Sunteți pe pagina 1din 16

CONŢINUT

Exemplar cu structura unui


PLAN de AFACERI

Aprilie, 2021

BUCURESTI – CURS ONLINE

1
CUPRINS

1. INFORMAŢII GENERALE

2. Rezumat (executive summary)

3. Descrierea companiei si analiza pietei si industriei


3.1 Viziunea companiei
3.2. Misiunea companiei
3.3 Valorile companiei noastre
3.4. O scurta descriere a industriei in care activeaza compania
3.5. Starea actuala a pietei si tendintele ei importante
3.5.1. Piata noului produs/serviciu
3.5.2 Segmentul de piaţă
3.6. Concurenti directi, jucatori majori
3.6.1. Care sunt principalii concurenţi?
3.6.2. Ce puncte tari şi puncte slabe au aceştia?
3.6.3. Reactia estimata a concurenţei la apariţia de noi oferte pe piaţă

4. Produse si servicii

5. Planul de Marketing
5.1. Politica de preţuri
5.2. Politica de distribuţie
5.3. Modalităţi de vânzare
5.4. Activităţi de promovare a vânzărilor
5.5 Profilul consumatorului
5.6 Analiza SWOT
5.6.1. Punctele forte ale organizatiei
5.6.2. Slabiciuni
5.6.3. Oportunitati
5.6.4. Amenintari

6. Strategie si implementare
6.1. Mediul Legal
6.2. Personalul
6.3. Stocuri
6.4. Furnizori
6.5. Politica de vanzare

7. Evaluarea riscurilor

8. Management/Organigrama

9. Planul financiar, Bugetul

10. Anexele
2.

2
1. INFORMAŢII GENERALE

1.1. Numele firmei:


1.2. Codul unic de înregistrare:
1.3. Forma juridică de constituire:
1.4. Data înfiinţării/Număr Registrul Comerţului:
1.5. Data începerii efective a activităţii:
1.6. Adresa, telefon, e-mail, retele sociale:
1.7. Persoană de contact:
1.8. Conturi bancare deschise la:
1.9. Asociaţi, acţionari principali (min.5% din capitalul social):

Numele şi prenumele/Denumire Domiciliul/Sediul societăţii Pondere în Capital social


%

10. Care au fost principalele modificări/schimbări/puncte de reper ale afacerii dvs. de la înfiinţare până în
prezent (modificări ale structurii asociaţilor/acţionarilor; modificări ale obiectului de activitate, introducerea
unor servicii/produse noi, dezvoltarea afacerii prin crearea unor puncte de lucru noi/creşterea
suprafeţei/achiziţia de active noi/ identificarea de clienţi noi)?

3
2. Rezumat (executive summary)

Sumarul executiv este o descriere concisa a scopului si tintelor companiei. Desi poate fi dificil sa fie rezumat intr-o
pagina sau doua, un sumar bun contine:
- O scurta descriere a produselor si serviciilor
- Un rezumat al obiectivelor
- O descriere bine fundamentata a pietei
- O justificare solida a viabilitatii (incluzand o scurta trecere in revista a competitiei, dar si a avantajelor
proprii in raport cu aceasta);
- Un exemplu de estimare a potentialului de crestere;
- O prezentare a nevoilor de finantare
Pare mult, insa tocmai de aceea este foarte important sa fie facut cum trebuie. Sumarul executiv este foarte des
sectiunea care poate construi sau distruge viitorul un business plan. Un business excelent rezolva problemele
consumatorului; daca sumarul vostru executiv nu poate descrie clar, in una sau doua pagini, cum acest business va
rezolva o anumita problema si sa faca si un profit din asta, atunci este foarte probabil ca acea oportunitate sa nu
existe, sau planul vostru de a profita de o oportunitate reala nu este bine dezvoltat. Asadar, ganditi-l ca pe un
rezumat al business plan-ului vostru. Nu incercati sa va cosmetizati business-ul, concentrati-va pe a-l face pe cititorul
vostru sa intuiasca un potential pozitiv pentru planul vostru, pentru cum v-ati planificat sa il indepliniti, si pentru cum
veti avea success.
Daca planul vostru ar trebui, inainte de toate, sa va ajute sa incepeti si sa va cresteti business-ul, sumarul executiv
trebuie sa va ajute sa:
1. Clarificati si subliniati conceptul: ganditi-va la el ca la un "elevator pitch" (cu mai multe detalii, bineinteles). Sumarul
vostru contine punctele esentiale ale planului, cele cruciale, excluzand elementele si factorii mai putin importanti. Pe
parcursul dezvoltarii sumarului, va veti concentra mai cu seama pe punctele care contribuie cel mai mult la potentialul
success. Daca aveti un concept confuz, prea general sau prea complicat, opriti-va si rescrieti-l de la inceput. Cele
mai bune business-uri sunt cele care pot fi descrise in cateva propozitii, nu in cateva pagini.
2. Setati prioritatile: Business plan-ul vostru descrie ceea ce va planificati. Ce elemente sunt in topul prioritatilor?
Dezvoltarea produsului? Cercetarea? Achizitia locatiei potrivite? Crearea de parteneriate strategice? Sumarul poate
servi ca ghid al compunerii intregului business plan-ului.
3. Faceti intreg procesul usor: odata ce sumarul este complet, il puteti folosi ca rezumat al continuarii business plan-
ului. Acesta va fi o dezvoltare mai amanuntita a punctelor esentiale descrise in sumar. Apoi puteti lucra la obiectivul
secundar, concentrandu-va pe cititorul vostru. Chiar daca se poate sa concepeti acest business-plan doar in scop
personal, exista posibilitatea ca, la un moment dat, sa va indreptati catre gasirea unei surse de finantare sau sa
atrageti un investitor, asadar asigurati-va ca sumarul raspunde si nevoilor acestora. Pe scurt, provocati-va cititorii sa
dea pagina dupa pagina si sa citeasca pana la capat. Asigurati-va ca entuziasmul vostru se imbina cu miza si cu
datele concrete. CUM? VEDETI ANEXA 1, care exemplifica un sumar executiv corect si complet, al unui unui
business cu inchirieri de biciclete

