Sunteți pe pagina 1din 9

Studii de caz – Intalnirea 4 Stagiu An 2

Studiu de caz 1
Societatatea FLORA SRL își desfășoară activitatea începând cu data de 01.07.2020 prin intermediul unui
complex hotelier - Hotel de 5* situat în Mamaia cu o capacitate de cazare de 250 locuri, care are în structura
sa un centru SPA, un restaurat și un bar. Codul CAEN al contribuabilului X este 5510 -Hoteluri și alte facilități
de cazare similar.

Informații suplimentare:
▪ Forma de organizare: societate cu răspundere limitată (SRL)
▪ Număr asociați: 1 persoană fizică și 2 persoane juridice
▪ Începând cu data înființării, societatea aplică impozitul pe venitul microîntreprinderilor.
▪ Societatea are 10 angajați.
▪ Societatea nu este înregistrată la înființare în scopuri de TVA conform art. 316 sau art. 317 din Codul
fiscal.
▪ Începând cu data de 01.10.2020 trece prin opțiune la plătitor de impozit pe profit (capital social 45.000
lei și minim 2 salariați)
▪ Politica societății este de a utiliza autoturismele în scop mixt.

Trim III (Iulie – Trim IV (Octombrie –


Septembrie 2020) - lei Decembrie 2020) - lei
Cifra de afaceri 2,256,000 3,500,000
Venituri din variația stocurilor 15,000 20,000
Venituri din dobanzi 1,000 1,500
Veniturile din subvenții 8,000 20,000
TOTAL 2,280,000 3,541,500
Cheltuieli cu marfurile 789,000 2,200,000
Cheltuieli cu serviciile prestate de terti 25,000 124,000
Cheltuieli sociale 3,000 10,000
Cheltuieli cu salariile 400,000 450,000
Cheltuieli cu contribuţia asigurătorie de muncă 9,000 10,125
Cheltuieli cu sponsorizarea unei unitati de cult
5,000 10,000
înregistrată în Registrul entităților/unităţilor de cult
Cheltuieli cu amortizarea 2,569 3,854
Cheltuieli de protocol 2,000 14,000
Cheltuieli cu stocurile de materii prime degradate
4,000 18,600
calitativ (există dovada distrugerii)
Cheltuieli cu combustibilul 8,000 10,950
Cheltuieli cu casa de marcat 1,309 -
Cheltuieli cu amenzile datorate autorităților 2,000 24,000
TOTAL 1,250,878 2,875,529

Sumele sunt aferente fiecărui trimestru separat.

Cerințe
a) Calculați impozitul pe veniturile microîntreprinderilor/ impozitul pe profit datorat pentru fiecare
trimestru din 2020. Folosiți veniturile şi cheltuielile din situația veniturilor şi cheltuielilor
prezentată anterior, fără înregistrări suplimentare legate de tranzacțiile prezentate în lunile iulie -
septembrie. Menționați care sunt declarațiile fiscale ce trebuie depuse de Flora SRL în anul 2020
și scadențele pentru plata a acestor obligații fiscale la bugetul de stat.

1
Calcul aferent trimestrului III
Trim III Trim IV
Venituri din orice sursa 2,280,000 3,541,500
- Venituri din variația stocurilor (15,000) (20,000)
- Veniturile din subvenții (8,000) (20,000)
= Baza impozabila 2.257.000 3.501.500
TOTAL de la inceputul activitatii 5.758.500
Test Micro < 1 mil euro / 4.869.400 lei DA. micro NU, impozit
(Nu era necesar, dat fiind optiunea pentru aplciarea Tilului profit
II CF.)
= Impozit pe venit (1% x 2.257.000) 22.570
Deduceri din impozit:
- Cheltuieli cu sponsorizarea - min (20% x 22.570; 5.000) (4,514)
- Casa de marcat (1,309)
= Impozit pe venit datorat 16,747

Declaratii fiscale afrente trimestrului III:


D100 <= 25.10.2020

Calcul aferent trimestrului IV


Ca urmare a exercitarii optiunii de trecre la impozitul pe profit in conditiile indeplinirii celor 2 cerinte (CS
min, nr sal min), se va calcula impozit conform Titlului II din CF. In urma efectuarii testului micro, se
constat insa ca societatea depaseste pafonul de 1.000.000 eur, deci optiunea nu va mai fii necesara.

