Sunteți pe pagina 1din 43

CUPRINS

2.1 Date de identificare............................................................................................................3

2.2 Scurt istoric al organizaţiei................................................................................................4

2.3 Organigrama şi managementul firmei..............................................................................6

2.4 Produsele firmei.................................................................................................................9

2.5 Resursele umane.................................................................................................................9

2.6 Activitatea generală a organizaţiei..................................................................................12

2.7 Mediul apropiat de afaceri..............................................................................................13

Descrierea şi analiza activităţii internaţionale..............................16


3.1 Evoluţia activităţii internaţionale. Tipuri de operaţiuni efectuate...............................16

3.2 Piaţa externă.....................................................................................................................19

3.3 Competitori.......................................................................................................................23

3.4 Organizarea activităţii internaţionale.............................................................................26

3.5 Documentarea operaţiunilor...........................................................................................28

3.6 Performanţele financiare.................................................................................................28

3.7 Mixul de marketing..........................................................................................................36

I.Perspectivele dezvoltării internaţionale......................................39

Concluzii..........................................................................................42

II.Bibliografie....................................................................................43
UNIVERSITATEA “A. I. CUZA” IAŞI
Rezumat

Pentru efectuarea stagiului de practică am ales cea mai importantă firmă din
oraşul Iaşi, care se ocupă cu producerea şi comercializarea produselor
farmaceutice din clasa antibioticelor, şi anume S.C. Antibiotice S.A.

Alegerea firmei este motivată din mai multe considerente:

 societatea a răspuns pozitiv cererii de aprobare pentru efectuarea stagiului


de practică într-un timp foarte scurt şi cu maximă seriozitate;

 aceasta ocupă locul doi pe ţară în clasamentul firmelor autohtone cu acelaşi


obiect de activitate;

 structura organizatorică a firmei permite efectuarea stagiului de practica în


domeniul relaţiilor internaţionale.

Stagiului de practică s-a efectuat în perioada 11-27.06.2007, timp în care


am luat cunoştinţă asupra modalităţii de desfăşurare a activităţii externe a firmei.

Antibiotice este unul dintre cei mai importanţi exportatori români de


medicamente, produsele sale fiind distribuite în peste 40 de ţări ale lumii. În 2006,
compania număra peste 50 de parteneriate externe, fiind în continuare preocupată
de extinderea pe noi pieţe de desfacere din Europa, Africa, Asia şi America.

Pe plan extern, activitatea companiei în anul 2006 a vizat consolidarea


poziţiei pe pieţele în care deja operează şi identificarea unor noi oportunităţi de
afaceri atât pentru substanţele active obţinute prin biosinteză (Nistatină) cât şi
pentru produsele finite, condiţionate în diverse forme farmaceutice.

În prezent, compania Antibiotice deţine 130 de mărci înregistrate în


sistemul naţional, la OSIM şi 20 de mărci internaţionale înregistrate în peste 45 de
state ale lumii.Prezentarea generală a organizaţiei
2.1 Date de identificare

Denumirea: Societatea Comercială „Antibiotice” S.A. Iaşi

Forma juridică: Societate pe actiuni

Nr. de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului J22-285-1991

Cod fiscal: R 1973096

Sediul principal: Localitatea Iaşi, str. Valea Lupului, nr 1, telefon: 0232/220040,


fax: 211020, telex: 22244

Capital social: La înfiinţarea societăţii.........................................78.190 RON

Conform Hot. Guv. 500/1994.................................................5.019.940 RON

Înregistrat la Reg. Comerţului (8/04/'98)................................6.849.958 RON

La data de 31/12/2006...........................................................45.489.729 RON

Valoarea terenului, în suprafaţă totală de 433.047,35 mp, pentru care


societatea deţine Certificat de atestare a dreptului de proprietate, este de 1.198.260
RON şi este inclusă în capitalul social.
Tabel nr. 1 - Structura acţionariatului

Nr. CAPITAL SOCIAL


Denumirea acţionarului % Nr. Acţiuni
crt. (RON)
Autoritatea de Valorificarea
1 53,0173% 241.174.148 24.117.414,80
Activelor Statului
2 Persoane juridice 30,8098% 140.153.144 14.015.314,40
3 Persoane fizice 16,1729% 73.569.999 7.356.999,90
TOTAL 100% 454.897.291 45.489.729,10
2.2 Scurt istoric al organizaţiei

S.C. Antibiotice S.A. Iaşi este unicul producător de antibiotice din România
prin biosinteză şi semisinteză, de antibiotice condiţionate în flacoane injectabile,
ceaiuri de tip instant pe bază de plante medicinale. De asemenea este unul din
principalii producători de medicamente pentru uz oral, condiţionate sub formă de
comprimate, capsule operculate, flacoane cu pulberi pentru suspensii orale,
produse galenice (unguente, creme, supozitoare). Societatea are un sector
dezvoltat pentru producerea de medicamente de uz veterinar care cuprinde produse
injectabile, produse în vrac, biostimulatori şi produse galenice.

S.C. Antibiotice S.A. Iaşi acordă o atenţie deosebită atât dezvoltării şi


modernizării continue a producţiei, cât şi găsirii unor noi pieţe în vederea
comercializării produselor farmaceutice realizate, de uz uman şi veterinar.

Întreprinderea a fost construită în perioada 1953-1955, şi a fost pusă în


funcţiune la 11 decembrie 1955 sub denumirea de Fabrica Chimica nr. 2 Iaşi. Ea a
constituit începutul dezvoltării pe baza modernă a industriei farmaceutice din
România după cel de-al doilea război mondial, şi a fost prima companie
farmaceutică din România şi sud-estul Europei care producea penicilina
descoperită de Alexander Fleming. Patru ani mai târziu, intra în funcţiune secţia de
fabricaţie a streptomicinei şi începea producţia de unguente, creme şi supozitoare.

În anii 1960-1977, sunt dezvoltate fluxurile tehnologice de fabricare a


substanţelor active (eritromicină, oxitetraciclină, tetraciclină, grizeofulvină,
sinerdol, lizină). Antibiotice devine în această perioadă singurul producător de
produse sterile pentru uz parentenal (injectabile) din România. Obţinerea în anul
1977 a autorizării acordate de organismul regulator american Food and Drug
Administration pentru fluxul de streptomicină deschide porţile pieţei
internaţionale.
În anii '80, Antibiotice exportă deja 50% din producţia realizată.
Substanţele active fabricate la Iaşi deveneau astfel componenţa de bază pentru o
gama largă de medicamente fabricate de producători atât din ţară cât şi de
producători din întreaga lume. În aceeaşi perioadă au fost înregistrate 44 de
brevete de invenţii în domeniul farmaceutic şi au fost aplicate în procesul de
fabricaţie circa 600 de inovaţii tehnologice.