Concluzie: Aratati-va entuziasmul, insa fiti siguri ca sunteti obiectivi in felul in care va prezentati planurile.

4
3. Descrierea companiei si analiza pietei si industriei
(În acest capitol încercaţi să descrieti cat mai precis următoarele puncte):

3.1 Viziunea companiei


Descrieti pe scurt ce doriţi să realizaţi în cadrul viitoarei firme
Care este esenţa afacerii? Ce anume va genera bani şi profit?
Produsul 1,2,3…
Serviciile 1,2,3,…
Activitatea 1,2,3…

Cine vor fi clienţii tăi?


Persoane
Firme
Bugetul statului

3.2. Misiunea companiei


Unde vrei să ajungi într-un interval de 3 ani?

Prezenti obiective cuantificabile! Exemple de obiective

Nr. Obiective (Indicatori ţintă) UM Anul N Anul N+1 Anul N+2

crt. (anul curent)


1. Cifra de afaceri, din care: Mii Lei
2. Export
3. Profit
2. Nr. angajaţi Nr.

3.3 Valorile companiei


In ce anume cred fondatorii companiei? Care sunt „punctele tari” care te determină să crezi că vei avea succes ?Exemple:
Cunoştinţe tehnologice, Cunoştinţe de piaţă, Capital, Relaţii, Experienta in domeniu etc. Aici folositi si informatii din Analiza
SWOT.

3.4. O scurta descriere a industriei in care activeaza compania


marimea pietei - exprimata fie ca numar de clienti, fie ca volum de vînzari,
viteza de crestere a pietei - poate fi pozitiva, nula sau negativa;
numarul cumparatorilor si marimea lor relativa;
existenta posibilitatii integrarii verticale;
ritmul schimbarilor tehnologice, atît în ceea ce priveste produsele cît si procesele de fabricatie;
gradul de diferentiere a marcilor etc.

3.5. Starea actuala a pietei si tendintele ei importante


Procesul de segmentare a pietei, al alegerii pietei-tinta si al pozitionarii firmei pe piata cunoaste trei etape, respectiv:
1. Segmentarea pietei:
- identificarea criteriilor de segmentare a pietei
- caracterizarea segmentelor rezultate
2. Alegerea pietei-tinta:
- determinarea atractivitatii segmentului
- alegerea segmentulor – tinta
3. Pozitionarea pe piata
- determinarea pozitiei fiecarui segment-tinta
- elaborarea mixului de marketing pentru fiecare segment – tinta

3.5.1. Piaţa noului produs/serviciu


Produsul nou
Descrierea exactă a produsului/serviciilor:
- în cazul produselor finite prezentaţi pe scurt o descriere fizică, caracteristici tehnice, performanţe, utilităţi, căror nevoi
răspund, etc.
- în cazul serviciilor, descrieţi trăsăturile caracteristice ale acestora, în aşa fel încât să se înţeleagă la ce servesc serviciile
prestate de dvs.
- în cazul comerţului, precizaţi grupele de produse ce le veţi vinde şi aria de valorificare, dacă vânzarea este cu amănuntul
sau cu ridicata şi dacă veţi furniza servicii specifice (post vânzare, transport, garanţie, reparaţii etc);
Parametrii economici ai produsului (cost unitar, preţ vânzare unitar, adaos comercial, taxe, comisioane, marja importatorului etc)
pe grupe de produse.

