Sunteți pe pagina 1din 57

1.

Absența congenitală a tiroidei (agenzia tiroidiană) se asociază cu:


maturizarea întârziată a scheletului;
nivele ridicate ale hormonului de creștere, în sânge;
nivele ridicate ale tireotropinei (TSH în sânge);
nivele ridicate ale iodurilor anorganice, în sânge;
retard mental;

5. Accelerarea VSH-ului este determinată / apare în caz de:


reducerea albuminelor și creșterea globulinelor plasmatice;
anemie;
forma de disc concav a hematiilor;
reducerea globulinelor și creșterea albuminelor plasmatice;
creșterea încărcării electronegative a membranei hematiei;

7. Acetilcolina intervine în neuromediaţie la următoarele nivele:


sinapsele neuro neuronale din ganglionii simpatici;
sinapsele neuro neuronale din ganglionii parasimpatici;
sinapsele terminale, neuro efectoare simpatice din intestinul subțire;
sinapsele terminale, neuro efectoare parasimpatice din intestinul subțire;
sinapsele terminale, neuro efectoare somatice din intestinul subțire;

8. Acidificarea duodenului va determina:


scăderea secreției de suc gastric prin intermediul secretinei;
creșterea secreției de suc gastric;
scăderea evacuării gastrice;
creșterea contracției colecistului prin intermediul secretinei;
creșterea contracției sfincterului Oddi;

9. Acomodarea ochiului pentru vederea la distanţă presupune:


aplatizarea cristalinului;
tensionarea ligamentului suspensor;
contracția fibrelor circulare a mușchiului ciliar;
bombarea cristalinului;
relaxarea fibrelor circulare a mușchiului ciliar;

10. Acomodarea ochiului pentru vederea obiectelor apropiate presupune:


relaxarea ligamentului suspensor al cristalinului;
tensionarea ligamentului suspensor al cristalinului;
relaxarea fibrelor circulare a mușchiului ciliar;
bombarea cristalinului;
contracția fibrelor circulare a mușchiului ciliar;

13. Acțiunile insulinei asupra metabolismului proteic-lipidic:


crește transportul de aminoacizi prin membrana celulară;
crește sinteza proteinelor;
produce catabolism proteic;
promovează mobilizarea grăsimilor din țesutul adipos;
promovează depunerea grăsimilor la nivelul țesutului adipos;

16. Activarea nucleelor hipotalamusului posterior provoacă:


eliberarea oxitocinei;
scăderea frecventei cardiace;
mărește temperatura corpului;
mărirea presiunii sangvine;
inhibiția motilitatll tractului digestiv;

17. Activarea nucleelor hipotalamusului anterior provoacă:


mărirea presiunii sangvine;
senzația de sațietate;
eliberarea oxitocinei și vasopresinei;
scăderea frecvenței cardiace;
micșorarea temperaturii corpului;

18. Acuitatea vizuală normală a ochiului uman:


este capacitatea de a discrimina 2 puncte luminoase la o distanță minimală intre ele;
are valoarea de 30 secunde de arc;
este maximă la nivelul foveei centrale;
este minimă la nivelul foveei centrale;
se reduce de 5-10 ori în afara ariei foveale și devine tot mai slabă la periferia retinei;

19. Adaptarea fotochimică la întuneric presupune:


creșterea concentrației de pigmenți vizuali;
scăderea cantității de pigmenți fotosensibili;
scăderea concentrației de vitamina A;
descompunerea pigmentului vizual;
creșterea concentrației de vitamina A;

24. Adaptarea homeometrică a activității inimii se caracterizează prin faptul că:


este un mecanism extrinsec;
frecvența și forța de contracție sunt controlate de sistemul nervos vegetativ;
forța de contracție crește prin creșterea lungimii fibrelor miocardice;
este un mecanism intrinsec;
pentru aceiași lungime inițiala, forța de contracție este influențată de frecvența cardiacă și
de temperatură;

23. Adrenalina este un agent hiperglicemiant prin:


stimularea secreției de glucagon;
stimularea secreției de insulină;
stimularea glicogenolizei hepatice şi musculare;
inhibarea secreției de cortizol;
inhibarea secreției de insulină;

22. Adrenalina este un agent glicemic puternic datorita capacității de:


stimulare a secreției glucagonului;
stimulare a glicogenolizei în mușchi și ficat;
stimularea secreției insulinei;
inhibiție a secreției insulinei;
stimularea glicogenogenezei;

26. Adrenalina și noradrenalina sunt secretate la nivelul:


corticosuprarenalei;
medulosuprarenalei;
fibrelor postganglionare simpatice;
hipofizei anterioare;
paratiroidelor;

25. Adrenalina și noradrenalina acționează pe receptorii:


alfa-adrenergici;
beta-adrenergici;
muscarinici;
nicotinici;
nu influențează receptorii mentionați;

28. Albuminele plasmatice au următoarele roluri:


transportul de Cu2+ şi Fe2+;
transportul de hormoni liposolubili;
determină 80% din presiunea hidrostatică;
determină presiunea coloidosmotică în proporţie de 80%;
transport de antibiotice;

29. Aldosteronul produce la nivelul tubului urinifer:


reabsorbția sodiului;
secreția de potasiu;
secreția ionilor de hidrogen;
reabsorbția potasiului;
reabsorbția calciului;

30. Alege afirmațiile corecte referitor la adaptarea ochiului la întuneric:


se realizează în 1-6 minute;
este completă după 1 oră;
se realizează prin descompunerea substanței fotochimice;
se realizează prin recompunerea substanței fotochimice;
pragul de excitabilitate al receptorilor vizuali crește;

31. Alege afirmațiile corecte referitor la ochiul adaptat la întuneric:


are o sensibilitate la lumină mai mare decât cel mai fin film fotografic;
sensibilitatea bastonaşelor crește de la 1 la 25000 ori;
sensibilitatea bastonaşelor crește de la 1 la 50 ori;
percepe bine culorile;
sensibilitatea conurilor creste de 50-70 ori;

101. Alegeți afirmația corecta. Tubul contort proximal:


regiune unde permeabilitatea pentru Na+ este cea mai mare;
regiunea unde permeabilitatea pentru apă este cea mai mare;
regiunea unde sistemele active de transport fac posibil eliminarea unei urini concentrate;
regiunea unde parathormonui reglează reabsorbţia de fosfaţi;
regiunea unde se găsește o rețea capilară numai în corticala renală;

103. Alegeți afirmația corectă:


Neuronii ariei vasoconstrictoare secretă noradrenalina;
Neuronii ariei vasoconstrictoare secretă acetilcolina;
Neuronii ariei vasoconstrictoare inhibă neuronii sistemului nervos simpatic;
Neuronii ariei vasoconstrictoare excită neuronii sistemului nervos simpatic;
Neuronii ariei vasoconstrictoare excită neuronii sistemului nervos parasimpatic;

105. Alegeți afirmația corecta:


Perioada refractara relativa - canalele rapide de Na+ sunt deschise;
Perioada refractara relativa - corespunde repolarizarii finale a cardiomiocitului;
Perioada refractara relativa - inima este inexcitabilă o perioadă de 300 milisecunde;
Perioada refractara relativa- coincide cu durata platoului de calciu;
Perioada refractara relativa - implica canalele de Na+ dependente de Ach;

107. Alegeți afirmația corectaă. Porțiunea tubulară, unde acționează aldosteronul:


tubul contort distal;
tubul contort proximal;
ansa Henle, porţiunea groasă ascendentă;
tubul collector;
ansa Henle, porţiunea groasă descendentă;

117. Alegeți afirmațiile corecte referitor la volumul de aer intraalveolar relatat la aceeași valoare
a presiunii transpulmonare:
este același în timpul inspirației și expirației;
este mai mare în timpul inspirației;
este mai mare în timpul expirației;
se micșorează odată cu creșterea complianţei pulmonare;
se mărește odată cu creșterea complianţei pulmonare;

118. Alegeți afirmațiile CORECTE. Edemul extracelular:


prezintă creșterea volumului lichidului interstițial;
poate rezulta din hipoproteinemie;
poate rezulta din blocajul vaselor limfatice;
poate rezulta din micșorarea coeficientului de filtrare la nivelul capilarelor;
poate rezulta din creșterea presiunii coloid-osmotice a sângelui;

119. Alegeți afirmațiile INCORECTE. Edemul extracelular:


prezintă creșterea volumului lichidului interstițial;
poate rezulta din hipoproteinemie;
poate rezulta din blocajul vaselor limfatice;
poate rezulta din micșorarea coeficientului de filtrare la nivelul capilarelor;
poate rezulta din creșterea presiunii coloid-osmotice a sângelui;

120. Alegeți afirmațiile ADEVĂRATE despre reflexul de întindere musculara:


rezulta din funcția fusului muscular;
rezulta din funcția aparatului tendinos Golgi;
rezulta din funcția fusului muscular și a aparatului tendinos Golgi;
este cauzat de întinderea brusca a mușchiului;
este cauzat de tensionarea tendonului;

121. Alegeți afirmațiile ADEVĂRATE despre reflexul de întindere musculara:


este declanșat de întinderea bruscă a mușchiului scheletic;
se mai numește reflexul miotatic;
se caracterizează prin contracția reflexa a fibrelor musculare scheletice extrafusale;
se caracterizează prin relaxarea reflexa a fibrelor musculare scheletice extrafusale;
este declanșat de creșterea tensiunii in tendonul mușchiului scheletic;
126. Alegeți afirmațiile corecte:
Rata filtrării glomerulare este controlata prin feed-back glomerulo-tubular.
La o persoană sănătoasă, glucoza filtrată se reabsoarbe în totalitate în tubul proximal.
Bicarbonatul filtrat este reabsorbit prin transport cuplat cu glucoza.
Cantitatea totală de bicarbonat filtrat se reabsoarbe în mod normal în prima jumătate a
tubului contort proximal.
Tubii proximali asigura reabsorbția din urina primara a aminoacizilor.

