Sunteți pe pagina 1din 2

Distrugerea

 Obiectul material: bun mobil sau imobil. Urmarea acestora constă în suferirea unei pagube
patrimoniale. De regulă, bunul trebuie să fie al altuia, dar în anumite situații este incriminată chiar
distrugerea propriului bun.
 Subiect activ: general, PF/PJ
 Latura obiectivă: acțiune, inacțiune; modalități:
 Distrugerea = orice modalitate prin care bunul este în totalitate nimicit și devine total inutilizabil, fie
dispare total substanța bunului, fie suferă o deteriorare foarte semnificativă încât nu poate fi readus la
forma inițială (uciderea unui animal se subsumează noțiunii).
 Degradarea = bunul devine parțial de nefolosit, dar reparabil; dacă se pictează cu graffiti o clădire
doar în mod excepțional e infracțiune când clădirea are o anumită particularitate artistică.
 Aducerea în stare de neîntrebuințare = bunul nu e distrus fizic, dar nu mai poate fi folosit (ex: se
dezumflă roțile de la mașină sau se sparg). Nu e condiție de tipicitate ca bunul să nu poată fi folosit
pe o perioadă lungă de timp, deoarece pierderea trebuie să existe din punct de vedere subiectiv. Dacă
acțiunea nu lezează utilizarea bunului nici din punct de vedere obiectiv și nici subiectiv, fapta nu e
tipică.
 Împiedicarea luării măsurilor de conservare sau salvare a unui bun în caz de pericol, fapta se comite
indirect prin împiedicare
 Înlăturarea măsurilor luate în caz de pericol

 Furtul se poate reține în concurs cu distrugerea atunci când prin sustragerea unor componente se
aduce în stare de neîntrebuințare a utilajului sau mașinii de la care s-a sustras componenta respectivă.
 Latura subiectivă: intenție directă, eventuală.
 Tentativa este incriminată pentru alin. 3 și 4.
 Fapta se consumă atunci când s-a produs rezultatul vătămător.
 Pentru faptele de la alin. 1 și 2, acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei
vătămate.
 Forme agravate:
1. distrugerea unui înscris sub semnătură privată care aparține în tot sau în parte altei persoane și
servește la dovedirea unui drept de natură patrimonială dacă prin acesta s-a produs o pagubă
2. distrugerea bunurilor care fac parte din patrimoniul cultural
3. prin incendiere, explozie ori orice alt asemenea mijloc și dacă e de natură să pună în pericol alte
persoane sau bunuri

1
Distrugerea calificată

 Latura obiectivă: acțiune/inacțiune; acțiunea trebuie să se îndrepte asupra unor bunuri imobile ori a
unor lucrări, echipamente, instalații ori componente ale acestora.
 Latura subiectivă: preterintenție
 Tentativa se pedepsește numai dacă distrugerea calificată vizează o ipoteză de la art. 253/3 și 4
(patrimoniul cultural, incendiere, explozie sau alte asemenea mijloace).

Distrugerea din culpă

 Se incriminează doar dacă e comisă prin incendiere, explozie sau orice alt asemenea mijloc chiar
dacă aparțin făptuitorului și e de natură să pună în pericol alte persoane sau bunuri.
 Culpa poate fi cu sau fără prevedere.
 Subiect activ: general
 Latura obiectivă: acțiune, inacțiune
 Forme agravate:
- dacă a avut ca urmare un dezastru care constă în distrugerea sau degradarea unor bunuri imobile sau
a unor lucrări, echipamente, instalații sau componente ale acestora
- a avut ca urmare moartea sau vătămarea corporală a două sau mai multe persoane