Sunteți pe pagina 1din 3

GRILA DE LECTURĂ A UNUI ARTICOL DE STUDIU

ANALITIC DE COHORTĂ
( după ANAES, Service Recommandations Professionnelles, 2000)

Titlul şi autorul articolului: “Identificarea depresiei la nivelul îngrijirilor primare:


comparaţie între diferite metode utilizate într-un studiu de cohortă prospectiv”-Verena
Henkel, Roland Mergl, Ralf Kohnen, Wolfgang Maier, Hans-Jűrgen Mőller, Ulrich
Hegerl.

Rev/ anul/vol/ pag: BMJ- ediţia în limba română, 2003, vol.10, nr.3, pag.110-111.

Tema articolului: Stările depresive la nivelul îngrijirilor primare.

Scopul articolului: Să se stabilească care dintre cele două abordări cât şi trei scheme
diferite de screening se pretează a fi aplicate la nivelul îngrijirilor primare.

18: Obiectivele studiului sunt clar definite-----------------------DA.

1
19: Metodologie
• Modalităţile de construire a cohortei sunt precizate
- DA.
• Toţi pacienţii cohortei se găsesc în acelaşi stadiu al bolii
- NU.
• Criteriile de includere şi excludere a bolnavilor sunt
specifice şi adecvate
- DA.
• Erorile sistematice( bias) posibile sunt identificate şi sunt
descrise modalităţile limitare a efectului lor
- DA.
• Urmărirea cazurilor este corectă şi completă
- DA.
• Criteriile de evaluare sunt pertinente fiabile şi
reproductibile
- DA.

20: Rezultate
• Interpretarea criteriilor este obiectivă
- DA.
• Rezultatele sunt ajustate pentru alţi factori prognostici
- NU.

2
Comentarii: Consider că aplicarea unui proces de screening ,în două etape, pentru
depistarea depresiei la nivelul îngrijirilor primare a fost o idee foarte bună, bine gândită.
Astfel, ea va putea încuraja efectuarea de noi cercetări şi în alte ţări, unde-şi va putea
aduce eficacitatea la fel sau mai bine decât iniţial.