Sunteți pe pagina 1din 12

LUCRARE CURS SSM APRILIE 2011

PLAN DE PREVENIRE SI PROTECTIE


PENTRU ANUL 2011
LA S.C. BICO INDUSTRIES S.R.L. PIATRA NEAMT
PUNCT DE LUCRU VASLUI : FABRICA DE POLISTIREN VASLUI

INTOCMIT : GHERMAN IULIA

1
S.C. BICO INDUSTRIES S.R.L. PIATRA NEAMT
FABRICA DE POLISTIREN VASLUI

PLAN DE PREVENIRE SI PROTECTIE


PENTRU ANUL 2011

Politica de securitate şi sănătate în muncă a societatii Bico Industries este


definita prin urmatoarele caracteristici:

• proprie organizaţiei şi adaptată la mărimea, natura şi complexitatea activităţilor


desfăşurate de aceasta;
• comunicată şi uşor accesibilă tuturor membrilor organizaţiei, inclusiv salariaţilor
şi/sau reprezentanţilor lor, la locul de muncă al acestora;
• revizuită în mod regulat pentru a-i garanta pertinenţa;
• accesibilă, dacă este cazul, persoanelor interesate din exteriorul organizaţiei.
Politica de securitate şi sănătate în muncă a societatii Bico Industries
prevede:

• protejarea securităţii şi sănătăţii tuturor membrilor organizaţiei prin prevenirea


leziunilor, degradărilor stării de sănătate, bolilor şi incidentelor;
• respectarea dispoziţiilor legislaţiei şi reglementărilor naţionale privind
securitatea şi sănătatea în muncă;
• supravegherea respectării cerinţei ca salariaţii şi reprezentanţii lor să fie
consultaţi şi încurajaţi să participe activ;
• îmbunătăţirea continuă a activitatii de asigurare a securităţii şi sănătăţii în
muncă.

Măsurile de prevenire şi de protecţie sunt stabilite ţinând cont de următoarea


ordine de priorităţi:

• eliminarea pericolelor şi riscurilor;


• controlul pericolelor şi riscurilor la sursă prin măsuri de ordin tehnic şi
organizatoric;
• reducerea la minimum a pericolelor şi riscurilor prin elaborarea de sisteme
proprii de garantare a securităţii în muncă, inclusiv prin intermediul controalelor
administrative;
• atunci când pericolele şi riscurile reziduale nu pot fi controlate prin intermediul
măsurilor de protecţie colectivă, angajatorul furnizeaza în mod gratuit
echipamente individuale de protecţie adecvate şi implementeaza mecanisme şi
proceduri care să garanteze utilizarea şi întreţinerea acestora.

2
PLAN DE PREVENIRE SI PROTECTIE 2011

1
Nr. Locul de Riscuri evaluate MASURI Actiuni in Termen Persoana Obs.
munca Tehnice Organizatorice Igienico Alte masuri scopul de responsabila
crt. -sanitare realizarii realizare
masurii
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Operator Afectiuni dorsale/ •alternarea efortului • in functie •pe perioadele •programarea trimestrial •conducatorul
prelucrare osteomusculare dinamic cu cel de cu temperaturi controlului locului de
mase plastice provocate atat de static, rezultatele extreme vor fi medical munca,
manipularea unor •alternarea controlului aplicate periodic. •medicul de
materiale perioadelor de lucru medical masurile medicina
voluminoase cat si cu perioadele de periodic, se prevazute in muncii care
de pozitii de lucru repaus, va analiza OG 99/ 2000 asigura
vicioase •acordarea de daca servicii,
perioade suficiente afectiunile
de repaus fiziologic constatate • lucrator
sau de recuperare. sunt desemnat
determinate SSM
de :
- perioada
insuficienta
de repaus
fiziologic
sau de
recuperare,
- distante
prea mari
pentru
ridicare,
coborâre sau
transport
manual.
2. Toate Deplasarea sau Marcarea zonelor •asigurarea dirijarii •in instructiuni •elaborare trim. II •conducatorul
locurile de stationarea in zone periculoase cu utilajelor sau proprii se va tematica de locului de
munca periculoase indicatoare de vehiculelor în mentiona ca instruire pe munca,
(manevrare de securitate in timpul efectuarii indiferent de aceasta
sarcini suspendate, conformitate cu HG unor manevre sau a responsabilitati problema; •lucrator
cai de circulatie a 971/2006 deplasarii cu spatele le si calitatea •procurarea desemnat
vehiculelor) in incinta, persoanelor, in semnelor SSM.
•instruirea si timpul indicatoare
informarea manevrei de pentru marcarea

