Sunteți pe pagina 1din 16

1.

cmAlegeţi afirmaţiile corecte


a!. Fluxul plasmatic renal se măsoară prin clearance-ul PAH.
b!. Rinichii primesc 1/5 din debitul cardiac de repaus.
c. Dacă debitul cardiac creşte în cursul efortului, fluxul sanguin renal creşte.
d!. Fluxul sanguin renal este menţinut în limite strânse prin autoreglare.
e. Creşterea activităţii nervilor renali simpatici determină o creştere a fluxului renal.

2. cmAlegeţi afirmaţiile corecte


a. Filtratul glomerular are o compoziţie identică cu a plasmei.
b!. Rata filtratului glomerular poate fi măsurată cu ajutorul clearance-ului inulinei,
c. O substanţă cu clearance mai mic ca al insulinei trebuie să fie totdeauna reabsorbită la
nivel tubular renal.
d!. Rata filtrării glomerulare este de circa 125 ml/min la un bărbat adult.
e!. Rata filtrării glomerulare depinde de presiunea din. arteriolele aferente.

3. cmAlegeţi afirmaţiile corecte


a. Reabsorbţia moleculelor mici în tubii renali se face totdeauna prin moleculele transportoare specifice.
b!. Apariţia glicozuriei reflectă saturaţia transportorilor de glucoza în tubul proximal.
c!. Transportul glucozei şi aminoacizilor princelulele epiteliale tubuiare renale este asociat cu sodiu.
d!. Transportul maxim de glucoza este de circa 260 mg/min.
e!. Dacă clearance-ului renal al unei substanţe depăşeşte pe cel al inulinei, în acest caz ea este secretată în tubi

4. cmAlegeţi afirmaţiile corecte


a!. Rata filtrării glomerulare este controlata prin feed-back glomerulo-tubular.
b!. La o persoană sănătoasă, glucoza filtrată se reabsoarbe în totalitate în tubul proximal.
c. Bicarbonatul filtrat este reabsorbit prin transport de anioni.
d. Cantitatea totală de bicarbonat filtrat se reabsoarbe în mod normal în prima jumătate a tubului contort
proximal.
e!. Tubii proximali epurează urina primara de aminoacizi.

5. cmAlegeţi afirmaţiile corecte


a. Toţi nefronii au o ansă Henle, ce penetrează adânc în membrană.
b!. Porţiunea descendentă subţire a ansei lui Henle este permeabilă pentru apă.
c!. Osmolalitatea spatiul interstitial in vecinatatea cu pelvis poate depăşi 1200 mOsm/l.
d. Porţiunea groasă ascendentă a ansei lui Henle transportă ionii de Na+, în acelaşi fel ca şi în tubul proximal.
e!. Porţiunea subţire ascendentă a ansei lui Henle este impermeabilă pentru apă.

6. cmAlegeţi afirmaţiile corecte


a. Reabsorbţia ionilor de Na+ este realizata în tubul contort proximal.
b!. Celulele din macula densa secretă reninâ, dacă concentraţia plasmatică a ionilor de Na scade.
c. Angiotensina II se formează din renină, în prezenţa unei enzime de conversie, din
endoteliul vaselor sanguine pulmonare.
d. Angiotensina II acţionează asupra glandei medulosuprarenale.
e!. Glandele corticosuprarenale secretă aldosteron, ca răspuns la stimularea prin angiotensina II.

7. cmAlegeţi afirmaţiile corecte


a!. După ingestia unei cantităţi mai mari de apă, o persoană normală poate produce urină cu osmolalitate sub
100 mOsm/ kg.
b. Medulara renală are un gradient osmotic care scade de la limita cu cortexul, spre papilele renale.
c!. Gradientul osmotic al medularei renale rezultă din transportul ionilor de Na + şi CI‾, din porţiunea
ascendentă groasă a ansei lui Henle, spre lichidul interstiţial.
d. HAD este secretat de hipofiza anterioară, ca răspuns la scăderea osmolalităţii sângelui.
e!. HAD acţionează la nivelul tubilor colectori, pentru creşterea permeabilităţii lor pentru apă.

8. cmAlegeţi afirmaţiile corecte


a!. Nefronii juxtamedulari (25-30% din totalul nefronilor) prezintă o ansă Henle lungă, care ajunge până la
medulară.
b!. Comparativ cu plasma, urina conţine mai mult K+, creatinină, uree şi acid uric.
c!. Dacă debitul cardiac creşte în cursul efortului, fluxul sanguin renal nu se modifică.
d. Osmolalitatea plasmei este mai mică ca a urinii, pentru că proteinele nu trec în urină.
e. PTH influenţează reabsorbţia de Ca2+, în tubul contort proxima! şi de fosfaţi, în tubul contort distal.

9. csAlegeţi afirmaţiile corecte. Efectul HAD asupra rinichiului este de a:


a!. creşte permeabilitatea tubului distal pentru apă
b. creşte ritmul filtrării glomerulare
c. creşte excreţia de Na+
d. creşte excreţia de apă
e. creşte diametrul arterei renale
10. csAlegeţi afirmaţiile corecte. Capacitatea rinichiului de a excreta urina concentrată va fi crescută dacă:
a. permeabilitatea tubului proximal pentru apă scade
b!. ritmul fluxului sanguin prin medulară scade
c. ritmul fluxului prin ansa Henle creşte
d. activitatea pompei Na-K în ansa Henle scade
e. permeabilitatea tubului colector pentru apă scade

11. csAlegeţi afirmaţiile corecte. Glucoza, care este filtrata la nivel glomerular, este reabsorbita în:
a!. tubul contort proximal
b. ramura descendentă a ansei Henle
c. ramura ascendentă a ansei Henle
d. tubul contort distal
e. tubul colector

12. cmAlegeţi afirmaţiile corecte. Factorul natriuretric atrial (FNA) are următoarele proprietăţi:
a!. inhibă reabsorbţia de sodiu la nivel renal
b!. inhibă secreţia de renină
c. creste eliberarea de vasopresină
d!. inhibă eliberarea de aldosteron
e. stimulează reabsorbţia de Na+ la nivel renal

13. csAlegeţi afirmaţiile corecte. Blocarea anhidrazei carbonice din epiteliul tubular al nefronului este urmată
de:
a!. scăderea pH-ului mediului intern
b. creşterea concentraţiei Na+ seric
c. creşterea eliminării urinare de NH3
d. creşterea eliminării urinare de NaH2PO4
e. scăderea eliminării urinare a HCO3‾

14. cmAlegeţi afirmaţiile corecte. Rinichiul participă Ia combaterea alcalozelor prin:


a. sinteza de novo de bicarbonat
b!. eliminarea unor urini alcaline
c. creşterea aminogenezei
d. inversarea raportului fosfaţilor
e!. reducerea reabsorbţiei bicarbonatului