Ca urmare a modificărilor survenite la nivel macroeconomic, conducerea


companiei reorientează producţia de medicamente în anul 1990. În portofoliul
firmei, produsele finite câştigă astfel rolul principal, substanţele active fabricate în
această perioadă fiind utilizate pentru dezvoltarea de noi forme farmaceutice. În
scurtă vreme se introduc în producţie peste 30 de produse farmaceutice care
plasează compania din Iaşi în topul producătorilor de antiinfecţioase din România.

În perioada 1993-1997 se fac investiţii majore, de peste 10 milioane dolari,


în scopul retehnologizării şi achiziţiei de echipamente moderne şi competitive.
Antibiotice urcă în topul primilor 5 producători mondiali de penicilină şi derivaţi
de penicilină.

Preocupată de calitatea produselor sale, compania implementează începând


cu 1997, un sistem performant de asigurare a calităţii ce implică controlul strict al
proceselor de fabricaţie. Astfel, în 1999, Antibiotice devine primul producător din
România care obţine Certificatul de Bună Practică de Fabricaţie (GMP) pentru
fluxul de pulberi pentru medicamentele injectabile. Evoluţia financiară ascendentă
a determinat ca firma să înregistreze o performanţă notabilă: Cotarea la Bursa de
Valori din Bucureşti.

2000-2004 este perioada investiţiilor continue în cercetare, în instruirea


oamenilor, în calitate, precum şi în modernizarea fluxurilor de fabricaţie şi
spaţiilor de lucru. Astfel, Antibiotice devine o companie profitabilă, dinamică, cu
o creştere economică sănătoasă. În ultimii 5 ani de activitate, nivelul profitului
brut a ajuns la 5,2 milioane Euro, cu 173% mai mare decât nivelul atins în anul
2000.

În 2005, Antibiotice lansează o nouă identitate de brand corporatist, odată


cu aniversarea a 50 de ani de activitate. Începând cu luna decembrie a anului 2005,
compania are un nou logo şi un nou slogan (“Ştiinţă şi Suflet”), care reflectă
transformările masive produse la nivel organizational, tehnologic şi cultural în
cadrul companiei Antibiotice.

În ianuarie 2006, compania Antibiotice este autorizată de LLOYD'S


REGISTER QUALITY ASSURANCE conform standardului ISO 9001:2000
pentru Sistemul de Management al Calităţii în domeniul fabricaţiei de produse
farmaceutice.

2.3 Organigrama şi managementul firmei

În cadrul S.C. ”Antibiotice” S.A. Iaşi, fiecare loc de muncă este asigurat cu
personal competent şi calificat, în număr suficient pentru a asigura obiectivele
asigurării calităţii de grad farmaceutic.

În cadrul departamentului de Resurse Umane s-a alcătuit organigrama


societăţii, ca şi organigramele fiecărui compartiment în parte care stabilesc
sarcinile de serviciu, aprobate şi în concordanţă cu procedurile interne.

Personalul stabilit în organigramă are, pe lângă calificarea necesară, şi o


bună experienţă practică, din cele mai diverse domenii, atât la cel cu studii
superioare cât şi la cel cu studii medii.

Asigurarea personalului cu studii superioare, nu a prezentat niciodată


probleme întrucât municipiul Iaşi este cunoscut ca un centru universitar de unde se
pot recruta absolvenţi cu cele mai diferite profesii, cele mai importante fiind:
farmacişti şi specialişti în bioinginerie medicală (Institutul de Medicină şi
Farmacie “Gr.T.Popa”), ingineri (Institutul Politehnic Iaşi, Facultatea de Chimie
Industrială, Facultatea de Electrotehnică şi Automatizări, Facultatea de Mecanică,
Facultatea de Construcţii şi Arhitectură), biologi şi economişti (Universitatea A.I.
Cuza, Facultatea de Biologie, Facultatea de Economie şi Administrarea
Afacerilor).

Sarcinile stabilite în fişa postului fiecărui angajat sunt specifice, echilibrate


cantitativ pentru a putea fi îndeplinite, astfel încât să nu prezinte nici un risc în
ceea ce priveşte calitatea; atribuie persoanelor autoritate şi competenţă. Această
autoritate şi competenţă se datorează unei experienţe îndelungate a personalului
efectuată în cercetare fundamentală şi aplicativă, în laboratoare.

Un rol important l-au avut participarea la diferite simpozioane ştiinţifice,


instruirea pe diferite probleme de asigurarea calităţii, noi tehnologii-inclusiv
computerizarea, instruiri în domeniile management şi marketing, atât în ţară cât şi
în străinătate. La fiecare implementare de tehnologii noi sau achiziţii de utilaje de
înaltă performanţă, s-a efectuat şcolarizarea specialiştilor din societate la firmele
furnizoare. De asemenea, s-au organizat în repetate rânduri cursuri intensive de
limbi străine în cadrul Universităţii A.I. Cuza.

În cadrul societăţii, pentru a veni în sprijinul angajaţilor care doresc să-şi


îmbogăţească şi aprofundeze cunoştinţele în domeniile în care îşi desfăşoară
activitatea, şi nu numai, există un cabinet de documentare şi o bibliotecă tehnică,
unde se găsesc ultimile ediţii ale Farmacopeelor străine (USP, BP, Codex, DAB),
abonamente la reviste şi cărţi de specialitate româneşti şi străine, din toate
domeniile de activitate.
Fig. nr. 1 – Organigrama firmei
2.4 Produsele firmei

Portofoliul de produse al companiei Antibiotice cuprinde peste 120 de


medicamente de uz uman, medicamente de uz veterinar, substanţe active şi
biofertilizatori. Printre cele mai cunoscute mărci de medicamente Antibiotice se
numără: Moldamin®, Piafen®, Cutaden®, Sinerdol®, Hemorzon®.

Dinamica activităţii de cercetare a produselor farmaceutice s-a concretizat


în formularea unor medicamente de înaltă valoare terapeutică precum Sinopryl®,
Cefort®, Ampiplus® destinate unei arii largi de afecţiuni.

În prezent, compania Antibiotice deţine 130 de mărci înregistrate în


sistemul naţional, la OSIM, şi 20 de mărci internaţionale înregistrate în peste 45 de
state ale lumii.

