Sunteți pe pagina 1din 2

APROBAT

ADMINISTRATOR/ORDONATOR DE CREDITE/PERSOANA RESPONSABILA CU GESTIUNEA ENTITATII,


NUMELE SI PRENUMELE _______________
Semnatura __________________________

PROCES VERBAL DE INVENTARIERE


Intocmit azi 26.10.2021

Subsemnatii:
- Hangi Mădălina
- Molnar Zsolt
- Zoltan Andreea
- Banea Lavinia
in calitate de membrii ai comisiei de inventariere, numita prin decizia nr.________ din data
de _______________ am procedat la inventarierea gestiunii
________________________ , gestionata de catre
_________________________________________ apartinand SC.
_________________________, cu sediul social in localitatea ____________________ str.
____________________ nr. _____, CUI ________________ nr.ORC J12/_______/
________________.

Inventarierea a inceput la data de _____________ si s-a terminat la data de


_____________.

Toate valorile materiale si banesti aflate in gestiunea inventariata au fost trecute in


listele de inventar anexate, in mod corect fara omisiuni.
Rezultatele inventarierii: nu s-au constatat diferente intre soldurile scriptice si
cele faptice, respectiv nu s-au constatat plusuri sau minusuri in gestiune. Deasemenea nu
s-au constatat valori materiale sau banesti depreciate, fara miscare sau cu miscare lenta,
greu vandabile, fara desfacere asigurata.

ALTE INFORMATII:

ELEMENT Detaliere Observatii

Concluziile si propunerile
comisiei cu privire la cauzele
plusurilor si ale lipsurilor
constatate si persoanele
vinovate

Propuneri de masuri in
legatura cu acestea
Volumul stocurilor
depreciate, fara miscare, cu
miscare lenta, greu
vandabile, fara desfacere
asigurata

Propuneri de masuri in
vederea reintegrarii lor in
circuitul economic,
Propuneri de scoatere din
functiune a imobilizarilor
corporale,
Propuneri de scoatere din
evidenta a imobilizarilor
necorporale,
Propuneri de scoatere din uz
a materialelor de natura
obiectelor de inventar si
declasare sau casare a unor
stocuri,
Constatari privind pastrarea,
depozitarea, conservarea,
asigurarea integritatii
bunurilor din gestiune,
Alte aspecte legate de
activitatea gestiunii
inventariate

Propunerile cuprinse in prezentul procesul-verbal se vor prezenta, in termen de 7


zile lucratoare de la data incheierii operatiunilor de inventariere, administratorului,
ordonatorului de credite sau persoanei responsabile cu gestiunea entitatii. Acesta, cu avizul
conducatorului compartimentului financiar-contabil si al conducatorului compartimentului
juridic, vor decide asupra solutionarii propunerilor facute, cu respectarea dispozitiilor
legale.

Drept pentru care s-a intocmit prezentul Proces Verbal intr-un exemplar care
urmeaza a se inainta in termen de sapte zile lucratoare administratorului unitatii pentru
insusirea rezultatelor inventarierii.

COMISIA DE INVENTARIERE
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

S-ar putea să vă placă și