Sunteți pe pagina 1din 1

Temă de proiect

Echipamente Electrice II, 2011 FR

Să se dimensioneze o schemă electrică de comandă, pornire, inversare de sens,


protecţie şi semnalizare, a unui motor electric asincron de uz general, cu rotorul în
scurtcircuit,
Schema electrică va realiza o pornire cu inversare de sens şi limitare a
curentului de pornire, cu cel puţin 4 semnalizări. Comanda se va face cu contactoare
de c.a., comandate în c.c., iar protecţiile vor fi cel puţin la suprasarcină, supracurenţi
şi scurtcircuit. Schema de comandă va fi alimentată în c.c. prin transformator de
separare şi punte redresoare.
Se vor parcurge etapele:
a. Alegerea unei acţionări (aplicaţie practică) cu motorul ales, explicarea acesteia,
bilanţul energetic şi estimarea randamentului total;
b. Prezentarea caracteristicilor tehnice ale motorului (3 producători);
c. Desenarea Schemei Electrice Desfăşurate şi explicarea funcţionării ei;
d. Alegerea echipamentelor de forţă (contactoare, siguranţe fuzibile, relee maximale
de curent, relee termice sau protecţii electronice);
e. Alegerea echipamentelor de comandă şi semnalizare (transformatorul de separare,
puntea redresoare, siguranţele fuzibile, rezistenţele economizatoare, releul de
temporizare, butoane, lămpi de semnalizare şi conductoare de alimentare);
f. Determinarea caracteristicii de protecţie temporală şi explicarea ei;
Pentru fiecare echipament ales se va preciza metoda (relaţia) de alegere, vor fi
alese 3 variante constructive, de la 3 producători diferiţi, şi se vor prezenta
caracteristicile lor tehnice (caracteristici tehnice generale, caracteristicile specifice
variantei alese, condiţiile de funcţionare, cote de gabarit).

Termen de predare a proiectului în format electronic şi listat 01.06.2011.


Consultaţii pe lizeta.popescu@ulbsibiu.ro