2.5 Resursele umane

În anul 2006 politica de resurse umane a avut ca principal obiectiv


“creşterea performanţelor salariaţilor în vederea realizării obiectivelor pentru
anul 2006, atât la nivelul direcţiilor executive cât şi a obiectivelor generale ale
societăţii”, pentru realizarea cărora au fost stabilite două strategii de acţiune:

1. implicarea angajaţilor – incluzând strategii de atragere a personalului şi


de reţinere în organizaţie prin sisteme de salarizare şi motivare adecvate;

2. eficientizarea activităţilor personalului – incluzând strategii de instruire


şi dezvoltare pentru realizarea cu succes a sarcinilor stabilite, evaluarea posturilor,
reactualizarea fişelor de post şi evaluarea performanţelor.

Structura personalului la data de 31.12.2006:

Total salariaţi = 1552, din care:

- personal cu studii superioare = 425 (27,4%), creştere cu 8,76% faţă de anul 2005

- personal cu studii medii = 1127 (72,6), scădere cu 9,5% faţă de anul 2005
Personal cu studii superioare = 425, structurat pe urmatoarele profesii:
Tabel nr. 2 – Structura personalului cu studii superioare

Număr Diferenţe 2006/2005


Profesii % din total
2006 2005 +/- %

Medici, farmacişti 113 78 26,6 +35 45

Ingineri chimişti, fizicieni 126 122 29,6 +4 3,3

Economişti 70 66 16,5 +4 6

Biologi 34 35 8 -1

Ingineri diverse specializări 53 54 12,5 -1

Specialişti IT 14 15 3,3 -1

Alte domenii de specialitate 15 20 3,5 -5

TOTAL 425 390

Personal cu studii medii = 1127, structurat pe următoarele profesii:


Tabel nr. 3 – Structura personalului cu studii medii

Profesii Număr personal

Operatori produse farmaceutice 435

Operatori biosinteză 120

Laboranţi 100

Personal mentenanţă echipamente şi service 220

Personal administrativ 68

Personal servicii generale 184


Tabel nr. 4 - Structura personalului pe intervale de varstă

Vârstă
20-30 31-40 41-50 51-55 >55 TOTAL
(ani)

Bărbaţi 58 200 178 248 89 773

Femei 93 285 219 168 14 779

TOTAL 151 485 397 416 103 1552

2.6 Activitatea generală a organizaţiei

Tabel nr. 5 – Evoluţia indicatorilor economico-financiari - mii


RON -

Nr. Realizări
Denumirea indicatorilor
Crt. 2004 2005 2006

1 Venituri totale, din care: 143.333 166.520 197.748

- Venituri exploatare 139.797 164.867 193.393

- Cifra de afaceri 136.029 163.498 195.678

- Venituri financiare 3.536 1.653 4.355

- Venituri excepţionale 0 0 0

2 Cheltuieli totale, din care: 125.756 142.795 167.675

a) de exploatare, din care: 122.904 138.523 164.312

- cheltuieli cu materii prime şi materiale 56.497 49.711 47.251

- cheltuieli cu energia şi apa 8.344 8.198 6.950

- cheltuieli cu lucrari şi servicii executate de terţi 9.042 24.054 45.285

- cheltuieli cu personalul 31.645 37.663 43.382

- cheltuieli cu amortizările 7.045 15.028 11.779

- alte cheltuieli 10.331 3.869 9.665

b) financiare 2.852 4.272 3.363

c) excepţionale 0 0 0

3 Profit brut (+) / Pierdere (-) 17.577 23.725 30.073


În anul 2006, cifra de afaceri înregistreză o creştere de peste 6 ori
comparativ cu anul 1998, profitul net o creştere de peste 18 ori, iar activul net o
creştere de 14 ori în aceeaşi perioadă, conform tabelului nr. 6.

Tabel nr. 6 – Evoluţia principalilor indicatori între 1998 şi 2006 - mii


RON -

Indicatori 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Cifra de 32.146 40.891 62.211 91.107 108.236 121.495 136.029 163.498 195.678
afaceri
26.134 34.199 50.080 76.685 81.177 97.197 111.882 142.960 178.334
-intern
6.012 6.692 12.131 14.422 27.059 24.298 24.147 20.538 17.344
-extern

Profit net 1.350 1.367 4.728 5.974 11.328 11.864 12.425 19.679 23.839

Activ net 12.753 25.274 52.499 74.435 86.820 155.465 117.359 143.580 177.060
contabil

2.7 Mediul apropiat de afaceri

Piaţa medicamentelor din România a prezentat în perioada 2003-2006 o


tendinţă generală de creştere de la 2,96 miliarde RON (2003) la 5,09 miliarde
RON pentru 2006, realizându-se o creştere faţă de 2003 cu 171,3% ca urmare a
pătrunderii pe piaţa medicamentelor inovatoare din clasele terapeutice:
cardiovascular, SNC, antineoplazice, imunomodulatoare.

Piaţa medicamentelor este structurată în două segmente principale :

 farmaciile, cu circa 4.600 cumpărători activi, reprezintă 75,61% din


întreaga piaţă, cu tendinţă de creştere;

 spitalele, cu circa 460 cumpărători activi, care reprezintă 24,39% din piaţă.

În anul 2006, pe piaţa medicamentelor din România au activat aproximativ


260 producători, din care 59 interni.
Tabel nr. 7 – Topul producătorilor pe piaţa medicamentelor din România

Nr. VALOARE (RON) COTĂ PIAŢĂ (%)


CORPORAŢIE
Crt. 2004 2005 2006 2005 2006

1 GLAXOSMITHKLINE 322.072.947 422.407.610 415.843.988 10,9% 9,1%

2 HOFFMANN LA ROCHE 105.172.383 238.202.405 309.351.564 6,1% 6,7%

3 NOVARTIS 198.445.283 255.819.480 294.424.487 6,6% 6,4%

4 SANOFI-AVENTIS 142.461.028 215.123.782 290.862.712 5,5% 6,3%

5 PFIZER 111.647.466 232.343.389 277.559.765 6,0% 6,0%

6 SICOMED 137.011.565 179.429.050 215.415.138 4,6% 4,7%

7 SERVIER 95.329.425 148.656.464 213.935.438 3,8% 4,7%

8 TERAPIA 100.318.477 122.176.741 157.538.660 3,1% 3,4%

9 ANTIBIOTICE 90.943.709 110.842.860 145.471.110 2,8% 3,2%

10 SCHERING PLOUGH 72.474.390 114.382.539 112.299.198 2,9% 2,4%

Total general 2.763.521.768 3.889.667.916 4.594.623.715 100,0% 100,0%

Compania Antibiotice s-a plasat în anul 2006 pe locul 9 (145,5 milioane


RON), în creştere cu 31,2% faţă de 2005.

