Sunteți pe pagina 1din 3

Proiect de scurtă durată

I.Antet
Data: 18.11.2021
Clasa: VIII-a
Loc de desfășurare: sală de sport.
Subiectul lecției:Interacțiuni într-e doi/trei jucători în atac și apărare;apărarea zonală;
Tipul lecției: de însușire a interacțiunii într-e doi/trei jucători în atac și apărare;apărarea zonală;
Unitate de competențe: 3.3 Demonstrarea comentată a procedeului pasa mingei cu două mâini de la piept.
Obiectivele activității:
La sfîrșitul activității,elevii vor fi capabili :
O1. –sa cunoască și să execute corectinteracțiunea într-e doi/trei jucători în atac și apărare;apărarea zonală;
O2. – sa observe greșelile în practicarea procedeului apărarea zonală;
O3.– sa coordoneze mișcările membrelor superioareși inferioare;
O4.– sa se implice activ in cadrul activitatilor de educatie fizica;
O5 – să contribue conștient la realizarea acțiunelor învățate;
O6-- să manifeste interes și autocontrol în timpul orei de educație fizică.
Strategii didactice:
-Forme de activitate: În grup,pe echipe,frontal.
-Metode,procedee:Explicația,conversația,demonstrația, metoda prin joc
-Mijloace didactice: Fluier,jaloane,mingi de baschet,maiouri de culoare roșie,coarde,bancă de gimnastică.
Etapele Obiective Conținuturi didactice Dozarea Forme de Metode,procedee Mijloac Recomandări/indicații
activității efortului organizare e metodice
fizic,timpul
-Aranjarea într-un rând pe linie. 30 sec. Frontal Comunicare
- Salutul.
Etapa pregătitoare

- Verificarea echipamentului și a stării de


sănătate. Frontal
- Anunțarea subiectului și obiectivelor lecției Explicație
Demonstrație
- Exerciții pentru captarea atenției
. Exerciții de întoarce la stânga la dreapta, 10 sec
Frontal
Etapa de baza
Dribling pe loc:
-cu mâna dreaptă/stangă; 5 minute
-înalt / mediu / jos;
O1 Respectam tehnica de
Fluier executie si
2. Dribling din alergare ușoară: În echipe Jaloane corectitudinea pasarii
Aranjarea elevilor în rând pe o linie. 2 min Frontal Conversație Toți copiii vor fi
Etapa de încheiere

Bilanțul lecției apreciați și menționați


O1 Anunțarea temei pentru acasă