI GREŞIT?

SĂ PRIVIM MOMENTELE BUNE

OBSERVĂ ŞI LUCRURILE NEGATIVE

2
Arta Împăcării

CÂTEVA DATE DESPRE INFIDELITATE

DE CE ÎłI DOREŞTI O REÎMPĂCARE?

MINCIUNILE PE CARE NI LE SPUNEM NOUĂ ÎNŞINE

ADEVĂRATELE MOTIVE PENTRU CARE AR TREBUI SĂ-łI DORESTI


ÎMPĂCAREA CU PERSOANA IUBITĂ

MARILE SCHIMBĂRI

REEVALUAREA łELURILOR

UNDE NE SITUĂM?

ODATA CE AI LUAT O DECIZIE

CAPITOLUL 4: CUM SĂ REAPRINZI SCÂNTEIA PASIUNII ŞI A DOR-


INłEI 47

ÎNCEPE CU CORPUL TAU

FĂ EXERCIłII FIZICE

EŞTI CEEA CE MĂNÂNCI

CONECTAREA CORPULUI CU MINTEA

URMATORUL PAS

CAPITOLUL 5: ÎNTÂLNIRI, NOI PARTENERI ŞI CUM, DE FAPT,


ALłI OAMENI POT SĂ TE REUNEASCĂ CU PERSOANA DE CARE
TE-AI DESPĂRłIT 66

DECIZIA DE A REINTRA ÎN JOC

MERGI ÎNAINTE

ÎNCREDEREA ÎN FORłELE PROPRII

EVITĂ SĂ TE GÂNDEŞTI LA FOSTUL

SCAPĂ DE FRICA UNEI NOI ÎNTÂLNIRI

3
Arta Împăcării

PRIMII PAŞI

REALIZAREA UNU PLAN DE ÎNTÂLNIRI

DACĂ SI PARTENERUL TĂU SE ÎNTÂLNESTE CU ALTE PERSOANE

RELAŢIILE BUMERANG

RELUAREA LEGĂTURII CU FOSTUL

CAPITOLUL 6: FACILITEAZĂ-łI REINTRAREA ÎN RELAłIA


DESTRĂMATĂ ŞI ÎNCEARCĂ SĂ O SOLIDIFICI 77

CUM TE SIMłI?

PRIMUL CONTACT

POSIBILE PERICOLE ÎN MOMENTUL ÎNTÂLNIRII

PREGĂTIREA PENTRU ÎNTÂLNIRE

ÎN TIMPUL ÎNTÂLNIRII

TEHNICA RECONECTĂRII IMEDIATE

SFÂRŞITUL ÎNTÂLNIRII

DACĂ APAR TENSIUNI

CONTINUAREA ÎNTÂLNIRILOR

DESPRE SEX – IMPORTANT

DACĂ ÎNTÂLNIREA NU DĂ DELOC REZULTATELE SPERATE

MULT DORITA DISCUłIE DESPRE ÎMPĂCARE

REUNIłI ŞI SIMłINDU-VĂ MINUNAT ÎMPREUNĂ

DACĂ NU AI SORłI DE IZBÂNDĂ

URMĂTORII PAŞI

CAPITOLUL 7: CUM SĂ MENłII O STARE DE PACE ŞI IUBIRE FĂRĂ


A DEZGROPA VECHI RĂNI ŞI CONTRADICłII DIN TRECUT 102

4
Arta Împăcării

DESCOPERĂ DISTRACłIA ÎN DOI

ÎNTÂLNIRI ÎN FIECARE SĂPTĂMÂNĂ

MICILE DETALII CONTEAZĂ!

FĂCETI-VĂ TIMP UNUL PENTRU CELĂLALT

LASĂ TRECUTUL ÎN URMĂ

OFERĂ MULT DORITUL DAR AL INDEPENDENłEI

ÎNVAłĂ CUM SĂ SPUI NU

ŞI IERTAREA ESTE CÂTEODATĂ O OPłIUNE

IARTĂ.....ŞI UITĂ

PĂRERILE PERSOANELOR DIN JURUL TĂU

SITUAłIA POATE FI CU TOTUL ALTA DECÂT łI-AI IMAGINAT TU

CAPITOLUL 8: CÂND RELAłIA NU POATE FI SALVATĂ ŞI CUM SĂ-


łI CONTINUI VIAłA CU DEMNITATE 117

MENłINE-łI OBICEIURILE SĂNĂTOASE

TESTEAZĂ ÎN CONTINUARE TERENUL

LASĂ-łI EX-UL ÎN PACE PENTRU TOTDEAUNA

EVITĂ SĂ INIłIEZI O RELAłIE IMEDIAT DUPĂ O DESPĂRłIRE

ÎNVAłĂ SĂ TE IUBEŞTI

ÎNVAłĂ DIN GREŞELILE PE CARE LE-AI FĂCUT

NU LUA DECIZII MAJORE PENTRU VIITOR

DĂ-łI TIMP

TIMPUL VINDECĂ ORICE RANĂ

MATURIZAREA ŞI SCHIMBAREA

5
Arta Împăcării

INTRODUCERE

Dacă în acest moment citeşti această carte semnifică


probabil că ai suferit din cauza unei persoane pe care o iu-
beşti din tot sufletul şi pe care ai pierdut-o. CircumstanŃele
specifice sunt irelevante în acest moment – se poate să fi
greşit tu sau poate greşeala aparŃine celeilalte persoane.
În sfârşit, ideea este că relaŃia ta s-a sfarşit şi acum tot ce
îŃi doreşti este să repari tot răul făcut şi să te împaci cu fos-
tul(fosta). Orice om care nu se dă bătut, nu se descurajează
si care cere sfaturi, este un om care ar trebui lăudat pentru
efortul său.
Iată cum este realizată această carte - Arta Împăcării -
şi cum poŃi să beneficiezi de pe urma lecturării ei.

Pentru început vom descoperi cele mai COMUNE, dar, în


acelaşi timp, cele mai ASCUNSE motive responsabile de
plecarea celui iubit. SUNT CELE MAI IMPORTANTE MO-
TIVE şi este crucial să le înŃelegi pentru că ele sunt cele care
trasează traiectoria unei relaŃii. Fără ele este ca şi cum ai
încerca să faci un puzzle pe întuneric.

Acesta este nivelul “de înŃelegere”

6
Arta Împăcării

În continuare, vom lucra la cum să te pui pe picioare din


punct de vedere mental şi emoŃional. Ok? Şi aceasta
deoarece este imposibil să atragi o persoană înapoi în viaŃa
ta atunci când eşti deprimat, furios sau... pur şi simplu dis-
perat.

Apoi, vom arunca o privire mai Ńintită asupra relaŃiei tale


realizând în acest mod o EVALUARE şi vom pune de ase-
menea la punct şi un PLAN CORESPUNZĂTOR pentru tine,
utilizând tehnci şi metode demne de a recâştiga orice inimă.
Pe scurt, vom:
1. ÎnŃelege
2. Şterge depresiile, supărarea, frustrarea şi toate gân-
durile negative
3. Evalua
4. Pune la punct un plan

Notă: aceasta carte se adreseaza atât femeilor cât şi bărbaŃilor. Voi folosi
alternativ femininul si masculinul pentru usurinta lecturii.

7
CAPITOLUL 1 : SĂ ÎNłELEGEM DE CE RE-
LAłIA TA A AJUNS ÎNTR-UN IMPAS ŞI DE
CE NU S-A TERMINAT DEFINITIV ÎNCĂ

DE CE ÎŞI SPUN CUPLURILE “LA REVEDERE” ?

Cuplurile se despart tot timpul. Am putea foarte bine să


luăm exemplul vedetelor din străinătate – ziarele de scandal
nu mai pot Ńine pasul la cât de des se despart şi apoi se îm-
pacă şi tot aşa. Dar pentru Ioana si Ciprian, persoane cu un
serviciu şi cu o viaŃă cât se poate de normală şi de
românească, care nu îşi permit să se consoleze cu o şedinŃă
de shopping la cele mai mari brand-uri din lume, trebuie să
existe altă soluŃie prin care să poată depaşi situaŃia şi să
meargă înainte, cu sau fără perechea sa.

BărbaŃii şi femeile părăsesc o relaŃie din diferite motive, şi


poate fi de-a dreptul problematic, ca să nu mai spun obosi-
tor, să încercăm tot timpul să desluşim ce se ascunde în
mintea sexului opus. Chiar şi atunci cand ni se spune ceva,
avem senzaŃia că mai exista o parte care ni se ascunde, sau
că partenerul ne minte de-a dreptul. Aşa că permite-mi să
fiu cât se poate de sinceră şi, în acelaşi timp, radicală.

8
Dacă iubitul te-a părăsit oferindu-Ńi drept motiv o scuză
jalnică de tipul “relaŃia noastră pur şi simplu nu mai merge”,
înseamnă că tu trebuie să decodezi şi să înŃelegi de unul sin-
gur ce nu a mers ca să poŃi repara ceea ce s-a stricat.
Nu fiecare situaŃie este tipică; doar unele sunt. Câteodată
unul dintre voi înşeală şi asta provoacă destul de multă dur-
ere încât să-l facă pe celălalt să plece.
Şi ar trebui, de asemenea, să recunoaştem că în momen-
tul în care cineva înseală înseamnă că problemele erau pre-
existente acelui moment; şi dacă nu eşti în poziŃia în care să
realizezi exact care sunt aceste probleme, atunci ar trebui să
înŃelegi natura femeii precum şi pe cea a bărbatului şi ce-i
face să se enerveze, să se irite, ce îi deranjează, etc.

DE CE TERMINĂ UN BĂRBAT O RELAłIE?

BărbaŃii nu vor să-Ńi rănească sentimentele; ei chiar nu vor


să-Ńi audă şi să-Ńi vadă reacŃiile când îŃi spun adevarul. Unii
bărbaŃii nici măcar nu ştiu de ce vor să încheie o relaŃie, ci
pur şi simplu o vor încheiată.

9
Indiferent de situaŃie, ideea este că bărbaŃii vor să plece
atunci când relaŃia în care sunt nu le mai oferă ceea ce au ei
nevoie. BărbaŃii adoră să fie admiraŃi, doresc respect şi să
vadă că sexul frumos prezintă un real interes pentru ei.

BărbaŃii râvnesc după admiraŃie

Atunci când o relaŃie ”îmbătrâneşte”, este posibil ca bărba-


tul să caute altă femeie care să aducă iar un aer proaspăt în
viaŃa sa şi care să prezinte interesul pe care şi partenera sa l-
a avut la începuturile relaŃiei. Spune-i bărbăŃie, viriltate, ego
- orice ar fi, tu trebuie să-i arăŃi că e dorit şi admirat , sau îşi
va reîmprospăta forŃele din altă parte.

Când un cuplu se află la început, femeia este iscusită în a-i


demonstra bărbatului cât este de interesată: clipeşte langu-
ros din gene, zâmbeşte mult, chicoteşte şi este foarte
drăgăstuoasă cu el.
Cu trecerea timpului însă, ea începe să nu se mai aranjeze,
să poarte pulovere largi şi lungi în locul fustiŃei mini pe care
o îmbrăca la început, şi pentru că nu mai are deja nici un in-
teres să-l atragă, nu mai depune nici un efort în acest sens,
ajungând la un moment dat nici măcar să nu mai râdă la
glumele pe care el le face.

10
BărbaŃii nu pleacă pentru că au găsit o femeie mai fru-
moasă sau mai slabă, ci pleacă la cineva care le arăta respect
şi admiraŃie – şi fac asta doar pentru a se simŃi doriŃi din
nou. Deseori, auzi cum majoritatea bărbaŃilor se plâng de
faptul că soŃiile sau prietenele lor îi cicălesc în mod con-
tinuu. Dar nu cicăleala este problema – ci faptul că ei au
senzaŃia că femeia îşi exprimă în acest fel insatisfacŃia faŃă
de persoana lor şi faŃă de ce au ei de oferit. Acesta este lu-
crul care le roade sufletul şi care îi determină până la urmă
să plece.

Asta nu înseamnă că tu, ca femeie, nu poŃi să–Ńi exprimi


niciodată adevăratele sentimente şi opinii, dar contează
foarte mult şi maniera în care o faci. Trebuie să înveŃi să
echilibrezi lucrurile negative pe care vrei să i le împărtăşeşti
sau să i le reproşezi cu o expresie şi un ton de respect,
sugerându-i că-l iubeşti şi că-l doreşti la fel de mult.

Nimeni nu spune că trebuie să-Ńi sacrifici propriul respect


de sine şi să te apuci să-i îndeplineşti orice moft sau capri-
ciu, ci doar că trebuie să înveŃi să fii inteligentă în relaŃia ta.

11
DE CE ÎŞI PĂRĂSESC FEMEILE PARTENERUL?

Femeile pleacă din cu totul alte motive. Ele sunt loiale


până la final, până în momentul în care nu se mai simt apre-
ciate de către partener. BărbaŃii gândesc despre anumite
femei că fac parte din categoria acelora cu care este greu să
ai o relaŃie, doar din simplul motiv că cer atenŃie.

Dar nu de atenŃie au ele nevoie, ci de acel sentiment că fie-


care lucru pe care uneori chiar se chinuie să-l facă, este
apreciat. Vorbim aici chiar şi de un bileŃel pe care Ńi-l pune
în pachetul cu mâncare pentru serviciu, sau de faptul că te
sună în mijlocul zilei fără nici un motiv aparent, doar ca să-
Ńi audă vocea, să te întrebe ce faci, sau să-Ńi spună că te iu-
beşte sau că îi e dor de tine.

De aceea femeile care înseală o fac cu bărbaŃii care le


complimentează, care le apreciază, şi care le preŃuiesc pen-
tru ceea ce sunt şi pentru ceea ce le oferă.

MulŃi Don Juani utilizează exact această metodă, cu mult


succes, aş mai putea adăuga, pentru a seduce femei măritate
sau care se afla într-o relaŃie.

12
Încep prima oară prin a deveni “prietenul” lor cel mai bun,
care stă şi le ascultă toate problemele în dragoste şi care le
oferă un umăr pentru a se descărca. Apoi conversaŃia devi-
ază spre ”cât de nerecunoscător este soŃul/prietenul tău şi
cât de orb este că nu poate vedea cât de minunată eşti şi cât
de multe îi oferi”.

În final, începe să o complimenteze cât mai frumos ştie el ,


oferindu-i astfel atenŃia pe care femeia o râvneşte în acel
moment cu disperare... şi, din una în alta, din întâlnire în
întâlnire, te trezeşti că Don Juan este noul bărbat din viaŃa
ei.

TRĂDAREA

Femeia se simte îngrozitor de neapreciată, iar bărbatul nu


se simte dorit sau admirat de către partenera care îl înşeală.

Acum, aproape că te văd şi te aud cum, citind aceste rân-


duri, începi să te enervezi: “Ia mai lasă-mă doamnă cu as-
tea! Ce, nu sunt adică şi alte lucruri, cum ar fi trădarea în-
crederii şi alte încă cel puŃin 100 de motive pentru care să fii
supărat când cineva te înşeală?!”

13
Ba da, sunt şi alte motive şi emoŃii. Dar, acestea sunt cele
mai importante şi principalele motive pentru care cei impli-
caŃi într-o relaŃie pleacă după ce sunt înşelaŃi: lipsa de
apreciere pentru femeie şi pierderea admiraŃiei şi dorinŃei
partenerei, pentru bărbat.

Este mult mai probabil ca o femeie să nu încheie o relaŃie


sau să se întoarcă după o aventură dacă ar simŃi că parten-
erul ei încă o doreşte, o iubeşte şi că are nevoie de ea. Sunt
sute de mii sau chiar milioane de femei care ştiu despre re-
laŃia extraconjugală pe care bărbaŃii lor o au şi care nu
pleacă deoarece simt că soŃii lor apreciază ceea ce ele le
oferă şi, de asemenea, că ei încă au nevoie de ele. Nu spun
că a avea o aventură este în regulă sau că aceste femei nu
sunt supărate, ci doar încerc să ilustrez faptul că loialitatea,
onestitatea şi credinŃa stau cu un pas în spatele a ceea ce
semnifică pentru o femeie să fie măcar puŃin apreciată.

Acum să privim problema şi din cealaltă perspectivă –


atunci când femeia înşeală. Cel mai greşit lucru pe care o
femeie poate să-l facă după ce a avut o aventură este să dea
vina pe bărbat (o situaŃie care, de altfel, este foarte
comună).

14
De exemplu, o femeie ar zice că este vina partenerului
pentru că:
! “nu mi-ai acordat niciodată şi mie puŃină atenŃie”
! “mă simŃeam singură”
! “aveam şi eu nevoie de o persoană cu care să pot
vorbi”

Orice bărbat are în caracterul lui insuflată necesitatea de a


fi puternic şi doreşte să se simtă ca un cavaler în armură
strălucitoare, iar aceste blamări care vin din partea femeii
pot fi descrise printr-o simplă analogie: gândeşte-te la un
basm, şi închipuie-Ńi următoarea scenă - prinŃesa care iese
la balcon şi strigă astfel încât să fie auzită de întreaga curte
”cavalerule, nu eşti îndeajuns de curajos pentru a mă cere
de soŃie”.

Asa că, în acest caz, ar fi mai bine să nu paseze vina. De


fapt, cea mai bună abordare a situaŃiei este să încerce să ex-
plice ce mare greşeală a fost aventura şi că şi-a dat seama că
partenerul ei este cu mult superior celui cu care l-a înşelat.

15
DEZBATERI ÎN CONTRADICTORIU ŞI CER-
TURI FRECVENTE

Acestea distrug, de foarte multe ori, o relaŃie şi iată exem-


plul perfect a două dintre principalele motive pentru care
unul dintre parteneri pleacă.