15. cm Alegeţi afirmaţiile corecte. Filtrarea glomerulară este influenţată de


a. sarcina osmotică a rinichiului
b!. presiunea coloid-osmotică a plasmei
c! concetraţia CI‾ si Na+ din lichidul tubular de la nivelul maculei densa
d!. concentraţia crescută glucozei sanguine
e. clearance-ul inulinei

16. cm Alegeţi afirmaţiile corecte. Clearance-ul glucozei:


a!. este influenţat de nivelul glicemiei
b!. la indivizii sănătoşi are valoarea 0
c. nu este influenţat de nivelul glicemiei
d. reprezintă 60% din clereance-ul inulinei
e!. la bolnavii cu diabet zaharat poate avea valoare pozitivă

17. cm Alegeţi afirmaţiile corecte. Stimularea excesiva simpaticului renal produce urmatoarele efecte:
a!. hipodiureza
b!. scăderea presiunii efective de filtrare
c. creşterea clearance-ului PAH
d. creşterea clereance inulină
e!. scăderea clereance inulină

18. cs Alegeţi afirmaţiile corecte. In prezenţa hormonului antidiuretic:


a!. cea mai mare cantitate de apă se reabsoarbe la nivelul tubului contort proximal
b. cea mai mare cantitate de apă se reabsoarbe la nivelul tubului colector
c. creşte eliminarea apei libere
d. creşte clearance-ul osmolar
e. scade filtrarea glomerulară

19. cm Alegeţi afirmaţiile corecte. Ingestia excesivă de lichide:


a!. inhibă secreţia de vasopresină
b. stimulează secreţia de aldosteron
c. determină creşterea filtrării glomerulare
d!. determină creşterea diurezei
e!. stimulează secreţia de hormon natriuretic

20. cm Alegeţi afirmaţiile corecte. In porţiunea ascendentă groasă a ansei Hitilc se reabsorb:
a!. Na+
b!. Ca2+ Mg2+ şi HC03‾
c. aminoacizii
d!. K+
e. proteine

21. cm Alegeţi afirmaţiile corecte. Reabsorbţia glucozei:


a. este nelimitată
b!. este limitată de o capacitate maximă de transport tubular
c!. se realizează în cotransport cu Na+
d. necesită prezenţa insulinei
e. are loc la polul apical al nefrocitului

22. cs Alegeţi afirmaţiile corecte. In absenţa vasopresinei, cea mai mare cantitate de apă se reabsoarbe în:
a!. tubul proximal
b. ansa Henle
c. tubul distal
d. tubul colector cortical
e. tubul colector medular

23. cs Alegeţi afirmaţiile corecte. Aminoacizii sunt aproape complet reabsorbiţi din filtratul glomerular prin
transport activ la nivelul:
a!. ansei Henle
b. tubului proximal
c. tubului distal
d. tubului colector
e. pelvisului renal

24. cs Alegeţi afirmaţiile corecte.Secreţia de H+ în tubul proximal este în principal asociată cu:
a. excreţia de ionii de K+
b. excreţia de ioni FT
c. reabsorbtia de ionii de Ca2+
d!. reabsorbţia de ioni de HCO3‾
e. reabsorbţia de ioni de HPO4 2‾

25. cm Alegeţi afirmaţiile corecte:


a!. în tubul proximal se reabsoarbe 65% de Na+
b. Na+ - reabsorbţie prin contratransport cu fosfatul şi lactatul
c. balanţa glomerulotubulară este realizata de catre tubul colector medular
d!. in porţiunea ascendentă a ansei Henle se reabsoarbe 25% de Na+
e!. secreţie distală de K+ crescută poate fi cauzata de K+ crescut în dietă

26. cs Alegeţi afirmaţiile corecte. Renina:


a. este secretată de celulele tubului proximal
b. secreţia sa duce la pierderea de Na şi apă din plasmă
c. secreţia sa este stimulată prin presiunea arterială crescută
d!. converteşte angiotensinogenul la angiotensina 1
e. converteşte angiotensina 1, la angiotensina II

27. cs Alegeţi afirmaţiile corecte. Care din următoarele substanţe va fi mai concentrată la sfârşitul tubului
proximal decât la începutul acestuia?
a. glucoza
b!. creatinina
c. sodiul
d. bicarbonatul
e. fosfatul

28. cm Alegeţi afirmaţiile corecte. HAD produce creşterea:


a. permeabilităţii apei în portiunea initiala al tubul distal şi colector
b!. reciclării ureei
c!. permeabilităţii apei în portiunea distala tubul distal şi colector
d. reabsorbţiei izoosmotice a apei în tubulproximal în proporţie de 1/3
e. reabsorbţiei de apă în porţiunea terminalăanefronului prin acţiune pe receptorii Vi

29. cs Alegeţi afirmaţiile corecte. Dacă clearance-ul unei substanţe, care este filtrată liber, este mai mic de 125
ml/ min:
a!. are loc o reabsorbţie netă a acesteia, la nivel tubular
b. are loc o secreţie netă a acesteia, la nivel tubular
c. nu are loc nici reabsorbţia şi nici secreţia netă a acesteia, la nivel tubular
d. substanţa se fixează pe proteine, la nivel tubular
e. substanţa este secretată în tubul contort proximal, mai mult ca în tubul contort distal

30. cs Alegeţi afirmaţiile corecte. Glucoza ete reabsorbită în:


a!. tubul contort proximal
b. ansa Henle
c. tubul contort distal
d. tubul colector cortical
e. tubul colector medular

31. cs Alegeţi afirmaţiile corecte. Efectul maxim al aldosteronului se manifestă ia nivelul:


a. glomerulului
b. tubului contort proximal
c. porţiunii subţiri a ansei Henle
d. porţiunii groase a ansei Henle
e!. tubului colector cortical

32. cs Alegeţi afirmaţiile corecte. Calculaţi clearance-ul unei substanţe cunoscând că fluxul urinar = 3 ml/min,
concentraţia ei plasmatică - 20 mg/dl, concentraţia ei urinară = 50 mg/dl
a!. 7,5 ml/min
b. 333 ml/min
c. 1,2 ml/min
d. 1,2 l/min
e. 125 ml/min

33. cm Alegeţi afirmaţiile corecte. In cursul diurezei osmotice (diabet zaharat).


a. este inhibată acţiunea vasopresinei la nivel tubular
b. osmolalitatea urinii este mai mare faţă de cea a plasmei, pentru că retenţia apei în tubul contort proximal
scade gradientui de concentraţie a Na+, între fluidul tabular şi celulele tabulare, împiedicându-i reabsorbţia
c!. reabsorbţia apei în tubul contort proximal este redusă
d!. are loc pierderea unei mari cantităţi de apă şi electroliţi prin urină
e. osmolalitatea urinii este crescută şi se produce intoxicaţia cu apă

