Sunteți pe pagina 1din 1

Modificarea

unei
etape,processau
proous

Estenecesarpentrusiguranlaalimentului
un
controlin aceastaetaDe?

Q2 Esteetapaspecial
proiectatapentrua elimina
sau a reduceposibilitatea
de aparitiea unui risc
potentialla un nivel
accenlahil?

Q3 Existi posibilitatea
contaminAriidatoritii aparitiei
unui risc potentiatpestenivelul
acceptabilsau chiarsi creasci la
niveleinacceptabile?

Q4 Poateetapaulterioari si
elimineun risc potentialidentificat
sau si reduci posibilitateade
aparitiea unui risc potenlialla un
nivelacceptabil?

PUNCT
CRITIC DE
CONTROL

pCC
Figura2 - Arboreledecizionalpentruidentificarea

l0