Antibiotice a înregistrat o creştere de 31,24% in 2006, superioară mediei


înregistrate de piaţa totală (+18%), fiind a treia companie după Servier (+43,6%) şi
Sanofi-Aventis (+35,3%). Se remarcă tendinţa de scădere a cotei de piaţă la
principalii competitori (Glaxosmithkline, Novartis, Schering Plough).
Descrierea şi analiza activităţii internaţionale

3.1 Evoluţia activităţii internaţionale. Tipuri de operaţiuni efectuate

Pe piaţa externă activitatea companiei în anul 2006 a vizat consolidarea


poziţiei pe pieţele în care deja operează şi identificarea unor noi oportunităţi de
afaceri atât pentru substanţele active obţinute prin biosinteză (Nistatină) cât şi
pentru produsele finite, condiţionate în diverse forme farmaceutice.

Evoluţia valorică a vânzărilor de Nistatină – substanţă activă pe piaţa


externă poate fi sintetizată în tabelul nr. 8.
Tabel nr. 8 – Evoluţia vânzărilor de Nistatină

Evoluţia exportului din punct de vedere cantitativ


Evoluţia exportului din punct de vedere valoric (USD)
(BOU1)

An Cantitate Variaţie An Valoare Variaţie

2004 149.969 - 2004 3.502.105 -

2005 217.734 + 45,00% 2005 5.031.732 + 43,70%

2006 247.269 + 13,50% 2006 5.800.250 + 15,30 %

2007 (estimat) 250.000 + 1,10% 2007 (estimat) 6.000.000 + 3,50 %

Evoluţia favorabilă a vânzărilor din ultima perioadă a fost posibilă datorită


promovării agresive a produsului pe piaţa externă şi a următoarelor avantaje
competitive:

 oferirea unui produs de calitate, în conformitate cu ultimele ediţii ale


farmacopeilor internaţionale. În momentul de faţă, Nistatina produsă de
Antibiotice Iaşi, corespunde Farmacopeii Europene – Ediţia V,
Farmacopeea Britanică BP 2007, Farmacoppea Americană USP 29;

1
B.O.U.=M.U.I unitate de masură internaţională pentru Nistatină
 obţinerea avizării FDA care a permis exportul de substanţă activă pe piaţa
Statelor Unite şi a certificatului de conformitate cu Farmacoppea Europeană
R0 – CEP 2003-096-Rev01 emis de către European Directorate for the
Quality of Medicines (EDQM), certificat necesar pentru livrarea Nistatinei
pe piaţa europeană.

 orientarea eforturilor de marketing şi promovare către pieţele reglementate


care permit obţinerea unor preţuri avantajoase, având în vedere că accesul
pe aceste pieţe a fost permis datorită deţinerii tuturor avizărilor necesare;

 creşterea ponderii sortimentului de Nistatină micronizată utilizat pentru


suspensii orale în total export Nistatină. Nistatina micronizată permite
obţinerea unor preţuri superioare sortimentului Nistatină substanţă,
principala piaţă de desfacere pentru acest produs fiind piaţa Statelor Unite.

Exportul de produse condiţionate realizat de Antibiotice SA în anul 2006 a


însumat 728.136 USD, rezultat obţinut în contextul în care comercializarea
produselor condiţionate presupune înregistrarea produsului în ţara de destinaţie,
proces ce implică atât transmiterea documentaţiei de înregistrare în formatul cerut
de autorităţile regulatorii cât şi auditarea fluxurilor de producţie. Activitatea de
export produse condiţionate a fost orientată în anul 2006 spre promovarea
produselor valoroase din portofoliul companiei, reuşindu-se creşterea preţului
unitar pentru toate produsele din portofoliul companiei.
Tabel nr. 9 - Evoluţia exportului de produse condiţionate pe forme farmaceutice

Nr. Crt. Forma farmaceutica U.M. Cantitate Valoare (USD)

1. Pulberi pentru soluţii injectabile Fl. 1.184.650 538.992

2. Capsule Cps. 30.000 3.000

3. Comprimate Cpr. 2.279.000 42.626

4. Unguente Tub 348.000 107.218

5. Supozitoare Cutie 149.800 36.300


TOTAL 728.136
3.2 Piaţa externă

Începând cu anii '70, când a exportat primele produse - Streptomicină şi


Penicilină, activitatea de export a crescut constant. Existenţa autorizărilor şi
certificărilor de calitate recunoscute pe plan internaţional au permis înregistrarea a
peste 40 de produse marca Antibiotice pe aproape toate continentele lumii.

Deţinerea Certificatului de Conformitate cu Farmacopeea Europeană pentru


substanţa activă Nistatină precum şi autorizarea Food and Drug Administration
(FDA) pentru acelaşi produs au făcut ca Antibiotice să devină al 2-lea producător
mondial de Nistatină, cu o cotă de piaţă de 25%. Alte medicamente marca
Antibiotice destinate tratării a numeroase afecţiuni sunt utilizate de milioane de
oameni, atât din România cât şi în Ungaria, Cehia, Brazilia, Vietnam, Tunisia,
Rusia ori Emiratele Arabe Unite.

Preocupată de dezvoltarea unor parteneriate stategice cu organisme


internaţionale de anvergură, Antibiotice a devenit în 2005 ofertant oficial de
medicamente destinate tratării TBC-ului pe lista întocmită de Global Found,
organizaţie internaţională recunoscută care luptă pentru eradicarea bolilor Sida,
TBC şi Malarie.

Antibiotice este unul dintre cei mai importanţi exportatori români de


medicamente, produsele sale fiind distribuite în peste 40 de ţări ale lumii. În 2006,
compania numără peste 50 de parteneriate externe, fiind în continuare preocupată
de extinderea pe noi pieţe de desfacere din Europa, Africa, Asia ori America.

Exportul antibioticelor este strucurat pe pieţe ţintă, reprezentative prin


prisma dimensiunilor, a nivelului de dezvoltare economică şi a potenţialului de
desfacere pentru produsele Antibiotice după cum urmează:

 Europa

o pieţe tintă: Ungaria, Polonia, Cehia;


o principale produse de interes:

- pulberi pentru soluţii injectabile: Ampiplus ® 1,5 gr;


Amoxiplus ® 600 mg, 1,2 gr; Ampicilină 1 gr; Cefort ® 1gr,
2 gr; Ceftamil ® 1 gr, 2 gr.

- capsule: Amoxicilină 250 mg, 500 mg; Ampicilină 250 mg,


500 mg; Cefalelexină 250 mg, 500 mg;

- comprimate: Kefungin ® 200 mg;

 Rusia şi tările CSI

o pieţe ţintă: Rusia, Armenia, Georgia, Ucraina, Uzbekistan;

o principale produse de interes:

- pulberi pentru soluţii injectabile: Moldamin ® 2.400.000 IU;


Cefort ® 1gr; Ceftamil ® 1 gr; Cefotaxim 1 gr.