2
angajatilor privind ridicare- de avertizare si
consecintele coborare a interzicere;
nerespectarii sarcinilor sa nu •alegerea
masurilor de se stea sub sau locurilor de
securitate in cazul in apropierea amplasare si
acestor pericole, acestora montarea
acestora;
•dotarea cu
echipament de •supravegherea
protectie. purtarii EIP.
3. • Conducator •neutilizarea • analiza dotarii •verificarea dotarii • persoanele •pe bordul • elaborare permanent •conducatorul
autovehicul, mijloacelor de tuturor tuturor care în cadrul fiecarui instructiuni locului de
protectie din dotarea conducatorilor auto autovehiculelor cu activitatii autoturism proprii de munca,
• Personal autovehiculului din aceasta aceste mijloace de profesionale care deserveste securitate si • lucrator
TESA, care -centura de categorie cu siguranta si a conduc SC Bico sanatate pentru desemnat cu
conduce siguranta, triunghi dispozitive hands compatibilitatii lor autovehiculele Industries SRL conducatorii SSM,
autoturisme reflectorizant, hands free. cu actualele Bico va fi lipit un auto din cadrul
in cadrul free, trusa sanitara, prevederi legale Industries, vor abtibild SC Bico •conducatori
obligatiilor etc., privind dotarea, efectua personalizat Industries SRL. auto.
de serviciu obligatoriu care sa atraga
•neefectuarea ITP la •prelucrare si controlul atentia privind
termen. instruire in cadru medical folosirea
organizat a Codului periodic centurii de
Rutier. constand in : siguranta.
 examen
clinic general
– anual,
 examen al
acuitatii
vizuale si
simtului
cromatic
(specialist) -
anual,
 examen
ORL
(specialist) –
anual,
 examen

3
neurologic
(specialist) -
anual,
 audiograma
- anual

 examen
psihologic.
4. • Personal • cadere de la acelasi • verificarea •elaborarea • mentinerea • organizarea •verificarea starii permanent • conducator
TESA, nivel prin alunecare, stabilitatii tuturor procedurii de permanenta a unui exercitiu pardoselilor, loc de
• Muncitor impiedicare pe balustradelor de evacuare in caz de curateniei pe de evacuare in •verificarea munca,
fabrica, scari/ pardoseala protectie de la urgenta (incendiu, scari, holuri, caz de pragurilor de la
/holuri -denivelari si terase, seism, etc) cu incendiu. toate usile din • lucrator
• Conducator obstacole pe caile de sarcini si obligatii • dotarea cladiri sau a desemnat cu
i auto circulatie • amplasarea de concrete, punctului de altor modificari SSM.
semne de avertizare lucru cu de nivel
si dirijare •verificarea trusa de prim efectuate la
(standardizate) a modului de pozare ajutor. nivelul
evacuarii in caz de a cablurilor pardoselii,
urgenta. electrice de
alimentare, a •verificarea
furtunelor si eliberarii de
desfiintarea celor obstacole a
care pot fi surse de cailor de acces
impiedicare. si circulatie.
5. Personal Oboseala vizuala, •se vor efectua • instruirea • efectuarea • elaborarea unor permanent •conducatorul
TESA dureri de cap in reglarile necesare în angajatilor privind obligatorie a instructiuni locului de
cazul lucrului raport cu cerintele modul corect si controlului proprii de munca,
continuu in fata sarcinii de munca, ergonomic de lucru medical securitate si •medicul de
monitorului in conditiile de mediu la utilizarea (oftamologi sanatate medicina
activitatile de birou si cu caracteristicile calculatorului , c) periodic privind lucrul muncii care
antropofunctionale pentru cu asigura
si psihofiziologice • prin regulament angajatii videoterminale servicii,
individuale; intern se va impune care , cu preluarea
•se vor regla în alternarea acestor folosesc cerintelor • lucrator
principal: activitati cu altele calculatorul minime din desemnat
care nu implica > 6 /zi. HG 1028 din SSM.
 luminanta ochii sau cu pauze 09/08/2006
ecranului, de cca. 10 min. (transpunerea
contrastul între Directivei

4
caractere si fond, 90/270 CEE).
pozitia ecranului
(înaltime,
orientare,
înclinare);
 înaltimea si
înclinarea
suportului pentru
documente;
 înaltimea mesei
de lucru
(dacaestereglabil
a);

 înaltimea
suprafetei de
sedere a
scaunului,
înclinarea si
înaltimea
spatarului
scaunului.
6. • personal •electrocutare prin • procurarea si • amplasare de - - • identificarea permanent •conducatorul
TESA, atingere directa, montarea de semne de securitate tuturor locului de
• muncitor incuietori pentru de interzicere a tablourilor munca,
fabrica, •interventii la securizarea accesului, electrice de
instalatii electrice tablourilor • orice interventie la distributie din •lucrator
• personal de fara autorizarea si electrice. instalatia electrica santier si alte desemnat
intretinere calificarea necesara, aflata sub tensiune spatii de lucru. SSM.
la tablouri electrice, este interzisa,
prize, stechere, • lucrarile vor fi
cordoane de executate numai de
alimentare. personal calificat si
autorizat ca
electrician,