5
3.5.2 Segmentul de piaţă
Definiţi piaţa (prezentaţi caracteristicile specifice ale segmentului specific de piaţă si căror nevoi se adresează: de ex. alimentaţie,
vestimentaţie, electro-casnice, birotică, turism etc.).
Localizarea pieţei (se va preciza amplasarea pieţei – locală, regională, naţională, internaţională etc – cu detalii, dacă sunteţi în
posesia lor) şi mărimea acesteia (nr. de clienţi potenţiali, mărime dpvd fizic şi valoric). Care este distanţa până la principalii clienţi
şi care este modalitatea de distribuţie a produselor/serviciilor ?
Tendinţele actuale ale pieţei (care sunt tendinţele actuale ale pieţei produsului/serviciului – declin, stagnare, progres lent,
expansiune rapidă).
Caracteristici ale cererii pentru produsul/serviciul (cerere zilnică, anuală, de sezon, evoluţia în ultimii ani şi cea previzibilă):

3.6. Concurenti directi, jucatori majori


3.6.1. Care sunt principalii concurenţi?
Prezentati concurentii pe grupe de produse/servicii si caracteristicile pe care le cunoaşteţi ale acestora (mărimea
cantitativ-valoric, număr personal, caracteristicile produsului/serviciului lor, reputaţia, modalităţi de valorificare,
mărimea segmentului lor de piaţă etc):

Grupă Denumirea firmei/ Vechime pe piaţă, CA, Profit, Total active, total Ponderea pe
produse/servicii firmelor şi localitatea salariaţi, tip şi număr clienţi, grad de tehnologizare, piaţă
oferite pieţei nivel preţuri şi calitate, avantaje/dezavantaje, etc ( %)
Produs 1 1
2
3
4
Produs 2 1
2
3
4

3.6.2. Ce puncte tari şi puncte slabe au aceştia?

Nr.crt Denumirea firmei Puncte tari Puncte slabe


1
2
3
4

Puteţi aprecia cum vor evolua vânzările principalilor concurenţi în următorii 2 ani? (argumentaţi)

3.6.3. Reactia estimata a concurenţei la apariţia de noi oferte pe piaţă

Încercaţi sa estimaţi ce măsuri vor lua pentru a reduce impactul negativ asupra vânzarilor.

3.7. Strategia companiei


Exemplele ar putea include sublinierea pozitionarea speciala pe piata datorata nivelului de calitate, sau caracteristicilor unice sau
rare ale produselor voastre. Prin ce vă deosebiţi de concurenţă? Enumeraţi punctele forte şi punctele slabe ale propriei afaceri,
comparativ cu ale concurenţei. Ce ar trebui să faceţi pentru a vă îmbunătăţi poziţia pe piaţă? Care este piaţa ţintă? Cât de mare
estimaţi a fi această piaţă? Care este procentul deţinut de Dvs. din piaţă?

4. Produse si servicii
(Descrierea exactă a produsului/serviciilor:
în cazul produselor finite prezentaţi pe scurt o descriere fizică, caracteristici tehnice, performanţe, utilităţi, căror nevoi
răspund, etc.
în cazul serviciilor, descrieţi trăsăturile caracteristice ale acestora, în aşa fel încât să se înţeleagă la ce servesc
serviciile prestate de dvs.
în cazul comerţului, precizaţi grupele de produse ce le veţi vinde şi aria de valorificare, dacă vânzarea este cu
amănuntul sau cu ridicata şi dacă veţi furniza servicii specifice (post-vânzare, transport, garanţie, reparaţii etc);

6
Descrieti parametrii economici ai produsului (cost unitar, preţ vânzare unitar, adaos comercial, taxe, comisioane,
marja importatorului etc) pe grupe de produse.)

5. Planul de Marketing
Termenul MARKETING are un spectru larg de înţelesuri care au ca element comun punerea în centrul atenţiei a
clienţilor. Produsele sunt dezvoltate pentru a satisface dorinţele unor grupuri de clienţi, iar în anumite cazuri, chiar a
unor clienţi anume.