127. Alegeți afirmațiile corecte:


Zgomotul 1 are o durată de 0,08-0,12sec ;
Zgomotul 1 se asculta cel mai bine în spațiul 3-4 parasternal stâng;
Zgomotul 1 se asculta cel mai bine în spațiul 5 intercostal stâng pe linia medio-
claviculară cu 1,5 cm medial ;
Zgomotul 1 debutează la 0,02- 0,04 sec după unda R;
Zgomotul 1 debutează la 0,02- 0,04 sec după unda Q ;

128. Alegeți afirmațiile corecte:


Zgomotul 2 are o frecventa de 50-70 Hz și o durata de 0,05-0,10 sec ;
Zgomotul 2 debutează odată cu închiderea valvelor semilunare aortica și pulmonara ;
Zgomotul 2 se asculta cel mai bine în spațiul 2 intercostal parasternal ;
Zgomotul 2 debutează la 0,02- 0,04 sec după unda P;
Zgomotul 2 se asculta cel mai bine în spațiul 3-4 parasternal stâng;

131. Alegeți afirmațiile corecte despre valoarea presiunii osmotice a plasmei:


este influențată de elementele figurate;
depinde de numărul de particule solvite;
depinde de volumul de apă plasmatică;
diferă de presiunea osmotică a sângelui;
este 80% din valoarea ei revine NaCl;

135. Alegeți afirmațiile corecte privitor la secreția salivara:


pH-ul salivar este intre 6-8;
Bicarbonat (HCO3-) nu este secretat de celule ductale;
Contine haptocorina;
Bicarbonat (HCO3-) este secretat de celule acinare;
Contine fosfolipaza;

138. Alegeți afirmațiile corecte referitor la capacitatea pulmonara totala:


include volumul expirator de rezerva;
include volumul curent;
nu include volumul spațiului mort;
include volumul rezidual;
nu include volumul rezidual;

139. Alegeți afirmațiile corecte referitor la centrul apneustic:


este localizat în partea inferioară a punții;
este localizat în partea superioară a punții;
la excitare are loc stop respirator;
întrerupe inspirația, controlând volumul inspirat și frecvența respiratorie;
la distrugere are loc stop respirator;
140. Alegeți afirmațiile corecte referitor la centrul pneumotaxic:
este localizat în partea inferioară a punții;
este localizat în partea superioară a punții;
stimulează inspirația;
întrerupe inspirația, controlând volumul inspirat și frecvența respiratorie;
la excitare produce o respirație adâncă cu oprirea respirației în faza inspiratorie;

141. Alegeți afirmațiile corecte referitor la chemoreceptorii sensibili la hipoxemie:


sunt localizați în mușchi respiratori;
sunt localizați în corpusculii carotidian și aortic;
impulsurile aferente sunt conduse prin nervii vag și glosofaringian;
sunt localizați în organe cu metabolism intens;
sunt localizați în punte;

142. Alegeți afirmațiile corecte referitor la contracția diafragmului:


produce scăderea presiunii intrapleurale;
produce creșterea presiunii intrapleurale;
produce creșterea diametrului anteroposterior al abdomenului;
produce micșorarea tracțiunii elastice a plămânului;
micșorează presiunea intraabdominală;

143. Alegeți afirmațiile corecte referitor la curba de disociere a HbO2:


devierea spre stânga poate fi produsă de creșterea pH-ului;
devierea spre stânga poate fi produsă de scăderea pH-ului;
devierea spre stânga poate fi produsă de creșterea temperaturii, pCO2, 2,3-DPG;
devierea spre stânga poate fi produsă de scăderea temperaturii, pCO2, 2,3-DPG;
devierea spre stânga poate fi produsă de scăderea PaO2;

145. Alegeți afirmațiile corecte referitor la curba de disociere a HbO2:


devierea spre dreapta poate fi produsă de creșterea pH-ului;
devierea spre dreapta poate fi produsă de scăderea pH-ului;
devierea spre dreapta poate fi produsă de creșterea temperaturii, pCO2, 2,3-DPG;
devierea spre dreapta poate fi produsă de scăderea temperaturii, pCO2, 2,3-DPG;
devierea spre dreapta poate fi produsă de scăderea PaO2;

150. Alegeți afirmațiile corecte referitor la mecanismul expirației obișnuite:


este pe seama contracției mușchilor toracali și abdominali;
se implică elasticitatea ligamentelor și cartilajelor costale;
este pe seama contracției mușchilor intercostali interni și a diafragmului;
este pe seama elasticitatii pulmonare;
expirația este pasivă numai în poziția clinostatică;

152.Alegeți afirmațiile corecte referitor la o inspirație normală:


presiunea alveolară este mai mare ca cea intrapleurală;
presiunea alveolară este mai mică ca cea atmosferică;
presiunea intrapleurală este mai mică ca cea atmosferică;
presiunea intrapleurală este mai mare ca presiunea de recul elastic al plămânului;
tensiunea superficială alveolară se mărește;
153.Alegeți afirmațiile corecte referitor la PaO2 a sângelui din atriul stâng:
este egală cu PaO2 din alveole;
este mai joasă ca PaO2 din alveole;
este 95 mm Hg;
depăşeşte PaO2 din alveole;
este 104 mm Hg;

154.Alegeți afirmațiile corecte referitor la presiunea pleurală:


Este egală cu presiunea transpulmonară;
Din diferența cu presiune intraalveolară rezultă presiunea transpulmonară;
Este mai negativă la inspirație;
Din diferența cu presiune atmosferică rezultă presiunea transpulmonară;
Din diferența cu presiune intraalveolară rezultă histereza;

156.Alegeți afirmațiile corecte referitor la ritmul respirator:


centrii respiratori, pentru generarea ritmului respirator, sunt localizați în bulbul rahidian;
mușchii respiratori au o activitate intrinsecă ritmică;
respirația continuă și dacă toate aferentele nervoase sunt întrerupte;
principalul mușchi respirator este diafragma;
în cursul expirației, crește tonusul mușchilor intercostali externi;

157.Alegeți afirmațiile corecte referitor la rolul surfactantului:


micșorează complianţa pulmonară;
mărește tensiunea superficială intra-alveolară;
asigură stabilitatea alveolelor;
provoacă atelectaza alveolelor;
scade tensiunea superficială intraalveolară;

159.Alegeți afirmațiile corecte referitor la surfactant:


este o peliculă subțire de lipoproteine tensioactive;
nu asigură stabilitatea formei alveolelor;
împiedică filtrarea lichidelor din interstițiu și capilare spre alveolele pulmonare;
este secretat de celule epiteliale alveolare tip II;
este secretat de celule epiteliale alveolare tip I;

161.Alegeți afirmațiile corecte. Acidoză metabolică :


pH plasmatic foarte ridicat;
pH plasmatic foarte scăzut;
pCO2 mărit;
pH plasmatic apropiat de normal;
conținut scăzut de bicarbonat plasmatic;

162. Alegeți afirmațiile corecte. Acidoză mixta:


pH plasmatic foarte ridicat;
pH plasmatic foarte scăzut;
pCO2 mărit;
pH plasmatic apropiat de normal;
conținut scăzut de bicarbonat plasmatic;

163. Alegeți afirmațiile corecte. Acidoză respiratorie:


pH plasmatic foarte ridicat;
pH plasmatic foarte scăzut;
pCO2 mărit;
pH plasmatic apropiat de normal;
conținut scăzut de bicarbonat plasmatic;

164. Alegeți afirmațiile corecte. Adenozina:


Este sintetizată în celulele tisulare, din AMP în lipsa O2;
Efect vasodilatator cu mărirea fluxului sanguin local;
Efect vasoconstrictor cu micșorarea fluxului sanguin local;
Este sintetizată în celulele tisulare, din AMP în prezența O2;
Acționează pe receptori specifici-purinergici;

165. Alegeți afirmațiile corecte. Alcaloză metabolică:


pH plasmatic ridicat;
pH plasmatic scăzut;
pH plasmatic apropiat de normal;
pH plasmatic normal;
conținut crescut de bicarbonat plasmatic;

167. Alegeți afirmațiile corecte. Alcaloză respiratorie:


pH plasmatic ridicat;
pCO2 scazut;
pH plasmatic apropiat de normal;
pH plasmatic normal;
conținut crescut de bicarbonat plasmatic;

169. Alegeți afirmațiile corecte. Apa extracelulara:


este repartizata în 3 subcompartimente;
reprezinta 20% din greutatea corpului;
conține preponderent ionul de Na+ ;
conține preponderent ioni proteici;
conține drept cation major ionul de K+ ;

172. Alegeți afirmațiile corecte. Care din următoarele substanțe au efect vasoconstrictor la nivel
renal?
Noradrenalina;
Acetilcolina;
angiotensina II;
eritropoetina;
kininele;

173. Alegeți afirmațiile corecte. Care din următorii hormoni acționează asupra unor receptori
bazo-laterali tubulari şi au ca mesager secund AMPc:
parathormonul;
hormonul antidiuretic;
aldosteronul;
factorul natriuretic atrial;
angiotensina II;
175. Alegeți afirmațiile corecte. Clearance-ul glucozei:
la indivizii sănătoși are valoarea 0;
nu este influențat de nivelul glicemiei;
este influențat de nivelul glicemiei;
reprezintă 60% din clereance-ul inulinei;
la bolnavii cu diabet zaharat poate avea valoare pozitivă;

176. Alegeți afirmațiile corecte. Cotransportul din cursul reabsorbției Na+-lui în tubul contort
proximal are loc împreună cu:
Glucoza;
ionul de H+;
aminoacizii;
apa;
bicarbonat;

177. Alegeți afirmațiile corecte. Cotransportul tubular al Na+, are loc împreună cu:
glucoza şi aminoacizii în tubul contort proximal;
glucoza și aminoacizii în tubul contort distal;
fosfatul și lactatul în tubul contort distal;
clorul în tubul contort proximal;
clorul în segmentul descendent al ansei Henle;

178. Alegeți afirmațiile corecte. Diureza apoasă (hipotonă) survine în cazul:


diabetului zaharat;
secreţiei crescute de ADH;
sistării secreției de ADH;
diabetului insipid;
ingerării unor cantități mari de lichide hipotone;

178. Alegeți afirmațiile corecte. Diureza apoasă (hipotonă) survine în cazul:


diabetului zaharat;
secreţiei crescute de ADH;
sistării secreției de ADH;
diabetului insipid;
ingerării unor cantități mari de lichide hipotone;