Calcul impozit pe profit


RF = RC – VNI + CND – DF + ESV – ESC - PF

Venituri 3,541,500
- Cheltuieli (2,875,529)
Rezultatul contabil 665.971
Veniturile neimpozabile
Total venituri neimpozabile 0
Cheltuielile nedeductibile
Cheltuieli sociale (1) 0
Cheltuieli cu sponsorizarea 10.000
Cheltuieli cu amortizarea (contabila!) 3,854
Cheltuieli de protocol (2) 401
Cheltuieli cu combustibilul (50% x 10,950) 5.475
Cheltuieli cu amenzile cu autoritățile 24.000
Total cheltuieli nedeductibile 43.730
Deduceri fiscale
Rezerva legala (3) 9.000
Amortizarea fiscala 3,854
Total deduceri (12,854)
Rezultat fiscal 696.847
Imp pe profit (16% x 696.847) 111.496
Deduceri/ Scutiri:
Credit fiscal 0
Impozit pe profitul reinvestit 0
Sponsorizarea (4) 10,000
Casa de marcat 0
Impozit pe profid datorat 101.496

(1) Calcul cheltuieli sociale deductibile = 5% x Ch cu salariile = 5% x 450.000 = 22.500 => deductibile
integral

2
(2) Calcul cheltuieli de protocol deductibile = 2% x (RB + 691 + 6231 + TVA cadouri deja inclus in total
ch) = 2% x (665.971 + 14.000) = 13.599 lei
Protocol nedeductibil = = 14.000 - 13.599 = 401 lei

(3)
Calcul rezerva legala deductibila:
Max pe poate fi dedus pentru intreaga perioada de activitate = 20% x 45.000 (Cr 1012) = 9.000 lei
Max ce poate fi majorat si dedus in anul curent = 5% x (RC + 691) = 5% x 665,971 = 33.299 lei

Se va constitui rezerva legala in suma min de 9.000 lei.

(4) Limite sponsorizare:


0,75% x 3,500,000 = 26.250
20% x 111.496 = 22.299
RD 6584 (ch cu sponsorizarea) = 10.000
Se va scadea minimul.

Declaratii afrente trimestrului IV


D101 Termen 25 martie anul urmator (! Din 2022 pentru declararea impozitului afrent anului anterior
termenul va fi 25 iunie)
D107 Termen 25 martie anul urmator (Nu se cerea, doar in scopul discutiei mentionata)
F010/700 – modificare vector (Nu se cerea, doar in scopul discutiei mentionata)

b) Explicați ce impozit datorează Flora SRL în trimestrul I al anului 2021.

Ca urmare a faptului ca Flora SRL a fost platitor de impozit pe profit la 31.12.2020 si are activitati specifice
/ pe codul caen 5510/ CAEN specific, in 2021 va datora impozit specific.
In plus, deoarece are si alte activitati (centru spa) va datora si imp pe profit pentru acestea.
a

3
Studiu de caz TVA
Cerinte:
c) Stabiliți tratamentul TVA pentru tranzacțiile prezentate mai sus aferente lunilor iulie, august și septembrie
2020 și dacă Flora SRL trebuie să solicite înregistrare în scopuri de TVA conform art. 316 și/sau art. 317 din
Codul Fiscal. Pentru fiecare tranzacție precizați dacă se aplică TVA în România şi dacă da, natura acestuia,
baza de impozitare a TVA şi cota de TVA aplicabilă. Totodată, stabiliți TVA de plată sau de recuperat pentru
cele trei perioade fiscale. Menționați care sunt declarațiile fiscale ce trebuie depuse de Flora SRL în anul
2020 și scadențele pentru plata a acestor obligații fiscale la bugetul de stat.

IULIE 2020 – neplatitor TVA cf. art. 316

1. Prestează servicii către societăți din România, stabilite şi înregistrate în scop de TVA în România și către
persoane fizice din România în suma de 1.230.000 lei (fără TVA).