5.1. Politica de preţuri


Precizaţi modul în care se va stabili preţul produsului/serviciului, dacă şi când veţi oferi reduceri de preţuri, cum vă
situaţi faţă de concurenţi, explicaţi de ce:

Nota: Pentru fiecare grupă de produse/servicii se va prezenta un tabel cu nivelul preţurilor practicate de societate în
raport cu nivelul preţurilor principalilor concurenţi. Preţurile trebuie să fie comparabile (atât preţurile societăţii, cât şi
ale concurenţei, vor fi prezentate la raft/la poarta fabricii/ la distribuitor/ etc –funcţie de tipul clienţilor).

5.2. Politica de distribuţie


Menţionaţi care sunt canalele de distribuţie – vânzări directe, cu ridicata, intermediari, prin agenţi, la comandă, etc.
Se va prezenta structura pe tipuri de canale de distribuţie şi se vor cuantifica costurile aferente:

Încercaţi să găsiti formele de distribuţie cele mai avantajoase în funcţie de produsul pe care îl oferiţi

Produse/grupe de produse Pondere în cifra de Forme de distribuţie (%)


afaceri (%)

5.3. Modalităţi de vânzare


Precizaţi care sunt modalităţile de vânzare a produselor/serviciilor: cu ridicata, cu amănuntul, prin magazine proprii,
reţea de magazine specializate, la domiciliul clientului, dacă veţi angaja vânzători sau veţi folosi comercianţi
independenţi, dacă veţi face export etc):
Se vor prezenta detaliat elementele de logistică şi desfacere necesare pentru atingerea vânzărilor previzionate (forţa
de vânzare, mijloace de transport necesare şi modul de asigurare al acestora, spaţii de depozitare necesare şi modul
de asigurare a acestora, etc) precum şi cuantificarea cheltuielilor aferente.

5.4. Activităţi de promovare a vânzărilor


Prezentaţi metodele de promovare ce se vor utiliza (de ex.: publicitate, lansare oficială, pliante, broşuri, plata în rate):
Descrieţi care este strategia de promovare pentru lansarea produselor/serviciilor, estimaţi costurile anuale de
promovare şi prezentaţi ipotezele care au stat la baza estimărilor.

Cum va ajunge mesajul catre clientii tai potentiali?


Reclama. Ce tip de media vrei sa folosesti, de ce si cat de des? Ai identificat metode de reducere a costurilor pentru
a maximiza promovarea?
O sa folosesti si alte metode nefinanciare pentru promovare?  Acestea ar putea fi prezenta la mici targuri, cataloage
de firme, oferte de discounturi, de stimulari la vanzatori?  O sa folosesti promovarea “din gura in gura”?  Daca da,
cum?  Vei folosi promovarea prin prieteni, sau si specialisti? Ce imagine doresti sa ai?  Cum vrei sa te perceapa
clientii tai?

5.5 Profilul consumatorului


Identifica bine clientii carora te adresezi (AVATAR), caracteristicile acestora, localizarea geografica, altfel spus
demografia. Aceasta descriere va fi complet diferita daca doresti sa vinzi catre alte firme sau catre clienti finali
persoane fizice.  Daca vinzi catre consumatorul final dar produsul ajunge catre el prin intermediari sau distribuitori
sau engrosisti, va trebui sa analizezi ambele target-uri, adica atat consumatorul final, cat si intermediarul. Pentru
clienti persoane juridice, factorii demografici ar putea fi: Industria sau partea din industrie, Locatia, Marimea firmei,
Calitatea, tehnologia si preferintele de pret, Altele specifice industriei respective.

5.6 Analiza SWOT


Analiza SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) este una dintre cele mai utilizate forme de analiza a
unei afaceri. Prin SWOT se analizeaza si se evalueaza impactul punctelor forte (strengths) si a slabiciunilor interne
(weaknesses), a oportunitatilor (opportunities) si a amenintarilor (threats), ce provin din mediul extern.
7
5.6.1. Punctele forte ale organizatiei: 
punctele tari sunt acei factori care fac ca o organizatie sa fie mai competitiva decat concurentii sai de pe piata. In
esenta ele sunt resurse, capacitati si competente de baza pe care organizatia le are in posesie si pe care le poate
utiliza in mod eficient pentru a-si atinge obiectivele de performanta.
5.6.2. Slabiciuni: 
un punct slab reprezinta o limitare care o va impedica in realizarea obiectivelor sale: performante inferioare, resurse
insuficiente fata de concurenta etc.
5.6.3. Oportunitati: 
oportunitatile includ orice perspectiva favorabila in mediul organizatiei, precum o tendinta, o piata, o schimbare sau o
nevoie trecuta cu vederea, care sustine cererea pentru un produs sau serviciu si permite organizatiei sa-si
consolideze pozitia concurentiala.
5.6.4. Amenintari: 
O amenintare include orice situatie nefavorabila, tendinta sau modificare iminenta in mediul organizatiei, care este
daunatoare sau pune in pericol capacitatea companiei de a concura pe piata.

