Sunteți pe pagina 1din 1

2. Într-o subunitate structurală de fabricație se execută un număr de 7 produse, pe 2 utilaje.

Prelucrările sunt executate inițial pe U1 și apoi pe U2, fără a exista posibilitatea de a schimba
succesiunea de execuție. Timpii de prelucrare se prezintă în tabelul următor:

Determinați succesiunea de lansare a produselor care asigură o durată totală de prelucrare minimă
(aplicați algoritmul lui Johnson).