Sunteți pe pagina 1din 2

Tema 1

Generator de un sir, de 5 numere aletorii, din intervalul dorit (interval selectat 1…. 25 )
obtineti un numar aleator / sir de numere generat(e) de calculator
std::random_device rd;
std::mt19937 gen(rd());
definiti intervalul din care se vor genereaza numerele
std::uniform_int_distribution<> distr(1, 25);
definiti numarul de cifre generate
for (int n = 0; n <5; ++n)
se genereaza numerele
std::cout << distr(gen) << ' ';

Tema 2
Să se afișeze pe ecran numerele în ordine crescătoare, numerele introduse de la tastatura.

#include <iostream>
#include <stdlib.h>
using namespace std;
int main()
{
int a, b, c, minim;
cout << "citeste a="; cin >> a;
cout << "citeste b="; cin >> b;
cout << "citeste c="; cin >> c;
if (a > b) {
minim = a;
a = b;
b = minim;
}
if (a > c)
{
minim = a;
a = c;
minim = c;
}
if (b > c)
{
minim = b;
b = c;
c = minim;
}
cout << a << "," << b << "," << c;
return 0;
}

Tema 3

Program care sorteaza un vector V de 8 elemente prin interclasare


#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include <cstdlib>
int a[200], n;
void citire() {
int i;
printf("\n\n Dimesiunea vectorului:"); scanf_s("%d", &n);
printf("\n\n introduceti numarul de elemente ale vectorului: \n\n");
for (i = 1; i <= n; i++) {
printf("a[%d]=", i);
scanf_s("%d", &a[i]);
}
} /*sfarsit citire*/
void afisare() {
int i;
printf("A=(");
for (i = 1; i < n; i++)
printf("%d,", a[i]);
printf("%d) \n\n", a[n]);
} /*sfarsit afisare*/
void Mergesort(int st, int dr) {
int i, j, k, m, b[100];
if (dr > st) {
m = (st + dr) / 2;
Mergesort(st, m);
Mergesort(m + 1, dr);
for (i = m + 1; i > st; i--)
b[i - 1] = a[i - 1];
for (j = m; j < dr; j++)
b[m + dr - j] = a[j + 1];
for (k = st; k <= dr; k++)
a[k] = (b[i] < b[j]) ? b[i++] : b[j--];
}
}/*sfarsit sortare*/
int main() {
system("CLS");
citire();
printf("Vectorul initial este:\n");
afisare();
Mergesort(0, n);
printf("Vectorul sortat prin interclasare este:\n");
afisare();
_getch();
}

S-ar putea să vă placă și