Gândeşte-te la următoarele: “nu mă simt apreciată”, “sunt


nemulŃumită”, “nu poŃi să faci nimic din ce vreau şi eu”.
Aceste cuvinte pot fi foarte bine considerate asasinele pasi-
unii când vine vorba de un bărbat, deoarece chiar şi după
ceva timp după ce discuŃia s-a terminat, în loc să se simtă
cavalerul în armură… ceea ce vorbeam înainte, el se simte ca
un gunoi care nu e bun de nimic.

Dacă ai avea curajul să întrebi mai multe persoane, din ju-


rul tău, sau chiar straine, cam care este cel mai frecvent mo-
tiv pentru care un bărbat părăseşte o femeie, media răspun-
surilor ar fi următoarea: “nimic din ceea ce făceam nu o
mulŃumea şi nu-i era de ajuns”; aşa că, aceşti bărbaŃi se vor
îndrepta spre alte relaŃii cu o altă femeie pe care simt că o
pot face fericită.

16
Iar pentru femei, cel mai des motiv ar fi următorul:
“nu aprecia nimic din ce făceam pentru el şi pentru familia
noastră”
Acum, mai sunt şi alte probleme care intervin, cum ar fi
încrederea de exemplu, care îŃi afectează şi ele într-o măsură
relaŃia (vom vorbi mai în detaliu şi despre aceste aspecte pe
parcurs). Oricare dintre ei ar putea spune că motivul de-
spărŃirii este pierderea încrederii în partener şi aceasta
poate să fie foarte adevărat, dar nu este niciodată motivul
adevărat şi hotărâtor pentru care pleacă sau pentru care nu
vor să se mai împace.

Hai să privim situaŃia mai în amănunt.


Să spunem că Ciprian a avut o aventură şi că a minŃit-o în
acest sens pe Ioana, care până la urmă a aflat şi se simte
foarte îndurerată, gândindu-se că a pierdut respectul,
aprecierea şi iubirea lui Ciprian. Ioana îi spune atunci lui
Ciprian că nu mai poate avea încredere în el şi că totul s-a
terminat.
Acum, să înŃelegem ce se întâmpla cu adevărat: ea crede,
în mod conştient sau inconştient, că niciodată nu va mai fi
specială în ochii lui Ciprian, sau că acesta nu o va mai iubi
niciodată, şi toate acestea deoarece se teme ca el să nu aibă
altă aventură.

17
CAPITOLUL 2: NU INTRA ÎN PANICĂ.
IATĂ CHEIA RECÂŞTIGĂRII PERSOANEI
IUBITE.

Tocmai ai purtat ”acea conversaŃie” şi acum tu şi fostul


sunteŃi oficial despărŃiŃi. Şi atunci, care este următorul pas?
Oare ar trebui să îl suni imediat la telefon? Sau să trimiŃi
sute de mesaje prin care îŃi mărturiseşti iubirea?

Aceşti paşi sunt perfect normali pentru aproximativ ma-


joritatea cuplurilor care se despart, dar asta nu înseamnă că
ei într-adevăr reprezintă şi cea mai bună cale de a-Ńi
recâştiga relaŃia. De fapt, panica reprezintă un adevărat
duşman, pentru că panica = disperare, iar aceasta nu este
cel mai bun sfătuitor.

În acest capitol vom vorbi despre cum poŃi să îŃi învingi


sentimentele de panică, cum să te calmezi şi cum să real-
izăm o strategie de abordare a relaŃiei tale.

18
DE UNDE VINE PANICA?

Tu poŃi să fii în realitate o persoană foarte raŃională, dar


când vine vorba despre sfârşitul relaŃiei tale cu persoana pe
care o iubeşti, s-ar putea ca celulele din creierul tău să se în-
chidă ca într-o carapace şi să lase inima la comandă. Aşa
ajungi beat, încercând să o suni în disperare ca să vă
împăcaŃi, iar a doua zi să-Ńi pui mâinile în cap când îŃi aduci
aminte ce ai făcut.

De ce simŃi că îŃi vine să o iei razna când vine vorba de


iubire? În realitate, panica vine de la faptul că simŃi cum
pierzi controlul asupra vieŃii tale. Până acuma râdeai, te dis-
trai, ba chiar te şi certai, dar măcar ştiai la ce să te aştepŃi şi
aveai în plus oportunitatea de a interveni.

După despărŃire parcă te simŃi dintr-o dată aruncat într-o


lume necunoscută. Chiar dacă nu erai chiar foarte fericit în
această relaŃie, măcar erai aproape de persoana respectivă.
Aşa că, acum simŃi nevoia imediată să faci ceva pentru a
câştiga înapoi acel control pe care îl aveai.

19
Aşa că, vei alege să faci o mulŃime de lucruri care, până la
final, se vor dovedi a fi greşite şi, în loc să facă un bine, vor
înrăutăŃi mai mult situaŃia. În concluzie, pentru a putea să
te gândeşti cum să recâştigi ce ai pierdut, trebuie să-Ńi con-
trolezi emoŃiile şi acŃiunile şi să redevii o fiinŃă raŃională din
nou.

IA O PAUZĂ

Acum că eşti despărŃit, este important să iei o pauză reală -


cu alte cuvinte trebuie să te opreşti să mai suni, să mai
trimiŃi emailuri, să apari la uşa celuilalt din senin sau în lo-
curile pe care ştii că le frecventează.

Ai putea crede că soluŃia pentru a te împăca este să


demonstrezi cât mai repede posibil, înainte de fi mult prea
târziu pentru a se mai putea schimba ceva, cât de mult eşti
tu implicat şi cât de mult îŃi pasă şi cât de mult regreŃi tot.
Adevărul este că în felul acesta ai putea să îndepărtezi per-
soana iubită mult mai tare, ca să nu mai vorbesc că s-ar
putea ca nivelul de furie şi supărare pe care o simte faŃă de
tine să crească vertiginos.

20
Atunci când despărŃirea este recentă şi îŃi dai frâu liber
emoŃiilor este foarte probabil să:

! Spui lucruri care nu sunt adevărate


! Spui lucruri care să enerveze mai tare pe fostul
! Să încerci să-Ńi faci gelos fostul partener
! Să-i spui celuilalt lucruri urâte ca să-l faci să se simtă
prost
! Să te comporŃi ca un psihopat care-şi urmăreşte fosta
partenera
! Să începi să-i reproşezi lucruri care oricum s-au
întâmplat de mult, dar pe care tu le mai Ńii minte şi pe
care crezi că este oportun să le dezgropi acum;
! Să cauŃi răzbunare

După cum bine vezi, nici un lucru din această listă nu


este foarte atrăgător, ca să spun aşa. Acestea nu sunt strate-
gii bune pentru a-l face pe partener să se întoarcă înapoi la
tine – dar, din cauză că te panichezi, ele îŃi par acum cele
mai bune metode.

21
În schimb, ar trebui să-Ńi permiti să ai şi tu o perioadă
liberă. Uită-te în calendar şi alege o perioadă care să dureze
aproximativ o luna şi încercuieşte data care ar corspunde
sfârşitului acestei luni. Aceasta este ziua în care îŃi poŃi
îngădui să vorbeşti cu fostul pentru prima dată de la de-
spărŃire.

Dacă ai dorinŃa stringentă de a suna, de a da vreun


email, sau de a face vreo vizită neaşteptată… STOP! Cu sig-
uranŃă te vei gândi mult la ea, dar nu poŃi îngădui ca senti-
mentele pe care le ai în acel moment să împiedice pauza de
care amândoi aveŃi nevoie.

Dacă vrei într-adevar să te împaci cu fosta, atunci tre-


buie neapărat să iei această pauză pentru a te calma, pentru
a putea să-Ńi eliberezi mintea de toate gândurile negative pe
care le-ai putea avea, să redevii persoana raŃională care erai
şi înainte, şi de abia atunci, când mintea îŃi va fi perfect
clară, îŃi vei putea da seama care a fost exact momentul şi
care au fost motivele reale care au dus la destrămarea re-
laŃiei voastre. De asemenea, tot în acest moment, vei fi pre-
gatită să deschizi linii reale de comunicare cu celalalt,
deoarece luna de pauză care a ajutat la o aplanare cât de cât
a conflictului a trecut (dar care nu a însemnat atât de mult
timp încât să se producă o înstrăinare).

22
CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ PERIOADA DE O LUNA
DE PAUZĂ ESTE IMPOSIBILĂ?

Tu ai vrea să iei aceasta pauză, dar uneori acest lucru nu


se poate deoarece te întalnesti cu fostul în fiecare zi la servi-
ciu, sau poate aveŃi ore împreună, sau pur şi simplu aveŃi
acelaşi cerc de prieteni.

Doar dacă nu vrei să devii ca un pustnic şi să te închizi în


chilia ta, atunci nu trebuie să fii nepoliticos şi nici să nu-l
ignori complet atunci când vă întâlniŃi; dar nici nu trebuie
să permiŃi sau să te angajezi în discuŃii prea profunde: deci
vei zâmbi prietenos, vei saluta, apoi vei pleca să vorbeşti cu
alte persoane sau îŃi vezi de treaba ta în continuare.

Ignorarea completă a ex-ului poate să-i sugereze că eşti


înverşunată, furioasă, frustrată şi că încerci să te răzbuni pe
el. Nu dorim acest lucru, ba din contră, vrem să părem
calmi, temperaŃi, cu picioarele pe pământ, chiar dacă pe
dinăuntru simŃim că luăm foc. De asemenea, nu este indicat
să faci schimbări radicale de look, şi mă refer aici la
schimbările în mod negativ care şochează mai mult decât să
faca o impresie agreabilă. Aşa ca nu vă radeŃi în cap ca Brit-
ney Spears !

23
AI NEVOIE DE ACEST TIMP LIBER

Să stai departe de fosta este foarte important pentru că


ai astfel ocazia să scapi de starea de haos emoŃional în care
te afli şi să intri într-una mai "strategică" - exact asta va face
această lună de pauză.

Cu siguranŃă exista un motiv anume pentru care relaŃia


ta s-a încheiat, dar în zilele care urmează imediat conflictu-
lui care a dus la despărŃirea voastră, îŃi poate fi greu să te
concentrezi la ce trebuie schimbat în relaŃia ta pentru a o
face să funcŃioneze. În aceste momente eşti mai degrabă fo-
cusat asupra propriilor tale sentimente de respingere, sin-
gurătate, durere şi neputinŃă.

ŞI PARTENERUL ARE NEVOIE DE ACEASTĂ


PAUZĂ

Poate ai auzit că se spune că distanŃa face ca iubirea sa


crească şi inima să tânjească. Aşa că dacă vrei să te împaci
cu ex-ul, atunci trebuie să-i dai timp să i se facă dor de tine.
Cum poate sa-Ńi simtă lipsa daca tu nu-l laşi în pace deloc?

24
Aşa că dacă reacŃia ta iniŃială este să Ńii un contact per-
manent, gândeste-te că acest lucru se poate întoarce împo-
triva ta şi acordă-i şi celuilalt implicat ocazia să se dis-
tanŃeze de apropiata destrămare a relaŃiei voastre.

În acelaşi timp vrei să-i demostrezi şi partenerului că îl


respecŃi şi că înŃelegi că are întrebări la care nu are deocam-
dată răspuns şi la care trebuie să se gândească, şi de abia
atunci va începe să-Ńi simtă lipsa. De asemenea, acŃionând
în acest fel, vei putea să-i dai ocazia să se gândească la tine
ca la o persoană care a evoluat, care s-a maturizat - ca la o
persoană calmă şi care este cu picioarele pe pământ.

CE FACI ÎN TIMPUL ACESTEI PAUZE?

Ce poŃi să faci în această lună de pauză? PoŃi să te


trezeşti că, nemaifiind parte dintr-o relaŃie, te simŃi dezori-
entat şi nu ştii ce să faci cu timpul liber care Ńi-a rămas. Iată
atunci câteva idei care să te Ńina ocupată câteva săptămâni:

25
! Reia legaturile cu prietenii mai vechi: mai
ales că în timpul unei relaŃii oamenii au tendinŃa să
se izoleze de prieteni pentru a petrece mai mult
timp împreună - aşa că acum poŃi profita de ocazie
şi să ieşi în oraş cu oamenii pe care nu i-ai mai văzut
de mult – doar să nu faci din despărŃirea ta recentă
subiectul conversaŃiei;
! Reia un vechi hobby abandonat: ai vreun
hobby pe care îl adorai dar pe care l-ai neglijat?
Acum poŃi să te ocupi de el şi nici măcar nu te vei
mai simŃi vinovat de timpul pe care i-l aloci; este
foarte bine să încerci să te dedici unui lucru care te
interesează individual şi dacă, de exemplu, ai avea
ca hobby alpinismul, cu ocazia asta vei putea să-Ńi
faci chiar şi noi prieteni;

! Concentrează-te mai mult la serviciu: şi dacă,


de exemplu, ai avea un segment al carierei/studiilor
tale pe care l-ai cam neglijat? Acum ai avea ocazia să
petreci mai mult timp la serviciu sau studiind. Ast-
fel, menŃinându-te ocupată nu vei fi tenată să dai
”acel telefon” mai devreme decât ar trebui;

26
CUM SĂ EVIłI DEPRESIA

Este normal să te simŃi deprimată şi tristă dupa ce închei


o relaŃie, dar este foarte important să încerci să te menŃii pe
linia de plutire şi să nu cazi în disperare sau într-o gaură
neagră în perioada încercării tale de a găsi mijloacele pentru
o reîmpacare, pentru că nu vrei să-Ńi înrăutaŃeşti situaŃia in-
trând într-o stare reală de depresie.

Iată câteva lucruri pe care trebuie să le eviŃi în acest


timp:
! Să dormi toată ziua
! Să stai acasă în loc să accepŃi invitaŃiile în oraş
! Să te afunzi în alcool – în primul rând pentru că
starea de ebrietate duce de obicei la sms-uri sau te-
lefoane nu prea drăguŃe
! Să începi să povesteşti la toŃi despre despărŃirea ta
! Să iei orice decizie majoră referitoare la viaŃa ta
! Să îŃi iei liber de la serviciu, spunând că eşti bolnav

27
Oricât de tentant ar fi să stai toată ziua în pat cu teleco-
manda în mană, sfatul meu este că trebuie să continui să-Ńi
trăieşti viaŃa: trezeşte-te devreme, fă exerciŃii fizice, du-te la
serviciu fară să întârzii şi, mai ales, umple-Ńi ziua cu multe
lucruri care îŃi fac plăcere.

DESCURCĂ-TE CU PROPRIILE-łI SENTI-


MENTE UTILIZÂND METODA "FAST FOR-
WARD"

Cu toŃii am auzit despre expresia “timpul vindecă orice


rană”, dar aceasta este prea puŃină alinare pentru cineva
care trece ACUM prin durerea provocată de destrămarea
unei relaŃii.

Nu-i aşa că ar fi foarte bine dacă ar exista o metodă prin


care să trecem mai repede prin durere? Nu ar fi frumos să
avem un buton pe care să apăsăm şi să ne trezim imediat în
punctul în care totul este mai bine iar noi suferim mai puŃin
şi am devenit deja oamenii raŃionali care eram înainte ca
toate aceste lucruri rele să se întâmple? În fine, acest buton,
ştim cu toŃii că nu va exista niciodată, dar avem ceva mai
bun: metoda fast forward.

28
Această metodă are multe utilizări dar cea mai buna din-
tre ele este aceea care te va ajuta să treci mai repede peste
suferinŃa cauzată de plecarea din viaŃa ta a persoanei iubite.
Dacă te angajezi să faci aceşti paşi de 3 ori pe zi cel puŃin
vei rămâne uimit.

PASUL 1: Simte (nu nega) ceea ce simŃi şi observă care


este locul unde simŃi şi în ce mod. De exemplu, foarte mulŃi
oameni simt durerea sufletească în piept sau chiar prin
înŃepături în inimă (cam de aceea se şi spune ”mi-ai sfâşiat
inima”). Acestea se pot aplica şi în cazul tău, sau nu. Acum,
concentrază-te pe sentimentele tale şi întreabă-te singur, în
gând sau tare, următoarele:

! Pot sa permit să am aceste sentimente? SAU


! Să las aceste sentimente să-mi intre în suflet?
Şi apoi răspunde. Nu contează dacă răspunsul este DA
sau NU

PASUL 2: Întreabă-te: ”Aş putea să mă eliberez de


aceste sentimente?”
Iaraşi, nu contează dacă răspunsul este DA sau NU.

29
PASUL 3: Întrebă-te: ”Am să las să dispară aceste sen-
timente?”

PASUL 4: Întrabă-te: ”Când?”

PASUL 5: Acum examinează-Ńi din nou sentimentele.


SimŃi ceva diferit? Există vreo schimbare? Schimbarea este
diferită pentru fiecare, dar se simte ca un semn mic de
cicatrizare. Dacă vrei sa simŃi cum semtimentele se
schimbă, repetă de mai multe ori paşii de la 1 la 5.

Această metodă nu ar trebui să reprezinte o luptă. În re-


alitate ea aduce o mângâiere caldă şi recomfortantă.

Pentru a reuşi, va trebui să repeŃi metoda de 2-3 ori pe


zi, iar o sesiune semnifică să repeŃi cei 5 paşi de cinci ori.

Metoda fast forward poate fi utilizată pentru mult


mai multe lucruri cum ar fi:

30
! Oprirea fumatului
! AbŃinerea de la mancare de tip junkfood
! Blocajul scriitorului
! Trecerea peste suferinŃa cauzată de moartea cuiva
drag
! MenŃinerea executării zilnice de exerciŃii fizice
! Certuri mari cu soŃul/soŃia

Eu, personal, sunt prietenă veche cu această metodă de


pe urma căreia am avut numai beneficii, şi pe care vreau să
Ńi-o împărtăşesc şi Ńie cu speranŃa că o vei urma şi vei ob-
serva cam cât de mult ajutor îŃi va oferi (chiar dacă în mo-
mentul acesta poate îŃi vine să râzi şi nu o iei în serios,
încearcă pentru că nu ai, în fond, absolut nimic de pierdut).

