Sunteți pe pagina 1din 4

Unitatea: Procedură operațională Versiunea: 2

___________ Cod: PO.XX Procedură privind Pag. 1 din 4

1. Lista versiunilor și revizuirilor


Vers. Rev. Data Persoana Descriere
1 0 01.11 AB Elaborare iniţială

2. Legislație suport

3. Date de intrare, conținut și furnizor de date


Nr. Document Conţinut Furnizor
1. Oferta Preturile de la furnizori F1
2. Achizitii Materiale necesare F2

4. Etapele activităților

1. Managerul de achizitii verifică necesitatea pe bază de vanzari, alege materialele necesare si


transmite catre Directorul de operatiuni lista materialelor
2. Directorul de operatiuni cauta ofertele de la furnizori, alege cele mai bune si transmite catre
director general pentru verificare. Directorul general  verifica si aproba ofertele.
3. Dupa aprobarea directorul de operatiuni plaseaza comanda
4. Managerul de achizitie verifica cantitatile primite de la furnizori pe baza facturii. Se
intocmeste nota de receptie.
5. Brutarul preda factura+receptia catre contabil.
6. Lucratorul comercial si brutarul asigura depozitarea materialelor, cu ajutorul managerului de
achizite

2. Matricea responsabilităților: D – Decide, A – Aprobă, C – Contribuie, E – Execută, V – verifică

PERSOANE/BIROURI/DIRECŢII IMPLICATE
Lucrator Brutar
Etape Director general Director operatiuni Manager de achizitii Contabil
comercial
1 E
2 E D, V
3 E
4 V/E
5 C E
6 E C C
a

5. Date de ieșire, conținut și beneficiar


Nr. Document Conţinut Beneficiar
1. Factura Preturile si cantitatii Contabil
2. OP/Chitanta Valoarea contrafacturii/nr factura Contabil
Unitatea: Procedură operațională Versiunea: 2
___________ Cod: PO.XX Procedură privind Pag. 2 din 4

6. Anexe

Stabilirea bunurilor
necesare
NU

Decizia
Directorului
Constatarea si
acceptarea ofertelor

DA

Trimiterea comenzii Verificarea si aprobarea Trimiterea facturilor


bunurilor catre departamentul
de contabilitate

Responsabilitati:
Director general - Asigurarea fundamentarii activitatii decizionale cu privire la definirea si formularea politicii
economico-sociale si gestionarea eficienta a resurselor materiale, financiare, informationale si umane in vederea
realizarii obiectivelor stabilite.
Unitatea: Procedură operațională Versiunea: 2
___________ Cod: PO.XX Procedură privind Pag. 3 din 4
Director economic administrativ - Elaborarea politicilor si strategiilor financiar-contabile ale firmei pentru
cresterea eficientei economice in conditiile respectarii legislatiei in vigoare in domeniul financiar-contabil.
Director operatiuni - Coordonează, organizează, îndrumă şi controlează activitatea curentă a direcției; -
Organizează şi urmăreşte ca personalul din subordine să aplice legislaţia şi reglementările referitoare la
activitatea desfăşurată; - Stabileşte, cu avizul şefului ierarhic, responsabilităţile personalului aflat în subordine,
avizează/întocmeşte fişele de post ale salariaţilor din subordine, procedurile de lucru, inclusiv cele privind
circulaţia documentelor şi le actualizează anual sau atunci când este cazul
Manager de vanzari - Definește prețurile în funcție de costurile producției,
Definește termenele de livrare în concordanță cu resursele tehnice și umane,
Livrează mostre de produse și materiale promoționale,
Organizează prezentări de afaceri ale programului de producție,
Evaluează condițiile tehnice, de afaceri și de circulație ale achiziției,
Definește cantitățile, datele de livrare și metodele de plată,
Încheie contracte cu clienții,
Emite comenzi pentru livrarea și colectarea produselor,
Manager de achizitie - Identifica si selecteaza furnizorii in vederea achizitionarii de componente, piese,
echipamente etc. astfel incat acestia sa indeplineasca criteriile de pret, calitate si data de livrare impuse de
companie;
- Mentine si dezvolta relatia de colaborare cu furnizorii, urmarind derularea corespunzatoare a contractelor
comerciale (din punct de vedere al conditiilor comerciale, tehnice, financiare etc.);
- Monitorizeaza schimbarile din piata industriala, face predictii in ceea ce priveste evolutia preturilor si impactul
acesteia asupra activitatii viitoare a companiei
- Creeaza, dezvolta si mentine relații cu furnizorii importanti;
- Pregateste si conduce negocierile cu furnizorii cheie;
- Pregateste rapoarte periodice pentru conducerea companiei;
- Propune strategii anuale privind achizitiile de materiale;