34. cs Alegeţi afirmaţiile corecte. Locul de acţiune a furosemidului


a. tubul contort proximal
b. porţiunea subţire a ansei Henle la nivelul vârfului
c!. porţiunea groasă a ansei Henle
d. tubul contort distal
e. tubul colector

35. cs Alegeţi afirmaţiile corecte. Locul de acţiune a tiazidelor


a. tubul contort proximal
b. porţiunea subţire a ansei Henle la nivelul vârfului
c. porţiunea groasă a ansei Henle
d!. tubul contort distal
e. tubul colector

36. cs Alegeţi afirmaţiile corecte. Locul unde osmolalitatea fluidului tubular este mai mare ca a plasmei
a. tubul contort proximal
b!. porţiunea subţire a ansei Henle la nivelul vârfului
c. porţiunea groasă a ansei Henle
d. tubul contort distal
e. tubul colector

37. cm Alegeţi afirmaţiile corecte. Locul unde este reabsorbit activ Na+
a!. tubul contort proximal
b. porţiunea subţire a ansei Henle la nivelul vârfului
c!. porţiunea groasă a ansei Henle
d!. tubul contort distal
e. tubul colector
38. cs Alegeţi afirmaţiile corecte. Locul unde este secretat K+
a. tubul contort proximal
b. porţiunea subţire a ansei Henle la nivelul vârfului
c. porţiunea groasă a ansei Henle
d!. tubul contort distal
e!. tubul colector

39. cs Alegeţi afirmaţiile corecte. Locul unde este reabsorbită glucoza


a!. tubul contort proximal
b. porţiunea subţire a ansei Henle la nivelul vârfului
c. porţiunea groasă a ansei Henle
d. tubul contort distal
e. tubul colector

40. cs Alegeţi afirmaţiile corecte. Porţiunea tubulară cea mai permeabilă pentru apă, în lipsa vasopresinei
a!. tubul contort proximal
b. porţiunea subţire a ansei Henle la nivelul vârfului
c. porţiunea groasă a ansei Henle
d. tubul contort distal
e. tubul colector

41. cs Alegeţi afirmaţiile corecte. Filtrare reprezinta


a. mecanism dependent energetic de la nive lul ansei Henle, care explică concentraţia osmotică ridicată din
medulară
b. nefronul cu ansă Henle lungă, care începedin apropierea corticalei şi se întinde până în medulara internă
c. creşterea fluxului urinar determinată de substanţe osmotic active
d. bariera care separă capilarele sanguine glomerulare de spaţiu! urinar dintre foiţele capsulei Bowman
e!. proces pasiv de transport, care are loc la nivelul membranei filtrante glomerulare

42. cs Alegeţi afirmaţiile corecte. Celule granulare


a. mesagerul secund care mediază creşterea permeabilităţii apei produsă de vasopresină, în tubul colector
b. excreţia anormală de proteine în urină
c. constanta relativă a fluxului sanguin renal şi ratei de filtrare glomerulară, independent de modificările
presiunii arteriale
d!. celulele care sintetizează renină
e. mecanism dependent energetic de la nive lul ansei Henle, care explică concentraţia osmotică ridicată din
medulară

43. cs Alegeţi afirmaţiile corecte. Nefronul juxtamedular renrezinta


a. constanta relativă a fluxului sanguin renal şi ratei de filtrare glomerulară, independent de modificările
presiunii arteriale
b. celulele care sintetizează renină
c. mecanism dependent energetic de la nive lul ansei Henle, care explică concentraţia osmotică ridicată din
medulară
d!. nefronul cu ansă Henle lungă, care începe din apropierea corticalei şi se întinde până în medulara internă
e. creşterea fluxului urinar determinată de substanţe osmotic active

44. cs Alegeţi afirmaţiile corecte. Clearance reprezinta


a. nefronul cu ansă Henle lungă, care începedin apropierea corticalei şi se întinde până în medulara internă
b. creşterea fluxului urinar determinată de substanţe osmotic active
c. bariera care separă capilarele sanguine glomerulare de spaţiu! urinar dintre foiţele capsulei Bowman
d. proces pasiv de transport, care are loc la nivelul membranei filtrante glomerulare
e!. volumul virtual de plasmă exprimat în ml, din care rinichiul elimină complet o anumită substanţă în unitatea de
timp

45. cs Alegeţi afirmaţiile corecte. Proteinurie reprezinta


a. mesagerul secund care mediază creşterea permeabilităţii apei produsă de vasopresină, în tubul colector
b!. excreţia anormală de proteine în urină
c. constanta relativă a fluxului sanguin renal şi ratei de filtrare glomerulară, independent de modificările
presiunii arteriale
d. celulele care sintetizează renină
e. mecanism dependent energetic de la nive lul ansei Henle, care explică concentraţia osmotică ridicată din
medulară

46. cs Alegeţi afirmaţiile corecte. Autoreglarea circulaţiei renale


a. mesagerul secund care mediază creşterea permeabilităţii apei produsă de vasopresină, în tubul colector
b. excreţia anormală de proteine în urină
c!. constanta relativă a fluxului sanguin renal şi ratei de filtrare glomerulară, independent de modificările
presiunii arteriale
d. celulele care sintetizează renină
e. mecanism dependent energetic de la nive lul ansei Henle, care explică concentraţia osmotică ridicată din
medulară

47. cs Alegeţi afirmaţiile corecte. AMPc este


a!. mesagerul secund care mediază creşterea permeabilităţii apei produsă de vasopresină, în tubul colector
b. excreţia anormală de proteine în urină
c. constanta relativă a fluxului sanguin renal şi ratei de filtrare glomerulară, independent de modificările
presiunii arteriale
d. celulele care sintetizează renină
e. mecanism dependent energetic de la nive lul ansei Henle, care explică concentraţia osmotică ridicată din
medulară

48. cs Alegeţi afirmaţiile corecte. Diureza osmotică


a. mesagerul secund care mediază creşterea permeabilităţii apei produsă de vasopresină, în tubul colector
b!. creşterea fluxului urinar determinată de substanţe osmotic active
c. constanta relativă a fluxului sanguin renal şi ratei de filtrare glomerulară, independent de modificările
presiunii arteriale
d. celulele care sintetizează renină
e. mecanism dependent energetic de la nive lul ansei Henle, care explică concentraţia osmotică ridicată din
medulară

49. cs Alegeţi afirmaţiile corecte. Membrana filtrantă glomerulară


a. mesagerul secund care mediază creşterea permeabilităţii apei produsă de vasopresină, în tubul colector
b!. bariera care separă capilarele sanguine glomerulare de spaţiu! urinar dintre foiţele capsulei Bowman
c. constanta relativă a fluxului sanguin renal şi ratei de filtrare glomerulară, independent de modificările
presiunii arteriale
d. celulele care sintetizează renină
e. mecanism dependent energetic de la nive lul ansei Henle, care explică concentraţia osmotică ridicată din
medulară

