Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

Data: 10.12.2020
Profesor: Dumitrascu Dinu
Școala Gimnaziala ,,Gheorghe Corneliu” Domnesti
Clasa a IV-a
Disciplina: Religie ortodoxă
Subiectul lecției: Magii în căutarea pruncului Iisus
Tipul lecţiei: însuşire de noi cunoştinţe/formare de deprinderi și priceperi
Locul de desfăşurare: Online : Platforma Microsoft Teams

Competențe generale:

Cunoașterea învăţăturilor Sfintei Scripturi, a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii;

Competenţe specifice:

Manifestarea interesului pentru lecturarea unor texte cu caracter religios.


Înţelegerea rolului Vechiului Testament în pregătirea lumii pentru venirea Mântuitorului.

Competențe derivate:

C1: să povestească evenimentele petrecute la nașterea pruncului Iisus;


C2: să enumere magii și darurile lor;
C3: să descrie cum au fost călăuziți spre locul nașterii Domnului Iisus ;
C4: să explice care este semnificația închinării lor;
C5: să-și formeze deprinderi practice;

1. Metode şi procedee: conversația, explicația, lectura expresivă, exercițiul, povestirea, explozia stelară, audiția muzicală, observarea dirijată;
2. Mijloace de învăţământ: manual digital, videoclip, fișă de lucru în format google forms, explozia stelara, laptop, imagini;
3. Forme de organizare: activitate frontală/individuala;
Resurse:
1. Oficiale
-Programa şcolară pentru disciplina religie, clasa a IV-a;
-Planificarea calendaristică orientativă, clasa a IV-a;
-Proiectarea unităţii de învăţare - Mari sărbători creştine -

2. Temporale :
-număr de lecţii:1
-durata : 30'
3. Bibliografice :
1. Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1982
2. Călugăr, Dumitru, Hristos în şcoală , Editura Episcopiei Romanului şi Huşilor, Roman, 1990.
3. *** Credinţa ortodoxă, Editura „Trinitas", laşi, 1996.
4. Cucoş, Constantin, Educaţia religioasă, Editura „Polirom", laşi, 1999
5. Cucoş, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice, Editura „Polirom", laşi, 1998.
6. Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Metodica predării religiei, Editura „Reîntregirea", Alba lulia, 2000.
7. Religie-cultul Ortodox, Manual digital pentru clasa a IV-a https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20IV-a/Religie%20Cultul
%20Ortodox/Corint/Partea%20I/#Manual/pagina50-pagina51
SCENARIUL DIDACTIC

Nr. Forme de Evaluare


Etapele Activitatea Metode şi Mijloace de
crt Activitatea profesorului organizar
lecţiei elevului procedee învăţământ
. e
- salutul -Salutul ;
- rugaciunea dupa ce toti elevii au intrat pe -Rostesc conversaţia Activitate
Momentul
1.
organizatoric
platforma rugaciunea; Frontală/indi
- organizează materialele exerciţiul viduală
- crează un climat cooperant
Elevii vor
Profesorul adresează elevilor următoarele raspunde
întrebări: intrebarilor

„ – Voi mergeți cu colindul?” Da!


Actualizarea Inainte de Activitate
Explicația
2. cunoştinţelor Nasterea frontala
„ – Cu ce ocazie?” când? Conversatia
anterioare Domnului!
Această
,,- Cum se mai numește această sărbătoare”? sărbătoare sfântă
se mai numeşte
şi Crăciun.
- Profesorul pune spre audiție Colindul celor AUDIȚIE
trei crai de la Răsărit (sau un fragment din MUZICALĂ
acesta), pe baza căruia solicită elevilor să https://www.yo
relateze evenimente legate de Nașterea utube.com/watc
Domnului, de persoane care s-au bucurat de h?
eveniment, și persoane care ... nu s-au v=72FMlTfRP
bucurat. Elevii asculta cu q4
atentie
Captarea Trei crai de la Răsărit
3 Evaluare
atenției Cu steaua-au călătorit formativă
Și-au mers, după cum cetim,
Până la Ierusalim.
1. De unde veneau craii?
2. Cine i-a călăuzit? Elevii vor
raspunde
3. Unde mergeau ei?
întrebarilor
Profesorul notează titlul lecţiei pe tabla
digitala deja partajata elevilor: „Magii în
căutarea pruncului Iisus” şi precizează
obiectivele lecţiei:
- să povestească evenimentele
petrecute la nașterea pruncului Elevii vor nota Conversaţia Microsoft Activitate
Anunţarea în caiete titlul explicația whiteboard individuală
Iisus;
titlului/a lecției
4. - să enumere magii și darurile lor;
obiectivelor
- să descrie cum au fost călăuziți
lecţiei
spre locul nașterii Domnului Iisus
;
- să explice care este semnificația
închinării lor;
- să-și formeze deprinderi practice;