Contabil - Asigura evidenta contabila a stocurilor, a relatiilor cu tertii, a trezoreriei si evidenta veniturilor si
cheltuielilor: - Contabilizeaza facturile emise pentru clientii interni; - Inregistreaza incasarile si platile in lei
conform extrasului de cont; - Opereaza incasarile si platile in numerar conform registrului de casa;
Secretara - Asigurarea in dublu sens a fluxului informational intre firma si clientii externi, precum si intre
departamentele firmei.
Agent curatenie - Asigurarea tuturor proceselor cu privire la efectuarea si intretinerea curateniei in incinta
cladirilor si a spatiilor conexe ale companiei beneficiare in conformitate cu programul stabilit si in concordanta
cu standarul de calitate al companiei. Participa la activitatile de ingrijire a spatiilor verzi din cadrul obiectivelor
de lucru ale companiei, alaturi de personalul specializat.
Brutar - sa trateze si sa proceseze materiile prime si ingredientele (faina, grasimile, zaharul, drojdia, apa etc);
-sa faca diferite aluaturi si mixturi conform retetei de productie;
-sa traga in forme aluatul si produsele de panificatie, pastele;
-sa faca paine, aluaturi de foi si alte produse de panificatie;

Lucrator comercial- Asigura necesarul de marfa la raft


- Aduce marfa din depozit
- Ordoneaza rafturile pe categorii de produse si pe tipuri de produse (Firma 1, Firma 2 etc.)
- Expune marfuri intr-o maniera estetica, atragatoare si usor accesibile clientilor
- Urmareste rafturile si asigura incarcarea lor cu marfa in functie de vanzare
- Compara, sorteaza si verifica marfa

Tehnician Intretinere- Stabileşte necesitatea reparaţiei, în funcţie de starea tehnică a instalaţiei electrice şi
execută atât reparaţii curente cât şi reparaţii capitale, ce presupun demontarea completă a instalaţiei electrice,
Unitatea: Procedură operațională Versiunea: 2
___________ Cod: PO.XX Procedură privind Pag. 4 din 4
vopsirea, ungerea şi recondiţionarea izolaţiilor deteriorate etc.;
Execută un ciclu complet de încercări, pentru stabilirea încadrării instalaţiei electrice de comandă în parametrii
ceruţi.
Urmeaza toate sarcinile ce decurg din planul de intretinere

Achizitii:
Achizitionarea materiilor prime, si materialelor consumabile (faina, drojdie, oua, zahar, sare, ulei, etc ) se face
de catre managerul de achizitie. El creează/constituie o listă de achiziții pe baza previziunilor de vânzări, si
alege materialele necesare pe care le transmite catre Directorul de operatiuni, dupa care directorul de operatiuni
cauta ofertele cele mai bune de la furnizori si dupa asta alege cele mai bune oferte catre director general pentru
verificare. Directorul general verifica si aproba ofertele. Dupa asta directorul de operatiuni plaseaza comanda
necesara. In etapa urmatoare managerul de achizitie verifica cantitatea primita de la furnizori pe baza facturarii,
si se intocmeste nota de receptie. Dupa asta brutarul preda factura si receptia catre contabil. Ultimul pas consta
in depozitarea materialelor de catre luratorul comercial si brutarul, cu ajutorul managerului de achizite.

S-ar putea să vă placă și