50. cs Alegeţi afirmaţiile corecte. Sistemul contracurent


a. mesagerul secund care mediază creşterea permeabilităţii apei produsă de vasopresină, în tubul colector
b. excreţia anormală de proteine în urină
c!. mecanism dependent energetic de la nivelul ansei Henle, care explică concentraţia osmotică ridicată din
medulară
d. celulele care sintetizează renină
e. constanta relativă a fluxului sanguin renal şi ratei de filtrare glomerulară, independent de modificările
presiunii arteriale

51. cs Alegeţi afirmaţiile corecte. Care din următoarele cauze determina o creştere a pragului renal pentru
glucoza?
a!. scăderea ratei de filtrare glomerulară
b. scăderea numărului de cărăuşi pentru transportul glucozei, în tubul contort proximal
c. administrarea de medicamente care inhibă reabsorbţia glucozei
d. dieta
e. insuficienta renala cronica

52. cm Alegeţi afirmaţiile corecte. Rata reabsorbţiei de glucoza este determinată de:
a!. cantitatea filtrată
b!. capacitatea de transport a celulelor
c. concentratia apei in urina primara
d. metabolizarea rapidă a glucozei
e. insulina

53. cs Alegeţi afirmaţiile corecte. Care din următoarele substanţe permit măsurarea cea mai exactă a "filtratului
glomerular la om?
a!. clearance-ul inulinei
b. clearance-ul PAH-lui
c. clearance-ul creatininei endogene
d. concentraţia creatininei plasmatice
e. ureea sanguină exprimată în azot

54. cs Alegeţi afirmaţiile corecte. Factorul major care determină reabsorbţia apei în celulele epiteliale ale
tubului contort proximal este:
a. reabsorbţia activă a glucozei
b. reabsorbţia activă a amoniacului
c!. reabsorbţia activă a Na+-lui
d. hormonul antidiuretic
e. presiunea coloidosmotică ridicată din capilarele peritubulare

55. cs Alegeţi afirmaţiile corecte. La un pacient cu diabet insipid (ca urmare a deficitului de HAD),
osmolalitatea urinii şi rata fluxului urinar au valori tipice înjur de:
a!. 50 mOsm/kg apă; 20 1/24 ore
b. 100 mOsm/kg apă; 1,5 1/24 ore
c. 300 mOsm/kg apă; 1,5 1/24 ore
d. 300 mOsm/kg apă; 20 1/24 ore
e. 1200 mOsm/kg apă; 0,5 1/24 ore

56. !!!cs Alegeţi afirmaţiile corecte. Reabsorbţia în proporţie de 65% a Na+-lui şi apei filtrate se realizeaza la
nivelul
a!. tubul contort proximal.
b. ansa Henle, porţiunea groasă ascendentă
c. tubul contort distal
d. tubul colector
e. tubul colector cortical

57. !!!cs Alegeţi afirmaţiile corecte. Membrana luminată a celulelor tubulare conţine un cărăuş cotransportor
pentru Na+-K+-2Cl‾
a. tubul contort proximal.
b!. ansa Henle, porţiunea groasă ascendentă
c. tubul contort distal
d. tubul colector
e. tubul colector cortical

58. !!!cs Alegeţi afirmaţiile corecte. Membrana luminată a celulelor tubulare conţine un cărăuş cotransportor
pentru Na+-Cl‾
a. tubul contort proximal.
b. ansa Henle, porţiunea groasă ascendentă
c!. tubul contort distal (portiunea initiala)
d. tubul colector
e. tubul colector cortical

59. !!!cs Alegeţi afirmaţiile corecte. Porţiunea tubulară, în care permeabilitatea apei este crescută
a. tubul contort proximal.
b. ansa Henle, porţiunea groasă ascendentă
c. tubul contort distal (portiunea initiala)
d. tubul colector
e!. tubul colector cortical

60. !!!cs Alegeţi afirmaţiile corecte. Porţiunea tubulară, în care fluidul este totdeauna izoton cu plasma
a!. tubul contort proximal.
b. ansa Henle, porţiunea groasă ascendentă
c. tubul contort distal (portiunea initiala)
d. tubul colector
e. tubul colector cortical

61. !cs Alegeţi afirmaţiile corecte. Porţiunea tubulară, unde acţionează aldosteronul
a. tubul contort proximal.
b. ansa Henle, porţiunea groasă ascendentă
c!. tubul contort distal
d!. tubul colector
e. tubul colector cortical

62. !cm Alegeţi afirmaţiile corecte


a!. nu toţi nefronii sunt activi
b!. rata filtrării glomerulare este determinatăde forţele Starling
c. profilul presiunii de-a lungul capilarelor glomerulare nu este diferit, de cel din capilarele comune
d. ansa lui Henle acţionează ca schimbător în contracurent
e. vasa recta acţionează ca multiplicator în contracurent

63. cm Alegeţi afirmaţiile corecte. Rinichiul este implicat în activitatea endocrină pentru că:
a!. este sursă majoră de producere a doi hormoni, eritropoetina şi 1,25 dihidroxicolecal-ciferol
b. participă la metabolizarea unor hormoni sterolici
c!. participă la metabolizarea unor hormoni polipeptidici ca insulina, glucagon, parathormon, calcitonină
d!. secretă substanţe cu proprietăţi de hormoni: renina, prostaglandine, kinine
e. participă la metabolizarea catecolaminelor

64. cs Care din factorii de mai jos nu participă la eliminarea Na+-lui?


a. factorii renali hemodinamici şi fizici
b. sistemul renină-angiotensină-aldosteron
c. sistemul prostaglandinic şi kininic renal
d!. nervii renali parasimpatici
e. nervii renali simpatici

65. cs Alegeţi afirmaţiile corecte. Rata filtrării glomerulare creşte ca urmare a


a. vasoconstricţiei pe arteriola aferentă
b. vasodilataţiei pe arteriola aferenta
c. compresiei capsulei Bowman
d!. hipoproteinemiei
e. scăderii fluxului sanguin renal

66. cs Alegeţi afirmaţiile corecte. Secreţia de H+ în tubul contort proximal este asociată primar cu:
a. excreţia ionilorde K+
b. excreţia ionilor de H+
c. reabsorbţia ionilor de Ca2+
d!. reabsorbţia ionilor de HC03‾
e. reabsorbţia ionilor de P043‾

67. !!!cs Alegeţi afirmaţiile corecte. Consumul de oxigen în rinichi:


a. scade, la creşterea fluxului sanguin
b. este reglat de eritropoetina
c. rămâne constant, la creşterea fluxului sanguin
d!. reflectă direct, nivelul de Na+ transportat
e. este mai mare în medulară

68. !!!cm Alegeţi afirmaţiile corecte. Diferenţa între concentraţia de Na+ şi cea a anionilor majori este egală cu
concentraţia anionilor minori din plasmă. Care din următorii ioni contribuie la deficitul anionic (anion
gap)?
a. Cl‾
b. HCO3‾
c!. fosfat
d!. sulfat
e!. lactatul