• elaborarea unei
tematici de instruire
periodica privind
electrocutarea si
masurile de prim

5
ajutor .
7. • personal •echipamente •verificare anuala a • carcasele - - • se va face permanent •conducatorul
TESA, electrice fara punere rezistentelor echipamentelor periodic locului de
• muncitor la pamant, prizelor de electrice din verificarea munca,
fabrica, impamantare a fabrica vor fi vizuala a
•electrocutare prin echipamentelor marcate cu integritatii •lucrator
• personal de atingerea carcaselor electrice din santier simbolul pentru legarii la desemnat
intretinere metalice a unor cu o firma „Pericol de pamânt a SSM.
aparate/echipamente autorizata electrocutare“, (un carcaselor
electrice care nu au fulger de culoare aparatelor
legatura de neagra pe fond electrice
impamantare galben încadrat utilizate,
într-un triunghi • se va organiza
negru), control cu
• instruirea tematica vizând
angajatilor in respectarea
cadrul masurilor de
instructajelor electrosecuritat
periodice privind e in birouri,
pericolul lipsei • se va avea grija
legaturii la pamant ca toate
a echipamentelor instalatiile –
electrice, prize, sau
aparatele
• interzicerea electronice vor
utilizarii avea asigurata
echipamentul ui legarea electrica
electric cu mâinile la pamant,
umede sau
folosind • anual, se va
îmbracaminte verifica
umeda. rezistenta de
dispersie a
prizei de legare
la pamant.

6
8. •personal • cadere de la •golurile neprotejate • verificarea •control • picioarele permanent •conducatorul
TESA, inaltime de pe din incinta fabricii stabilitatii tuturor medical si scarilor locului de
•muncitor instalatii vor fi asigurate cu balustradelor de verificarea rezemate munca,
din fabrica capace / bariere de protectie, psihologica trebuie sa fie
protectie, • instruirea pentru bine fixate •lucrator
•procurarea si periodica a privind admiterea pentru a se desemnat
amplasarea de utilizarea scarilor lucrului la evita SSM.
marcaje de portabile, inaltime (2 m alunecarea
avertizare privind de la o baza scarilor si
pericolul caderii in • utilizarea de referinta caderea
gol, echipamentului de naturala sau lucratorului,
protectie adecvat. artificiala de • scarile duble
•inlocuirea tuturor la care exista care se
scarillor mobile pericolul desfac ,
improvizate ,pentru caderii in trebuie dotate
accesul la inaltime gol) cu dispozitive
cu scari metalice, cu lant care sa
prevazute cu nu permita
dispozitive pentru desfacerea lor
prevenirea accidentala in
alunecarii. timpul
lucrului,

• cand se
lucreaza la o
inaltime de
peste 2 m , in
locurile cu
circulatie
intensa sau
pardoseli
alunecoase ,
la baza scarii
trebuie sa stea
un lucrator
care va
asigura
stabilitatea
scarii.

7
9. Fochist • arsuri provocate de • verificarea • pastrarea • respectarea •lunar si •conducatorul
incendii izbucnite metrologica a curateniei la prevederilor din la locului de
datorita aparaturii de masura locul de contractul scadenta munca,
functionarii si control, munca incheiat pentru
necorespunzatoare • dotarea cu mijloace supravegherea •lucrator
a centralei, PSI. functionarii, desemnat
• explozia cazanului, prin RSTVI SSM.
ISCIR efectuata
• supravegherea in termen legal,
defectuoasa a
cazanului sau • verificare
interventia la ISCIR.
acesta de catre
persoane
neautorizate sau
insuficient
instruite.
10. Toti angajatii • utilizarea unor •procurarea • implementarea - - • intocmirea permanent •conducatorul
mijloace de echipamentului unei politici de unor locului de
protectie individual de procurare a instructiuni munca,
individuale protectie va fi mijloacelor proprii de
necorespunzatoare facuta numai de individuale de acordare si •lucrator
sau inadecvate producatori protectie care sã utilizare a desemnat
sarcinii de munca. autorizati. tinã seama de echipamentel SSM.
cerintele HG or individuale
809/2005 privind de protectie
cerintele esentiale
de securitate ale
echipamentelor
individuale de
protectie si a
conditiilor pentru
introducerea lor pe
piata precum si a
HG 1048/2006
privind cerintele
minime la purtarea
EIP.

Director fabrica, Intocmit,


Constantin Petculescu Iulia Gherman

8
Aprilie 2011

9
10