6. Strategie si implementare
Aceasta parte trebuie sa fie cat mai exacta, sa includa date certe, responsabilitati, bugete, contracte.

6.1. Mediul Legal


Descrieti urmatoarele:
Licente si obligatii
Inspectia muncii
Sanatate si regulamente de mediu
Reguli specifice industriei in care activati
Reguli zonale si de constructie daca este cazul
Asigurari
Trademark-uri, copyright, sau patente (in curs, existente, sau cumparate)

6.2. Personalul
Numarul de angajati, Genul de munca (calificat, necalificat, profesional)
Unde si cum o sa gasiti personalul adecvat? Calitatea angajatilor existenti
Nivelul salarial
Necesitati de training. Care sunt atributiile de serviciu ale angajatilor
Aveti pregatite programe si proceduri de lucru?
Aveti fise de post? Pentru anumite functii, o sa folositi personal temporar?

6.3. Stocuri
Ce fel de stocuri o sa aveti: materii prime, produse finite?
Valoarea medie a stocurilor (care este investitia in stocuri)?
Viteza de rotatie a stocurilor si cum este aceasta comparativ cu media pe industrie?
Exista sezonalitate cu necesitati de stocuri mai mari?

6.4. Furnizori
Identificati furnizorii principali:
Nume si adresa
Tipul si valoarea marfurilor ce va livreaza
Termene de plata si de livrare
Istoricul colaborarii si increderea in furnizori
Ar trebui sa aveti mai multi furnizori pentru produsele principale ca si rezerva?
Va asteptati la rupturi de stoc sau probleme in livrari?
Costurile de aprovizionare sunt relativ constante sau fluctueaza?  Daca fluctueaza, cum vedeti rezolvarea in
schimbarile de cost?

Principalii furnizori actuali de materii prime, materiale şi servicii


Furnizori Forma Cantitatea Valoarea Frecvenţa
juridică şi anuală şi % în anuală a aprovizionării şi
localitate total necesar achiziţiilor Termene de plată
a aprovizionare (LEI)
materie prima

Materie
8
prima/serviciu

Materie
prima/serviciu

Materie
prima/serviciu

6.5. Politica de vanzare


Aveti in intentie sa vindeti cu termen de plata, sau direct la consumatori?
Chiar este necesar sa vindeti la termen? Este normal in industria in care activati acest lucru? Daca da, care este
politica referitore la cine si pana la ce valori poate cumpara cineva cu plata la termen?
Cum o sa verificati bonitatea celor carora le veti vinde la termen?
Ce termeni contractuali le oferiti clientilor in sensul de nivelul de valoare si termen de plata?
O sa le oferiti reduceri daca platesc anticipat? (Faceti acest lucru doar daca este o obisnuinta in industria in care
activati)
Cunoasteti care este costul creditarii? Aveti inclus in pretul de vanzare si costul creditarii?

7. Evaluarea riscurilor
Riscuri majore
Precizaţi principalele riscuri ce pot influenţa previziunile (caracterul sezonier al produselor, intensificarea gradului de
concurenţă pe piaţa, scăderea puterii de cumpărare pe piaţă):
Precizaţi acţiunile ce se vor realiza pentru diminuarea riscurilor, Planul B.

7.1. Riscuri majore identificate:


riscuri de piaţă
riscuri financiare
riscuri legislative
Altele.

7.2. Modalităţile de minimizare a primelor trei riscuri majore sunt:


1.
2.
3.

8. Management/Organigrama
Management: descrierea pozitiilor cheie, descrierea responsabilitatilor, descrierea echipei de management,
organigrama, planul de recrutare si instruire, consultanti externi (daca este cazul).

8.1. Management:

Nume şi prenume şi vârsta Funcţia în societate şi Experienţa în Studii/Specializări cu


principalele domeniu impact asupra afacerii
responsabilităţi pe scurt propuse

Ataşaţi un Curriculum Vitae pentru fiecare persoană din conducerea executivă şi orice altă persoană relevantă.
De asemenea ataşaţi documente justificative care să ateste pregătirea în domeniu şi experienţa.
Managementul unei organizaţii este determinant pentru evoluţia acesteia.
Încercaţi să evidenţiaţi felul în care cunoştinţele/specializările/experienţa fiecăruia dintre manageri va influenţa în mod
pozitiv evoluţia firmei.