69. cs Alegeţi afirmaţiile corecte. Reabsorbţia Na+ în tubul contort distal, creşte dacă are loc o creştere a:
a!. concentraţiei de K+ plasmatic
b. volumului plasmatic
c. presiunii arteriale medii
d. debitului urinar
e. osmolalităţii plasmei

70. !cs Alegeţi afirmaţiile corecte. Creşterea potasemiei produce o creştere a:


a. secreţiei de renină
b!. secreţiei de aldosteron
c. secreţiei de hormon antidiuretic
d. secreţiei de hormon natriuretic
e. producţiei de angiotensina II

!cs Alegeţi afirmaţiile corecte. La ce nivel are loc reabsorbţia aproape completă alaminoacizilor din filtratul
glomerular, prin transport activ?
a!. tubul contort proximal
b. ansa Henle
c. tubul contort distal
d. tubul colector
e. pelvis renal

71. cs Alegeţi afirmaţiile corecte. Producţia zilnică de ioni de H+ din CO2 este tamponată iniţial de:
a. bicarbonatul de Na extracelular
b. bicarbonatul de K intraeritrocitar
c!. hemoglobina intraeritrocitară
d. proteinele plasmatice
e. fosfatul plasmatic

72. !!!cm Alegeţi afirmaţiile corecte


a!. distrugerea nucleului supraoptic determină creşterea volumului urinar şi eliminarea unei urini foarte diluate
b!. renina determină transformarea angiotensinogenului în angiotensina
c!. corecţia renală a hiperkaliemiei se face prin secretia aldosteronului
d. cea mai mare parte a glucozei filtrată glomerular este reabsorbită în tubul contort distal
e. celulele epiteliale din tubul contort proximal nu se deosebesc de cele din tubul contort distal; ambele sunt
prevăzute apical cu numeroşi microvili

73. cs Alegeţi afirmaţiile corecte. Cantitatea de ioni de K+ excretată de rinichi scade dacă:
a. dieta în potasiu creşte
b. fluxul sanguin tubular distal creşte
c. nivelul circulant al aldosteronului creşte
d!. reabsorbţia Na+ în nefronul distal scade
e. excreţia ionilor organici creşte

74. !cs Alegeţi afirmaţiile corecte. Sinteza reninei în aparatul juxtaglomerular este inhibată de:
a. agenţi agonişti β-adrenergici
b. prostaglandine
c. HAD
d. aldosteron
e!. creşterea presiunii în arteriolele aferente

75. cm Alegeţi afirmaţiile corecte. In cazul insuficienţei renale, concentraţia plasmaticâ a ureei (uremia) este
foarte ridicată pentru că:
a. ureea se reabsoarbe în proporţie de 80-90%'
b. ureea se sintetizează în ficat în proporţie foarte mare
c. (-)ureea este secretată în cantitate scăzută în tubul contort distal
d!. rata filtrării glomerulare scade
e!. ureea este filtrată în cantitate redusă

76. cm Alegeţi afirmaţiile corecte. Aldosteronul:


a. acţionează asupra unor receptori membranari şi are ca mesager secund AMPc
b!. intervine în eliminarea de ioni de K+ în tubul contort distal, prin schimb cu ionul de Na+
c!. acţionează asupra unor receptori intracelulari
d!. produce efecte la nivelul tubului contort distal influenţând permeabilitatea pentru Na +
e. produce efecte la nivelul tubului contort proximal, influenţând permeabilitatea pentru Na +

77. cs Alegeţi afirmaţiile corecte. Glomerulul reprezinta


a. reabsorbţie izotonică de Na+
b. regiunea unde permeabilitatea pentru apă diferă faţă de osmolalitatea plasmei
c. regiunea unde sistemele active de transport fac posibil eliminarea unei urini concentrate
d. regiunea unde parathormonui reglează reabsorbţia de fosfaţi
e!. regiunea unde se găseşte o reţea capilară numai în corticala renală

78. cs Alegeţi afirmaţiile corecte. Tubul contort proximal


a!. reabsorbţie izotonică de Na+
b. regiunea unde permeabilitatea pentru apă diferă faţă de osmolalitatea plasmei
c. regiunea unde sistemele active de transport fac posibil eliminarea unei urini concentrate
d. regiunea unde parathormonui reglează reabsorbţia de fosfaţi
e. regiunea unde se găseşte o reţea capilară numai în corticala renală

79. !cs Alegeţi afirmaţiile corecte. Porţiunea ascendentă a ansei Henle


a. reabsorbţie izotonică de Na+
b. regiunea unde permeabilitatea pentru apă diferă faţă de osmolalitatea plasmei
c!. regiunea unde sistemele active de transport fac posibil eliminarea unei urini concentrate
d. regiunea unde parathormonui reglează reabsorbţia de fosfaţi
e. regiunea unde se găseşte o reţea capilară numai în corticala renală

80. cs Alegeţi afirmaţiile corecte. Ductul colector


a. reabsorbţie izotonică de Na+
b!. regiunea unde permeabilitatea pentru apă diferă faţă de osmolalitatea plasmei
c. regiunea unde sistemele active de transport fac posibil eliminarea unei urini concentrate
d. regiunea unde parathormonui reglează reabsorbţia de fosfaţi
e. regiunea unde se găseşte o reţea capilară numai în corticala renală

81. cm Alegeţi asocierile corecte.


a. hormon antidiuretic - produce relaxarea musculaturii netede vasculare
b!. aldosteron - secreţia sa are loc în zona glomerulară a corticosuprarenalei şi este controlată de angiotensina
II
c. factor natriuretic atrial - secreţia sa este inhibata de creşterea volumului de lichid extracelular
d. 1,25 dihidroxicolecalciferol - metabolit inactiv al vitaminei D3, format la nivel renal, sub controlul
parathormonului
e!. parathormon - determină creşterea excreţiei urinare de fosfaţi

82. !!!cm Alegeţi afirmatiile corecte. Care din următorii hormoni acţionează asupra unor receptori bazo-laterali
tubulari şi au ca mesager secund AMPc?
a!. parathormonui
b!. hormonul antidiuretic
c. aldosteronul
d. factorul natriuretic atrial
e. angiotensina II

83. !cm Alegeţi afirmatiile corecte.


a!. cantitatea filtrată = rata filtrării glomerulare x concentraţia în plasmă
b. rata excreţiei = fluxul urinar + concentraţia substanţei în urină
c!. rata reabsorbţiei = cantitatea filtrată - rata excreţiei
d. rata secreţiei = rata excreţiei + cantitatea filtrată
e. cantitatea filtrată = rata filtrării glomerulare - concentraţia în plasmă

84. !!!cm Alegeţi afirmatiile corecte. Cotransportul din cursul reabsorbţiei Na+-lui în tubul contort proximal are
loc împreună cu:
a!. glucoza
b. ionul de H+
c!. aminoacizii
d. apa
e. bicarbonat