- comprimate: Nistatină 500.000 IU.

- unguente: Clafen ® 40 gr (gel şi cremă).

 Asia, Africa, America de Sud

o pieţe ţintă: Tunisia, Vietnam, Maroc, Algeria, Libia, Iordania;

o principale produse de interes:

- pulberi pentru soluţii injectabile:

• Ampiplus ® 1,5 gr; Cefort ® 1gr; Ceftamil ® 1 gr,


2gr; Penicilină GNa 1.000.000 IU, 5.000.000 IU;
Moldamin ® 1.200.000 IU, 2.400.000 IU; Oxacilină 1
gr; Ampicilină 1 gr;

• Strevital ® 1gr; Cefotaxim 1 gr.


- capsule: Oxacilină 500 mg; Cefalexină 500 mg; Sinerdol ®
150 mg, 300 mg; Sinerdol Iso ® 150+300 mg; Eficef ® 200
mg.

- comprimate: CiproQuin ® 500 mg; Pirazinamidă 500 mg.


3.3 Competitori

Piaţa mondială pentru produsul Nistatină urmează tendiţele generale ale


pieţei substanţelor active, fiind o piaţă puternic concurenţială, cu posibilităţi
reduse de diferenţiere a produsului pentru obţinerea de avantaje competitive. În
aceste condiţii, o importanţă deosebită revine oferirii unui raport preţ/calitate cât
mai competitiv şi fidelizării clienţilor companiei prin oferirea de servicii de
calitate din punctul de vedere al onorării comenzilor conform solicitărilor acestora,
servicii de logistică adecvate, respectarea strictă a termenilor contractuali, etc.

Din punctul de vedere al orientării geografice, produsul este exportat pe


toate cele 6 continente, în anul 2006 exportul de Nistatină fiind realizat în 27 de
ţări.

Piaţa produsului manifestă tendinţe specifice pe ţări, principalii factori de


diferenţiere fiind :

 gradul de reglementare a pieţelor, în prezent manifestându-se o creştere a


gradului de reglementare;

 nivelurile de preţ diferite;

 elasticitatea cererii în funcţie de preţ;

 volumul cererii;

Piaţa mondială este dominată de trei mari producători (între care şi


Antibiotice Iaşi), putând fi caracterizată din acest punct de vedere ca fiind o piaţă
de tip oligopol.

Din punct de vedere valoric, piaţa mondială a Nistatinei este estimată la


aproximativ 23.200.000 USD din care, pe baza valorii de 5.800.000 USD
realizată în anul 2006, cota de piaţă deţinută de Antibiotice S.A. este de
aproximativ 25%.
Principalele firme concurente ale Antibiotice S.A. pe piaţa mondială sunt
următoarele:

 DSM (Olanda);

 VUAB Pharma (Republica Cehă).

Compania DSM este în momentul de faţă lidera pieţei mondiale pentru


produsul Nistatină, fiind firma care a lansat produsul pe piaţa mondială şi
deţinând, în acest fel, avantajele specifice. Principalele pieţe pe care produsul
DSM concurează firma noastră sunt pieţele reglementate, în special piaţa Statelor
Unite ale Americii şi Europei.

Compania Vuab Pharma concurează firma Antibiotice pe anumite pieţe,


fiind activă în principal pe piaţa Asiei şi a Americii de Sud, unde este resimţit cel
mai puternic concurenţa prodsului oferit de firma din Republica Cehă.

De asemenea, pe piaţa Chinei principalul concurent este firma Zhejiang


Zhenyuan Pharmaceuticals Co., firmă care este prezentă doar pe această piaţă şi
care oferă un produs de o calitate inferioră celui oferit de Antibiotice.

Pe piaţa Federaţiei Ruse şi a fostelor state C.S.I., singurul producător de


Nistatină este compania Biosintes Penza care nu are o producţie constantă şi un
produs conform condiţiilor de calitate ale farmacopeilor internaţionale. Din acest
motiv utilizatorii finali de pe aceste piete preferă produsul Antibiotice având în
vedere siguranţa oferită de companie în livrarea produsului pe termen lung şi
calitatea superioară a produsului.

Concurenţa pentru produsele condiţionate fabricate de Antibiotice este


reprezentată atât de produsele inovatoare, cât şi de produsele generice. Industria
produselor inovatoare, deşi încă extrem de profitabilă, se află într-o perioadă de
creştere mai lentă, acest lucru datorându-se în principal concepţiei ca produsele
aflate în acest moment în cercetare nu vor conduce la apariţia unei noi “generaţii”
de produse de top (“blockbuster”). În acelaşi timp producătorii de generice au
devenit din ce în ce mai agresivi în tentativa de a cuceri din cota de piaţă deţinută
de produsele inovatoare.

În acest context al pieţei internaţionale, statutul de ţară comunitară deţinut


de România, fluxurile de fabricaţie certificate GMP şi, în perspectiva FDA,
calitatea produselor şi preţurile atractive se constituie în avantaje competitive
pentru compania Antibiotice.
3.4 Organizarea activităţii internaţionale

Dr. Ing. Coca CAŞCAVAL, Director Executiv Marketing şi Relaţii


Internaţionale
În calitate de Director Executiv Marketing şi Relaţii Internaţionale,
funcţie pe care o deţine din decembrie 1998, Coca Caşcaval
coordonează activitatea de marketing a companiei atât la nivel
naţional cât şi internaţional. Se alatură colectivului Antibiotice în anul 1990 ca
inginer chimist în cadrul Secţiei Penicilină, preluând apoi funcţia de Şef Secţie
Unguente şi Supozitoare. După obţinerea diplomei MBA, în 1998, devine Director
Marketing şi Import-Export. Deţine un brevet de invenţie şi a obţinut doctoratul în
domeniul Biotehnologiei în anul 2000.

Dr. Ing. Coca Caşcaval are în subordine 3 compartimente:

 compartiment marketing promovare

 compartiment import-export

 compartiment vânzări internaţionale produse farmaceutice


Direcţia Marketing şi Relaţii Internaţionale este direct subordonată
directorului general şi preşedintelui Consiliului de Administraţie Ec. Ioan Nani.
3.5 Documentarea operaţiunilor

Principalele documente folosite în tranzacţiile internaţionale de către


Antibiotice Iaşi sunt:

 factură fiscală;

 ordin de plată;

 extras de cont;

 declaraţie vamală.

Exemple de documente care au fost folosite de Antibiotice în activitatea


internaţională sunt prezente în Anexe.

