Sunteți pe pagina 1din 4

.5.PROIECTARE TAMPON FILETAT TRECE CU PROFIL ÎNTREG M10 * 1.

50 4H

Profilul de bază (nominal) al filetului metric ISO (pentru fixarea sau strângerea
pieselor prin îmbinarea șurub-piuliță ), cu dimensiuni nominal între 1 mm și 600 mm și
unghiul flancurilor α =60° , a fost stabilit prin STAS 6371-73. [ DRA 80].
Calibrele sunt măsuri și aparate de măsurat care materializează cele două limite, între
care este permis să se execute o piesă oarecare. Ca urmare, calibrele nu stabilesc aloarea
dimensiunii controlate cu acestea, ci doar faptul dacă dimensiunea este corespunzătoare sau
necorespunzătoare.
Uneori se construiesc calibre numai cu partea T, rămânând la îndemânarea
operatorului faptul că piesa este corespunzătoare sau necorespunzătoare. Asemenea calibre se
numesc normale.
Utilizarea calibrelor asigură o productivitate ridicată a operațiilor de control, o
comoditate în lucru și totodată asigurarea interschimbabilității pieselor fabricate (deoarece, la
controlul cu calibre, erorile ce intervin sunt dirijate). [ȘTE 79].

Calculul calibrului tampon M10 x 1.50 4H:

STAS 8417/2

TD2 = TD24 =0.112 mm, ZPL=0,006, TPL=0,009, WT=0,0125; WTN=0,0095      

EI = 0 i=1

D = d;

D1 = D - 1.0825*P=10-1.62375=8.37625
(3.21)

D2 = D - 0.6495*P=10- 0.97425= 9.02575


(3.22)

CITmax = D+EI+ZPL+TPL = 10+0+0,006+0,009=10,015


(3.33)

CITmin = D+EI+ZPL - TPL= 10+0+0,006-0,009=9,997


CIT2max = D2+EI+ZPL+TPL/2 = 9.02575+0+0,006+0,009 = 9,04075
(3.34)

CIT2min = D2+EI+ZPL - TPL/2 = 9.02575+0+0,006-0,009 = 9.02275


(3.35)

CITuz = D2+EI+ZPL -WTt =    9.02575+0+0,006 - 0,0095 = 9.022


(3.36)

CIT1max  = D1+EI-H/6 = 8.37625 + 0 – 1,3/6 =8.176


(3.37)

DSTmax = CIT2max+3*S-0.8658*P=10,423
(3.38)

DSTmin = CIT2min +3*S-0.8658*P=10,413


(3.39)

Tabelul 3.4. Parametrii care definesc dimensiunile calibrelor şi contracalibrelor

Calibrele şi contracalibrele filetului exterior


Simbol Semnificaţia parametrului
P Pasul filetului;
H Înălţimea triunghiului profilului nominal al filetului;
d1,d2,d3 Diametrele profilului nominal al filetului exterior;
Td Toleranţa diametrului exterior al filetului exterior; (Td6/Td8 clasa 6/8)
Td2 Toleranţa diametrului mediu al filetului;
es Abaterea fundamentală a diametrelor filetului exterior;
Toleranţa de execuţie a diametrului mediu al filetului calibrelor inel T şi
TR
NT;
Toleranţa de execuţie a diametrului mediu al filetului contracalibrelor inel
TCP
T şi NT şi a contracalibrelor de uzură
H2 Toleranţa de excuţie a calibrului potcoavă sau inel neted;
Toleranţa de excuţie a calibrului pentru verificarea calibrului potcoavă sau
HP
inel neted;
Limita de uzură a diametrului mediu al filetului calibrului tampon T şi a
WT
diametrului mediu al calibrului inel T;
Limita de uzură a diametrului mediu al filetului calibrului tampon NT şi a
WNT
diametrului mediu al calibrului inel NT;
Distanţa între centrul câmpului de toleranţă al diametrului mediu al
ZR
filetului calibrul inel T şi limita superioară a diametrului mediu exterior;
Distanţa între centrul câmpului de toleranţă H2 al calibrului potcoavă sau
Z2
inel neted T şi limita superioară a diametrului exterior al filetului exterior;
Distanţa între centrele câmpului de toleranţă TR ale calibrului inel T şi NT
m
şi TCP ale contracalibrului CF-T-T şi CF-NT-T aferente diametrului mediu.

Calibrele şi contracalibrele filetului interior


P Pasul filetului;
H Înălţimea triunghiului profilului nominal al filetului;
D1,D2,D3 Diametrele profilului nominal al filetului interior;
TD Toleranţa diametrului interior al filetului interior;
TD2 Toleranţa diametrului mediu al filetului interior; (TD24/TD25 clasa 4/5)
Ei Abaterea fundamentală a diametrelor filetului interior;
Toleranţa de execuţie a diametrului mediu al filetului calibrelor tampon T
TPL
şi NT;
H1 Toleranţa de excuţie a calibrului tampon neted;
Limita de uzură a diametrului mediu al filetului calibrului tampon T şi a
WT
diametrului mediu al calibrului inel T;
Limita de uzură a diametrului mediu al filetului calibrului tampon NT şi a
WNT
diametrului mediu al calibrului inel NT;
Distanţa între centrul câmpului de toleranţă al diametrului mediu al
ZPL
filetului calibrul inel T şi limita superioară a diametrului mediu exterior;
Distanţa între centrul câmpului de toleranţă H1 al calibrului tampon neted
Z1
T şi inferioară a diametrului interior al filetului interior;
Distanţa de la începultul degajării profilului cu flancurile scurtate, la
F2
diametrul mediu al calibrelor;
b2 Lăţimea degajării diametrului interior al filetului cu profil întreg;
Lăţimea degajării diametrului exterior şi interior al filetului cu profil
b3
redus;
TU Toleranţa unghiului între flancuri pentru filetul cu profil întreg;
TU1 Toleranţa unghiului între flancuri pentru filetul cu profil redus;
TP Toleranţa pasului filetului calibrului.