85. !!!cs Alegeţi afirmatia corecta. Contratransportul din cursul reabsorbţiei Na+-lui în tubul contort proximal
are loc împreună cu:
a. glucoza
b!. ionul de H+
c. aminoacizii
d. apa
e. bicarbonat

86. cs Alegeţi afirmatiile corecte. Direcţia de deplasare izoosmotică a fluidului tubular reabsorbit în tubul
contort proximal este:
a. lumen → spaţiu intercelular → celulă tubulară → lichid interstiţial → capilare peritubulare
b. lumen → celulă tubulară → lichid interstiţial → capilare peritubulare
c. lumen → celulă tubulară → capilare peritubulare
d!. lumen → celulă tubulară → spaţiu intercelular lateral → capilare peritubulare
e. lumen → celulă tubulară → lichid interstiţial → capilare glomerulare

87. cs Alegeţi afirmatiile corecte. Cea mai mare cantitate de Na+ filtrat sunt reabsorbite în:
a!. tubul contort proximal
b. porţiunea ascendentă a ansei Henle
c. tubul contort distal şi tubul colector
d. portiunea descendenta a ansei Henle
e. colectori

88. cs Alegeţi afirmatiile corecte. Cea mai mică cantitate de Na+ filtrat sunt reabsorbite în:
a. tubul contort proximal
b!. porţiunea ascendentă a ansei Henle
c. tubul contort distal şi tubul colector
d. portiunea descendenta a ansei Henle
e. colectori

89. !!!cs Alegeţi afirmatiile corecte. Cotransportul tubular al Na+, în vederea reabsorbţiei, are loc împreună cu:
a!. glucoza şi aminoacizii în tubul contort proximal
b. glucoza şi aminoacizii în tubul contort distal
c. fosfatul şi lactatul în tubul contort distal
d!. clorul în tubul contort proximal
e. clorul în tubul contort distal
90. !cs Alegeţi afirmatiile incorecte. Factorii principali care reglează excreţia urinară de K+ între 1-110% sunt
următorii:
a. conţinutul de K+ din dietă
b. rata fluxului urinar
c. nivelul de aldosteron
d. echilibrul acido-bazic
e!. nivelul de HAD

91. !!!cm Alegeţi afirmatiile corecte. Factorii care cresc secreţia de K + în tubul contort distal
a!. diureticele tiazidice şi de ansă
b. micsorarea fluxului lichidian la nivelul tubului distal
c. acidoza acuta
d!. dietă bogată în K+
e!. secreţia crescută de aldosteron

92. cm Alegeţi afirmatiile corecte. Pacientul X bea 2 litri de apă distilată. In urma ingestiei, pacientul X va
prezenta
a!. o creştere a volumelor de lichid intra- şi extracelular;
b!. o scădere a osmolarităţii plasmei
c!. o suprimare a secreţiei de HAD
d. o cresterea osmolaritatii plasmei
e. o creştere a osmolarităţii urinii

93. cm Alegeţi afirmatiile corecte. Y bea 2 litri de soluţie izotonică de NaCl. In urma ingestiei, pacientul va
prezenta
a!. o creştere a volumului de lichid extracelular
b. o scădere a ratei fluxului urinar
c. o creştere a osmolarităţii urinii
d!. lipsa modificărilor osmolarităţii plasmei
e. o micsorarea a osmolarităţii urinii

94. cs Alegeţi afirmatiile incorecte.


a. filtrarea glomerulară se opreşte, dacă presiunea netă efectivă de filtrare prin membrana filtrantă este zero
b. reabsorbţia ionului de HCO3 filtrat este inhibată în principal, prin scăderea pCO2
c. menţinerea unei balanţe normale de H+ este posibilă, dacă excreţia totală zilnică de H+ este egală cu
producţia zilnică şi ingestia zilnică de acizi nonvolatile
d!. dacă concentraţia plasmatică de glucoza este mai mare decât transportul maxim rata excreţiei de glucoza
scade
e. clearance-ul apei este pozitiv, dacă o persoană bea 2 litri apă distilată în 30 minute

95. cs Alegeţi afirmatiile incorecte.


a. presiunea capilară glomerulară la un adult sănătos, scade în cazul vasoconstricţiei arteriolei aferente
b!. la nivelul glomerulului renal există pompe, care pot determina modificări importante în compoziţia
filtratului glomerular
c. transportul glucozei din fluidul tubular este dependent de Na+
d. celulele tubului contort distal conţin cantităţi mari de anhidrază carbonică, cu rol în secreţia de H+ şi
reabsorbţia de Na+, prin schimb cu secreţia H+
e. în cazul pacienţilor trataţi cu inhibitori de anhidrază carbonică se elimină mai puţin H+ şi se reabsoarbe mai puţin
HC03‾

96. !!!cs Alegeţi afirmatiile corecte.


a. clearance-ul renal al Na+ creşte după administrarea de aldosteron
b. la un individ sănătos între 70-80% din fluxul plasmatic renal efectiv traversează capsula glomerulară
c!. ureea nu are transport maxim
d. raportul între cantitatea de inulină excretată pe minut şi concentraţia de inulină în plasma arterială, în
condiţii de repaus, la un subiect examinat, scade ca răspuns la scăderea presiunii coloidosmotice a plasmei
e. dacă o substanţă are un clearance renal de 20 ori mai mare ca al inulinei, ea este numai secretată în tubi

97. !!!cm Alegeţi afirmatiile corecte. Ureea:


a!. provine în principal din dieta proteică
b. este secretată în tubul contort distal
c. are un clearance mai mare ca al inulinei
d!. are un clearance crescut, dacă volumul de urină excretat creşte
e!. prezintă reciclaj medular

98. !!!cm Alegeţi afirmatiile corecte. Alcaloză metabolică


a!. pH plasmatic ridicat
b. pH plasmatic scăzut
c. pH plasmatic apropiat de normal
d. pH plasmatic normal
e!. conţinut crescut de bicarbonat plasmatic

99. !!!cm Alegeţi afirmatiile corecte. Alcaloză respiratorie


a!. pH plasmatic ridicat
b!. conţinut scăzut de bicarbonat plasmatic
c. pH plasmatic apropiat de normal
d. pH plasmatic normal
e. conţinut crescut de bicarbonat plasmatic

100.cm Alegeţi afirmatiile corecte. Alcaloză mixta


a!. pH plasmatic ridicat
b!. pCO2 scazut
c. pH plasmatic apropiat de normal
d. pH plasmatic normal
e!. conţinut crescut de bicarbonat plasmatic

101.cm Alegeţi afirmatiile corecte. Acidoză metabolică


a. pH plasmatic foarte ridicat
b!. pH plasmatic foarte scăzut
c. pH plasmatic apropiat de normal
d!. pCO2 scazut
e!. conţinut scazut de bicarbonat plasmatic