179. Alegeți afirmațiile corecte. Diureza osmotică, caracterizată prin pierderi mari de apă și
electroliți prin urină, se întâlnește în:
diabetul zaharat;
diabetul insipid;
după administrarea de medicamente diuretice;
după ingestia de alcool;
când în urina tubulară sunt substanțe care nu se reabsorb ca de exemplu manitol, uree,
glucoza;

188. Alegeți afirmațiile corecte. Ingestia excesivă de lichide:


inhibă secreția de vasopresină;
stimulează secreția de aldosteron;
determină scăderea ratei filtrării glomerulare;
determină creșterea diurezei;
stimulează secreția vasopresinei;

189. Alegeți afirmațiile CORECTE. Lichidul extracelular comparativ cu cel intracelular prezintă:
volum mai mare;
osmolaritate mai mică;
majoritatea anionilor sunt anorganici;
o concentrație molară a sodiului mai mare decît a potasiului;
pH mai mic;

192. Alegeți afirmațiile corecte. Rata reabsorbției de glucoza este determinată de:
cantitatea filtrată;
capacitatea de transport a celulelor;
concentratia apei in urina primara;
metabolizarea rapidă a glucozei;
insulin;

194. Alegeți afirmațiile corecte. Reabsorbția glucozei:


este nelimitată;
este limitată de o capacitate maximă de transport tubular;
se realizează în cotransport cu Na+;
necesită prezența insulinei;
are loc pe cale paracelulară;

195. Alegeți afirmațiile corecte. Rinichii intervin în menținerea constantă a homeostaziei prin
următoarele funcții:
eliminarea de proteine;
autoreglarea circulaţiei renale;
eliminarea de substanţe inutile şi toxice;
menținerea echilibrului acido-bazic;
menţinerea echilibrului osmotic;

197. Alegeți afirmațiile corecte. Rinichiul participă la combaterea alcalozelor prin:


sinteza de mono și bicarbonate;
eliminarea unei urini alkaline;
creșterea aminogenezei;
inversarea raportului fosfaţilor;
reducerea reabsorbţiei bicarbonatului;

198. Alegeți afirmațiile corecte. Scăderea ratei de filtrare glomerulară se poate observa în:
vasoconstricție pe arteriola aferentă;
vasoconstricţie pe arteriola eferentă;
creșterea presiunii în capsula Bowman;
cresterea usoara a presiunii arteriale;
vasodilatație pe arteriola aferentă;

199. Alegeți afirmațiile corecte. Stimularea excesiva a simpaticului renal produce următoarele
efecte:
Hipodiureza;
scăderea presiunii efective de filtrare;
creşterea clearance-ului PAH;
creșterea clereance inulină;
scăderea clereance inulină;

200. Alegeți afirmațiile corecte. Ureea:


provine în principal din dieta glucidică și lipidică;
este secretată în tubul contort distal;
are un clearance mai mare ca al inulinei;
are un clearance crescut, dacă volumul de urină excretat creşte;
prezintă reciclaj medular;

201. Alegeți afirmațiile corecte. Volumul plasmatic:


aparține de subcompartimentul transcelular;
are valoarea de 4-5% din masa corpului;
are valoarea de 3 l sau ¼ din totalul apei extracelulare;
aparține subcompartimentului intravascular al apei extracelulare;
conține drept cation majoritar ionul de K+ și drept anioni majoritari ionii de Cl-, HCO3- ;

244. Alegeți afirmațiile proprii funcțiilor respiratorii ale plămânilor:


schimbul gazos respirator aer-sânge și sânge-aer;
eliberarea substanțelor volatile din sânge;
controlul presiunii sangvine pulmonare;
vehicularea de aer prin căile aeriene;
schimbul substanțelor liposolubile;

246. Alegeți factorii ce deviază spre dreapta curba de disociere a oxihemoglobinei:


creșterea difosfogliceratului;
reducerea difosfogliceratului;
creșterea pCO2;
scăderea pCO2;
reducerea temperaturii;

252. Alegeți mușchii ce asigură expirația forțată:


mușchii abdominali;
diafragma;
mușchii sternocleidomastoidieni;
mușchii scaleni;
mușchii intercostali interni;

254. Alegeți răspunsurile caracteristice midriazei:


mărirea diametrului pupilei;
micșorarea diametrului pupilei;
contracția mușchiului radial al irisului de către nervul simpatic si adrenalina;
contracția mușchiului sfincter pupilar de către nervul parasimpatic;
se produce la întuneric;

255.Alegeți răspunsurile ce caracterizează hipermetropia:


globul ocular este mai lung;
globul ocular este mai scurt;
poate fi corectata cu lentile convexe;
scade elasticitatea cristalinului;
imaginea obiectului îndepărtat se localizează în spatele retinei;

256. Alegeți răspunsurile ce caracterizează miopia:


imaginea obiectului îndepărtat se focalizează în fata retinei;
globul ocular este mai scurt;
poate fi corectata cu lentile concave;
poate fi corectata cu lentile convexe;
globul ocular este mai lung;

257. Alegeți răspunsurile ce caracterizează mioza:


reflex fotomotor la excesul de lumina și la vederea de aproape;
dilatarea pupilei;
contracția mușchiului sfincter pupilar de către nervul parasimpatic;
îngustarea pupilei;
contracția mușchiului radial al irisului de către nervul simpatic;

262. Alegeți trăsăturile caracteristice pentru receptorii gustativi:


provin din celule epiteliale;
sunt receptori secundari;
sunt receptori primari;
conțin microvili;
recepționează senzația olfactiva;

273. Angiotensina II:


stimulează secreția reninei;
are efect vasoconstrictor;
creste presiunea arteriala;
nu modifica presiunea sangvina;
este secretata de rinichi;

275. Animalul decerebrat:


prezintă rigiditate de decerebrare;
este animal spinal;
se obține prin secțiunea mai sus de nucleul rosu;
este animal talamic;
se obține prin secțiunea mai jos de nucleul rosu;

277. Apărarea antibacteriana salivara este reprezentata de:


Apa oxigenata;
Lactoferina;
Peroxidaza ca antioxidant;
Radicalul tiocianat (SCN);
Lizozim;

287. Astigmatismul este determinat de:


alungirea globului ocular;
creșterea presiunii intraoculare;
forma alungita a corneei;
puterea de refracție a corneei nu e aceeași pe toate meridianele;
opacifierea cristalinului;
288. Astigmatismul este un viciu al:
cristalinului;
corneei;
corpului vitros;
umoarei apoase;
retinei;

291. Asupra lipidelor emulsionate acționează :


sărurile biliare;
enterokinaza;
lipaza pancreatica;
lipaza intestinala;
pepsinele;

295. Axa electrică a inimii ne oferă informații cu privire la:


grosimea pereţilor cordului;
excitabilitatea inimii;
conducerea excitaţiei prin sistemul His-Purkinje;
poziţia inimii în torace;
conducerea atrio-ventriculară;
296. Bilanțul hidric negativ semnifica:
perturbarea echilibrului hidric cu acumularea de apa;
deshidratarea extracelulara;
deshidratarea celulara;
deshidratarea globala;
hiperhidratarea extracelulara și celulara;

299. Boala Addison (insuficienta corticosuprarenală globală) este asociată cu:


hiperglicemie și sensibilitate crescută la insulină;
hipoglicemie;
secreție scăzută de ACTH;
hiperkaliemie;
hiperpigmentare;

300. Boala Addison este determinata de:


hipertrofia cortexului adrenal;
atrofia cortexului adrenal;
distrugerea cortexului de un proces tuberculos sau canceros;
creșterea secreției de ACTH;
creșterea secreției adrenalinei;

301.Boala Bazedow se caracterizează prin:


mărirea metabolismului bazal;
scăderea metabolismului bazal;
sudorație exagerată;
mărirea excitabilității SNC;
bradicardie;

302.Boala Cushing este determinata de:


hiperplazia cortexului suprarenal;
hipoplazia cortexului suprarenal;
creșterea secreției de ACTH de către hipofiza anterioara;
scăderea secreției de ACTH de către hipofiza anterioara;
creșterea secreției de androgeni;

304.Căile aferente ale reflexului salivar urmează nervii:


V (trigemen);
VII (facial);
IX (glosofaringian);
XI (accesorius);
XII (hipoglos);

285. Căile eferente ale reflexului salivar urmează nervii:


V (trigemen);
VII (facial);
IX (glosofaringian);
XI (accesorius);
XII (hipoglos);

310.Când mușchiul ciliar ocular este complect relaxat:


ligamentele capsulei cristalinului se tensionează;
ligamentele capsulei cristalinului se relaxează;
puterea de refracție a cristalinului creste;
puterea de refracție a cristalinului scade;
cristalinul se aplatizează;

313.Capacitatea Pulmonară Totală:


Include Capacitatea Funcțională Reziduală și Capacitatea Inspiratorie;
Volumul care poate fi expirat după o inspirație maximă;
Include Capacitatea Expiratorie și Capacitatea Inspiratorie;
Nu poate fi măsurat direct prin spirometrie;
Nu include volumul spațiului mort;

319.Caracteristicile acidozei metabolice sunt:


creșterea pH-ului peste 7.4;
creșterea pCO2;
scăderea bicarbonatului ;
scăderea pH-ului sub limita normală ;
compensator, eliminarea urinei acide ;

321.Caracteristicile fiziologice ale somnului rapid (paradoxal) sunt:


tonusul muscular normal;
mișcări rapide a globilor oculari;
creste metabolismul total al creierului;
predomina undele delta;
scăderea tonusului muscular;

321.Caracteristicile fiziologice ale somnului rapid (paradoxal) sunt:


tonusul muscular normal;
mișcări rapide a globilor oculari;
creste metabolismul total al creierului;
predomina undele delta;
scăderea tonusului muscular;

322.Caracteristicile salivei primare sunt:


Este izotonica cu plasma;
Este rezultatul activității ductelor;
Se produce la nivelul acinilor;
Nu conține component proteice;
Conține mai mult K+ decât plasma;

350.Care din enzimele enumerate Nu sunt componente ale sucului gastric la copii;
ptialina;
pepsinogenul;
gelatinaza;
chimozina ;
maltaza;

353.Care din factorii umorali stimulează secreția pancreatica:


histamina;
adrenalina;
pancreozimina;
secretina;
tiroxina;