31
CAPITOLUL 3: SCOATE AŞCHIILE DIN RE-
LAłIA TA

Pentru moment, relaŃia ta este destramată şi te simŃi de


parcă ai fi la o răscruce de drumuri şi nu ştii ce să faci: să te
împaci cu fostul partener sau să încerci să-Ńi cauŃi în con-
tinuare perechea?
Din moment ce citeşti acum această carte înseamnă că
eşti interesat să te reîmpaci cu perechea ta. Dar este, oare,
acest pas cel mai indicat? În acest capitol vom puncta
problemele din relaŃia ta, încă de la început. Astfel, vei putea
să înveŃi să evaluezi şi să vezi dacă relaŃia ta merită salvată,
sau dacă este momentul să treci peste, şi să-Ńi continui viaŃa.

UNDE AI GREŞIT?

Acum că îŃi petreci timpul departe de celălalt poŃi să faci


un pas înapoi şi să arunci o privire asupra relaŃiei tale. Ştiu
că este greu să fii complet obiectivă, dar încearcă să înlături
toate sentimentele pe care le ai în legatură cu relaŃia ta şi să
fii cât mai sincer posibil cu tine.
Încearcă să-Ńi aduci aminte atât de momentele bune cât
şi de cele rele, şi îŃi spun asta deoarece fiecare dintre noi are
o tendinŃa să-şi aducă aminte doar momentele bune sau
32
doar pe cele rele, pe când în realitate lucrurile sunt ameste-
cate, o relaŃie fiind constituită şi din parŃi frumoase şi din
părŃi mai puŃin frumoase.

SĂ PRIVIM MOMENTELE BUNE

Mai Ńii minte care sunt lucrurile care te-au făcut iniŃial
să te îndragosteşti de el? Sau ce i-a plăcut lui la tine? Este
foarte important să-Ńi aduci aminte de perioada în care re-
laŃia ta se afla la început şi aveai senzaŃia că eşti într-o con-
tinuă lună de miere, pentru că acela este momentul la care
trebuie să reajungi pentru a reaprinde flacăra dragostei
voastre.

Şansele ca viaŃa cotidiană să fi absorbit ca un burete


toată pasiunea dintre voi sunt foarte mari, iar acele lucruri,
de care v-aŃi îndrăgostit la început, se poate să fie acum în-
gropate sub alte experienŃe şi schimbări pe care le-aŃi
suferit, chiar şi în mod normal, pe parcursul maturizării
voastre ca indivizi dar şi ca şi cuplu.

33
Aşa că, este timpul acum să te ridici de sub
”dărâmături”, să te scuturi de ”praf” şi să te reîntorci la
origini, aducându-Ńi aminte care au fost elementele consti-
tutive ale relaŃiei voastre.

Adu-Ńi aminte ce i-a plăcut atât de mult la tine, ce i-a


atras atenŃia, care sunt calităŃile pe care le-a sesizat şi apre-
ciat la tine. Gândeşte-te dacă:

! Vă plăcea să călătoriŃi împreună?


! Vă plăcea să citiŃi acelaşi tip de carŃi?
! Vă plăceau acelaşi stil de filme şi de distracŃii?
! PracticaŃi vreun sport împreună?
! Vă plăcea să staŃi de vorbă împreună?
! AsculaŃi acelaşi tip de muzică?
! AveaŃi aceleaşi idei despre viaŃa, familie şi copii?
! AveaŃi aceleaşi convingeri spirituale şi morale?

34
Pot fi numeroase motivele şi lucrurile care fac ca un cu-
plu să se simtă bine împreună şi să-şi dorească să petreacă
cât mai mult timp unul cu celalalt, mai ales la început, când
te gandeşti la celalaltă persoana în mod constant.

La ce lucruri te gândeai când Ńi-ai cunoscut partenerul?


Orice ar fi, acolo trebuie să reajungi pentru a putea să real-
izezi o împăcare între voi. Aşa că, e foarte important să
petreci destul de mult timp concentrându-te la lucrurile
pozitive din viaŃa voastră împreună. Ar fi foarte util dacă ai
lua o hartie şi un creion şi Ńi-ai nota toate aceste lucruri
bune pe masură ce Ńi le aduci aminte.

OBSERVĂ ŞI LUCRURILE NEGATIVE

Nici o relaŃie nu este perfectă, iar relaŃia ta a ajuns, în


timp, să acumuleze destule lucruri negative, care, în final,
au dus la o ruptură. Există cazuri când această ruptură a
fost provocată de un singur motiv suficient de important,
celelalte motive, mai mărunte, neavând, în acel caz, nici o
contribuŃie. Pe de altă parte însă, relaŃiile se termină şi ca o
consecinŃă a mai multor probleme de mai mica intensitate,
dar care se adună în timp. Adu-Ńi aminte de unele probleme
pe care le-ai conştientizat chiar tu pe parcursul relaŃiei tale.

35
Fă-Ńi timp chiar acum şi notează pe o hârtie acele lucruri
care te-au supărat. În aceste momente îŃi poate fi mai uşor
să te gandeşti la lucrurile negative decât la cele pozitive şi
este foarte posibil să-Ńi vină în minte chestii de genul ”este
un afemeiat”, sau ”este o adevărata scorpie” - dar nu aceste
fraze urâte sunt cele care descriu situaŃia.

Încearcă să fii cât mai obiectiv. Ca de exemplu:

! Aveam idei diferite despre angajamentul pe care îl


presupune o relaŃie
! Eram pregătită să mă aşez la casa mea, iar el nu era
! Eram de religii diferite şi nu ajungeam la un con-
sens
! Nu aveam aceleaşi valori morale şi spirituale
! Nu aveam aceleaşi interese şi hobbiuri
! Nu există atracŃie fizică între noi
! Unul dintre noi a fost infidel

Încearcă ca atunci când vei face lista să fii foarte specific.

36
CÂTEVA DATE DESPRE INFIDELITATE

Când vine vorba despre înşelat, sunt foarte multe lu-


crurile la care trebuie să te gândeşti. În primul rând,
trădarea nu are loc atunci când partenerul este mulŃumit, ci
când se întamplă exact contrariul, când este nesatisfacut de
ceea ce îi oferă acea relaŃie în acel moment, aşa că pleacă în
căutarea unei persoane care să îl facă să se simtă mai bine.

În acelaşi timp, trebuie să ştii că există şi oameni care,


pur şi simplu, nu sunt capabili să se dăruiască în întregime,
trup şi suflet, numai unei singure persoane. Aşa că dacă par-
tenerul tău este ca Dr. McSteamy (din Grey’s Anatomy) şi
nu poate să stea departe de nici o femeie, înseamnă că ai o
problemă mult mai mare decât ai crezut iniŃial.

Când infidelitatea face parte din relaŃia ta, trebuie să-i


acorzi mai multă atenŃie partenerului şi să te gândeşti de ce
s-a întâmplat acest lucru.

37
DE CE ÎłI DOREŞTI O REÎMPĂCARE?

Iarăşi, un lucru de maximă importanŃă este motivul pen-


tru care tu vrei să te împaci cu ex-ul şi să te reîntorci în
aceeaşi relaŃie! Cu toŃii avem sentimente de regret imediat
după destrămarea unei relaŃii, dar trebuie să stai şi să anal-
izezi dacă motivele pentru care vrei să te împaci cu parten-
erul sunt suficient de concrete si justificate.

MINCIUNILE PE CARE NI LE SPUNEM NOUĂ


ÎNŞINE

Te pot încerca sentimente de disperare, aşa cum am mai


spus, şi ai fi în stare să faci orice numai să te înpaci cu per-
soana iubită. Dar de ce? În acele prime zile după o de-
spărŃire, îŃi pot veni în minte o sută de motive :

! Pur şi simplu voi muri fără el(ea)


! Era întrega mea viaŃă
! Nu voi mai găsi niciodată pe cineva la fel de bun ca
ea(el)
! Era cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat vreo-
dată
38
! Nu pot fi fericită dacă sunt singură
! Totul va fi diferit data viitoare
! Am să schimb tot ce am facut greşit data trecută

Este foarte normal să gandeşti în acest fel, dar ceea ce


trebuie să înŃelegi este că toate aceste declaraŃii de mai
sus sunt false.

Dacă te lupŃi cu anumite sentimente pe care încă le mai


ai, te rog du-te înapoi şi reia metoda "Fast Forward".

Dacă nu înŃelegi aceste concepte fundamentale, vei avea


cu siguranŃă probleme în viitor, chiar dacă se produce sau
nu reconcilierea mult aşteptată, deoarece, atât timp cât tu
gândeşti despre tine că nu vei putea să reuşeşti în viaŃă de
una singură, vei întâmpina greutăŃi atât ca individ cât şi în
orice relaŃie în care te vei afla.

Adevarul este că, mai întâi, trebuie să te asiguri că tu eşti


bine şi că eşti încrezătoare în propriile forŃe. Astfel, nu nu-
mai că vei fi cu mult mai fericită, dar vei vedea cum mult
mai multe persoane vor fi atrase de tine.

39
Aşa că, dacă motivele pentru care doreşti o reconciliere
sunt cele din lista de mai sus, trebuie să te gândeşti dacă,
într-adevar, ceea ce ai tu nevoie în realitate este reprezentat
de acest pas, sau dacă nu cumva ai nevoie să te regăseşti
pe tine însuti.

Adevărul este că nu vei muri fără el(ea) şi dacă tu crezi


că această persoană reprezintă “întreaga ta viaŃa” înseamnă
că trebuie să-Ńi îmbunătăŃeşti mai întâi PROPRIA TA
VIAłĂ. Vei vedea, de asemenea, că vei putea să găseşti
mulŃi oameni buni pentru tine dacă te faci disponibil(ă) din
nou.

Este foarte posibil ca persoana care tocmai a ieşit din


viaŃa ta să fi reprezentat un lucru bun, dar asta nu înseamnă
că nu vei mai avea parte şi de alte experienŃe la fel, dacă nu
chiar mai plăcute. PoŃi fi fericit şi singur.

40
ADEVĂRATELE MOTIVE PENTRU CARE AR
TREBUI SĂ-łI DORESTI ÎMPĂCAREA CU PER-
SOANA IUBITĂ

Acum, că am “strivit” toate acele motive iraŃionale pen-


tru care să te împaci cu cineva, ar fi cazul să ne gândim care
sunt motivele adevărate pentru care ar trebui să faci acest
pas.
A fost această despărŃire o decizie luată în pripă?
Pentru unii oameni, despărŃirea se produce sub impulsul
momentului, ca rezultat al unei probleme specifice şi nu al
unor lucruri care să se oglindescă în toată relaŃia. Şi poate că
nu aŃi încercat niciodată să rezolvaŃi problema, nu?! În acest
caz, ar fi bine să-Ńi revizuieşti atitudinea faŃă de relaŃia care
tocmai s-a încheiat înainte de a spune ”adio” cu adevărat,
gândidu-te că, până la urmă, este posibil să se rezolve şi, în
plus, nu uita că ai investit emoŃii şi timp în această perso-
ană.

Ai fost fericit(ă) majoritatea timpului cât aŃi fost


împreună? Multe cupluri aruncă la gunoi o relaŃie ex-
traordinară doar din cauza a una-doua experienŃe dezagre-
abile. Este important să înŃelegi că nu există în lumea asta
nici măcar o singură relaŃie care să nu aibă suişuri şi co-
borâşuri. Aşa că, dacă în marea majoritate a timpului petre-

41
cut împreuna sunteŃi fericiŃi, atunci se merită din plin să vă
mai acordaŃi o şansa şi să vă rezolvaŃi problema care a dus la
această ruptură. Nu căuta perfecŃiunea în partener pentru
că nu există aşa ceva şi nu vei avea decât tu de suferit atunci
când vei vedea că ai îmbătrânit şi eşti singură şi încrance-
nată pe viaŃă.

În general, vă doriŃi aceleaşi lucruri? SunteŃi pe


aceeaşi lungime de undă atunci cand vine vorba despre cer-
inŃele pe care le aveŃi de la viaŃa voastră împreună? Este po-
sibil să-i accepŃi partenerului unele aspecte negative dacă
aceasta ar însemna obŃinerea imaginii de ansamblu pe care
ambii o doriŃi?

MARILE SCHIMBĂRI

Ar fi minunat dacă fiecare dintre noi ar putea să schimbe


instantaneu lucrurile eronate pe care le-a făcut şi care au
cauzat supărarea şi suferinŃa celuilalt. De asemenea, ar fi şi
mai minunat dacă am avea o bagheta magică care să trans-
forme relaŃia noastră, dintr-un câmp de bătălie, într-o lună
de miere.

42
Din păcate, lucrurile nu stau chiar aşa atunci când vor-
bim despre natura umană, aşa că, nu cred (şi nici tu nu ar
trebui) că vei deveni o cu totul altă persoană, aşa, peste
noapte.

Da, există unele persoane care, trecând prin experienŃe


cu adevarat şocante, se schimbă în bine şi văd cu totul altfel
viaŃa şi Ńelul lor pe Pământ din acel moment. Dar, trecând
peste toate, nu se întîmplă foarte des că oamenii să aibă
schimbări majore de atitudine şi concepŃie - aşa că nu te
aştepta ca din vrăjitoarea cea rea să devină dintr-o dată zâna
cea bună.

REEVALUAREA łELURILOR

Se poate ca dupa ce ai citit acest capitol să te gandeşti că


Ńelul acestei cărŃi nu este să te ajute să te împaci cu persoana
iubită. Adevărul este că dacă te împacarea cu ex-ul îŃi va
aduce binemeritata fericire pentru tot restul vieŃii, această
carte a servit celui mai bun Ńel. Dar, dacă această împăcare
nu-Ńi va aduce altceva decât un drum lung şi presărat numai
cu nefericire, probabil este mai bine ca de data aceasta să nu
primeşti ceea ce crezi tu ca-Ńi trebuie în acest moment.

43
Scopul acestui capitol este să te ajute să-Ńi observi relaŃia
din exterior, cu un ochi critic şi să decizi dacă aceasta este
ceea ce vrei cu adevărat şi, mai important, dacă e ceea ce ai
nevoie, gândidu-te la viitorul îndepărtat. Este într-adevar
această persoană cea la care ai visat întotdeauna? Sau, de
fapt, Ńi-e doar frică că nu mai există nimeni în lume care să-
Ńi fie destinat? Frica de necunoscut poate să Ńi se pară mai
înspăimântătoare decât o relaŃie disfuncŃională. De aceea
este bine să aştepŃi o lună înainte de a lua legatura cu fostul
partener.

UNDE NE SITUĂM?

Până acum am tot discutat despre punctul în care te afli


tu şi asta este o parte mare din ecuaŃie. Dar, de asemenea,
foarte important este şi punctul unde se află şi partenerul
tău. MulŃi dintre ei ajung la o concluzie greşita cauzată de o
mare neînŃelegere pe care o vom clarifica chiar acum:

DRAGOSTEA Ş I URA NU SUNT TERMENI


OPUŞI.
Dar dacă ura nu este opusul iubirii, atunci care este
opusul ei? Este foarte simplu: completa indiferenŃa!
IndiferenŃa este opusul iubirii.

44
Această diferenŃiere te poate ajuta cu adevarat să apre-
ciezi situaŃia ta precum şi cât de dificil sau nu poate fi să
readuci în viaŃa ta persoana iubită.

Aşa că, chiar dacă acum partenerul Ńipă în gura mare cât
de mult te urăşte, nu uita că acum câteva săptămâni îŃi
spunea că nu poate trăi fără tine. Vezi cât de subŃire este în
realitate linia dintre cele două?

De fapt, într-o situaŃie ca cea pe care tocmai am descris-


o este mai uşor să te împaci decât atunci când pasiunea din-
tre cei doi a murit încetul cu încetul, iar sentimentele care
odata erau... nu mai există, iar locul lor este ocupat de IN-
DIFERENłĂ.

ODATA CE AI LUAT O DECIZIE

Dacă ai luat decizia că merită să lupŃi pentru relaŃia ta,


atunci eşti invitată să lecturezi în continuare. În
următoarele capitole vei învăŃa cum să ai grijă de tine şi să-
Ńi faci un plan, cum să deschizi canalele de comunicare şi să
reintri în joc.

45
Iar după ce ai reuşit reconcilierea vei învăŃa în plus
anumite strategii despre cum să-Ńi protejezi relatia de acum
încolo ca să nu mai ai parte de episoade de acest tip. În capi-
tolul următor vei învăŃa că a avea grijă de tine este egal cu a
avea grijă de amândoi ca şi cuplu.

46
CAPITOLUL 4: CUM SĂ REAPRINZI SCÂN-
TEIA PASIUNII ŞI A DORINłEI

După o despărŃire, cum faci pentru a te întoarce la înce-


puturile relaŃiei? Pentru a putea să ajungi în acele faze iniŃi-
ale de atracŃie şi romantism, trebuie să-Ńi dezvolŃi o atitu-
dine plină de încredere.

Tu de cine eşti mai atras? De o persoană care apare


arătând cel mai bine posibil, sau de cineva care îŃi dă im-
presia că nu-i pasă absolut deloc de cum arată sau ce impre-
sie face celorlalŃi din jur? Nu trebuie să araŃi ca Bradd Pitt
sau Angelina Jolie, dar trebuie să acorzi puŃin timp şi ener-
gie pentru a avea grijă de sănătatea ta şi de cum arăŃi. Asta
nu înseamnă că trebuie să te chinui să ajungi cea mai
atrăgătoare persoană dintr-o încapere, ci să araŃi la potenŃi-
alul tău maxim.

Toate acestea poate Ńi se par imposibil de realizat atunci


când te simŃi într-o stare de depresie, aşa cum se întamplă
după o despărŃire, dar câŃiva paşi simpli te pot readuce ime-
diat într-o stare de spirit mult mai bună. Atunci când ai grijă
de tine transmiŃi nişte vibraŃii pe care nimeni nu le vede dar
pe care toată lumea le simte.