102.cm Alegeţi afirmatiile corecte. Acidoză respiratorie


a. pH plasmatic foarte ridicat
b!. pH plasmatic foarte scăzut
c. pH plasmatic apropiat de normal
d. pCO2 scazut
e!. conţinut crescut de bicarbonat plasmatic

103.cm Alegeţi afirmatiile corecte. Acidoză mixta


a. pH plasmatic foarte ridicat
b!. pH plasmatic foarte scăzut
c. pCO2 scazut
d. pH plasmatic normal
e!. conţinut scazut de bicarbonat plasmatic

104.cm Alegeţi afirmatiile corecte. Dacă presiunea sanguină scade la nivelul baroreceptorilor sinocarotidieni,
are loc:
a. o scădere a tonusului adrenergic simpatic la nivel renal
b!. o creştere a tonusului adrenergic simpatic la nivel renal
c!. o vasoconstricţie renală
d!. o creştere a secreţiei de renină la nivelul aparatului juxtaglomerular
e. o scădere a secreţiei de renină la nivelul aparatului juxtaglomerular

105.cm Alegeţi afirmatiile incorecte.


a. Valorile clearance-lui renal reprezintă volumul de sânge care poate fi epurat de o substanţă la nivelul rinichiului în
unitatea de timp.
b. Filtrarea glomeruiarâ determină creşterea hematocritului în sângele capilarelor glomeru-lare.
c. In tubul contort proximal are loc absorbţia de glucoza şi aminoacizi, cu ajutorul unor sisteme de transportori,
caracterizate prin transport maxim.
d!. In ansa Henle pătrunde un fluid hiperton provenit din tubul contort proximal.
e!. Sinteza de renină creşte la creşterea presiunii arteriale sistemice.

106.cm Alegeţi afirmatiile corecte.


a! Valorile clearance-lui renal reprezintă volumul de sânge care poate fi epurat de o substanţă la nivelul rinichiului
în unitatea de timp.
b!. Filtrarea glomeruiarâ determină creşterea hematocritului în sângele capilarelor glomeru-lare.
c!. In tubul contort proximal are loc absorbţia de glucoza şi aminoacizi, cu ajutorul unor sisteme de transportori,
caracterizate prin transport maxim.
d. In ansa Henle pătrunde un fluid hiperton provenit din tubul contort proximal.
e Sinteza de renină creşte la creşterea presiunii arteriale sistemice.

107.!cs Alegeţi afirmatiile corecte. Care porţiune a nefronului este impermeabili pentru apă?
a. tubul contort proximal
b. porţiunea subţire a ansei Henle
c!. porţiunea groasă a ansei Henle
d. tubul contort distal
e. tubul colector

108.cm Alegeţi afirmatiile corecte. Creşterile fiziologice ale diurezei sunt determinate de:
a. căldură
b!. frig
c. efort fizic
d!. aportul hidric crescut
e. numărul micţiunilor

109.cm Alegeţi afirmatiile corecte. Care din următoarele substanţe au efect vasoconstrictor la nivel renal?
a!. noradrenalina
b. acetilcolina
c!. angiotensina II
d. eritropoetina
e. kininele

110.!!!cm Alegeţi afirmatiile corecte. Autoreglarea circulaţiei renale se caracterizează prin:


a. limite de reglare între 50-250 mm Hg
b!. menţine filtrarea glomerulară constantă
c!. asigură decuplarea funcţiilor renale de fluctuaţiile presiunii sistemice
d!. poate fi menţinută pe rinichiul denervat
e. nu include mecanismul miogen

111.!!!cm Alegeţi afirmatiile corecte. Funcţiile endocrine ale rinichiului se referă la secreţia de:
a!. endoteline
b. catecolamine
c!. kinine
d. urokinază
e!. prostaglandine

112.!!!cs Alegeţi afirmatiile corecte. Funcţia fibrinoliticâ a rinichiului se realizează prin:


a. eritropoetină
b. β2 - microglobulină
c. PGF2α,
d!. urokinază
e. plasmină

113.!!!cm Alegeţi afirmatiile corecte. Reabsorbţia electroliţilor Na +, CI‾, P043‾ şi HC03‾ este:
a!. maximă în tubul contort proximal
b. minimă în ansa Henle şi maximă în tubul colector
c!. minimă în tubul contort distal şi tubul colector
d. maximă în ansa Henle
e. maximă în tubul contort distal şi în tubul colector

114.!!!cs Alegeţi afirmatiile corecte. Substanţa X se găseşte în urină în concentraţii identice cu cele plasmatice;
aceasta dovedeşte că:
a. substanţa X este filtrată liber de glomerul, dar nu este secretată şi nici reabsorbită de tubi
b. substanţa X difuzează pasiv afară din capilarele peritubulare, în lumenul tubular
c. substanţa X este transportată activ din lumen, în spaţiul peritubular
d. membranele tubulare sunt impermeabile la substanţa X
e!. nici una dintre afirmaţiile din afirmatiile nu este corectă

115.cm Alegeţi afirmatiile corecte. Substanţa Z este filtrată, reabsorbită şi secretată. Care dintre aceste
modificări vor duce la o excreţie renală crescută a sa?
a!. creşterea ratei filtrării glomerulare
b!. creşterea concentraţiei plasmatice a substanţei
c. cresterea reabsorbţiei tubulare a substanţei
d!. secreţia tubulară crescută a substanţei
e. cresterea clearance-lui apei

116.csAlegeţi afirmatiile incorecte. O inhibiţie completă a transportului active Na + poate provoca o creştere a
excreţiei uneia dintre urmatoarele substanţe:
a. apă
b! H+
c. clor
d. glucoza
e. aminoacizii

117.cs legeţi afirmatiile corecte. are din următoarele substanţe este secretată tubular?
a. sodiul
b! potasiul
c. glucoza
d. clorul
e. inulina

118.cs Alegeţi afirmatiile corecte. Substanţele organice cu valoare nutritivă sunt reabsorbite în:
a!. tubul contort proximal
b. ansa Henle
c. tubul contort distal
d. toate porţiunile tubului urinifer, dependent de tipul substanţei
e. colectorii corticali

119.!cs Alegeţi afirmatiile corecte. La un pacient cu diabet zaharat, poliuria este determinată de: '
a. scăderea secreţiei hipotalamice de HAD
b. scăderea capacităţii hipofizei posterioare de a depozita HAD-ul
c. scăderea reabsorbţiei tubulare de Na+
d! creşterea cantităţii de substanţe osmotic active din filtratul glomerular, substanţe care nu mai pot fi
reabsorbite tubular
e. imposibilitatea concentrării plasmei datorită deficitului de HAD

120.!cs Alegeţi afirmatiile corecte. Dacă o substanţa are un clearance plasmatic mai mic decât al inulinei,
această substanţă suferă la nivel renal:
a. numai filtrare
b. numai secreţie tubulară
c. numai reabsorbţie tubulară
d. filtrare şi secreţie tubulară
e!. filtrare şi reabsorbţie tubulară