364.Care din structurile descrise sunt responsabile de apariția motivațiilor și emoțiilor;


cerebelul;
hipotalamusul;
nucleul rosu;
sistemul limbic;
măduva spinării;

366.Care din substanțele enumerate inhiba eliminarea sucului pancreatic:


acetilcolina;
atropina;
adrenalina;
noradrenalina;
gastrina;

367.Care din substanțele enumerate sunt implicate în producerea somnului rapid (paradoxal):
catecholaminele;
GABA;
glicina;
acetilcolina;
serotonina;

465. Care din următoarele substanțe, derivate din plachetele sanguine, sunt implicate în activarea
lor:
tromboxanul A2;
trombina;
adenozindifosfatul (ADP);
plasminogenul;
ionii de Ca+2;

467. Care din următoarele substanțe, prezente în concentrații ridicate în putamen, nucleul caudat
și substanța neagră, scad în concentrație în corea Hantington
acetilcolina;
dopamina;
histamina;
GABA;
melatonina;

470. Care din următoarele tipuri de lentile au efect divergent:


biconcave;
biconvexe;
plan concave;
sferice concave;
sferice convexe;

927. Prin AMPc acționează următorii hormoni:


hormonii hipotalamici;
hormonii hipofizei anterioare;
parathormonul;
estradiolul;
tiroidieni;

Care din urmatorii ioni au concentratia extracelulara mai


mica decit intracelulara
K si Mg
501.Care formațiuni intra în componenta mezencefalului:
talamusul;
hipotalamusul;
substanța neagra;
coliculii cvadrigemeni;
nucleii roșii;

502.Care receptori NU pot fi activați prin acetilcolina:


receptorii alfa-1 și alfa-2-adrenergici
receptorii beta-1-adrenergici;
receptorii beta-2-adrenergici;
receptorii nicotinici;
receptorii muscarinici;

505Care regiuni ale creierului participa în reacții emoționale: (aici raspuns mai este si scoarta
emisferelor mari!!!)
hipotalamusul;
cortexul limbic;
talamusul;
sistemul limbic;
ganglionii bazali;

513Care sunt funcțiile de baza ale cerebelului:


reglează mișcările voluntare fine făcându-le precise;
participa la reglarea posturii corpului și echilibrului;
prognozarea mișcărilor;
influențează hipotalamusul;
influențează faza REM a somnului;

515Care sunt principalele unde electrice cerebrale în stare de veghe:


gama;
alfa;
beta;
delta;
teta;

524Ce acțiune are calcitonina:


hipofosfatemie ;
hipocalcemie ;
natriureză;
efecte prompte pe termen lung, pentru reglarea calciemiei;
hipercalcemie;
526Ce efect NU are stimularea fibrelor parasimpatice care inervează glandele salivare
secretie mucoasa,de volum redus,bogata in enzime ;
vasodilatație;
secreție sero-mucoasa, de volum mare, cu conținut enzimatic variabil, fără efect vascular;
secreție seroasa, de volum mare, săraca în enzime;
vasoconstricție ;

531Ce efecte au ionii de Ca2+ asupra musculaturii cardiace :


efect cronotrop negativ;
opresc inima în diastola ;
intervin în mecanismul homeometric de reglare a cordului;
intervin in mecanismul heterometric de reglare a cordului;
determina repolarizarea în platou ;

532Ce efecte au ionii de Ca2+ asupra musculaturii cardiace:


efect cronotrop negativ;
efect inotrop pozitiv;
stop cardiac în diastola;
cuplează excitația cu contracția;
determină repolarizare lentă în platou;

529Ce efecte NU au ionii de Ca2+ asupra musculaturii cardiace :


efect cronotrop negativ;
opresc inima în diastola;
intervin în mecanismul homeometric de reglare a cordului;
intervin în mecanismul heterometric de reglare a cordului;
determina repolarizarea în platou;

530Ce efecte NU au ionii de Ca2+ asupra musculaturii cardiace:


efect cronotrop negativ;
efect inotrop pozitiv;
cuplează excitația cu contracția;
determină repolarizarea lentă în platou;
hiperpolarizează atriile;

533Ce este timpul reflexului:


timpul excitației receptorilor;
timpul transmiterii excitației prin centrul nervos;
timpul excitației organului efector;
timpul de la excitarea receptorie până la apariția reacției de răspuns;
timpul transmiterii excitației de la receptor pana la organul efector;

536Ce fluxuri ionice au loc în cursul depolarizării lente diastolice în celulele nodale?
scade treptat permeabilitatea pentru K+;
influx lent de Na+;
influx lent de Ca2+;
influx lent de Cl-;
influx lent de K+;

537Ce funcție îndeplinește talamusul:


asociativa;
transmite aferențele sensoriale;
activează cortexul cerebral.;
coordonarea mișcărilor fine;
comportament alimentar;

537Ce funcție îndeplinește talamusul:


asociativa;
transmite aferențele sensoriale;
activează cortexul cerebral.;
coordonarea mișcărilor fine;
comportament alimentar;

542Ce modificări ionice au loc în faza zero, de depolarizare rapida, a fibrelor miocardice atipice:
creste conductanța membranei pentru Na+ ;
creste fluxul intracelular de Cl- ;
scade permeabilitatea membranei pentru Ca+2;
creste permeabilitatea pentru Ca2+;
creste conductanța pentru K+ ;

542Ce modificări ionice au loc în faza zero, de depolarizare rapida, a fibrelor miocardice atipice:
creste conductanța membranei pentru Na+ ;
creste fluxul intracelular de Cl- ;
scade permeabilitatea membranei pentru Ca+2;
creste permeabilitatea pentru Ca2+;
creste conductanța pentru K+ ;

562Celulele acinare prezintă următoarele sisteme de transport ionic membranar:


Canale pentru potasiu numai apical;
Canale pentru potasiu apicale si bazolaterale;
Canal anionic pentru Clor/carbonat acid (Cl-/ HCO3-) bazolateral;
Triplu cotransport electroneutral Na+/ K+/2Cl- bazolateral;
Pompa Na/K ATP-aza apicala;

563Celulele cu bastonaşe:
conțin rodopsină;
populează regiunea maculară;
populează periferia retinei;
sunt sensibile la intensități mici de lumină;
asigură vederea cromatica;

565Centrul Pneumotaxic.
Inhibă neuronii inspiratori bulbari;
Excită neuronii inspiratori bulbari;
Este localizat în partea de jos a punții și partea superioară a bulbului;
Controlează volumul inspirator și frecvența respirației;
Produce inspir prelungit la stimulare ;
566Cerebelul este important în controlul:
coordonării mișcărilor successive
stereognoziei
reflexelor voluntare
prognozării mişcărilor
menținerii tonusului, posturii, echilibrului și redresării corpului

580Conținutul de apa din organism este influențat de:


funcția splinei
sex și vârsta;
aportul de lichide;
activitatea psihica;
funcția renala;

581Conținutul de apa din organism NU este influențat de:


funcția splinei;
sex și vârsta;
aportul de lichide;
activitatea psihica;
funcția renala;

584Controlul endocrin al hipotalamusului se realizează prin:


neuronii parvocelulari din aria hipofizotropă
neuronii magnocelulari din nucleii grupului mijlociu;
neuronii parvocelulari din nucleul supraoptic şi paraventricular
secreția de stimuline și inhibine din aria hipofizotropă
secreția de hormon antidiuretic și oxitocină în neuronii magnocelulari

588Corpusculii Pacini sunt:


termoreceptori;
algoreceptori;
mecanoreceptori;
receptori cu adaptare rapidă;
receptori cu adaptare lentă;

589Creșterea forței de contracție a miocardului este determinată de:


creșterea presarcinei;
creșterea postsarcinei;
stimularea β2-receptorilor din miocard;
creșterea ventilației pulmonare;
stimularea n. vag;

597Cum sunt clasificate după structură sinapsele SNC:


axo-somatice;
axo-dendritice;
axoaxonice;
motorii;
senzitive;
598De ce depinde trecerea conținutului din intestinul subțire în cel gros:
de starea sfincterului piloric;
de calitatea și cantitatea conținutului intestinului subțire;
de gradientul de presiune dintre intestinul subțire și gros;
de starea valvulei iliocecale;
de starea sfincterului Oddi;

602Deficitul de vasopresina (ADH) produce:


diabetul zaharat;
diabetul insipid;
maladia Cushing;
eliminarea unui volum mare de urina (poliuria);
retenția de apa in organism;

603Deficitul glucocorticoizilor provoacă:


intensificarea gluconeogenezei;
scăderea gluconeogenezei;
intensificarea mobilizării proteinelor și lipidelor;
reducerea mobilizării proteinelor și lipidelor;
micșorează nivelul de zahar în sânge;

604Deficitul mineralocorticoizilor provoacă:


hipernatriemie;
hiperkaliemie;
hiponatriemie;
scăderea volumului de lichid extracelular;
mărirea volumului de lichid extracelular;

608Despre saliva este adevarat ca:


Poate fi tampon pentru acidul clorhidric gastric;
Secreția sa este reglata neuro-umoral;
Conține calciu și fosfor;
Este esențiala pentru digestia polipeptidelor;
Are rol în digestia proteica;

612Din grupul de substanțele azotate neproteice din plasmă fac parte:


ureea și acidul uric;
ureea și acidul uric;
γ-globulinele;
albuminele;
indicanul și amoniacul;

613Din sistemul circulator de presiune înaltă fac parte:


arterelele;
venulele;
aorta;
trunchiul arterei pulmonare;
cordul drept;
628Efectele glucocorticoizilor asupra metabolismului glucidic sunt:
stimularea gluconeogenezei;
scăderea gluconeogenezei;
scăderea utilizarii glucozei de către celule;
creșterea glicemiei;
hipoglicemia;

629Efectele hormonilor tiroidieni asupra metabolismului glucidic sunt:


captarea rapida a glucozei de către celule;
captarea lenta a glucozei de către celule;
creșterea glicolizei;
scăderea gluconeogenezei;
creșterea secreției de insulina;

630 Efectele hormonului tireostimulant asupra secreției tiroidiene sunt:


creste proteoliza tireoglobulinei;
scade activitatea pompei de iod;
creste iodarea tirozinei;
creste mărimea și activitatea celulelor tiroidiene;
scade numarul de celule tiroidiene