9
8.2. Personal:
Detaliere pe activităţi:
Activitatea Număr de salariaţi Pregătirea profesională
Activitatea 1
Activitatea 2
Activitatea 3
….
TOTAL
(Organigrama poate fi ataşată, dacă e cazul)
Cine este angajatul ‘’cheie’’, adică persoana care prin cunoştinţele pe care le deţine poate influenţa noul mers al
afacerii (dacă este cazul)?
Cum se realizează/se va realiza monitorizarea personalului (modalităţi de supraveghere a personalului angajat)?
Care este/va fi modul de salarizare al personalului (descrieţi modul de salarizare/plată, premiere, penalizare)?
Cum este asigurată securitatea muncii (metodele folosite pentru protecţia muncii)?

9. Planul financiar
De multe ori acesta este cel mai important capitol al planurilor de afaceri, mai ales in cazul atragerii de fonduri sau
atragerii de investitori.
Planul financiar consta in proiectia pe 12 luni (optional pe 3 ani):
A) a contului de profit si pierdere, B) a fluxului de numerar, C) a bilantului si D) calcularea
pragului de rentabilitate.
Impreuna, toate vor arata in termeni rezonabili viitorul financiar al companiei. Toate aceste date constituie o estimare
logica a viitorului economic pentru afacerea voastra.
Toate aceste date si altele necesare acestui plande afaceri se vor extrage din formularele de calcul
pentru BUGET.

9.1. Situaţia contului de profit si pierdere


Vanzarile estimate vor rezulta dintr-o prognoza in care veti include vanzarile facturate, costul produselor de vanzare,
cheltuielile si castigul lunar, pentru un an.
Profitul estimat trebuie sa fie insotit de un text in care sa descrieti principalele ipoteze pe care le-ati utilizat pentru a
estima veniturile si cheltuielile firmei.
Nota: Trebuie sa pastrati insemnari amanuntite referitoare la documentarea si ipotezele dvs. astfel incat mai tarziu sa
puteti sa explicati si de asemenea sa reveniti la surse cand va fi timpul sa revizuiti planul de afaceri.
Indicator Valoare (in mii Lei)
Anul N Anul N+1 Anul N+2
Venituri din vânzări
Costuri de producţie
Profit brut ( impozabil)
Impozit pe profit
Profit net
Dividende plătite
Profit nerepartizat
Dobânzi scadente
Profit disponibil
Profit disponibil cumulat
Pierderi din activitatea de bază

9.2. Situatia fluxului de numerar


Nu exista o metoda anume pentru a face un plan al fluxurilor de numerar. Estimarea fluxurilor de numerar este o
privire in avans a contului pe care il dețineți. Va trebui sa stabiliti cand asteptati sa incasati numerar (din vanzari) sau
cand trebuie sa semnați un ordin de plata (pentru plăti).
Va trebui sa aveți o evidenta a elementelor operaționale importante care nu constituie in mod necesar date ale
fluxului de numerar dar care va permit sa urmăriți acele aspecte care au un impact important asupra fluxurilor de
numerar, cum ar fi de exemplu banii obținuți din vanzari sau cei pe care trebuie sa-i plătiți pentru achizitii.
De asemenea va trebui sa urmăriți plățile in numerar efectuate înainte de înființare si care vor fi inregistrate in
coloana „înainte de înființare”.

10
Indicator Valoare (in mii Lei)

Anul N Anul N+1 Anul N+2


Resurse financiare la începutul perioadei
Credite
Vânzări
TOTAL INTRARI DE NUMERAR
Investiţia + creşterea de capital circulant net
Cheltuieli operaţionale
Cheltuieli financiare – dobânzi
Rate de credit
Impozit pe profit
Dividende plătite
TOTAL IEŞIRI DE NUMERAR
SURPLUS/ DEFICIT DE NUMERAR

9.3. Bilanţul previzionat

Bilanțul este unul din documentele economice de baza pe care trebuie sa le intocmeasca o intreprindere pentru
informare si pentru gestionarea parții economice. Bilanțul arata ce obiecte de valoare are intreprinderea (active) si
care sunt datoriile sale (pasive sau obligatii). Ceea ce ramane cand pasivele se scad din active reprezinta capitalul
propriu (al proprietarilor).