47
Este ca o forŃă magnetică care atrage oamenii spre tine,
şi asta este crucial în recupararea persoanei iubite.

FOARTE IMPORTANT! Mai există şi un alt motiv


psihologic foarte puternic pentru care trebuie să-Ńi schimbi
infatisarea: TREBUIE SĂ SPARGI TIPARUL! Aşa că, o
schimbare de look faŃă de cum arătai când eraŃi împreună
este foarte binevenita.

Iată un exemplu: pentru foarte mulŃi oameni mirosul de


prăjituri proaspăt scoase din cuptor aduce amintiri din copi-
larie; cu alte cuvinte diferite mirosuri provoacă amintiri
bune sau rele.

Oamenii, în mod inconştient, leagă emoŃiile de ceea ce


văd, aud sau miros în acel moment. La începutul unei relaŃii
nu există emoŃii legate de înfăŃişarea unei persoane decât
dacă îŃi aduce aminte de cineva. Pe masură ce relaŃia pro-
gresează sentimente plăcute încep să fie asociate cu aspec-
tul, mirosul sau vocea persoanei respective. Se pot asocia şi
sentimente neplăcute, dar, mai tipic este ca, la inceputul
unei relaŃii, să predomine sentimentele bune. Deci, oamenii
asociază plăcerea cu trăsăturile palpabile ale altei persoane.

48
Toate acestea sunt minunate când relaŃia merge ca pe
roate, dar sunt oare aceste ”sentimente asociate” cele care
ne Ńin atraşi unul de celălalt şi atunci când lucrurile încep să
scârŃâie?!

Ceea ce se întâmplă în relaŃiile care încep să se destrame


este că sentimentele şi experienŃele urâte încep să ocupe lo-
cul celor frumoase, şi, uite aşa, ajungem să asociem senti-
mente care nu mai sunt atat de frumoase cu aceleaşi
trăsături palpabile ale celeilalte persoane. Astfel, începe,
încetul cu încetul, ca în mintea noastră să se creeze un tipar:
când vedem persoana respectivă încep şi sentimentele urâte
să răsară la suprafaŃă, într-o măsură mult mai mare decât
cele frumoase, şi astfel, balanŃa începe să se încline înspre
sentimentele acelea pe care nimeni nu ar vrea să le aiba, mai
ales în legatură cu persoana pe care a îndragit-o atât de mult
nu cu foarte mult timp în urmă.

DECI TREBUIE SĂ SPARGEM TIPARUL!

Oricât de superficial ar putea parea ceea ce voi spune în


continuare, este foarte important să îti faci o schimbare de
look, să schimbi parfumul şi să îti schimbi dacă se poate şi
din atitudine, astfel încât atunci când te vei întalni cu fostul

49
acesta să nu mai aibă dintr-o dată, la vederea ta, aceleaşi
sentimente pe care le avea ultima oară când te-a vazut (şi
ştim şi noi cam care au fost acele sentimente în acel mo-
ment).

Ceea ce se întamplă în realitate este că porneşti pe un


teren neexplorat din punct de vedere psihologic şi acesta
este un proces inconştient, ca să nu mai vorbesc de faptul că
are şi un dublu efect - această schimbare demonstrând şi
faptul că ai o mai mare grijă de tine (indiferent că dai jos
nişte kg, îŃi albeşti dinŃii sau mai scapi de acneea pe care o
aveai). Mai mult decât toate acestea, îŃi dă şi Ńie un plus de
încredere care, uneori, poate să acŃioneze ca un adevarat
afrodiziac.

ÎNCEPE CU CORPUL TAU

Cel mai uşor este să începi prin a avea grija de corpul


tau, pentru că atunci când corpul şi organismul tău sunt
sănătoase, atunci şi tu ai mai multă energie, iar mai multă
energie înseamnă o stare de sprit mai bună.

50
Poate acum eşti tentată să te îndopi numai cu dulciuri şi
măncare nesănătoasă în timp ce stai toata ziua în pat şi te
uiŃi la TV. Sau poate, exact invers, îŃi va fi greu să dormi sau
să mănânci. În oricare din aceste două extreme te afli, tre-
buie să înŃelegi ca o asemenea stare nu te va ajuta să te îm-
paci cu fostul. Dacă vrei să ai rezultate, trebuie să încerci să
te lupŃi cu aceste sentimente care probabil te încearcă în
aceste momente.

În această secŃiune totul este destinat să-Ńi dea mai


multă energie, deoarece ştiu că încheierea unei relaŃii te
poate lăsa secătuit de puteri.

FĂ EXERCIłII FIZICE

Primul lucru care te va ajuta să-Ńi repui corpul pe linia


de plutire este să faci cât mai multa mişcare. Trebuie să intri
într-o rutină zilnică de 30-45 minute de exerciŃii fizice. Dacă
deja eşti înscris la vreo sală de fitness, începe prin chiar a te
duce.

51
Dacă nu îŃi permiŃi, să ştii că există şi o mulŃime de alte
activităŃi care nu necesită bani sau echipament:

! Mersul pe jos
! Jogging
! Să mergi cu bicicleta
! Înot

Prin aceste activităŃi vei reuşi să-Ńi îmbunătăŃeşti ritmul


cardiac, ca să nu mai vorbesc şi de faptul că ele reprezintă o
uluitoare metodă de a te mai înveseli, deoarece atunci când
faci exerciŃii fizice organismul tău sintetizează hormonii
numiŃi endorfine care ajută creierul să te ajute pe tine să te
simŃi mai bine.

Alte exercitii te pot ajuta să te relaxezi şi să devii mai


puternică atât din punct de vedere mental, cât şi fizic:

! Yoga
! Pilates
! Stretching

52
Aceste exerciŃii te vor ajuta, de exemplu, să mergi mai
dreaptă şi să fii mai încrezatoroare, dar acestea ar trebui să
fie exerciŃii suplimentare faŃă de seriile de aerobic pe care să
le faci în fiecare zi.

Ca să te Ńii de program ar fi mai uşor să-Ńi găseşti un


prieten sau o prietenă care să dorească să facă mişcare şi să
vă motivaŃi reciproc. De asemenea, există multe activităŃi
care pot fi efectuate şi în doi:

! Să mergeŃi cu bicicleta
! Să faceŃi alpinism
! Să jucaŃi basket
! Să faceŃi jogging
! Să jucaŃi tenis
! Să vă plimbaŃi
! Să vă daŃi cu rolele
! Să faceŃi aerobic
! Să mergeŃi la piscină

53
A avea un partener cu care să faci mişcare e ca şi cum ai
avea o asigurare că poŃi să îndeplineşti această sarcină. De
asemenea, trebuie să Ńii minte că nu faci asta ca să devii cea
mai frumoasă persoană din câte cunoşti tu, ci doar ca să poŃi
să arăŃi cât mai bine poŃi tu - să fii la limita ta superioară.

Vei vedea că deja după câteva zile de mişcare oamenii


din jurul tau vor observa că ai un plus de energie, chiar dacă
schimbarea spirituală este posibil să nu o observe încă. Aşa
că, în loc să tragi cât mai tare pătura peste cap şi să zaci în
pat, fă un efort, adună-te şi începe să faci cât mai multă
mişcare.

EŞTI CEEA CE MĂNÂNCI

De obicei, micul tău dejun, dacă nu lipseşte cu


desăvârşire, conŃine cel mai frecvent, una dintre
următoarele :

! Cafea
! Batoane de ciocolată sau cine ştie ce alte dulciuri
! Mâncare luată în grabă de pe la un fast-food din
drumul spre serviciu/şcoală
54
Dacă îŃi sună familiar, trebuie să ştii că acest tip de mân-
care te poate face să te simŃi bine pe moment, dar, în final,
se depune şi te va face să te simŃi şi mai rău, pe când o ali-
mentaŃie mai sănătoasă te poate face să te simŃi mai uşor
conferindu-Ńi cu mult mai multă energie faŃă de precedenta.

Multa lume se străduie să mănânce cât mai sănătos, cu


toate că nu ştiu care sunt alimentele pe care ar trebui să le
consume în acest sens. În această secŃiune vei învăŃa cum să
mănânci sănătos pentru a avea energia necesara zi de zi şi
pentru a arăta şi te simŃi mai bine.

Nu este nevoie să cheltui o mulŃime de bani la cel mai


bun centru de slăbit sau să te chinui cu tot felul de diete:

Proteinele

Ele sunt cele care alimentează de fapt muşchii şi creie-


rul. Alimentele care conŃin o cantitate crescută de proteine
sunt:

55
! Carnea de vită, curcan, pui, porc
! Ouăle
! Fasolea
! Laptele
! Brânza
! Iaurtul
! Nucile

Atunci când alegi să mănânci carne, încearcă să consumi


doar parŃile mai slabe, fără grăsime. De asemenea, ar trebui
să limitezi consumul de carne roşie la o singură dată pe
săptămână. A utiliza iaurtul şi laptele ca surse de proteine
poate fi foarte benefic... iar grăsimea pe care o acumulezi
după ce mănânci nuci este, în realitate, foarte bună pentru
inimă.

Fructele şi legumele
Cu toate că organismul tău are nevoie de proteine pentru
muşchi, are nevoie şi de fibre şi de vitamine.

56
Încearcă ca de fiecare dată când te aşezi la masă, să vezi
în farfuria ta cel puŃin 4 culori diferite, asigurându-te, astfel,
că primeşti o varietate de factori nutriŃionali.

MulŃi oameni rămân blocaŃi pe un anumit făgaş când


vine vorba de legume şi fructe şi ajung să se plictisească să
manance tot timpul la fel. Ideea este că sunt multe variante
de legume şi fructe, care dintre care mai exotice:

! Rodii
! Ananas
! Căpşuni
! Cireşe
! Struguri
! Dovlecei
! Ardei
! Varză
! Roşii
! Ciuperci
! VerdeŃuri

57
Dacă nu ştii cum să prepari aceste legume şi fructe
poŃi să întrebi pe cineva din familia ta sau poŃi să cauŃi
reŃete online. Încearcă, de exemplu, să mănânci în fiecare
săptămână ceva ce nu ai mai gustat până acum.

Mitul grăsimilor
Nu te strădui foarte tare să te fereşti de tot ce este
gras, pentru că organismul tău chiar are nevoie şi de
grăsime, având şi ea un rol în producerea energiei. Dar nu
vorbim aici despre grăsimea care provine de la un cheese-
burger, cartofi prăjiŃi şi altele.
Probabil îŃi pare rău, dar nu din aceste alimente
primim grăsimea necesară, ci din ulei de măsline, din ulei
de peşte, ulei de seminŃe de in, peşte, nuci, alune, etc.
Acestea sunt grăsimi nestaurate care în realitate fac bine in-
imii conŃinând, de exemplu, acizii omega 3 (din uleiul de
peşte şi seminŃe de in).
Aceste substanŃe conŃinute de alimentele care tocmai
le-ai citit au proprietatea de a fi, după un consum îndelun-
gat, anti-depresive – şi cine nu ar vrea să se simta mai bine
şi mai vesel?

58
Hidratarea
Hidratarea joacă un rol foarte important în menŃine-
rea echilibrelor din organismul nostru. În loc să bei suc sau
cafea încearca să bei cel puŃin 2 l de apă pe zi, mai ales dacă
faci şi sport – apa înlocuieşte pierderile suferite odată cu
transpiraŃia.

Auzim tot timpul la televizor, mai ales în sezonul


călduros, să bem multă apă, dar ceea ce multa lume nu ştie
este că apa este o constituentă importantă, nu numai a
sănătăŃii noastre, ci şi a frumuseŃii. Apa contribuie la elimi-
narea multor toxine din organism, odată cu filtrarea ei prin
rinichi, contribuind la diminuarea durerilor de cap, ajutând
tranzitul intestinal lent şi prevenind balonarea, ajutand la
diminuarea celulitei şi la prevenirea îmbătrânirii premature
a tenului.

CONECTAREA CORPULUI CU MINTEA

Am stabilit că a-Ńi aduce corpul într-o stare bună de


funcŃionare este un pas înainte către o sănătate mai bună.
Dacă până acum am discuatat despre sănătatea organismu-
lui tău, de acum încolo vom analiza şi mintea.

59
Există multe tehnici prin care să-Ńi recâştigi echilibrul
interior după o despărŃire dureroasă sau după un şoc.
Concentrează-te acum la următoarele idei şi decide apoi
care crezi că este cea mai bună în cazul tău:

Notează
Când îŃi notezi pe o foaie de hârtie sentimentele, temer-
ile, frustrările şi gândurile este ca şi cum Ńi-ai acorda tu în-
suŃi permisiunea de a le lăsa să iasă afara din capul şi sufle-
tul tău. În loc să te cramponezi de negativ, scrie ”negativul”
pe o bucată de hârtie şi astfel poate vei avea o perspectivă
mult mai clară asupra a ceea ce într-adevar te deranjează,
ajutându-te în acelaşi timp să priveşti spre viitor.

Cum realizezi acest lucru te priveşte strict - poti folosi


doar o hârtie sau un jurnal sau orice vrei tu, iar dacă ai
probleme cum să începi, imaginează-Ńi doar că-i scrii o scri-
soare celei mai bune prietene în care îi spui prin ce ai trecut
şi care sunt sentimentele tale în legatură cu evenimentele
relatate.

60
łinerea unui jurnal în care să scrii despre relaŃia ta de la
început până în prezent, cu bune şi rele, te va ajuta mai mult
în sensul că îŃi va da o privire de ansamblu mai bună asupra
relaŃiei tale, descoperind, poate, şi lucruri despre tine pe
care nu le ştiai şi înŃelegând, dupa ce citeşti ceea ce ai scris,
dacă o împăcare între tine şi celalaltă persoană merită efor-
tul.

Bazează-te pe prieteni
În timpul unei crize emoŃionale, prietenii sunt de obicei
primii la care apelezi - nu vrei, totuşi, să-Ńi petreci tot timpul
pe care îl ai cu ei plângându-te şi văicărindu-te. Prietenii
adevăraŃi îŃi pot oferi şi un umar pe care să plângi, dar şi o
părere obiectivă.

Apelează la un profesionist
Dacă totuşi simŃi că disperarea te cuprinde din ce în ce
mai tare, te simŃi din ce în ce mai nefericit şi simŃi cum
aluneci pe panta periculoasă a depresiei, poate ar fi indicat
să te adresezi unui psiholog.
Singurul dezavantaj este că s-ar putea să coste puŃin mai
mult decat crezi, dar dacă financiar îŃi permiŃi să ştii că este
un ajutor de mare încredere.

61
Distrează-te
Până acum am vorbit despre cum să scapi de emoŃiile
negative pe care le ai... dar ce-ar fi dacă ai încerca să le
transformi în emoŃii pozitive şi agreabile? Ce fel de activităŃi
îŃi plac? Fă o listă şi încearcă în fiecare zi să faci ceva diferit
şi distractiv.

Gândeşte-te că îŃi va face bine să îŃi distragi atenŃia de la


relaŃia ta şi tot ce s-a întâmplat în ultimul timp şi vei desco-
peri, de asemenea, că te poŃi distra şi de unul singur.

Evită ”substanŃele”
MulŃi oameni se refugiază în alcool sau medicamente
sau chiar doguri pentru că nu reuşesc de unii singuri să tre-
acă peste suferinŃă, iar aceste substanŃe îi fac să simtă o
stare de euforie şi de relaxare. Daca e vorba de alcool,
imaginează-Ńi ce durere de cap ai a doua zi dimineaŃa şi, mai
ales, câte prostii poŃi să faci la beŃie.
Dacă e vorba de droguri, gândeşte-te că ele într-adevar
îŃi conferă o stare de bine dar la cantităŃi din ce în ce mai
mari... şi stim cu toŃii unde duce consumul permanent.

62
Deci este mai important şi mai sănătos, ca să nu mai
vorbesc că este mult mai atrăgător să fii cu mintea limpede
şi judecata intactă.

Aspectul
Te rog să îŃi aduci aminte ce ai citit mai devreme - TRE-
BUIE SĂ SPARGI TIPARUL - şi sunt numeroase modalităŃi
prin care poŃi să faci acest lucru. În momentul în care ai re-
alizat acest lucru, eşti deja cu un pas foarte mare înainte, în
primul rând pentru că Ńi-a crescut încredere în tine şi forŃele
proprii.

1. BărbaŃii: puneŃi-vă la punct garderoba şi aveŃi


grijă ca ceea ce cumpăraŃi să fie măcar la modă; nu
e nevoie să cheltuieşti o avere dar măcar să ştii
dacă blugii pe care îi ai mai sunt sau nu în tend-
inŃe.

2. Femeile: probabil că voi sunteŃi mai în temă cu


moda decât bărbaŃii, iar dacă nu, puneŃi-vă la
curent – nu e greu: uită-te la tv, intră pe net,
cumpără 2-3 reviste şi gata! Nu uitaŃi că a fi chic e
întotdeauna la modă.

63
3. Schimbă-Ńi pieptănătura: chiar şi schimbările
simple pot avea un efect mare: mută-ti cărarea,
vopseşte-Ńi părul sau, mai bine, poŃi face o schim-
bare mai mare dar care NEAPĂRAT să te prindă!

4. Albeşte-Ńi dinŃii: contrar a ceea ce crede lumea,


nu costă o avere să-Ńi faci un detartraj şi o albire a
dinŃilor... nici mult timp nu ia, iar rezultatul este
de-a dreptul remarcabil.

5. Probleme cu tenul: încearcă, dacă până acum


nu ai avut şansa, diferite produse destinate acestei
afecŃiuni (sau mai bine consultă un dermatolog).

