Sunteți pe pagina 1din 2

BUNE PRACTICI ÎN GESTIUNEA FONDURILOR STRUCTURALE.

STUDIU DE CAZ

CAPITOLUL 1. APECTE GENERALE ALE INTERGRĂRII FONDURILOR


STRUCTURALE ÎN POLITICA EUROPEANĂ DE COEZIUNE

1.1. Cadrul legal al fondurilor structurale la nivel european și național


1.2. Principiile politicii de coeziune
1.3. Obiectivele politicii de coeziune și instrumentele acesteia
1.4. Cadrul european și cel național privind gestiunea instrumentelor structurale

CAPITOLUL 2. STUDIU PRIVIND ALOCAREA ȘI ABSORBȚIA FONDURILOR


STRUCTURALE ÎN PERIOADELE 2007-2013 ȘI 2014-2020

2.1. Alocarea și absorbția fondurilor structurale europene la nivelul statelor membre în


perioadele 2007-2013 și 2014-2020

2.2. Alocarea și absorbția fondurilor structurale europene la nivelul României în


perioadele 2007-2013 și 2014-2020

2.3. Factori cu influență asupra gradului de absorbție a fondurilor structurale europene în


România

2.4. Absorbția de fonduri prin Programul Operațional Regional în exercițiul financiar


2007-2013

CAPITOLUL 3. STUDIU DE CAZ: CAMPUS ȘCOLAR LA GRUPUL ȘCOLAR


„DEMOSTENE BOTEZ”

3.1. Gestiunea FEDR la nivelul proiectului ,, Campu școlar la grupul școlar ,,Demostene
Botez” Trușești”

3.2 Analiza impactului proiectului de investiții prin evaluarea satifacției


benefiaciarilor ????

S-ar putea să vă placă și