Sunteți pe pagina 1din 2

CM 17

007 + 1
EN 200
:2

C2


12004
S1

A1

2:2
008
: 201

008
2:2
TE

N
2


•E • EN 200
1

Adeziv super flexibil de culoare gri, pentru


placåri ceramice și din piatrå naturalå
Adeziv pentru suprafe†e critice la interior și exterior în medii permanent umede

CARACTERISTICI
ffflexibil - clasa S1 conform EN 12002
ffculoare gri
ffrezisten†å mare
ffpentru balcoane, terase și suprefe†e critice
ffpentru pardoseli încålzite
ffpentru interior și exterior
ffpentru placarea piscinelor

DOMENII DE UTILIZARE
ffPentru placări cu plăci ceramice de dimensiuni mari și
plăci din piatră naturală de culoare închisă. Pentru pietre
naturale deschise la culoare a se utiliza Ceresit CM 25.
ffPentru suprafe†e suport absorbante și neabsorbante.
Poate fi folosit și pentru lipirea pe suporturi deformabile,
cum ar fi plåci de gips-carton sau plåci de PAL, OSB
tratate corespunzåtor.
ffPentru interior, exterior și medii permanent umede, a se
folosi numai împreună cu produse de hidroizolație sub
placări (Ceresit CL 50).
ffPentru aplicare în clådiri de locuit, clådiri publice sau
clådiri comerciale.
ffPentru placarea piscinelor din beton acoperite cu mozaic Murdåria, straturile friabile și vopselele cu aderen†å slabå
vitroceramic, numai în combina†ie cu produsele de trebuie eliminate mecanic. Suprafe†ele absorbante (BCA,
hidroizola†ie sub placåri (Ceresit CL 50 și Ceresit CL  152). plåci de gips-carton, tencu-ialå tradi†ionalå) trebuie
ffPentru lipirea pe suprafe†e critice și pe suprafe†e amorsate folosind grundul de profunzime Ceresit CT 17.
etanșate cu hidroizola†ii pe bazå de ciment. Plåcile din PAL, OSB trebuie asperizate bine și amorsate
ffPentru balcoane și terase numai în combinație cu cu amorså Ceresit CT 16.
produse de hidroizolație.
ffPentru placarea rezervoarelor de apå. MOD DE APLICARE
ffPentru placări noi peste cele existente.
Con†inutul unui sac trebuie turnat în cantitatea de apå
PREGÅTIREA SUPRAFEȚEI DE BAZÅ corespunzåtoare amestecatå cu un mixer profesional
panå la omogenizare. Dupå cca. 5 min. se amestecå din
Ceresit CM 17 poate fi aplicat pe suprafe†e cu capacita- nou. Dacå este necesar se poate regla consisten†a prin
te portantå, compacte, curate și uscate, fårå substan†e ce adåugare de apå și remixare.
ar putea împiedica aderen†a (gråsimi, bitum, praf), cum Pentru prepararea unui sac de Ceresit  CM 17 sunt ne-
ar fi beton cu vechime de cel puțin 3 luni, șape pe bazå cesari 7  –  7,5 l de apå. Consisten†a adezivului trebuie
de ciment (cu o vechime de cel pu†in 28 zile). adaptatå la formatul plåcilor. Adezivul trebuie aplicat pe
ffOrice denivelare a suprafe†ei de pânå la 8 mm poate fi suprafa†a suport cu ajutorul unei mistrii zim†ate pentru a
reparatå cu Ceresit CM 17 cu o zi înainte de efectuarea asigura o acoperire de min 75% pe spatele plåcii.
placårii. Când se monteazå plåci la exterior, adezivul trebuie apli-
ffCând se placheazå peste plåcile ceramice vechi se cat și pe spatele plåcii. Acoperirea în acest caz trebuie så
recomandå aplicarea unui strat sub†ire de adeziv fie de 100%. Plåcile nu trebuie îmbibate în apå. Plåcile
Ceresit CM  17, cu rolul de a crea o punte adezivå. trebuie așezate pe stratul de mortar în cadrul timpului