6. OperaŃiile estetice: nu le recomand în aceste


momente din 2 motive: sunt schimbări perma-
nente şi nu este momentul ideal pentru a lua ase-
menea decizii şi pentru că au o perioada lungă de
convalescenŃă în care trebuie să stai în pat; acum
eu nu spun că la unele persoane aceste intervenŃii
nu fac foarte mult bine, ci doar că pentru a te
împăca cu o persoană nu e cazul să ajungi la ches-
tii atât de drastice, când sunt atâtea modalităŃi
mult mai simple de a-Ńi îmbunătăŃi aspectul .
64
Dacă nu ştii cu ce să începi îŃi sugerez să începi cu albi-
rea dinŃilor pentru că rezultatele sunt, într-adevar, foarte vi-
zibile şi ai să observi cum cei din jurul tau vor vedea schim-
barea şi îŃi vor spune ce zâmbet minunat ai – acest lucru îŃi
va da încredere şi, pas cu pas, vei începe să conştientizezi că
şi celelate lucruri pe care Ńi le-am sugerat pot avea aceleaşi
efecte.

Dacă încă ai probleme în depăşirea situaŃiei te rog să te


întorci înapoi şi să reiei metoda fast forward, tratand-o
de această dată cu mai multă seriozitate.

URMATORUL PAS

Odată ce Ńi-ai organizat sănătatea fizică şi mentală, tre-


buie să faci din asta o rutină – trebuie să-Ńi intre în obişnu-
inŃă să ai grija de aspectul tău, de sănătatea ta, pentru că
simŃindu-te mai bine, atât la interior cât şi la exterior, vei
avea o gândire pozitivă şi totul va începe să meargă mai
bine.
Cu toate acestea, nu eşti însă pregatit să reiei contactul
cu fosta.

65
CAPITOLUL 5: ÎNTÂLNIRI, NOI PAR-
TENERI ŞI CUM, DE FAPT, ALłI OAMENI
POT SĂ TE REUNEASCĂ CU PERSOANA DE
CARE TE-AI DESPĂRłIT

De multe ori întâlnirile cu alŃi oameni sunt exact ceea ce


ai nevoie pentru a realiza că lumea nu s-a sfârşit, că ai mai
multa încredere în tine şi îŃi va mai lua gandul de la
probleme. În plus, îi vei demonstra fostului că eşti gata să-Ńi
continui viaŃa şi că nu eşti disperată.
Nu ignora acest aspect deoarece este o UNEALTĂ
PUTERNICĂ.

DECIZIA DE A REINTRA ÎN JOC

În acest punct, încă te Ńii tare şi eviŃi orice contact cu ex-


ul. Eşti concentrată pe propria persoană şi cum să ai grijă de
tine. Acum este momentul în care te poŃi face disponbilă din
nou,

66
MERGI ÎNAINTE

Poate că Ńi-e frică că persoana de care te-ai despărŃit să


afle că ai început să te întâlneşti din nou cu alŃi oameni. De
fapt, este un lucru foarte bun dacă el află acest aspect
deoarece asta înseamnă că te-ai hotărât să-Ńi continui viaŃa.
Acum, tu ştii că de fapt nu ai trecut mai departe, dar ex-ul e
"în întuneric” şi va vedea doar că eşti puternică şi că ai mai
multă încredere în tine.

ÎNCREDEREA ÎN FORłELE PROPRII

Odată ce ai început să te întâlneşti şi cu alŃi oameni, vei


vedea cum vei creşte în proprii tăi ochi şi parcă te vei simŃi
şi mai bine în pielea ta. Cand vei vedea că şi alŃi oameni te
consideră o persoană atrăgătoare te vei simŃi nemai-
pomenit. De asemenea, e interesant, pentru că în acest timp
te şi poŃi distra de minune.

Nu contează dacă tu eşti cel care a făcut invitaŃia sau


dacă tu ai fost invitat – ceea ce contează este că faci acest lu-
cru, că te distrezi şi că realizezi că viaŃa ta poate continua
foarte bine şi fără fosta ta jumătate.

67
EVITĂ SĂ TE GÂNDEŞTI LA FOSTUL

Când eşti ocupat să ieşi în oraş, la întâlniri sau cu priet-


enii şi să te distrezi ai deja mult mai puŃin timp la dispoziŃie
ca să-l mai ocupi cu statul în pat şi plânsul de milă.

SCAPĂ DE FRICA UNEI NOI ÎNTÂLNIRI

Când ai fost mult timp într-o relaŃie, poŃi simŃi puŃină


frică la gândul că ai să cunoşti oameni noi. Acum, însă, este
cel mai bun moment să o faci deoarece ştii, în primul rând,
că nu cauŃi relaŃii de lungă durată. Deoarece tu ştii că ceea
ce îŃi doreşti este să te împaci cu persoana iubită, nu trebuie
să te temi că nu vei cunoaşte la o întâlnire persoana potriv-
ită. Tot ce trebuie să faci este să fii relaxat, să te distrezi şi
să-Ńi concentrezi toată atenŃia asupra ta şi a faptului că îŃi
faci noi prieteni.

PRIMII PAŞI

Dacă nu ai mai fost de mult timp pe scena întâlnirilor, s-


ar putea să întâmpini mici dificultăŃi în a urca din nou.

68
De exemplu: unde pot să întâlnesc oameni noi? Socie-
tatea în care trăim astăzi ne oferă din plin opŃiuni pentru
realizarea acestui lucru.

Întâlniri pe internet: este foarte uşor să găseşti o


mulŃime de site-uri pentru oameni singuri unde poŃi întalni
o mulŃime de persoane care îşi caută şi ei perchea... iar la
noi în România este foarte posibil să dai peste persoane ex-
act ca tine şi nu peste tot felul de ciudaŃi cum se întâmplă în
alte Ńări.

Sunt site-uri care îŃi găsesc perechea potrivită doar pe


baza potrivirii caracterelor dintre doi oameni, sau poŃi să
găseşti pe cineva pe baza intereselor comune.

Nu trebuie să ai reŃineri pentru că în secolul nostru nu


mai este considerat aiurea să-Ńi găseşti prieteni pe Internet.
Tot ce trebuie să faci este să-Ńi faci nişte poze pe care să le
introduci în calculatorul tău şi, ulterior, pe site. Şi pentru că
nu-l cauŃi pe Făt Frumos sau pe Ileana Cosânzeana, Interne-
tul poate fi un bun început pentru tine.

69
Interesează-te în cercul tău de cunoştinŃe: poŃi
găsi, de asemenea, potenŃiali parteneri şi prin intermediul
prietenilor şi al familiei; nu ezita să întrebi şi nu pierde oca-
zia întâlnirilor în grupuri mari când eşti invitat undeva.
Iarăşi, dacă prietenii tăi simt că ai fi disponibil, e foarte
probabil să încerce chiar ei de unii singuri să te "cupleze” cu
o cunoştinŃa de-a lor.

Socializează cât mai mult: cum ai puŃin timp la dis-


poziŃie, sună un prieten sau un coleg şi ieşiŃi în oraş: mer-
geŃi în cafenele, luaŃi masa în oraş, frecventaŃi cluburile – nu
ştii niciodată de unde poate sări iepurele!

REALIZAREA UNU PLAN DE ÎNTÂLNIRI

Dacă ai reŃineri mari în privinŃa întâlnirilor, trebuie to-


tuşi să depui un efort şi s-o faci, cu toate că va fi destul de
dificil. De aceea trebuie să-Ńi stabileşti un set de obiective de
care să te Ńii şi să le îndeplineşti.

Ar trebui să-Ńi propui ca în fiecare săptămână să ai cel


puŃin o întâlnire, pe perioada cât eşti despărŃită de par-
tener.

70
Ideal ar fi ca fiecare din aceste întâlniri să fie cu câte o
persoană diferită pentru a avea astfel ocazia să cunoşti cât
mai mulŃi potenŃiali parteneri.

Probabil că acum te gândeşti că mai bine te împusti


decât să treci prin toate acestea, dar trebuie să-Ńi depăşeşti
toate temerile şi să ai o atitudine de genul ”trebuie sa o fac şi
pe asta şi gata”. Vei vedea că, odată ce ai trecut de stân-
jeaneala primei întâlniri, celelalte vor fi din ce în ce mai
uşoare.

Cum să te comporŃi
Atunci când eşti la o întâlnire, adu-Ńi aminte că sunt
nişte lucruri de care trebuie să Ńii cont. Nu cauŃi o relaŃie de
durată sau un aranjament permanent, dar asta nu înseamnă
că trebuie să dai raportul despre asta şi persoanei cu care te
afli.

Iata nişte idei pentru a avea o seară agreabilă:

1. Nu irosi nici o clipă vorbind despre fostul; este un


subiect de care nici macăr nu trebuie să aminteşti.

71
2. Concentrează-te asupra persoanei din faŃa ta şi fă
un efort real să încerci chiar să o cunoşti – nu ştii
niciodată cum poŃi să-Ńi faci un prieten bun sau
poate chiar un viitor iubit.

3. Fii sincer: dacă nu eşti interesat de cineva, ai onesti-


tatea şi spune-i în faŃa că nu simŃi că între voi s-ar
crea vreo conexiune şi gata – nu indu în eroare,
spunându-i ca o vei suna în zilele urmatoare.

4. Fii relaxată şi distrează-te! Nu-Ńi fă, nici o clipă, griji


ce ar spune ex-ul dacă ar afla despre asta. Tu doar ai
grijă să petreci clipe frumoase şi să te distrezi.

5. De acum înainte pune-Ńi cea mai bună faŃă pe care


poŃi s-o afişezi; nu încerca să-Ńi sabotezi întâlnirea
pentru că tu te gândeşti la iubirea pierdută;
îmbracă-te ca să provoci impresie bună şi
comportă-te în acelaşi mod.

72
6. Nu-Ńi pune ochelari de cal şi fii cu mintea deschisă –
s-ar putea ca la un moment dat chiar să-Ńi placă de o
anumită persoană – asa că acordă-Ńi şansa, dacă e
cazul, ca această întâlnire să se repete şi poate să se
transforme în ceva mai serios.

7. Nu intra în depresie dacă nu întâlneşti pe cineva


care să-Ńi placă sau invers – nu înseamna că esti
predestinat să rămâi singură şi nefericită, ci doar că
e posibil să interacŃionezi cu mai mulŃi oameni până
să găseşti pe cineva cu care să poŃi creea o legătură.

DACĂ SI PARTENERUL TĂU SE ÎNTÂLNESTE


CU ALTE PERSOANE

Cât eşti în căutare de o posibilă întâlnire pentru vineri


seara, este foarte posibil să afli că şi fostul face exact acelaşi
lucru; ei bine, aceasta s-ar putea dovedi a fi foarte supărator
pentru tine şi să te gândeşti că, în acest caz, nu vei mai avea
nici o şansă după sfârşirea lunii de pauză şi, prin urmare, să
vrei să reiei contactul cu el cât mai repede posibil.
Pur şi simplu nu trebuie să-l contactezi!

73
Încercând să-l suni şi să-i ceri explicaŃii în legatură cu
presupusa întâlnire pe care ar trbui să o aibă, nu vei face
altceva decât să pari extrem de disperată, şi în loc să reuşeşti
o apropiere vei obŃine o îndepărtare şi mai mare.

În loc să faci toate aceste lucruri care nu-Ńi vor aduce


decât prejudicii, ai putea să vezi partea pozitivă:
! Aşa cum tu te simŃi foarte stanjenită să te întâlneşti
cu oameni noi, probabil acelaşi lucru îl simte şi el;
! Nimeni altcineva nu va avea amintirile şi istoria pe
care numai voi doi o împărtăşiŃi;
! Cineva care intra într-o relaŃie serioasă imediat
dupa o despărŃire are extraordinar de multe şanse
ca acea relaŃie să nu dureze foarte mult timp; de
fapt, studiile arată că relaŃiile tip "bumerang” nu
funcŃioneaza în peste 90% din cazuri; asa că dacă ai
aştepta ca viaŃa să-şi urmeze cursul firesc al lucruri-
lor şi Ńi-ai păstra calmul, ai fi mult mai câstigat(ă),
decât să intri în panica şi să acŃionezi necugetat;
! Cu cât tu te îndepărtezi mai tare de el şi de relaŃia
voastră, cu atât celalalt va deveni mai nostalgic;
dacă tu îi dai spaŃiu şi nu îi faci şicane, va începe să-
şi amintească de toate momentele frumoase petre-
cute împreună, şi va începe să nu şi le mai aducă

74
aminte pe cele urâte. Si ştii de ce este acesta un lu-
cru bun? Pentru că nostalgia şi toate aceste amintiri
plăcute vor diminua calităŃile potenŃialilor candidaŃi
la inima iubirii tale!
Deci, bucură-te dacă auzi că fostul se întâlneşte cu alte
persoane, pentru că s-ar putea să descopere în acest timp
cât de mult îi lipseşti şi că altele nu se compară cu tine.
Va începe să se gândească dacă nu cumva ce a pierdut
este iubirea vieŃii lui - o persoană bună care îl iubeşte din
suflet. De asemenea, momentele incomode care apar atunci
când te întâlneşti cu alte persoane îl vor face să simtă lipsa
comoditatii pe care o avea înainte cu tine şi a ritmului natu-
ral pe care îl avea relaŃia voastră. Acestea sunt lucrurile care
te vor ajuta în momentul în care reiei legatura!

RELAŢIILE BUMERANG

Cu toate că este incredibil de important să ieşi la intal-


niri cu oameni noi, este de asemenea la fel de importanat să
Ńii cont de faptul că relaŃiile noi care se pot naşte pot fi prob-
lematice, pentru că:

! Te simŃi vulnerabil în urma despărŃirii

75
! Eşti disperat să-Ńi demonstrezi că şi alŃi oameni te
găsesc atrăgător;
! PoŃi lua decizii pripite deoarece te afli într-o stare
acut emoŃională;
! PoŃi fi tentat să treci cu vederea defecte majore ale
altora doar din dorinŃa de a merge înainte.
Oricât de atrăgătoare este ideea să începi o noua relaŃie,
este mai bine să te abŃii. Să te duci la întâlniri, să cunoşti
persoane noi, să te relaxezi şi să te distrezi este una, dar să
te hotărăşti la ceva serios este cu totul altceva şi este o de-
cizie care trebuie luată dupa o lungă perioadă de timp şi
după reflecŃii îndelungate, în momentul în care ai găsit pe
cineva care să crezi că merită cu adevarat.

RELUAREA LEGĂTURII CU FOSTUL

Dupa ce ai reuşit să-Ńi realizezi cu succes tema de a sta


deoparte de ex pentru o lună şi în timpul acesta te-ai întâlnit
cu oameni noi şi te-ai distrat, eşti pregătit(ă) pentru urma-
torul pas. Este timpul să încerci să creezi o legatură cu
vechea ta relaŃie.
În urmatorul capitol vei învăŃa cum să faci ca să te ap-
ropii de ex fără a pune presiune însă pe relatie.

76
CAPITOLUL 6: FACILITEAZĂ-łI REIN-
TRAREA ÎN RELAłIA DESTRĂMATĂ ŞI
ÎNCEARCĂ SĂ O SOLIDIFICI

Dacă vrei să pui în aplicare ceea ce scrie în acest capitol


înseamnă ca a trecut o lună fără să intri în contact cu fostul
şi că mi-ai urmat sfaturile. Aşa este, da? Daaa? Aşa că ar
trebui să te simŃi super. În plus ai ieşit şi în oraş şi te-ai
întâlnit cu oameni noi, distrându-te şi socializând.

Acum este timpul să continui cu planul tău de a te


reîmpăca cu fostul iubit. Întrebarea este: cum să reintri în
viaŃa lui după o mică perioadă de timp lipsă? Acest lucru îl
vei învăŃa în acest capitol.

CUM TE SIMłI?

Înainte sa deschizi orice canal de comunicare cu fostul


trebuie mai întâi să vezi cum te simŃi tu. În acest moment ar
trebui să te simŃi puŃin mai sigur pe tine şi să te fi distrat
măcar puŃin până acum. Aceste lucruri ar fi trebuit să te
ajute să mai scapi de sentimentele de panică şi disperare pe
care le-ai simŃit imediat după despărŃire.

77
Aşa că, gândeşte-te cum te simŃi în acest moment – este
important pentru că, dacă mai simŃi sentimentele despre
care îŃi vorbeam mai devreme, înseamnă că încă nu eşti pre-
gatit să stai de vorbă cu ex-a.

Atitudinea ta ar trebui să fie accea că poŃi să trăieşti per-


fect şi fără ea şi că eşti pregatit să mergi înainte. Dacă, prin
orice circumstanŃe, ai altă atitudine înseamnă, iarăşi, că nu
eşti pregatit.

De ce contează lucrurile acestea atât de mult? Pentru că


în momentul în care vei iniŃia primul pas spre o noua con-
exiune ea, care te cunoaşte foarte bine, va şti imediat dacă
eşti sau nu disperat, şi aceasta te va face să pierzi foarte
multe puncte instantaneu. În concluzie, în loc să pari mai
atrăgator pentru ea, vei deveni exact contrariul - din ce în ce
mai mult. Aşa că oricât de mult Ńi-ai dori să reiei legătura,
nu o fă decât în momentul în care eşti cu adevarat pregatit
să-Ńi continui viaŃa şi fără ea.

Să nu crezi că poŃi să te prefaci, pentru că, după ce ai in-


vestit atât de mult timp şi atât de multe sentimente într-o
relatie atunci emoŃiile îşi vor da frau iar persoana respec-

78
tivă, pentru care tu nu mai eşti de mult timp un mister, îşi
va da seama de realitate.

PRIMUL CONTACT

Ok. SimŃi că eşti pregatită. Acum este momentul să


începem să realizăm un plan pentru ca persoana iubită să
reintre în viaŃa ta şi, să sperăm, înapoi în braŃele tale. Tre-
buie să începi cu un simplu telefon, dar scopul acestuia este,
de fapt să-Ńi faci cunoscută prezenŃa din punct de vedere
fizic. Un scurt şi amiabil ”hai să ne mai întâlnim” ar trebui
să fie fraza de început, şi NU ”vreau să vorbesc ceva cu tine”,
sau să-l inviŃi la o întâlnire.