631 Efectele insulinei asupra celulelor ținta sunt:


scăderea permeabilității membranelor celulare pentru glucoza;
mărirea permeabilității membranelor celulare pentru glucoza;
creșterea permeabilității membranelor celulare pentru aminoacizi;
scăderea permeabilității membranelor celulare pentru aminoacizi;
stimularea sintezei glicogenului;

635Eliminarea abundenta a salivei poarta denumirea de:


hiposalivatie;
hipersalivatie;
xerostomie;
sialoree;
bulemie;

636Endolimfa:
se afla în scala vestibulara;
este localizata in scala timpanica;
este secretata de stria vestibularis;
este localizata în scala medie;
are compoziție similara cu a lichidelor extracelulare;

637Enumerați principalele tipuri de receptori de durere:


mecanici;
electromagnetici;
chimici;
termici;
tactili;
Punctajul: 10cm Glaucomul se caracterizeaza prin :

a) [ ] dereglari de perceptie gustativa;

b) [x] comprimarea nervului optic la esirea lui din globul ocular;

c) [ ] afectarea cortexului vizual;

d) [x] presiunea intraoculara marita;

e) [x] dereglarea evacuarii umorii apoase;

Punctajul: 10cm Glucagonul:

a) [ ] este secretat şi de celulele G din mucoasa antrului piloric;

b) [x] scade glicogeneza hepatică;

c) [ ] inhibă secreţia de insulină;

d) [ ] stimulează absorbţia intestinală a glucozei;

e) [x] creşte glucogenoliza hepatică;


HEMOGLOBINA ARE AFINITATE JOASA PENTRU O2

677Hemoglobina se caracterizează prin faptul că:


hemul are în structura sa Fe2+;
participa la transportul de O2 şi CO2;
se poate leagă cu CO;
fixează K+ pe lanțurile β;
fixează 6 molecule de O2;

678 Hemoliza fiziologică poate avea loc în:


splină;
ficat;
rinichi;
muschi;
compartimentul extravascular;

679Hiperglicemia modifica secreția de hormoni pancreatici astfel:


stimulează secreția de glucagon;
stimulează secreția de insulina;
inhiba secreția de insulina;
inhiba secreția de glucagon;
nu influențează secreția celor doi hormoni;

680Hipermetropia se corectează cu lentile:


divergente;
convergente;
cilindrice;
biconvexe;
nu se corectează cu astfel de lentile;

681Hipersecreția de hormon somatotrop produce:


nanismul hipofizar la copil;
gigantismul la copil;
acromegalia la adult;
boala Basedow;
cretinismul la copil;

682Hipersecreţia de STH (somatotropina) la adult poate duce la:


acromegalie,
hipoglicemie;
inhibitia transportului aminoacizilor;
stimularea formarii ureei;
atrofia gonadelor;
685Hipoglicemia modifica secreția de hormoni pancreatici astfel:

stimulează secreția de insulina;


stimulează secreția de glucagon;
inhiba secreția de insulina;
inhiba secreția de glucagon;
nu influențează secreția celor doi hormoni;

690Hormonii androgeni sunt:


aldosteronul;
testosteronul;
testosteronul;
dehidrotestosteronul;
cortizolul;

694Hormonii derivați de la colesterol sunt:


hormonii sexuali;
hormonii glucocorticoizi;
hormonii mineralocorticoizi;
parathormonul;
calcitonina;

702Hormonii pancreasului endocrin sunt:


insulina;
somatotropul;
glucagonul;
aldosteronul;
calcitonina;

704Hormonii pot fi metabolizați la nivelul:


ficatului;
miocardului;
țesuturilor ținta;
plămânului;
rinichi;

697Hormonii hipofizari sunt ca structura:


peptide, proteine;
steroizi;
amine biogene;
glicoproteine;
glucide;

705Hormonii sexuali sunt produși de:


corticosuprarenala;
ovar;
testicul;
medulosuprarenala;
hipofiza anterioara;
707Hormonii tiroidieni sunt:
tireoglobulina;
monoiodtirozina;
triiodotironina;
tetraiodotironina;
calcitonina;

709Hormonul foliculostimulant (FSH):


stimulează creșterea și maturizarea foliculara;
promovează secreția endocrina la nivelul gonadelor prin acțiune directa;
stimulează spermatogeneza;
produce ovulația;
formează corpul galben

712Hormonul luteinizant (LH) la femeie:


promovează secreția endocrina în ovar;
stimulează lactația;
produce ovulația;
formează corpul galben;
maturizează foliculul;

713Hormonul paratiroidian determină:


creșterea depozitelor minerale osoase;
creșterea cantității de calciu în sânge;
creșterea eliminării calciului din oase,
creșterea absorbției calciului la nivel intestinal;
nici unul din efectele menţionate;

718Imaginea unui obiect pe retina este:


virtuala;
micșorata;
mărita;
inversata;
reala;

720 În astigmatism:
corecția se obține cu lentile cilindrice;
se produc deformări ale retinei;
se produc deformări ale corneei;
corecția se obține cu lentile divergente;
se produc deformări ale corpului vitros;

In cavitatea bucala are loc scindarea enzimatica Aș *cm


722In cavitatea bucala la adult are loc scindarea enzimatica a:
lipidelor;
glucozei ;
zaharozei;
amidonului preparat;
proteinelor;

723In cavitatea bucala la adult are loc scindarea enzimatică a:


lipidelor;
glucozei;
maltozei;
amidonului fiert;
proteinelor;

724In cazul alcalozelor metabolice:


se produce hipoventilaţie ca mecanism de compensare;
scade PCO2 în sânge;
creşte bicarbonatul standard;
scade reabsorbţia renală a bicarbonatului ca mecanism de compensare;
creşte potasiemia;

734In ce consta rolul de protecție al salivei:


reglarea pH-ului mediului intern;
lavajul cavitații bucale de resturi alimentare;
acțiunea anti-microbiana;
acțiune antifungică;
scindarea amidonului;

736În compoziția materiilor fecale, în reziduu uscat, predomină:


bacteriile;
lipidele;
proteinele;
produșii nedigerați, celule descumate, mucus, leucocite, pigmenți;
glucide;

738In cursul sistolei ventriculare are loc o creștere a presiunii în atrii pentru că:
valvele sigmoide sunt deschise;
are loc umplerea atriilor cu singe;
planșeul atrioventricular bombează spre atrii;
valvele atrioventriculare sunt închise;
valvele atrioventriculare sunt deschise;

741In diabetul zaharat se produce:


hiperglicemie;
hipoglicemie;
poliurie;
glucozurie;
anurie;

743In formula leucocitară normală la adult întâlnim:


l% - eozinofile;
65% - limfocite;
8% - monocite;
60% - neutrofile;
10% - bazofile;

747In mod normal, hematiile:


conțin circa 2 gr Hb/celulă;
nu au nucleu;
iau naștere în măduva roșie osoasă din eritroblaşti;
se maturizează în circulație din celule imature numite reticulocite;
trăiesc circa 50 zile;

750 In saliva și în sucul gastric sunt substanțe organice comune:


Mucoproteinele (mucina);
acidul uric, urea;
Lipaza;
Pepsinogen;
Factor intrinsic;

754 In timpul efortului fizic cresc următorii parametrii:


activitatea sistemului nervos parasimpatic;
volumul sistolic;
frecvența cardiacă;
scade presiunea sistolică;
presiunea sistolică;

767. Indicați localizarea centrilor corticali:


girusul postcentral - centrul vizual;
girusul postcentral - centrul sensorial somatic;
girusul occipital - centrul vizual;
girusul frontal - centrul auditiv;
girusul temporal - centrul auditiv;

770. Informația despre lungimea, tensiunea și viteza de modificare a lungimii mușchiului este
generata de :
Organele tendinoase Golgi;
Celulelor Renschaw;
Fusurile muscular;
Interneuroni;
Motoneuroni;

782. La femeie secreția de gonadotropine este reglata de :


adrenalina;
estradiol prin feed-back negativ;
tiroxina prin feed-back pozitiv ;
hormonul de eliberare hipotalamic;
aldosteron prin feed-back negativ;

788. Lentilele sferice convergente se utilizează pentru corectarea:


hipermetropiei;
miopiei;
prezbiopiei;
daltonismului;
astigmatismului;

796. Lichidul intraocular cuprinde:


cristalinul;
umoarea apoasa;
corneea;
umoarea vitroasa;
corpul ciliar;
798. Manifestările clinice produse prin lezarea ganglionilor bazali:
atetoza;
boala Parkinson;
corea Huntington;
rigiditatea de decerebrare;
agnozia;

800. Manifestările electrofiziologice ale somnului rapid (paradoxal) sunt:


este prezentă atonia musculară;
predomina undele delta;
predomina undele beta;
are loc desincronizarea ritmului;
are loc sincronizarea ritmului;

802. Marcați asocierile corecte:


pH acid salivar (sub 5,0) – favorizează apariția tartrului dentar;
Fumători – concentrație salivara mare de SCN (tiocianat);
Parotina – efect hipercalcemiant;
Boli renale cronice – uree, acid uric, creatinina salivare crescute;
Concentrație crescuta de Fluor în saliva – concentrație scăzută a calciului în smalț;

807. Mediatorii excitanți (în mai multe cazuri )sunt:


acetilcolina;
dopamina;
noradrenalina;
glicina;
acidul gama-amino-butiric (AGAB);

821. Motilina:
este hormon tisular;
inhiba motilitatea gastrica;
stimulează motilitatea duodenala;
are acțiuni similare glucagonului;
stimulează tranzitul alimentelor;

825. Motoneuronul:
enervează doar o singură fibră musculară;
axonii motoneuronilor sunt mielinizați;
corpul său celular este situat în coarnele anterioare ale măduvei spinării;
poatea primi aferențe senzitive direct de la fibrele de tip I a din fusurile musculare;
poate fi stimulat prin aplicarea glicinei pe corpul celular;
828. Neuromediatia specifica evidențiata în sistemul ganglionilor bazali este:
dopaminergica;
GABAergica;
colinergica;
noradrenergica, serotoninergica;
enkefalinergica și prin substanța P;

829. Neuronii simpatici:


care inervează medulosuprarenala sunt postganglionari;
care produc noradrenalina sunt preganglionari;
cei postganglionari eliberează noradrenalină;
cei preganglionari produc acetilcolină;
acționează la nivelul inimii, prin intermediul beta-1, determină creșterea frecvenței și forței
de contracție;