3.6 Performanţele financiare

În desfăşurarea activităţilor aferente exerciţiului financiar 2006, conducerea


societăţii a avut ca ţintă realizarea indicatorilor cantitativi şi calitativi stabiliţi prin
Bugetul de venituri şi cheltuieli defalcaţi pe direcţii şi activităţi, ca urmare a
continuării aplicării sistemului de Management prin Obiective (MBO),
implementat în anul 2005. Astfel s-a înregistrat o creştere a principalilor indicatori
de la un an la altul, depăşind media înregistrată pe economia naţională, cât şi în
cadrul ramurii din care facem parte.

Creşterea volumului de activitate din ultimii ani s-a concretizat într-o


creştere a elementelor patrimoniale an de an, cât şi a veniturilor totale ale firmei.

Valoarea cifrei de afaceri nete în 2006 a fost de 195.678 mii lei, în creştere
comparativ cu anul 2005 cu 19,7% şi comparativ cu anul 2004 cu 43,9%.

Cheltuielile de exploatare au fost în 2006 de 164.312 mii lei, în creştere


comparativ cu anul 2005 cu 18,62% şi comparativ cu anul 2004 cu 33,69%.
Analizate în structura, în cursul anului 2006, nu s-au înregistrat modificări
semnificative, ponderea principală fiind la grupa materii prime şi materiale care
reprezintă 28,8% din cheltuielile de exploatare, înregistrându-se comparativ cu
anul 2005 o reducere a cheltuielilor cu materiile prime şi materiale, în condiţiile
unei producţii şi implicit a unei cifre de afaceri mai mari cu 20%. O modificare
importantă a intervenit la cheltuielile cu prestările de servicii executate de terţi
prin faptul că în anul 2006 cifra de afaceri a fost susţinută printr-o promovare
puternică a produselor societăţii, crescând astfel cheltuielile de promovare.

Reducerea cheltuielilor cu materiile prime se datorează în cea mai mare


parte structurii de fabricaţie, dar şi influenţei din reducerea preţului de achiziţie
pentru materii prime din import ca urmare a reducerii cursului valutar.

Cheltuielile cu energia au înregistrat scăderi semnificative compartiv cu


cele înregistrate în anul anterior, chiar dacă în anul 2006 s-au înregistrat creşteri
semnificative de preţ atât la energie electrică cât şi la gaz metan şi apă. Acest lucru
s-a datorat reducerii consumului fizic de utilităţi.

Economiile întregistrate la utilităţi reprezintă efectele favorabile ca urmare


a investiţiilor efectuate în ultimii ani în instalaţiile de producere a aerului şi
aburului şi a agentului de răcire.

Rezultatul din exploatare a fost la 31 decembrie 2006 de 29,1 milioane lei


în creştere cu 11 % faţă de anul anterior rezultând o rentabilitate a exploatării
pentru anul încheiat de 16% comparabilă cu cea din exerciţiul precedent.

Veniturile financiare înregistrate au fost de 4,4 milioane lei, valoarea


semnificativă fiind obţinută din diferenţele favorabile de curs valutar aferente
creanţelor şi obligaţiilor în valută.

Cheltuielile financiare contabilizate au fost de 3,4 milioane lei din care


cheltuieli cu dobânzile bancare aferente creditelor pe termen scurt şi lung de 2,1
milioane lei şi 1,3 milioane lei diferenţe nefavorabile de curs valutar aferente
obligaţiilor şi creanţelor în valută.

Profitul brut a avut o evoluţie pozitivă atingând suma de 30.073 mii lei în
anul 2006, în creştere comparativ cu anul 2005 cu 26,76% şi comparativ cu anul
2004 cu 71%, depăşind astfel previziunile stabilite prin Bugetul de venituri şi
cheltuieli.

Profitul net a crescut de la 23.839 mii lei în anul 2006 cu 21,14%


comparativ cu anul 2005 şi cu 92% faţă de anul 2004.

Atât profitul brut, cât şi profitul net au depăşit previziunile stabilite prin
Bugetul de venituri şi cheltuieli.

Ratele de rentabilitate aferente perioadei 2004 - 2006 au cunoscut o


continuă îmbunătăţire, aşa cum sunt prezentate în tabelul nr. 10.
Tabel nr. 10 – Evoluţia ratelor de rentabilitate

Denumirea indicatorilor 2004 2005 2006

Marja brută din vânzări (CA - chelt. mat, utilit, mfă) 52,3% 64,6% 72,3%

Rentabilitatea profitului de exploatare 12,1% 16,0% 16,0%

Rentabilitatea profitului brut 12,9% 14,5% 15,4%

Rentabiliatatea profitului net 9,1% 12,0% 12,2%

Rezultatele bune înregistrate de societate în ultimii ani au avut o influenţă


majoră asupra preţului acţiunilor tranzacţionate la Bursa de Valori Bucureşti. La
începutul anului 2006 preţul era de 0,965/acţiune, înregistrând pe parcursul
exerciţiului financiar creşteri repetate încât la 31 decembrie preţul de închidere al
actiunilor a fost de 1,72/acţiune, înregistrând astfel o creştere anuală de 78,24 %.
Capitalizarea bursieră la sfârşitul anului a fost de 782 milioane lei (228 milioane
euro).

Pentru obţinerea rezultatelor financiare prezentate mai sus, Antibiotice a


folosit activele proprii şi atrase căutând să obţină cele mai bune randamente de
folosire. Principalele elemente de activ şi pasiv din ultimii doi ani au avut
următoarea evoluţie :
Tabel nr. 11 – Elementele de activ şi pasiv

Elemente 2004 2005 2006


A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. Imobilizări necorporale 77 521 937
II. Imobilizări corporale 80.898 85.069 105.848
III. Imobilizări financiare 7 7 8
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 80.983 85.596 106.793
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. Stocuri 23.779 22.226 18.333
II. Creanţe 82.977 98.496 106.592
III. Casa şi conturi la banci 1.191 5.437 28.670
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL 107.947 126.159 153.595
C. CHELTUIELI ÎN AVANS 208 65 249
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN 58.483 54.405 68.662
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV OBLIGATII CURENTE NETE 49.667 71.819 85.182
F. TOTAL ACTIVE MINUS OBLIGAŢII CURENTE 122.993 149.007 183.102
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN 4.434 1.825 2.548
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ŞI CHELTUIELI 1.200 3.601 3.494
I. VENITURI ÎN AVANS, din care: 7.661 8.409 8.873
J. CAPITAL ŞI REZERVE
I. Capital, din care: 40.435 45.490 45.490
III. Rezerve din reevaluare Sold creditor/Sold debitor 25.263 30.027 46.419
IV. Rezerve 45.664 60.368 75.048
V. Rezultat reportat Sold creditor/Sold debitor 5.996 7.695 10.102
VI. Rezultat exercitiului Sold creditor/Sold debitor 12.425 19.679 23.839
Repartizarea profitului 12.425 19.679 23.839
TOTAL CAPITALURI PROPRII 117.359 143.580 177.060
TOTAL CAPITALURI 117.359 143.580 177.060

Activele imobilizate au înregistrat o creştere cu 25% comparativ cu anul


anterior pe fondul punerii în funcţiune de noi mijloace fixe, a lucrărilor de
investiţii noi, a modernizărilor, cât şi ca urmare a acţiunii de reevaluare a
mijloacelor fixe efectuată la sfârşitul anului conform Standardelor Internaţionale
de Contabilitate.