Obiectivul tău este în realitate să-l faci să te vadă, dacă


se poate să vă simŃiŃi şi bine împreună, şi de ce nu, să încerci
să reaprinzi o scântee. Dacă ai fost atentă la tot ceea ce am
discutat în capitolele anterioare, vei realiza că acum este
momentul când tiparul se sparge şi vei conştientiza
aceasta prin faptul că atitudinea fostului este mult mai
prietenoasă decât atitudinea dinspre sfârşitul relaŃiei. Tu vei
apare ca o briză de aer proaspăt, mai atrăgatoroare, stăpână
pe sine, cu un look fresh pe care el nu îl vor mai asocia cu
sentimentele negative pe care vechea ”tu” i le provoca îna-
inte.

79
Precum Ńi-am spus trebuie să începi cu un telefon, dar să
nu crezi că este asemănător cu unul dintre cele pe care le
dădeai când eraŃi împreună. Aceasta este o convorbire im-
portantă şi trebuie să-Ńi dau cîteva îndrumări:

! Încearcă să găseşti un moment perfect să-l suni, un


moment în care ştii ca va avea atât timpul cât şi in-
timitatea să vorbească cu tine;

! Încearcă să fii cât mai deschisă, să ai un ton cât mai


relaxat şi sub nici o formă să nu aduci în discuŃie
momente neplăcute din trecutul vostru;

! Încearcă să-Ńi aduci aminte de anumite momente


plăcute, chiar distractive pe care le-aŃi petrecut îm-
preună;

! Nu-l Ńine prea mult de vorbă;

! Invită-l să vă întâlniŃi, de exemplu, la masa de


prânz, să mai vorbiŃi şi voi, mentionându-i obligato-
riu că nu ai decât vreo jumatate de oră la dispoziŃie.

80
Este foarte important să-i menŃionezi că ai puŃin
timp la dispoziŃie pentru că astfel îi spulberi temer-
ile că ai avea de gând să-l confrunŃi sau să faci scan-
dal. De asemenea, e mai bine la prânz deoarece o
cină, de exemplu, ar putea lăsa o impresie greşită.

În timp ce stai de vorbă cu el, încearcă să menŃii o


conversaŃie cât mai banală, întrebând de sănătate, noutăŃi,
ce a mai făcut, şi în momentul în care simŃi că stânjeneala
de început s-a mai ameliorat, aruncă-i invitaŃia. Nu e nevoie
să fii evazivă - întreabă direct, fii specifică cu data, ora, lo-
caŃia. Ar trebui să suni cam cu o săptămână înainte de data
la care ai vrea să se petreacă evenimentul, pentru a avea
timp să te pregateşti atât moral, cât şi fizic.

Dacă cumva nu-Ńi răspunde la telefon, nu mai suna şi


a doua oară. Stiu că probabil poŃi fi tentată să suni şi de 100
de ori până când îŃi va răspunde, dar acesta ar fi un pas
greşit. Tot ce trebuie să faci este să suni peste câteva zile -
probabil că îŃi va răspunde, pe de o parte fiind şi curios de ce
ai sunat şi mai ales intrigat că nu ai sunat de mai
multe ori. Este foarte posibil văzând că nu insişti să te
sune chiar el înapoi.

81
Dacă suni de câteva săptămâni (o dată pe săptămână)
şi tot nu ai nici un răspuns, înseamnă că poate trebuie să
laşi să treacă o perioadă mai lungă de timp. Dacă timpul tot
trece şi nu îŃi răspunde şi nici telefon înapoi nu primeşti în-
seamnă că poate ar trebui să renunŃi, cel puŃin pe moment.
Nu-i trimite nici un mesaj pe telefon, nici o scrisoare, nici
biletele prin alŃii, nici email - doar lasa-l în pace.

POSIBILE PERICOLE ÎN MOMENTUL ÎNTÂL-


NIRII

Nu-i cere fostei să faca lucruri care ar putea fi stânjeni-


toare sau necomfortabile sau de natură s-o intimideze, cum
ar fi:

! Să mergeti la o nuntă
! S-o inviŃi la o reuniune de familie
! Să mergeŃi la un film
! Să mergeŃi la o piesă de teatru
! S-o inviŃi să mearga cu tine ca şi partener la o
petrecere

82
Toate acestea sunt evenimente la care este minunat să
mergi doar în momentul în care eşti angajat într-o relaŃie
serioasă şi de lungă durată. Nu sunt ocazii prin care să
doreşti o reconciliere – în aceste momente trebuie să o iei
cât se poate de uşor.

Trebuie să te mulŃumeşti cu ceva simplu şi de scurtă


durată, cum ar fi o gustare la ora prânzului, sau chiar şi la o
cafea sau la un suc merge.

DACĂ RASPUNSUL E AFIRMATIV

Dacă Ńi-ai plănuit cu grijă si atenŃie toate aspectele de-


spre care am vorbit, este foarte posibil să primeşti un
răspuns afirmativ, mai ales dacă ai o atitudne relaxată, o
voce amiabilă şi nu-i propui ceva intimidant.

DACĂ, ÎN SCHIMB, E ”NU”...

Este posibil să te izbeşti de o ezitare de genul:


”hmm...chiar nu ştiu ce să spun”, sau ”nu cred că e o idee
atât de bună”.

83
Dacă acesta este cazul, atunci ar trebui să-i spui, pe o
voce cât mai nonşalantă şi chicotind, că este vorba DOAR de
o cafea, sau DOAR de un prânz... ce Dumnezeu...! Este posi-
bil să primeşti un răspuns afirmativ imediat.

Este, de asemenea, posibil ca, oricât de atent ai fi, tot


să nu reuşeşti să obŃii ceea ce Ńi-ai dorit şi ea să nu accepte o
întâlnire cu tine, oricât de scurtă şi de nevinovată ar fi. Să
nu:
! Rogi şi să implori
! Te înfurii
! Acuzi că te înşeală
! Încerci s-o convingi prin toate argumentele posi-
bile
! Sari calul în nici un fel

Atitudinea cea mai potrivită este să accepŃi răspunsul,


să-i spui că e ok şi să-i urezi toate cele bune, încheind con-
versaŃia în acest mod. Acest lucru va lăsa o uşă deschisă
pentru viitor.

84
Este posibil să se simtă prost şi următorul telefon să
fie de la ea invitându-te să vă vedeŃi, şi dacă încă mai eşti in-
teresat poŃi să accepŃi, cu toate că este posibil ca acest tele-
fon să fie întârziat şi tu deja să fii angajat într-o altă relaŃie –
deci există şi posibilitatea ca atunci când va dori ea reconcil-
ierea să fii tu cel care nu mai este interesat. Iar dacă nu vei
mai primi deloc nici un semn de viaŃa, înseamnă că este ca-
zul să mergi înainte, avand în continuare grijă de tine şi
distrându-te şi ieşind la întâlniri cu persoane noi.

PREGĂTIREA PENTRU ÎNTÂLNIRE

Dacă ai primit un raspuns afirmativ înseamnă că


acum jubilezi, dar... nu zi hop până nu sari, pentru că încă
mai ai de muncă.

RELAXEAZĂ-TE

Atunci când te simŃi stresată, e posibil ca acele senti-


mente de neajutorare să se reîntoarcă. De asemenea, trebuie
să te menŃii într-o stare alertă. Prin urmare, tot ce trebuie
să faci este să ”închizi” acea parte a creierului care gene-
rează o stare de presiune pe durata întâlnirii cu fostul.

85
La aceasta întrevedere trebuie să fii cât mai relaxată şi
să te simŃi bine, deoarece dacă vei încerca să reînvii
probleme vechi şi să forŃezi o reconciliere ar fi o greseală
foarte mare. Cu cât pui mai multă presiune asupra parten-
erului, cu atât este mai putin probabil să ai o noua şansă.

PUNE-łI ”FAłA” CEA MAI BUNĂ

La această întâlnire trebuie să te asiguri că vei arăta


cât de încrezator şi cât de fericit eşti. Să ai grijă să te îmbraci
frumos şi să demonstrezi câtă grijă ai avut de tine. În nici un
caz nu ai voie să arăŃi supărat şi într-o stare mizerabilă.

ÎN TIMPUL ÎNTÂLNIRII

Cât timp eşti la întâlnire, este critic să eviŃi nişte erori


care pot face ca partenerul tău să se simtă groaznic şi să vă
îndepărteze în loc să vă aducă mai aproape unul de altul:
1. Evită supărarea: pot fi numeroase lucrurile care
Ńi-ar veni în minte să le spui sau să le faci, acum că
eşti faŃa în faŃa din nou cu el; majoritatea ar trebui
evitate:

86
! Să petreci mai mult timp împreună decât ai
spus iniŃial că poŃi ;
! Cât staŃi împreună să ajungeŃi să staŃi de
vorbă despre relaŃia voastra şi care au fost lu-
crurile greşite pe care le-aŃi făcut;
! Să te concentrezi pe cât de suparată şi de
rănită eşti;
! Să ai o atitudine disperată şi/sau asuprită;
! Să încerci să-l seduci;
! Să încerci să-l faci să simtă gelozie.

Toate acestea nu vor face decât să agraveze şi mai


mult situaŃia dintre voi doi, aşa că nu trebuie să cazi ten-
taŃiei să faci unul dintre aceste lucruri. Cu cât te vei chinui
să aduci aminte de momente neplăcute care stârnesc amin-
tiri dureroase, cu atât te vei îndepărta mai mult de scopul
tău.

2. MenŃine lucrurile într-o aură luminoasă:


cum nu-Ńi vei petrece foarte mult timp cu ea,
încearcă să te relaxezi şi să te simŃi bine, lăsându-o
să-şi dorească să fi stat mai mult timp împreună.

87
Încearcă să găseşti o activitate care să vă placă amândo-
rura şi să nu vorbiŃi despre relaŃia voastră. Tot ce ai nevoie
este să vă simŃiŃi bine împreună şi să faceŃi şi ceva din lu-
crurile pe care le îndrăgeaŃi când eraŃi îndrăgostiŃi la înce-
put. Dacă totuşi se ajunge la discuŃia despre trecutul vostru,
măcar asigură-te ca sunt amintiri plăcute.
Dacă vă simŃiŃi bine împreună şi ai senzaŃia că timpul a
zburat, în loc să stai mai mult decat ½ sau 1 oră, mai bine
stabiliŃi la sfârşitul întâlnirii o altă dată când să vă vedeŃi,
deoarece trebuie să pleci când momentul este propice, astfel
încât să nu fii tu singurul care să dorească o noua întreve-
dere.

TEHNICA RECONECTĂRII IMEDIATE

Acesta este o tehnica psihologică care va declanşa sub-


conştientul lui în a crede că sunteŃi din nou împreună. Cu
toate că este foarte uşoară, are foarte multa putere. Cât timp
mâncaŃi sau vă beŃi cafeaua, întinde-te uşor catre el şi
şterge-l pe faŃa cu un serveŃel ca şi cum ar fi murdar pe
obraz. Acest gest îl fac de obicei oamenii care se află într-o
relatie amoroasă, deci, acest lucru va declanşa în subconşti-
ent ideea că se află în compania iubitei.

88
Sau, dacă Ńi se pare mai ok, poŃi încerca şi altă tehnică,
cu acelaşi rezultat, cum ar fi: îndreptatul cravatei, firul de
păr imaginar de pe cămaşa, ceva prins în par, geana de pe
obraz.
Această tehnică mai are un avantaj: îŃi oferă informaŃii
referitoare la cum decurge aceasta întâlnire şi din penctul
lui de vedere – dacă se trage înapoi şi te evită, înseamnă că
mai ai mult de muncă, dar, pe de altă parte, daca îŃi zâm-
beşte şi îŃi mulŃumeşte, acesta este un lucru pozitiv.

SFÂRŞITUL ÎNTÂLNIRII

Modalitatea în care se sfârşeşte întâlnirea este cel puŃin


la fel de importantă ca şi felul cum începe, pentru că trebuie
să te strădui să laşi o impresie bună şi să faci în aşa fel încât
fosta să-şi dorească să te revadă.
Dacă amândoi vă simŃiŃi super bine împreună, acum este
momentul să închei întâlnirea, deoarece aceasta este mo-
dalitatea prin care tu o laşi dorindu-şi să mai fi stat şi să
vrea o noua întâlnire.
Cu toate acestea, ar fi indicat ca la sfârşitul acestei întâl-
niri să reprogramezi alta deja. Vei pleca spunându-i cât de
bine te-ai simŃit în compania ei, că a fost frumos s-o revezi,
dar că pur şi simplu ai treabă şi nu mai poŃi sta.

89
Dacă, în schimb, va fi ea cea care va dori sa reprogra-
meze o noua data să vă vedeŃi, atunci e foarte ok să accepŃi,
dar nu primele zile şi ore pe care le propune – trebuie să
vada că eşti o persoană ocupată şi încrezătoare.

DACĂ APAR TENSIUNI

Este posibil ca la această prima întâlnire, chiar dacă tu


nu atingi tema, să fie el cel care să dorească să vorbească de-
spre relaŃia voastră şi despre ce nu a mers bine.

Lasă-l să spună tot ceeea ce are pe suflet, fără a-l angaja


şi mai mult în discutie şi fără să devii defensivă – doar as-
cultă ce are de spus şi în nici un caz nu încerca să contrazici
sau să dai explicatii – toate acestea ar duce la o întalnire to-
tal nereuşită.

Singurul lucru pe care poŃi să îl spui este că nu vrei să


vorbeşti despre ca a fost, că trecutul e deja apă sub pod şi că
ar fi mai bine doar să vorbiŃi şi să vă simŃiŃi bine. Această
metodă de obicei dă rezultate, dar dacă vezi că încă insistă
pe acest subiect poŃi să-i spui ceva de genul:

90
”Ştiu că probabil ai întrebări la care nu găseşti nici un
raspuns şi de aceea te simŃi frustrat. Crede-mă că te înŃeleg
şi nu spun că nu vom discuta niciodată despre tot ce s-a
întâmplat, ci doar că hai să nu o facem astăzi şi acum”,
folosind un ton cat mai blând şi înŃelegător.

Dar dacă urmăreşti instrucŃiunile pe care Ńi le-am dat şi


păstrezi acelaşi timp propus alocat acestei întâlniri, mai
mult ca sigur că această conversaŃie nici nu va avea când să
aibă loc.

CONTINUAREA ÎNTÂLNIRILOR

Dacă prima voastră revedere a decurs amiabil şi a fost


ok, acum probabil te întrebi care este pasul următor. Nu
vrem să ne grăbim şi să stricăm lucrurile. Graba într-o
împăcare rapidă şi forŃată poate să vă aducă înapoi în pun-
cul mort al relaŃiei voastre.

Ai putea să laşi să treacă vreo săptămână şi ceva înainte


să-l inviŃi din nou să vă vedeŃi. De asemenea, dacă şi parten-
erul tău s-a simŃit la fel de bine ca şi tine, este posibil să te
sune chiar el pentru a stabili o noua dată când să vă reve-
deŃi.

91
În momentul în care suni tot tu a doua oară, foloseşte
aceeaşi tehnică de conversŃie uşoară, invită-l, dar de data
aceasta încearcă să plănuieşti o activitate care să vă placă la
amândoi şi, dacă se poate, una care să fie puŃin mai aventu-
roasă, care să producă sentimente de bucurie şi emoŃie: o
plimbare în parcul de distracŃii şi să vă daŃi în trenuleŃ, sau
alte chestii îndrăzneŃe, să vedeŃi un foc de artificii organizat
în oras cu nu ştiu ce ocazie. PuŃină aventură şi emoŃie va re-
aprinde scânteia dintre voi.

Dar cel mai important este efctul psihologic care se pro-


duce în momentul în care petrece cu tine aceste clipe de dis-
tracŃie şi emoŃii puternice. Acest efect este de a se apropia
din nou de tine – veŃi avea o experienŃă puternică petrecută
împreună care vă leagă emoŃional; este ştiinŃific dovedit că
persoanele care trăiesc în doi anumite sentimente mai
puternice au tendinŃa de a se ataşa emoŃional unul de
celălalt.

Încearcă, de asemenea, pentru un efect şi mai puternic,


să faceŃi mai multe lucruri din acestea într-o singură întâl-
nire. Aceasta vă va apropia şi mai tare: duceŃi-vă şi daŃi-vă
cu trenuleŃul şi duceŃi-vă într-un club sau cafenea de tipul
”stand-up cafe”.

92
DESPRE SEX – IMPORTANT

Sfat catre bărbaŃi: tu, probabil, ai dori să reîncepi ac-


tivitatea sexulă cât mai repede cu putinŃă. Sexul pentru fe-
mei semnifică ataşare. Dacă veŃi avea relaŃii fizice, este
foarte probabil ca, în mintea ei, să fiŃi deja reîmpăcaŃi.

Dacă te temi că va fi greu s-o bagi la tine în pat, vreau să-


Ńi spun că o femeie este mai probabil să facă sex mult mai
repede cu un bărbat cu care deja a mai avut relaŃii decât cu
unul străin. Aşa că din acest punct de vedere ai un avantaj.

Deci ai dus-o şi în parcul de distracŃii şi la cafenea sau


club, ai întărit relaŃia emoŃională dintre voi, şi toate într-o
perioadă relativ scurtă de timp. Acum trebuie să inventezi
un motiv să te duci la ea acasă sau, mai bine, să o aduci pe
ea la tine acasă unde este curaaat... nu-i aşa? Pentru că tu
esti o persoană schimbată care are grija de el, deci are grija
şi de mediul în care trăieşte!