830. Nictalopia (cecitatea nocturna):


deficit al celulelor cu conuri;
deficit de funcționare al bastonaşelor;
bolnavii se orientează greu la intensității mari de lumină;
bolnavii se orientează greu noaptea;
poate fi provocata de deficit de vitamina A;

834. Numărul leucocitelor crește în/după:


Viroze;
boli parazitare;
ingerare de alimente;
inaniție proteica;
iradieri masive cu raze X;

836. Numiți cele mai importante arii de asociere ale cortexului:


aria parieto-occipito-temporala;
aria prefrontala;
aria auditiva secundara;
aria auditiva secundara;
aria limbica;

837. Numiți centrii bulbului rahidian:


respirator;
cardiovascular;
deglutiție;
foamei;
setei;
838. Numiți erorile de refracție ale ochiului:
miopia;
cataracta;
glaucomul;
hipermetropia;
astigmatismul;

839. Numiți grupele de nuclee ale talamusului optic:


nuclei specifici (comutanti);
nuclei supraoptici;
nuclei asociativi;
nuclei nespecifici;
nucleul caudat;

840. Numiți principalele trăsături ale reflexului condiționat:


este înnăscut;
este dobândit;
se elaborează pe baza reflexului necondiționat;
poate fi elaborat la diferiți stimuli;
se elaborează fără participarea cortexului;

850. Ochiul emetrop se caracterizează prin următoarele cu EXCEPȚIA:


putere de refracţie statică medie de 60 D;
focar principal pe retină, la privirea la (infinit);
putere de refracţie statică medie de 43 D;
focar principal în afara retinei la privirea la distanța (infinit);
punctul remotum al vederii clare este situat la infinit;

851. Ochiul emetrop se caracterizează prin:


putere de refracție statică medie de 60 D;
focar principal pe retină, la privirea la distanța (infinit);
putere de refracție statică medie de 43 D;
focar principal în afara retinei la privirea la distanța (infinit);
punctul remotum al vederii clare este situat la infinit;

852. Olfacția și simțul gustului au următoarele roluri comune:


perceperea și selectarea hranei;
favorizarea reflexelor secretorii digestive;
evitarea locurilor cu aer viciat;
evitarea alimentelor alterate;
recunoașterea partenerului sexual la animale;

853. Ovarul secreta:


hormoni estrogeni;
androgeni în cantități mici;
aldosteron;
progesteron;
hormonul foliculostimulant;

858. Parathormonul:
este hormon hipercalcemiant;
este hormon hipocalcemiant;
favorizează depunerea calciului in oase;
creste reabsorbția calciului la nivelul tubului urinifer;
mărește eliminările urinare de fosfor;

859. Parotina:
Este o globulina secretata de parotide;
Are efect hipercalcemiant;
Inhibă calcificarea dentinei;
Facilitează osificarea endocondrala;
Este clasificata ca hormon;

860. Particularitățile transmiterii excitației prin sinapsele SNC:


transmiterea unilaterala;
retenția sinaptica;
divergența;
iradierea excitației;
convergenta;

861. Pe receptorii intracelulari acționează următorii hormoni:


proteici;
steroizi;
adrenalina;
tiroidieni;
hipofizei anterioare;

862. Pe receptorii membranari actioneaza urmatorii hormoni:


hormonii proteici;
adrenalina;
hormonii steroizi;
hormonii tiroidieni;
hormonii sexuali;

Pentru fomarea de micelii este necesara prezentaȘ CM


866. Pentru formarea de micelii este necesară prezența:
fierului;
colesterolului;
sărurilor biliare;
alcoolului;
vitaminei B 12;

868. Pentru un adult sănătos de 60-70 kg greutate:


volumul sanguin total este de 5 1;
pH-ul sanguin este 7,0;
numărul hematiilor este de 5 x I0 la puterea 12/l;
numărul leucocitelor este de 1 x IO la puterea 9/l;
sângele conține circa 10% din totalul fierului din corp;

871. Perioada de contracție izovolumetrică:


corespunde cu începutul sistolei ventriculare;
începe odată cu închiderea valvelor semilunare;
începe odată cu închiderea valvelor atrioventriculare;
începe odată cu diminuarea presiunii intraventriculare;
este cuprinsă între închiderea valvelor atrio-ventriculare și deschiderea valvelor semilunare;

871. Perioada de contracție izovolumetrică:


corespunde cu începutul sistolei ventriculare;
începe odată cu închiderea valvelor semilunare;
începe odată cu închiderea valvelor atrioventriculare;
începe odată cu diminuarea presiunii intraventriculare;
este cuprinsă între închiderea valvelor atrio-ventriculare și deschiderea valvelor semilunare;

912. Precizați in care din structurile enumerate apa se găsește in cantități mici:
țesutul osos;
smalț;
rinichi;
glandele endocrine;
embrion;

913. Precizați in care din structurile enumerate se găsește apa in cantitate mare:
țesut osos;
mușchi;
rinichi;
smalț dentar;
splina;

914. Precizați răspunsurile corecte referitor la factorul natriuretic atrial (FNA):


inhibă reabsorbția de Na+ la nivel renal;
stimulează secreția de renină;
inhibă eliberarea de vasopresină;
inhibă eliberarea de renina;
stimulează reabsorbția Na+ la nivel renal;
918. Prescrierea hormonului tiroid exogen duce la:
inhibiția secreției hormonului tireotrop dupa principiul legaturii inverse negative;
micșorarea secreției hormonilor tiroidieni;
micșorarea asimilarii iodidelor de catre glanda tiroida;
mărirea consumului de oxigen in creier;
stimularea secreției hormonului tireotrop;

920. Presiunea arteriala este întreținută de:


forța de contracție a inimii;
debitul cardiac crescut;
elasticitatea vaselor mari;
volumul, viscozitatea și presiunea osmotica a sângelui;
rezistenta vasculara;

921. Presiunea coloidosmotică a plasmei:


creşte în hiperproteinemii;
creşte după o ingestie de apă în exces;
este determinată în primul rând, de albumine;
creşte în proteinurie;
creşte în hipoproteinemii;

922. Presiunea coloidosmotică a plasmei:


este mai mică faţă de cea din spațiul interstițial;
creşte după ingestia de NaCl în exces;
este determinată în primul rând de lipide;
este determinată 80% de albumine;
este determinată de către macromoleculele proteice;

924. Presiunea osmotica în spațiul extracelular în condiții normale este determinata de:
glucoza;
Na+;
Cl-;
lipide;
aminoacizi;

926. Prin activarea organului tendinos Golgi se produce:


facilitarea motoneuronilor α ce inervează același mușchi;
contracția musculaturii antagoniste;
reflexul tendinos Golgi;
inhibiției motoneuronilor α ce inervează mușchii corespunzători;
inhibiția reciproca;
927. Prin AMPc acționează următorii hormoni:
hormonii hipotalamici;
hormonii hipofizei anterioare;
parathormonul;
estradiolul;
tiroidieni;

929. Prin ce se caracterizează afazia Wernicke:


incapacitatea de a înțelege cuvintele rostite;
incapacitatea de a înțelege cuvintele scrise;
incapacitatea de a interpreta gândul exprimat de cuvintele rostite;
dementa totala;
incapacitatea de a interpreta sensul cuvintelor scrise;

930. Prin ce se caracterizează undele electrice cerebrale alfa:


frecventa 20-30 Hz;
se înregistrează în timpul somnului;
se înregistrează în starea de veghe in repaus;
frecventa 8-13 HZ;
apar în încordare nervoasa;

931. Prin ce se caracterizează undele electrice cerebrale beta:


frecventa mai mare de 14Hz;
frecventa mai mica de 14Hz;
apar în timpul stimulării sistemului nervos central;
apar în somnul paradoxal;
apar în stare de veghe în repaus;

933. Prin sistemul port hipotalamo-hipofizar se transporta:


hormonii de eliberare hipotalamici;
hormonii de inhibiîie hipotalamici;
oxitocina;
vasopresina;
neurofizinele;

936. Progesteronul este secretat la nivelul:


foliculuilui ovarian;
corpului galben;
testiculului;
placentei;
hipofizei anterioare;
945. Proteinele glandulare din saliva sunt:
pepsina;
Amilaza;
Mucinele;
Lipaza linguala;
tripsina;

946. Proteinele glandulare din saliva sunt următoarele:


lizozimă;
amilaza;
HCl;
substanțele de grup sanguin (aglutinogenule din sistemul ABO);
acidul lactic;

948. Răspunsul local se caracterizează prin:


amplitudine proporționala cu stimul;
amplitudine și durata constanta;
propagare locala decrementionala;
sumare temporospatiala;
propagare activa fără decrement;

950. Răspunsurile postsinaptice :


pot fi modulate de neuromodulatori și cotransmițători;
pot fi de tip excitator sau inhibitor;
nu se supun legii "tot sau nimic';
au aceeași baza ionica la răspunsul excitator și inhibitor;
se supun legii "tot sau nimic";

951. Receptorii nicotinici se găsesc:


la nivelul ganglionilor vegetativi simpatici;
la nivelul ganglionilor vegetativi parasimpatici;
la nivelul organelor efectoare ale sistemului nervos somatic;
la nivelul organelor efectoare ale sistemului nervos simpatic;
la nivelul organelor efectoare ale sistemului nervos parasimpatic;

952. Receptorii pulmonari de destindere:


Recepționează mărirea volumului pulmonar;
Transmit impulsurile aferente prin nervul glosofaringian;
Inhiba faza de inspirație;
Transmit impulsurile aferente prin nervul vag;
Măresc durata inspirației;
953. Reducerea limitelor de acomodare ale cristalinului se produce:
în prezbiopie;
la creșterea elasticității cristalinului;
la scăderea elasticității cristalinului;
în miopie;
în astigmatism;

954. Referitor la metabolismul glucozei:


gluconeogeneza este formarea glucozei din glicogen;
glicogenoliza și glicogeneza sunt funcții hepatice;
glucoza poate fi depozitată ca glicogen sau lipide;
gluconeogeneza este stimulată în condiții de hipoglicemie;
glicogeneza este stimulată, dacă rezervele celulare de ATP scad;