LOC: RO (Prestează servicii)


Obligatie colectare/drept deducere: NU, intreprindere mica
BI: Facturile sunt fara TVA.
Cota: -
Valoare TVA: -

Valoare livrare/prestare (cumulat) pentru analiza plafon: 1.230.000 lei

2. Prestează servicii de consultanță către Tripp Kft, o persoană impozabilă stabilită și inregistrată în scopuri
de TVA in Ungaria, în sumă de 40.000 lei (fără TVA). Cota de TVA din Ungaria este de 27%.

LOC: HU (Prestare de servicii B2B)


Obligatie colectare/drept deducere: NU, scutita, dar societatea trebuie sa se inregistreze in scop special (art.
317 CF) pentru ca beneciarul este un B din UE.
BI: -
Cota: Factura fara TVA.
TVA: -

Valoare livrare/prestare (cumulat) pentru analiza plafon: 1.230.000 + 40.000 = 1.270.000 lei

3. Achiziționează de la Jugg Kft, o persoană impozabilă stabilită și înregistrată în scopuri de TVA în Ungaria,
5 laptopuri, la prețul total de 2.800 euro. Cursul de schimb 4,88 lei/euro. Cota de TVA din Ungaria este de
27%.

LOC: RO (AIC), ar trebui sa se inregistreze in scop special daca: 1. Ar depasi plafonul de 10.000 eur si 2.
Daca nu ar fi deja inregistrat.
Obligatie colectare/drept deducere: Da, plata la buget prin D301
BI: 2.800 euro x 4,88 lei/euro = 13.664 lei
Cota: 19%
TVA: 19% x 13.664 = 2.596 lei

AUGUST 2020 – Neplatitor TVA cf. art. 316


Se constata depasirea plafonului de TVA in luna iulie => inregistrare in scop de TVA cf art 316; depunere
F010/700 pana 10 august. Va deveni platitor de TVA din septembrie.

4. Achiziționează și pune în funcțiune o casă de marcat cu jurnal electronic de la societatea Amef SRL,
persoană impozabilă stabilită și înregistrată în scop de TVA în România plata furnizorului fiind făcută cu
cardul societății. Casa de marcat este în sumă de 1.000 lei (preț fără TVA), aparatul fiind fiscalizat de către
furnizorul acesteia odată cu achiziția, costul fiscalizării fiind în sumă de 100 lei (preț fără TVA).

LOC: RO (achizitie locala)


Obligatie colectare/drept deducere: NU, intreprindere mica

4
BI: -
Cota: -
TVA: -

5. Primește servicii de publicitate de la Itto Sco, o persoană impozabilă stabilită și înregistrată în scopuri de
TVA în Italia, în valoare de 3.000 euro. Cursul de schimb 4,88 lei/euro. Cota de TVA din Italia este de 22%.

LOC: RO (Achizitie de servicii B2B)


Obligatie colectare/drept deducere: RO (Achizitie de servicii B2B)
BI: 3.000 euro x 4,88 lei/euro = 14.640 lei
Cota: 19%
TVA: 19% x 14.640 = 2.782 lei

6.Sponsorizează în baza unui contract de sponsorizare o unitate de cult din România cu suma de 5.000 lei.
Suma este achitată prin virament bancar. Beneficiarul sponsorizării este înscris în Registru entităților pentru
care se acordă deduceri fiscale.
Operatiunea nu este in sfera TVA.

7. Prestează servicii turistice în sumă de 130.000 lei (fără TVA) către societăți din Romania, stabilite și
înregistrate în scop de TVA în România și 300.000 lei (fără TVA) către persoane fizice din România, din
care 60% au fost achitate de către turisti cu cardul și 40% în numerar.

LOC: RO (Prestare locala)


Obligatie colectare/drept deducere: NU, intreprindere mica
BI: -
Cota: -
TVA: -

SEPTEMBRIE 2020: Platitor de TVA cf art. 316 CF

8. Alimentează cu combustibil de la Peco SRL, o persoană impozabilă stabilită și înregistrată în scopuri de


TVA in România, pentru un mijloc de transport ce a fost adus aport la capitalul social, în sumă de 800 lei
(fără TVA).