93
Trebuie să inventezi un motiv. Să nu crezi că ea nu ştie
ce se poate întâmpla! Cu toate acestea o femeie se mai gân-
deşte şi la posibilitatea, de altfel plauzibilă, să nu se întâm-
ple nimic. Deci avem nevoie de un motiv pentru care ea să
vină la tine.

PoŃi să-i spui de exemplu că în ultimul timp (adică de


când v-aŃi despărŃit voi) Ńi-ai îmbogăŃit, cu multe exemplare,
colecŃia ta de cd-uri, sau de carŃi, sau de filme vechi (în tot
cazul să fie ceva ce-i place şi ei ca să-i stârneşti curiozitatea)
şi invit-o să ascultaŃi nişte muzică sau să vedeŃi nu ştiu ce
film (ar fi bine să fie unul care să-i placă foarte mult şi să-i
fie greu să refuze) şi să mai beŃi un suc, să mai staŃi de
vorbă. În momentul în care o inviŃi nu aştepta un răspuns ci
spune-i şi porneşte-o în direcŃia necesară. Ea ori va veni
dupa tine fără să spună nimic, ori va spune ok şi te va urma.

E posibil să-Ńi spuna şi ceva de genul ”bine, vin, dar să


nu te gândeşti la prostii...”. Aici tot ce trebuie să faci este să
zâmbeşti cu subînŃeles şi să-i răspunzi ceva de genul: ”stai
liniştită...nu vroiam decât să-Ńi arăt/să vedem/să ascultăm...
şi să mai stăm puŃin de vorba la un suc/o cafea... asta-i tot!”

94
Acum, dacă îŃi raspunde sec că NU atunci nu insista ab-
solut deloc şi nu o presa, doar las-o în pace deocamdată,
lansând aceeaşi invitaŃie cu altă ocazie, când ea va fi mai
pregatită emoŃional.

A urcat şi sunteŃi împreună la tine. Arată-i ce aveai de


arătat/pune cd-ul depre care i-ai spus/pune filmul care tre-
buia să-l vedeŃi....mă rog, fă ceea ce scuza ta ca s-o aduci
acolo implica. Ia lucrurile uşor: mai întâi cu o atingere fină
pe umăr sau pe măna, făcând să pară că a fost aproape ac-
cidentală şi vezi cum reacŃionează. Aplică din nou tehnica
reconectării imediate.

Dacă primeşti o reacŃie pozitivă, poŃi, să înaintezi, dar


tot aşa uşor; dacă, în schimb, simŃi o vibraŃie negativă,
retrage-te încet, fără să arăŃi nici un sentiment pe faŃa ta,
neacordându-i mare importanŃă, deoarece atingerea a fost
una accidentala, nu?

Şi chiar dacă după tot efortul tău, tot nu s-a ajuns în


dormitor, nu-i nimic! Trebuie să recunoşti că, oricum ar fi,
ai făcut progrese mari. Şi orice s-ar întâmpla nu lăsa
emoŃiile să te trădeze. Tu eşti relaxat şi calm indiferent de ce
s-ar întâmpla.

95
Dacă, totuşi, simŃi că te loveşti de un zid ar trebui să-i
spui că astăzi te-ai simŃit fabulos, şi sugerează-i elegant că
eşti foarte obosit, sfârşind seara în acest mod.

Sfat pentru femei: nu doreşti sub nici o formă să ai


relaŃii sexuale cu ex-ul până când nu ai o asigurare din parte
lui că sunteŃi din nou un cuplu. Nu trebuie să-l forŃezi în nici
un fel într-o reconciliere sau angajament. De fapt, vrei ca
ideea împăcării să vină din partea lui.

BărbaŃii în realitate apreciază mai mult lucrurile care


sunt rare şi pe care le obŃin mai greu, pentru care depun
efort. De aceea atunci când se implică într-o relaŃie o fac cu
o femeie care cred ei că merită, care este într-adevar speci-
ală.

De asemenea poŃi obŃine şi alte avantaje prin hotărârea


de a nu-i ceda:
a) Vei părea misterioasă
b) Ocupi mai mult spaŃiu din mintea şi preocuparile
lui
c) Îi stârneşti dorinŃa pentru tine până la cote mai
mari

96
d) O împăcare mai rapidă
e) Te va respecta mai mult

Acum, inevitabil când lucrurile merg dinspre bine înspre


mai bine şi tu tot nu vei dori să ai relaŃii cu el te va întreba
de ce. În loc să-i răspunzi că aştepŃi ca mai întâi el să-şi ia
un angajament faŃa de tine, lucrul acesta sunând destul de
manipulativ, mai bine i-ai spune că nu eşti adepta aventuri-
lor pasagere/de-o noapte. Vezi? Este ideal! Ideal deoarce
decizia ta nu este relaŃionata cu persoana lui ci este una lu-
ată pe baza hotărârilor şi principiilor tale, ca să nu mai vor-
bim de faptul că îi dai şi lui ocazia să răspundă: ”dar nu e o
aventură de o noapte!”. Aici îŃi deschizi radarul de minciuni,
te prefaci mirată ”adică....?” şi aştepŃi să auzi ce va avea el de
spus în continuare.

DACĂ ÎNTÂLNIREA NU DĂ DELOC REZUL-


TATELE SPERATE

Este posibil ca ajungând din nou pe scena întâlnirilor


amoroase să realizezi că ceva merge îngrozitor de rău şi că Ńi
se pare că întâmpini aceleaşi probleme ca şi înainte. Atunci,
ar fi cazul să-Ńi continui viaŃa. De ce să te agăŃi de cineva
care nu e bun pentru tine?

97
Poate că ar trebui sa repeŃi paşii de la început:

! Ia o pauză
! Ai grijă de tine
! Reia contactul iniŃial
! O altă ”primă întâlnire”

Dacă însă te trezeşti în situaŃia în care deja ai repetat


paşii de mai multe ori, ai respectat planul şi tot nu dă rezul-
tate, înseamnă ca e cazul să-Ńi reevaluezi priorităŃile şi să te
gândeşti dacă într-adevar această relaŃie este cea potrivită
pentru tine şi dacă merită să lupŃi atât de mult pentru acea
persoană. Ai încredere în instinctele tale şi bagă mai de-
graba în seama ce-Ńi dictează mintea ta în mod obiectiv
decât ceea ce te îndeamnă sentimentele.

MULT DORITA DISCUłIE DESPRE ÎMPĂCARE

Dacă deja va întâlniŃi de câteva luni, ar fi cazul să vă


gândiŃi dacă nu ar trebui cumva sa fiŃi din nou un cuplu.
Chiar dacă vă comportaŃi ca şi cum sunteŃi deja un cuplu,
tot trebuie să aveti şi o conversaŃie oficială despre asta.

98
La fel cum ai procedat la început încercând să menŃii lu-
crurile cât mai lejere şi confortabile posibil, la fel trebuie să
procedezi şi în momentul în care vrei să-l întrebi despre o
împăcare permanenta. O idee foarte bună este, de altfel, să
încerci să abordezi indirect subiectul lăsându-l pe el să preia
iniŃiativa.

De exemplu poŃi testa terenul spunându-i într-un mo-


ment anume: ”ce pereche grozavă facem, nu?”, iar dupa re-
acŃia pe care o va afişa îŃi vei da seama ce gândeşte şi ce
crede el despre tot acest timp pe care l-aŃi petrecut împre-
ună - dacă este ceva nesemnificativ sau daca şi partenerul
are aceleaşi intenŃii ca şi tine.

Deci, pune întrebarea şi asteaptă un răspuns fără să mai


spui nimic altceva – da, e posibil să ai parte şi de acea tăcere
stânjenitoare, dar cu siguranŃă te vei descurca bine.

Lasă-l pe el să vorbească, să spuna dacă este de acord cu


faptul ca faceti un cuplu minunat sau că nu. Daca vibraŃiile
sunt pozitive, atunci poŃi să-i sugerezi să vă împăcaŃi în mod
oficial.

99
REUNIłI ŞI SIMłINDU-VĂ MINUNAT ÎMPRE-
UNĂ

Dacă ai primit răspunsul pe care îl aşteptai de atâta


vreme nu pot să-Ńi spun decât FELICITARI!
Înseamnă că eforturile Ńi-au fost pe masură răsplătite.
Şi chiar dacă acum crezi că toată munca s-a terminat,
lasă-mă să te contrazic şi să-Ńi spun că aventura ta nu s-a
oprit aici. Nu uita că motivul sau motivele care au facut la
început să vă despărŃiŃi pot să reapară oricând. Aşa că,
permite-Ńi să acorzi timp pentru a te bucura de victoria ta,
dar apoi, trebuie să te gândeşti cum vei face ca, de această
dată, lucruile să funcŃioneze şi să nu se mai repete istoria.

DACĂ NU AI SORłI DE IZBÂNDĂ

După atâtea luni de curtare şi muncă este posibil să pri-


meşti până la urmă răspunsul de care atât de mult te te-
meai: nu vă împăcaŃi! Dacă partenera îŃi spune că se simte
foarte bine în compania ta, dar că încă nu este pregatită să-
şi ia din nou un angajament serios şi că mai are nevoie de
timp, înseamnă că trebuie ”să tai răul de la rădăcina” şi să
întrerupi orice contact.

100
Înseamna că ea nu este interesată în aceeaşi măsură de
relaŃia şi viitorul vostru ca şi tine. Tu îŃi datorezi respect de
sine, meriŃi de la viaŃă mult mai mult şi nu vei permite
nimănui să se joace cu sentimentele şi timpul tau.

Gândeşte-te că dacă te ambiŃionezi să încerci să salvezi


relaŃia dintre voi doi, o relaŃie care din punctul meu de ve-
dere nu va funcŃiona niciodată din varii motive, vei ajunge
să-Ńi petreci toata viaŃa jucându-te de-a şoarecele şi pisica,
apoi de-a v-aŃi ascunselea şi tot aşa.

URMĂTORII PAŞI

Dacă acum formezi împreună cu persoana iubită un cu-


plu, trebuie să ştii ce să faci în continuare, şi cum să menŃii
scânteia aprinsă între voi doi. Va trebui să citeşti
următorul capitol.

Dacă, în schimb, te-ai hotărât că este momentul să-Ńi


continui viaŃa de una singură înseamnă că trebuie să sari
peste urmatorul capitol şi să treci direct la ultimul,
unde vei afla cum poŃi să-Ńi continui viaŃa şi ce să faci dacă
ai ramas cu inima frântă.

101
CAPITOLUL 7: CUM SĂ MENłII O STARE
DE PACE ŞI IUBIRE FĂRĂ A DEZGROPA
VECHI RĂNI ŞI CONTRADICłII DIN TRE-
CUT

Felicitări! Acum eşti împreună cu persoana iubită. Cu


toate că probabil vei fi tentat să nu mai depui nici un efort
acum că sunteŃi împreună, îŃi voi spune că nu este acum
momentul să te scufunzi în nepăsare.

Aminteşte-Ńi care sunt motivele pentru care v-aŃi de-


spărŃit şi poate te vei trezi puŃin. Această delăsare este o
capcană pe care trebuie să o eviŃi dacă vrei ca lucrurile să se
îmbunătăŃească între voi doi.

DESCOPERĂ DISTRACłIA ÎN DOI

Ai petrecut deja foarte mult timp curtându-Ńi partenera


cu întâlniri romantice, surprinzătoare, distractive, aŃi râs
împreună şi v-aŃi simŃit bine. Acum că sunteŃi din nou un
cuplu vei fi tentat să reintri în vechea rutină, în vechea stare
de plictiseală în doi.

102
Vei observa că şi elanul pe care îl aveai atunci când te
luptai să recuperezi persoana iubită de a arăta bine întot-
deauna şi de a avea grijă de tine a pierit încetul cu încetul şi
că ai devenit din ce în ce mai neglijent.

Desigur că, acum că totul este bine, ai voie să te relaxezi,


dar, de asemenea, trebuie să-Ńi iei şi angajamentul de a
munci în continuare pentru relaŃia ta, pentru a reuşi să
menŃii scânteia mereu aprinsă şi pentru a avea o atmosferă
de iubire pasională între voi permanent.

ÎNTÂLNIRI ÎN FIECARE SĂPTĂMÂNĂ

Întâlnirile dintre voi doi se pare că au dat rezultate. Aşa


că de ce să nu continui cu ele? Chiar dacă trăieşti în aceeaşi
casă cu cineva, asta nu este o piedică în a vă face un pro-
gram astfel încât în fiecare săptămână să ieşiŃi în oraş.

Un film urmat de cină este întotdeauna o întâlnire


reuşită, dar să nu uiŃi să faceŃi şi lucruri mai aventuroase,
acele lucruri care, ulterior, vor deveni amintiri care vă un-
esc. Încearcă să faceŃi ceva ce nu aŃi mai făcut niciodată sau
măcar de foarte mult timp – tot timpul să fie ceva relativ
nou:
103
! MergeŃi împreună la un salon de spa – vă va relaxa
şi vă va da o bună dispoziŃie;

! MergeŃi cu bicicleta prin parc;

! Dacă aveŃi unde, mergeŃi să jucaŃi golf;

! MergeŃi cu rolele;

! MergeŃi la patinaj;

! JucaŃi cărţi, monopoly, remmy, sau alte jocuri;

! MergeŃi să vedeŃi o piesă de teatru bună;

! MergeŃi într-o excursie;

! ÎmpărŃiŃi o baie plină cu spumă, uleiuri parfumate,


lumânări şi şampanie;

104
! FiŃi turişti în propriul oraş şi mergeŃi şi vizitaŃi un-
ele dintre atracŃiile locale pe care nu le-aŃi văzut
până acum;

! VizitaŃi o galerie de artă nouă în oraş;

! FaceŃi împreună un curs despre ceva ce vă place la


amândoi: o limbă străină, un sport, dans;

! DuceŃi-vă la un picnic;

! PlecaŃi un weekend să vă relaxaŃi la munte, undeva


în apropierea voastră (dacă vă place, puteŃi chiar
merge cu cortul);

! DuceŃi-vă la un meci de fotbal, baschet, volei – ce


vă place vouă;

! DuceŃi-vă şi jucaŃi bowling, sau darts, sau biliard,


etc;

105
! Organizează o petrecere surpriză de ziua ei;

! Organizează, fără nici un motiv aparte, o cină sur-


priză extrem de romantică.

Lista este o sursă foarte buna de idei, dar nu-Ńi fie frica
să-Ńi laşi imaginaŃia ”s-o ia razna” şi să fii original. Ideea
este că perechile care se distrează şi se simt bine împreună
au mult mai multe şanse să aiba o relaŃie de lungă durată şi
să aibă o viaŃă fericită decât cuplurile care intră într-o rutină
obositoare din care nu mai fac nici un efort să iasă.

MICILE DETALII CONTEAZĂ!

Sunt foarte multe lucruri pe care le poŃi face zilnic şi care


păstrează amuzamentul şi romantismul dintre voi, chiar
dacă sunt mărunte, cum ar fi:

! Lasă mici bileŃele de dragoste în locurile unde ştii


că vor fi găsite;

106
! Dacă eşti de sex masculin, poŃi să-i faci o surpriză
oferindu-i un singur trandafir sau un buchet de
flori, seara, când te întorci de la servici;

! Dacă eşti de sex feminin, pregăteşte-i felul de mân-


care preferat;

! Închiriază un film romantic;

! Surprinde--o făcând ceva ce este de obicei respon-


sabilitatea ei;

! Fă-i un CD cu muzica preferată pe care să-l asculte


în maşină sau seara la culcare;

FĂCETI-VĂ TIMP UNUL PENTRU CELĂLALT

Da, încercaŃi în fiecare zi să vă faceŃi timp unul pentru


celălalt. Chiar dacă aveŃi la dispoziŃie doar 15 min pentru
partener, înseamnă că vă veŃi descurca mai bine ca majori-
tatea cuplurilor.

107
Fă-Ńi timp şi vorbeşte cu ea, întrabă-o cum i-a mers ziua,
ce are de povestit şi la rândul tău povesteşte-i cum a fost
ziua ta, etc.
Nu uita de vorbele bune, de alinare sau suport moral, de
săruturi, îmbrăŃişări, masaje, scărpinat pe spate, şi altele.
Toate acestea nu vor lua foarte mult timp şi vă vor ajuta să
vă consolidaŃi intimitatea.

LASĂ TRECUTUL ÎN URMĂ

O altă cheie, pentru a face relaŃia să dureze, este de a


lăsa în trecut vechile contradicŃii, argumente şi certuri. Ex-
istă în fiecare dintre noi o tendinŃă în momentul în care sun-
tem supăraŃi sau ne certăm cu cineva de a readuce în dis-
cuŃie răni vechi – acest lucru nu face bine relaŃiei deoarece e
ca şi cum ai avea o rană care se cicatrizează, dar pe care mai
tarziu o rupi şi sângeră, şi iar se cicatrizează, şi iar o rupi, şi
tot aşa... intri într-un cerc vicios.

Încearcă ca evenimentele pe care le trăieşti într-o zi să le


faci un incident izolat şi să nu devii defensiv, ieşind la inter-
val cu vechile argumente. Asta nu înseamnă că nu îŃi poŃi
exprima sentimentele şi opiniile faŃa de ce s-a întâmplat în
respectivul incident, dar atât!

108
OFERĂ MULT DORITUL DAR AL INDEPEN-
DENłEI

Odată ce te-ai împacat cu fostul vei avea dorinŃa de a-Ńi


petrece fiecare moment al zilei şi al noptii în compania re-
spectivei persoane dar, uneori, o mică pauză poate să ajute
mai mult. Aşa că asigură-te că nu ai devenit o persoană su-
focantă şi dă-i persoanei iubite un pic de spaŃiu.

Trebuie să ajungi ca în relaŃia voastră să vă simŃiŃi siguri


pe voi înşişi şi pe ce aveŃi între voi, astfel încât să vă urmaŃi
fiecare propriile interese. Numai în acest fel vei putea să-i
acorzi partenerului un pic de intimitate şi spaŃiu în loc să-l
sufoci cu prezenŃa ta 24 ore pe zi, 7 zile pe săptămână.