956. Reflexele medulare segmentare sunt :


reflexul de ascensor;
reflexul de redresare;
reflexul de flexie;
reflexul de flexie si extensie încrucișata;
reflexul de extensie;

957. Reflexele posturale și locomotorii a măduvei spinării sunt:


reacția pozitiva de susținere a pozei;
reflexul de pășire ritmica;
reflexul de galop;
reflexul de micțiune;
reflexele stato-kinetice;

958. Reflexul de convergența presupune:


marcarea corectă a poziției obiectelor în spațiu ;
suprapunerea totală a câmpurilor vizuale ale ambilor ochi;
modificarea poziției axelor optice ;
mișcarea ne concomitentă a celor doi ochi;
suprapunerea parțiala a câmpurilor vizuale ale ambilor ochi ;

958. Reflexul de convergența presupune:


marcarea corectă a poziției obiectelor în spațiu ;
suprapunerea totală a câmpurilor vizuale ale ambilor ochi;
modificarea poziției axelor optice ;
mișcarea ne concomitentă a celor doi ochi;
suprapunerea parțiala a câmpurilor vizuale ale ambilor ochi ;

959. Reflexul de grataj (scărpinare) este un reflex medular:


segmentar;
intersegmentar;
suprasegmentar;
polisinaptic;
monosinaptic;

962. Reglarea aportului hidric se realizează prin:


senzația de sete;
micșorarea presiunii oncotice;
prin progesterone;
creșterea osmolaritatii plasmatice;
uscăciune in cavitatea bucală;

963. Reieșind din faptul că litera B reprezinta un tendon, selectați următoarele combinații de
litere corect: ( IMAGINE )
A – motoneuron alfa cu terminațiunea motorie, C – fibre musculare scheletice;
A, B,C – fusul muscular;
A – motoneuron gamma cu terminațiune motorie, C – fibre musculare scheletice;
A – fibra nervoasa senzitiva, C – fibre musculare scheletice;
A,B,C – porțiune de tendon și mușchi care conțin organul tendinos Golgi;

964. Reieșind din faptul că litera B reprezintă un tendon, selectați următoarele combinații de
litere corect: ( IMAGINE)
A – arteriola cu capilare, C – fibre musculare cardiace;
A – arteriola cu capilare, C – fibre musculare netede;
A – fibra nervoasa senzitiva, C – fibre musculare scheletice;
A, B,C – unitate motorie;
A,B,C – porțiune de tendon și mușchi care conțin organul tendinos Golgi;

965. Reieșind din faptul că litera B reprezintă un tendon, selectați următoarele combinații de
litere INCORECT: ( IMAGINE)
A – arteriola cu capilare, C – fibre musculare cardiace;
A – arteriola cu capilare, C – fibre musculare netede;
A – fibra nervoasa senzitiva, C – fibre musculare scheletice;
A, B,C – unitate motorie;
A,B,C – porțiune de tendon și mușchi care conțin organul tendinos Golgi;

966. Reieșind din faptul că litera B reprezintă un tendon, selectați următoarele combinații de
litere INCORECT: (IMAGINE)
A – motoneuron alfa cu terminațiunea motorie, C – fibre musculare scheletice; ???
A, B,C – fusul muscular;
A – motoneuron gamma cu terminațiune motorie, C – fibre musculare scheletice;:::
A – fibra nervoasa senzitiva, C – fibre musculare scheletice;
A,B,C – porțiune de tendon și mușchi care conțin organul tendinos Golgi;

968. Renina:
este secretata de aparatul juxta-glomerular;
este secretata de interstițiu renal;
este secretata în ficat;
transforma angiotensinogenul în angiotenzina I;
transforma angiotensina I în angiotensina II;

969. Repolarizarea fibrei nervoase:


în prima fază este lentă apoi devine rapidă;
apare ca urmare a inactivării canalelor voltaj dependente pentru sodiu și activarea canalelor
pentru potasiu;
pe imaginea grafică a potențialului de acțiune este reprezentată de panta ascendentă;
este asociată cu creșterea conductanței pentru Ca++;
este asociată cu creșterea conductanței pentru K+;

734In ce consta rolul de protecție al salivei:


reglarea pH-ului mediului intern;
lavajul cavitații bucale de resturi alimentare;
acțiunea anti-microbiana;
acțiune antifungică;
scindarea amidonului;

Punctajul: 10.In ce consta rolul excretor al salivei;

a) [ ] eliminarea prin saliva a ureei, acidului uric si amoniacului;

b) [ ] eliminarea plumbului, mercurului ,bismutului;

c) [ ] eliminarea unor virusi (ca cel al rabiei);

d) [ ] eliminarea unor medicamente (ca stricnina,chinina);

e) [ ] toate raspunsurile corecte;


SALIVA CONTINE COMPUSI CU ACTIUNE ANTIMICRBINA:

SALIVA PRIMARA,ACINARA ARE URMATOARELE ROPRIETATI:

SECRETIA DE AMILAZA SALIVARA

(Ceva mai trebuie fiindca e multiplu)


SECRETIA DE HORMON TIREOTROP ESTE REGLATA DE:

SECRETIA SALIVEI ESTE STIMULATA DE:

Selectati afirmatia adevarata referitor la fusul neuromuscular

SELECTATI AFIRMATIILE ADEVARATE CE SE REFERA LA


MOTONEURONII SPINALI:

SELECTATI AFIRMATIILE ADEVARATE:

SELECTATI AFIRMATIILE ADEVARATE REFERITOR LA METABOLISMUL


LIPIDELOR:

SELECTATI AFIRMATIILE ADEVARATE REFERITOR LA INTERNEURONII


DIN MADUVA SPINARII:

275. Animalul decerebrat:


prezintă rigiditate de decerebrare;
este animal spinal;
se obține prin secțiunea mai sus de nucleul rosu;
este animal talamic;
se obține prin secțiunea mai jos de nucleul rosu;

SELECTATI AFIRMATIILE

48.cmSelectati afirmatiile corecte referitor la actiunea tiroxinei asupra ratei metabolismului :

A !.tiroxina in cantitati mari creste rata metbolismului cu 60-100% peste normal ;


B !.absenta completa a tiroxinei scade rata metabolismului cu 50-60% fata de normal ;
C.tiroxina in cantitati mari nu schimba rata metabolismului ;
D.tiroxina in cantitati mari scade rata metabolismului cu 10% fata de normal ;
E.absenta completa a tiroxinei nu schimba rata metabolismului ;

84.cmSelectati afirmatiile corecte referitor la coeficientul respirator (CR) :

A!.CR este raportul VCO2 eliberat laVO2 consumat in timpul oxidarii substantelor;
B.CR este raportul VO2 consumat la VCO2 eliberat in timpul oxidarii substantelor ;
C.CR este raportul VO2 eliberat la VCO2 consumat in timpul oxidarii;
D!.CR pentru glucide este 1, lipide – 0,71, proteine – 0,83 ;
E. CR pentru glucide, lipide, proteine este acelasi ;

42.cmSelectati afirmatiile corecte referitor la echivalentul caloric al oxigenului (ECO2) :

A !.ECO2 este cantitatea de energie eliberata pe litrul de oxigen utilizat in organism ;


B !.ECO2 este in medie 4,825 kcal;
C.ECO2 este cantitatea de energie eliberata pe 100 ml de oxigen utilizat in organism;
D.ECO2 este caldura eliberata pe litrul de oxigen utilizat de organism in 1 ora ;
E.ECO2 este in medie 6,25 kcal ;
SELECTATI AFIRMATIILE CORECTE REFERITOR LA MECANISMELE
TERMOGENEZEI CHIMICE,CIND SCADE T CORPORALA :

44.cmSelectati afirmatiile corecte referitor la metabolismul bazal (MB) :

A !.MB este energia degajata in activitatea nativa a tuturor ţesuturilor independent de efort fizic sau alti factori
externi;
B!.MB poate fi masurat numai in conditii bazale (standard);
C.MB este energia degajata in activitatea fizica a organismului uman;
D.MB nu depinde de factorii psihici si fizici ce produc excitatia;
E! MB la adult este in medie 70 kcal/ora ;

51.cmSelectati afirmatiile corecte referitor la modalitatile de pierdere a caldurii prin piele:

A!. prin iradierea omul pierde aproximativ 60% din productia totala de caldura;
B !.prin conductie catre aer omul pierde aproximativ 15% din productie totala de caldura ;
C.prin conductie catre obiecte omul pierde aproximativ 25% din productia totala de caldura ;
D.prin conductie catre aer si apoi prin convenctie omul poate pierde la 50% din caldura ;
E.prin convectie omul poate pierde la 50% din caldura ;

CRESTEREA CATABOLISMULUI GRASIMILOR ESTE ASIGURATA


DE ,SELECTATI AFIRMATIILE CORECTE :
61.cmSelectati afirmatiile incorecte referitor la mecanismul conservarii caldurii cind scade tº corporala :

A.vasoconstrictia cutanata ;
B.piloerectia si oprirea sudoratiei ;
C !.excitatia chimica simpatica ;
D !.secretia crescutade tiroxina ;
E !.stimularea hipotalamica ;

63.cmSelectati afirmatiile incorecte referitor la mecanismul productiei crescute de caldura cind scade tº corporala :

A .excitatia chimica simpatica ;


B .secretia crescuta de tiroxina ;
C !.vasoconstrictia cutanata ;
D !.piloerectia ;
E !.oprirea sudoratiei ;

26.cmSelectati afirmatiile corecte despre functiile ficatului in metabolismul lipidelor :

A.asigura sinteza acizilor grasi ;


B! asigură desfacerea acizilor grasi in compusi mici care pot fi utilizati pentru energie;
C!.sinteza trigliceridelor din glucide;
D!.sinteza colesterolului si fosfolipidelor din acizii grasi ;
E.saturarea triglicidelor ;
54.cmSelectati afirmatiile incorecte referitor la pierderea de caldura prin evaporare:

A .in timpul evaporarii apei la suprafata corpului pentru fiecare gram de apa evaporata se pierd 0,5 kcal sau 12-16
kcal/ora ;
B .evaporarea se produce prin difuziune continua a moleculelor de apa, indiferent de temperatura corpului;
C!.pierderile suplimentare de caldura prin evaporarea nu pot fi controlate prin reglarea intesitatii sudoratiei;
D!.prin evaporare se pierde cea mai mare parte a caldurii ;
E!.evaporarea nu este un mecanism esential de racire la temperaturi ridicate;

