Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

(Limba şi literatura română)

Propunător/ propunătoare: Zaharia Anelia Cosmina


Data:
Şcoala:
Clasa: a IV-a
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Disciplina: Limba și literatura română
Unitatea de învăţare: Dorințe împlinite
Subiectul: Invitația
Tipul lecţiei: predare-învăţare
Scopul: familiarizarea elevilor cu elementele componetne ale unei invitații precum și diferențierea unui text funcțional de un text
Obiectivele operaţionale – pe parcursul lecţiei, elevii vor fi capabili:
O1 să creeze o invitație;
O2: să recunoască componentele invitației
O3: să denumească motivele pentru care trimitem o invitație
O4: să denumească atribuțiile unui poștaș
Metode, procedee, tehnici: Conversația, Explicația, exercițiul
Mijloace de învăţământ: caiete, carioci, creioane colorate, stickere
Forme de organizare a activităţii: Frontal, individual
Resurse:
temporale: 50 min
umane:
Bibliografie: https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20IV-
a/Limba%20si%20literatura%20romana/Uy5DLiBDRCBQUkVTUyBT/book.html?book#49
Desfăşurarea lecţiei:

Nr. Etapele/ Obiect Conţinutul instructiv-educativ Strategia didactică Evaluare


crt. secvenţele lecţiei ive Metode, Mijloace de Forme de
+ intervalul de operaţ procedee, învăţământ organizare a
timp alocat ionale tehnici activităţii
1.
Moment Se creează conndițiile necesare
organizatoric desfășurării activității :
-este aerisită sala de clasă
- sunte pregătite cărțile și caietele
-sunt pregătire materialele necesare
desfășurării orei

2. Reactualizarea Copii, știți voi dacă până la urmă s-a Frontală Evaluarea
cunoștințelor căsătorit Cenușăreasa cu prințul ei? Conversația capacității
-Ei bine, să știți că ei urmează acum să elevilor de a
facă nunta și ne-au rugat pe noi să îi răspunde
ajutăm în crearea invitațiilor pentru cei întrebărilor
ce vor dori sa-i însoțească în această zi adresate
importantă din viața lor.
Ia să vedem, știți voi ce este aia o
invitație?
Și cine poate sa ducă oare aceste
invitații Cenușăresei noastre?
Ei bine, personajul care urmează va
face acest lucru:
3. Captarea Voi introduce un personaj surpriză- Conversația Frontal
atenției Poștașul Pitt.
Îi voi intreba pe copii de ce cred ei că
dintre toate persoanele l-am ales fix pe
O4 Poștașul Pitt ca să ne viziteze azi.
Care credeți voi că sunt atribuțiile
poștașului?
„Ei bine,copii, domnul poștaș și-a făcut
puțin timp astăzi pentu noi, însă nu
poate sta prea mult deoarece are de dus
multe scrisori, vederi, invitații și multe
alte tipuri de texte din-acestea pe care
noi le numim funcționale. ”

4. Anunțarea Deci, noi împreună cu Pitt, Conversația Frontal


temei și a vom disuta astăzi despre invitație și
obiectivelor pentru ce putem noi crea o invitație și
ne va mai povesti Pitt ce alte lucruri
duce oamenilor la casele lor.

c Dirijarea Vom iniția o discuție printr-o întrebare Frontal Evaluarea


învățării adresată copiilor și anume: Ce este o capacității
invitație? Conversația copiilor de a
-O invitație este un scurt text prin care răspunde
una sau mai multe persoane sunt întrebărilor
invitate să participe la un eveniment. adresate,
O3 -La ce fel de evenimente credeți voi că precum și de
putem invita persoanele? a participa
-Voi ați invitat vreodată pe cineva la activ la oră.
vreun eveniment? Dacă da, cum ați
făcut acest lucru ?
Le voi explica elevilor că invitațiile pot
fi atât scrise cât și orale. Putem invita
de exemplu un prieten la ziua noastră
de naștere oral, fără a-i mai scrie o
invitație, însă desigur că va trebui să o
facem frumos, cu formulele de rigoare.
De asemenea, ca și orice alt text
funcțional, invitația are și ea o anumită
structură. Pentru a descoperi aceste
componete specifice, vom deschide
manualul de Limba română la pagina
49.
Voi numi un copil care să citească
invitația din manual și le voi adresa Manual
întrebări cu privire la aceasta:
1. Cine este cel care trimite invitația?
2. Cine este cel care va primi invitația?
3. Care este formula cu care i se
adresează baiatul fetei?
4. Cum este așezată în pagină această
O2 invitație?
5. Cum se încheie această invitație?
Deci, copii, o invitație trebuie să
conțină în primul rând un titlu prin care
ne adresăm destinatarului, adică cel ce
va primi invitația. În invitație trebuie
precizat evenimentul la care îl/o Explicața
invităm pe acea persoană, locul și
adresa, data, ora, solicitarea confirmării
până la o anumită dată, o formulă de
încheiere și neaparat o semnătură.
Pentru ca această invitație să arate
impecabil, trebuie sa avem un scris
citeț, caligrafic și fără greșeli, tăieturi,
etc.
5. Asigurarea Acum, Pitt are o surpriză pentru voi. Demonstrația Scrisoarea de Frontal Evaluarea
retenției și a Personajul va scoate din geanta lui de la Cenușăreasa capacității
transferului poștaș un plic în care se va afla o copiilor de a
invitație de la Cenușăreasa către elevii răspunde
clasei a IV-A. cerinnțelor
Haideți să vedem ce ne-a adus aici Pitt. Cenușăresei
În plic se va găsi o invitație și o
scrisoare.
Scrisoarea va avea următorul mesaj:
„Dragi școlari iscusiți,
După cum bine știți, mi-am găsit marea
dragoste cu care va urma să fac o nuntă
mare și fastuoasă.
Pentru cel mai important aspect, și
anume invitațiile, am decis să apelez la
voi pentru crearea acestora. Am
încredere că veți realiza cele mai
frumoase invitații pentru cei mai de
seamă oameni din regatul meu.
A voastră, Cenușăreasa!”

6. Obținerea O1 Pentru acest moment din lecție vom Exercițiul Frontal Evaluarea
performanței crea invitațiile pentru nunta capacității
Cenușăresei. elevilor de a
Vom folosi modelul prezentat in Anexa crea
1. invitațiile.
Reluăm componentele unei invitații
numind un copil care să le spună oral.
Voi ruga copiii să-mi dea exemple de
mesaje pe care le putem scrie în această
invitație.
Fiecare copil va scrie pe propria
invitație, mesajul ales de ei pentru cei
de la curtea regală. Bineînțeles că
invitația va fi scrisă în numele
Cenușăresei.

7. Încheierea Vom face turul galeriei și vom purta o Conversația Frontal Cpacitatea
activității discuție despre fiecare mesaj al fiecărei elevilor de a-și
invitații după care le vom preda lui Pitt exprima opinia
pentru a le duce mai departe cu privire la
Cenușăresei. lucrările
colegilor.
ANEXE
Dragi șoricei,

Vineri, 30 octombrie va avea loc nunta visurilor mele.


Nunta mea este cea mult visată cu prințul meu drag!

Vă aștept la Curtea Palatului Regal dacă vreți să-mi


fiți alături în această frumoasă și importantă zi!

Vă aștept cu drag,
Cenușăreasa

S-ar putea să vă placă și