121.cm Alegeţi afirmatiile corecte. Scăderea ratei de filtrare glomerulară se poate observa în:
a!. vasoconstricţie pe arteriola aferentă
b!. vasoconstricţie pe arteriola eferentă
c!. creşterea presiunii în capsula Bowman
d. cresterea usoara a presiunii arteriale
e. vasodilataţie pe arteriola aferentă

122.cs Alegeţi afirmatiile corecte. Scăderea secreţiei de aldosteron poate determina: ,


a!. scăderea reabsorbţiei tubulare a Na+
b. creşterea reabsorbţiei tubulare a Na+
c. creşterea filtrării de Na+ la nivel glomerular
d. scăderea filtrării de Na+ la nivel glomerular
e. nu influenteaza reabsorbtia si filtrarea de Na+

123.cs Alegeţi afirmatiile corecte. Transportul activ la nivel renal, de-a lungul nefronului are loc pentru
următoarele substanţe, cu excepţia:
a!. ureei
b. glucozei
c. sodiului
d. bicarbonatului
e. potasiului

124.!cs Alegeţi afirmatiile corecte. Care este regiunea nefronului unde concentraţia Na +-lui din ultrafiltrat este
maximă?
a. capsula Bowman
b. tubul contort proximal
c. ramura descendentă a ansei Henle
d!. virful ansei Henle
e. ramura ascendentă a ansei Henle

125.cs Alegeţi afirmatiile corecte. Care este regiunea nefronului în care debitul ultrafiltratului este maxim?
a!. capsula Bowman
b. tubul contort proximal
c. ansa Henle
d. tubul contort distal
e. tubul colector

126.cs Alegeţi afirmatiile corecte. Din cantitatea totală de apă filtrată la nivel glomerular (180 1/24 ore) se
elimină în aceeaşi perioadă de timp o cantitate de 1-1,5 I. Precizaţi la ce nivel al nefronului are loc
reabsorbţia maximă a apei
a!. tubul contort proximal
b. ansa Henle porţiunea ascendentă
c. ansa Henle porţiunea descendentă
d. tubul contort distal
e. tubul colector

127.cm Alegeţi afirmatiile corecte. Din cantitatea totală de apă filtrată la nivel glomerular (180 1/24 ore) se
elimină în aceeaşi perioadă de timp o cantitate de 1-1,5 I. Precizaţi la ce nivel al nefronului are loc
reabsorbţia apei în prezenţa HAD
a. tubul contort proximal
b. ansa Henle porţiunea ascendentă
c. ansa Henle porţiunea descendentă
d!. tubul contort distal
e!. tubul colector

128.csAlegeţi afirmatiile corecte. Din cantitatea totală de apă filtrată la nivel glomerular (180 1/24 ore) se
elimină în aceeaşi perioadă de timp o cantitate de 1-1,5 I. Precizaţi la ce nivel al nefronului unde nu se
reabsoarbe apa
a. tubul contort proximal
b!. ansa Henle porţiunea ascendentă
c. ansa Henle porţiunea descendentă
d. tubul contort distal
e. tubul colector

129.!cs Alegeţi afirmatiile corecte. La ce nivel al nefronului are loc o concentrare a urinii tubulare la aceeaşi
presiune osmotică cu cea a urinii finale?
a. tubul contort proximal
b. porţiunea descendenta a ansei lui Henle
c!. virful ansei Henle
d. porţiunea ascendentă a ansei lui Henle
e. tubul contort distal

130.cm Alegeţi afirmatiile corecte. Diureza osmotică, caracterizată prin pierderi mari de apă şi electroliţi prin
urină, se întâlneşte în:
a. diabetul insipid
b!. după administrarea de medicamente diuretice
c!. diabetul zaharat
d. după ingestia de alcool
e!. când în urina tubulară sunt substanţe care nu se reabsorb ca de exemplu manitol, uree, glucoza,

131.cs Alegeţi afirmatiile corecte. Clearance-ul este definit ca:


a. mg substanţă care este epurată din plasmă/l min
b. mg substanţă care se elimină prin urină/l min
c. mg substanţă care este fiitrată/lmin
d!. ml plasmă care este epurată de o substanţă/ml min
e. ml plasma care este epurata de o substanta/ml ora

132.cm Alegeţi afirmatiile corecte. Diureza apoasă survine în cazul:


a. diabetului zaharat
b. secreţiei crescute de ADH
c!. sistării secreţiei de ADH
d!. diabetului insipid
e!. ingerării unor cantităţi mari de lichide hipotone

133.cs Alegeţi afirmatiile corecte. Secreţia de HAD este influenţată direct de:
a. osmolaritatea urinii
b!. osmolaritatea plasmei
c. sistemul renină-angiotensină
d. ACTH
e. toţi factorii enumeraţi
134.!!!cm Alegeţi afirmatiile corecte. Filtrarea glomerulară nu depinde de:
a. permeabilitatea membranei filtrante glomeralare
b. suprafaţa de filtrare
c. presiunea efectivă de filtrare
d!. transportul maxim tubular
e!. schimburile în contracurent din vasele recta

135.!!!cm Alegeţi afirmatiile corecte. Ce factori intervin în mecanismul de concentrare şi diluare a urinii?
a!. sistemul de multiplicare în contracurent din ansa Henle
b. autoreglarea circulaţiei renale
c. compoziţia urinii primare
d!. schimburile în contracurent din vasele drepte (vasa recta)
e!. homonul ADH

136.!cm Alegeţi afirmatiile corecte. După ingerarea unei cantităţi foarte mari de apă, volumul urinii finale
creşte. Ce parametri ai funcţiei renale se modifică?
a. filtrarea glomerulară
b. reabsorbţia tubulară de Na+
c!. permeabilitatea celulelor tubulare pentru apă la nivelul tubului colector
d. permeabilitatea celulelor tubulare pentru apă la nivelul tubului contort proximal
e!. permeabilitatea celulelor tubulare pentru apă la nivelul tubului contort distal

137.!cm Alegeţi afirmatiile corecte.Prin ce mecanisme intervine rinichiul în menţinerea echilibrului acido-
bazie?
a. filtrarea glomerulară
b!. secreţia tubulară a ionului de H+
c!. reabsorbţia aproape în totalitate a ionului bicarbonic
d. concentraţia urinii prin contracurentu! multiplicator
e!. acidifierea sărurilor fosfatice din sistemul tampon fosfat disodic/fosfat monosodic

138.cm Alegeţi afirmatiile corecte. Rinichii intervin în menţinerea constantă a homeostaziei prin următoarele
funcţii:
a. eliminarea de proteine
b!. eliminarea de substanţe inutile şi toxice
c!. menţinerea echilibrului acido-bazic
d. autoreglarea circulaţiei renale
e!. menţinerea echilibrului osmotic