Activele circulante au crescut la sfârşitul exerciţiului încheiat cu 22%,


valoarea stocurilor s-a redus de la 22,2 milioane lei la 18,3 milioane lei. O creştere
importantă a înregistrat-o numerarul şi echivalentele în numerar de la 5,4 milioane
lei la 29 milioane lei.
Durata medie de încasare a creanţelor a fost în anul 2006 de 199 zile deşi în
anii 2005 şi 2004 a fost de 220 zile respectiv 223 zile.

Datoriile curente ale societăţii au cunoscut o creştere de 14,2 milioane lei


pe fondul creşterii liniei de credit pentru finanţarea activităţii curente cu 3
milioane de euro. În ceea ce priveşte datoriile, firma avea angajate la sfârşitul
anului 2006 următoarele credite bancare:
Tabel nr. 12 – Creditele bancare ale firmei

Rămas de
Denumirea băncii Felul creditului Valoarea creditului rambursat la
31.12.2006(echiv)

HVB TIRIAC Iaşi Linie de credit 3.000.000 EUR 3.000.000 EUR

B.R.D - G.S.G Iaşi Credit investiţii 1.000.000 EUR 444.440 EUR

B.R.D - G.S.G Iaşi Credit investiţii 1.250.000 EUR 802.200,13 EUR

ALPHA BANK Iaşi Credit de exploatare 4.000.000 EUR 1.464.818,51 EUR

ALPHA BANK Iaşi Credit de exploatare 4.000.000 EUR 1.332.749,87 USD

ALPHA BANK Iaşi Credit de exploatare 4.000.000 EUR 1.578.575,72 RON

ABN AMRO Credit de exploatare 5.500.000 EUR 4.463.816,36 RON

ABN AMRO Credit de exploatare 5.500.000 EUR 2.613401,41 EUR

ABN AMRO Credit de exploatare 5.500.000 EUR 1.471.572,39 USD

Gradul de îndatorare al firmei determinat ca raport între datoriile totale şi


capitalul propriu a fost la 31 decembrie 2006 de 40,22%. La sfârşitul exerciţiului
financiar societatea a înregistrat o creştere a capitalurilor proprii de 33,5 milioane
lei, indicele de creştere faţă de valoarea înregistrată la sfârşitul anului 2005 fiind
de 23,3%.

La 31 decembrie 2006 societatea avea achitate toate obligaţiile bugetare


ajunse la scadenţă. În cursul exerciţiului financiar încheiat firma a virat la bugetul
statului obligaţii în valoare de 28 milioane lei.
Nivelul numerarului şi a echivalentelor de numerar la începutul perioadei a
fost de 5,4 milioane lei. Încasările în numerar din activitatea de exploatare au fost
de 133,5 milioane lei, la care se adaugă valoarea compensărilor efectuate de către
societate cu diverşi clienţi şi furnizori în suma de 35,7 milioane lei. Plăţile în
numerar către furnizorii de bunuri şi servicii au fost de 81,5 milioane lei, iar cele
către şi în numele angajaţilor în legătură cu personalul de 43 milioane lei.

Totodată au fost efectuate plăţi de 10,4 milioane lei, reprezentând impozit


pe profit, impozite locale şi dobânzi bancare.

Din activitatea de investiţii s-au înregistrat încasări de 1,3 milioane lei şi au


fost efectuate plăţi pentru achiziţia de mijloace fixe de 10,1 milioane lei. Din
activitatea de finanţare s-au rambursat 0,27 milioane lei reprezentând împrumuturi
pe termen scurt şi împrumuturi pe termen lung.

La sfârşitul perioadei, nivelul numerarului şi a echivalentelor de numerar a


fost de 2,7 milioane lei.

Pentru anul 2007 previziunile privind fluxul de numerar sunt în strânsă


corelare cu indicatorii economici prevăzuţi în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli.
3.7 Mixul de marketing

Strategia de marketing şi vânzări pe plan extern a companiei a avut în


vedere diversificarea orientării geografice pentru a evita dependenţa faţă de o
anumită piaţă sau faţă de anumiţi partneri.

Având în vedere ca în anul 2006 produsele companiei au fost exportate


către 56 de parteneri din 39 de ţări de pe glob, se poate aprecia că riscul
dependenţei faţă de o piaţă sau un anumit client nu reprezintă o ameninţare în
momentul de faţă.

De asemenea, orientarea către pieţele reglementate, care impune autorizarea


de către utilizatorii finali a surselor de aprovizionare cu materii prime, conferă
siguranţă în ceea ce priveşte constanţa livrărilor şi a pieţei de desfacere pentru
aceşti consumatori. Având în vedere că schimbarea sursei de aprovizionare
necesită timp precum şi costuri importante şi o activitate laborioasă din punct de
vedere al schimbării documentaţiei pentru autorizarea unei noi surse, utilizatorii
finali de pe pieţele reglementate sunt reticenţi în schimbarea furnizorilor avizaţi. În
aceste condiţii, parteneriatele demarate pe aceste pieţe pentru produsul Nistatină
fabricat de Antibiotice S.A. şi cele în curs de finalizare pot fi considerate ca fiind
parteneriate pe termen lung, sigure din punct de vedere al perspectivelor de
dezvoltare.

Şi în cazul produselor condiţionate, strategia companiei a fost şi este


orientată spre încheierea de acorduri de reprezentare/distribuţie pe pieţe
reglementate de pe diferite continente (Europa, SUA, Africa) fapt ce reduce
semnificativ riscul dependenţei de un client/grup de clienţi.