47.cmSelectati afirmatiile incorecte referitor la Rata metabolismului:

A.rata metabolismului (RM) este unitatea ce exprima cantitatea de energie eliberata din diferite principii alimentare ;
B!.RM este cantitatea de energie eliberata din diferite principii alimentare ;
C!.RM este cantitatea de energie cheltuita de diferite procese functionale ale organismului ;
D.RM este unitatea ce exprima cantitatea de energie cheltuita de diferite procese functionale ale organismului ;
E!.RM este valoare ce exprima energia totala cheltuita de organism ;

87.cmSelectati afirmatiile incorecte referitor la reglarea aportului alimentar :

A .in hipotalamusul lateral se gaseste centrul foamei ;


B .in nucleii ventromediali ai hipotalamusului se gaseste centrul satietatii ;
C !.in nucleii ventromediali ai hipotalamusului se gaseste centrul foamei ;
D !.in hipotalamusul lateral se gaseste centrul satietatii ;
E !.pornirea de a cauta hrana nu poate fi stimulata direct de centrul foamei ;

Selectati afirmatiile incorcte.Apa in cantitate mare se gaseste in :


a.tesut osos;
b.muschi;
c rinichi;
d.smalt;
e.splina;

Alegeti afirmatiile incorecte.Apa se gaseste in cantitate mica in:


a.tesut osos;
b!.muschi;
c!.rinichi;
d.smalt;
e!.splina;
1.
cmBilantul hidric negativ semnifica:
a. perturbarea echilibrului hidric cu acumlarea de apa;
b!.deshidratarea extracelulara;
c!.deshidratarea celulara;
d!.deshidratarea globala;
e. hiperhidratarea extracelulara, celulara si globala;
1.
cmBilantul hidric pozitiv semnifica:
a!.o perturbare a echilibrului hidric;
b!.hiperhidratarea extracelulara, celulara si globala;
c.deshidratarea extracelulara si celulara;
d.deshidratarea globala;
e.perturbarea echilibrului hidric cu pierderi de apa;

7.cmSelectati afirmatiile corecte. Metabolismul glucidic este reglat de urmatorii hormoni:

A !.adrenalina ;
B !.cortizol ;
C.intermedina ;
D.oxitocina ;
E.vasopresina;

3.cmSelectati afirmatiile corecte. Monozaharidele sunt transportate prin membrana in citoplasma


celulara prin :
A. difuziune simpla ;
B !.difuziune facilitala ;
C.transport activ ;
D !.trasport pasiv cu ajutorul proteinei transportatoare ;
E.co-transport activ ;

SELECTATI AFIRMATIILE INCORECTE.Reglarea catabolismului


grasimilor este asigurata de:

SELECTATI AFIRMATIILE INCORECTE.Urmatorii ioni au concentratie


extracelulara mai mica decit intracelulara.

Selectati motoneuronii care enerveaza fusul muscular.

SELECTATI SUBSTANTELE (?) CE LIPSESC PE SCHEMA TRANSPORTULUI


DE CO2

Imagine c un cerc.

SENSUL NORMAL AL CURGERII SINGELUI PRIN CAVITATILE INIMI ESTE


DATORAT:

Punctajul: 10cm Sinapsele electrice se deosebesc de cele chimice:

a) [ ] retenţia sinaptică este prelungită;


b) [ ] spaţiu sinaptic mai larg;
c) [x] spaţiu sinaptic mai mic;
d) [x] retenţia sinaptică lipseşte;
e) [ ] prezenţa mediatorului specific

Punctajul: 10cm Sinteza următorilor factori ai ccoagulării este dependentă de vitamina K:


a) [ ] fibrinogen;
b) [x] protrombină;
c) [ ] accelerină;
d) [x] proconvertină;
e) [ ] factorul antihemofilic A.
---------------------------------------------------------------------

Punctajul: 10cm Ce efecte are stimularea fibrelor nervoase simpatice asupra inimii:

a) [x] creste forta de contractie si se intensifica metabolismul;


b) [x] se accelereaza ritmul;
c) [x] creste viteza de conducere si tonusul;
d) [ ] scade excitabilitatea;
e) [ ] toate raspunsurile corecte;
Punctajul: 10cm Sistemul port hipotalamo-hipofizar:
a) [x] este un sistem vascular;
b) [x] leaga hipotalamusul medial cu hipofiza anterioara;
c) [ ] leaga hipotalamusul anterior cu hipofiza posterioara;
d) [ ] transporta oxitocina si vasopresina;
e) [x] transporta liberine si statine;---------------------------------------------------------------------

SISTOLA ATRIALA SE CARACTERIZEAZA PRIN


URMATOARELE CU EXCEPTIA:
527Ce efect are stimularea fibrelor parasimpatice care enervează glandele salivare
secreție mucoasa, de volum redus, bogata in enzime;
vasodilatație ;
secreție seromucoasă abundentă, cu conținut enzimatic variabil ;
secreție seromucoasă redusă;
vasoconstricție;
Sint adevarate urmatoarele afirmatii cu privire la sucul
pancreatic.( prin excludere mai jos)

Substantele organice commune din saliva si sucul


gastric sint,cu exceptia:

Surditatea de transmisie apare dupa:


Punctajul: 10cm Testiculul produce:

a) [x] spermatozoizi din celulele liniei seminale;


b) [x] hormoni androgeni la nivelul celulelor interstitiale Leydig;
c) [ ] gonadotropine LH, FSH;
d) [ ] progesteron;
e) [ ] cortizol;---------------------------------------------------------------------
Capitol: C3 Glande endocrine

Punctajul: 10cm Tractul hipotalamo-hipofizar:


a) [ ] este format din axonii neuronilor din nucleul arcuat;
b) [x] este format din axonii neuronilor din nucleii supraoptici si paraventriculari;
c) [ ] este un sistem vascular ;
d) [ ] ajunge la hipofiza anterioara;
e) [x] ajunge la hipofiza posterioara;
---------------------------------------------------------------------

TRANSMITEREA POTENTIALULUI NERVOS


PRINTR-O FIBRA NERVOASA:
TRITANOPIA ESTE:

UN RASPUNS REFLEX:

URMATOARELE AFIRMATII SE REFERA LA MECANISMUL DE


HEMOSTAZA CU EXCEPTIA: (PRIN EXCLUDERE)

URMATOARELE AFIRMATII SE REFERA LA MECANISMUL DE


HEMOSTAZA:

URMATOARELE AFIRMATII SE REFERA LA MECANISMUL DE


HEMOSTAZA:

URMATOARELE AFIRMATII SINT CORECTE:

URMATOARELE MODIFICARI IONICE AU LOC IN FAZA DE


DEPOLARIZARE RAPIDA A FIBRELOR MIOCARDICE,CU
EXCEPTIA:
URMATORII HORMONI INFLUENTEAZA SECRETIA SALIVARA:
URMATORII HORMONI SINT SECRETATI DE GLANDELE
SALIVARE:

3. Accelerarea VSH-lui este determinata de:


forma de disc biconcav a hematiilor;
creșterea încărcării electronegative a membranei hematiei;
reducerea globulinelor și creșterea albuminei plasmatice;
creșterea numărului de hematii;
scăderea numărului de hematii;

4. Accelerarea VSH-ului este determinată de:


reducerea albuminelor și creșterea globulinelor plasmatice;
reducerea globulinelor și creșterea albuminelor plasmatice;
creșterea încărcării electronegative a membranei hematiei;
creșterea hematocritului;
reducerea globulinelor și fibrinogenului plasmatice;
5. Accelerarea VSH-ului este determinată / apare în caz de:
reducerea albuminelor și creșterea globulinelor plasmatice;
anemie;
forma de disc concav a hematiilor;
reducerea globulinelor și creșterea albuminelor plasmatice;
creșterea încărcării electronegative a membranei hematiei;

80cmValvulele semilunare aortice sunt închise pe toată durata:

a.!contracţiei atriale
b.!contracţiei izovolumetrice a ventriculului stâng (VS)
c.!zgomotului II
d.ejectiei rapide a singelui
e ejectiei lente a singelui (2 intrebari de acestea)

Vasodiltatia poate fi cauzta de urmatorii factori metabolici:


Vedeti imaginea si indicate in faza a potentialului de
actiune membrane celulara raspunde la stimuli
subpragali.

Vedeti imaginea si indicate in ce faza a potentialului de


actiune membrane celulara raspunde la stimuli
suprapragali.

Vedeti imaginea si indiciati in ce faza a potentialului de


actiune memrana celulara este hipoexcitabila.

Vedeti imaginea si indiciati in ce faza a potentialului de


actiune memrana celulara este hiperexcitabila.
Vedeti imaginea si indicate locurile cu densitatea mai
mare a canalelor chimiodependente.

Verificati si alegeti combinatia corecta:


reflex tendinos Golgi -bisinaptic;
reflex miotatic - monosinaptic;
reflex de extensie simplă - multisinaptic,
circuit Renshaw - adrenalină ;
reflex rotulian - reflex polisinaptic ;

Verificati si alegeti combinatia incorecta:


456. Care din următoarele asocieri sunt INCORECTE:
reflex tendinos Golgi -bisinaptic;
reflex miotatic - monosinaptic;
reflex de extensie simplă - multisinaptic,
circuit Renshaw - adrenalină ;
reflex rotulian - reflex polisinaptic ;
VITEZA DE CONDUCERE A IMPULSULUI NERVOS INTR-O
FIBRA VARIAZA IN FUNCTIE DE:

VITEZA DE CONDUCERE A UNUI POTENTIAL DE ACTIUNE


PRIN FIBRA NERVOASA :

VITEZA DE PROPAGARE A POTENTIALULUI DE ACTIUNE


ESTE:

VOLUMUL EXPIRATOR FORTAT (FEV1)

897. Precizaţi care din afirmațiile de mai jos sunt corecte. Zona
reflexogenă sinocarotidiană:
cuprinde numai baro (preso) receptori;
este aferentă nervului vag;
este aferenta nervului glosofaringian;
conține atât baro~ cât și chemoreceptori;
de la baroreceptori se declanșează reflexe depresoare;