LOC: RO (achizitie locala)


Obligatie colectare/drept deducere: Da, drept de deducere
BI: 800 lei
Cota: 19%
TVA: 152 x 50% = 76 lei

9. Primește o factură în valoare de 500 euro cu servicii de cazare pe perioada delegării a doi angajați în
interes de serviciu în Grecia, de la Hotel EG, o persoană impozabilă înregistrată în scop de TVA în Grecia.
Cota de TVA în Grecia este de 24%. Cursul de schimb 4,88 lei/euro.

LOC: GR (Achizitie de servicii legate de un bun imobil, B2B)


Obligatie colectare/drept deducere: -
BI: -
Cota: -
TVA: Totul intra in cost.

10. Închiriază un spațiu cu suma de 40.000 lei către societatea Alpha SRL, o persoană impozabilă stabilită
și inregistrată în scopuri de TVA in România în vederea organizarii unor evenimente. Flora SRL a optat
pentru taxarea operatiunii.

LOC: RO (Prestare servicii locale)


Obligatie colectare/drept deducere: Da, se colecteaza TVA, pentru ca s-a optat pentru taxare

5
BI: 40.000 lei
Cota: 19%
TVA: 7.600 lei

11. Acordă partenerilor de afaceri cadouri in valoare de 200 lei (fara TVA) fiecare (în total 10 parteneri).

LOC: RO
Obligatie colectare/drept deducere: Da, colectare - – autofactura pentru depasire limita cadou 100 lei
BI: 10 x (200 – 100) = 1.000 lei
Cota: 19%
TVA: 19% x 1.000 = 190 lei

12. Achiziționează în luna septembrie un teren construibil pentru parcare de la Betas SRL o persoană
impozabilă stabilită și inregistrată în scopuri de TVA in România.Valoarea facturii este în sumă de 120.000
lei și este achitată prin bancă

LOC: RO (achizitie locala)


Obligatie colectare/drept deducere: Taxare inversa
BI: 120.000 lei
Cota: 19%
TVA: 19% x 120.000 = 22.800 lei

13. Achizitioneaza mobilier pentru dotarea a 2 apartamente din complex de la Tukiy Co, o persoana
impozabilă stabilită în Turcia in valoare de 15.000 euro. Cursul de schimb 4,88 lei/euro.

LOC: RO (import)
Obligatie colectare/drept deducere: da, drept deducere – plata TVA in vama
BI: 15.000 euro x 4,88 lei/euro = 73.200 lei
Cota: 19%
TVA: 19% x 73.200 = 13.908 lei

TVA deductibila = 76 + 22.800 + 13.908 = 36.784 lei


TVA colectata = 7.600 + 22.800 + 190 = 30.590 lei

TVA de recuperat = 6.194 lei

Declaratii specifice
Pentru luna iulie:
D091 – solicitate cod special de TVA inaintea operatiunii
D301 – 25 august
D390 – 25 august

Pentru luna august:


D301 – 25 septembrie
D390 – 25 septembrie
D010/700 – 10 aug

Pentru luna septembrie:


D300 – 25 octombrie
D390 – 25 octombrie
D394 – 30 octombrie

6
Studiu de caz 3: Impozitarea directa a persoanei
Viorel este salariat la societatea FLORA SRL, despre care cunoașteți următoareele informații referitoare la
veniturile primite în cursul anului 2021:

1. În timpul liber, el desfășoară o activitate impusă pe baza normelor de venit, care se încadrează la
„Croitorie, crosetărie (Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru -cod CAEN 1412)”, norma
anulă de venit fiind în sumă de 26.800 lei. Data începerii activității pe bază de normă de venit este
01.02.2021. În lunii aprilie 2021, acesta își întrerupe activitatea 30 de zile, ca urmare a unei îmbolnăviri care
necesită spitalizare. Contribuabilul face o cerere de reducere a normei de venit, iar pe baza certificatului
medical eliberat de spital, organul fiscal o aprobă. Începând cu 01.07.2021 activitatea este impusă în sistem
real, pe baza datelor din contabilitate, deoarece Viorel și-a completat obiectul de activitate cu o altă activitate,
care nu este cuprinsă în nomenclator.
Pentru perioada desfășurată în sistem real, estimează venituri totale în sumă de 20.000 lei și cheltuieli în
sumă de 5.000 lei. La data de 31.12.2021, situația efectiv realizată în perioada 1.07.2021 - 31.12.2021 se
prezintă după cum urmează:
• venitul brut impozabil 97.230 lei
• cheltuieli efectiv realizate 74.850 lei, din care: cheltuieli cu sponsorizarea 1.500 lei, amenzi pentru
nerespectarea unor prevederi legale 1.000 lei. Restul cheltuielilor sunt integral deductibile;