Pentru anul 2007 strategia de marketing pentru acest produs are în vedere
următoarele obiective:
 creşterea preţului mediu de livrare cu un procent de aproximativ 7% la un
nivel de 24,60 USD/BOU pentru produsul Nistatină substanţă şi 40,50
USD/BOU pentru Nistatină micronizată. Pentru realizarea obiectivului vom
avea în vedere concentrarea eforturilor spre exporturi directe către
utilizatori finali care permit obţinerea unor preţuri superioare exporturilor
prin firme intermediare.

 creşterea exporturilor pe pieţele reglementate – utilizatori finali din S.U.A.


şi Europa - la aproximativ 20–25 % din total export (50.000 BOU) având
în vedere preţurile foarte avantajoase de pe aceste pieţe şi avizările
disponibile pentru accesul pe aceste pieţe. Proiectele noi demarate în anul
2007 pentru livrarea de Nistatină pe aceste pieţe sunt în faza de finalizare,
produsul Antibiotice fiind autorizat sau în faza finală de autorizare, urmând
ca în anul 2008 să fie efectuate primele livrări.

 creşterea ponderii cantităţii de Nistatină micronizată la un nivel de 10%


(25.000 BOU) din total export faţă de 3% (7.532 BOU) realizat în anul
2006. În momentul de faţă se înregistrează o creştere semnificativă a cererii
pentru produs micronizat, obiectivul companiei fiind de a promova agresiv
acest produs pe pieţele externe.

Având în vedere evoluţia pieţei pentru produsul Nistatină se estimează o


evoluţie a vânzărilor pe termen mediu şi lung după cum urmează:
Tabel nr. 13 – Estimarea evoluţiei vânzărilor pentru Nistatină

Evoluţie valorică (USD) 2007 2008 2009 2010

Nistatină 6.000.000 6.000.000 6.800.000 7.800.000

Strategia de promovare a produsului pe piaţa mondială va avea în vedere


adaptarea rapidă a produsului şi a activităţii de marketing la condiţiile specifice a
diferitelor pieţe de export astfel încât să permită consolidarea şi menţinerea
poziţiei deţinute în prezent pe piaţa mondială de Nistatină.

Evoluţia previzionată a exportului de produse condiţionate în perioada


2007-2010 este redată în tabelul nr. 14.
Tabel nr. 14 – Estimarea evoluţiei vânzărilor pentru produsele condiţionate

Evoluţie valorică (USD) 2007 2008 2009 2010

Produse condiţionate 1.100.000 1.100.000 1.300.000 1.900.000


I. Perspectivele dezvoltării internaţionale

Având în vedere complexitatea activităţii desfăşurate în cadrul activităţii de


export substanţe active, în conformitate cu noile prevederi legislative privind
regimul fiscal aplicabil raporturilor comerciale cu statele membre ale Uniunii
Europene şi cel aplicabil relaţiilor comerciale cu statele extracomunitare, începând
cu data de 2.07.2007 activitatea de export substanţe active se va reorganiza. Astfel,
în cadrul Direcţiei Marketing şi Relaţii Internaţionale se va înfiinţa un nou
departament sub denumirea de Departament Export substanţe active. Activitatea
acestui nou departament va fi coordonată de ing. Constantin Poncu, având funcţia
de Şef Departament Export substanţe active.

Direcţia Marketing şi Relaţii Internaţionale în colaborare cu Direcţia


Resurse Umane vor definitiva reorganizarea şi vor elabora fişele de post necesare
pentru realizarea obiectivelor propuse pentru anul 2007.

Obiectivele propuse pentru anul 2007, privind activitatea internaţională,


sunt:

 auditarea fluxurilor de producţie de către autorităţile regulatorii din diferite


ţări, ca etapă esenţială în acordarea APP-ului;

 orientarea exportului de produse condiţionate spre pieţe puternic


reglementate care asigură o marjă a profitului ce influenţează în mod
pozitiv rentabilitatea totală a activităţii de export (piaţa Europei);

 participarea la licitaţiile organizate de Ministerul Sănătăţii din ţările în care


achiziţiile publice în sistemul sanitar sunt realizate prin licitaţii
internaţionale (ex: Tunisia);
 definitivarea procedurii de înregistrare pentru produsele deja transmise spre
evaluare (20 dosare);

 identificarea unor noi parteneri interesaţi în promovarea produselor


Antibiotice (în anii 2005-2006 au fost efectuate livrări către 20 parteneri din
diverse ţări: Ungaria, Germania, Tunisia, Vietnam, Rusia, Armenia,
Uzbekistan, Republica Moldova);

 extinderea activităţii reprezentanţei Antibiotice din Rusia şi deschiderea de


noi reprezentanţe, ca elemente de susţinere a activităţii de promovare a
produselor condiţionate pe diverse pieţe.
Concluzii
Tabel nr. 15 – Analiza SWOT

Puncte tari: Puncte slabe:

 societatea înregistrează profit de la an  campanii publicitare destul de slabe;


la an, chiar dacă într-un ritm de creştere redus;
 tehnologii ridicate pentru nivelul din România,
 intrarea cu succes pe noi pieţe de dar slabe pentru nivelul occidental;
desfacere;
 lipsa de aprovizionare ritmică cu materii prime
 politică stabilă de dividend; cauzată de cererea alinierii la standardele europene a
furnizorilor autorizaţi;
 sectorul în care activează este cu
profitabilitate mare;  fabricarea unor medicamente sezoniere;

 extinderea certificărilor GMP;  stagnarea fabricii o dată pe an, timp de o lună;

 tendinţa continuă de adaptare la  preţ ridicat la medicamentele destinate


cerinţele pieţei interne şi externe; afecţiunilor foarte grave;

 folosirea celor mai bune materii prime;  un indice al distanţei faţă de putere ridicat;

 angajarea de specialişti în domeniu;  societatea se află înca în propietatea statului


(AVAS).
 calitatea medicamentelor este în
conformitate cu cerinţele Agenţiei Naţionale a
Medicamentului.

Oportunităţi: Ameninţări:

 colaborarea pentru noi tipuri de  concurenţă străină şi autohtonă;


medicamente şi totodată distribuirea lor pe piaţa
 calamităţi naturale şi sociale;
internaţională;
 supraproducţie de medicamente care nu mai
 construirea unui centru de
poate fi utilizată;
perfecţionare;
 greşeli de producţie;
 posibila valorificare integrală sau
parţială a creanţelor;  criza din sistemul sanitar.

 extinderea pe noi pieţe de desfacere;

 privatizarea societăţii.
II. Bibliografie

 Statutul S.C. Antibiotice S.A. Iaşi;

 Materialul pus la dispoziţie de Departamentul Marketing şi Relaţii


Internaţionale pentru întocmirea raportului;

 Panaite Nica, Aurelian Iftimescu, Management – Concepte şi Aplicaţii, Ed.


Sedcom Libris, Iaşi, 2004;

 www.antibiotice.ro