ÎNVAłĂ CUM SĂ SPUI NU

Este foarte ok să nu fii de acord cu ceva. De fapt, este


sănătos să aveŃi opinii şi păreri diferite în legatură cu anu-
mite lucruri. Problema este în momentul în care argumente
pălesc în fata discordanŃelor şi neînŃelegerilor. Sunt câteva
reguli pe care le poŃi urma pentru a nu lăsa ca certurile
monstruoase să vă doboare:

109
! Sentimentele tale sunt sentimentele tale şi a
nimănui altcuiva - utilizează ”simt că...” în loc de
acuzaŃii la adresa partenerului;

! Dă-Ńi seama care este într-adevar situaŃia care te-a


făcut furioasă - uneori oamenii găsesc alte motive
de ceartă numai pentru a evita o problemă majoră;

! Dă-Ńi seama dacă mai ai şi alte motive pentru care


să te simŃi aşa. De exemplu, eşti bolnavă? Sau poate
eşti stresată şi nu mai poŃi de oboseală – nu te de-
scărca pe celălalt şi din cauza acestor probleme;

! Încearcă să vezi exact acelaşi lucru, ca la punctul


precedent, şi la partener – nu cumva reacţionează
aşa din cauza oboselii, stresului, etc?

! Când vrei să deschizi un subiect care ştii că s-ar


putea să provoace o ceartă, gândeşte-te bine dacă
situaŃia respectivă chiar merită;

110
! Evită să-Ńi ataci partenerul personal; poate nu-Ńi
place un anumit comportament, dar nu-l acuza că e
o persoană rea;

! Când lucrurile devin prea fierbinŃi, un pic de umor


poate, uneori, dezamorsa o bombă;

! Nu lăsa problemele să se adune – rezolvă-le pe


masură ce apar.

Este ok să aveŃi discuŃii în contradictoriu din când în


când. Ideea este că poŃi evita ca acestea să degenereze dis-
cutând despre sentimentele pe care le aveŃi pe un ton re-
zonabil. Nu lăsa lucrurile să ajungă până în punctul când
nici nu mai ştiŃi din ce motiv aŃi început să vă certaŃi iniŃial.

ŞI IERTAREA ESTE CÂTEODATĂ O OPłIUNE

Dacă problema care v-a despărtit este una majoră (cum


ar fi infidelitatea sau jignirile) trebuie să fii capabil să o ierŃi
şi să te ierŃi, pentru a putea face ca relaŃia să funcŃioneze.

111
Multă lume crede că pentru a reuşi să ierŃi mai întâi tre-
buie ca tu să ai gânduri pozitive şi deabia apoi să ierŃi perso-
ana respectivă. Este fals pentru că tu eşti furios, supărat şi
nu realizezi că odată cu iertarea şi sentimentele bune te in-
vadează.

Cum reuşeşti să ierŃi pe cineva? Este vreun proces pe


care poŃi să-l urmezi? De fapt nu există o cale bună sau o
cale mai puŃin bună, dar în general, sunt nişte indicaŃii pe
care le-ai putea urma:

! Întai, gândeşte-te specific care este situaŃia pe care


trebuie să o ierŃi; trebuie să fie un comportament
anume şi nu doar ea fiind rautăcioasă;
! Întreabă-te cum te simŃi - eşti furios(? Frustrat?
Dezamagit? Pune accentul exact pe sentimentele
care le simŃi;
! Este util să notezi tot ce simŃi pe o foaie de hârtie;
! Ia decizia de a renunŃa la furie - chiar dacă cineva
te-a rănit, comportamentul pe care tu ulterior îl des-
făşori este numai responsabilitatea ta;
! Discută cu partenerul despre problemă; ajută să fii
auzit! Dar în momentul în care îi spui, ai grijă să

112
punctezi comportamente specifice şi ai grija să pui
accent şi pe sentimentele tale: ”când am aflat că m-
ai înşelat, m-am simŃit foarte ranit”; nimeni nu
poate să te contrazică în privinŃa sentimentelor tale;
! Ascultă şi ce are partenerul de spus şi încearcă să-o
înŃelegi; de obicei, există un motiv pentru care a
facut asta şi chiar dacă nu eşti de acord cu el, măcar
ascultă;
! AnunŃ-o că ai iertat-o şi, dacă ai contribuit şi tu la
situatie, cere-Ńi şi tu la rândul tău iertare;
! Acceptă faptul că partenera ta s-ar putea să nu fie
la fel de pregatită ca şi tine să ierte.

De asemenea, trebuie să înŃelegi că pentru ca tu să ierŃi


pe cineva nu înseamnă că acea persoană trebuie să şi caute
să obŃină iertarea. Câteodată nici măcar nu mai este nevoie
să stai cu pertenera de vorbă ca s-o ierŃi şi să priveşti spre
viitor.

Este important să înveŃi să-Ńi identifici propriile senti-


mente şi învaŃă să te eliberezi de cele negative. Uneori,
aceasta este tot ce trebuie să faci.

113
IARTĂ.....ŞI UITĂ

În majoritatea cazurilor se aplică, cu toate că a uita este


mult mai greu decât a ierta.

Memoria o avem cu un motiv. Ea ne ajuta să nu facem


de mai multe ori aceeaşi greşeală – ne aducem aminte, chiar
copii fiind, că dacă punem mâna pe plita ne ardem, nu?

De aceea este foarte important să uitam, dar nu propriile


noastre greşeli. Câteodată este bine să ne amintim şi de
greşelile pe care le fac alŃii deoarece dacă persoanele respec-
tive se comportă urât la nesfărşit se formează un tipar pe
care tu îl ştii deja şi care te poate ajuta să iei nişte decizii.
Asta nu înseamnă că de fiecare dată când cineva îŃi greşeşte
reiei toate argumentele de la Adam şi Eva!

În momentul în care ai iertat pe cineva, învaŃă să şi uiŃi


de situaŃia respectivă doar daca nu se întâmplă în mod con-
stant, caz în care trebuie să priveşti imaginea în ansamblu.

114
PĂRERILE PERSOANELOR DIN JURUL TĂU

Când te împaci cu fostul, vei fi nevoită să auzi şi părerile


şi opiniile celor din jurul tău, începând cu familia şi ter-
minând cu prietenii. Chiar dacă aceşti oameni te iubesc şi îŃi
vor binele, uneori ajung să se implice prea mult în viaŃa ta
de cuplu.
Aşa că asigură-te că stabileşti nişte limite şi impune-te
când intervenŃiile lor în relaŃia ta sunt deja prea mult!
Dă-le de înŃeles că e ok să-Ńi dea sfaturi şi să-şi spună
opiniile dar spune-le că deciziile pe care le vei lua îŃi aparŃin
în totaliate, fie că le convine sau nu.
De asemenea, încurajează-i pe cei din jurul tău, care te
iubesc să-l accepte înapoi în vieŃile lor, încercând să uite
trecutul, la fel cum ai facut şi tu.
Nu da mai puŃină importanŃă acestui lucru pentru că
dacă familia şi prietenii nu sunt de acord cu relaŃia ta îŃi vor
face viaŃa un adevărat coşmar şi vor interveni până în punc-
tul în care ajungi din nou să fii ”single”.

115
SITUAłIA POATE FI CU TOTUL ALTA DECÂT
łI-AI IMAGINAT TU

Este foarte posibil ca tu să te fi concentrat atât de mult


pe o împăcare, uitând să realizezi că de fapt voi doi aveŃi
nişte probleme serioase de cuplu. Aşa că există şi posibili-
tatea ca lucrurile să nu decurgă chiar aşa cum ai vrea tu.
Uneori unii oameni ajung la concluzia ca acea împăcare, pe
care atât de mult şi-o doreau, a fost o mare greşeală.
Şi dacă te numeri şi tu printre persoanele care la un
anumit punct ajung să realizeze că pentru relaŃia lor nu se
mai poate face nimic, este ok să-i pui capăt. Doar să ai grija
să înveŃi din greşelile pe care le-ai făcut şi în viitor să faci
alegeri mai bune.

116
CAPITOLUL 8: CÂND RELAłIA NU POATE
FI SALVATĂ ŞI CUM SĂ-łI CONTINUI
VIAłA CU DEMNITATE

Câteodată, lucrurile nu stau chiar aşa cum Ńi-ai plănuit.


Poate că într-adevar Ńi-ai dorit să faci ca relaŃia voastră să
meargă, dar gândeşte-te că poate nu este timpul sau perso-
ana potrivită.

Pe parcurs, în schimb, ar fi trebuit să-Ńi asumi şi faptul


că poŃi să-Ńi continui viaŃa şi singur. Câteodată e foarte greu
să simŃi că poŃi continua, mai ales dacă lucrurile nu sunt re-
zolvate. În acest moment, în schimb, ştii că relaŃia ta este
încheiată, şi trebuie, în consecinŃă, să-Ńi faci planuri de vii-
tor.

MENłINE-łI OBICEIURILE SĂNĂTOASE

Acum, oricum ar fi, mănânci mai sănătos, faci exerciŃii


fizice şi te îngrijeşti de aspectul tău. Acesta este un minunat
pas înainte spre vindecare. Continuă să faci în aşa fel încât
aceste obiceiuri să rămână în viaŃa ta.

117
O sănătate bună şi exerciŃiile fizice vor face minuni pen-
tru tine. Prin faptul că ai grija de corpul tău şi văzând că
arăŃi şi te simti mai bine, cu mai multă energie şi pro-
speŃime, vei avea mari beneficii şi pe planul mental:

! Vei arăta mult mai bine şi persoanele din jurul tău


vor aprecia
! Vei avea mai multă încredere în tine
! Vei deveni o persoană mai atrăgătoare pentru sexul
opus
! Te vei menŃine tânăr(ă)

Aşa că, spune-mi o persoană care ar renunŃa să facă ori-


care dintre aceste lucruri, dacă în acest fel obŃine nişte re-
zultate ?!

TESTEAZĂ ÎN CONTINUARE TERENUL

Trebuie să continui să te întâlneşti cu oameni noi. Cu cât


întâlneşti mai multe persoane noi, cu atât vei avea mai
multe oportunităŃi să începi o noua relaŃie cu cineva.

118
De asemenea, te vei obişnui în acest fel şi întotdeauna
vei ieşi din casă aranjată şi cu zâmbetul pe buze.

Adu-Ńi aminte de posibilităŃile (despre care de altfel am


mai vorbit) care îŃi oferă ocazia de a cunoaşte potenŃiali vii-
tori parteneri.

LASĂ-łI EX-UL ÎN PACE PENTRU TOTDEAUNA

Când o relaŃie s-a încheiat definitiv şi nu mai există cale


de întoarcere, trebuie să eviŃi să mai ai un contact perma-
nent cu fostul, deoarece să-l vezi des ar deschide răni vechi
şi Ńi-ar îngreuna mult viaŃa.

Nu fi tentată să suni mereu cu diferite scuze şi să cauŃi


tot felul de motive pentru a-i fi în preajmă. ÎnvaŃă să te con-
trolezi şi permite şi celuilalt să-şi continue viaŃa, ca să poŃi
face şi tu exact acelaşi lucru.

119
EVITĂ SĂ INIłIEZI O RELAłIE IMEDIAT DUPĂ
O DESPĂRłIRE

Acum te gândeşti că dacă nu ai reuşit să-Ńi salvezi relaŃia,


ar fi cazul să începi una noua care să facă să treacă toata
durerea şi frustrarea pe care o simŃi acum. De obicei, asta
nu e o idee aşa de bună.

Foarte des, aceste relaŃii se formează mulate dupa dis-


perarea şi frica unuia dintre parteneri de a rămâne singur.

Distrează-te, ieşi în oraş, mergi la petreceri şi mai ales la


diferite întâlniri şi dacă vei găsi pe cineva de care să-Ńi placă,
aşteaptă măcar câteva luni înainte de a sări cu capul înainte.

ÎNVAłĂ SĂ TE IUBEŞTI

După ce ai trecut printr-o despărŃire este întotdeauna


util să petreci puŃin timp doar cu tine, pentru că mai întâi
trebuie să fii tu o persoană întreagă ca să poŃi începe o nouă
relaŃie.

120
Sunt multe beneficii să fii singur o vreme:

! PoŃi călători în locurile pe care îŃi doreai să le vezi

! PoŃi să-Ńi faci un nou hobby

! PoŃi să te muŃi nu numai din casă ci şi din oraş


dacă vrei

! PoŃi să-Ńi petreci absolut cum vrei tu tot timpul li-


ber

! PoŃi să te concentrezi pe cariera cât mai mult

ÎNVAłĂ DIN GREŞELILE PE CARE LE-AI


FĂCUT

O relaŃie este constituită din 2 persoane şi chiar dacă s-a


terminat din cauza că unul dintre ei a fost infidel nu în-
seamnă că celalaltă persoană este total lipsită de responsa-
bilităŃi. Gândeşte-te, în cazul tău cum a fost?

121
Poate că nu aŃi avut aceleaşi interese. Poate eraŃi de reli-
gii diferite şi convingeri spirituale contradictorii. Poate chiar
nu aveaŃi ce să vorbiŃi unul cu celălalt şi nu va distraŃi nicio-
dată împreună. Poate nu există acea scânteie a pasiunii între
voi iar atracŃia lipsea cu desăvârşire.

Gândeşte-te cum a fost în cazul tău şi evită, în cazul unui


nou început, să faci aceleaşi erori.

NU LUA DECIZII MAJORE PENTRU VIITOR

Oamenii după o despărŃire au tendinŃa de a face


schimbări mari în viaŃa lor, cum ar fi să se mute din Ńară, să-
şi dea demisia de la serviciu şi să-şi caute altceva, etc. La
unii oameni schimbarea majora poate fi doar schimbarea
tunsorii.

Ideea este că acum nu este momentul pentru decizii im-


portante deoarece sunt motivate de tristeŃe şi disperare şi
chiar dacă le faci, nu te vor ajuta cu nimic.

122
DĂ-łI TIMP

Este o foarte bună idee să îŃi acorzi puŃin timp în care să


te gândeşti la tot ce s-a întâmplat şi să plângi, dacă asta este
ceea ce simŃi că trebuie să faci.

DespărŃirea de persoana iubită, de persoana pe care o


credeai că e sufletul tău pereche, jumătatea ta, poate fi une-
ori o experienŃă destul de traumatizantă. Poate fi foarte difi-
cil să spui ”adio”. PoŃi trece, astfel, prin mai multe etape:

! Faza de negare în care nu accepŃi că într-adevar s-a


terminat totul

! Faza de furie

! Faza de târguială: ”poate dacă slăbesc 10 kg o să


meargă”

! Faza de depresie

123
! Faza în care accepŃi că totul s-a sfârşit şi prinzi
puteri pentru a merge mai departe

Dacă te uiŃi peste lista de mai sus, probabil vei putea să


identifici faza în care te afli tu. Este normal să treci prin
toate aceste sentimente, ba mai mult decât atât este sănătos
să treci prin toate aceste faze.
Dacă nu reuşeşti acum să-Ńi defineşti sentimentele şi să
te eliberezi, mai târziu îŃi va fi mult mai greu.

TIMPUL VINDECĂ ORICE RANĂ

Un singur lucru este foarte sigur. Timpul, pe măsură ce


se scurge, într-adevar face ca lucrurile să fie din ce în ce mai
uşoare. Dacă simŃi că niciodată nu vei putea trece peste asta
şi că vei suferi pentru totdeauna şi că nu vei mai iubi pe ni-
meni aşa cum l-ai iubit pe el, dă-mi voie să te contrazic şi să
te asigur că timpul le rezolvă pe toate.

Dacă în trecut ai mai avut şi alte relaŃii serioase şi de


lungă durată, adu-Ńi aminte de ele şi ce ai simŃit în momen-
tul când s-au terminat. Nu-i aşa că exact la fel spuneai şi
atunci?

124
Dacă aceasta este prima ta despărŃire mai serioasă va
trebui să ai încredere în toŃi oamenii din jurul tău care îŃi
spun că totul va fi bine.

Cu siguranŃă că suferinŃa din dragoste doare tare, dar


lasă-mă să-Ńi spun că fiecare suferinŃă îşi are rostul deoarece
te face puŃin mai puternic(ă).

Vei învăŃa nu numai să nu mai alegi persoana nepotriv-


ită, ci să nu mai faci şi aceleaşi greşeli, sau că pur şi simplu
oamenii nu pot fi perfecŃi. Vei învăŃa că viaŃa continuă şi că
trebuie să te distrezi şi să iubeşti din nou – şi toate acestea
se vor întâmpla exact când te aştepti mai puŃin!

MATURIZAREA ŞI SCHIMBAREA

InteracŃiunea noastră cu alŃi oameni din punct de vedere


social, emoŃional, sexual, profesional ne face oameni. Cu
fiecare persoană pe care o iubim şi cu care petrecem timp
mai câştigăm puŃină înŃelepciune pe care o luam cu noi pe
cărările întortocheate ale vieŃii. Fiecare relaŃie te va încărca
cu energie şi te va ajuta să te maturizezi.

125
Cea mai bună metodă de a depăşi o despărŃire dureroasă
este să te gândeşti ce Ńi-a adus bun în viaŃă acea relaŃie.
Ce am învăŃat?
Cum am crescut?
Şi când te vei simŃi recunoscător pentru lucrurile bune
pe care le-ai luat cu tine, oricât de minore şi puŃine ar fi, vei
creşte şi vei deveni o persoană mai bună.

A merge mai departe după dezamăgirile vieŃii


este una dintre cele mai grele lecŃii pe care trebuie
să o învăŃăm.

Şi trebuie să ştim să trecem peste toate necazurile cu


capul sus, cu eleganŃă şi demnitate.

Îţi urez viaţă lungă, fericire si relaţii împlinite.

126