5. Comunicare Elevii vor citi din documentul partajat:


a/însuşirea
noilor ,,Sfântul Evanghelist Matei scrie că la
cunoştinţe nașterea Pruncului Sfânt au venit să I se
închine magii de la Răsărit. Aflând Irod că s- Elevii citesc
a născut un rege, de teamă că-și va pierde lectia
tronul, I-a pus gând rău și, cu vicleșug, a
cerut magilor ca după ce Îl vor găsi, să-i
spună și lui unde este, să meargă să I se activitate
închine. De la Răsărit până la Betleem magii frontala/ind
au fost călăuziți de o stea minunată, care s-a ividuala
oprit deasupra locului unde se afla Pruncul. Povestirea
Intrând, aceștia i-au adus daruri: aur ca unui explicația
împărat, tămâie ca unui Dumnezeu și smirnă
ca unui arhiereu. Înștiințați în vis de către
Dumnezeu de planul regelui, magii s-au
întors la casele lor pe altă cale. Irod nu
înțelesese că Iisus este Împărat veșnic al
cerului și al pământului. Tradiția îi consideră
regi înțelepți, cititori în stele și ne spune
numele lor: Melchior, regele Persiei, Gașpar,
regele Indiei, și Baltazar, regele Arabiei. Evaluare
Diversitatea magilor este un îndemn la Lectura
formativă
toleranță și o dovadă că Hristos a venit orală
pentru mântuirea întregii lumi”.
- Sunt notate ideile principale pe tablă / în
caietele de notițe.

activitate
Cei trei magi veniți din Răsărit, călăuziți de frontala/ind
stea, s-au oprit la Ierusalim, când steaua s-a ividuală
ascuns în nori. Acolo au aflat că în profețiile
vechi evreiești este scris că Mesia –
Mântuitorul se va naște în Betleemul Iudeii.
Ei l-au crezut pe Irod, că vrea să se închine activitate
Pruncului – Împărat, dar la întoarcere, după frontala
ce L-au găsit, un înger i-a vestit prin vis să
ocolească palatul acestuia, demascându-l
Dupa citirea textului elevii vor rezolva
urmatoarea fisa de lucru in format google EXERCIȚIUL
forms : Activitate Evaluare prin
https://docs.google.com/forms/d/1BhzXudLi individuală intermediul
0iMhCuvQzLCk8C6DKiBIt6hbas8Xc38Cvh google forms
Q/edit Elevii vor
rezolva fișa de
lucru.

Elevii vor desena o stea în caiete .


Elevii vor
desena o stea cu
5 colțuri.
Elevii vor completa steaua, realizată de ei:

Cine sunt cei 3 magi?

Ce daruri au adus? Ce cale au urmat?


Fixarea
activitate
6. cunoștințe-
frontala /
lor
individuala

Elevii raspund la Explozia


Cui s-au închinat? Unde au ajuns? Activitate
întrebări.
stelară ,,STEAUA” practică
Elevii răspund
întrebărilor:
-noi cinstim activitate Evaluare
această frontala/ind formativa
„ – Cum cinstim noi romanii aceasta mare sărbătoare prin ividuala orală
sărbătoare?” primirea
colindătorilor
care aduc vestea
Naşterii,
participând la
Asocierea si conversația
7. Sfânta Liturghie
generaliza-
şi prin fapte
rea exercițiul
bune.
explicația
„ – Ce trebuie sa facă un bun creștin într-o -un bun creştin
astfel de zi?” ar trebui să facă
fapte bune,
„ – Voi ce colinde cunoasteti?” precum:
îngrijirea unui
Se cântă un colind. copil orfan, a
unui bătrân, a
unui copil, a
celor nevoiaşi.

Profesorul va face aprecierile generale şi


Aprecierea individuale referitor la pregătirea elevilor Elevii ascultă activitate
explicaţia
8. activității pentru lecţie cat si implicarea lor in predarea cu atenție frontală/ind
elevilor noilor cunoștințe. ividuala
Se notează elevii care au participat la lecție.
Precizarea
şi explicarea Se anunță , se explică tema pentru acasă: Elevii scriu tema activitate
9. temei „Povestiți cum ați colindat oamenilor” în caiete explicaţia frontală/ind
pentru ividuala
acasă
Rostirea rugăciunii. Rostirea activitate
Încheierea
10. Salutul. rugăciunii. exerciţiul frontală/ind
activităţii
Salutul. ividuala

S-ar putea să vă placă și