Indicator Valoare (in mii Lei)


Anul N Anul N+1 Anul N+2
A. TOTAL ACTIV
1. Active circulante
1.1. Disponibilităţi bănesti
1.2. Active curente
2. Active fixe ( la valoarea ramasă)
3. Pierderi
3.1. Pierderi din anii precedenţi
B. TOTAL PASIV
1. Obligaţii curente
2. Credite pe termen scurt şi mediu
3. Capital propriu
a. Finanţare proprie
b. Profit nerepartizat ca dividende
c. Profit nerepartizat din anii precedenţ

9.4. Indicatorii financiari ai investiţiei, minim pragul de rentabilitate

Calcularea punctului de rentabilitate reflecta cantitatea de produse sau servicii vandute, cu un anumit pret, pentru a
recupera totalul costurilor de investitie. Cu alte cuvinte, este nivelul vanzarilor sub care intreprinderea lucreaza in
pierdere si peste care incepe sa inregistreze profit.
Formula matematica de mai jos va ajuta sa calculati punctul de rentabilitate:
Vanzarile in punctul de rentabilitate = Costuri fixe / (1- Costuri variabile)
(In care: costurile fixe se exprima in euro in timp ce costurile variabile se exprima ca procent al vanzarilor totale)
Nu uitati sa includeti toate ipotezele pe care le-ati facut si pe baza carora s-a facut calculul punctului de rentabilitate.
Indicator Valoare (in mii Lei)
Anul N Anul N+1 Anul N+2
Indicatori de profitabilitate:
Rentabilitatea activelor
Indicatori investiţie:
Rata de recuperare a investiţiei % ( medie anuală)
Rata internă de rentabilitate financiară %

11
10. Anexele
Introduceti amanunte si studii ce au fost folosite in planul de afaceri, cum ar fi:
- Brosuri cu informatii si materiale publicitare;
- Studii de piata din industria respectiva;
- Harti si fotografii ale spatiului in care se va desfasura activitatea;
- Articole din ziare sau alte surse de informare;
- Tabele de specificatii ale echipamentelor detinute sau a acelora pe care le veti achizitiona;
- Copii dupa state de plata sau contracte incheiate cu clientii;
- Scrisori de sustinere din partea viitorilor clienti (TESTIMONIALE)
- Studii ale pietii;
- Liste cu distribuitori/furnizori;
- Lista de echipamente;
- CV-uri ale echipei manageriale;
- Lista bunurilor detinute si care pot fi folosite drept garantii pentru credite;
- Orice alt material considerati ca vine in sprijinul ipotezelor pe care le-ati facut.

12
ANEXA 1

EXEMPLU DE REZUMAT (EXECUTIVE SUMMARY)

Introducere

Vlasia Cycle Rentals va oferi închirieri de biciclete de strada si montane, într-o locație strategică,
adiacentă unei intrări în pădurea națională Codrii Vlasiei. Strategia noastră principală este de a dezvolta
Vlasia Cycle Rentals ca cea mai convenabilă și rentabilă alternativă de închiriere, pentru mii de vizitatori
care merg în zonă în fiecare an.

Odată demarate, ne vom extinde domeniul de aplicare și vom profita de vânzările de echipamente noi cu
marjă ridicată și vom folosi forța de muncă existentă pentru a vinde și deservi aceste produse. În termen
de trei ani intenționăm să creăm destinația ca zona principală de intalnire pentru pasionații de ciclism.

Companie și conducere

Vlasia Cycle Rentals va fi situat la Baza Turistica km 37, o locație care oferă vizibilitate extrem de ridicată,
precum și intrare și ieșire directă de pe un drum principal de acces la parcul național. Proprietarul
companiei, Coana Mita Biciclista, are o experiență de peste douăzeci de ani în domeniul bicicletelor, după
ce a servit ca manager de produs pentru PEGAS, precum și ca director general al Epic Cycling.

Datorită contactelor sale extinse din industrie, inventarul de echipamente inițiale va fi achiziționat la
reduceri semnificative de la furnizorii OEM, precum și prin aprovizionarea cu excesul de inventar din alte
magazine din întreaga țară.

Datorită naturii oarecum sezoniere a afacerii, vom avea angajați cu fracțiune de normă, pentru acoperirea
varfurilor de creștere a cererii. Acești angajați vor fi atrași prin salarii competitive, precum și prin reduceri
de produse și servicii.

Oportunități de piață

460.000 de persoane au vizitat Pădurea Națională Codrii Vlasiei în ultimele douăsprezece luni. În timp ce
industria turismului în aer liber în ansamblu este plană, parcul se așteaptă ca numărul de vizitatori să
crească în următorii câțiva ani.

• Perspectivele economice indică că mai puțini pasionați de ciclism din 5 judete din zona vor călători în
afara regiunii

• Parcul a adăugat un camping și facilități de cazare care ar trebui să atragă un număr sporit de vizitatori

• Parcul a deschis zone suplimentare pentru explorarea și construcția traseelor, asigurând un număr mai
mare de opțiuni pe o singură pista și, prin urmare, atragerea unui număr mai mare de vizitatori
13
Potențialul pieței inerent acestor vizitatori este substanțial. Conform datelor cercetărilor efectuate de terți,
aproximativ 30% dintre toți bicicliștii ar prefera să închirieze decât să-și transporte propriile biciclete, în
special cei care vizitează zona din alte motive decât ciclismul.