2. Deține în calitate de proprietar un apartament situat în București pe care îl închiriază începând cu data de
1.01.2021 pe o durată de un an pentru o chirie de 1.500 lei/lună. Contractul de închiriere între proprietar și
chiriaș se încheie la data de 31.12.2021. La finalul anului 2021 proprietarul a beneficiat de suma de 2.000 lei
reprezentând cheltuieli realizate de chiriaș în favoarea sa;

3. Încasează dividende în sumă brută de 14.250 lei distribuite de societatea Simplex SA din profitul anului
2020;

4. Încasează venituri din vânzarea unui apartament dobândit prin moștenire în sumă de 50.000 euro, cursul
valutar la data încheierii tranzacției fiind de 4,88 lei/euro;

5. În luna decembrie 2021, în calitate de salariat angajat cu contract individual de muncă cu 8 ore/zi la
societatea FLORA, Viorel prezintă următoarea situație privind venitul salarial:
• salariu de încadrare 3.500 lei;
• cadou primit în valoare brută de 250 lei cu ocazia zilei de Crăciun;
• 20 de tichete de masă primite în valoare de 20 lei/tichet;
• este trimis în delegație 2 zile pentru care primește o diurnă de 200 lei.
El are în întreținere un copil minor.

Cerințe:
a) Determinați venitul net realizat realizat de Viorel, precum şi valoarea impozitului pe venitul din
activităţi independente în cursul anului 2021. Prezentați totodată obligațiile declarative ale lui Viorel
aferente acestor venituri.
b) Determinați impozitul datorat pentru venitul din chirii, dividende și transferul proprietăților imobiliare.
Precizați modalitatea prin care aceste impozite se declară și plătesc către bugetul de stat. Prezentați
totodată obligațiile declarative ale lui Viorel aferente acestor venituri.
c) Analizați dacă Viorel datorează contribuții sociale obligatorii în anul 2021 pentru veniturile, altele decât
cele salariale, şi, dacă da, determinaţi suma lor. Salariul minim brut aferent anului 2021 este de 2.300
lei. Pe Viorel l-a sfătuit o cunoștință să completeze salariul minim ca bază aleasă pentru contribuția de
asigurări sociale, în cazul în care aceasta este datorată.
d) Determinați impozitul pe venit și contribuțiile sociale obligatorii aferente salariului obţinut în decembrie
2021.

a)
Estimat la 30 zile dupa norma (01.02.2021):
Venitul net anual estimat = [26.800 x 334 zile / 365 zile] = 24.523 lei
Impozit estimat norma = 24.523 lei* 10% = 2.452 lei

7
Estimat la 30 zile dupa inceperea activitatii independente (01.07.2021):
Venitul net anual estimat = [26.800 x (150 zile - 30 zile) / 365 zile] + (20.000 - 5.000) = 23.811 lei
Impozitul estimat din activități independente = 23.811 x 10% = 2.381 lei

Realizat:
Venit net anual pentru perioada 01.02.2021 - 3 0.06.2021 (normă de venit):
Venitul net anual = [26.800 lei x (150 zile-30 zile) / 365 zile] = 8.811 lei

Venit net anual pentru perioada 01.07.2021-31.12.2021 (sistem real):


Venit net = Venit brut – Cheltuieli deducibile

*Venit brut = 97.230

Calcul cheltuieli de sponsorizare deductibile = 5% x (Venit brut - Cheltuieli deductibile, fara


sponsorizare si protocol)
**Cheltuieli deductibile, fara sponsorizare si protocol = 74.850 - 1.500 (spons) – 1000 (amenzi) = 72.350
lei
Cheltuieli de sponsorizare deductibile = (97.230* - 72.350**) x 5% = 1.244 lei

