Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU

FACULTATEA DE DREPT
SPECIALIZAREA: DREPT
AN DE STUDIU: II, Grupa 2
DISCIPLINA: DREPT ADMINISTRATIV
STUDENT: LAMBRU VALENTIN GHEORGHIȚĂ

SEMINAR DREPT ADMINISTRATIV

GRILE
14. C – pe baza art. 1 din Legea 554/2004
15. B
16. A, C
17. C – art. 2, lit.j din Legea 554/2004
18. A – art. 1 alin 2 din Legea 554/2004
19. A – art. 7 alin.1 din Legea 554/2004
20. B – art. 7 alin. 1 din Legea 554/2004

9. B
10. A
11. A
12. A
13. C

21. C
22. C
23. C

30. B
31. C
32. C
33. C
34. B
SPEȚE:
1. Această procedură administrativă arată posibilitatea reclamantului de a solicita
autorității superioară să verifice din nou actul administrativ individual în vederea
modoficării acestuia.
2. Este intemeiat recursul reclamantului fiindcă reclamantul vine doar pentru a lua la
cunoștință despre motivele represiunii dreptului
3. Reclamantul din speță la îndemnul avocatului ar trebui să ceară registrul de audiențe,
care va fi foarte importantă ca probă în proces.