Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educaţiei Naţionale

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Galaţi


Şcoala Gimnazială Nr. 1 Ṣendreni, Judeṭul Galaṭi

Nr. Inreg.

DIRECTOR, Avizat membru Comisia pentru Curriculum


BORDEIANU JANINA AVRAM GABRIELA - CAMELIA

PLANIFICAREA
MATERIEI
CLASA a II - a

ANUL ŞCOLAR
2021 – 2022

ÎNV., Manole Sabrina - Gabriela