Cheltuieli deductibile = 72.350 + 1.244 = 73.594 lei

Venit net = 97.230 - 73.594 = 23.636 lei (sistem real)


Total venit net 2021 = 8.811 + 23.636 = 32.447 lei (datoreaza CAS si CASS)

Deoarece venitul net depaseste plafonul de 12 sal min (23.636 + 8.844) => se datoreaza CAS = 6.900 lei +
CASS 2.760 lei

Venit net impozabil 01.07.2021 - 31.12.2021 = (Venit brut - Cheltuieli deductibile) – CAS = (97.230 -
73.594) - 6.900 = 16.736 lei

Total venit net impozabil 2021 = 8.811 lei + 16.736 lei = 25.547 lei
Impozit 2021 = 25.547 lei x 10% = 2.555 lei

Prezentați obligațiile declarative ale lui Viorel din perspectiva impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale
obligatorii.
DU – obligatoriu in 30 de zile: la inceputul activitatii; in 30 zile de la inceputul noii activitati in sistem real
Atentie si la contractul de chirie incheiat la 1.01.2021!

DU – 25 mai 2022 – regularizare

e) Determinați impozitul datorat pentru venitul din chirii, dividende și transferul proprietăților imobiliare.
Precizați modalitatea prin care aceste impozite se declară și plătesc către bugetul de stat.

Venituri din chirii


Venitul brut = 1.500 lei/lună x 12 luni = 18.000 lei
Venit net impozabil = (18.000 + 2.000) - 40% x (18.000 +2.000) = 12.000 lei
Impozitul din chirii = 10% x 12.000 lei = 1.200 lei

Impozitul se suporta de proprietar – DU/ estimare in 30 zile


Viorel urmareste cumulul veniturilor pentru CASS.

Venituri din dividende


Venit brut = 14.250
Imp = 5% * 14.250 = 713 lei
Venit net = 13.537 lei

8
Impozitul se retine la sursa de platitor – D100 pana pe 25 ale lunii urmatoare platii, max 25 ian anul urm,
D205 pana la 31 ian.
Viorel urmareste cumulul veniturilor pentru CASS.

Venit din vânzarea apartamentului


Venitul din vânzarea apartamentului = 50.000 euro x 4,86 lei/euro = 243.000 lei.
Impozit = 0 (valoarea este inferioară plafonului neimpozabil de 450.000 lei)
Obligatia de retinere: notarul
Nu intra in cumulul CASS.

f) Analizați dacă Viorel datorează contribuții sociale obligatorii în anul 2021 pentru veniturile, altele decât
cele salariale, şi, dacă da, determinaţi suma lor. Salariul minim brut aferent anului 2021 este de 2.300 lei. Pe
Viorel l-a sfătuit o cunoștință să completeze salariul minim ca bază aleasă pentru contribuția de asigurări
sociale, în cazul în care aceasta este datorată.

CAS – aferent venit net din activ indep > 12 salarii minime
CASS – aferent venit net din activ indep + venit net din chirii + venit net din dividende > 12 salarii minime

Observatie: Se trec sumele pt a se concluziona ca se depaseste plafonul.

Concluzie: Se datoreaza si CAS si CASS.


CAS = 25% x 27.600 lei
CAS = 10% x 27.600 lei

g) Determinați impozitul pe venit și contribuțiile sociale obligatorii aferente salariului obţinut în decembrie
2021.

Observatie: Se recomanda trecerea sumelor in TABEL.


Venitul brut 3.700
Salariu de încadrare) 3.500
Depășire sumă 150 lei cadou Craciun 100
Depășire plafon diurnă 2 zile x 2,5 x 20 lei/zi) 100
- CAS (3.700 lei x 25%) 925
- CASS (3.700 lei x 10%) 370
+ Tichete (20*20) 400
- Deducere 0
= Venit net/ Venit impozabil (3.700 + 400 - 925 - 370) 2.805
Impozit pe venitul salarial (2.805 x 10%) 281

Declaratii: D112 depusa de angajator

S-ar putea să vă placă și