15
deschis și presate. Materialul proaspåt se poate îndepårta AMBALARE
cu apå, dar cel întårit se poate îndepårta numai mecanic.
La placarea pe suprafe†e mari (≥ 35 m²) se vor prevedea Saci de 25 kg. A se păstra în ambalajul original, nede-
rosturi de dilata†ie tratate cu materiale flexibile. Rosturile teriorat.
se laså în caroiaje de 6x6 m.
DATE TEHNICE 
RECOMANDÅRI
Bazå: amestec de ciment cu råșini
Aplicarea trebuie så se facå în condi†ii uscate la tempe- sintetice și filler cu greutate
raturi de la +5°C pânå la +30°C. Toate datele men†ionate reduså
sunt ob†inu­te la o temperaturå de +23°C și umiditate
relativå de 50%. În alte condi†ii întårirea poate fi lentå Densitate: 1,36 kg/ dm³
sau acceleratå.
Ceresit  CM 17 con†ine ciment și în timpul procesului de Raport de amestec: 7 - 7,5 l apå
amestecare are loc o reac†ie alcalinå. De aceea, pielea Temperatură de aplicare: de la 5°C pânå la +30°C
și ochii trebuie proteja†i. În cazul contactului cu ochii tre-
buie clåtit cu apå din abunden†å și cerut sfatul medicului. Timp de punere în operå: cca. 2,5 ore
Con†inutul de Crom VI este sub 2 ppm în timpul valabilitå†ii.
Timp deschis: cca. 30 minute
ALTE INFORMAȚII Alunecare: ≤ 0,5 mm
Prezenta fișå tehnicå prezintå modul de utilizare a produ- Chituire: dupå 24 de ore
sului, precum și modul de aplicare a acestuia, înså toa-
te acestea depind și de pregåtirea profesionalå a utiliza- Aderen†å conform SR-EN 12004:
torului. Proprietå†ile enumerate se bazeazå pe experien†a
practicå și verificårile practice. Condi†iile specifice obiec- Ini†ial: ≥ 1,5 N/mm²
tului, dar și utilizarea corectå și în acest fel de succes a Dupå imersie în apå: ≥ 1,0 N/mm²
produselor noastre nu se aflå în sfera noastrå de influen†å.
Din acest motiv, în cazul în care ave†i dubii, calitatea pro- Dupå încålzire: ≥ 1,0 N/mm²
dusului trebuie verificatå prin experien†e proprii.
Prin apari†ia acestei fișe tehnice de observa†ii, toate cele Dupå cicluri
anterioare își pierd valabilitatea. înghe†/dezghe†: ≥ 1,0 N/mm²

termen de valabilitate Clasa de flexibilitate


(conform EN 12002): S1
12 luni de la data fabricației inscripționată pe ambalaj,
în condiții normale de temperatură și umiditate ale aeru- Rezisten†å la temperaturå: de la -30°C până la +70°C
lui (25°C și 50% UR).

Consumul men†ionat depinde și de substrat, în


func†ie de gradul de nivelare al acestuia:
1803 Dimensiune Dimensiune Consum
HENKEL ROMÂNIA S.R.L., placå zim†i CM 17
Str. Ioniță Vornicul nr. 1-7, sector 2,
020325, București, România
07 mistrie (kg/m²)

EN 12004:2007+A1:2012 ≤ 10 cm 4 mm 1,4
00039
≤ 15 cm 6 mm 2,0
Adeziv pe bază de lianţi minerali, îmbunătățit, cu alunecare
redusă, timp deschis extins, deformabil ≤ 25 cm 8 mm 2,8
EN 12004:C2TES1
≤ 30 cm 10 mm 4,0
Reacţie la foc: Clasa F
Eliberare substante chimice periculoase Vezi FTS
Aderență
Aderenţă iniţială prin tracţiune, la 28 zile: ≥ 1,0 N/mm² Acest produs este compatibil cu standardul f
Durabilitate EN 12004:2007+A1:2012.
Aderenţă prin tracţiune după imersie în apă: ≥ 1,0 N/mm²
Aderenţă prin tracţiune după acţiunea căldurii: ≥ 1,0 N/mm²
Aderenţă prin tracţiune după cicluri
de îngheţ-dezgheţ: ≥ 1,0 N/mm²
Timp deschis: aderenţă prin tracţiune,
după min. 30 min ≥ 0,5 N/mm²
Alunecare: ≤ 0,5 mm