Avantaje competitive

Magazinele de ciclism situate în Ceilalti Codri ai Vlasiei sunt competitori direcți și stabili. Cele două
avantaje concurențiale principale vor fi locația și costurile mai mici.

Locația noastră are, de asemenea, un dezavantaj cheie în ceea ce privește închirierile care nu fac parte
din parc. Vom depăși această problemă prin stabilirea unei locații prin satelit pentru pasionații care doresc
să închirieze biciclete pentru a le folosi în oraș sau pe alte trasee locale.

De asemenea, vom folosi instrumente online pentru a atrage mai bine clienții, permițându-le să rezerve și
să plătească online, precum și să creăm profiluri individuale cu privire la dimensiuni, preferințe și nevoi
speciale.

Proiectii financiare

Vlasia Cycle Rentals se așteaptă să câștige un profit modest până în anul doi, pe baza vânzărilor
proiectate. Proiecțiile noastre se bazează pe următoarele ipoteze cheie:

• Creșterea inițială va fi moderată pe măsură ce stabilim gradul de conștientizare (brand awareness) pe


piață

• Achizițiile inițiale de echipamente vor rămâne în funcțiune în medie între trei și patru ani; după doi ani
vom începe să investim în echipamente „noi” pentru înlocuirea echipamentelor deteriorate sau învechite

• Costurile de marketing nu vor depăși 14% din vânzări

• Profiturile reziduale vor fi reinvestite în extinderea liniei de produse și servicii

Proiectăm venituri în primul an de 720.000 RON și o rată de creștere de 10% pentru următorii doi
ani. Costul direct al vânzărilor este estimat la 60% din media vânzărilor brute, inclusiv 50% pentru
achiziționarea de echipamente și 10% pentru achiziționarea de articole auxiliare. Se preconizează
că profitul net va ajunge la 105.000 RON în anul trei, pe măsură ce vânzările cresc și operațiunile
devin mai eficiente.

Tineti minte minte ca acesta este doar un exemplu teoretic, selectatat special sa va ghideze in
a crea sumarul unui plan de afaceri. De asemenea, tineti cont de acest exemplu s-a concentrat
pe piața de servicii, astfel încât o descriere despre produse nu a fost inclusa. În cazul în care
14
afacerea va produce si/sau vinde produse, atunci asigura-te că vei include o secțiune speciala
de produse.

ANEXA 2

TEMPLATE DE PLAN FINANCIAR - sectiunea cu costuri de infiintare

Cheltuieli infiintare firma  


   
EURO
Cheltuieli infiintare firma
 
Taxe contabil 50,00
Taxe avocat 100,00
Taxe Registrul Comertului 200,00
Inregistrarea domeniului de internet 50,00
Cost mostre de produs/servicii ore lucrate 500,00
LOGO/Slogan, identitate vizuala 300,00
Website prezentare sau magazin online 500,00
Altele 100,00
   
   
   

Cheltuieli initiale de instalare  


Avans chirie si garantii 500,00
Decorare si utilare 200,00
Intstalare de utlitati, gaze, apa, curent, telco etc. 200,00
Rechizite si papetarie 100,00
Carti de vizita, brosuri, cataloage 100,00
   
   

Echipamente de lucru/atelier/  
echipamente 500,00
masini 50,00
Internet si telecomunicatii 20,00
Computere si licente software 800,00
   

Incepere operatiuni  
Reclama si promovare 100,00
Materiale brute si stocuri de provizii 300,00
Capital de lucru 200,00
   

Start-up capital  
Investitie externa/Credit/avansuri vanzari etc 0,00
Imprumuturi si fonduri proprii actionari 4.200,00
Total 4.200,00

Rezultatul  
15
Cost Total set-up 4.870,00
Fonduri Surplus 0
Imprumuturi necesare 670,00

ANEXA 3

6 sfaturi de redactare a sectiunii “REZUMAT - EXECUTIVE SUMMARY”

1. Creati un document care poate fi citit in 3-5 minute.

2. Creați planuri de afaceri concrete şi bine argumentate.

3. Puneţi accent pe cea mai importantă parte a planului de afaceri, oamenii.

4. Reduceţi riscul investiţiilor.

5. Să aveţi pregătite răspunsuri la întrebările dificile.

6. Atunci când redactați un plan de afaceri, este foarte important să menționați cât de repede
puteţi incepe a returna investiţia, indiferent ale cui sunt fondurile!

BAFTA!!! :)

16

S-ar putea să vă placă și